Skip to main content

Full text of "Suomi: hakemisto sisältävä maantieteellistilastollisia ja teollisuutta ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by Commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the file s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . corn/ HDI HU EÖRS P HAKEMISTO :av> SEURAAVA L USCHAKOFFIN TOIMITTAMAA j SUOMENMAAN KARTTAA .vTSoöqIc 
r" ^ . 'ir 30gle ^^■)^ . /L^^^^^ SUOMI. -^'»^^ HAKEMISTO sisältä oä maantieteellis-tilastollisia 

ja 

teollisuutta koskeoia tietoja. 

Tehnyt I. USCHAKOPF, 

lehtori. 


K HELSINKI, 

Osakeyhtiö WEILIN & GÖÖS Aktiebolag. 
1898. Digitized by CjOOQIC /^1 

^^ 3-7^3 O (/ l ocT 8 iy<^3 
Digitized by CjOOQIC Alkulause. Suomenmaan kartalla ynnä hakemistolla, jotka tässä jätetään ylei- 
sön käsiin, on tahdottu antaa luotettava ja jotenkin seikkaperäinen kuva 
maastamme maantieteellisessä, teollisessa ja turistillisessa suhteessa. Teos 
perustuu pääasiallisesti enneyi julkaistuihin karttoihin sekä painosta ilmesty- 
neeseen virastojen ja yksityisten toimittamaan maantieteelliseen ja tilastolliseen 
kirjallisuuteen. Yksityisten toimittamasta mainittakoon erittäin toht. August 
Eamsay'n „Mntkaopas^, josta etevästä teoksesta tekijällä on ollut erinomaista 
hyötyä turistillisessa suhteessa. Edelleen ovat tietoja suosiollisesti antaneet 
erityiset virastot, etupäässä teollisuushallitus ja lääninhallitukset. Vihdoin 
on suuressa määrässä käytetty kirjeenvaihtoa maan eri osissa asuvien henki- 
löiden kanssa tarkkojen tietojen hankkimiseksi sekä suuremmista alueista että 
yksityisistä maatiloista y. m. (vrt. Selityksiä hakemistoon). M. m. on kartan 
korrehtuuri lähetetty noin 60:lle asiantuntevalle henkilölle eri osissa maata 
tarkastusta ja täydentämistä varten. 

Sanomalehtiuutisten ja yksityisten tiedonantojen nojalla on hakemistossa 
mikäli mahdollista huomioon otettu kaikki muutokset, jotka ennen syyskuuta 
1898 ovat tapahtuneet maatilojen myynnin ja uusien tehtaiden perustamisen 
y. m. kautta; lukuvuoden 1897—98 kuluessa maalaiskuntiin perustettuja uusia 
kansakouluja ei kuitenkaan tavallisesti ole lukuun otettu. Tämänlaatuiset 
lisäykset ja oikaisut on osittain esitetty erityisessä luettelossa. 

Kaikille, jotka tiedonannoillaan ovat auttaneet tekijätä saamaan teoksen 
mahdollisimman luotettavaksi, saan täten lausua vilpittömän Uitokseni. 

Molemmat kartat on pääasiallisesti tehnyt herra J. F. Sevon, kartta- 
piirustaja maanmittausylihallituksessa. Maan korkeussuhteita ei niissä ole 
esitetty, koska luetettavia ja helposti saatavia esitöitä tällä alalla puuttuu; 
joukko yksityisiä merkillisempiä vuoria ja mäkiä on kuitenkin merkitty. 
Hakemiston suomennoksen on tehnyt fil. kand. E. M. Wtgren. 

Oikaisuja ja lisäyksiä, joista voisi olla hyötyä mahdollisesti tarvitta- 
vassa uudessa painoksessa, ottaa kiitollisuudella vastaan allekirjoittanut, 
osote Turku. 

Turussa syyskuulla 1898, I. Uschakoff. Digitized by Google r OUeita koneistolla Yarastetan karttakirjan käyttämiseen. 

Ylimalkaan tarvitsee pääkarttaa käyttäessä lyödä auki vaan kaksi 
samaan osastoon kuuluvaa sivua. 

Jos tutkittava ala kuuluu kahteen osastoon, lykätään joko osasto A 
ylöspäin tai osaston C alaspäin, niin että kaikkiaan 4 pääkartan sivua on 
avoinna. Saadakseen tällöin osaston C soveltumaan osastoon B, tulee vääntää 
metallipuikkoa, johon C on kiinnitetty, puolen kierrosta vasemmalle. 

Jos tahtoo saada yleissilmäyksen suuremmista osista pääkarttaa, lykä- 
tään liikkuvat osastot ulos ja levitetään auki osastojen sivut, niin että sivut 
1 ovat vasemmalla. Hakemiston sisällys: 

I. Aakkosellinen pääluettelo siv. 1 — 125. 

n. Teollisuuslaitoksia kaupungeissa ja niiden läheisyydessä . „ 126 — 138. 
m. Suomen hallinnollinen, lainkäytöllinen ja kirkollinen jako „ 139 — 149. 
rv. Sekalaisia luetteloita ja tietoja: 

1. Kunnallinen jako. 2. Alkeis oppilaitokset. 3. Seminaarit. 4. Aistl- 
vialliskoulut. 5. Ammattikoulut. 6. Kansanopistot. 7. Kansakoulut. 8. Maan- 
viljelyskoulut. 9. Suomen sotaväki. 10. Vankilat. 11. Tullilaitos. 12. Luotsi- 
paikat. 13. Metsänhoito alueet. J4. Lääkärit, sairaalat ja apteekit. 15. Seka- 
laisia jakoja. 16. Rautatiet. 17. Kanavat. 18. Posti. 19. Pankit. 20. Teolli- 
suustilastoa. 21. Kauppa ja meriliike. 22. Maanviljelys ja karjanhoito. 23. 
Valtio laitoksen ja 4 suurimman kaupungin tulot ja menot. 24. Rautatie- 
matkat. 25. Välimatkat kaupunkien ja kauppalain välillä maanteitse. 26. 
Suomen pinta-ala ja väkiluku siv. 150 — 161. Selityksiä hakemistoon. 

A. Tlelsli mnlstntnksia. 

1. Paikkakuntien, JSrvien y. m. asema kartalla on hakemistossa osotettn 
merkitsemällä osasto, sivu, neliö ja neliön osa. Niin on esim. Akaan pitäjän 
asema C3 li, s. o. osasto C, sivu 3, neliö 1, itäinen osa (vrt. Yleissilmäys- 
kartta). Jos nimi jakautuu kahdelle neliölle, merkitään se neliö, josta nimen 
helpoimmin voi lukea, ja neliön osaa merkitsevän kirjaimen eteen on asetettu 
kirjain r. (= reunimmainen) esim. r.p = reunimmainen pohjoisessa, r.ko = reu- 
nimmainen koillisessa j. n. e. Digitized by Google Suuremmista virroista, järvistä y. m. on merkitty se kohta, missä nimi 
ja etenkin nimen alku on. 

2. Välimatkoja mSSrättäessS tarkotetaan suoraviivaista välimatkaa. Jotta 
välimatkojen mittaaminen helpommin kävisi päinsä, seuraa hakemistoa kirja- 
merkki, johon pää- ja sivukartan mittakaavat ovat merkityt. 

3. Suomen rajojen ulkopuolella olevista paikkakunnista y. m. on otettu 
pääluetteloon ainoastaan Pietari ynnä tämän kaupungin ja Suomen rajan 
väliset rautatienasemat. 

4. Samannimisistä paikkakunnista y. m. luetellaan pohjoisemmalla osas- 
tolla olevat ennen eteläisemmällä olevia ja osaston läntisemmällä sivulla ole- 
vat ennen idempänä olevia. 

5. Suomalaiset Ja ruotsalaiset nimet. Kaikista paikoista, joista yleisesti 
on käytännössä eri nimet taikka nimenmuunnokset suomessa ja ruotsissa, on 
ruotsalainen nimi asetettu sulkumerkkien sisälle suomalaisen jälkeen sekä sitä- 
paitsi sille aakkosjärjestyksen mukaan kuuluvaan paikkaan, jossa on viitattu 
vastaavaan suomalaiseen nimeen. Maatilojen y. m. nimiä on, jos niistä ei ole 
oltu varmoja, tiedusteltu asianom. omistajilta. 

Tekijä ei ole seurannut sitä periaatetta, jota on noudatettu rautatien- 
asemain ja postilaitosten virallisten nimien määräämisessä i), vaan on esittä- 
nyt ne nimet, joita sivistynyt suomea ja ruotsia puhuva yleisö todellisuudessa Kartalla on kaupungeilla, maalaiskunnilla, rauta tienasemilla, jo'illa y. m. 
ylimalkaan sekä suomalainen että ruotsalainen nimi, paitsi jos eroavaisuus 
niiden välillä on hyvin vähäinen taikka itsestään selvä (esim. -lahti ja -laks), 
jota vastoin maatiloilla y. m. ) tavallisesti on vaan se nimi, jota omistaja 
käyttää. 

6. Jos samalla paikkakunnalla y. m. on useampia samankiellsiä nimiä 
taikka nimenmuunnoksia, on etusija annettu sille nimelle, joka on katsottu 
tavallisimmaksi tai jolla on edellytystä tulla siksi; vasta sen jälkeen on mai- 
nittu muut muunnokset, jotka ovat yleisemmin käytännössä taikka jotka muu- 
ten on katsottu mainitsemista ansaitseviksi. 

Maatilojen ja teo-llisuuslaitosten nimien kirjoittamisessa on noudatettu 
sitä kirjoitustapaa, jota omistajat itse käyttävät, jonka vuoksi epävarmoissa 
tapauksissa suoraan on tiedusteltu asianlaitaa heiltä. 

Jos eri nimenmuunnoksissa, joissa osaksi on yhteiset kirjaimet, molem- 
pia muotoja ei ole täydellisesti kirjoitettu, ovat poisjätetyt yhteiset kirjaimet 
merkityt viivalla -, esim. „Elimä 1. -mäki" (= Elimä eli Elimäki). 

Jos kirjain on hakasten [ ] sisällä, niin merkitsee se, että kirjoitus- 
tapa ilman tätä kirjainta on parempi. 

B. PUIaetteio sisiltU artikkeleita m. m. senraaYista: 

1. Maakunnista, lääneistä, kihlakunnista, tuomiokunnista ja rovastikunnista; 

tiedot kihla-, tuomio- ja rovastikunnista, ynnä viittaus luetteloihin siv. 139--149, 
löytyvät ylimalkaan samannimisiä maalaiskuntia käsitteleväin artikkelien alussa. ') Nämä nimet perustuvat kunnan enemmistön kieleen, paitsi kaupunkien nimistä 
otetut, joiden suhteen kaksikielisyysperiaatetta on noudatettu. Poikkeuksia ovat Koiviston, 
Reposaaren, Viaporin ja Uuraan postiasemat, joilla on kaksikieliset nimet, sekä Karkkilan 
postiasema, jolla on vaan ruotsinkielinen nimi (Högfors). Digitized by Google 2. Kaupungeista ja kauppaloista; näissä on tietoja kirkon- ja henkikir- 
joissa olevien sekä suomea ja ruotsia puhuvien asukasten lukumäärästä, virka- 
kunnista (rannikkokaupunkien tullikamareita sekä kunnallisia virkakuntia ei 
ole lukuun otettu), oppilaitoksista, pankeista, sotaväestä, yleisistä sairaaloista, 
vankiloista ja muista laitoksista, markkinoista, toripäivistä ja eläinmarkki- 
noista, paikkakunnalla toimivasta eläinlääkäristä, sähkdlennätinkonttorin 
aukipitämisajasta, seuroista ja yhdistyksistä, paitsi sellaisista, joilla on vaan 
paikallinen merkitys (maanviljelysseurat y. m. sellaiset ovat jotenkin täydelli- 
sesti luetellut), puistoista, huomattavista rakennuksista, tärkeimmistä histo- 
riallisista tapauksista y. m. Venäläinen kirkko löytyy niissä kaupungeissa, 
joissa on viitattu kreikkalais-venäläiseen rovastikuntaan. Postikonttoria ja 
kaupunginlääkäriä, joita löytyy useimmissa kaupungeissa, ei erittäin mainita, 
jota vastoin kaupungeissa, joissa niitä ei ole, tästä seikasta on huomautettu. 

3. Maalaiskunnista; näitä koskevissa artikkeleissa, joiden alkusana on 
painettu lihavliia kirjaimilla, esitetään m. m.: 

a) mihinkä hihlakunixjan ja nimismiespiiriiny titomio- ja käräjäkimtaan, 
rovasti- ja kirkkoherrakuntaan kunta kuuluu (sulkumerkkien sisällä, viittaa- 
malla luetteloihin siv. 139—149); kihla-, tuomio- ja rovastikunta, jolla on 
sama nimi kuin kunnalla, ja johon tämä silloin kuuluu, on mainittu ennen 
sulkumerkkiä; 

b) kirkonkirjoissa olevien asukasten lukumäärä jouluk. 31 p. 1895 sekä 
kunnan pinta-ala (järviä ei ole lukuunotettu; sulkumerkkien sisällä); jos 
väestö on ruotsinkielinen, on siitä erittäin huomautettu, jollei muuta mää- 
räystä ole, on väestö suomenkielinen; sekakielisissä kunnissa on suomea ja 
ruotsia puhuvien lukumäärä ilmotettu 1890 vuoden tiedonantojen mukaan; 

c) tietoja postilaitoksesta^ jolla on. sama nimi kuin kunnalla, kunnassa 
löytyvästä reservikomppanian kasarmista, kansanopistosta, apteekista taikka aptee- 
kin haaraosastosta y. m.; 

d) asuuko kunnassa piiri-, kunnan-, läänineläinlääkäri; 

e) luettelo niistä kunnassa löytyvistä maatiloista ja teollisuuslaitoksista 
(paitsi meijereistä), joista hakemistossa on artikkeleita; kunnissa, joissa 
kaikkia maatiloja ei ole kartalle otettu, on luettelo puolipisteellä jaettu kah- 
teen osastoon; edellinen sisältää ne maatilat, joiden nimet löytyvät kartalla, 
jälkimmäinen sellaiset, joiden nimiä ei löydy kartalla; 

fj luettelo ylemmistä kansakouluista, jotka kunnassa olivat vaikutta- 
massa lukuvuonna 1896—97; k.kyl. (= kirkonkylä) merkitsee kansakoulua, 
jolla on sama nimi kuin kunnalla; 

g) viittauksia sellaisiin kunnassa löytyviin paikkakuntiin, vuoriin, jär- 
viin y. m., joista hakemisto sisältää artikkeleita, joissa on erityisiä huomiota 
ansaitsevia tietoja, esim. postilaitoksista, tärkeämmistä höyrylaivalaitureista, 
turistillisessa taikka historiallisessa suhteessa huomattavista paikoista, vuor- 
ten, jokien, järvien y. m. asemasta, joiden nimiä ei ole kartalla; sellaisia 
viittauksia on myöskin toisinaan tehty sulkumerkkien sisällä nimien jälkeen 
maatiloja, teollisuuslaitoksia ja kansakouluja lueteltaissa; kuitenkaan ei ole 
viitattu luotsiasemia koskeviin artikkeleihin (täydellinen luettelo näistä löy- 
tyy siv. 153) eikä myöskään artikkeleihin, joista lukijalla muutenkin on syytä 
hakea erityisiä tietoja, esim. rautatienasemilla ja -platformuilla löytyvistä 
posti- ja sähkölennätinlaitoksista, vuorten ja suurempien järvien korkeudesta, 
kartalla löytyvistä kanavista, loistomajakoista y. m. 

4-. Maaseudulla olevista rukoushuoneista, jotka eivät muodosta eri kuntaa. Digitized by Google 5. Maatiloista; näissä on esitetty omistajan taikka haltian arvo ja nimi 
(sulkumerkkien sisällä), sekä onko tilar kruununvirkatalo taikka sukukartano, 
ja löytyykö tilalla meijeriä, maanviljelyskoulua y. m. Postiosote sisäänkirjoi- 
tettua kirjeenvaihtoa varten on ilmotettu i), silloin kun se ei ole = kunnan 
nimi; kuitenkaan ei sitä tässäkään tapauksessa ole ilmotettu maatiloista, joi- 
den vastaavissa artikkeleissa sanotaan sijaitsevan lähellä kaupunkia tai rauta- 
tienasemaa, joka silloin luonnollisesti on postiosotepaikkana. 

Hakemistoon otettavien maatilojen määräämisessä on tekijä pääasialli- 
sesti seurannut luetteloita, joita hänelle suosiollisesti ovat lähettäneet herrat 
kruununvoudit, henkikirjurit. Suomen maalaispalovakuutusyhtiön asiamiehet, 
kruununnimismiehet y. m. Tekijän näille lähettämän kiertokirjeen mukaan 
oli, poisjättämällä aivan pienet, vähäarvoiset tilat, luetteloihin otettava maa- 
tilat, joiden nykyiset omistajat ovat säätyhenkilöitä, sekä nykyään talon- 
poikien omistamat entiset »herrastalot" ; sitä vastoin oli jätettävä pois tilat, 
jotka aina ovat olleet talonpoikien hallussa, paitsi hyvin suuret sellaiset. 
LuonnoUisesti tätä valikoimisjäijestelmää on noudatettu vähän eri tavalla eri 
piireissä. 

Niiden tietojen nojalla, joita kirjeenvaihtajat ovat antaneet tilojen liki- 
määräisestä raha-arvosta, on tekijä niissä paikkakunnissa, missä tilan ahtau- 
den takia ei ole voitu kaikkia maatiloja kartalle merkitä, ottanut siihen 
etupäässä suurimmat ja tärkeimmät. Muista on hakemistossa mainittu suora- 
viivainen välimatka ja suunta jostakin kartalla löytyvästä paikasta. 

6. Teoliisuusialtol(sista, kaupungeissa ja niiden läheisyydessä sijaitsevista 
eri luettelossa siv. 126 — 138, muista pääluettelossa. Maaseudun teollisuus- 
laitosten postiosote on ilmotettu samoissa tapauksissa kuin maatilojenkin. 
Lukuun ei ole otettu niitä teoUisuusliikkeitä, jotka ovat luettavat käsityö- 
laitoksiin, eikä myöskään laitoksia, joissa valmistetun tavaran bruttoarvo v. 1896 
Teollisuushallitukselle jätettyjen virallisten ilmotusten mukaan ei nousnut 
15 — 20,000 markkaan. Kuitenkin on muutamia sahoja, joiden tuotantoarvo 
on ollut tätä määrää alempi, mainittu niiden maatilojen yhteydessä, joidenka 
maalla ne sijaitsevat. Suuremmat teollisuuslaitokset, jotka v. 1896 eivät 
olleet käynnissä, mutta joita varsinaisesti ei ole lakkautettu, on myöskin 
otettu huomioon, niinikään, mikäli ovat olleet tunnettuja, sellaiset, jotka 
hiljattain on perustettu, paraikaa ovat tekeillä taikka piakkoin perustetaan. 
— Huomattava on, että kartalle on merkitty joukko vähempiä sahoja, joista 
hakemistossa ei ole artikkeleita. 

Koska tekijällä ei ole ollut tarjona täydellisiä tiedonantoja meijereistä 
ja myllyistä sekä niiden tuotantoarvosta, on luettelo näistä vaillinainen; 
ainoastaan hakemistossa esitetyillä maatiloilla löytyvät meijerit on mainittu. 
Vähempiä sahojakin koskevat tiedot eivät aina liene luotettavia. 

Teollisuuslaitoksia omistavat toiminimet on painettu kursiivikirjaimilla, 
jos toiminimi on ollut tarkoin tunnettu. Osakeyhtiöissä mainitaan osakepää- 
oma markoissa, sekä joko toimeenpaneva johtaja tai isännöitsijä; jos koko 
osakepääomaa ei ole maksettu, ilmotetaan se määrä, mikä siitä on suoritettu. 
Tähän kuuluvat tiedot perustuvat pääasiallisesti niihin ilmotuksiin, joita 
asianom. toiminimet asetuksen mukaisesti ovat Teollisuushallitukselle anta- *) Seurattu Uno Godenhjelmin teosta »Luettelo paikkojen nimistä Suomessa ynntt 
niiden postiosoitteet" (1897). Digitized by Google neet Suomen kaupparekisterissä julkaistaviksi, monessa tapauksessa toimi- 
nimien suoraan tekijälle antamiin ilmotuksiin. 

7. Rautaiienasemista ]a -platformuista; edellisistä on mainittu, mihinkä 
luokkaan ne kuuluvat ja mitkä virallisesti kutsutaan pysäkeiksi (päällikkönä 
rautatienkirjuri), sekä jälkimäisistä välimatka lähimmälle asemalle. 

8. Erilaatuisista postilaitoksista (ks. lähemmin siv. 155); kaupunkien 
postikonttoreita ei kuitenkaan mainita erittäin eikä myöskään niiden alaisia 
haaraosastoja ja postiasemia, paitsi jos niillä on toinen nimi kuin kaupungilla. 

9. Sähktflennätinlaitolcsista kaupungeissa sekä rautatienasemilla ja muualla 
maaseudulla; niistä on ilmotettu luokka, johonka ne aukipitämisaikaan ja 
sähkösanomien laatuun katsoen kuuluvat. S^ merkityt sähkölennätinlaitokset 
(ainoastaan Helsingissä ja Uudessakaupungissa) pidetään auki koko vuoro-: 
kauden; S** klo 8 a. p.— 12 yöllä; S^ klo 8 a. p. — 9 i. p.; S* (rautatienase- 
milla) klo 9 a. p.~9 i. p.; S^ klo 8 a. p.— 2 i. p. ja 5—7 i. p.; S% S' ja S^ 
(rautatienasemilla) klo 8 — 9 a. p., 12 — 1 i. p., 4 — 5 i. p. ja junien tulo- ja 
lähtöaikoina, sekä vastaanottavat: S^ kaikenlaatuisia sähkösanomia, S^ Suo- 
meen ja Venäjälle meneviä sähkösanomia, S^ Suomeen meneviä suomalaisia ja 
ruotsalaisia sähkösanomia. S(3,5) y. m. merkitsevät, että kysymyksessä oleva 
asema kesäaikaan on auki samoina aikoina kuin S^, muina aikoina vuodesta 
niinkuin S*^. — Kautatienasemain lennätinlaitokset kuuluvat valtionrautateille, 
muut ovat Venäjän lennätinhallituksen alaisia. 

10. Kestikievareista (merkityt tähdellä *); esitetty kestikievarit vuosi- 
viisiköllä 1896—1900 lääninhallitusten antamain virallisten luettelojen mukaan 
ynnä välimatkat niistä kilometreissä lähimpiin kestikie väreihin. 

Polkupyöräilijöitä varten on kestikievareja koskevissa artikkeleissa esitetty 
maanteiden laatu suurimmassa osassa maata ; niissä on erittäin mainittu, mitkä 
kestikievarivälit ovat joko mäkisiä taikka muuten huonoja polkupyörällä 
ajettavaksi; ne välit, joissa tien laadusta ei ole mitään mainittu^ ovat hyviä. 
Tekijän kiertokirjeen mukaan tuli hänen kirjeenvaihtajiensa hyvin mäkiseksi 
(hyv. m.) merkitä väli, jossa on useita osaksi jyrkkiä mäkiä, sekä mäkiseksi 
(m.) sellainen, jossa on joku yksityinen jyrkempi mäki taikka vaan pienempiä 
mäkiä. Hyvin huonoksi ja hiumoksi (h.) tuli merkitä väli, jota kuivanakin 
vuodenaikana on enemmän tai vähemmän vaikea pyörällä kulkea soran, kivien, 
kuoppien taikka syvien rattaanjälkien takia. Täten julkaistu teiden laadun 
arvostelu, ollen useiden eri henkilöiden laatima, ei luonnollisesti voi olla 
täysin yhdenmukainen; sitä paitsi lienee se osittain vaillinainen muistakin 
syistä. Alku kumminkin on nyt tehty, jota myöhemmät samanlaatuiset tutki- 
mukset voivat täydentää. 

Tällaisia tietoja on saatu: 

1) koko Uudenmaan läänistä; 2) Turun läänistä, paitsi Maskun khl- 
kunnasta sekä Ulvilan ja Halikon khlkuntain pohjoisosasta; 3) Hämeen lää- 
nistä, paitsi Ruoveden khlkunnasta ja Pirkkalan khlkunnan pohjoisosasta; 
4) Viipurin läänistä, paitsi Rannan ja Kurkijoen khlkunnista sekä Käkisalmen 
khlkunnan pohjois- ja Lapveden khlkunnan länsiosasta; 5) Juvan khlkunnasta 
Mikkelin lääniä (Heinolan khlkunnasta on ylimalkaan ilmotettu, että tiet 
ovat hyvässä kunnossa ja polkupyörällä kuljettavia); 6) Kuopion ja Iisalmen 
khlkunnista Kuopion lääniä; 7) Hmajoen ja Laukaan khlkunnista Vaasan 
lääniä; 8) Oulun läänistä, paitsi Lapin khlkunnasta. 

11. Htfyrylaivalaitureista, lastauspaikoista ja satamista, joiden nimet löytyvät 
kartalla. Digitized by Google 12. Tulli- ]a luotsiasemista, loisto- ja tunnusmajakoista sekS loistolaivoista 

(Bogskärin loistomajakka on voitu ottaa ainoastaan yleissilmäyskarttaan). 

13. Kanavista; esitetty niiden pitnns, loivuns (vedenpintojen korkeuden 
erotus kanavan ylä- ja alapuolella) sekä löytyykö sulkuja vai eikö. 

H. Kylistä, joista erityisin tietoja on annettavana, esim. että niissä löy- 
tyy postilaitos, höyrylaivalaituri, baptistiseurakunta y. m. Muissa tapauksissa 
ei kyliä ole hakemistoon otettu, jota vastoin kartalle, jos tila on myöden 
antanut, on merkitty tärkeämmät kylät, m. m. ne, joissa on kansakoulu; 
viimemainitut on hakemistossa lueteltu maalaiskuntia käsittelevissä artikkeleissa. 

15. Vuorista ja koskista, joiden nimet löytyvät kartalla; esitetty useim- 
pien vuorten korkeus merenpinnasta ja koskien putouskorkeus, jos se on ollut 
tunnettu. Artikkeleita on myöskin Maanselästä, Suomenselästä, Salpausselästä 
y. m., joita ei ole kartalle merkitty. 

16. Virroista, jSrvistS, lahdista, salmista ja saarista, joiden nimet löytyvät 
kartalla, paitsi vähemmän tärkeistä; esitetty suurempien virtojen pituus, jos- 
kus myöskin leveys ja vesistön ala, sekä suurempien järvien korkeus meren- 
pinnasta, toisinaan myöskin niiden pinta-ala. Lyhennyksiä. * — merkitsee kestikievaria 

akt.bol. — aktiebolag, aktiebolaget 

apt. — apteekki 

as. (luotsias., tuUias. y. m.) — asema; 
laskusanan jälkeen: asukas 

brygg. — bryggeri 

bränn. — bränneri 

e — neliön eteläosassa 

et. — etelään 

fabr. — fabrik, fabriken, fabriks 

h. — huono tie 

haaraos. — haaraosasto 

hist. — historiallisessa suhteessa huo- 
mattava 

hyv. — hyvin 

höyryl.lait. — höyrylaivalaituri 

höyrys. — höyrysaha 

i — neliön itäosassa 

it. — itään 

joht. — johtaja 

johtok. — johtokunta 

jvi — järvi 

k. — kirkko; yhdistyksissä (esim. al- 
keisk., sekak.): koulu 

ka. — kaakkoon; neliön kaakkois- 
osassa 

ke — keskellä neliöä khkunta — kirkkoherrakunta 
khl. — kihlakunta 
kk. — kansakoulu 
k.kyl. — kirkonkylä 
km, km2 — kilometri, neliökilometri 
ko. — koilliseen; neliön koillisosassa 
kpki — kaupunki 
kpl. — kappeli 
ks. — katso 

kun.lääk. — kunnanlääkäri 
kun.neuv. — kunnallisneuvos 
1. — eli, taikka 
lait. (yhdistyksissä) — laitos 
last.paik. — lastauspaikka 
lo. — lounaiseen; neliön lounaisosassa 
lu. — luoteeseen; neliön luoteisosassa 
lä. — länteen; neliön länsiosassa 
m — metri 
m. — mäkinen tie 

maks. pääom. — maksettu osakepää- 
oma 
matkail. — matkailijoille huomattava 
meij. — meijeri 
mt. — maatila 
n. — noin 
nyk. — nykyinen 
OS. — osote Digitized by Google os.yht. — osakeyhtiö 

p. — pohjoiseen; neliön pohjoisosassa; 
pankki 

P\ P^ P* — postilaitos (ks. siv. 155) 

plf. — platformu 

Ppys. ~ postipysäkki 

pt. — pitäjä 

pys. — pysäkki 

pääom. — osakepääoma (markoissa) 

r. — reunimmainen (ks. Selityksiä A, 1) 

rauias., raut.plf . — rautatienasema, -plat- 
formu rk. — rovastikunta 

S\ S«, S* y. m. — sähkölennätinlaitos 

(ks. Selityksiä B,9) 
seurak. — seurakunta 
t. (yhdistyksissä, esim. rautat., olutt., 

paperit, y. m.), tehd. — tehdas 
tai. — talollinen 
teoll.lait. — teollisuuslaitos 
til.om. — tilanomistaja 
tk. — tuomiokunta 
virkat. — kruunun virkatalo 
vuokr. — vuokrannut Paikkojen asemaa määrättäessä on käytetty esim. seuraa vanlaatuisia 
lyhennyksiä: 2 km et. Askaisten k. = 2 kilometriä etelään Askaisten kirkolta; 
3 km etlo. Karjan as. = 3 km etelälounaiseen Karjan asemalta. 

Muut lyhennykset eivät kaivanne erityistä selitystä. Digitized by Google A. *Aadamila B4 li - Taipale 17, - Pää 15. 

Aakenustunturi I 4e, vuori (500 m). 

Aatrakoski A5 7e, koski. 

Aavasaksa I 6e, vuori (232 m), jonne 
juhannusyön aurinko näkyy; tarjoilu- 
paviljonki. 

Abborfors, ks. Ahvenkoski. 

Ackas 1. -kk-, ks. Akaa. 

Afanasi, ks. Ahvenainen. 

Ahavainen 02 31o, saari. 

Ahkionlahti B4 2ko, 2-sulkuinen ka- 
nava, pituus 1,6 km; luotsias. ja höyryl.- 
lait. 

Ahlainen (Hvittisbotjärd) B2 7ke, kpl. 
(khl. 10, tk. 3, rk. 4, 3,936 as., 274 
km*); P^.Mt: Kellahti, Lamppi. Saha: 
Lamppi. Kk.: Ahlainen, Kellahti, 
Lamppi (P). 

Ahlajärvi C3 le. mt, ja meij. (tai. 
G. Saarinen). Os. Toijala. 

Ahlbacka, -berga, ks. Albacka. -berga. 

Ahmaskoski A4 2e, koski. 

Ahmonsaari, virkat, (mets.hoit. H. 
Aminoff) 1,5 km p. Peltosalmen tilalta 
A4 8r.i. 

*Aho A3 8i - Änäkkälä 13,7, - Pe- 
sola 9, - Katajamäki 21,2. 

*Aho A4 61ä - Piippo 17,5, - Nis- 
silä 18. 

Ahoinpelto B5 7r.i, mt. (ylitarkast. 
A. Streng). 

^ Ahola j mt. (teht.om. A. v. Nottbeck) 
4 km lu. Jääsken k. C5 2e. 

"^Ahola B5 5p - Peippola 12, - Häy- 
rilä 14,5. 

Aholahti B5 6e, mt. (majuurinrouv. 
N. Tavaststjema). 

* Ahtiala 08 5ke - Kisko 18,1, - Muurla 
21,5, - Kiikala 15, - Kettula 13,1. 

*Ahtiala 04 3p - Lahti 13 m., - 
Vierumäki 16. 

Ahtinen, mt. (talonpoika; ennen Lode- 
suku) 2 km. et. Askaisten k. 02 3ka. 

Ahvenainen (Afanasi) 06 5i, kylä; 
huviloita. 

Ahvenanmaa (Aland) Cl 3, khl. 5, tk. 
10, rk. 8; A:n maakunta = A:n khl.; 
A:n manner^ Suom. suurin merisaari. 

Ahvenanmeri (llands haf) 01 7. Ahvenvnen B6 Ike, salmi ja lauttaus- 
paik.; höyryl.lait. 

*Ahvenkoski (Abborfors) 04 6p - Lo- 
viisa 17 m., - Ruotsinkylä 16, - Sillan- 
kylä 6. 

"^Ahvenniemi B4 8e - Kuortti 13,5, - 
Toivola 14, - Vehkalahti 21, - Uima- 
niemi 19. 

Ahvensalo B5 61ä, hiekkaharjuinen 
saari; höyryLlait. 

AhvenuSj luotsias. Enon pt.:ssä. 

Ahvionsaari B5 8ke, saari. 

*Aidantausta I 41ä - Puranen 21 
(vesitse), 21 (talvitie), - Baasi 32 (ve- 
sitse), 32 (talvitie). 

AUigas II llä, vuori (n. 600 m). 

Ailio I 8i, saha (J. G. Pentzin); ei 
käynnissä. 

Aim>ontapo, mt. (tai. J. Knaapinen) 
5 km it. Ylikylän k. Os. Salo. 

Airante^ mt. (kaupp. K. Nissinen) 2 
km lä. Sortavalasta. 

Airiselkä I 6ka, vuorijakso. 

Airisto (Erstan) 02 5r.i, merenaukko. 

*Aishöle 02 6ka, - Kemiö 22, - Lu- 
paja 16. 

^AittaikosU B7 2e - Varpakylä 21, - 
Äkläjärvi 17, - Karatsalmi 21. 

Aittamäki 03 31ä, mt. (til.om. A. 
Wirzenius) ; olut- ja portterit. (rouv. E. 
JVirzenius). 

*Aittavaara B5 2ko - Raholanvaara 
10,5, - Säyneinen 17, - Hipanlahti 17. 

Aittokoski A5 2ke, koski. 

Aittokoski A6 7i, koski. 

Aittolahti, höyrymylly (vapaah. M. 
Molander) 5 km lu. Kesälahden k. 
B6 5e. 

Aitt<miemi, mt. (nimism. L. Schiiter) 
2 km lo. Raahesta. 

*Aittoperä A4 81u - Kiuruvesi 18, 

- Niemelä 21. 

""Aitua B3 81u - Ruhala 22,4, - 
Korkeakoski 5,3, - Orivesi 18,2. 
Ajos I 8p, luotsias. ja satamaloisto. 
'^'Ajosdho B4 5i - J:kylä 18 hyv. m., 

- Kangas 17 m. 

Akaa (Ackas l.Akk-) 03 li.pt. (khl. 
17, tk. 17, rk. 21, 3J99 as., 123 km^; Digitized by Google 2 knn.lääk. ja apt. MU: Konho, Viiala; 
Kurvola. Teoll.lait.i Akaan höyrys., 
Rimmi, Toijalan olutt., Viialan lasit. 
Ek:. Toijala, Viiala. Ks.: Toijala. 

Akaan höyrys. {Äkkas ängs, akt. ftoZ., 
Turku, toimeenpan. joht. kons. Alfr. 
Jacobsson, pääom. 850,000) lähellä 
Viialan as. 

Akonpohja B5 Ir.i, lahti ja höyryl. 
lait. 

Akonvesi B5 li, jvi. 

Alahoviy mt. (rouv. L. Arppe) 2 km 
Pälkjärven kirkolta. 

Alahftrmä B2 2ko, pt. (khl. 42, tk. 
32, rk. 12, 5,847 as., 312 km') Kk.: 
k.kyl.(2), Heikkilä. K».: Härmä. 

Alajärvi B3 li, jvi (60 m); pt. (khl. 
44, tk. 36, rk. 12, 5,993 as., 472km2); 
P^ KkA k.kyl. 

^Alakau^ppila B2 4p - Alamarttila 
18,7, - Plosila 13,6, - Homäki 16,9, - 
Vitting 16,1. 

*Alaketuri B2 4r.e - Mattila 16,2, - 
Saaranluoma 22. 

Alakiiminki = Kiiminki. 

Alakitka VL 61o, jvi (45 km^). 

AlaknutiHila, mt. (til.om. J. B. Sjö- 
berg) ; karjanhoitokoul. ; lähellä Knuut- 
tilan tilaa B2 4e. 

*Alaktdju B3 3p - Kangastie 20, - 
Sairanen 20,5, - Jylhä 15,5. 

Alakylä, mt. (kunjieuv. C. Q. Ro- 
senberg) 1 km lu. Rauhalinnan tilalta. 
C2 6ke. Os. Turku. 

Alaköngäs II lp, väkevä koski. 

Ala-Laanilay ks. Schröder. 

Ala-Lemu (-mo) C2 61ä, mt. (kreivi 
A. C:son Armfelt) 1 km lä. Yli-Le- 
musta. Os. Turku. 

*AlamarttUa B2 4ko - Loukko 6,7, - 
Alakauppila 18,7, - Lehtimäki 18, - 
Seinäjoen as. 1,2. 

Ala-Mellola, mt. (A. Starck) 3 km 
ka. livanalan kestik. Os. Kaukjärvi. 

"^Alaniva I 6p - Murtola 17, - Kok- 
kovaara 15. 

Alapiha B5 3ke, mt. (tai. J. Laitinen, 
ennen kruununv. Kulvik). 

*Alapihkala A4 3ka - Oravakangas 
18,1, - Latola 12, - Marttila. 

*Alapitkä B5 llu, kestik. ja Ppys.; 
-Lapinlahti 21, - Pöljä 10, - Korhola 20,2. 

Alasuolijärvi H 5ka, jvi. 

Alastaro C2 4ko, pt. (khl. 13, tk. 7, 
rk. 5, 4,279 as., 294 km"); P^. Mt: 
Brusila, Filppula. Teoll. lait: Alastaron 
tulitikkut., Taipale. Kk,: Kankari, 
Männistö, Virtsanoja (P). 

Alastaro, Vähänkyrön pt.rn ent. nimi. 

Alastaron tulitikkut. (A. tulitikkuteh- 
taan OS. yht,, pääom. 54,000, isännöits. 
A. Mäkimattila) lähellä A:n k. Alatornio (Nedertorneä) I 8p, pt. 
(kirkko 2 km et. Tornion kpgista;khl. 
50, tk. 25, rk. 44, 6,033 as., 944 km^. 
Ruotsin A:n k. lä. Haaparannasta. Mt,: 
Peräntie (karjanhoitokoul.); Eerola, 
Katrineholm, Kristineberg, Kuussaan, 
Rausti, Rönnberg, Torpet. Saha: Röyttä 
(P). ZÄ.: Arpela, Yliramna. X*.: Sello. 

*Alattu B6 6ka - Suistamo 10, - 
Soanlahti 20, - Kontiolahti 18, - Läs- 
kelä 13. 

Alaurpala C5 3ka, mt. (kaupp. E. 
Buttenhoff, til.om. A. Ramsten ja til. 
om. K. Mickvitz). 

Alaveteli (Nedervetil) A3 7p, ruots. 
kpl. (khl. 43, tk. 31, rk. 13, 2,129 as., 
246 km^). Kk.ik.kjl 

Alavieska A3 6p, kpl. (khl. 47, tk. 
29, rk. 41, 2,842 as., 327 km«); P^. 
Kk.: k.kyl. 

Alavu[u]s (Alavo), tk. 36; B3 3ke, pt. 
(khl. 44, rk. 12; A:n seurak. 8,152 
as., 854 km2); P», piiri- ja kun.lääk., 
apt. sekä reservikomp. ; toripäiv. k.ky- 
lässä joka toinen kuuk.; raut.as.^ ynnä 
p2* ja s\ Peräseinäjoen kylä P:n seura- 
kuntaa kuuluu A:n käräjäkunt. ja ni- 
mismiehen piir. A:n kirkolla sotatapp. 
elok. 17 p. 1808; muistokivi. iDfc.: k.kyl., 
Rantatöysä, Sulkava. 

Albacka, mt. (tai. M. Riipinen, ennen 
Schildt- ja Leopold-suvut) Laukaan 
pt.:ssä. 

Albacka, ks. Alpakka ja Rantala. 

*AUHirg B3 4lä - Mähönen 16,5, - 
Myllymäki 14,5, - Stenbacka 12,3, - 
Jussila 9,5. 

Alberga 03 6ka, mt. (rouv. A. Kise- 

leff). 

Albrechtsö^ ka. Vitsataipale. 

Al?iainen, mt. (kamr. B. Roos) 2 km 
it. Parolan as. 03 2e. 

Alho 06 lp, rautas.* ynnä P^ ja S\ 

Alholma A2 8p, satama ja rautas. 
(matkust. kesäaik.) 4 km Pietarsaaresta; 
huviloita. 

Alikartano, ks. Frug&rd. 

""AHXa A4 4ke - Knuutila 17, - Pel- 
lonpää 10,5 (talvitie, kesäaik. käyttä- * 
mätön), - Kangas 18,5 (talvitie). 

Alinen, saha {Helin <fe Nyberg) La- 
pin pt.:ssä. 

Alkkula 1 6 lo, k.kylä ja tullivartioas. ; 
usein Ylitornion pt.:n nimenä. 

Alpakka (Albacka) 03 2e, mt. ja meij. 
(kun.neuv. T. Nordensvan); karjan- 
hoitokoul. Os. Parola. 

Alpitanjärvi A4 31ä, jvi. 

Alvajärvi, jvi, ks. Kolimajärvi. 

Alö 02 61ä, saari. 

Alön A2 8ke, saari; huviloita. Digitized by Google 3 Amdlienborgin olutt. ja polttimo, ks. 
Turun teoll. lait. 

Andersberg, rahyaankiel. Tlikartano 
C4 5r.p, mt. ja meij. (til.om. H. von 
Qvanten); ent. polttimo. Os. Järrenpää. 

Andersiy, kylä ja Ppys. 6 km ka. 
Liljendaalin k. C4 Sr.ka. 

Andersböle C4 5ke, raut.plf. 15 km 
Porvoosta. 

Andree, ks. Antrea. 

Anfnjettu C4 2p, kylä ja Ppys. 

Angelniemi C2 6r.i, kpl. (khl. 9, tk. 9, 
rk. 7, 999 as., n. 60 ruots., 44 km«); 
p3. Mt.: Peksala (maanvilj.koulu), 
Tammenpää, Toppjoki; Karviainen, 
Päämespää, Tuiskula. Kk.: Sapalahti, 
Kokkila. 

"^Angeriastaipale B4 41ä - Jokela 11,7, 
- Ristimäki 17,8, - Hytölä 4,1. 

Ania C3 lp, höyryl.lait. 

Anianpelto C4 le, kylä ynnä P^; ks. 
Vesijärven kanava. 

Anjala C4 4e, pt. (khl. 4, tk. 23, rk. 
16, 2,388 as., 128 km») Mt: Anjalankar- 
tano (hist.), Takamaa, Muhuniemi. 
Teoll, lait: Ummeljoki. Kk.: Korven- 
kylä, Ummeljoki. Ks.: Toivola. 

*A. - Filppula 22, - Elimäki 24. 

Anjalankartano, mt. ja meij. (luutn. 
ruht. I. Menschikoff-Koreisch; Menschi- 
koffin ruhtinaan, suvun sukukart.; en- 
nen Wrede-suku), 1 km it. Anjalan k. 
04 4e; „ Anjalan liitto" 1788-89. Os. 
Inkeroinen. 

Anjalan putous (10 m) lähellä A:n 
kartanoa; luonnonihana. 

Annan ruukki 1. tehdas (S:t Anne 
bruk) B7 3r.lä, rautat. (Venäjän vuori- 
kaivo shallitus); P2; tehdas omistaa 
Suojärvellä metsämaita, jotka käsit- 
tävät suurimman osan pitäjää. 

Annila, mt. (ins. W. Wahlmanin pe- 
rill.) 1 km lu. Kyyhkylän tilalta B5 
71ä. Os. Mikkeli. 

Anola 02 21u, mt. (toiminimi J. O. 
Frenckell & Son). 

Anonfnjiemi B6 6ke, last.paik. ja höy- 
ryl.lait. 

Ansio 03 2ko, mt. (til.om. G. W. 
Schildt). 

Antrea (S:t Andre[a]e) 06 3r.lu, pt. 
(khl. 24, tk. 42, rk. 34, 9,193 as., 640 
km»); P', kun. lääk., apt. ja kirjakauppa; 
höyryl.lait. k.ky Iässä. Mt: Kavant- 
saari; Järvenlinna, Knuuttila, Leppä- 
niemi, Saviniemi. Kk.: Hatula, Korpi- 
lahti, Pullila. 

* Antrea, rautas.^ ynnä P* (= Vuoksi), 
S^,.ravint. ja höyryl.lait; - Hatula 5, - 
Niemi 26. 

Antrean satama, ks. Vuoksi. Antskog 03 5e, verkat. {A, klädesfäbr:s 
aktbot, Turku, toimeenpan. joht. J. 
Dahlberg, maks. pääom. 100,000). Os. 
Fiskars. 

Anttanala 06 51ä, kylä ja Ppys. 

AnUila, mt. (M. Yrjölä) 5 km it. Se- 
länpään as. 04 2e. 

Anttola B5 7e, pt. (khl. 31, tk. 60, 
rk. 27, 2,380 as., 241 km»); P»; höyryl. 
lait. k.kylässä. Mt. ja saha: Anttola. 
Kk.: k.kyl. 

*A. - Mikkeli 31, - Puumala 37 (tal- 
vitie), - Vihko 31. 

Anttola B5 7e, mt, meij. ja höyrys. 
(J, & P. Jalkanen). 

* Anttola B5 6ka - Jouhenniemi 15, - 
Tuunansaari 15, - Savonlinna 12,5, - 
Makkola 15. 

*Apukka IL 51ä - Kouri 15,6, • Vika- 
järvi 11. 

Arabian porsliinit, ks. Helsingin teoll. 
lait. 

Arima 03 5ko, lasit, (teht.om. Alfons 
Alftan, vuokr. K. Taxell). Os. Nummela. 

Armisvesi B4 4e, jvi. 

*Arola A3 4p - Kaahe 16, - Kauppila 
17, - Onnela 22. 

Arpalahti, mt. (tai. K. Karlstedt) 1 
km et Ylikylän k. Os. Salo. 

Arrajoki 04 3r.ko, mt. (kapt. vapaah. 
R. W. Wrede); meijeri. Os. Uusikylä. 

Arrakoski 04 llä, koski; saha (kun.- 
neuv. K. v. Fieandt). 

Artjärvi (Artsjö) 04 4r.lä, pt. (khl. 4, 
tk. 21, rk. 14, 2,891 as., 175 km^); P» 
ja reservikomp. Mt: Kinttula, Eatula 
(matkail.). Kk.: Salmela, Suurikylä. 

Artukainenj mt. (til.om. A. Alleen) 3 
km lä. Turusta; höyryl.lait. Os. Turku. 

Asikkala 04 Ike, pt (khl. 20, tk. 14, 
rk. 17, 8,958 as., 505 km»); P» ja ku- 
tomakoul. 

Mt.: Kalkkinen, Pätjälä, Rauvala, Urajärvi, 
Greivilä. Saha: Kalkkinen. Kku k.kyl., Anian- 
pelto, Kalkkinen, Kuihila, Paakkola, Ura- 
järvi, Vesivehmainen (F). Ks» Anianpelto 
(P), Kalkkinen. 

Asila 06 li, mt (til.om. A.Siitoin); osa 
ent. lahjoitusmaata. Os. Hiitolan k.kylä. 

Askainen 1. Lou[hi] saari (Villnäs) 02 
3ka, kpl. (khl. 7, tk. 6, rk. 2, 1,259 
as., 50 km2); P». Mt: Ahtinen, Auti- 
nen, Hannula, Lempisaari, Louhisaari, 
Pukkila. Teoll. lait: Brändö - Lempi- 
saaren silakka-astiat, Lempisaaren sa- 
ha. Kk.: Livoluoto, mannermaa. Höy- 
ryl.lait.: Pukkila. 

Askula 1. -ko- (Askola) 04 5p, kpl. 
(khl. 3, tk. 21, rk. 14, 2,856 as., n. 170 
ruots., 206 km«); P^. Mt: Dampbacka, 
Henriksberg, Kylänpää, Prestbacka. 
Kk.: k.kyl., Juomaankylä, Monninkylä, 
Särkijärvi. Digitized by Google Aapnäs, ks. Kujala. 

Aspö C2 7ke, saari; rukoushuone (rap- 
piolla). 

Aspöy ks. Haapasaari. 

Astdjohi, mt. (kun.neuv. Fr. Wendell) 
2 km it. Perniön k. C3 51ä. 

Asunta A3 6i, raut.as. (pys.) ynnä P^. 

Attu C2 6e, mt., meij. ja höyrys. 
(A. aktJbol.y Turku, toimeenp. joht. 
kaupp. J. Mueller, Tukholma, isännöits. 
G. Lundberg, pääom. 600,000); höyryl. 
lait. Os. Turku. 

Atunmaa (Attulandet), saari, jossa 
A:n tila sijaitsee. 

Aunesilta B3 7i, silta ja höyryl.lait. 

Aura 02 4e, raut.as.* ynnä P* ja S^. 

Au>ran olutt., polttimo, naulat., so- 
kurit., väkijuoma- ja vesit., ks. Turun 
teoll. lait. 

Aurajoki 02 6p; pituus 65 km, leveys 
joen suussa 75 m. Aurakty mt. 4 km lälu. Kajaanista. 

"^ Aurejärvi B3 5e, jvi, metsänhoito- 
alue ja kestik.; - Kana 21,3, - Riuttas- 
korpi 10,7. 

Autinköngäs II 5e, suuremmoinen pu- 
tous (18 m.). 

AuUo, mt. (til.om. A. Alfthan) Vii- 
purin ptrssä. Os. Säiniö. 

*AutfuJinen 02 3ka, mt. (tai. J. Au- 
tuinen; ennen Lode- ja Ithimaeus-suvut); 
kestik.; - Mäenkylä 17, - Tamsaari 14, - 
Humikkala 20. 

*Auttoinen 04 llä - Jokioinen 13,8, - 
Iso-Evo 16. 

Au/vainen, höyrys. (tai. S. Lento) 3 
km p. Kyrön as. 02 4i. 

Auvaisberg, mt. (kun.neuv. O. G. Ro- 
senberg) 1 km it. Yli-Lemun tilalta 
02 61ä. Os. Turku. B. Baasi 1 4r.lä - Aidantausta 32 (vesitse), 
32 (talvitie), - Muotkajärvi 21 (vesitse), 
16 (talvitie). 

Backaa, mt. (til.om. 0. Ehrnrooth) 2 
km la. Helsingin pt.rn k. 03 6r.i. Os. 
Malmi. 

BaMy, mt. (til.om. O. Born) 2 km 
p.lu. Bodomin tilalta. 

Bagarla, ks. Pakaria. 

Baggby 03 7p, mt. (til.om. F. Sahl- 
berg). Os. Tammisaari. 

Barösund 03 7i, luonnonihana salmi 
Baron ja Orsmaan välillä, höyryl.lait.; 
B:n luotsias. it. salmesta. 

Barösundinaukko 03 81ä. 

Bastvik 03 6e, höyrys. (rustitil. K. 
E, Malm); höyryl.lait. 

Bastö 01 5i, mt. (kapt. I. Kuffschi- 
noff); höyryl.lait. Os. Godby. 

Bengtskär, kari 19 km et. Hiittisten 
k. 02 8ke; loistomajakka ehdotettu ra- 
kennettavaksi. 

Bengtadr 02 8r.i, saari; mt. (rouv. 
A. Hannelius). Os. Lapinlahti. 

Bennäs, ks. Pännäinen. 

Benvik B2 3e, mt. (talonpoika; ennen 
Bladh-suku). 

Berg, henkikirj. virkat. 2 km lo. 
Sundin k. 01 61ä. 

Berga B2 3 p, mt. ja Istöit. (ei käyn- 
nissä, rouv. M. K. Sjöberg). 

Bergby, mt. (kapt. A. F. Dahlströmin 
perill.) 3 km lä. Koskenkylän tilalta 
04 5i. Os. Gammelby. Berghamn 02 51o, saari ja luotsias. 

Berghamninaukko 02 51o. 

Berghäll, ks. Kallio. 

Bergskär, satama ja luotsias. 10 km 
et.ka. Säpin majakasta B2 7e. 

Bergstad 03 8p, mt. (til.om. G. A. 
Wickholm). 

Bergstad 04 5ke, mt., saha ja tiilit. 
(rouv. Anna Hougherg). 

Bergvik. mt. (kamarineuv. N. Dahl6n) 
2 km lo. Vehmaan k. 02 3e. 

Bergvik 04 2e, mt. (til.om. V. Fors- 
skähl). Os. Kausala. 

Bergö B2 Ike, saari = Susiluoto ; ruots. 
kpl. (khl. 41, tk. 34, rk. 9, 735 as., 
38 km^); P'^ ja luotsias. Ks.: Storskär, 
Susiluoto. 

* Bergö, kestik.; - Gästgifvars, - Kö- 
ping 21,4. 

Bergö 02 8ke, saari; kivilouhos 
(Akt.boL Granit). 

Berfdjtby 01 61ä, kylä; luola. 

Bertils, ks. Pertteli. 

Bertftjulay ks. Perttula. 

Billnäs, ks. Pinjainen. 

Birkfkjala, ks. Pirkkala. 

Birilä, ks. Pirilä. 

Birknäs, ks. Pirkkinäinen. 

Biskopsö 02 8ke, saari; Ppys. 

Biskopsö, ks. Piispansaari. 

Bjernä, Bjämä, ks. Perniö. 

*Bjong A3 71u - Torp 17,7, - Kok- 
kola 15, - Asvik 17,6. 

Björkbacka, ks. Koivumäki. Digitized by Google Björhboda C2 öe, mt. ja meij. (til.om. 
U. Palmu); ent. manuf. tehdas (muu- 
tettu Kellokoskelle); höyryl.lait. 

Björkudden, ks. Koivuniemi. 

*Björkö Cl 6i, saari; - Brändö 12,5, 
- Kumlinge 12,5. 

Björkö, ks. Koivisto, Koivusaari, 
Ferkiö. 

Björkör Cl 81ä, luotsias. 

Björkösund, ks. Koivistonsalmi. 

Björneborg, ks. Pori. 

Bjömholm, huvila (kaup.neuv. N. Si- 
nebrychoffin perill.) 1,5 km et. Haga- 
lundin tilalta. 

Bjömilä B4 8ke, kylä; ?K 

Blekhohnan veneveistämö, ks. Hei* 
singin teolLlait. 

Bobacka, mt. (E. Kekola) 3 km p. 
Hyömäen tilalta C3 2ke. 

Bdbbins: rullat. (Akt.bol. B., isännöits. 
P. O. Berggren, maks. pääom. 80,000) 
lähellä Maton as. C3 3p. 

Boberget B2 5ke, last.paik. 

"^Bobäck C3 6e, kestik. ja kesähotelli; 
höyryl.lait; Ppys.; - Finns 5,3^ - Öfver- 
by 12,3 m. 

Bock, olutt., ks. Vaasan teoll. lait. 

Bocken^ ks. Pukki. 

Bodom C3 6e, mt. (til.om. Heim- 
, bttrger). 

Boe 1. Häihä (?) C4 5ke, mt. (vapaah. L. 
Standertskjöld). 

Bogaskär B2 7p, saari. 

Bogskär, majakka Cl 6e. 

Bogskär, loistomajakka 55 km et. 
Föglön k. Cl 8p (ulkopuolella kartan 
piiriä). 

Boiatö 1. Lehto, luotsias. 7 km p.ko. 
Orren grundin majakasta. 

*Boll8tad C3 6e - Öfverby 16 m., - 
Kirkonkylä 16,3, - Degerby 10,5. 

Bol[ljstaholm Cl 5i, mt. (kaupp. J. 
Rotz); höyryl.lait. 

Bomarsund Cl 61ä, salmi; luotsias. 
Prestön luodolla; ent. linnoitusalue 
mantereella (vuokr. til.om. M. Rosen- 
berg); meij. ja höyryl.lait.; B:n linnoi- 
tuksen raunioita (pommitus ja antau- 
"* mus 1854). 

*B. - Värdö 12,3, - Godby 18,3. 

Bondtykö^ ks. Talonpojanteijo. 

Bonnäs B3 6ke, höyrys., puunjalostus- 
ja kuivatislaust. (ins. Matthias Bonn). 
Os. Kolho. 

Bonäs A2 8ke, last.paik. 

Borghoda, talo 3 km it. Saltvikin k. 
Cl 61ä; viikinkilinnan raunioita. 

Borgnäs, ks. Pomeesi. 

Borgs, mt. (til.om. E. Rancken) 1 
B km ko. Botbyn tilalta C4 51ä. Os. 
Malmi. Borgä, ks. Porvoo. 

Bosfiäfni C4 5i, mt. ja meij. (til.om. 
A. Nordström). 

Botby C4 51a, mt. (kun.neuv. J. F. 
Lindroos); höyryl.lait. Os. Helsinki. 

Bottniska viken, ks. Pohjanlahti. 

Boocbacka, raut.plf. (kesäaik.) 2 km et. 
Malmin as. 

Brahea, ent. kpki (perast. 1656) = 
Lieksan k.kyl. Pielisjärvellä. 

Brahelinna B5 71o, virkat, (kamari- 
neuv. G. V. Liukkonen); B:n linnanrau- 
niot 2 km ka. Ristiinan k. 

Brahestad, ks. Raahe. 

Brakila^ mt. (kenr. v. Döring) 4 km 
lä.lu. Mäntylahden tilalta C5 5p. Os. 
Hamina. 

Braseborg, mt. (til.om. A. Immonen) 
2 km Joroisten kirkolta. 

Bredskall, ks. Reitkalli. 

Bredskär B2 le, saari. 

Bredvik, mt. (ins. G. Zitting) 2 km 
p. Mustion as. C3 5ka. 

Bredvik C3 61o, mt. (vapaah. Em. 
Standeitskjöld). 

Brinkhall, ks. Prinkkala. 

Brobacka, nahkat. (Aktbok O, A. Lesche, 
pääom. 100,000) 2 km et. Helsingin 
pt:n k. C3 6r.i. Ob. Malmi. 

Broby, ks. Sillankylä. 

Bromarf 1. -rvi*(-rf) C2 8i, ruots. pt. 
(khl. 1, tk. 18, rk. 24, 2,996 as., 172 
km2); p»*; höyryl.lait. lähellä kirkkoa. 

Mt^- Bengts&r, Riilahti (matkail., hist.), 
Skata; Häkansarf, Kansjärri, Kägra, Sandö. 
Teoll. lait: Dynamiittitehdas, Hangon tillit, 
ja höyrys., Lignellin höyrys. Kk.: k.kyl., 
Hankoniemen kylä, Norrstrand. Ks.: Framnfts, 
GustafsYärn, Hankoniemen iQlä, Hankoniemi, 
Storsiindsham. 

Brovik, ks. Lahdenpohja. 

Brunk[k]ala, ks. Prunkkala. 

Brunnaparken, ks. Kaivopuisto. 

Brusi B4 7i, virkat, (til.om. V. Sahl- 
berg). 

Brusila, mt. (ent. valtiopäiväm. .T. 
Brusila) 2 km ko. Alastaron k. C2 
4ko. 

Bräkylä, ks. Rääkkylä. 

Brändholm C4 6ke, höyrys. (toiminimi 
A. Ahlström). Os. Loviisa. 

Brändö C2 51ä, saari; ruots. pt. (khl. 
5, tk. 10, rk. 8, 1,232 as., 78 km«); 
P^ Kk.: Lappo. 

*B. - Södervartsala 21,4, - Björkö 
12,5. 

Brändö, kaupunginosa ja satama 
Vaasassa; P** ja luotsias. 

Brändö B2 7p, satama ja last.paik. 
ynnä Merikarvian luotsias. 

Brändö, mt. (pankinjoht. vapaah. J. 
Cronstedt) 1,5 km lä. Hertonäsin tilalta 
C3 6r.i; höyryl.lait. Os. Helsinki. Digitized by Google 6 Brändö • Lempisaaren silakka - astiat. 
(Brändö-LevMJÖholmsfiakkärlsfabr. akt.bol., 
toimeenpan. joht. vapaah. G. y. Haart- 
man, pääom. 30,000) Askaisten kplissa. 

Brännboda 02 8p, mt. (tai. A. Ahl- 
rosin perilL). 

Brödtorp 1. Brött- C3 7p, mt (va- 
paah. E. Hisinger). Os. Fis^rs. 

BuckUa, Balilla) ks. Pukkila. 

Bttotila, ks. Puotila. 

Busaila 02 6p, mt. (kaupp. J. F. 
Mittler). Os. Turku. Busö 03 7e, luotsias. 

Byvik, ks. Kylälahti. 

ByäruUi, ks. Kylänpää. 

Byön B2 Ike, saari. 

Bdgaskär 03 7i, luotsias. 

Backby, mt. (til.om. O. Alfthan) 2 
km lä. Tikkurilan as. 03 61. 

BärghoVm, Bärgö y. m., ks. Berg^ 
holm y. m. 

Bölsby, ks. Margretheberg. 

Bötom, ks. Karijoki. 

Bötomberget, ks. Pyhävuori. C. 

Garlberg^ ks. Pettilä, Karlberg. 

D. Daalintehdaa (Dalsbruk) 02 8p, mt, 
rautat. (maasuuni, tela- ja teräspaja), 
manuf.t. ja konepaja (Akt hoi, Dals- 
bruk, joht. kaupp. E. Lönnbeck y. m., 
pääom. 2,000,000); hotelli, P', S(3,5) ja 
teht.lääk.; höyryl.lait 

Dagamark B2 6p, kylä; Ppys. 

DcUkarbyy mt (til.om. R. Franck) 2 
km lo. Pohjan k. 03 7p. Os. Karja. 

Dalsbruk, ks. Daalintehdas. 

Dalskär 05 5ko, majakka. 

Dalsvik, mt. (toht. A. Törngren) 2 
km p. Gröndalin kestik. 03 6e. 

Dampbacka^ mt. (rouv. J. Holmberg) 
2 km et. Huuvarinkylän kestik. 04 5p. 

Danskog, mt. (Fiskarsin os.yht.) 7 km 
it. Lapinlahden as. 03 71ä. Os. Tam- 
misaari. 

Davidstad, ks. Taavetti. 

*Degerby 01 6e, tullikamari, P^, sa- 
tama, luotsias., höyryl.lait. ja kestik. 
D:n saarella; - Granboda 14,5. 

Degerby 03 81u, ruots. kpl. (khl. 1, 
tk. 18, rk. 24, 1,537 as., 83 km^); P». 
Kk.: k.kyl. 

*D. - VesterkuUa 13 m., - BoUstad 
10,5. 

Degerby, mt. (til.om. Silfverbergin pe- 
rill.) 3 km etlo. Karjan as. 03 7p. 

Degerby, Loviisan pt.:n ja kpgin ent. 
nimi. 

Degerö 03 7ke, saari. 

Degerö 04 Ör.lä, kaunis saari; huvi- 
loita ja höyryl.lait.; D:n kanava D:n 
ja mannermaan välillä. 

Degerönkartano 04 51ä, mt. (Rob. Oa- 
strenin perill.). Os. Helsinki. Delet 1. Teili 01 6ke, merenaukko. 

Dickursby, ks. Tikkurila. 

Djupvik, 7 m pituinen luola, 3 km ko. 
Getan k. 

Djurgdrden, ks. Eläintarha. 

Domarbacka A2 8ke, tuom. virkat.; 
ent. Yeksalon karjakartano. 

Domarhy 03 6i, mt. (til.om. J. Kava- 
leff). Os. Helsinki. 

Domargdrd 04 5i, mt. ja saha (esitt. 
siht. Julius Osberg), 

Dragsfjärd 02 8p, kpl. (khl. 9, tk. 8, 
rk. 7, 3,244 as., n. 610 suom., 124 km2); 
P8. Mt: Björkboda (ent. tehdas), Daa- 
lintehdas, Skinnarvik, Sunnanä, Nor- 
danä, Rosendal. Teoll.lait: Daalinteh- 
das (P ja S), Skinnarvik. Kk.: Daalin- 
tehdas (2), Skinnarvik, YtterkuUa. 
Höyryl.lait.: Daalintehdas, Kärra. 

Dragsvik, mt. (til.om. F. Oollin) 3 km 
ko. Tammisaaresta. 

Dregsby, mt. (vapaah. L. Standert- 
skjöld) 6 km lä.lo. Porvoosta. 

Druckis, mt. 4 km lo. Nauvon k. 
02 5i. 

Drumsö 03 6ka, kaunis saari; huvi- 
loita ja höyryl.lait.; pattereita. 

Drumsö 03 6ka, mt (til.om. W. Wa- 
vulin). Os. Helsinki. 

*Dunkar A3 7i - Finnilä 15,5, - Löf- 
backa 18, - Sillanpää 14. 

Dynamiittitehdas 02 8i (Finska forcit- 
o. dynamit akt. bol,., toimeenpan. joht. 
pankinjoht G. E. A. Ekholm, pääom. 
200,000). 

Ddnö 01 5p, saari ja luotsias. Digitized by Google E. Ebbo C4 5i, kylä; Ppys. 

Echo B4 7r.i, mt. ja meij. (til.om. O. 
T. Gerdten). 

Eckerö 1. Ek[k]erö 01 5ke, saari; 
ruots. pt. (khl. 5, tk. 10, rk. 8, 1,254 
as., 117 km*). Tullikamari, P^ luot- 
sias. ja satamaloisto Storbyssä. Kk.: 
k.kyl. Ks.: Marsundet. 

Eerola 1. Kulju, mt. (toiminimi P. O. 
U. Nordberg) 1,5 km et. Juneksen kes- 
tik. Os. Tornio. 

EgentUga Finland, ks. Varsinais- 
Suomi. 

Egyptinkorpi, korpi ko. Pielisjärvestä; 
ulottaa Venäjän puolelle. 

*Eimisjarvi B6 4ke - Maukkula 21,4, - 
Korpiselkä 16, - ÖUölä 12,5 (talvitie). 

Eira 1. Ivalo-Matti II 3i, uudistalo. 

EkenäSy ks. Tammisaari. 

E[cjkerö, mt. (vapaah. P. L. Hisin- 
ger) 1,5 km ko. Baggbyn tilalta 03 
7p. Os. Karja. 

Ekfkjerö, ks. Eckerö. 

Eknäs, mt. (tiLom. L. Mohell) 9 km 
lu. Kemiön k. 02 6e; höyryl.lait. 

Eknäs, mt. (til.om. A. F. Eklund) 5 
km p. Ilolan kestik. 04 5p. 

Ekatenaholm, ks. Lapila. 

Ekö, höyrys. ja höyläyslaitos {DahU 
berg & Ekholm, omist. A. Dahlberg ja 
G. E. A. Ekholm) lähellä Lapinlahden 
as. 03 71ä. 

Elg8[j]ö 03 7i, saari; höyryl.lait.; 
sotatapp. syysk. 30 p. 1789. 

Elgö 03 7e, saari. 

Elimo (Elgmo) 03 7p, mt. (vapaah. 
Hj. V. Troil); höyryl.lait. Os. Tammi- 
saari. 

Elimä 1. -mäki (Elimä) 04 4ke, pt. 
(khl. 4, tk. 23, rk. 16, 5,771 as., n. 
160 ruots., 350 km«); P« ja kun.lääk. 

Mt: Hämeenkylä, Mettälä, Moisio, Mustila, 
Myllylä, Naaranoia, Peippola, Teuroinen, Ve- 
relä (hist.), ViUikkala; Joenranta, Pitkäsilta. 
TecHUait.: Kymin olutt. ääj Filppula, Hä- 
meenkylä, Moisio, Peippola & Mustila, Raus- 
sUa, ViUikkala. iTs.; VastUa (P). 

*E. - Ruotsinkylä 13, - Kimola 12, - 
Sääslgärvi 24, - Anjala 24, - Filp- 
pula 20. 

*Elisenv<mra B6 7e, rautas.^ ynnä P* 
ja S'; - Koitsanlahti 22,5, - Tyrjä 22,5, 
- Kurkijoki 15. 

Elisenvaara, ulkotalo, kuuluva Kurki- 
joen tilaan; maan vilj. koulu (joht. E. 
Relander) lähellä E:n as. 

Elisenvaaran höyrys. (F. A. Jusdius, 
Pori); lähellä E:n as. EllHä^ mt. (virkat.tarkast A. Lin- 
debäck) 3 km it. Parolan as. 03 2r.e. 

*EVpe B2 3e - Ulves 19,8, - Gnidars 
11,3, - Kristiina 15. 

Eläintarha (Djurg&rden) huvila-alue 
ja puisto Helsingissä; useita armeliai- 
suuslait. ja sairaaloita, puutarhayhd. 
koulu ja kasvihuone, kaup.ueuv. H. 
Borgströmin rintakuva, polkupyörärata, 
Alppila (ravint.) ja ^vesilinna"; rautplf. 
(kesäaik.) 2 km Helsingistä. 

*Emkarhy 01 5i - önningeby 15.3, - 
Godby 10,5, - Prebbenby 13, - M:ha- 
mina 16,2. 

Emäjoki, ks. Kiehimänjoki. 

Emäsalo (Emsalö) 04 5e, saari. 

Enare, ks. Inari. 

Engdsnäs, ks. Räisälänranta. 

Enklinge 01 6ke, saari. 

Eno B6 le, pt. (khl. 35, tk. 50, rk. 
37, 5,170 as., 863 km^); P^. Puuhio- 
mo: Kaltimo. Kk.: k.kyl. Ks.: Pielis- 
joki. 

*E. - Kuisma 17,5, - Kaltimo 8, - 
Pohjanranta 15, - Jakokoski 17. 

Enonkoski B5 6ke, rukoushuonealue ja 
kunta (khl. 33, tk. 51, rk. 25, 1,120 as., 
pinta-ala ks. Kerimäki); P*; höyryl.lait. 
k.kylä6sä. Teoll.laiL: Enonkosken saha, 
Kangassaari. Kk,: k.kyl. 

*E. - Makkola 17, - Vuokala 25 
(talvitie), - Kuokkala 13. 

Emmkoski B5 6ke, saha (A. J.Pulk- 
kisen konkurssipesä). 

Enonlahti B5 31ä, höyryl.lait. 

Enontekiä[inen] 1. -kiö (Enontekis) I 
4p, kpl. (khl. 51, tk. 24, rk. 45, 854 as., 
joiden joukossa muutamia lappal; 8,435 
km*); P*. Autiotupa Kilpisjärven ran- 
nalla I llä. Kk.: k.kyl. Ks.: Haltio- 
tunturi, Koltapahta, Kölen, Palojoen- 
suu. 

Enonvesi B5 6ke, jvi. 

Enonvesi B5 7p, jvi. 

Enonvesi B5 81ä, jvi. 

Enskär., ks. Isokari. 

Enso 05 2i, raut.as.^ ynnä P* ja S*; 
puuhiomo {E. träslip. akt. hoh, isän- 
nöits. vapaah. B. Standertskjöld, pääom. 
1,000,000) et. asemalta; haararata. 

Enäjärvi 03 5ke, luonnonihana jvi 
(57 m). 

Enäjärvi 03 61ä, jvi. 

Enäjärvi 05 31ä, jvi. 

Epilä B3 7e, raut.plf. ynnä Ppys. 7 
km Tampereelta. Digitized by Google 8 ErikkiOä, mt. (E. MoUemksen perill.) 
Snlkavan pt:ssä. 

Eriksberg, ks. Koski. 

Eriksdal, mt. (luutn. A. Boije) 3 km 
lä.lu. Ilolan kestik. C4 5p. 

Erikanäa C4 5e, mt. (C. Norden- 
skiöldin perill); höyryl.lait. Os. Nik- 
kilä. 

Erkkylä C3 4i, mt. (vapaah.itar W. 
Munckin perill.). Os. Hyvinkää. 

*Erlandsböle C4 5p - Ilola 9 hyv.m., 
- Pernaja 15 m., - Säfträsk 18. 

Ersta C4 3p, mt. (til.om. G. Ranin); 
juustomeij. Os. Villähti. 

Erstan, ks. Airisto. 

Ervasti^ mt. (til.om. J. G. Montell) 
4 km lu. Simon k. 

Eräjärvi B3 8e, jvi; kpl. (khl. 19, 
tk. 13, rk. 20, 1,737 as., 71 km*); P^ 
Mt: Vetterkulla. Kk.: k.kyl. Ks.: Erä- 
pyhä. 

Eräpyhä B3 8e, pakanallinen uhri- 
paikka. 

*Eräslahti B3 8ke - Länkipohja 13,3 
m., - Orivesi 17,1, - Kölli 19. 

Esbo, ks. Espoo. 

Eskola A3 61ä, rautplf. 10 km Sie- 
vin asemalta. 

Espoo (Esho) C3 6e, pt. (khl. 2, tk. 
20, rk. 23, 5,637 as., n. 1,340 suom.; 
300 km2); P3. 

Mt: Alberga, Bodom, Bredvik, Espoonkar- 
tano, Gumböle, Hagalund, Lahnus, Rödskog, 
Stensvik, Träskända; Backby, Dalsvik, Finnä, 
Frisans, Gräsankartano, Jupper, Juva, Kilon- 
kartano, Mankans, Margretheberg, Mäkkylä, 
Nupurböle, Nygärd, Oitans, Otnäs, Urberga, 
Aminne. TeolLlaitj Bastvik, Kalvik, Stensvik, 
Aminne. Kk^- Alberga, Hagalund, Moisö, Olars, 
Rödskog, Stensvik, Södrik, Träskända. ^s.; 
Björnholm, Finns (kansanop.), Svinö. Espoonkartano C3 6e, mt. (til.om. A. 
Myhrberg). 

Espoonlahti jonka perukassa Bo- 
bäckin kestik. 03 6e. 

Esse, ks. Ähtävä. 

Etseri, ks. Ätsäri. 

Eugmo A2 6ka, mannermaahan kiin- 
nikasvanut saari. 

Eura, tk. 4; 02 21ä, pt. (khl. 10 (Ul- 
vila), rk. 4, 2,932 as., 226 km*); P', 
kunJääk. ja apt. Toripäivä k.kylässä 
joka torst. Mt: Vaaninen. TeoU.laU.: 
Kauttua. Kk.: k.kyl. Ks.: Kanttua. 

Eura 02 4e, kpl. (khl. 14 (Masku), 
tk. 7, rk. 7, 1,544 as., 102 km^); P*. 
Mt: Juva. Kk.: k.kyl. Koski: Juvan- 
koski. 

Eurajoki (Euraäminne) 02 li, pt. (khl. 
10, tk. 4, rk. 4, 5,501 as., 348 km»); 
P'; raut.as. (pys.) ja Ppys. Mt: Lavila, 
Vuohijoki (meij.- ja kaijanhoitokoul.). 
Saha: Kaunissaari. Kk.: k.kyl., Kaunis- 
saari, Kuivalahti, lÄppjoki, Haiju. Ks.. 
Irjante (P), Kuivalahti (P, toripäiv.). 

Evrajoki 02 li, joki. 

*Eurakoski 02 21ä - Nuorante 12,5, - 
Lappjoki 30, - Mustola 16. 

Everilä, mt. (mets.hoit. S. Hallberg) 
15 km Tohmajärven kirkolta. 

EvijärvI A3 7e, jvi; pt. (khl. 44, tk. 
36, rk. 12, 4,278 as., n. 160 ruots.; 
322 km^); P». Kk.: k.kyl., Bnoperä, 
Kerttua ja Lahdenkylä. 

Evijärvi A3 6ke, kylä; Sievin pt:n 
ent. nimi. 

Evo (Evois) 04 lr.lä, mt. (Suom. 
valtio); metsänhoito-opist. ja metsän- 
vartkoulu.; kruununpuisto, kalansiitos- 
lait.; P\ 

Eväjärvi, ks. Kolhinselkä. F. Fagerholm 02 5e, luoto; tullivartioas. 
(Nauvossa lähellä Korpon rajaa); telef. 

Fager näs, ks. Niuvanniemi. 

*Fagemäs 03 7ke - VesterkuUa 23, - 
Kila m., - Tammisaari 15,5. 

Fagervik 1. Vaakeri (Fagervik) 03 
7i, mt., rautat. (kankirautaa), manuf. 
tehd. ja saha (vapaah. E. Hisinger; 
toiminimi F:s bruk); rukoushuone (ent. 
tehtaanseurak.), höyryl.lait. ; puisto, 
puutarha, meij. ja ilmatieteel. observ. 

Fagerö 04 5e, saari. 

Fagerö, ks. Kaunissaari. 

Falkberg, mt. (rovastinrouv. Fors- 
manin perill.) 3 km lä. Aisbölen kes- 
tik. 02 6ka; höyryl.lait. *FanUila 02 2r.i - Lauttakylä 16^3, - 
Tursa 20 m., - Juti 15 m. 

Filppula 1. Vilppula (Filppula) B3 
6e, koski; raut.as.^ ynnä P^ ja S**; rukous- 
huonetta rakennetaan; puuhiomo (kaup. 
neuv. G. A, Se^-lachius). Haararata 
Mänttään (matkust.). 

*.P. - Hänninen 13,9, - Koskela 8,2. 

Filppula, mt. (ent. vaiti opäiväm. J. 
Filppula) 5 km p. Alastaron k. C2 
4ko. 

* Filppula 04 4ke - Elimä 20, - An- 
jala 22, - Kausala 17, - Kouvola 10. 

Filppula 05 4r.i, mt. (til.om. E. 
Grönroos). Os. Säiniö. Digitized by Google *Filpu3 I 61ä - Vanhainen 13 m., - 
Lauri 11,5 m. 

Finland f ks. Suomi. 

Finnho Cl 5p, saari ja luotsias. 

Finnhy B2 3e, kylä; lähellä Fin sil- 
taa voitettiin talonpoikaisjoukko hei- 
näk. 20 p. 1808. 

*Finnhy B2 7i - Pori 15, - Pomark- 
ku 14,8, - Pirttijärvi 19,5. 

*F%nnby C2 5ka - Rö5dilä 22,4, - 
Galtby 20,3. 

Finnby, höyrymeij. (kauppayht.) 6 km 
it. Sundin k. Cl 61ä. 

FInnby 1. Finby C2 6ka, kpl. (khl. 9, 
tk. 9, rk. 7, 1,514 as., n. 630 ruots., 
74 km«); P* likellä Förbytä ja Ppys. ynnä 
höyryLlait. lähellä kirkkoa. Mt: Finn- 
by, Förby, Tessvärr; Falkberg, Mondola. 
Teoll.lait,: Förby, Hakkala. Kk.: k.kyl. 
Ks,: Sjötorp. 

Finnby C2 6r.e, virkat, (kapt. K. 
Forsström); meijeri. 

Finnholm, saha (J. Back y. m.) 6 km 
ka. Ähtävän k. A3 71ä. 

*Finnilä A3 7ka - Dunkar 15,5, - 
Tuomala 19. 

Finns C3 6e, kestik.; läheisyydessä 
Keski-Uudenmaan kansanop.; - Gröndal 
12 m., - Bobäck 5,3, - Haapajärvi 
11,5 hjrv. m., - Öfverby 15 m. 

*Finnsjö A3 71o - Sandnabba 16,1, - 
Vähäpellinen 13,2, - Mattila 20,6, - 
Söderkultalahti 18,9. 

Finnsiröm 1. -instr- Cl 5i, pt. (khl.5, 
tk. 10, rk. 8, 2,293 as., 109 km'-*). 
Ahvenanmaan kansanop. ja emäntäkoul. 
Strömsvikin tilalla. Mt: Bastö, Grels- 
by, Strömsvik, Pehrsberg. JO:.; Em- 
karby, Markusböle, Stälsby. Ks.: Färj- 
sundet, Godby (P). 

Finnd, mt. (kapt A. Forsell) 3,5 km 
it. Stensvikin tiilit. C3 6e. 

Finska viken, ks. Suomenlahti. 

FiskarTiolm, virkat, (maanviljelyskou- 
lunjoht. E. A. Wahlbeck) 3 km p. 
Kruununkylän as. A3 71u. 

Fiskars C3 5e, mt., rautat. (telalai- 
tos), konepaja ja hienotaepaja (F. akt. 
hoi., isännöits. vuorineuv. A. v. Julin, 
maks. pääom. 1,200,000); P^ja S*; rau- 
tatie Skuruun (4 km); 4 km ko. Vis- 
borgin rauniot. F:n tuleva raut.plf. 1,7 
km lä. Skurun tulevalta as. 

Fiskarsin joki, juoksee F:n tehtaan 
ohitse ja laskee Skurun luona Pohjan 
lahteen. 
Fiskarö, ks. Kiuskerit. 
Fiskö Cl 6ko, saari, luotsias. Forsby A3 71ä, kylä; baptistiseurak. 
(75 henk.). 

Forsby, ks. Koskenkylä. 

Forsgärdy ks. Koskenhovi. 

Forssa C3 3ke, pumpulit, ja kutomo, 
konepaja (F. akt.b6l,, joht. toiminimi 
H. Borgström & C:o, pääom. 4,800,000); 
rautas.; piirilääk. ja apt.; n. 3,000 as. 
Os. Forssa. 

Forssa, P^ Matkun asemalla; Matkun 
aseman ent. nimi. 

Framnäs Cd 7r.lä, huvila (prof. O. 
Donner); höyryLlait. 

Frantsila B3 81o, virkat, (ins. A. 
Hildan). Os. Suinula. 

Frantsila, ks. Bantsila. 

*Frebb&nby Cl 5ke - Emkarby 13, - 
Marby 2,8. 

Fredriksberg C3 6ka, järjestysasema 
(4 luok.) 3 km ja rautplf. (kesäaäc.) 4 km 
Helsingistä; suom. sotaväen ampuma- 
rata. 

Fred/riksfors, ks. Leineperi. 

Fredriksgärd B4 7r.i, mt. ja mey. 
(kaupp. K. A. Mäkelä). 

Fredrikshamn, ks. Hamina. 

Fred-tbacka, tiilit. {Aktjboil, Kervo te- 
gdbruk) lähellä Marttilan pys. C4 51ä. 

Freudenhof, ks. Ilohovi. 

Frigdrd B3 71ä, mt. (maakaupp. K. 
Lindell). 

*Frigärd B3 71ä - Häyää 18 m., - 
Rahkola 20 m., - Kujala 10,2 m. 

FHitala (Fridala 1. Friby) C2 Iko, 
raut.plf. 4 km Haistilan asemalta. 

Frisans, mt. (til.om. Bäckströmin 
perill.) 5 km it. Stensvikin tiilit. 
C3 6e. 

Frugärd, mt. (varapresid. G. Groten- 
felt) 1 km Örnevikin tilalta. B5 5ke. 

Frugdrdy rahvaankiel. Alikartano, 
C4 5p, mt. (til.om. N. O. Norden- 
skiöld). Os. Järvenpää. 

Fröjdböle C2 6e, mt. (hra G. Gar 
delli); höyryLlait. 

Fulkkila (-l[k]k-), mt. (kuuluu Joen- 
suun tilaan) 3 km lo. Uskelan k. C3 
51ä. Os. Salo. 

Färjstmdet, salmi 2 km it. Godbyn 
kestik. Cl 5i; höyryLlait. 

Fästoma Cl 81ä, majakka. 

Föglö Cl 8p, saari; ruots. pt. (khL 5, 
tk. 10, rk. 8, 1,815 as., 120 km^). Bap- 
tistiseurak. (11 henk.). Kk.: k.kyl. Ka., 
Bogskärin loistomajakka, Skogboda. 

Fölisön, ks. Seurasaari. 

Förby C2 8r.p, mt. ja meij., kalkkit. 
ja marmorilouhos (kapt. Karl Fors- 
ström); P2 ja höyryLlait. Digitized by Google 10 G. *Oaiitsina C6 3r.lä, rautasi ynnä Pi ja 
S^; - Hotakka 8,6, - Pienpero 20,9. 

*Öa?% C2 6e - Pinnby 20,3, - Näs- 
by 18,1. 

Oanda FMand, ks. Vanba Suomi. 

OarrUakarldfy, ks. Kokkola. 

Oanda Vasa, ks. Vanba Vaasa. 

Oammelbacka, mt. (yapaaherralÄr F. 
T. Born) 3 km lo. Porvoosta. 

Oammelbt/, ks. Vanhakylä. 

Gammelby C4 5ko, kylä; P». 

Oammdgärdy ks. Vanhakartano. 

Qammdg&rd Orönkulla, ks. Vanha- 
moisio. 

Gam/melataden, ks. Vanhakanpunki. 

Qennarbyy mt. (kuv.siht. R. Lemström) 

2 km ka. Tenholan k. C3 7p. 
Oennäs C3 5e, mt. (Fiskarsin os.yht., 

ennen Boije-suku); vanha keskiaikai- 
nen linna. 

Oerby, ks. Vaasan teoll.lait. 

Oerknäa, ks. Kirkniemi. 

Qermundsvedia 1. -svidja C2 6e, vir- 
kat, (til.om. vapaah. Aug. Wrede); 
höyryl.lait. 

Oermundö Cl 5i, mt. ja meij. (rouv. 
M. Hansen); höyryl.lait. 

Oeaterby, mt. (tii.om. E. A. Lundin) 
1 km p. Kirkkonummen k. C3 6e. 

Gestilä, ks. Kestilä. 

Geta 01 5p, ruots. kpl. (khl. 5, tk. 
10, rk. 8, 1,054 as., 79 km^); P^. Mt: 
Bolstaholm. Kk.: k.kyl. Ks.: Djupvik. 

Oislan 01 51ä, satamaloisto. 

OislarhöUj mt. (kapteeninrouv. M. 
Karlstedt) 5 km lu. Pernajan k. 04 
6r.lä. 

Oloppet A2 8r.lä, merenaukko. 

Ghsholman 1. Pellingin majakka 04 
5ka. 

Oloskär, saari, ent. hospitaali, it. 
Itä-Simskälasta 01 6ke. 

*Gnidars B2 3e - Grop 13,8, - Kas- 
kinen 13,6, - Elpe 11,3, - Orrela 22,9. 

*Godby 01 5i, kylä; P^ sairaala 
ja kestik.; piirilääkärin virkat, (toht. 
L. W. Fagerlund); G:n piirilääkärin 
alue = Ahvenanmaan khl.; - Bomarsund 
18,3, - M:hamina 17,2, - Önningeby 
16,3, - Emkarby 10,5. 

Grabbacka, mt. (vapaah. E. Hisinger; 
ennen Grabbe-suku) 3 km et. Karjan 
k. 03 7p. 

,, *Granboda 01 61o, kestik. ja Ppys.; - 
Önningeby 17,1, - Ddgerby 14,5. 

(Granfors, ent. paperi- ja fajanssit. 

3 km p.ko. Ylimarkin k. B2 3ke. Gregböle 1. Gräggb- 04 5i, mt. (val- 
tioneuv. J. Meinanderin perill.). Os. 
Gammelby. 

GreivUä, mt. (tai. Greivilä) 2 km ko. 
Manskiven kestik. 04 le. 

Grelsby 01 5i, kuninkaankart. ja meij. 
(vuokr. til.om. J. D. Lindeman). Os. 
Godby. 

Gretarln/, mt (tiLom. G. Bamsell) 4,5 
km lä. Tenholan k. 03 7p. 

*Grap B2 3ke - St&l 15,3, - Gnidars 
13,8, - Pii 19,4. 

Grytskär B2 31ä, saari. 

Grähara 03 8r.ko, loistomajakka, tulli- 
vartio- ja luotsias. 

Gräggböle, ks. Gregböle. 

Gräggnäs 02 8p, mt. (laivuri G. Höli- 
sten); höyryLlait. 

GräsankartanOf mt. (til.om. Eriksson) 
3 km lo. Hagalundin tilalta 03 6e. 

Gräsvikin (Ruoholahden) kaakelit., 
ks. Helsingin teolLlait. 

*Gröndal 03 6e - Finns 12 m., - Hel- 
sinki 17 (läntinen osa h.), - Märtensby 
16, - Haapajärvi 23,5. 

GrönkuUa, ks. Vanhamoisio. 

Grönvik B2 lp, mt. ja lasit, (ikkuna- 
lasia; toiminimi J. Aug, Grönberg , omist. 
Axel Grönberg); höyryl. lait. Os. 
Vaasa. 

Grönvik, ks. Koukki. 

Gulldynt B2 21ä, muinaisesineiden 
löytöpaikka. 

GuUkrona 02 8r.lu, luoto; satama ja 
luotsias. 

Gullkronanaukko 02 7r.i. 

GuUranta, mt. (tai. K. Pitula) 2 km 
lä. Naantalista. 

Gullö 03 7ke, mt. (til.om. P. L 
Asehan). Os. Tammisaari. 

Gumbök 03 6e, mt. (varatuom. O. 
Wasastjerna). 

*Gumnäs 03 7p, lähellä Pohjan k.; - 
Särkjärvi 17,7, - Kila 13 m., - Tam- 
misaari 20,5, - Olsböle 19,5 m. 

Gumtähti (-tä[c]kt) 03 6i, mt. (omist. 
Helsingin kpki, vuokr. I. V. Saarela); 
sen alueella Hermanni I, H. II ja Tou- 
kola, Helsingin csikaupunkeita. 

Gundby, mt. (tarkast. T. Dahl) 1 km 
Kemiön kirkolta 02 6e. 

Gunnarsnäs, mt. (reht. E. T. F. Reu- 
ter) 4 km ko. Lofsdalin tilalta 02 61ä; 
höyryl. lait. 

*Gunnila A2 8i - Torp 7,1, - Gäst- 
gifvars 9, - Siisbacka 13,7, - Pietar- 
saari 9,2. Digitized by Google 11 Cktataf Adolfsy ks. Hartola. 

Gustaf a, ks. Knstavi. 

Oustafasvärd, ks. Viapori. 

Oustafsvämf linnoituksen raunioita 
ja satamaloisto Hangon edustalla; 
likellä sitä Gust. Adolfin linnoituksen 
ja Mejerfeltin rauniot. 

Oustafvdtmdy mt. (kenr.rouv. O. 
Ehrnrooth) 1 km it. Tuusulan k. 03 
6i. Os. Kerava. OdrdsktUla, mt. (til.om. S. Rehn- 
berg) 2 km lä. Siuntion k. 03 61o. 

Gäshällan, Inotsipaik. Grytskärin 
pohj. niemekkeessä B2 31ä. 

Oäaterby 02 6e, mt. (vapaah. Casp. 
Wrede); meijeri. 

*Gäatgifvars A2 8p (Pietarsaaren 
pt:S8ä) - Gunnila 9, - Uusikaarlepyy 
12,9, - Pietarsaari 8,9. 

*Gäatgifvars A2 8ke (Munsalassa) - 
Uusikaarlepyy 17,3, - Simons 1^.' H. HaaU 03 6p, mt. (tal.^G. Simolin). 

*Haals B2 2lu - Nyg&rd (Vöyrissä) 
16,1, - Nyg&rd (KoivulahdeUa) 16. 

^Haapajärvi A4 8i - Partala 22,4 hyv. 
m., - Vieremä 26,2 hyv. m., - Ruu- 
tana 13. 

Haapajärvi A4 8i, jvi. 

*Haapajärvi A5 6e - Karhunpää 16, - 
Maanselkä 16. 

Haapajärvi B5 6lä, jvi. 

Haapajärvi, khl. 48; A4 7p, jvi; pt. 
(tk. 30, rk. 41, 5,217 as., 801 km2); 
P* ja Keski-Pohjanmaan kansanop. ja 
emäntäkoul. Mt: Tiitto. Ek,: k.kyl. 

* Haapajärvi (Hopjärvi 1 Haapj-) 03 
6e, rukoushuone ja kestik.; - Finns 11,5 
hyv. m., - Nummela 15 hyv. ra., - 
Gröndal 23,5. 

Haapakoski A4 5p, saha (G. Törn- 
qvist ja Kump.) lu. Haapaveden k. 

Haapakoski B4 4r.i, raut.as.^ ynnä P^ 
ja S'. 

Haapakoski, rautat. (masuuni ja put- 
kivalimo; O ravi-Haapakoski bruksakt.bol.) 
lähellä Hm as. 

Haapakoski B4 5i, koski; höyryl. lait.; 
höyry s. (TÄe Finland Wood G:o, omist. 
Chr. Salvesen Skotlannissa, isännöi ts. 
J. E. Salvesen) Laukaan pt:ssä (puu- 
hiomo perustetaan); koivusaha (T.dtJ. 
Salvesen, Helsinki) Jyväskylän pt:ssä; 
4 km ko. Kuokkalan sahalta. 

Haapalahti, mt. (til.om. O. Heikura), 
3 km p. Nurmeksen kauppalasta. 

Haapamäki B3 6k, raut.as.^ ynnä Pi 
ja 8*; ent. Keuruu as. 

Haapaniemi A3 2i, mt. (J. Forss). 

Haapaniemi B3 8r.e, ent. herrastalo 
(talonpoika). 

Haapaniemi B5 5i, kuninkaal. karja- 
kartano (vuokr. A. Tttkkunen); sota- 
koulu 1780—1819. 

Haapaniemi 03 lp, mt. (hra K. Törn- 
gren). Os. Siuro. 

Haapaniemi 03 3k, kylä; telefooni as. Haapaniemi 03 5e, mt. (Fiskarsin os. 
yht., ennen Horn-suku). 

Haapapuro A5 8p, mt. (til.om. O. 
Heikura); maanviIj.koulu. 

Haapasaari 02 Ike, mt. (til.om. H. 
Brander). 

Haapasaari (Aspö) 05 51ä, saari; 
rukoushuone ja Ppys., luotsi- ja tulli- 
vartioas. 

Haapaselkä B4 6e, jvi. 

Haapavesi A4 5p, pt. (khl 48, tk. 30, 
rk. 41, 5,785 as., 1,017 km'^; pi, piiri- 
ja eläinlääk., apt., puutarha- ja keitto- 
koulu. Mt.: Huiska, Tiala. 8a?ta: 
Haapakoski. Kk.: Ainali, Haapajärvi. 

Haapavesi 1. Suuri H. B5 6e, jvi. 

Haapavesi B5 81ä, järvenselkä. 

Haapjärvi, ks. Haapajärvi. 

Haarajoki (Aminne), mt. (kapt. K. 
Granlundin perill.) 5 km ko. Järven- 
pään as. 04 51ä. Os. Järvenpää. 

^naarajärvi B6 5ko - Kitee 12, - 
Kemie 13. 

Haarla, mt. (til.om. A. Enberg) 2 km 
lä. Perniön k. 03 51ä. 

Haaro 02 3i, höyrys. (H, höyrysaha 
os.yht., pääom. 40,000). 

Haaroinen 02 4i, mt. (til.om. A. Ny- 
berg). 

*Haataja II 8p - Oivanki 15,5. 

"^^ Haavisto B4 51o - Jokivarsi 14,5 m., 
- Virtala 17 m. 

Haavisto, mt. (tai. J. Laukkonen) 2 
km lo. Kylmäkosken k. 03 le. Os. 
Toijala. 

^Haavisto 03 6p - Suksela 13, - Korpi 
21,5, - Karkkila 9. 

Haavus B6 8k, luonncnihana saari. 

Hafträsk 02 5e, saari ja kylä. 

Haga 01 5i, kuninkaankart. ynnä 
meij. (vuokr. til.om. O. Mesterton) ; 
maanviIj.koulu. 

Haga, mt. (til.om. J. F. Backström ; 
ennen prof. Fattenborg) 4 km ko. 
Kaarinan k. 02 6p. Digitized by Google 12 Haga, mt. (nimism. A. Grönholm) 
0,5 km lo. Inkoon k. C3 7r.i; höyryl. 
lait. 

Haga, ks. Hakoinen. 

HagahöU, mt. (til.om. K. Karlsson) 
3 km lu. Pernajan k. C4 6r.lä. 

Hagagärdj ks. Voistio. 

HagcUund 03 6e, mt. (kauppanenv. 
rouv. A. Sinebrychoff). 

Hahkiala 03 2e, sukukart. (senaat. A. 
Oharpentier). 

*Hahma'Pör[vJölä B3 8i - Västilä 
17,1 hyv. m., - Päijälä 18,2 hyv. m., - 
Harmoinen 18,5 hyv. m. 

*Hahtola A5 31ä - Kesti 16, - Petäjä- 
lähti 16. 

Haihara, virkat, (neiti A. Grahn) 2 
km ka. Messukylän k. B3 7r.e. Os. 
Tampere. 

Haikka B3 7r.e, mt (hovioikeuden- 
neuv. A. Späre). Os. Tampere. 

Haiko 04 5ke, mt. (kenr.luutn. S. A. 
V. Etterin perill.); lähellä sitä taiteil. 
A. Edelfeltin huvila; höyryl. lait. 

*Haikola A3 6ke - Korhonen 16, - Nik- 
kilä 15,8; ks. Niemi. 

Haikola^ Jääsken ptin ent. nimi. 

Hailuoto (Karlö) A3 2p, Hanhiseen ja 
Santoseen kiinnikas vanut saari ; pt. 
(khl. 47, tk. 28, rk. 40, 2,236 as., 159 
km2); P2. Kk.: k.kyl. Ka,: Hiidenniemi, 
Hyypönmäki, Luoto, Santonenkari. 

Hainari B3 7p, virkat (tai. E. Hai- 
nari). 

"^Haisko B3 li - Sorvari 11, - Saukko 
21, - Levijoki 13,5. 

Haiatila 02 Iko, rautas. (pys.) ynnä 
S^' haararata lastauspaikkaan Koke- 
mäenjoen varrella. 

Haitermaa 06 3r.i, kylä ja höyryl. 
lait. 

Hajala 02 6i, tuleva raui.as. (pys.); 
mt. (til.om. U. G. Fortelius). 

Hakkala 02 6r.ka, höyry s. {Vartsala 
ängs. akt.bol.); höyryl.lait. Os. Salo. 

*Hakkenpää 02 5p - Sannainen 18,7; 
höyryl.lait. 

Hakoinen (Haga) 03 4ke, mt. ja meij. 
(vapaah. H. G. Boije); meijerikoulu. 
Läheisyydessä Hakoistenlinnan vuori. 
Os. Turenki. 

Hakoköngäs IL 51ä, saha (Trävaru- 
akt.bol. Kemi, pääom. 5,000,000). 

Hakonkoski 03 4ke, mt (P. B Kohlin); 
saha ja öljyt. (H. säg o. oljeslageri, 
omist P. B. Kohlin). 

Haldefjäll, ks. Haiti o tunturi. 

Halikko, khl. 9, tk. 9; 03 51ä, pt. (rk. 
7, 5,235 as., n. 150 ruots., 175 km^); 
P^ ja reservikomp. Märryn kylässä. 
Maan vieremä 1792 ja 1812. Tuleva 
raut.as. (pys.). Mt.: Joensuu (hist; matkail.), Koski, Yart> 
salo, Viurila; Hajala, Kirjola, Lempilä, Piintilä, 
Salainen, Vuorentaka (hist.). Saha: Vartsalo. 
Kk.: k.kyl., Kihinen, Pyhäloukka, Yaskio. 

Halikonlahtiy ko. Kemiön saaresta. 

HaJikonjoki, juoksee Kuusjoen ja Ha- 
likon kirkkojen ohitse. 

HaLUa 06 51ä, mt (H. M. Keisari); 
keuhkotautisten parantola, P^, kreik. 
ven. seurak. (rk. 2) ja kirkko. 

*Halimaa, kestik.; - Huutjärvi 7; raut. 
plf. (vuoteen 1898) 0,5 km p. Kangas- 
alan as. B3 7r.ka. 

Halinen (Hallis), koski 2 km ko. < 
Turusta; H:n mylly, ks. Turun teoll.- 
lait. 

*Halivaara B5 2k • Polvijärvi 18, - 
Niinivaara 9,6. 

Halkia (-kis), kylä ja koski (putous 
6 m) 5 km p. Lahan tilalta 04 5p. 

*Halkola A4 7ka - Kangas 20,2 hyv. 
m., - Rasila 18,5. 

Halla 04 6i, höyrys. (H. aktbol., joht. 
G. Sätersmoen y. m., Norja, toimits. 
O. Bulow ja O. Nerdrum, pääom. 
1,000,000). Os. Kotka. 

*Hallinpenkki B3 8ko - Länkipohja 
20 m., - Savo 12 m., - Jokivarsi 20. 

*Ļime (-rais) 03 Ike - Kurala 14,9 
m., - Vesilahti 7,5, - Lempoinen 20,3 
m., - Toijala 18. 

HaVm^ärvi A5 6e, jvi; metsänhoito- „ 
alue. 

Halola B5 Ir.lä, mt. (til.om. J. A. An- 
dersson); Pohjois-Savon kansanop. 

Halolanjärvi 06 51ä, jvi; huviloita. 

Halsua (Halso) A3 81ä, kpl. (khl. 43, 
tk. 31, rk. 13, 1,232 as., 301 km») 
Kk.: k.kyl. 

Halsuanjoki A3 7r.i, joki. 

Halsuanjärvi A3 81ä, jvi. 

Halsön B2 le, saari. 

Haltiotu/nturi (Haldefjäll) I Ike, tun- 
turi; sen huippu Halditsjok (1,254 m), 
korkein kukkula Suom. rajalla. 

*Haluna B5 Ike - Nilsiä 11,9, - Paju- 
lahti 9,5 m. 

HAMINA (Fredrikshamn), kpki [rk. 30, 
kreik.ven. rk. 1; jouluk. 96: 3,014, 
jouluk. 90: 2,778 as. (kirkonkirj.), 1,647 
suom., 888 ruots.; tammik. 95: 3,339 as. • 
(henkikirj.)]; S^, venäl. sotaväkeä, lin- 
noituksia ja Läntisen Viipurin läänin 
maan vilj. seura. Markkinat lokak. Veh- 
kalahden maaseurak. kirkko kpgissa. 
Yksit, rautatie Inkeroisiin päätetty 
rakentaa. Oppilait.: Suomen kadetti- 
koulu (v:sta 1819, ennen Haapanie- 
messä), ruots. yhteisk. (yksit. 8 luok.), 
suom. yhteisk. (yksit). Pankkeja: Yh- 
dysp., Pohjoismp., Kansallisp. Hist: 
Kauppapaikka Vehkalahden nimellä jo « 
keskiajalla, kpki 1653. Uudet kpki- Digitized by Google 13 oikeudet ja Haminan nimi 1723. Pol- 
tettu 1742, Tenäl. hallussa 1743—1811. 
Kauha syysk. 1809. 

*]Iainina - Koukki 17 m., - Tavas- 
tila 16,5. 

Haminan luotsias. Sockenholmassa 
lähellä H:n kpkia. 

Haminan rovastikunta, ks. rk. 30. 

Haminaholma (Hamnholm) B2 7p, 
höyrys. (toiminimi A. Ahlström). 

HaminanlahH B5 le, mt. (lääninmeije- 
risti A. V. Wright); karjanhoitokoulu. 

Hammarland Cl 5ke, ruots. pt. (khl. 5, 
tk. 10, rk. 8, 1,970 as., 97 km^); P^. 
Kk,: Mörby, Näsby. Ks.: Marsund. 

Hammars C4 6ke, Porvoon kpgin 
satama. 

^Hammaslahti B6 3ke, raut.as.^ ynnä P> 
ja S'; - Kiihtelysvaara 20, - Mulo 16, - 
Niva 6, - Onkamo 24, - Kylmäpohja 16. 

Hammastunturi II Ir.e, vuorijakso; 
korkein kukkula (550 m) 5 km Kulta- 
lasta. 

Hamnskärinaukko 02 7e. 

Hamula B4 21ä, kylä ja höyryl.lait. 

*Hamula B5 llä - Korhola 16, - Pöljä 
12,3, - Kasurila 9, - Pajulahti 17. 

Handby, ks. Hanninkylä. 

Haneberg, ks. Koikkala. 

Hanga, ks. Hanka. 

Hangö, ks. Hanko. 

Hanhijoki 05 4ke, mt. (kapt. 0. Thes- 
leff) Os. Viipuri. 

Hanhijärvi 05 llu, jvi. 

Hanhinen, ks. Hailuoto. 

Hanhipaasi 06 2p, loistomajakka. 

Hanka (-nga) 02 5i, mt. (rouv. H. 
Candolin); höyryl. lait. 

*Hankala 04 3r.lu, - Lammi 16 m., - 
Kiikoinen 21,4, - Kataloinen 18,7, - 
Putula 13,4, - Sairakkala 8,6, - Jär- 
velä 17,6. 

* Hankamäki A5 81ä - Kauta vaara 21, 

- Säyneinen 16, - Palomäki 18. 
Hankasalmi B4 6r.p, pt. (khl. 29, tk. 

56, rk. 39, 6,642 as., 389 km^; P' ja 
kun.lääk. Kk.: k.kyl. 

*H - Kistimäki 9,6, - Kankainen 13,8, 

- Kistilä 9,6. 
Hankavesi B3 4lo, jvi. 
Hankavesi B4 4ke, jvi. 
Hankavesi B4 4e, jvi. 

HANKO 1. Hankoniemi (Hangö) 02 
8r.ka, kpki [rk. 24, kreik. ven. rk. 1; 
jouluk. 97: 3,981, jouluk. 96: 3,652, 
jouluk. 90: 2,378 as. (kirkonkirj.), 1,647 
mots., 731 suom.; tammik. 95: 3,029 
as. (henkikirj.)]; raut.as.', S* ja vesipa- 
rannuslaitos. Suomen tärkein talvi- 
satama. Perust. 1878. Oppilait: yh- 
teisk.. (yksit, ruots., 5 luok.) Pank- 
keja: Yhdysp., Pohjoism. p., Kansallisp. Matkail.: kylpyhuoneen puisto, Ku- 
ningatarvuori (laaja näköala; ennen 
linnoitettu). Ks.: Bromarf. 

*H. - Lapinlahti 20 hyv. h. 

Hanko, raut.plf. 2 km Hangosta. 

Hankoniem>enaukko 1. Hankoniemen 
läntinen aukko 02 8e. 

Halkoniemen kylä 02 8i; näkötorni 
Kas-vuorella. 

Hankoniemen loistomajakka 02 8ka. 

Hankoniemi (Hangöudd), Suomen ete- 
läisin niemi (= Tulliniemi), tullivartio- 
ja H:n sisäluotsias. ; H:n ulkoluotsias. 
Hankoniemen majakan vieressä. 

Hannila A3 4p, mt. (til.om. J Hel- 
lander). Os. Kaahe. 

*HanniZa A3 4p, - Hourula 17, - 
Kaahe 16, - Kauppila 19. 

^Hannila 05 4p, raut.as. (pys.) ynnä 
Ppys. ja S\ 

Hanninkylä (Handby) 02 lp, - Irjante 
20, - Pori 21,4. 

Hannolanpelto B5 6e, mt. (toht.rouv. 
K. Steven); kuningatar Kristiinan lah- 
joittama läänitys. 

* Hannuksela B2 21ä - Martola 14, - 
Nygärd 13,2, - Keko 8,9. 

*Hanmila 1. Paskoja A4 5r.p - Täh- 
telä 15, - Oravakangas 17,5. 

*Hannula B4 le - Komi 12,6 hyv. 
m., - Mattila 12,5 hyv. m. 

Hannula 02 3e, mt. (kun.neuv. J. W. 
Marjalin). 

*Hanses B2 5e - Skogman 13,5. 

Hantula., Kiitamaa, Kivennavan pt:n 
ent. nimet. 

Haralan harju, ks. Kangasalan harjut. 

Haraldsby Cl 5r.i, höyrys. ja tiilit. 
(kaupp. K. E. Blomberg, Turku). 

Haraldsfors A2 8ke, SQ\idi(8äghol. Ness- 
ler db Olin, Uusikaarlepyy, omist. J. W. 
Nessler ja A. Olin). 

Harfvarö, saari 3 km ka. Kuusiston 
k. 02 6ke. 

Harhala B4 3r.e, kappal.virkat. (past. 
A. L. Wil6n). 

Harikkala 02 3ke, mt. ja meij. (kapt. 
K. F. Gottleben). 

Harjattula, mt. (eläinlääk. K. A. Ny- 
berg) 4 km it. Kakskerran k. 02 61ä; 
höyryl.lait. Os. Turku. 

Harjavalta 02 21ä, pt. (khl. 13, tk. 4, 
rk. 5, 1,714 as., 70 km^); raut.as.'^ ynnä 
p2 ja S^ Kk.: Pirkkala, Pitkäpäälä. 

*Harju B4 2ka - Honkamäki 14,5, - 
Ilopuro 13,5, - Kaiskio 18, - Mertala 
7,5. 

Harju 04 4p, raut.as.^ ynnä P* ja S®. 

Harju, Pirkkalan ent. kpl., yhdist. 
Pirkkalaan v. 1841. Kalmiston jään- 
nöksiä likellä Kaarelan tilaa. Digitized by Google 14 Harju (-jus) C5 3e, mt ja meij. (Suom. 
valtio); ent. lalgoitusmaan kantatila; 
maanvilj.koulu ja talvikurssi talon- 
pojille. Os. Hamina. 

Harjula, mt. (tai. P. Kämänen) 2 
km et. Säämingin k. B5 8r.p. 

Harjula^ mt. (til.om. A. & E. Aberg) 

3 km p. Liperin k. B6 31ä. 
Harjulan harju, ks. Kangasalan 

harjut. 

Harjumaa B4 8ko, kylä ja Ppys. 

*Harjumäki B3 3e - Härkänen 12, - 
Ollila 12. 

*Harjunpää B2 7r. ka - Koski 18,6, - 
Pori 8; tiili t. (H:n tiilitehdas. Aug. 
Hinkka db Kunyp., omist. A. Hlnkka ja 
A. Heikkinen^ lähellä H:n kestik. 

""Harmoinen B4 71o - Päijälä 14 hyv. 
m., - Hahma-Pörölä 18,5 hyv. m., - 
Vehkajärvi 20,5 hyv. m., - Jokioi- 
nen 25. 

Hafjparin saha = Skogbyn saha. 

Hartola 1. Kusta[v]us (Gustaf Adolfs 
1. Hartola) B4 7r.i, pt. (khl. 30, tk. 
62, rk. 28, 7,920 as.. 705 kmO; P*. 

Mt.: Brusi, Echo, Predriksgird, Kaiho, Kirk- 
kola, Koskipää, Putkijärvi. Kk.: k.kyl., Jouts- 
järvi, Kuivajärvi, Nipula-Tuorti, Putkijärvi. Ks. 
Koskipää, Pertumaa. 

Harviala C3 4p, rautplf. 5 km Tu- 
rengin asemalta. 

Harviala C3 4p, mt. (kun.neuv. O. 
Brusiin). Os. Turenki. 

Hasa, mt. (tai. Hasanen) Puulaveden 
rannalla 6 km e.lo. Partin kestik. 
B4 8p. 

Hasaniemen olutt., ks. Joensuun teoll. 
lait. 

Hasulay mt. (E. MoUeruksen perill.) 

4 km lu. Sulkavan k. B5 81ä. 
*Hasuinäki B5 4ka - Koivumäki 14, - 

Virtala 12 (talvitie), - Ruunalehto 22 
(talvitie), - Rummukkala 16. 

Hatanpää B3 7e, mt. (maist. C. G. 
Idmanin perill., ennen asess. G. Ahl- 
man). Os. Tampere. 

Hatanpään tiilit., ks. Tampereen teoll. 
lait. 

Hattelmala 03 4p, kylä ja harju, 
josta kaunis näköala. 

Hattula, rk. 21; 02 2e, pt. (khl. 18, 
tk. 16, 4,020 as., 326 km^); veistokoul. 
H.n vanha kirkko keskiaikaisine seinä- 
maalauksineen 2 km ko. Parolan as. 

Mt: Alpakka (karjanhoitok.), Hernläinen, 
Mervi, Metsänkylä, Pelkola, Vesunti ; Alhainen, 
Ellilä, Ingala, Kalliola, Korela, Laurila, Nikkilä, 
Saarela, Tenhola. Kk.: Hurttala, Koski, Pel- 
kola, Rahkoila. Ks. Hemiäinen, Parolan nummi, 
Vanajanselkä. 

*HaUula 03 5ko, mt. (Lind6n) ja 
kestik.; - Kärkölä 18, - Hyvelä 19, - 
Pakasela 19,2, — Oinasjärvi 16, - 
Karkkila m. h. *Hatula 06 31u, - Antrean raut.as. 
5, - Kavantsaari 18, - Sairala 21 m. h., 

- Korpilahti 22. 
Haudoia, ks. Hautaa. 

Hauho, khl. 18; tk. 15; 03 2e, pt (rk. 
17, 5,157 as., 336 km^); p2* ja apt. 
haaraosasto. 

Mt.: Hahkiala, Uovinkartano, Hydmäki, Laut- 
sia, Vuolijoki; Bobacka, Hyvikkälä, Lehdes- 
mäki. Kk.: k.kyl., Alvettula, Eteläinen, Mie- 
hoila. Matkail.: Ilmoilanselkä, Vermasvuori. 

Hauh(mselkä 03 2e, jvi. 

Haukila 03 21ä, mt. ja meij. (toht. 
A. Holmberg). Os. Parola. 

Haukipudas I 8i, pt. v:sta 1897 (khl. 
46, tk. 26, rk. 42, 3,605 as., 343 km»); 
P*. Mt: Simppula. Tedh lait: Maunu, 
Patenniemi. Kk.: Kello (P), Kirkon- 
niemi, Patenniemi, Pudas, Simppula. 

Hatikiputaanjoki, ks. Kiiminginjoki. 

Hatdcivesi: Suuri H. B5 61ä ja Pieni 
H. B5 6e, järviä. 

Haukivuori, B5 51ä, pt. (khl. 32, tk. 
60, rk. 26, 3,908 as., 467 km^); raut. 
as.» ynnä P« ja S«. Mt.: Kasi, Saksala; 
Lietlahti. Kk.: k.kyl. 

*H. - Puikkola 12,3, - Kalvitsa 14,3. 

Haukkasalo B4 7ke, saari. 

Haunia, mt. (tai. V. Haunia; ennen 
V. Pfaler-suku) 5 km it. Tyrvään k. 
02 2i 

Hausjärvi 03 4i, pt. (khl. 18, tk. 16* 
rk. 22, 8,669 as., n. 150 ruots., 482 
km^); kun.lääk. 

Mt: Erkkylä, Kara, Mattila, Ryttylä, Teolt 
lait.: Hyvinkään verkat.. Riihimäen turvepehkut. 
Kk. : k.kyl., Erkkylä, Oitti, Ridasjärvi, Riihimäki 
(2), Ryttylä, Ks. : Hyvinkää, Riihimäki. 

Hauskdla, huvila (kuvem. B. Boehm) 
6 km p.ko. Joutsenon k. 05 2e. 

Hautaa (Haudois), mt. (leht. O. Fa- 
v6n) 1 km ko. Kylmäkosken k. 03 li. 
Os. Toijala. 

^Hautala II 51ä - Vikajärvi 14 m., - 
Kalliosalmi 10,1 m. 

^Hautamäki B4 2ke - Honkamäki 10, 

- Vesanto 16, - Leppäselkä 16. 
Haveri, talo 2 km lä. Viljakkalan 

k. B3 71ä; rautakaiv. (käyttämätön). 

Havi, Viipurin esikaupunkeita ; H:n 
saippuat., luujauhot, ja kalkkiuuni, ks. 
V:n teoll. lait. 

Haviseva, telefoonias. lähellä Suinulan 
raut.as. B3 8r.lo. 

Havusela, virkat, (tai. I. Lipasti, en- 
nen kirjail. G. v. Numers) 7 km lo. H- 
majoen k. 

*Havuvaara B6 6p - Korpiselkä 20 
m., - Koirinvaara 16 m., - Värtsilän 
kestik 17 m 

*Heikkilä B3 3ke - Kärki 15,5, - Här- 
känen 15,5, - Ikola 15. 

*Heikkilä B3 6ke - Riihimäki 7,4, - 
Kantala 12,4. Digitized by Google 15 Heikkilä, mt. (til.om. O. Sjöstedt) 
Anian kylässä CB lp. 

HeikkuHla 06 31ä: Vanha H., mt. 
(kirkkoh. V. J. Michailovskij Pieta- 
riasa), Unsi H., mt. (hra L. MtQler 
Pietarissa). Os. Galitsina. 

Heimola, B4 4r.i, rairt.plf. 4 km Haa- 
pakosken asemalta. 

Heimola, mt. (Järvikylän tilaosake- 
yhtiö) likellä H:n plf. 

Heinjoki 06 31ä, pt. (khl. 25, tk. 44. 
rk. 32, 2,861 as., 320 km*); P». Mt: 
Filppula, Heikknrila, Ristseppälä,Vamp- 
pala. Kk,, k.kyl. 

Heinlammi, mt. (henkikirj. O. J. Nes- 
selbladt) 4 km lä. Seestan tilalta 04 
le. Os. Lahti. 

HEINOLA 04 Ir.i. kpki [rk. 28; jouluk. 
96: 1,414, jouluk. 90: 1,292 as. (kir- 
konkirj.), 1,088 suom., 203 ruots.; 
tammik. 95: 1,372 as. (henkikirj.)]; S^ 
eläinlääk. ja vesiparannuslait. Kau- 
niilla paikalla Jyrängön virran pohjoi- 
sella rannalla. Toripäiv. joka kuun 
15 p., eläinmark. toukok. ja syysk. 
Höyryl.liike Vesijärvelle ja J:kylään. 
Kpkioik. 1839, Kyminkartanon läänin 
pääpaikka 1778—1832. O^ptZat^. .alkeisk. 
(suom., 4 luok., sekak.). Pankkeja: Poh- 
joism. p., Kansallisp. 

*Hei7iola - Vierumäki 14, - Lusi 12. 

Heinola, khl. 30; tk. 62; rk. 28; 04 
Ir.i, pt. (6227 as., 536 km^). H:n seu- 
rakunnan emäkirkko maalla. Mt.: Ny- 
näs, Paaso. Saha: Koskensaari. Kk.: 
Hu^jansalo, Jyränkö, Lusi (2). Ka.: 
Jyränkö, Vierumäki (P). 

Heinoo 02 2ko, raut.as. (pys.) ynnä 
P» ja S\ 

*Heinäkanga8 03 2e - Hämeenlinna 
15, - Syrjäntaka 13, - Toppola 21,4. 

Heinälttoto 07 Ir.p, loistomajakka. 

^Heinämäki A4 8e - Rannankylä 10 
(talvitie), - Nousialanlahti 19 (talvitie). 

Heinäsenmaa 01 21ä, saari ynnä ma- 
jakka. 

Heinävesi B5 4e, pt. (khl. 33, tk. 58, 
rk. 25, 7,856 as., 927 km»); P', kun. 
lääk. ja apt. Mt.: Papinniemi; Karvio. 
Saha: Kerma,, Palokki (P), Säynetkoski. 
Kk.: Heinävesi, Petrumaa. HöyrylMit.: 
Karvionranta, Pilppa. 

Heiskari A4 llä - Laurila 10, - 
Pääskylä 15,3. 

Heitjärvi B3 2i, jvi. 

Heittola B3 7lu, kylä ja höyryl.lait. 

Heittopeltto B4 7ko, mt. (Komu-suku). 

Helilä, kylä ja höyry l. lait. 1 km et. 
Kymin k. 04 6r.ko. 

Hdiaevänjärvi 06 le, luonnonihana 
jvi. H.joki, ks. Kirvunjoki. HdUtnmaa B2 2i, kylä ja Ppys. 

Hellman 01 5lä, satamaloisto. 

Hellnäs A2 8r.e, höyrys. (H. sägbol., 
omist. J. Smeds y. m.) 7 km lä.lo. 
Oravaisten k.; höyryLlait. 

Hdlaö 01 81, saari. 

Helsingin luotsipaik. (Kuggenin ja 
Skatakubbin luotsias.). 

Helsingin rovastikunta, ks. rk. 15. 

HelsingkalUm A2 81ä, loistolaiva. 

HELSINKI (Helsingfors) 03 6e, Suo- 
men pääkpki [rk. 15, kreik.ven. rk. 1; 
jouluk. 96: 77,484, jouluk. 94: 70,984, 
jouluk. 90: 61,530 as. (kirkonkirj.), 
29,994 ruots., 29,597 suom.; tammik. 
97: 70,698, tammik. 95: 64,554 as. (hen- 
kikirj.)]; rauLas.', S', poliisikamari, 
lääninvankila (kuritushuone ks. Helsin- 
gin pt.), läänineläinlääk. ja suurimman 
osan kpkia ympäröivä satamarata (val- 
mist. 1894). Kalamarkkinat lokak. Pe- 
rust. 1550 Vantaanjoen suuhun (ks. Van- 
hakaupunki). Valtiopäiv. 1616. Muu- 
tettu nyk. paikkaan jälkeen 1639. Pää- 
kpki 1817. Eautatie rakennetaan Han- 
gon radalle (Karjaan tai Kirkniemelle). 
H:n kuntaan kuuluu Viaporin linnoitus. 

I, Hallituskuntia ja virastoja (kun- 
nallisia lukuunottamatta): 1. Keisaril- 
linen Suomen Senaatti (oikeusosasto ; 
9 toimituskuntaa käsittävä talousosas- 
to; prokuraattorintoimitusk.); 2. Ken- 
raalikuvemöörinkanslia; 3. (oikeustoi- 
mituskunnan alaisia) keisarill. Suom. 
ylisotaoik., vankeinhoitohan.; 4. (si- 
viilitoimituskunnan alaisia) Uuden- 
maan läänin lääninnalL, painoasiain 
ylihall., lääkintöhall., tilastoll. päätoi- 
misto, yleisten rakennusten ylihall; 
5. (valtiovaraintoimituskunnan alaisia) 
Suom. valtiokontt., tullihalL, leima- 
kontt., rahapaja; 6. (kamaritoimitus- 
kunnan alaisia) ylein. revisioonioik., 
revisioonikontt., metsänhoitohan.; 7. 
(so ta-asiaintoimituskunnan alaisia) kenr. 
kuvernöörin esikunta Suom. sotaväkeä 
varten, Suom. sotaväen päällikköhall.. 
Suom. sotakomisariaatti; 8. (kirkollis- 
asiaintoimituskunnan alaisia) koulu- 
laitoksen ylihall., arkeolooginen toi- 
misto; 9. (maanviljelystoimituskunnan 
alaisia) maanviljelyshän., maanmittauk- 
sen ylihall.; 10. (kulkulaitostoimitus- 
kunnan alaisia) tie- ja vesirakennusten 
ylihall., rautatiehall., postihall. ja posti- 
säästöpankkihan.; 11. (kauppa- ja teol- 
lisuustoimituskunnan alaisia) luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihall., teollisuus- 
han, ynnä geolooginen toimisto; 12. 
sähkölennätinhall. (venäl. virasto). Digitized by Google 16 II. Oppilaitoksia: 1. Aleksanterin 
yliopisto ynnä farmaseuttinen laitos, 
polyteknill. opisto; 2. suom. norm. 
lys., raots. norm.lys, suom. reaalilys., 
ruots. reaalilys., uusi ruots. oppilait, 
(yksit., 9 luok.); 3. oppilait, poikia 
ja tyttöjä varten (yksit, ruots., 9 luok.), 
suom. yhteisk. (yksit., 9 luok.), uusi 
ruots. yhteisk. (yksit., 9 luok.), lys. 
poikia ja tyttöjä varten (yksit, ruots., 
lakkautetaan); 4. suom. tyttök. (5 luok. 
ja 2 valmist. luok.) ynnä jatko-opisto 
(3 luok.), ruots. tyttök. (5 luok. ja 2 
valmist. luok.) ynnä jalio-opisto (3 
luok.), yksit, ruots. tyttök. (9 luok.), 
Tavaststjernan tyttök. (ruots., 7 luok.), 
ruots. yksit, oppilait, tyttöjä varten 
(neiti Laurellin, 7 luok.); 5. veisto- 
kouluopett. seminaari (2 vuotinen oppi- 
jakso), ruots. pikkukouluopett.seminaari 
(yksit., 1 luok.); 6. teoUisuusk. (ruots. 
ja suom.), merik. (ruots.), kauppa- 
opisto (ruots. ja suom., 2 luok. ynnä 
valmist. osasto). Suom. liikemiesten 
kauppaopisto (v:sta 1898, 3 luok.); 
7. sokeaink., raajarikkoisten työk. (yk- 
sit.); 8. keskusk. taideteollisuutta var- 
ten, taideyhdistyksen piirustusk., mu- 
siikkiopisto, lukkari- ja urkurik.; 9. 
venäl. Aleksanterin kymn. (8 luok.), 
venäl. tyttökymn. (7 luok.). 

III. Pankkeja: 1. Pääkonttoreja: 
Suomen pankki (valtionp., johtokun- 
nan puheenjoht. Th. Wegelius); Suo- 
men Yhdyspankki (Förmingsbanken i 
Finland, v:sta 1862; toimeenpan. joht. 
vapaah. J. Cronstedt, os.pääom. 4 
milj., vararahasto 8,1 milj.); Uuden- 
maan osakepankki (Nylands Aktiebank, 
v:sta 1887; toimeenpan. joht. kun.neuv. 
A. Land6n, os.pääom. 1 milj., vara- 
rahasto n. 0,3 milj.); KansalUs-Osake- 
Pankki (v:sta 1890; pääjoht. F. K. 
Nyhom, os.pääom. 5 milj.); Os.yht. 
Suomen kaupunkien hypoteekkikassa 
(Äkt.hol. städemas i Finland hypoteks- 
kassa, v:sta 1895; toimeenpan. joht. 
toht. Aug. Ramsay, os.pääom. 2 milj.); 
Helsingin privaattipankki, os.yht. (PW- 
vatbanken i H:for8, äkt.hol., v:sta 1896; 
toimeenpan. joht. E. Schybergson, 
os.pääom. 4 milj., vararahasto 1,2 
milj.); Suomen maanviljelys- ja teolli- 
suuspankki, os.yht. (v:sta 1897; toimeen- 
pan. joht. O. Hjelt, os.pääom. 3 milj.); 
2. Haarakonttoreja: Pohjoism. p., 
Vaasan p.; 3. Suomen hypoteekki- 
yhdistys (v:sta 1862; keskinäin. yht., 
toimeenpan. joht. eversti K. Anteli). 

IV. Sotaväkeä: Henkivartioväen 3:s, 
Suomen, tarkk'ampujapatalj. (muodos- 
taa oman kirkoU. seurakunnan), l:nen. Uudenmaan, tarkk'ampujapatalj.; venäl. 
väkeä. 

F, Seuroja ja yhdistyksiä : 1. Suo- 
men tiedeseura. Suom. historiall. seura, 
suomalaisen kiijallisuuden seura, suom.- 
ugril. seura, muinaismuistoyhd., ruot- 
salaisen kirjallisuuden seura Suomessa, 
Suom. maantieteel. seura, maantieteel. 
yhd., Societas pro fauna et flora fen- 
nica, Suom. lääkäriseura, Duodecim- 
seura, Suom. hammaslääkäriseura, ter- 
veyshoitoyhd.. lainopill. yhdistyksen 
pääosasto, kansatalouden, yhd., Suom. 
taloudell. yhd., kasvatusopin, yhdis- 
tyksen pääosasto, Suom. taideyhd., 
yhd. taideteollisuutta varten Suomessa, 
Suom. taiteilijaseura; 2. kansanvalis- 
tusseura, suom. kansakoulun ystävät, 
ruots. kansakoulun ystävät, vankeus- 
yhd. Suomessa, Suom. lähetysseura. 
Suom. merimieslähetysseura, yhd. haa- 
voitettujen ja sairasten soturien hoitoa 
varten Suomessa, punaisen ristin yhd. 
Suomessa, Suom. meripelastusseura, 
luteril. evankeliumiyhd. Suomessa, rait- 
tiuden ystävät; 3. teknill. yhd.. Suom. 
teknikkojen seura. Suom. kemistien 
yhd., Suom. käsityön ystävät. Suom. 
ylein. käsiteoUisuusyhd., Suom. met- 
sästysyhd., Suom. metsänhoitoyhd., 
Suom. kalastusyhd., pikakirje ittajayhd., 
maamittariseura; 4. Uudenmaan ja 
Hämeen läänin maanvilj. seura, Suom. 
puutarhayhd.. Suom. puutarhan vilj.liitto. 
Suom. suo vilj. seura. Uudenmaan läänin 
hevosystäväin seura, Uudenmaan Hip- 
pos; 5. matkailijayhd. (ynnä matkail. 
toimisto). Suom. syklistiliitto. 

VI. Sairaaloita: Vanha ja Uusi kli- 
nikka, Uusi kirurginen sairaala, lap- 
senpäästölait., lastensairaala (Sörnäi- 
sissä), Lapinlahden huUuinhoitolait.; 
Marian sairaala (kunnallinen), Diako- 
nissalaitoksen sairaala. 

VII. Tieteellisiä laitoksia: Suomen 
valtioarkisto; tähtitieteen, observ., pa- 
tol.-anato ominen lait., kasvitieteen, 
puutarha, meteorol. keskusasema. 

VIII. Kirjastoja: yliopiston ylein. 
kirjasto, yliopiston venäl. kirjasto, yli- 
oppilaskirjasto, Helsingin kpgin kan- 
sankirjasto. 

IX. Museoita ja kokoelmia: 1. tai- 
deyhdistyksen galleria, taideteollisuus- 
yhdistyksen mus., Antellin kokoelmat, 
Cygnaeuksen galleria, yliopiston veisto- 
kuvakokoelma; 2. valtion hist. mus., 
yliopiston hist.-kansatiet. mus., ylioppi- 
lasosakuntien kansatiet. mus., yliopis- 
ton raha- ja mitalikokoelma; 3. yU- 
opiston eläintiet. ja kasvitiet. mus. 
sekä kivennäiskokoelma, Bonsdorffin Digitized by Google mus. (Suomen lintuja y. m.); 4. kalas- 
tusmus., terveysopill. mus. 

X. Kirkkoja: Nikolainkirkko, Vanha 
luteril. kirkko, Uusi' luteril. kirkko, 
Saksal. kirkko; Uspenskin katedraali, 
Vanha venäl. kirkko; Katol. kirkko. 

XL Yleisiä rakennuksia: Keisarill. 
palatsi, Senaatintalo, Säätytalo, Ritari- 
huone, Yliopisto, Yliopiston kirjasto, 
Polyteknill. opisto, Valtioarkisto, Suo- 
men pankin talo. Ylioppilastalo, Ate- 
neum, Uusi teaatteri, Suomal. teaatteri, 
Aleksanterin teaatteri, Palotorni (laaja 
näköala). 

XII. Muistopatsaita: Aleksanterin pat- 
sas Senaatintorilla, Runebergin patsas, 
muistokivi kauppatorilla. 

XIII. Kävelypaikkoja ja puistoja ; Es- 
planaadit, Observatoorivuori (kaunis 
näköala); Kaivopuisto (ynnä Ulrikas- 
borgin kylpylaitos), Kaisaniemi, Eläin- 
tarha, Korkeasaari (ks. 4 viimeksi lue- 
teltua). 

XIV. Satamia: Eteläsatama, Pohjois- 
satama, Hietalahden s., Sörnäisten s. 

XV. Esikaupunkeita : 1. kpgin sisä- 
puolella: Töölö (P), Sörnäinen (P), 
Kallio (P); 2. kpgin ulkopuolella: 
Hermanni I ja H, Toukola. — Ks. 
paitsi näitä: Seurasaari, Viapori. 

* Helsinki - Gröndal 17 (läntin, osa h.), 
- Malmi 11 (lähellä Malmia h.), - Mär- 
tensby 19 (pohj. osa m.). 

Helsinki 1. -nge (Helsinge), khl. 3, tk. 
20; C3 6r.i, pt. (rk. 15, 10,326 as., n. 
2,000 suom., 369 km^). Miesten kuri- 
tushuone likellä H:n kpkia (Sörnäi- 
sissä). 

Mt.: Botby, Degerö, Domarby, Drumsö, Gum- 
tähti, Häkansböle, Hertonäs, Eönigstedt, Linna, 
Munksnäs, Nordsjö, Staffansby, StansYik, Tali, 
Tavastkulla, Vesterkulla, Vik, Villinge; Backas, 
Borgs, Brändö, Backby, Jollas, Linnainen, 
Malmbjrnkartano, Malminkartano, Meilans, 
Meilby, Nackböle, Nissbacka, Oulnnkylänkar- 
tano, RassbOle, Rosendal, Sillböle, Sonaby, 
Stenkulla, Ströms, Tikkurilankartano, Tomt- 
backa, Turholm. TeoU.lait.: Arabia, Brobacka, 
KröckeUin, Pohjoin. ja Sörnäisten olutt., Ros- 
lundin nahkat. Kkj k.kyl. (2, ruots. ja suom.), 
Hertonäs, Hoplahti, K&rböle, Luhtabacka (yksit 
suom.), Malmby, Nordsjö ja Botby, Oulunkylä, 
Ripuby, Tavastby, Tikkurila, Tolkby, Vantaa, 
östersundom (Vestersundomin kylässä). Höy- 
ryl.lait.: Botby, H&kansrik, Kallvik, Villinge. 
K8J Boxbacka, Degerö, Drumsö, Fredriks- 
berg, Gr&hara, Gumtähti, Hästnäsin kanava, 
Kronberginaukko, Oulunkylä, Santahamina, 
Seurasaari, Träsvedja, Vanhakaupunki, öster- 
sundom. 

Helsinki 1. -nge (-nge) C2 3e, kylä, 
enc. kestik.; sotatapp. syysk. 1808. 

HeheAinjärvi, luonnonihana jvi 9 km 
lo. Visuveden kylästä B3 6i. 17 

Helylä B6 8p, rauLplf., satama ja 
last.paik. 6 km Sortavalasta. H:n höy- 
rys. ja höyrymylly, puuvilla- ja tiilit. 
(Oskar Alopaeus)'^ meij. (os.yht.). 

Helylänjoki, ks. Tohmajoki. 

Hemdammen, ks. Kototammi. 

* Hemmilä A3 4ka - Suvanto 31, - 
Pirttikoski 23, - Onnela 31, - Lauk- 
kala 21. 

Hen7ieri, mt. (til.om. O. Wigelius) 1 
km lä. Lempäälän k. C3 li. 

Hennilä, nahkat, (kaupp. J. Pösö) 
Sahankosken tilalla C6 Ike. 

Henriksberg 1. Malminkartano, mt 
(til.om. A. Milen) Korttian kylässä 7 
km p. Askulan k. 04 5p. 

*Hepoharju 06 41u - Käkisalmi 18, - 
Konnitsa 21, - Noitermaa 17, - Pyhä- 
kylä 8. 

Heponiemi 1. Kokkola 06 lp - Pak- 
sujalka 16, - Miettilä 21, - Hiitolan 
as. 20. 

Heponiemi.^ ks. Lamala. 

Hermanni (Hermanstad), ks. Gum- 
tähti. 

Hermansaari 02 3e, mt. (tai. J. Kos- 
kinen). 

Hermansö, saari 3 km it.ka. Lapin- 
lahden as. 03 71ä. 

Hernevaara B6 3e, kylä ja höyryl.lait. 

Hemiäinen (Herrenäs) 03 2e, mt. 
(til.om. M. V. Essen); maanvilj.-kasvi- 
tieteel. koeasema. Os. Parola. 

Herrala, mt. (til.om. A. A. Wasa- 
stjerna) Ylihärmän pt.issä. 

*Herrala B3 3i - Härkänen 15,5, - 
Mähönen 5. 

*Herrala 04 3p, rauias.^ ynnä P* ja 
S^; - Sairakkala 19,2, - Marttila 11,8, 
- Lahti 24,6, - Vijjaniemi 15. 

Herrenäs, ks. Hemiäinöi. 

Herrfors, saha (toiminimi Fh. U. 
Strengberg) lähellä Kolpyyn as. 

Herrö, johtoloisto 1 km p. Led- 
sundin majakasta 01 8r.lu. 

Hertonäs 1. Hart- 03 6r.i, mt. (maan- 
vilj.neuv. J. G. Berghom). Os. Hel- 
sinki. 

Herttuala, mt. (kaup.neuv. W:m Hack- 
man) ja sikurit. (Hackman dc C:o) 3 km 
lu. Monrepoon tilalta 05 4ke. 

*Hetta I 41u - Muotkajärvi 16 (ve- 
sitse), 16 (talvitie). 

*HevonLahti B5 6p, talvikestik. ja 
höyryl.lait.; - Oravi 16,5, - Koivun- 
mäki 16, - Kangaslampi 22,5. ^ Digitized by Google 18 Hevonperse] A5 Ike, kohtisuora 26 m 
korkuinen putous. 

Hiekka, Viipurin esikaupunkeita; P^ 
ja last.paik. (haararata). 

Hiekkaniemi B6 llä, höyryl.lait. 

Hieta, höyrys. fJ. A E. Berg) 2 km 
et Oriveden as. B3 81ä. 

Hietala, saha (M. Ikonen) Kangas- 
niemen k.kylässä B4 6e. 

Hietalahti (Sandviken), Helsingin sa- 
tamia: H:n laivatokka ja konepaja, 
Täkiviinat. ja höyry-puusepänt., ks. 
Helsingin teoll.lait. 

Hietamafajkoski B4 3ke, koski (putous 
8 m); selluloosat, (kaup.neuv. G. A, Ser- 
lachius), 

Hietamäki, mt. (everstinrouv. M. Pop- 
pius) 1 km lo. Eavean tilalta 02 3i. 

*Hietanen I 41ä - Keponiemi 27 (ve- 
sitse), 25 (talvitie), - Puranen 10 (ve- 
sitse), 10,5 (talvitie), - Kotakorva 15 
(vesitse), 13 (talvitie). 

*Hietanen B4 8ka, rautas.^ ynnä P' ja 
S®; - Röppöinen 11, - Hirvensalmi 17 
(talvitie), - Penttilä 26, - Toivola 21, 
- Vihko 19,5. 

Hietasen hÖyrys., ks. Kotkan teoll.lait. 

Hietaniemi 03 Ike, mt. (kun.neuv. J. 
V. Nieminen). 

Hiidenniemi^ majakka 11 km ko. Hai- 
luodon k. I 8e. 

Hiidenvesi 03 61ä, jvi (31 m). 

Hiirola B5 7lä, rautas. (pys.). ynnä 
P« ja S8. 

Hiisi (Hiitis), ks. Iso-, Vähä-Hiisi. 

Hiisijärvi B7 3e, jvi; käyttämätön 
rautakaiv. 

Hvisio 1. „Kurri", ulkotalo (Perhe- 
niemen tilaos.yht.) 5 km lu. Perhe- 
niemen tilalta 04 41ä. Os. Kausala. 

Hiiskola 03 6p, mt. ja mylly (hovi- 
neuv. W. Brummer). Os. Korpi. 

Hiitineny ks. Hiittinen. 

Hiitola 06 Ike, pt. ja kunta (H:n lu- 
teril. ja Tiurulan kreik.ven. seurak.; khl. 
26, tk. 45, rk. 35, kreik.ven. rk. 2; 
6,750 as., 536 km^); P». Hmeen rukous- 
huonek. yhdistetään v. 1900 Rautjärven 
pt:ään. Mt.: Asila, Dme, Laurola, Pu- 
kinniemi (meijerikoul.), Sahanko ski, Tiu- 
rula. Teoll.lait: Hennilä, Sahankoski. 
Kk.: Kokkola, Vaavoja. 

*Hiitola 06 Ike, raut.as.* ynnä Pi ja 
S*'; - Paksujalka 4, - Heponiemi 20, - 
Kaarlahti 21,1, - Rami 21,1. 

Hiittinen L Hiiti- (Hitis 1. Hiit[t]is) 
02 8e, ruots. pt. (khl. 9, tk. 8, rk. 7, 
1,671 as., 89 km2); P^. Kivilouhos: Bergö. 
Kk.: k.kyl. Ks.: Bengtskär, Biskopsö, 
Högsär, Kyrkosund, Vänö-Kalkskär. *HikiäX'ie) 03 4i, rautas.^ ynnä Pi ja 
S»; - Hyvinkää 16,5, - Oitti 9,6, - Ryt- 
tylä 15,5. 

Hila, mt. (til.om. V. Westman) 8 km 
it. Ohhnäsistä 03 81ä. 

*Hilli B2 2r.ko - Mattila 7, - Liina- 
maa 11. 

HUlsdal, ei Hils- 04 3i, mt. (maist. 
H. Modeen). 

Hilma B4 llä, kylä; väkevä koski 
(putous 25 m; 6,000 hevosvoimaa) 2 
km et. kylästä. 

Himalansaari 05 lp, saari; Ppys. ja 
höyryl.lait. 

Himangan 1. Rauman höyrys. A3 5p 
(T. & J, Salvesen). 

Himanka (-ngo) A3 5p, kpl. (khl. 43, 
tk. 31, rk. 13, 2,709 as., 271 km»); Pi 
ja apt. haaraos. Teoll.lait: Himangan 
höyrys. Kk.: k.kyl. Ks.: Rauma. 

Himmelriiki, ks. Pallastunturi. 

Hindhdr 04 5ke, raut.plf. 10 km Por- 
voosta; mt. (til.om, J. A. Hagelstamin 
perill.) 

Hindsby 04 51ä, mt. (til.om. A. Pehr- 
man). Os. Nikkilä. 

Hinkkäla B4 4ke, mt. (tai. Kukkonen, 
ennen tuom. Forst^n). 

Hinkkanen B4 li, saha (ins. J, Th. 
Durchm^in). 

Hinnerjoen saha (Wilhelm Kurola <fc 
Kumpp.). 

Hinnerjoen saha (kauppayht). 

Hinnerjoki 02 Ir.ka, pt. (khl. 10, tk. 
4, rk. 3, 1,634 as., 114 km»); P«. K.- 
kylässä toripäiv. joka perjant. Teoll.lait.: 
Hinnerjoen sahat. Kk.: k.kyl. 

*H. - Nuorante 21, - Suontaka 16,5, 

- Vahala 18, - Löyttylä 16. 
Hinnerjoki, ks. Lapinjoki. 

Hintsa, mt. (til.om. A. Svensson) lä- 
hellä Raision k. 02 61u. Os. Turku. 

Hinfta, mt. (til.om. J. F. Hellman) 
3 km ko. Oulusta. 

*Hipanlahti B5 2r.lä -Pelonniemi 17,3, 

- Kaavi 13,2, - Säyneinen 20, - Aitta- 
vaara 17. 

Hirflaks A2 8ke, kylä; Ppys. 

Hirflax, ks. Hirvilahti. 

Hirsdlo (Hirfsala) 03 8p, saari; mt. 
(arkkit. H. Sauron). 

*Hirvas (-aks) 02 4i - Juva 17,3, - 
Sorvasto 14, - Pitkäjärvi 19. 

Hirvaskoski 1. Timonen II 7i, saha 
(rouv. H. Nordblad: ei käynnissä). 

*Hirvelä 03 5p - Kaivola 18,8, - Joen- 
suu 18. 

Hirvensalmi B4 8ke, pt. (khl. 31, tk. 61, 
rk. 27, 6,599 as., 475 km»); P» ja apt. 
haaraos., höyryl.lait k.kylässä. Kk.: 
Bjömilä (P), Kallioniemi, Lahnaniemi. 
Kanava: Kissankoski. Digitized by Google 19 *E. - Hietanen 17 (talvitie), - Toi- 
vola 20,5, - Tunkkala 16,7, - Kirjala 12. 

Hirvensalo B5 7e, saari; höyryLlait. 

^Hirvijärvi A5 51o - Eyhälänmäki 16 
m., - Sukeva 10,6 m. 

Hirvikoski^ saha (til.om. Aug, Hutttt- 
nen) 2 km ko. Karttulan k. B4 2e. 

Hirvilahti (Hirflax) C2 6r.ka, mt. 

Hirvisaari C6 3ke, saari. 

Hirvisalo 1. Hirvenluoto (Hirvensalo) 
C2 61ä, saari; huviloita ja höyryLlait. 

Hissa, olutt. (Hissan oUitt,, omist. W. 
Anttilan perill. ja leski S. Nelin) lä- 
hellä Lapuan as. 

Hitis, ks. Hiittinen. 

Hitd, mt. (pankinjoht. E. Schyberg- 
son) 1 km lä. Eriksnäsin tilalta 04 5e; 
höyryLlait. 

*Hiukka I 6r.i - Kouri 13, - Nor- 
vanto 21,2. 

Hiuvet, luotsias. Oulun ja Ulkokrun- 
nin välillä. 

Hofgärd, mt. (rouv. N. Lemström) 3 
km it. Inkoon k. 03 7r.i. 

Hofgdrd, mt (til.om. A. Pehrman) lä- 
hellä Hindsbyn tilaa 04 51ä. Os. Nikkilä. 

Hofgärd, ks. Hovinkartano. 

Hofvarböle, ks. Huuvarinkylä. 

Hoför, ks. Huovari. 

Hogland, ks. Suursaari. 

^Hoikka 1. Jokela II 51ä - Ylinampa 
22, - Vuojärvi 23,5. 

^Hokkanen, B4 6r.lä - Junttula 18,4 
m., - Makkola 19,6 hyv. m. 

Hokkara, Koiskalan tilaan kuuluva 
uiko talo 04 3p; juustomeij. 

*Holappa A4 li - Hyrkäs 7,5, - Kosu- 
nen 12 m., -.Risteli 17,8; H:sta Puo- 
langan Jokelaan tie m. 

Hollo 03 lp, höyry s. (toiminimi A, 
Ahlström, isännöits. W. Husgafvel), haa- 
rarata, erkanee lähellä Lempäälän as. 

Hollola, khl. 20; tk. 14, rk. 17; 04 le, 
pt. (Lahden kauppalan kanssa 9,933 as., 
n. 190 ruots., 524 km*); P« ja piirilääk. 
H:n kuntaan kuuluu Lahden kauppala. 
Nastolan nimism .piiriin kuuluu it. Vesi- 
järven järvestä oleva osa Hollolaa ynnä 
Lahden kauppala. 

Mt: Kutaioki, Laitiala, Mokulla, Paimela, 
Pyhäniemi, Voistio; Heinlammi, Karlmo, Kar- 
tano, Riihelä; TeoU.laitj Enkkila, Lahden olutt., 
polttimo, hiivat., puukenkät. ja saha. Pyhä- 
niemi, Tomator, Vesijärven olutt., Voistio. Kk.: 
Hälvälä, Kastari, Lahdenkylä, Lahden as.. Lah- 
den kauppala, Paimela, Tennilä, Uskila. Ksj 
Lahden kauppala (P), Okeroinen, Tiirismaa, 
Vesijärvi. 

Holma B3 8ke, mt. (til.om. E. Bois- 
man). 

Holmgdrd, virkat, (rouv. E. Forsell) 
1 km lä. Storhyn tilalta. 

Hommanäs, virkat, (tai. A. Backman) 
4 km ka. Eroksnäsin tilalta 04 5ke. Hongisto 03 5ke, mt. ja meij. (til.om. 
W. Lindholm). 

Hongolä 03 le, mt., meij., höyrys. ja 
mylly (til.om. Johan F. Fttruhjelm). 

Honkajoki 1. -nko- B2 6e, kpl. (khl. 
11, tk. 1, rk. 6, 2,726 as., 384 km*); 
P^ Kk,: k.kyl. 

*Honkajärvi B2 5e - Tuorila 14,5, - 
Skogman 9,7. 

*Honkala 06 3p - Kaukola 18,5, - 
Oravakytö 16, - Humalainen 18,2, - 
Siirlahti 16, - Kiisanlahti 10, - Unnun- 
koski 13, - Melnitsanpelto 18,5, - Kon- 
nitsa 23. 

*Honkalehto B3 2ke - Saukko 18,3, - 
Isomöttölä 11,7, - Möttönen 18. 

*Honkamaki B4 2ke - Harju 14,5, - 
Hautamäki 10, - Baiskio 9,5. 

Honkamäki B4 2r.i, vuori (240 m). 

*Honkavaara A5 8e - Juuka 15, - Ba- 
holanvaara 13. 

Honkilahti (Honkilaks 1. -ng-) 02^41u, 
kpl. (khl. 10, tk. 4, rk. 4, 1,571 as., 
107 km«); P». 

Honkojoki, ks. Honkajoki. 

Honkola, mt. (majuuri O. v. Becker) 
4,5 km p.ko. Luhangon k. 

Hopjärvi, ks. Haapajärvi. 

Horsbäck, mt (kaupp. W. Klärich) 7 
km it.ko. Tammisaaresta. Os. Tammi- 
saari. 

Horslök 04 5i, kylä; Ppys. ja höyryL- 
lait. 

Horsmalahti B5 3i, luujauho- ja liimat, 
parkkimylly ja korjauspaja (Savolainen 
& C:oy, P» ja höyryLlait. 

Hortana 05 4ke, mt. (H:n os.yht, 
pääom. 150,000); höyryLlait. Os. Viipuri. 

*Hotakka 06 31ä - Kyyrölä 16,5, - 
Kuusa 18,8 m., - Oalitsina 8,6, - Vamp- 
pala 20,8, - Kämärä 20,2, - Pienpero 17,2. 

Houru, saha (H. saha, omist. kun. 
neuv. F. W. Lagerstedt y. m.) 9 km 
it.ka. Lapuan k. 

^Hourula A3 41ä - Manninen 22,5, - 
Hannila 17, - Sorvari 26,1, - Pirtti- 
koski 19. 

*Hourvla A3 6r.i - Perkkiö 13,9, - 
Raudaskoski 13,9, - Pakola 16. 

Houtskari L -skär (Houtskär) 02 5ke, 
ruots. pt (khl. 7, tk. 6, rk. 1, 1,912 
as., 101 km*); P», höyryLlait Ek.: 
k.kyl., Björkö & Mussala, Hyppeinen. 

*Hovi kb llä - Basi 12,4 m., - Jo- 
kela 10,8 m. 

Hovila A5 8p, mt. (kaupp. N. Timo- 
nen). 

Hovila, mt. (tai. A. Byynänen, ennen 
kaup.neuv. A. J. Mustonen) lähellä 
Pielisjärven k. A6 7e. 

Hovila B4 7e, mt. ja meij. (maan- 
vilj.neuv. O. Schildt); meijerikoul. Digitized by Google 20 Hovinhartano (Hofgärd) C3 2e, mb. 
(varatuoin. A. Jansson). 

Hovinmaa C5 4ke, rautas.* ynnä P^ ja 
S''; paperit. (E. Klaile, omist. rouv. O. 
J. Klaile). 

Hovinsaaren höyrys. ja olutt., ks. 
Kotkan teoU.lait. 

*Huhdasjärvi C4 2ke - Jaala 18 m., - 
Paljakka 15. 

Huhkola, mt. (til.om. F. Kandelin) 
1 km p. Huittisten k. C2 2i. Os. Laut- 
takylä. 

"Huhti (-s) C3 le - Kylmäkoski 17, 

- Tursa 21,3, - Matku 24,3. 
*Htihtilampi B6 3r.i - Vatala 16,5, - 

Kovero 17,1, - Kiihtelysvaara 13. 

Huida B2 8e, mt. (talonpoika). 

Huilu (Ivik) C2 6p, mt. (til.om. G. 
Jack); karjanhoitokoul. Os. Turku. 

Huiska A4 51u, virkat, (henkikirj. K. 
Levonius). 

*HuisTc<men B4 6ke - Kangasniemi 
24, - Ristilä 19. 

Huittinen (Hvittis) C2 2i, pt. (khl. 

13, tk. 2, rk. 5, 9,271 as., 517 km^); 
piirilääk. ja apt. Kansanop. 3 km et. 
kirkolta. 

Mt.: Kiviranta, NikkUä, Peltolaurila, Tak- 
kula; Huhkola. TaolLlait: Karppi, Kiviranta, 
NikkUä, Peltolaurila. Kk.: k.kyl., Keikyä (P), 
Kuninkaistenkylä, Loima, Sammu, Suttila. Ks.: 
Lauttakylä (P). 

*Huittula C3 21ä - Valkiakoski 10,3, 

- Laitikkala 25,1, - Rato 31, - Sillan- 
taka 8,6 (vesitse). 

^Humalainen 06 3i - Kiviniemi 19,5, 

- Honkkala 18,2, - Sakkola 25,8, - 
Konnitsa 13. 

*Humalamäki B5 31u - Kurkimäki 

14, - Niirala 21. 

*Humikkala 02 41o - Turku 17,5, - 
Mäenkylä 16,5, - Autinen 20, - Naan- 
tali 16,5. 

Hummersö 01 8p, saari. 

Hummelsund, mt. (J. Sundman) 3 km 
ka. Kroksnäsin tilalta 04 5ke. 

Humppila 03 3p, kpl. (khl. 17, tk. 17, 
rk. 22, 2,396 as., 210 km^); raut.as.* 
(ent. Koivisto) ynnä P* ja SI Mt. ja 
saha: Venäjä. Kk.: k.kyl. Ks,: Ve- 
näjä. 

*H. - Jokioinen 16 m. 

Humppilanjoki, Loimijoen syrjäjoki. 

*Humuvaara B6 51ä - Villala 10, - 
Puhos 18,5, - Rasti 15,5. 

Huopana B4 Ike, kylä ja koski. 

Huosiolampi B6 Ir.lo, mt, mylly ja 
meij. (kaupp. A. Varis). 

Huovari (Hoför 1. Hovör) 05 5ko, 
majakka. 

Huovila 04 31ä, mt. ja saha (ins. O. 
C. ColUn). Os. Järvelä. *Hurskala 02 4i - Oripää 10, - Vesi- 
koski 13. 

Hussolansaari B5 Ir.lä, mt. (kaupp. 
A. Varis). 

Husöj mt. . (hovineuv. W. Brummer) 
1 km ka. östersundomin k. 04 51ä; 
höyryl.lait. Os. Helsinki. 

*HuUula I 8i - Tolonen 16,8 (talvi- 
tie 16,4), - Ruikka 16,9 (talvitie 14), - 
Niemelä 21; H:sta Ouluun tie m. 

Huttula B5 5r.i, mt. (til.om. B. Wik- 
sten). 

Huuhanmäki, mäki 1,5 km lo. Kuo- 
piosta; kaunis näköala, paviljonki. 

*Huuhkala B5 81o - Puumala 8,5, - 
Käyhkä 16 hyv.m., h. 

Huuma, ks. Kyminlinna. 

*Huutjärvi 03 21u - Vehmainen 10,5, 

- Suinula 12,5, - Halimaa 7, - Tursola 
18,5 m., - Onkkaala 16. 

*Huuvarinkylä 1. Huuari (Hofvarböle) 
04 5p - Monninkylä 15, - Porvoo 19, 

- Ilola 11,3, - Myrskylä 17. 
Huvitus 02 4p, mt. ja pr of. J. R. 

Sahlbergin perustama hedelmäpuutarha; 
ks. Turva. 

Hvitsand 03 7ke, kylä; meritapp. 1855. 

Hvitsand 03 8ke, höyryl.lait. 

Hvittis, ks. Huittinen. 

Hvittisbofjärd, ks. Ahlainen. 

Hympylä, mt. (arkkipiispa Antonius) 

3 km lo. Sortavalasta. 

Hyppelä., mt. (kaupp. Teleskin) 2 km 
it. Jääsken k. 05 2ka. 

*Hypäinen 02 4e - Nautela 15, - 
Mustanoja 11,5. 

*Hyrkäs A4 li - Laitila 16, - Ho- 
lappa 7,5. 

*Hyrylä (Skafvaböle) 03 6i - Jokela 
22,5, • Kerava 7,5, - Järvenpää 11, - 
Nurmijärvi 21 m., - Tikkurila 17,5, - 
Malmi 19. 

Hyrynjärvi A5 2r.lä, jvi. 

Hyrynsalmi A5 Ika, pt. (khl. 49, tk. 
27, rk. 43, 2,081 as., 2,188 km^); P» ja 
apt. Kk.: k.kyl. 

*Hytölä B4 4r.lä - Jokela 13,2, - 
Angeriastaipale 4,1, - Isolahti 14,7 
hyv. m., - Ristimäki 21,3. 

*Hyvelä 03 5i - Ventelä 20 m., - 
Lohjannummi 22, - Pakasela 17,5, - 
Myllykylä 12,5, - Kettula 13, - Hat- 
tula 19, - Oinasjärvi 23,5. 

Hyvikkäläj mt. (senaat. A. Oharpen- 
tier) 1 km ka. Hahkialan tilalta 03 2e. 

Hyvikkälä, mt. (vapaah. G. H. Boije) 

4 km lä.lo. Janakkalan k. 03 4p. Os. 
Turenki. 

^Hyvinkää (-nge) 03 4e, raut.as.2 
ynnä P', S* ja ravint.; rukoushuone, 
apt.haaraos. ja hotelli; - Jokela 22,5, 

- Hikiä 16,5. Digitized by Google 21 Hyvinkään parantola (lääk. toht. J. 
Hagelstam) 0,3 km p. H:ii as. 

Hyvinkään verkat. (H. yllespinn. & 
väfv, akt,bol., Helsinki, toimeenpan. joht. 
ins. O. Donner, pääom. 250,000) lä- 
hellä H:n as. (Hausjärven pt.:ssä). 

Hyvinkään painohiivat., polttimo ja 
etikkat. (H. fabr.akt.bol., Tampere, isän- 
nöits. toht W. Juslin, pääom. 220,000) 
lähellä Eajamäen as. 03 6p. 

Hyväsalo B5 6p, saari. 

*Hyvönen A4 7ke - Jatkola 21, -Pe- 
sola 15,3. 

*Hyypiö II 5ke - Kalliosalmi 12,1 m., 
- Ketola 11 hyv. m. 

Hyy^pölä C6 le, höyryl.lait. 

Hyypönmäki, majakka 7 km ko. Hai- 
luodon k. I 8e. 

Hyyti, mt. (tai. F. Hyyti) 2 km p. 
Kokemäen k. 02 2ke. 

Hyömäki 03 2ke, mt. (tai. H. Hyö- 
mäki). 

Hdkansarf, kirkkoh. virkat, (kirkkoh. 
A. Naukler) 5 km lä.lo. Bromarvin k. 
02 8i. 

Hdkansböle 04 51ä, mt. (kenr.majuuri 
O. Andelin). Os. Tikkurila. 

Häkansvik, höyryl.lait. ja huviloita 
Degerön länsiosassa. 

* Hackman II 5ke - Ketola 12 m., - 
Puikkola 9, - Oinas 21; polku Hista 
Sodankylän Yliaskaan vähän käytetty, 
tavallisemmin vesitse. 

*HäijäfäJ B3 71o, kylä (eläinmarkkin. 
syysk.); - Palviala 9 m., - Frigärd 18 
m., - Nokia 26,5 m., - Suodenniemi 
22,5 m. 

*HäkkUä A3 8ka - Jokela 18,5, - 
Taasila 15. 

*Häll A3 7ke - Jossgork 12,3, - Kat- 
tilakoski 8. 

Hällgrund, ks. Socklothällan. 

*Hälvä B6 51o - Jouhenniemi 12,5, - 
Vaara 12,5 (talvitie). 

Häme 1. Hämeenmaa (Tavastland), 
maakunta, johon kuuluu Hämeen lää- 
nistä: Tammelan, Hauhon ja Hollolan 
kihlakunnat, Jämsän khl. paitsi Erä- 
järven ja Kuhmalahden kappelit, Pirk- 
kalan kihlakunnasta Pälkäneen pt.; 
Uudenmaan läänistä: Orimattilan, Iitin 
ja Jaalan pitäjät; Viipurin läänistä: 
Valkealan pt; Mikkelin läänistä: Hei- 
nolan khl. paitsi suurinta osaa Mänty- 
harjun pitäjää; Kuopion läänistä: suu- 
rempi osa Hankasalmen pitäjää, suurin 
osa Rautalammen pitäjää, Vesannon 
kpl., Keiteleen pt., vähempi osa Piela- 
veden pitäjää; Vaasan läänistä: Lau- 
kaan khl. 

Hämeenkangas (Tavastmon), Kankaan- 
pään kirkolta Hämeenkyrön kirkolle ulottuva hiekkaharju; hyvä polku- 
pyörätie. Ks. Pohjankangas. 

Hämeenkylä 03 5r.lä, mt. (neiti L. 
Lauren). 

Hämeenkylä (Tavasthy) 04 4e, mt. ja 
juustomeij. (eversti A. Ethol^n). 

Hämeenkyrö (Tavastkyio 1. -rö) B3 
71ä, pt. (khl. 11, tk. 1, rk. 6, 8,094 as., 
527 km2); p2, kun.lääk. ja apt. 

Mt: Frigärd, Kujala, Laitila, Pakkanen; 
Makkams, Tuokkola. Teoll.lait.: Kyröskoski 
(matkail., höyryl.lait), Prentti. Kk.: k.kyl., 
Haukijärvi, KjTöskoski, Lavajärvi, Lopen kylä, 
Vesajärvi. Ks.: Kärki, Mahnala (P), Timi. 

HÄMEENLINNA (Tavastehus) 03 4p, 
kpki [rk. 22; jouluk. 96: 5,335, jouluk. 
90: 4,644 as. (kirkonkirj.), 4,166 suom., 
475 ruots.; tammik. 95: 4,836 as. (hen- 
kikirj.)]; rauias.*, S^ lääninhall., 7:s, 
Hämeenlinnan, tarkk'ampujapatalj., lää- 
ninsairaala, naisten kuritushuone ja 
työvankila, lääninvankila, tullikamari, 
eläinlääk., Hämeen läänin maanvilj.- 
seura ja Hilinnan hevosyst.seura. Si- 
jaitsee Vanajaveden rannalla. Höyryl. 
liike Valkiakoskelle. Markkinat tam- 
mik. ja syysk. Oppilait.: klass. lys. 
(suom.), suom. tyttök. (yksit., 6 luo- 
k.), ruots. tyttök. (yksit., 6 luok.). 
Pankkia: Yhdysp., Pohjoism. p., Kan- 
sallisp. Matkail.: Puisto. Hist.: Hä- 
meenlinna 1. Kruununlinna, perust. en- 
nen 1308 (nykyään kuritush.); kpki 
perust. 1639, muutettu eteläpuolelle 
linnaa 1779, palanut 1831. 

*H. - Orjanhirsi 23,5, - Parola 9,6, - 
Rato 18,1, - Muurila 16,3 hyv.m., h., - 
Janakkala 17,1, - Turenki 17, - Heinä- 
kangas 15. 

Hämeenlinna (Tavastehus), rk. 22; 03 
4p, maaseurak. (khl. 18, tk. 16, 1,442 
as., 97 km^); kirkko H:n kpg^ssa. Mt.: 
Hätilä, Karlberg, Katajisto, Kirstula, 
Oj öinen. Teoll.lait. :^:liima.n höyrys. Kk.: 
Karlberg, Ojoinen. Matkail.: Karlberg. 

Häm£enlinnan höyrys., ks. Hilinnan 
teoll.lait. 

Hämeen lääni (Tavastehus Iän) kä- 
sittää kihlakunnat 15 — 20; pinta-alan 
ja väkiluvun suhteen ks. taulu hake- 
miston lopussa. 

Hämeenselkä: Suomenselän ja Salpaus- 
selän välillä kulkee 4 vedenjakajaa: 
Karjalanselkä (Lehtovaarasta Toivalan 
salmeen ja Joensuuhun), Savonselkä 
(Vuoksen ja Kymijoen vesistöjen vä- 
lillä), Hämeenselkä (Kymijoen ja Ko- 
kemäenjoen vesistöjen välillä) ja Sata- 
kunnanselkä (Karvia-Hämeenkyrö-Tam- 
pere-Lammi), 

Hämälä, ent. herrastalo (lukk. O. He- 
gerströmin perill.) Joroisten pt:ssä 
B5 5ke. Digitized by Google Hämäläinen, mt. (kreivi D. Narisch- 
kin) lähellä Sainion as. 05 4i. 

SännUä B4 6ke, mt. (kaupp. M. Iko- 
nen). 

*Hännilä B5 5e - Kaihumäki 17,5, - 
Virtasalmi 18,5. 

"Hänninen BB 6e - Eahala 12,8, - 
Filppula 13,9, - Koskela 19. 

Häippilä, mt. (til.om. G. Earell) 5 km 
lo. Timistä. 

Härjänvatsa 03 6i, kylä ja höyryl.lait. 

*Härkinvaara B6 31u - Sotkuma 9,8, 
- Joensuu 15,8. 

Härkmeri B2 5p, majakka. 

Härkmeri B2 5ke, kylä; Ppys. 

Härkä, mt. (til.om. O. Sederqvist) 3 
km p. Perttelin k. 03 51ä. 

Härkälä 03 3e, mt. (til.om. T. V. 
Sainio). 

Härkälä 03 6ke, mt. (til.om. E. 
Schildt). Os. Nummela, Otalampi. 

"Härkänen B3 3ke - Sairanen 5, - 
Heikkilä 15,5, - Herrala 15,5, - Ikola 
24, - Harjumäki 12. 

Härmä B2 2r.ko, rautas.^ ynnä P* ja 
S^; H:n pt. = Alahärmä. 

Härskiänaaari 05 2p, saari; höyrys. 
{T. db J. Salvesm). 

Härtonäs, ks. Hertonäs. 

HästJiohna, luotsias. 2 km ka. Tam- 
menpään tUalta 02 6i. 

Hästholma 04 6r.p, höyrys. (isän- 
nöits. Joh. Ahlström). Hästnäain salmi ja kanava, Degerön 
ja Santahaminan välillä 04 5r.lo. 

Hästönaukko, Luodon, Eugmon ja 
mannermaan välillä. 

Hästö-Busö 03 7e, saari, luotsi- ja 
tullivartioas. 

Hätilä, virkat, (rouv. S. Henrikson) 
2 km ko. Hämeenlinnasta. 

"Häyrilä B5 5ke - Ahola 14,5, - Kai- 
tainen 21, - Riuttainen 18,8, - Varkaus 
25,3 (talvitie 19). 

Häyry, mt. (kaupp. Klockars) 4 km 
itko. Viipurista. 

Häyskynvaara B6 6e, kylä, ent. lah- 
joitusmaa. 

Högfors, ks. Karkkila, Korkeakoski. 

Högholmen^ ks. Korkeasaari. 

HögkltM^ luotsias. 3 km et. Härk- 
meren majakasta B2 5p. 

Högsar 02 5e, saari; mt. (til.om. V. 
Schauman), 

Högsten 01 51u, majakka. 

Högsdr 022 81ä, saari ja luotsien 
asuma kylä. 

"Höksälä B6 6r.lo - Ännikänniemi 
17,5, - Kaalamo 10 m. 

Hökänniemi A5 8r.i, talo ja höyryl. 
lait. 

Höytiäinen B6 le, jvi (yli 500 km*); 
laski vuoteen 1859 Viinijärveen. 

Höytiön „kanava" B6 31u; käyttä- 
mätön. I. Idenaalmi, ks. Iisalmi. ^ 

"Ihala B6 7i, rautas. (pys.) ynnä ps 
ja S'; - Lahdenpohja 13, - Tyrjä 18,5, - 
Kurkijoki 25. 

Ihalainen 05 2r.lo, kylä ja kalkkit. 
(W. Dimitrjeff). 

Ihalanjoki B6 7ka, 50 km pitkä joki; 
helmenpyynti. 

Ihantola, mt. (kreivi N. Sievers) 6 
km lo. Kavantsaaren as. 05 4i. 

*Ihode 02 le - Laitila 16,8, - Rauma 
18,7, - Rohdainen 14. 

li (Ijo) I 8i, pt. (khl. 46, tk. 26, rk. 
42, 5,894 as., 1,591 km^); pi ja S^ 
l^ll.lait.: Iin saha, Nyby. Last.paik.: 
linröyttä. Kk.: Etelä-Ii, Olhava, Kar- 
jala, Pohjois-Ii. 

lidenlahti, mt. (tuom. A. Ehrnrooth) 
5 km ko. Sulkavan k. B5 81ä. 

Iijoki (Ijo älf) n 7e; vesistön ala 
9,500 km2, joen leveys 100—500 m. 

Iijärvi n 8p, jvi (240 m). '^lijärvi A5 3p, jvi. 

Iijärvi B6 7i, jvi. 

limäki A4 8ko, vuori (205 m). 

linröyttä (Ijoröyttä) I 8i, lastpaik. 

Iin satama, lähellä Iin k.; markkina- 
paik., höyryl.lait. 

Iin höyrys. (toiminimi (?. <& G. Berg' 
bom) lähellä Iin kirkkoa. 

*Iis(^kila B4 3ke - Peltola 20,5, - 
Koivisto 19,4. 

IISALMI (Idensalmi)A4 8r.i, kpki [rk. 
39; jouluk. 96: 1,168, jouluk. 94: 1,110 
as. (kirkonkirj.); tammik. 95: 1,278 as. 
(henkikirj.)]; postitoim.^ S^, piirilääk. 
(kpginlääk. ei ole), eläinlääk. ja tulli- 
kamari. Sijaitsee Paloisten virran län- 
tisellä rannalla. Kpgissa ei ole kirk- 
koa. Toripäiv. maalisk. ja jouluk., 
eläinmarkkin. syysk. Perust. 1891. Höy- 
ryl.liike Kuopioon, diligenssiliike Ka- 
jaaniin kahdesti viikossa. Rautatietä 
Kuopioon alettu, rakentaa 1898. Ojppi- Digitized by Google 23 lait: suom. reaali- ja porvarik. (kun- 
nallinen, 5 luok., yhteisk., ei täysi- 
luokkain.). Pankkeja: Kansallisp. 

*I. - Partala 8, - Ryhälänmäki 16, - 
Pörsänmäki 23 m., - Nerkko 17,5. 

Iisalmi (Idens-), khl. 37; tk. 54; A4 
8r.i, pt. (rk. 39, 19,314 as., 2,704 km2); 
kun.lääk. ja reservikomp. I:n kirkkoh. 
kunnasta eroitetaan Sonkajärven ja 
Vieremän kirkkoh.kunnat. 

ML' Peltosalmi (maanvilj.- ja meijerikouL), 
Pölkkyniemi, Runni (terveyslähde); Ahmon- 
saari, Itikka, EoiyikKo, Marjaniemi. Eaur 
tatj Jyrkkä, Salahmi. Kk.: k.kyL (2), Maa- 
laiskylä, Haapajärvi, Jyrkkä, Kauppilanmäki, 
Nissilä, Pörsänmäki, Salahmi, Sukeva, Uimala, 
Valkeinen, Vieremä. Z^s..* Paloinen, Soinlahti, 
Virta (hist.). 

lisvesi B4 4p, jvi. 

lisvesi B4 4i, satama ja raut.as. (ke- 
säaik.) ynnä P' (kesäaik.) ja 8*; 6 km 
Suonnejoen asemalta. 

litsälo B4 3p, höyryl.lait. 

Iittala C3 21o, raut.as.'^ ynnä P^ 
ja 8«. 

Iittalan lasit. C3 21o (I. glasbr. akt. 
bol., joht. Cl. Norstedt y. m., maks. 
pääom. 48,000). 

Iitti (Itis 1. Iit[t]is 1. Ithis), tk. 23; 
rk. 16; C4 4p, pt. (khl. 4, 10,590 as., 
n. 190 raots., 636 km^). 

Mt: Bergvik, Massi, Nikkilä, Perheniemi, 
Pilkanmaa; Hiisio, Kaananoja. Lankarullat: 
Kaukaa. Kk.: Ickyl., Haapakimola, Kuusan- 
koski, Perheniemi, Sidikkala, Vuolenkoski. 
Ks^' Kauramaa, Kausala, Koskenniska, Ura- 
järvi. 

*I. — Kausala 8, - Kimola 14 m. 

livaara II 8p, vuori (465 m); laaja 
näköala. 

*Iivanala C5 6r.i - Perkjärvi 16, - 
Pihkala 8, - Kaukjäryi 10. 

livantiira A5 4i, jvi. 

livesi A4 8ko, jvi. 

Ikaalinen L Ikal- (Ikalis), khl. 11; 
tk. 1; B3 71ä, pt. (rk. 6; I:n kauppa- 
lan kanssa 10,626 as., 998 km«); re- 
servikomp. (Vatulan kylässä). 

Mt.: Nygärd, Osara (maanvilj .koul.); Kal- 
maa, Kauppila, Luukas, Vienola. Teolldait.: 
Salmi. Kk.: k.kyl., Luhalahti, Miettinen, Osara, 
Riitiala (P), Vatula. Höyryl.lait.: Heittola, 
Kovelahti. 

Ikaalinen (Ikalis) B3 71ä, kauppala ja 
kunta (khl. 11, tk. 1, rk. 6, n. 250 as.); 
järjestysoikeus, P*, piiri- ja eläinlääk., 
apt.; eläinmarkkin. kesäk. ja syysk. 

Ikaldborg, ent. vapaaherrakunta Kala- 
joen pt.:ssä. 

Ikola B2 2ke, virkat. (J. Kaunismäki). 
Os. Orismalan as. 

*Ikola B3 31ä - Heikkilä 15,5, - Här- 
känen 24; Loukkoon ei ajeta kyytiä. 

Haja B6 2ka, kylä, ent. rautat. 

Ilamantsi, ks. Ilomantsi. *Iljala B6 6ke - Pälkjärvi 8, - Värt- 
silä 17, - Savikko 19. 

*Bjana A5 61u - Sopala 18,8, - Ter- 
vasalmi 20,8. 

lUby, ks. Ilola. 

Illon kalkkit. {I. kalkbr. akt. bol.) 3 
km it.ka. Vestanfjärdin k. 

*Illu A5 51ä - Tervola 16,3, - Su- 
keva 15,5 hyv.m. 

lUukanaaari C5 li kylä ja höyryl.lait. 

Ilmajoki (Ilmola), khl. 40; tk. 35; 
B2 3p, pt. (rk. 10, 10,641 as., 613 
km2); pi, kun.lääk., apt., emäntäkouL 
(Korpisaarella Korven tilan maalla), 
veisto koul. ja I:n maamiesseura. 

Mt: Korpi, Könni, Peltoniemi, Seppälä, Tal- 
vitie; Havusela, Peurala. TeolLlaitu Korpi, 
Munakka, Seppälä. Kk.: Alapää, Tuomikylä, 
Ylipää. 

Ilmajoki, ks. Kyrönjoki. 

Ilmarisen konepaja, ks. Helsingin 
teoll.lait. 

Bmefe] (-mes) C6 llu, rukoushuone- 
alue Hiitolan pt:ssä; yhdistetään v. 
1900 Kautjärven pitäjään. 

IlmefeJ 06 llu, mt. (Suom. valtio); 
ent. lahjoitusmaan kantatila. Os. Hii- 
tolan as. 

Bmmlansdkä 03 2ke, luonnonihana 

jvi- 

Ilmola, ks. Ilmajoki. 

Ilmoniemi B4 5ke, höyrys. (I:n höyry- 
saha, omist. tai. E. Uusikartano) lä- 
hellä Kartanon taloa. 

Ilohovi (Freudenhof), mt. (toiminimi 
Kaukaan tehdas) 3 km lä. Putkisalon 
tilalta B5 61ä. 

Iloinen, virkat, (talonpoika) 3 km lä. 
Vesilahden k. 03 Ike. 

Ilola, mt. (maanvilj .neuv. O. Schildt) 
5 km lä. Sysmän k. 

*Ilola (Illhy) 04 5p, kestik. ja Ppys.; 
- Erlandsböle 9 hyv. m., - Porvoo 11 
m., - Huuvarinkylä 11,3. 

Ilolankartano 04 5p, mt. (eversti 
Boijen perill.). 

Ilomantsi 1. Ha- (Ilomants), khl. 35; 
tk. 50; B6 4p, pt. ja kunta (luteril. ja 
kreik.ven. seurak.; rk. 37, kreik.ven. 
rk. 4, 13,732 as., 4,636 kni^). pi^ tnn. 
lääk., apt., kirjakauppa, veisto- ja ku- 
tomakoul. Yenäl. pääkirkko lähellä 
luteril. kirkkoa. 

Rautat: Möhkö. Kk.: k.kyl., Kivilahti, Ko- 
vero, Möhkö. Venäl. rukoushuoneet, „tsclia- 
sovnja", Hattuvaaran, Kuolismaan, Melaselän 
ja Vuottoniemen kylissä. Ks: Haja, Kovero 
(P), Mekri ja Pahkalampi, Viiksinselkä. 

*I. - Lylyvaara 19,5, - Maukkula 
11,8, - Marjovaara 17,6, - Möhkön tehd. 
23,5. 

*Ilomäki B2 4p - Mikkula 23,8, - 
Alakauppila 16,9, - Plosila 16,9. Digitized by Google 24 Uoniemen olutt., ks. Savonlinnan 
teoll.lait. 

Il<miemi C3 Sr.lo, mt., ent. lasit. (til. 
om. D. A. Collin). 

Ilonoja C4 2e, mt. ja meij. (kapt. J. 
Gestrinin perill.). 

"Ilopuro B4 2r.lo - Pihkaanmäki 7,5, 

- Harju 13,5, - Mertala 10,5, - Möm- 
mölänlahti 14,5 (talvitie). 

*llo8joki A4 7r.e - Kangas 11 m., - 
Taipale 22,8 m. 

* Imatra C5 2ke, raut.as.^ ynnä P^ ja 
S*; - Niskapietilä 25,5, - Rasila 20 
hyv. m., - Joutseno 18, - Kuurman- 
pohja 18, - Niemi 18. 

Imatra, suuremmoinen koski (putous 
19 m, pituus 875 m, leveys 41 m, vesi- 
määrä 475 m^ sekunnissa); kruunun- 
puisto, sähkövalo, hotelleja. 

Immalay ks. Mattarila. 

Immalanjärvi 0.6 2i, jvi; mt. (Os.yht. 
Tomator) lä. järvestä. Os. Vuoksen- 
niska. 

Immola, mt. (til.om. Duvaldt) 3 km 
lo. Karjalohjan k. C3 5e. 

Impils^hti (-laks) B6 8r.i, pt. ja kunta 
(= I:u luteril. ja Kitelän kreik.ven. 
seurak.; khl. 29, tk. 48, rk. 36, kreik. 
ven. rk. 4; I:n luteril. seurak. 6,212 as., 
Kitelä 3,825 as., joista n. 25 venättä 
puhuvaa; Kitelän kanssa 846 km^); 
Pi ja apt. 

MU: Matkalampi, Syskyänsaari (kirkko), 
Uomainen, Viipulanniemi; Kitelä. TeolLlait: 
Nurmisaari, Pitkäranta. Kk.: k.kyl., Kitelä, 
Pitkäranta. Ks.: Kitelä (P), Koirinoja, Pitkä- 
ranta (P ja S), Uomainen. 

*I. - Kitelä 12 m., - Läskelä 17 m., 

- Joensuu 10. 

Impilahti, luonnonihana lahti; sen 
rannalla I:n kirkko. 

Impola (-mb-) C3 51u, saha (til.om. 
D. A, Collin, Pertteli). 

*Inalampi B5 61o - Rantasalo 15, - 
Kallislahti 13. 

Inari (Enare) II le, pt. (khl. 51, tk. 
24, rk. 45, 1,302 as., joista n. 700 lap- 
pal., 13,000 km^); P» Toivoniemen vir- 
katalossa ja Ppys. kirkon luona. Mark- 
kinat jouluk. Ohraa ja potaattia vil- 
jellään, poroja on n. 20,000. 

Mt: Thule, Toivoniemi. Autiotupia: Me- 
nesjoki, Mirhaminpirtti. Ks.: Hammastunturi, 
Jokienioki, Karvaselkä, Kultala, Luttojoki, Pa- 
kanajoki, Porttikoski, Törmänen. 

Inarijoki I 2i, keskisen Tenojoen 
nimi. 

Inarijärvi (Enare träsk) II li, jvi; 
pinta-ala 1,230 km^, korkeus meren 
pinnasta 123 m, vesistön ala 15,000 km*. 

Ingala, Ingeris, Ingerois, ks. Inkala, 
Inkeri, Inkeroinen. 

"^Inget II lä - Koitila 15,8, - Vat- 
tula 17,7. Ingnäs, mt. (til.om. G. Mattsson) 2 
km ka. Ruonan tilalta C2 6i; höyryl. 
lait. 

*Ingo B2 2p - Simons 15,4, - Ny- 
gärd (Vöyrillä) 11. 

Inga, ks. Inkoo. 

InTui B3 4lo, rauias.^ (ent. Ätsärin 
as.) ynnä P^ ja S*. 

Inha B3 41o, koski; rautat. (teräs- 
laitos) ja saha (August N:son KeirknerJ. 

Inhottujärvi B2 81ä, jvi. 

Iniö C2 5p; kpl. (khl. 6, tk. 5, rk. 
3, 765 as., 52 suom., 52 km*); Ppys. 
Kk.: k.kyl. 

Iniönaukko C2 5p. 

Inkala (-ng-), mt. (toht. O. Heikel) 
Hattulassa 9 km p. Rengon k. C3 41ä. 
Os. Hämeenlinna. 

Inkeri (Ingeris) 03 51ä, mt. ja meij. 
(tilom. H. P. Jensen). 

Inkeroinen 1. -oi (Ingerois) 04 4i, 
raut.as.* ynnä Pi ja S^; puuhiomo {T.fors 
linne- o. järnmanuf. aJct.bol.J; kansanop. 
(ennen lähellä Tavastilan as.); kapea- 
rait. rautatie Haminaan rakennetaan. 

InkUä B5 7p, mt. (til.om. O. F. Mil- 
ler); meijeri. 

Inkilä 06 llä, rauias. (pys.) ynnä P^ 
ja S'; höyrys. (Viborgs sägverks akt.bol.) 
2 km p. asemalta. 

Inkoo 1. -ko (Inga) 03 7r.i, ruots. pt. 
(khl. 1, tk. 18, rk. 24, 3,907 as., 248 
km^); p2, kun.lääk. ja apt. 

Mt: Pagervik, Kalkulla, Strömsö, Vestan- 
kvam; Haga, Hofg&rd, Marieberg. Teoll.lait.: 
Fagervik, Stormora. Kk.: k.kyl., Barösund, 
Fagervik, Ingarskila, Johannesberg, Jutans. 
Ks.: Barösund, Elgsjö, Fagervik, Svenvik, Ve- 
stankvarn. 

Innamo 02 5i, saari. 

Innilä, mt. (tai. J. O. Hakkila, en- 
nen Munck-suku) 1 km p. Sotavallan 
tilalta 03 li. 

InUi B3 7ke, talo ja höyryl.lait. 

Irjala 03 4ke, mt. (leht. K. G. Göös). 
Os. Turenki. 

Irjala 03 61ä, mt. ja meij. (hovioik. 
ausk. H. Aejmelaeus); pensionaatti. 

*Irjante 02 li, rukoushuone, Eura- 
joen ent. kirkko; Ppys.; kestik.; - Lapp- 
joki 13, - Hanninkylä 13, - Nakkila 
26, - Vahala 21,4. 

Imijärvi II 8ke, jvi. 

IrstanjoU B7 2i, joki. 

Isnäs 04 5i, mt. (kaup.neuv. J. Asko- 
lin). Os. Gtimmelby. 

*Iso-Evo (Stor-Evois) 03 2r.i - Aut- 
toinen 16, - Syrjäntaka 19, - Lammi 13. 

Iso-Heikkilä (Stor-H.), kuninkaankart. 
(til.om. J. W. Jansson) 1 km lä. Tu- 
rusta. Os. Turku. Digitized by Google 25 Iso-Hiisi (Stor-Hiitis) C3 4p, mt. 
(til.om. G. IJschakoff). Os. Turenki. 

Isojoki (Stor&) B2 6r.lä, pt. (khl. 40, 
tk. 34, rk. 9, 4,876 as., 120 ruots., 638 
km»); pa. Saha: Penttilä. Kk.: k.kyl., 
Heikkilä, Kodesjärvi, Vanhakylä (P). 
Ks.: Lappväärtinjoki, Lauhavuori. 

Isojoki, ks. Lappväärtinjoki. 

Isojärvi B2 7i, jvi (33 m). 

Isojärvi B3 8r.i, jvi. 

Isokari (Enskär) Cl 4r.i, saari; luot- 
sias. ja I:n eli Uudenkaupungin loisto- Isokartano (Storg&rd), ent. herrastalo 
(tai. Palin) lähellä Ulvilan k. C2 Ir.ko. 

Iso-Koljonen B4 7r.p, mt. (til.om. K. 
Kihl). 

IsokraaseU^ majakka ja luotsias. 2 
km p. Kumpeleen majakasta. 

Isokyrö (Storkyro 1. -rö) B2 2ke, pt. 
(khl. 41, tk. 35, rk. 10, 8,136 as., n. 
270 ruots., 347 km»), kun.lääk., apt., 
I:n talous- ja emäntäkoul.; I:n posti- 
toim.i Tervajoen asemalla. Kirkko 
(seinämaalauksia) rakennettu 1304. Mt.: 
Ikola, Orismala (maanvilj.-jameij.koul.) 
Bautat.: Orismala (P). Kk.: Alaisenpää, 
Ikola (2), Lehmäjoki, Orismalan tehd., 
Valtarla. Ks.: Koto tammi, Napue. 

Hsola n 61ä - Kujala 10,5, - Yli- 
peteri 29. *Isolahti B4 3i - Sumiainen 19,5 
hyv. m., - Kärkkää 13,7, - Hytölä 
14,7 hyv. m. 

Iso Lam[m]unjärvi A4 61ä, jvi. 

Iso-Rahi (Stor-E.), virkat, (talon- 
poika) lähellä Rahin kestik. C2 3e. 

Iso-Roinevesi C3 2ke, jvi. 

Isosaari (Storön) C3 5ka, saari Loh- 
janjärvessä. 

Isosanta (Storsand), Porin kpkiin 
kuuluva saari; I:n sahat, ks. Porin 
teolLlait. 

Isosyöte n 7i, vuori. 

Isosärkilä, mt. (til.om. J. Sjöhlom) 
5 km ko. Taivassalon k. C2 3e. 

Ispoinen C2 61ä, mt. (reht. E. T. F. 
Reuter); höyryl.lait. Os. Turku. Ks. 
Katariinanlaakso. 

*IstnuUa B4 8r.p - Kangasniemi 
16,3, - Kälä 11,5. 

Itikka, mt. (til.om. J. Canth) lähellä 
Peltosalmen tilaa A4 8r.i. 

Itis, ks. Iitti. 

Itko C3 2r.lä, virkat, (laamanni A. 
Bläfield). Os. Kuurila. 

Itämeri (östersjön), on Suomen ra- 
jana Hankoniemen ja Ahvenanmaan 
välisen saariston eteläpuolella. 

Ivalojoki I 4, virta. 

Ivaska, mt. (toht. Adolf V. Streng) 
2 km ko. Räisälän k. C6 3p. J. Jaakkima (Jaakimvaara 1. Jak-) B6 7r.i, 
pt. (khl. 27, tk. 46, rk. 35, 11,198 as., 
737 km-); ?\ kun.lääk., apt. ja kirja- 
kauppa; rautas.^ ynnä P®, 8^ ja ravint. 
Mt.: Lahdenpohja, Toivoranta, Rauhala. 
Kk,: k.kyl., Huhtervu, Korteela. 

Jaakkima, kauppakylä 2 km it. Jaak- 
kiman k.; jäijestysoikeus, höyryl.lait.; 
ks. Lahdenpohja. 

Jaakkola, ent. herrastalo 5 km et. 
Naantalista; höyryl.lait. 

Jaakkola 1. Nygärd C3 4e, mt. (ins. 
G. E. Berggren). Os. Hyvinkää. 

Jaakonsaari C6 31u, saari ja höyryl.- 
lait. 

*Jaakontalo U 5r.i - Puikkula 28, - 
Kujala 15. 

Jaakoppi (S:t Jakob) C2 6p, rukous- 
huone. 

Jaala C4 2e, pt. (khl. 4, tk. 23, rk. 
16, 3,174 as., 419 km«); Pi. Mt.: Ilon- 
oja. Teoll.lait.: Siikako ski, Verla. Kk.: 
k.kyl., Verla. 

♦J". - Kimola 9 m., - Selänpää 16,5, 
- Huhdasjärvi 18 m., - Koskenniska 20. *Jaama B6 5p, talvikestik.; - Rasi- 
vaara 11, - Puhos 14. 

Jaamala, ent. herrastalo (tai. K. Jaa- 
mala) 2 km ka. Kiikan k. 

*Jaara C2 2p - Rutuna 25, - Kiikan- 
oja 20, - Vehkalahti 20, - Koski 29. 

Jackarhy C4 5i, mt. ja meij. (kapt. 
Th. Winterin perill.). 

Jakobstad, ks. Pietarsaaii. 

*Jakokoski B6 3p - Joensuu 23, - 
Eno 17, - Kontiolahti 14, - Kaltimo 
18,5. 

Jakosenranta C5 2ke, höyryl.lait. 

Jakovala, mt. (nimism. J. Schrey) 6 
km ko. Jääsken k. C5 2e. 

Jalasjoki B2 4i, joki. 

Jalasjärvi B2 4i, pt. (khl. 40, tk. 35, 
rk. 10, 10,607 as., 764 km^); pi, kun.- 
lääk. ja apt. Mt.: Koukko, Kuha, Raja- 
mäki. Saha: Jokipii (hist.). Kk.: k.kyl., 
Hirvijärvi, Koskut, Luopajärvi. 

Jalassaari C3 5ka, luonnonihana saari. 

Jalokoski A5 2ke, koski. 

Jalo [n] vaara B6 6i, kylä; mt. ja meij. 
(kaupp. A. Kaksonen). Os. Soanlahti. Digitized by Google 26 Janakkala, tk. 16; 03 4p. pt. (khl. 18, 1 
rk.22, 6,678 as., n. 120 ruots.; 517 
km«). 

Mt: Hakoinen (meijerikoul.; matkail.), Ir- 
jala, Iso-Hiisi, Leppäkoski, Löyttymäki, Monik- 
kala, Tervakoski, Toiva, Vanantaka, Virala; 
Hyrikkäla, EonttUa, Vähä-Hiisi. TeoUJaitj 
Leppäkoski, Löyttymäki, Rauha, Tervakoski, 
Virala. Kk.: Hamppula, Leppäkoski, Löytty- 
mäki, Napiala, Tarinmaa, Tervakoski, Turenki, 
Vählkkälä. 

V. - Muurila 22,4, - Lannoinen 21,4, 

- Turenki 6,4, - Hämeenlinna 17,1. 
Jananuskoski B6 6e, koski (omist. 

kons. W. Dippei); tehdas perustetta- 
nee. 

Janaalahti B6 8ko, höyrjLlait. ja 
last.paik. 

* Jatkola A4 7ko - Lohvansuu 19, - 
Jokela 15,5, - Hyvönen 21, - Niemelä 
3,5 (vesitse). 

Jauhiainen B6 lp, talo; sotatapp. 
syysk. 11 p. 1808; siitä et. Vorna, sota- 
tapp. syysk. 9 p. 1808. 

Jepua (Jeppo) A2 Ska, kpl. (khl. 42, 
tk. 32, rk. 11, 2,400 as., n. 170 suom.; 
126 km*); rauias-^ ynnä Pi ja S^. Mt.: 
Keppo. TeolLlait.: Jepuan villakehruut., 
Keppo. Ek,: k.kyl. 

Jepuan villakehruut. (C J. v, Essen) 
2 km et. Jepuan k. 

Jeristunturi I 4ke, vuori (650 m). 

Jfijerstivaara I 21o, vuori. 

Jefejsiöjoki II 31o, joki. 

Jeusan A2 81ä, saari. 

Jockas^ ks. Juva. 

Jockis, ks. Jokioinen. 

Joenniemi, mt. (Aströmin Veljesten 
os.yht. ja toiminimi J. W. Snellman 
G:son) Kiehimänsuun kylässä A5 3ke. 
Os. Kajaani, Mieslahti. 

Joenranta, ulkotalo (til.om. P. Stauf- 
fer) 3 km ko. Myllylän tilalta C4 4ke. 

JOENSUU B6 3ke, kpki [rk. 38, kreik.- 
ven. rk. 3; jouluk. 96: 3,217, jouluk. 
90: 2,819 as. (kirkonkirj.), 2,732 suom., 
75 ruots.; tammik. 95: 2,849 as. (henki- 
kirj.)]; raut.as.^ (Pielisjoen it. rannalla), 
S', tullikamari, ylein. sairaala, eläin- 
lääk., Pohjois-Karjalan maanvilj. seura, 
Keski-Karjalan hevosyst. seura, Mat- 
kailijayhd. haaraosasto. Markkinat 
syysk., toripäiv. jouluk. Höyryl.liike 
Savonlinnaan, Lappeenrantaan, Viipu- 
riin. Perust. 1848. OppUait.: klass. 
ly s. (suom.), tyttö k. (yksit, suom., 6 
luok.). Pankkeja: Suomen p., Yhdysp., 
Pohjoism. p., Kansallisp. 

* Joensuu - Kontiolahti 22, - Mulo 10, 

- Härkinvaara 15,8, - Ylämylly 17,6, - 
Jakokoski 23. 

Joensuvm, luotsias. J:n kpgissa. 
Joensuun reservikomp.,ks.Kontiolahti. *Joensuu B6 8ko, höyryLlait.; - Sor- 
tavala 17 (talvitie), - Impilahti 10, - 
Läskelä 8,5. 

Joensuu, mt. (ro uv. Schreck) lähellä 
Kuiseman tilaa C3 2ke. 

"Joensuu C3 3e - Portas 29, - Oinas- 
järvi 20,5, - Ollila 8,5, - Pitkäjärvi 15, 
- Hirvelä 18. 

Joensuu C3 3e, höyrys. {Loimijoki 
ängs,akt,bol.). 

Joensuu (Aminne) 03 5r.lä, sukukart. 
(toimistonpäällik. kreivi 0. Alex. Arm- 
felt; ent. Hornien sukukart., sittemmin 
kenr. G. M. Armfelt); puisto ja muoto- 
kuvakokoelma; meij. 

Joensuu 06 Ir.i, mt. ja meij. (til.om. 
J. U. Ampiala). Os. Käkisalmi. 

Johannes 1. Kakki (S:t Johannes 1. 
-nis 1. J-) 05 4e, pt. (khl. 21, tk. 43, 
rk. 31, 5,853 as., 219 km«); PK Höy- 
ryLlait. lähellä kirkkoa. Mt: Kais- 
lahti, Kiijola. Lasit.: Eokkola-KoB- 
ki. Kk.: Kayala, Eevonsaari, Tik- 
kala, Uuraansalmi, Vaahtola. Ks.. Luu- 
rinsaari, Eokkalai\joki, Uuras (P ja S). 

Johannesberg, mt. (raiia8t.hoit. O. Bo- 
mansson) lähellä Saltvikin k. 01 61ä. 

*Johannesdal B2 le - Stäl 14,5, - Ei- 
mal 15,3, - Peltola 28,1, - Köping 17,6. 

Johannisberg, rahvaankielelläEuotsitt- 
kylä 03 6i, sukukart. (luutn. vapaah. 
H. O. Nordenskiöld Euotsista). Os. 
Kerava. 

Johannisberg, mt. (Porvoon kpgin vai- 
vastalo); höyrys. (kaupp. C. F. Tojkan- 
der); 1 km lu. Porvoosta. 

Johannisberg, ks. Voipaala. 

Johannislund 03 5p, lasit, (pulloja) 
ja mt. (toiminimi A, Norstedt, omist. 
A. Norstedtin perill., Helsinki). 

*Jokda A3 5r.i - Kopsala 23,8, - Tuo- 
mala 14,1, - Karhonen 23,5. 

*Jokela A3 8ka - Kangasvieri 10, - 
Häkkilä 18,5. 

*Jokda 1. Parkkimaa A4 7p - Jat- 
kola 15,5, - Lohvansuu 11, - Järvi- 
kuona 13. 

* Jokela A5 llu - Hovi 10,8 m., - Pino- 
niemi 20,4; tie J:sta Muhoksen Holap- 
paan m. 

*Jokda B4 41ä - Kivisalmi 15,4, - Hy- 
tölä 13,2, - Kuhjo 12,7, - Angeriastai- 
pale 11,7. 

*Jokda 03 6r.p, raut.as.'* ynnä P^ ja 
8»; - Hyrylä 22,5, . - Nurmijärvi 17, - 
Hyvinkää 21,5. 

Jokela, mt. (tilom. AV. Dahl), tiilit. 
(kauppaneuv. Pavl Chmelewski) ja hok- 
kit. (eläinlääk. Artur Bärlund); lähellä 
J:n as. 

Jokela, mt. (kapt. vapaah. E. W. Wrede) 
3 km lu. Arrajoen tilalta 04 3r.ko. Digitized by Google 27 Jokimjoki, joki; juokse^ Paadarjär- 
vestä Inarijärveen. 

Jökijalka I 6p, tullivartioas. 

JoHjärvi n 81ä, jvi; Taivalkosken 
pt.:n ent. nimi. 

Jokioinen (Jockis 1. -okk-) 03 3ke, kpl. 
(kM. 17, tk. 17, rk. 22, 3,433 as., 177 
km^); P*; raut.as. Mt. ja teoll.lait,: Jo- 
kioinen. Kk.: k.kyl. Ks,: Haapaniemi, 
Minkiö. 

*J, - Kuhala 9,8, - Humppila 16 m., 

- Levä 15, - Ollila 17. 

Jokioinm 03 3ke, mt. ja meij., mylly, 
r autat, (kankirautaa) ja manuf.t. (enim- 
mäkseen nauloja ja hevosenkenkiä) (Jok- 
kis gods aktJbol., isännöits. ins. J. Est- 
lander, pääom. 1,600,000; mt. ennen 
Willebrand-suvun oma). 

* Jokioinen 04 llä - Harmoinen 25, - 
Auttoinen 13,8, - Kurhila 23,9. 

Jokipii B2 4i, höyrys. (kauppayht.); 
talo, missä Kustaa II Aadolf on viet- 
tänyt yön. 

Jokisaari A4 5r.lä, mt. ja meij. (til.- 
om. K. E. Lundqvist); maanvilj.kouL 

Jokivarsi B4 7lu - Hallinpenkki 20, 

- Haavisto 14,5 m., - Puukkoinen 24 
hyv.m., - Juokslahti 13 m. 

Jollamoaivi 1 Ike, tunturi (1,145 m). 

Jollas, mt. (pankkiiri A. Laurell) 3 
km it. Stansvikin tilalta 03 6r.ka; hu- 
viloita ja höyryl.lait. 

Jomala 01 5i, ruots. pt. (khl. 5, tk. 
10, rk. 8, 2,916 as., 136 km^); Ppys. 
Mt: Jomalankartano. Kk.: Dalkarby, 
Vestansunda. 

Jomalankartano 01 5i, tuom. virkat, 
(tuom. A. W. Granström). Os. M:ha- 
mina. 

Jamahik 1. Ju- 03 7ke, kylä (tuom. 
A. Kumlinin asuinpaik.); höyryl.lait. 

Jomppala TL lp, talo (J. Högman). 

Jongunjoki A6 7p, joM; metsänhoito- 
alue. 

Jongunjärvi II 7e, jvi (106 m), johon 
Korpisjoki laskee. 

Jonherinjärvi A6 5e, jvi. 

Jonkka 02 2e, mt., meij. ja saha (tai. 
E. Kuuskoski). 

Jonsa, mt. (neiti A. Rydman) 1 km 
ko. Kiikan k. C2 2i. 

Jormasjärvi A5 5ko, jvi. 

Joroinen 1. -isi (Jorois) B5 5ke, pt. 
(khl. 32, tk. 57, rk. 26, 8,326 as., 658 
km*); PS piiril., apt.. S* ja Keski-Sa- 
von kansanop. ynnä emäntäkoul. (k.- 
ky Iässä). 

ML: Järvikylä (meij.koul.), Koskenhovi, Paa- 
jala, Pasala, Torstila; Braseborg, Frug&rd, 
Hi - - - - -. , , aämälä, Kotka, Liuna, Räisälänranta, Stendal, 
Tuomala. Konepma: Lehtoniemi. Kkj Häy 
rilä, Joroisniemi, Järvikylä, Kaitainen, Liuna. *Jossgork\ A3 71ä - Torp 11, - Hall 
12,3. 

*Jouhmniemi B6 51o - Anttola 15, - 
Makkola 22, - Kuokkala 22,5, - Kumpu- 
ranta 12,5 (talvitie), - Kuokanmäki 11,5, 

- Häivä 12,5, - Tuunansaari 17. 
Jouhkola B6 5i, mt. ja meij. (til.om. 

A. Niiranen); ent. maanvilj.koul. 

Joukio, ks. Kangaskylä. 

Joutsa 1. Jousa B4 81ä, pt. (khl. 30, 
tk. 62, rk. 28, 6,350 as., 489 km«); Pi. 
Kk.: k.kyl., Hankaa, Pämämäki, Tammi- 
lahti. Koski: Kalakoski. 

*J, - Koskipää 23, - Uimaniemi 16, 

- Kälä 19,5, - Leivonmäki 21, - Tammi- 
järvi 20. 

Joutseno 05 2e, pt. (khl. 24, tk. 42, 
rk. 34, 3,494 as., 304 km»); P». Mt: 
Värrö; Hauskala, Meltola, Nevala. Pm- 
sionaaUi: Eauha. Kk.: k.kyl. 

*J. - Lappeenranta 19, - Imatra 18, 

- Leppälä 11. 
Joutsenvesi B5 61u, jvi. 
Joutsijärvi B2 8e, jvi. 
Joutsiniemi 03 21u, mt. (talonpoika, 

ennen Armfelt-suku). 

Jufvjankoski, koski lähellä Juanteh- 
dasta B5 Ir.i. 

Jufvjantehdas 1. -koski (Strömsdal) 
B5 Ir.i, rautat. (masuuni, valssilait.), 
manuf.t., konepaja ja saha (8:s bruk 
Dimitrei Ponomareff, omist. Kl. Guseff); 
kirkoll. seurakunta (640 as.) P^. 

Judikkala 03 Ir.i, mt. (til.om. F. Ju- 
dikkala, ennen Bläfield-suku). Os. Kuu- 
rila. 

Judinsah B4 7ke, saari ja höyryl.lait. 

Juga, ks. Juuka. 

Juka = Juva. 

Jukko 04 4ke, mt. (senaat. N. K. 
Hornhorg). Os. Kouvola. 

Jukkola 06 51ä, kylä ja tullivartioas. 

Jtdktda B5 le, kappal. virkat, (past. 
K. R. Jauhiainen). 

JtUla (-as) 02 6ke, mt. (senaat. R. 
Montgomery); höyryl.lait. Os. Turku. 

Jumalniemi 04 6r.ko, höyrys. (kons. 
O, Biilow). 

Jumalvik, ks. Jomalvik. 

*Junes 1 8p - Tornio 3, - Ylimäki 
15 m. 

Jimgfrv^kär 02 51o, saariryhmä. 

Jungfrusund 02 7p, salmi; luotsias. 
Högsärin kylässä. 

Jtmgsund B2 lp, 2 kylää; baptisti- 
seurak. (16 henk.); ent. lasitehd. 

Junkarsborg, muinaisrauniot 2 km lo. 
Mustion teht. 

Juntola (-nd-) 02 6r.p, riit. (til.om. 
Lento w). Os. Euran kpl. 

*Junma A4 3p - Teppo 18,5, - Top- 
pila 15. Digitized by Google *JtmUula B4 5ko - Raitaaho 17,5 m., 
- Hokkanen 18,4 m., - Perttula 8,8 m. 

Juntilla C5 li, höyryl.lait. 

Juqjärvi B5 4, jVi (260 km^). 

JuoTcslahti B4 5e, kestik. ja Ppys.; - 
Jokivarsi 13 m., - Korpilahti 19 hyv. m. 

Juolavesi C4 2p, jvi. 

*Juopperi I 6i - Peuraniemi 16,1, - 
Murtola 12,2. 

Juorkuna A4 2r.p, kylä ja Ppys. 

Jupper, mt. (everstiluutn. M. Eke- 
stubben perill.) 1,5 km et. TavastkuUan 
tilalta C3 6ke. 

Jurmo C2 3r.lo, saari. 

Jurmo C2 7e, saari omituisine mu- 
kulakiviharjuineen, rukoushuone, „mun- 
kinrenkaita" (muinaisjäänn.) ja n. 30 
as.; J:n luotsias. Lillklyndan luodolla. 

Jurmonaukko C2 7e. 

Jurva B2 41ä, pt. (khl. 41 ja 40, tk. 
33 ja 34, rk. 10, 4,820 as., 382 km»); 
P*. Sarvijoen kylä rukoushuoneineen, 
18 km p.lu. J:n kirkolta, on eriUään 
muusta pt.:stä. Järvenpään ja Närvi- 
joen kylät J:n kuntaa ja seurak. kuu- 
luvat Teuvan nimismiespiiriin ja kä- 
räjäk. Baptistiseurak. (61 henk.). TeoU.- 
lait: Jurvan ja Järvenpään sahat. Kk.: 
k.kyl. 

Jurvan saha {M. Ilmari <& kumpp.) lä- 
hellä J:n k. 

Jussarö C3 7e, saari, loistomajakka 
ja luotsias.; rautamalmikerros (lunast. 
eräs osuuskunta); J:n majakka, ks. 
Sundharu. 

* Jussila n 7r.i - Väätäjä 18,5 (talvi- 
tie), - Kariniemi 13,5, - Koitila 15,5 
(talvitie 10). 

* Jussila B3 3i - Alberg 9,5, - Ka- 
hila 14,5. 

Jussila f talo Säkylässä; toripäiv. joka 
keskiv. 

Jussilansaari B5 Ir.p, mt. (mets.hoit. 
A. Wäisäuen). 

Jiitas, ks. Juutas. 

*Juti C3 llä - Nuupala 26,3, - Fant- 
tila 15 m. 

*Jutila A3 6p - Ventelä 22,5, - Su- 
vanto 20, - Sorvari 21. 

* Jutila B3 7i, talvikestik.; - Kekkoi- 
nen 18,1, - Vaakaniemi 8, - Polso 6. 

Juuka (Ju[u]ga) A5 8ka, pt. (khl. 34, 
tk. 49, rk. 38, 8,752 as., 1,355 km«); 
PS kun.lääk., apt. ja reservikomp. 
Höyryl.lait.: k.kyl., Hiekkaniemi. Kk.: 
k.kyl., Ahmovaara. 

*J. - Koskenkorva 16, - Honka- 
vaara 15, - Polvijärvi 11, - Nunnan- 
lähti 14, - Timo vaara 21,5, - Paalas- 
maa 14 (talvitie). 

Juuppa B3 8ke, rukoushuonealue 
Oriveden pt.:ssä. *Juurikkalahti A5 5r.i - Komula 22, 

- Kärnälä, - Sopala 16. 
Juurisalmi B5 71o, salmi; kääntö- 
silta; höyryl.lait. 

Juurusvesi B5 Ike, jvi. 

*Juustila C5 4ke, kestik. ja hotelli; 
8^ (kesäaik.); höyryl.lait; lähellä sitä 
J:n sulut (3); pohj.: Parvilaisen ja 
Särkjärven järvet, joiden välillä 3 sul- 
kua; - Viipuri 17, - Pälli 16, - Muta- 
lahti 10. 

Juustil<i 05 4ke, mt. (luutn. N. Thes- 
leffin perill.); saha (E. Thesleff) 0,3 km 
it. tilalta. Os. Viipuri. 

Juustilanjoki 05 4p, joki. 

Juustil an järvi, jvi et. Juustilan kes- 
tik. 

Juutila, mt. (apt.om. Fr. W. Oalo- 
nius) 4 km p. Kuokkastenkosken teht. 
A5 8ke. 

Juutas (-u[u]t-), tappelutanner La- 
puanjoen länt. rannalla; sotatapp. syysk. 
13 p. 1808; muistopatsas. 

Juva 1. Juka (Jockas 1. -okk-), khl. 
32; tk. 59; rk. 26; B5 5r.e, pt. (11,701 
as., 1,297 km«); pi, kun.lääk., apt. ja 
kirjakauppa. 

Mtj Inkilä, Koikkala, Piikkilä, SuuriniemL, 
Vehmainen, Vuorenmaa; Laukio, Partala, Pe- 
kurila, Tirrola, Turakkala. Kk.: k.kyl., Hoik- 
kala, Vuorenmaa. 

*Juva 02 4e - Puuska 16, - Hirvas 
17,3, - Kyrö 17, - Vista 17. 

Juva 02 4e^ virkat, (rouv. Lind- 
ström). Os. Kyrö. 

Juva, mt. (rouv. M. Weilin) 1,5 km 
lo. Tavastkullan tilalta 03 6ke. 

Juvankoski., koski lähellä Juvan tilaa 
02 4e; putous 15 m. 

Juvankoski 03 51ä, ent. pahvit, (pa- 
lanut; kun.neuv. F. W. Grönqvist). 

Juvankoski, -tehdas, ks. Juankoski, 
-tehdas. 

* Jylhä B3 le - Alakulju 15,5, - 
Toppari 14,2, - Kangastie 14. 

Jynkkä, kalkkit. {J. kalkkitehdas, 
omist. maanv. P. J. Jalkanen) 4 km 
et.lo. Kuopiosta; sotatapp. maalisk. 
1808. 

*Jynkänniemi B4 2r.ko, talvikestik.; 

- Korhola 19, - Lapinlahti 13. 
Jyrkkä A5 5e, koski; rautat. (mas- 
uuni, ahjo- ja mustataonta) {Paul Wahl 
& C:o). 

Jyränkö 04 li, Ruotsalaisesta Kon- 
neveteen vievä koski; kanavoittn. 
Jyrävä n 6e, suuremmoinen koski. 
Jyväsjärvi B4 5ke, jvi. 
JYVÄSKYLÄ B4 5i, kpki [rk. 19; jou- 
luk. 97: 2,781, jouluk. 96: 2,671, jou- 
1 luk. 90: 2,597 as. (kirkonkirj.), 2,563 
I suom., 29 ruots.; tammik. 95: 2,468 as. 
(henkikirj.)]; rauias.', 8*, ylein. sairaala. Digitized by Google 29 eläinlääk., Keski-Suomeu maanvilj.seu- 
ra, Keski-Suomen hevosystäväin seura 
ja Matkaiiijayhd. haaraosasto. Mark- 
kin, tammik., eläinmarkkin. syy sk. 
Höyryl.liike Heinolaan ja Vesijärvelle. 
Rautatie Suolahteen valmist. syksyllä 
1898. Perusfc. 1837. Oppilait.: klass. 
lys. (suom.), suom. tyttök. (5 luok.), 
kansak.opettaja- ja opettajatar-semiu. 
(suom.), kuuromykkäink. Pankkeja: 
Suomen p., Yhdysp., Pohjoism. p., 
Kansallisp. Matkail.: Syrjänharju (näkö- 
torni). 

*J:kylä - Perttula 13 hyv. m., - Ket- 
tula 11 hyv. m., - Ränssi 19,3 m., - 
Ajosaho 18 hyv. m., - Muurame 13,3 
hyv. m. 

Jyväskylä, tk. 37; rk. 19; B4 5i, pt. 
(khl. 45, 9,369 as., 714 km^); kirkko 
1 km ko. Jikylän kpgista (punainen 
risti). 

Mt: Kangas, Niemelä (meijerikoul.): Kirri, 
Nisula, Suikula, Äijälä. reoM.Jaef.; Haapakoski, 
J:kylän konepaja ja telakka, Kangas (haara- 
rata), Korkeakoski, Kuokkala, Tikkakoski, Tou- 
rula. Kk.: Keijo, Nyrölä, Oravlsaari, Puuppola, 
Toivakka, Vesanka. Ks.: Haapakoski. Kana- 
vuori, Lohikoski, Piimperi, Ronninmäki, Toi- 
vakka (P), Äijälänsalmi. 

Jyväskylän höyry S., ks. Kuokkala. 

Jähdyspohja B3 5i, kylä ja höyryl. 
lait. 

Jämijärvi B2 8ko, jvi; kpl. (khl. 11, 
tk. 1, rk. 6, 3,074 as., 239 km*); P^. 
Kk.: k.kyl. 

Jäminki B3 8r.lu, virta ja höyryl.lait. 

Jäms[s]ä, khl. 19; tk. 13; rk. 18; B4 
7r.lu, pt. (11,995 as., n. 110 ruots., 
993 km2); pi ja 8* (kesäaik.), piiri- 
lääk., apt. ja kirjakauppa; höyryLlait. 
k.kylässä. Mt.'. Iso-Koljonen, Vitik- 
kala. Teoll.lait.: Jämsänkoski, Vitik- 
kala. Kk.: k.kyl., Hassi, Juokslahti 
(P), Jämsänniemi, Koskenpää, Luomi, 
Turkinkylä. Ks.: Kiusala (P), Kos- 
kenpää. 

Järnsä, mt. (toiminimi A. Ahlström) 
Paluksen kylässä B2 81o. 

Jämsänjoki, joki, 95 km; juoksee Pe- 
täjäveden lävitse ja ohi Jämsän k. 

Jämsänkoski B4 7r.lu, selluloosat (AJct. 
hoi. J., Tampere, toimeenpan. joht. toht. 
A. Genetz, pääom. 500,000). 

Jänisjoki, ks. Läskelänjoki. 

Jöm,i^järvi B6 6ke, jvi; 340 km». 

Jänisselkä B6 31o, jvi. 

* Jänkälä I 6ka - Takkunen 15 m., - 
Kunnari 11,8 m. 

Jänkäsaari C5 21ä, saari. "^Jänneniemi, talvikestik. 2 km p. 
Jännevirran kestik.; - Kuopio 16, - 
Muuruvesi 24. 

*Jännevirta B5 Ike, virta; kestik. ja 
höyryl.lait.; - Toivala 6, - Melalahti 20. 

Jäppilä B5 3e, kpl. (khl. 32, tk. 56, 
rk. 26, 1,672 as., 176 km»); P^ Kk.: 
k.kyl. 

J. - Pieksämäki 19. 

Järppilä C2 3e, mt. (tai. J. Kaski- 
nen; ent. Flemingin tila). 

Järvelä, virkat, (lukk. J. Päivärinta) 
7 km et.lo. Raahesta. Os. Raahe. 

"^Järvelä C4 31ä, rauias.* ynnä P* ja 
$8; - Hankala 17,6, - Sairakkala 16, - 
Marttila 10 m. 

Järvelä, ks. Kotojärvi. 

Järvenkylä, mt. (rouv. Bernitz) 3 km 
ko. Jääsken as. 05 2e. 

Järvenlinna, huvila (kons. R. Lydec- 
kenin perill.) 2 km ko. Antrean as. 
C5 4r.ko. 

Järvenpää B2 3r.i, höyrys. (J. Myl- 
läri); kylä (kuuluu samoin kuin lä. 
siitä sijaitseva Närvijoen kylä Jurvan 
kuntaan ja seurak., mutta Teuvan ni- 
mism.piiriin ja käräjäk.) 

^Järvenpää B3 8e - Pohja 10,7 m., - 
Koppala 13,3 m., - Västilä 16 hyv.m. 

^Järvenpää (Träskända) C4 51ä, raut. 
as.' ynnä Pi ja 8^; - Kerava 12, - Hy- 
rylä 11, - Ohkoinen 14,5. 

Järvenpää (Träskända), mt. (mets. 
hoit. V. Westermarck) lähellä J:n as. 

Järvenpää, ent. herrastalo (tai. J. 
Kaasalainen) 4 km Kaukolan kirkolta 
C6 le. 

Järventaka 03 Ir.lu, ent. herrastalo 
(tai. F. Järventaka). 

*Järvi (-s) 04 Ir.ka - Nyby 16,5, - 
Vierumäki 11, - Koskenniska 5. 

* Järvikuona A4 7p - Katajamäki 16,5, 
- Jokela 13. 

Järvikylä B5 5ke, mt. ja meij. (J:n 
tilaos.yht., pääom. 1,000,000); meijeri- 
koul. 

Järäinen 02 3ka, mt. (til.om. A. 
Bogel). 

Jääsjärvi B4 7r.i, jvi. 

Jääski (Jä[ä]skis), khl. 24; tk. 42; 
rk. 34; 05 2e, pt. (7,070 as., 429 km«); 
piirilääk. ja apt.; rautas.'* ynnä P^ ja 
S'. Mt: Pelkola; Ahola, Hyppelä, Ja- 
kovala, Järvenkylä, Kostiala, Ollikka, 
Rouhiala, Uusihovi. Puuhiomo: Enso 
(haararata). Kk.: Enso, Niemi. Ks.: 
Haikola. 

Jääskjärvi 05 2ka, jvi. Digitized by Google 30 K. *Kaakinen A4 llu - Pääskylä 10,5, - 
Oulu 19,4. 

*Kac^inirina7io B5 2i - Timovaara 
10,5, - Polvijärvi 22. 

*Kadlamo B6 61ä, raut.as.* ynnä 8^; - 
Höksälä 10 m., - Savikko 10 m., - Kon- 
tiolahti 30 m. 

Kaamasjoki H llä, joki. 

Kaananoja, mt. (kapt. vapaah. R. W. 
Wrede) 5 km it. Arrajoen tilalta 04 3r.ko. 
Os. Uusikylä. 

*Kaarela I 4ke - Nikula 26,7 (vesitse), 
18,7 (talvitie), - Kulkuniemi 17,6. 

Kaarela, mt. (senaat. ylim. kopisti 
O. Thuneberg) 1 km lo. Epilän raut.- 
plf. B3 7e. Prof. P. A. Gaddin kasvi- 
tiet, puutarha 1762-87. Höyryllait. 
Os. Tampere, Epilä. 

Kaarijärvi 04 2e, jvi. 

Kaarina 1. Nummi (S:t Karins 1. Num- 
mis) 02 6p, pt. (khl. 8, tk. 8, rk. 1, 
2,490 as., 61 km^). K.kylä, nimeltä Num- 
menmäki, on Turun esikaupunkeita. 

Mt: Ala-Lemu, Ispoinen, Rauhalinna, Yli- 
Lemu, Alakylä, Auvaisberg, Haga, Koristo, 
Kärki, Vaamiemi, Voivala, Vähä -Heikkilä. 
TeolLlait: Auran neulat., Kairinen, Turun si- 
kurit. Kk.: k.kyl., Ylikylä. Ks.: Katariinan- 
laakso, Lemu. 

*Kaarlahti 06 li, kestik. ja höyryl.- 
lait.; - Honkala 9,8, - Kaukola 10, - 
Paksujalka 17,1, - Hiitolan as. 21,1. 

Kaarlda B2 6r.lu, mt. (tilom. J. J. 
Prös^n). 

Kaarhvaara, mt. ja meij. (nimism. K. 
Bäcklund) 2 km p. Koirinvaaran kes- 
tik. B6 6ke. 

Kaamesaari, luoto lähellä Orjatsaaren 
saarta B6 8ke; luola Sinisalmen var- 
rella. 

Kaasmarkku (Karlsmark) 02 2r.lu, 
verkat. (Karlsmarks fabr. akt.hol,, Pori, 
toimeenpan. joht. kons. P. H. Malin, 
pääom. 250,000). 

Kaavi B5 21ä, pt. (khl. 36, tk. 52, 
rk. 38, 8,358 as., 1,051 km»); pi, kun.- 
lääk. ja apt. haaraosasto. Mt.: Virran- 
talo. Kk.: k.kyl., Maarianvaara, Si- 
vakka, Säyneinen. Höyryl.lait: Mela- 
lahti. 

*K, - Luikonlahti 14, - Hipanlahti 
13,2, - Melalahti 24,5. 

Kaavinjärvi B5 21ä, jvi. 

*Kahila B3 3r.ka - Jussila 14,5, - 
Karo 17,7. 

Kahiluoto, mt. (tai. J. Moisio) 4 km 
lä. Hakkenpään kestik. 02 5p. 

Kahna, ks. Kämmenniemi. Kahperusvaara I Ike, tunturi (1,113 m). 

Kaidanoja l. Kainu 1. Uusikartano 
(Nygärd) 02 4ke, mt. (valtiopäiväin. 
F. Bjömi; ent. Sahlhergin tila). 

*Kaihumäki B5 5e - Rantala 17,5, - 
Hannila 17,5, - Kaitainen 20, - Paloi- 
nen 17, - Kaskinen 23. 

Kainunselkä, vedenjakaja, kulkee Nä- 
ränkävaarasta n 8ke loun. suuntaa Ou- 
lujärven luot. rantaan A4 4. 

*Kaipiainm (-aisj 05 3r.lä, raut.as.B 
ynnä Pi, S* ja ravmt.; - Taavetti 26,5, 
- Sippolan k. 23. Sotatapp. heinäk. 
15 p. 1789. 

Kairisten polttimo, ks. Turun teolL- 
lait. 

Kaisaniemi, puisto Helsingissä; Pa- 
ciuksen rintakuva. 

*Kaishannu I 61o - Vanhatalo 14,5 
m., - Vanhainen 20 m. (talvitie 18). 

Kaiskenkari (Keiskar) A2 7i, majakka. 

*Kaislahti 06 4e, mt. (peht. W. Huitu), 
OS. Viipuri; kestik.; - Viipuri 19, - Röm- 
pötti 15, - Vaahtola 9. 

^Kaitainen B5 5e - Häyrilä 21, - Kai- 
humäki 20, - Riuttainen 18,3. • 

*Kaitera U 8p - Maanselkä 11, - Oi- 
vanki 14; K:sta Pudasjärven Rissaseen 
tie hyv. m. 

Kaivanto 03 21u, suluton kanava." 

Kaivoinen, mt. (kaupp. O. Äkerman 
siskoineen) 3 km lu. Kakskerran k. 02 
61ä. Os. Turku. 

*Kaivola 03 51ä - Kiikala 23,5, - Salo 
11 m., - Hirvelä 18,8. 

Kaivopuisto (Brunnsparken), puisto ja 
huvila-alue Helsingissä. 

*Kaivos B3 5i - Karo 15,6, - Musta- 
järvi 10,2. 

Kaivoskanta, suluton kanava (75 m. 
pitkä) lähellä Visuveden kylää B3 5i. 

KAJAANI (Kajana) A5 3e, kpki [rk. 
43; jouluk. 96: 1,218, jouluk. 90: 1,220 
as. (kirkonkirj.), 1,175 suom., 45 ruots.; 
tammik. 95: 1,156 as. (henkikirj.)]; S*, ^ 
ylein. sairaala, eläinlääk., piinlääk. 
(kpginlääk. ei ole), khlkunnanvankila 
ja Matkailijayhd. haaraosasto. Mark- 
kin, helmik., toripäiv. jouluk. Perust. 
1651. Höyryl.liike Vaalaan ja Sotka- 
moon; diligenssiliike Iisalmeen kahdesti 
viikossa. Oppilait.: suom. yhteisk. (kun- 
nallinen, 5 luok.). Pankki: Kansallisp. • 
Ks,: Kajaaninlinna, Koivukoski, Ämmä. 

*K, - Tervola 19,5, - Lanteri 11,4, - 
Mattila 12, - Neuvosenniemi 18,7 (talvi- % 
tie). Digitized by Google 31 Kajaani, khl. 49; tk. 27; rk. 43; A5 
de, maasenrak. (2,953 as.; pinta-ala ks. 
Paltamo); reservikomp. Kirkko K:n 
kpgissa. Mt,: Karolinenburg, Seppälä 
(maanvilj.kouL); Aurala, Pobrila. JO;.; 
yksi. Ks.: PöUövaara, Vuolijoki. 

Kajaaninlinna, linna K:n kpkiin kun- 
luvalla saarella, pernst. 1607, antautui 
1716 ja räjäytettiin ilmaan; nyt rau- 
nioina. K. linnan lääni käsitti nyk. 
Paltamon, Hyrynsalmen, Sotkamon ja 
Kuhmoniemen pitäjät. 

Kajala 03 51ä, virkat, (til.om. C. F. 
Friberg). 

*Kajantila 03 2ke - Luopioinen 11 
hyv. h., - Onkkaala 16 m. 

Kakkif ks. Johannes. 

Kakola, ks. Turku. 

Kaksinainen 1. (virall. nim.) Leppä- 
niemi B7 2e, tullias. 

Kakskerta 02 61ä, kpl. (khl. 8, tk. 8. 
rk. 1, 608 as., n. 86 ruots., 39 km^). 
Postios. Turku. Mt.: Prinkkala; Har- 
jattula, Kaivoinen, Kulho. Kk.: k.kyl. 
Ks.: Nikkilä, Satavaluoto, Vappari. 

Kakskerta, saari, jossa K:n kirkko si- 
jaitsee. 

Kalajoen konepaja (Veljekset Friis) lä- 
hellä Kalajoen k. 

Kalajoki, rk. 41; A3 4r.lä, pt. (khl. 
47, tk. 29, 4,984 as., 423 km»); Pi, piiri- 
lääk., apt. ja käsityökoul.; toripäiv. 
maalisk. Kirkolla sotatapp. marrask. 
9 p. 1808. Teoll.lait: Kalajoen kone- 
paja. Kk.: Pohja, Tynkä. Hist.: Ikala- 
borg, Siipojoki. 

Kalajoki A3 6ka, virta; pituus 125 
km, leveys laskussa 225 m, vesistön 
ala 3,800 km»; K:n satama virran suussa. 

*Kal[lJela 02 41ä - Mäenkylä 16, - 
Yläne 21,2. 

Kalfsnäs 1. Kallmusnäs, ks. Sapa- 
lahti. 

KalTio B4 7ka, mt. ja meij. (til.om. 
R. Oaxlsson). 

* Kalkkinen (-Ikis) 04 Ike, mt., meij. 
ja höyrys. (rustitil. Sipi Koskinen); kes- 
tik.; - Vesivehmainen 27 hyv. m., - 
Nuoramoinen 18,2. 

Kalkkinen (-Ikis) 04 Ike, 1-sulkuinen 
kanava (1 km pitkä, loivuus 1,8 m); 
höyryl.lait. K:n koski 1 km et. kana- 
vasta. 

Kalkulla 03 7i, mt. (vapaah. E. Hi- 
singer). 

Kallavesi B5 le, jvi (82 m yli meren- 
pinnan, pinta-ala n. 1,000 km»). 

KalUo 1 8ke, höyrys. (K. dngsdg^ Oulu, 
omist. J. G. ja K. Pentzin). 

*Kallio 03 31u - Vesikoski 18, - 
Ypäjä 9. Kallio (Berghäll), Helsingin esikau- 
punkeita; PK 

KäUiokoski, koski; saha (til.om. Emil 
K. Clayhills) 1 km p. Kyminlinnan 
raut.plf. Os. Karhula. 

Kalliokoski 05 3e, lasit. (K. glashruks 
aktbol., pääom. 100,000). 

Kalliola, mt. (til.om. J. Sundqvistin 
perill.) 1 km it. Parolan as. 03 2e» 

* Kalliosalmi II 5ke - Hautala 10,1 
m., - Hyypiö 12,1 m. 

"^Kallislahti B5 6e - Savonlinna 18, - 
Inalampi 13, - Kolhonpää 22, - Tulus- 
mäki 13. 

Kallo B2 7ke, luotsias. ja satama- 
loisto. 

Kaihia, mt. (sahanom. N. Aladin) 5 
km lu. Porvoosta. 

Kallvik, lahti; kesäasuntoja ja höy- 
ryl.lait.; 2,5 km ka. Botbyn tilalta 
04 51ä. 

Kalmaa, mt. (kamarineuv. 0. O. Hel- 
singius) 2 km it. Ikaalisten k. 

Kalmari B3 4r.ko, kylä ja mt. (ta- 
lolliset E. ja M. Piispanen); J. L. Ru- 
neberg kotiopettajana 1823. 

Kalmulehto, mt. (Rosenlund & 0:o) 
lähellä Kimingin tehd. B3 2e. 

Kaltinu} B6 le, koski ja kanava; puu- 
hiomo ja pahvit. {K. puuhiomo-os.yht., 
pääom. 300,000). 

*Kaltimo B6 le - Leppälänpää 13,5, 

- Eno 8, - Jakokoski 18,5. 
Kaltovesi 06 31ä, jvi. 

Kalvik, tiilit. (kaup.neuv. Paul öhme- 
lewsk%) 1 km lu. Bastvikin höyrys. 03 
6e; höyryl.lait. 

"^Kalvitsa B5 71u, rautas.* ynnä P» 
ja S^; - Mikkeli 31. - Haukivuori 14,3. 

Kalvola 03 2r.lo, pt. (khl. 17, tk. 16, 
rk. 21, 3,701 as., 369 km»). Mt: Ahla- 
järvi, Kangas, Liljevik, Niemi. Teoll. 
lait.: Iittala, Liljevik, Niemi. Kk.: Sau- 
vala, Taljala. 

Kammiovuori B4 7ke, vuori (211 m). 

*Kana B3 51o - Riitiala 19,5 m. h., 

- Kuivanen 20,4, - Aurejärvi 21,3. 
*Kanala A3 8ke - Kangasvieri 14, - 

Kauppinen 14. 

Kananoja 05 4p, mt. (til.om. R. 
Franck). Os. Viipuri. 

Kanavuori, vuori lähellä Haapakos- 
ken koskea B4 5i; kaunis näköala. 

^Kanerva, A5 2p - Oilola 5. 

Kangari, mt. ja meij. (varatuom. A. 
R. Hjelt) lähellä Uskelan k. 03 51ä. 
Os. Salo. 

*Kangas I 6r.p - Pääkkölä 23 m. h., 

- Kihlanki 45 (vesitse), 34 (talvitie). 
Kangas A3 6p, raut.plf. 12 km Yli- 
vieskan asemalta. Digitized by Google 32 *Kangas A4 4i, talvikestik.; - Neuvo- 
senniemi 21,4, - Alila 18,5. 

*Kangas A4 7e - Nikula 19, - Ilos- 
joki 11 m., - Tervakangas 16,3, - Pe- 
sola 13,9, - Halkola 20,2 hyv. m. 

*Kangas B4 5i - Ajosaho 17 m., - 
Rutalahti 11,5 m. 

Kangas B4 5p, mt. (Os.yht. K.); Kan- 
kaan tehd., ks. Jyväskylän teoll.lait. 

kangas (-ais) C3 21o, mt. (til.om. K. 
Palmroth). Os. Iittala. 

Kangas, mt. (kaup.neuv. J. Askolin) 
3 km lo. Orimattilan k. 

Kangasala C3 2r.lu, pt. (khl. 16, tk. 
12, rk. 20, 5,811 as., 393 km^); P>, 
kun.lääk., apt., kirjakauppa, matkail.- 
koti ja K:n kansanop. ynnä emäntä- 
koul.; rauias.^ (v:sta 1898) ynnä Ppys. 

Mi.: Frantsila, Joutsiniemi, Liuksiala (hist.), 
Sorola, Vääksy. Teoll.lait.: Kangasalan iirkut., 
Mutikko, Tavela. Kk.: k.kyl.. Haapaniemi, Köyrä, 
Vehoniemi. Ks.: Ifalimaan kestik., Haviseva, 
Kangasalan harjut, Längelmävesi, Vehoniemi. 

Kangasalan harjut (n. 150 m yli me- 
renpinnan; kaunis näköala; näkötor- 
neja): Keisariharju lähellä Joutsiniemen 
tilaa; Kirkkoharju 1 km lu. K:n kir- 
kolta; Haralan 1. Harjulan harju lähellä 
Frantsilan tilaa. 

Kangasalan urkutehdas (B. A. ThuU) 
1 km lä. K:n kirkolta. 

"^Kangaskylä 1. Joukio B6 71ä - Koit- 
sanlahti 10,5, - Tyrjä 20, - Kirjavala 
19,5, - Mentlahti 13. 

^Kangaslahti A5 7ka - Palonurmi 
10,5 h., - Suojärvi 11,5 h. 

Kangaslampi B5 5r.ko, pt. (khl. 33 
tk. 58, rk. 25, 1,201 as., 177 km»); P^ 
ja kun.lääk. Höyryl.lait. k. kylässä. 
Kk.: k.kyl. 

*K. *- Viljalahti 18,5, - Hevonlahti 
22,5 (talvitie), - Rantasalo 30 (talvitie). 

Kangasniemi B4 6e, pt. (khl. 31, tk. 
60, rk. 27, 11,052 as., 1,084 km^); ?\ 
kun.lääk. ja apt.; eläinmarkkin. k.ky- 
lässä syy sk. Mt.: Hannila, Reinikkala, 
Komo. Saha: Hietala. Kk.: k.kyl., 
Makkola. Höyryl.lait.: k.kyl., Korte- 
salmi. 

*K. - Vuojalahti 16, - Tenkkilä 18,3, 
- Istruala 16,3, - Kauppila 13,3, - 
Huiskonen 24. 

*Kangasniirala A4 4e - Latola 19,2, - 
Pussila 19,1. 

Kangassaari B5 6ke, lasit, (ikkuna- 
lasia; K. glasbr., And. Emil Nynum). 

*Kangastie B3 le - Jylhä 14, - Sor- 
vari 13,5. 

^Kangasvieri A3 8ke - Lehtimäki 
19,8, - Jokela 10, - Kanala 14. 

Kankaanpää B2 8p, pt. (khl. 11, tk. 
1, rk. 6, 7,676 as., 796 km«); PK Kk.: 
k.kyl., Vihteljärvi. *Kankaanpää B3 6ke - Mäyrämäki 
12,6, - Riihimäki 16,1, - Petäinen 16,7, - 
Multia 18,8, - Kolho 18,7 (talvitie). 

Kankaanpää, mt. (til.om. F. F. Ek- 
qvist) lähellä Laukaan as. B4 3e. 

Kankaanrinta B6 3r.e, mt (kaupp. P. 
Neiglick). Os. Hammaslahti. 

Kankahainen 03 21ä, mt. (tai. P. 
Lassila). 

^Kankainen B4 6p - Hankasalmi 13,8, 

- Ristilä 14,4, - Selänpää 10,5. 
Kankainen (-nkas) 02 41 o, sukukart. 

(yliopp. F. Aminoff; ent. Hornien suku- 
kart.); päärakennus keskiajalta. 

Kannus, ent. Ylikannus A3 5i, pt. 
(khl. 43, tk. 31, rk. 13, 3,989 as., 
509 km*); kirjakauppa k.kylässä; raut.as.^ 
ynnä ?\ S* ja ravint. Kk.: k.kyl. 

Kannuskoski 05 3p, puuhiomo ja 
pahvit. (K. akt.hol., isännöits. D. Ool- 
liander, maks. pääom. 120,000). Os. 
Kaipiainen. 

Kansala B5 3e - Leppävirta 3, - Nii- 
rala 10, - Varkaus 23. 

Kansjärvi, mt. (rouv. E. Sandell) 3 
km et.lo. Bromarvin k. 02 8i. 

*Kansola 05 2e - Pälli 17, - Lap- 
peenranta 21,5. 

Kantala B5 51ä, raut.as.« ynnä P^* 
ja S«. 

Kantlahti A2 8ke, kylä ja satama; 
höyryl. lait. 

Kantokylä, mt. (kaupp. J. Syijänen) 
4 km it. Pälkäneen k. 03 21ä. 

"^Kantola B3 4r.ko - Peltola 15 m., 

- Korpela 20,5 m., - Korppisenniemi 
17,5 m. 

Kantola 03] 2p, mt. (tai. K. Pätiälä 
nuorempi). 

Kofpeakoski B4 3e, koski. 

Kapdlstrand, mt. (kapt. 0. R. Bre- 
mer) 5 km ko. Paraisten k. 02 61ä. 

Kara 03 4i, mt. (kun.neuv. T. Nor- 
densvan). Os. Ryttylä. 

Karali B6 4e, last.paik. (Värtsilän 
rautatehdasta varten). 

Karankajärvi B3 4ko, jvi. 

*Karatsalmi B7 2r.e - Varpakylä 17, 

- Aittakoski 21, - Papero 31. 
Kardrag, mt. (til.om. B. Hollmeruksen 

perill.) 2 km lu. Tirmon Ppysäkiltä 
04 5i. 

Ka/rden, ks. Karjala. 

Karhatsa, mt. (kaupp. K. Nissinen) 
lähellä Tuokslahden plf. B6 8p. 

Karhijärvi B2 8e, jvi. 

Karhula 04 6ko, mt, puuhiomo, 
puuvillat, tiilit., lasit., konepaja, 
mylly, höyrysahoja (K. aktJbol., pääom. 
4,000,000, isännöits. kaupp. K. Lind- 
vall; ennen kapt. W. Ruth); P* ja S*; 
apt. haaraos., toripäiv. joka kuun 16 p.; Digitized by Google 33 höyryl.lait. ja Maanviljelyspankin haa- 
raos. Rautatietä inatkust.- ja tavara- 
liikennettä varten rakennetaan Kymin 
asemalta ohi K:n lasitehtaan (tuleva 
as.) K:n höyrysahoille; haararata K:n 
puuhiomolle; pituus 5,6 km. 

"^Karhunpää A5 8p - Nurmeksen 
kauppala 19,5, - Haapajärvi 16. 

Karhunsaari^ höyrys. (katsontamies 
Gust. Durchman; vuo kr. T. <& J. Sai- 
vesen) 1 km et. Toivalan kestik. B5 
Ike; höyryl.lait. 

*KaH B3 Ike - Sippola 17, - Kar- 
vala 17. 

Karihaara I 8p, höyrys. (Trävaru akt. 
hoi. Kemi, joht. K. Pentzin ja K. A. 
Snellman, Oulu, ja Alfr. Jacobsson, 
Turku, pääom. 5,000,000). 

Karijoki (Bötom) B2 5ko, pt. (khl. 
40, tk. 34, rk. 9, 2,526 as., 123 km»); 
P». Kk.: k.kyl., Alakylä. 

Karikko, mt., ja Karikkokoski, höyrys. 
^, H. Karikko) 4 km ka. Petäjäveden 
k. B4 51ä. 

Karilanmaa, ks. Yskelä. 

Karinainen (-ais) C2 4i, rukoushuone- 
alue ja kunta (khl. 14, tk. 7, rk. 7); 
Ppys. TeoU.lait: Kyrön höyrys. Kk.: 
k.kyl. Ka.: Marttila. 

^Kariniemi H 7i - Väätäjä 13,5, - 
Koitila 16,5, - Jussila 13,5. 

Karins, ks. Kaarina. 

Kariaalmi 05 4i, rautas. (pys.; v:sta 
1898) ynnä Ppys. ja 8, 329 km Hel- 
singistä. 

Karja (Karis) 03 7p, pt. (khl. 1, tk. 
18, rk. 24, ilman Mustiota 2,817 as., 
n. 140 suom.; Mustion kanssa 195 km^); 
rautas.^ ynnä P^ ja 8*; baptistiseurak. 
(39 henk.). K:n asemalta rakennetaan 
rautatie Turkuun, valmistuu syksyllä 
1899. Mt: Bredvik, Degerby, Grab- 
backa (hist.), Nyby. Kk.: Backgränd, 
Kila. 

Karjala 02 41ä, kpl. (khl. 7, tk. 5, 
rk. 2, 1,030 as., 207 km«); P». Kk.: 
k.kyl. Ks.: Vehmalainen. 

Karjala (Karelen), maakunta, jphon 
kuuluu Viipurin läänistä: Rannan, Äyrä- 
pään, Käkisalmen, Kurkijoen, Sorta- 
valan ja Salmen khlkunnat, Virolah- 
den, Miehikkälän ja Säkkijärven pitä- 
jät Kymin khlkuntaa, sekä Antrean, 
Jääsken, Rautjärven ja Kirvun pitäjät 
Jääsken khlkuntaa; Kuopion läänistä: 
Liperin, Ilomantsin ja Pielisjärven khl.- 
kunnat. — Ala-Karjalan ja Ylä-Karjalan 
rovastikunnat, ks. rk. 37, 38. 

Karjalankoski B5 2r.lä, koski; höyryl. 
lait. 

Karjalanselkä, ks. Hämeenselkä. Karjalantaipale (Karelska näset). Suo- 
menlahden ja Laatokan välinen maa. 

Karjalohja (Karislojo) 03 5e, pt. (khl. 
1, tk. 18, rk. 24, 1,991 as., n. 220ruots., 
119 km2); p2; höyryl.lait. k.kylässä. Mt.: 
Karkkali (matkail.),Kärkelä(ent. tehd.). 
Maila, Immola. Kk.: k.kyl. 

Karjanjoki, ks. Mustjoki. 

Karkpcjdli 03 5i, mt. (piispa G. Jo- 
hansson); K:n niemi luonnonihana. 

Karkkila (Högfors) rautat. (masuuni 
ja valssilaitos), konepaja (maanviljelys - 
kaluja) ja mylly, sekä Vattolan puu- 
hiomo 03 61u (Akt.boL H. bruk o. V. trä- 
slip., toimeenpan. joht. W. Ramsay, 
pääom. 350,000); P». 

"Karkkila - Haavisto 9, - Hattula m. 
h., - Pakasela m. h. 

Karkkilankoski (Högfors), koski lä- 
hellä K:n tehdasta. 

Karkku 03 Ir.lä, pt. (khl. 12, tk. 2, 
rk. 6, 3,352 as., 199 km»); raut.as.<^ ynnä 
Pi ja S«. Toripäiv. Palellan kylässä 
joka toinen peij. Uusi kirkko ehdo- 
tettu rakennettavaksi 6 km ko. nykyi- 
seltä kirkolta. Mt.: Järventaka, Koski, 
Toijala, TuUu. TeolLlait,: Siuro, Vii- 
kari. XA:..- Aluskylä, Kärppälä (P). Ks.: 
Pirunvuori, Sastamala. 

Karlberg 03 4r.p, mt. (eversti H. 
Standertskjöld); suuremmoinen puisto. 
Aulangon kattilalaakso y. m. Os. Hä- 
meenlinna. 

Karlby 01 8i, saari. 

Karldx>rgy ent. kreivikunta, Uusikaar- 
lepyy pääpaikkana. 

Karleby, mt. (til.om. A. Abrahamsson) 
3 km ko. KuU&n tilalta 04 6ke. 

Karlmo, 2 mt. (til.omistajat K. R. 
Boucht ja E. T. Oav6n) 6 km lä. Lah- 
den kauppalasta 04 3p. Os. Lahti. 

Karlsmark, ks. Kaasmarkku. 

Karlvik B5 3e, mt. (laamanni M. Bru- 
non). 

Karlö, k s. Hailuoto. 

Kartnala, mt. (K. G. Berg) 4 km lu. 
Sortavalasta. 

*Karo B3 5i - Ollila 17, - Kaivos 17, 
- Luodespohja 12,5, - Kahila 17,7, - 
Kotala 15,5. 

Karolinenburg A5 3e, mt. (Oulun saha- 
laitosos.yht. ja toiminimi J. W. Snell- 
man G:son). 

Karpin olutt. (omist. eräs kauppa- 
yht.). Os. Lauttakylä. 

Karsby 03 71ä, mt. (rouv. A. Brun- 
crona). 

Karsikon höyrys., ks. Joensuun teoll. 
lait. 

Karstula B3 2e, pt. (khl. 45, tk. 38, 
rk. 19, 8,644 as., 1,547 km»); pi, kun. 
lääk. ja apt. Mt.: Kalmulehto, Krook- Digitized by Google 34 kila, Lintulahti (hist.). Itautai.: Ki- 
minki. Kk.: k.kyl., Kiminki, Kyy- 
järvi (P). 

Kartano, mt. (til.om. Koraiider) 6 km 
ka. Tuuloksen k. C3 2i. 

Kartano 1. Lahdenkartano, mt. (hovi- 
neuvos A. Fellman) ja meij. lähellä 
Vesijärven as. C4 3p. Os. Lahti. K:n 
saha = Lahden saha. 

Kartano [nkylä] C3 31ä, mt. ja saha 
(2 km et. tilalta) (til.om. D. A. Collin). 

Karttula B4 2e, pt. (khl. 38, tk. 53, 
rk. 39, 9,708 as., 660 km»); ?\ kun. 
lääk. ja apt. Höyryl.lait. k.kylässä. 
Teoll.lait.: Hirvikoski, Souru (P ja S), 
Syvänniemi. Kk,: k.kyl.. Haapamäki, 
Kemppaanmäki, Nuutila, Punnonmäki, 
Souru, Syvänniemi, Talluskylä (P). Ka- 
navia: Kuttakoski, Tervonsalmi (P). 

Karttula B5 31u, raut.plf. 7 km Kurki- 
mäen asemalta. 

Karttulan tehdas, ks. Souru. 

Karuna C2 6ke, kpl. (khl. 8, tk. 8, 
rk. 1, 1,692 as., n. 460 ruots., 82 km2); 
p3. Mt: Karunankartano, Kärkniemi, 
Steninge; Päisterpää. Kk.: k.kyl. (2). 
Ks.: Sandö. 

Karunankartano, mt. (rouv. A. Wi- 
bell, ent. Flemingin tila) lähellä Karu- 
nan k. 

Karunki (-ngi 1. -nki) I 8p, pt. (khl. 
50, tk. 25, rk. 44, 1,913 as., 174 km'); 
Pl Kk.: k.kyl. 

*Karvala B3 Ike - Ollila 21,8, - Sor- 
vari 20, - Vähäpellinen 21,8. 

Karvasalmi B5 Ir.p, höyryl.lait. 

*Karva8elkä TL 3r.lu, autiotupa; - Me- 
nesjärvi 32 (porolla),- Pokka 50 (porolla). 

Karvia B2 6ke, kpl. (khl. 11, tk. 1, 
rk. 6, 3,332 as., 364 km»); ps. ö.: k.kyl. 

*K. - Lankoski 25. 

Karviainen (-ais), mt. (til.om. E. En- 
berg) 2 km lä. Vartsalon sahasta C2 6r.i. 

Karvianjoki (Sastmola ä) B2 7p, 160 
km (helmenpyynti); monessa kohdin 
yhteydessä Noormarkunjoen kanssa. 

Karvianjärvi B2 6i, jvi. 

Karvian-ourat (Skarförarna) B2 7p, 
saariryhmä. 

Karvio B5 41ä, koski ja 1-sulkuinen 
kanava; virkat. (B. Grönroos); meijeri. 

Karvionranta, höyryl lait. lä. Karvion 
kanavasta 

Kasi B4 6i, virkat. (W. Häkkinen). 

KASKINEN (Kaskö) B2 3e, kpki [rk. 
9; jouluk. 96: 854, jouluk. 90: 815 as. 
(kirkonkirj.), 800 ruots., 15 suom.; 
tammik. 95: 630 as. (henkikirj.)]; S^ 
kpginlääkäriä ei ole. Sijaitsee saa- 
rella, joka 112 m pituisella kivisillalla 
on yhdistetty mannermaahan. Perust. 
1785. Pankki: Vaasan p. *K. - Gnidars 13,6. 

*Kaskinen B5 7i - Kaihumäki 23, - 
Ryhälä 12,5, - Sulkava 17. 

Kaskisten loistomajakka, ks. Själ- 
grund. 

Kastelholma (-ho lm) Cl 61ä, kunin- 
kaankart. ja juustomeij. (kun.neuv. C. 
G. Rosenberg); khlkunnanvankila; keski- 
aikaisen K:n linnan rauniot it. sal- 
mesta; luonnonihana seutu. 

*Kasurila B5 Ike, kestik. ja höyryl. 
lait; - Kuopio 21 (talvitie), - Toivala 
13 m., - Pajulahti 18 m., - Hamula 9, 

- Pöljä 12,5. 

^Katajamäki A4 7r.p (Haapajärvellä); 

- Saarela 16,7, - Änäkkälä 18,5, - Perk- 
kiö 15,3, - Järvikuona 16,5. 

* Katajamäki A4 71ä (Pihtiputaalla); 

- Aho 21,2, - Nikula 10,8, - Inäkkälä 
19,5. 

Katajisto, mt. (eversti H. Standert- 
skjöld) 2 km p. Hämeenlinnasta. 

Kataloinen C3 4r.p - Lammi 9, - Tu- 
renki 22, - Kiikoinen 18,7, - Hankala 
18,7. 

Katara, ent. herrastalo (tai. O. Ka- 
tara) 5 km it. Tyrvään k. 

Katariinanlaakso (Katrinedal), luon- 
nollinen puisto Ispoisten tilalla C2 61ä. 

Katinen (Kattis) C3 4p, mt. (til.om. 
O. Lönnholtz). Os. Hämeenlinna. 

Katrineholm, mt. (kirkkoh. J. Granö) 
3 km ka. Torniosta. 

Kattilakoski I 6lä, koski. 

*Kattilakoski A3 7ke - Hall 8, - Sö- 
derkultalahti 16,3. 

Kaukainen 02 6p, tuleva raut.plf. 4,4 
km Paimion tulevalta asemalta. 

Kauhajoki B2 4e, pt. (khl. 40, tk. 35, 
rk. 10, 10,536 as., 1,190 km»); P^. Kir- 
kolla sotatapp. elok. 10 p. 1808. Mt: 
Kaarlela, Knuuttila, Alaknuuttila (kar- 
janhoitokoul.). Sahoja: Knuuttila, Koski, 
Turja. Kk.: k.kyl.. Harja, Hyyppä, Pan- 
tane. 

Kauhajoki, ks. Kyrönjoki. 

Kauhajärvi B3 Ike, rukoushuone; 
Ppys. 

Kauhala^ mt. (varatuom. G. V. Ek- 
lund) 2 km p. Oitbackan tilalta 03 6e. 

Kauhava B3 llä, pt. (khl. 42, tk. 32, 
rk. 12, 7,885 as., 558 km^); veisto- 
koulu; raut.as.* ynnä P^, S' ja ravintol. 
Teoll.lait.: Niemi. Kk.: k.kyl.. Alakylä, 
YUkylä. 

Kauhavanjoki, juoksee K:n kirkon 
ohitse. 

Kaukaan tehtaat {Kaukas faJbrik^ omist. 
eversti H. Standertskjöld, konttori Hel- 
singissä, isännöits. G. Björkenheim): 
lankarulla- ja selluloosat, lähellä Lap- 
peenrantaa (lankarullat. järven ran- Digitized by Google 35 nalla), haararata; lankamllat. lähellä 
Perheniemen tilaa C4 41ä (kesästä 1898), 
ennen Mäntsälässä. 

KaukelmafaJ C3 51ä, mt. (til.om. Fia- 
tin); meijeri. 

Kaukjärvi C6 51u, jvi; kylä; venäl. 
kirkko ja seurak., (kreik.ven. rk. 2); 
huviloita ja leiripaikka; P*. 

*Kaukjärvi C6 51u • Perkjärvi 13, - 
Kirkkojärvi 15, - livanala 10. 

*Kauklammi 1. Kankalampi 04 3e, - 
Mäntsälä 8, - Marttila 16, - Mallus- 
joki 19. 

*Kaukola B2 2e - Keko 23,2, - Loukko 
18,5, - Vitting 9, - Alamarttila 22, - 
Mielty 13,3. 

Kaukola 02 3p, virkat, (maist. J. 
Ahlman). 

Kaukola 06 le, pt. (khl. 26, tk. 45, 
rk. 33, 3,235 as., 286 km^); P^. Mt: 
Järvenpää. Kk.: k.kyl. (2). Höyryl.- 
lait.'. Kaari ahti. 

*K - Siirlahti 12,6, - Honkala 18,5, 
- Rami 14,5, - Kaarlahti 10, - Käki- 
salmi 19,5. 

Kaunday mt. (nimism. E. Sjöman) 5 
km Marttilan kirkolta 02 4r.ka. 

Kauniainen, mt. (til.om. L. Ro8enlew) 
2 km lä. Kuloveden raut.plf. (rautatien 
pohjoispuolella, järven rannalla). Os. 
* Siuro, Kulovesi. 

Kaunissaari 02 Ike. höyrys. (toimi- 
nimi A. AMström). 

Kaunissaari (Fagerö) 04 6i, saari ja 
luotsias. 

Kannisto 03 Ir.lä, mt. (tai. Kannisto, 
ennen Falck-suku). 

Kaupiala, mt. (ent. omist. O. Turtscha- 
ninoff) 3 km lo. Kitulan tilalta 06 51ä. 

Kauppila 1 8p, mt. (H. Nisula ja toht. 
Z. Walmari). 

*Kauppila A3 2e - Raahe 6, - Han- 
nila 19, - Arola 17, - Soini 21,5, - 
Korsu 16,5. 

Kauppila, mt. (tai. K. E. Kauppila, 
ennen rouv. E. Rosendal) 2 km p.lu. 
Ikaalisten kauppalasta. 

*Kauppila B4 61o - Kangasniemi 13,3, 
' - Makkola 10 hyv. m., - Leivonmäki 27. 

Kauppila, mt. (kanttori K. E. Herck- 
man) 1 km et. Liperin k. B6 31ä. 

*Kauppinen A3 81ä - Sillanpää 23, - 
Kanala 14. 

Kauramaa 04 4Iu, kylä ja koski. 

Kaurila B6 61ä, raut.as. (pys.) ynnä 
Ppys. ja S\ 

Kaurissalo 02 31ä, saari. 

*Kausala 04 41ä, rautas.^ ynnä P^ ja 
S^; eläinmarkkin. toukok. ja syysk.; - 
fe Sääskjärvi 8,5, - Filppula 17, - Uusi- 
kylä 20, - Iitti 8. Kaustinen (-stby) A3 7i, pt. (khl. 43, 
tk. 31, rk. 13, 3,232 as., 407 km^); P^. 
Kk,: k.kyl, Köyhäjoki, Nikula, Vint- 
turi. 

Kauttu B3 61o, virta ja suluton ka- 
nava (160 m pitkä). 

Kauttua 02 21ä, koski; rautat. (kanki- 
rautaa), manuf.t., saha ja meij. (toimi- 
nimi A. Ahlström)', Fredrika Bremerin 
syntymäpaikka. 

Kauvatsa 02 2p, kpl. (khl. 13, tk. 2, 
rk. 5, 2,488 as., 159 km^); rauias.^ ynnä 
P« ja S^ Kk.: k.kyl. 

Kauvonniemi, mt. (kanslianeuv. K. L. 
Lindeberg) 5 km p.lu. Putikon kestik. 
B6 71ä. 

*Kavantsaari 05 4i, rauias.^ ynnä P^ 
ja S^; - Mutalahti 19, - Hatula 18. 

Kavantsaari (-holm) 05 4i, lahjoitus- 
maa (kuvem. A. Thesleffin perill.). 

Kehla, mt. (rakennusmest. K. A. Ny- 
berg) 3 km p. Pikkalan tilalta 03 8p. 

*Keihänlahti B3 7p - Riuttaskorpi 
21,3, - Vaakaniemi 12, - Pihlajalahti 
18,2. 

KeiMrinkoski B4 Ike, koski ja höyryl. 
lait. 

Keikyä 1. Keikiö 02 2i, rukoushuo- 
ne; P^ 

K&isarinkoski 05 31ä, höyrys. (eversti- 
luutn. Lennart Forsten, Sippola). Os. 
Hamina. 

Keiskar, ks. Kaiskenkari. 

Keistiö 02 51ä, saari. 

Keitele B4 21ä, pt. (khl. 38, tk. 55, 
rk. 39, 3,873 as., 516 km«); Pi ja apt. 
haaraos.; höyryl.lait. k.kylässä. Kk.: 
k.kyl., Sulkavanjärvi. 

*K. ' Leppäselkä 11, - Uurave 22,5, 
- Kähärä 20,8, - Sika-aho 21,5 (kesä- 
tie), - Rannankylä 24 (talvitie). 

Keitele B4 Ika, jvi (pituus 110 km, 
pinta-ala 680 km*, korkeus 97 m yli 
merenpinnan); melkoinen kalastus. 

Keitele [en] pohja B4 lp, kylä ja höyryl. 
lait. 

*Kekkoinen B3 7r.ko - Ruhala 16, - 
Yijölä 18,2, - Jutila 18,1 (talvitie). 

*Keko B2 21ä - Köping 10,5, - Kau- 
kola 23,2, - Mielty 14,5, - Hannuk- 
sela 8,9. 

Kekrinlahti, luonnonihana lahti lä- 
hellä Riekkalan saarta, 3 km ko. Haa- 
vuksen saaresta B6 8ke. 

Keksalmi 04 Ike, salmi. 

Kelho, mt. (til.om. R. A. Olsson) 6 
km ka. Lempäälän k. 03 li. 

Kelkkala, tulitikkut. (K. Jakowleff) 3 
km ka. Viipurista. 

Kellahti (Källfjärd 1. = suom.) B2 7i, 
mt. (kun.neuv. E. Avellau). 

Kello I 8ka, kylä; Ppys. Digitized by Google 36 Kdlojärvi A5 4e, jvi. 

Kellokoski (Mariefors) C4 5r.lu, ru- 
koushuone, ent. tehtaanseurak.; mt. 
(kreivitär L. Ehrnrooth), ja karjanhoito- 
koul.; rautat. (kankirautaa) ja manuf.t. 
{BjörTeboda fäbr,akt.bol,, Helsinki, joht. 
kons. J. N. Carlander, kaupp. C. F. 
Carlander y. m.; pääom. 150,000). Os. 
Järvenpää. 

*Kelloniemi B5 le - Kuopio 4,5, - 
Toivala (lautalla). 

Kellonkoaki B4 41ä, koski. 

Kellosalmi C4 lp, salmi ja höyryl. 
lait; mt. (tai. K. Kellosalmi). 

Keltin- 1. Keltistenkoski C4 4 p; kat- 
kaisee Salpausselän. 

Kelvid, ks. Kälviä. 

*Kelvä B6 Ike - Leppälänpää 20, - 
Kotalahti 15,5. 

Kdvänesaari C4 lp, saari. 

KEMI I 8p, kpki [tk. 26, rk. 44; lou- 
luk. 96: 1,011, jouluk. 90: 632 as. (kir- 
konkiij.), 591 suom., 40 ruots.; tammik. 
95: 812 as. (henkikirj.)]; Ptoim.i, S(3,5), 
eläinl&äk. ja järjestysoikeus (raastuvan- 
oik. ja maistraatti päätetty perustaa). 
Kpginlääk. ei ole. Markkin, syysk. 
Perust. 1869. OppHait: suom. yhteisk. 
(kunnallinen, ei täydell.). Pankkeja: 
Pohjoism.p., Kansallisp. 

*K. ' Mikkola 8. 

Kemi, khl. 50, tk. 26, rk. 44; I 8p, 
pt. (4,722 as., 332 km^); kun.lääk. ja 
reservikomp.; 2 kirkkoa, vanhempi viita 
1521 (holvimaalauksia). Mt.: Kaup- 
pila; Niemelä. Teoll.lait: Karihaara, 
Kemin puuhiilit., Laitakari. Kk.: k.kyl., 
Karihaara, Pölhö (2). 

*Kemie B6 5ko, kylä ja P'; - Onkamo 
11, - Vatala 14, - Patsola 16,5, -Haara- 
järvi 13, - Pälkjärvi 23,5. 

Kemihaara H 5ko, Kemijoen lähde- 
haara. 

Kemijoki I 8, joki; vesistön ala 53,000 
km*; lohen- ja siiankalastus. 

Kemijärvi (Kemiträsk) II 5i, jvi; pt. 
(khl. 50, tk. 25, rk. 44, 4,148 as , 4,507 
km*); pi ja apt. haaraos. 

Kemin ]^xyuhiiiit(Finska kolaffären Tord 
Magnusson, Ruotsi, isännöits. ins. Seb. 
Tammelander). 

Kemiö (Kimito) C2 6e, lähinnä Ahve- 
nanmaata Suomen suurin merisaari; pt. 
(khl. 9, tk. 8, rk. 7, 5,697 as., n. 900 
suom.; 299 km*); P\ kun.lääk. ja apt. 

Mt.: Fröidböle, Germundsvedia, Gästerby, 
Sapalahti (Angelniemessä?), Syvälahti, Ström- 
ma, Vestankärr, Vijk; Eknäs, Gundby, Klockars, 
Rugnola, Vesterg&rd. Sahoja: Strömsholm, Vesi- 
lahti. Höyryllait.: Fröjdböle, Lappdal. Kkj 
Rugnola, Syvälahti, Vestlahti, Vreta (2). Ks.: 
Strömma. *K. - Sauvo 25,5 (Lappdal— Sauvo 
maamatka hyv. m., h.) - Lupaja 29,6, 
- Aisböle 22. 

Kemiön kanava == Strömman kan. 
C2 6i; luotsias. 

Kemiön virta, K:n saaren ja sen itä- 
puolella olevan mannermaan välillä; 
20 km pitkä. 

Kempele A4 llu, kirkoU. seurak. ja 
kunta (khl. 46, tk. 28, rk. 42, 1,172 
as., 144 km'); raiit.as.* ynnä P' ja S*. 
Mt: Ollila. Kk.: k.kyl. 

Kempinmäki B4 7r.ko, vuori (242 m). 

Kepola C2 2e, mt. ja meij. (til.om. 
F. Järnefeltin perill.^. 

Keppo A2 8i, mt. (til om. O. v. Essen); 
saha (toiminimi Peter Malm j:r, omist. 
kaup.neuv. O. A. Malm); yhtiömeij. 

Kaipola, mt. (osa A. Welkernin peril- 
listen, toinen osa Stanislai Soukin) 1 
km p. Kitulan tilalta 06 51ä. 

*Kerava (Kervo) 04 51ä, raut.as.* ynnä 
Pi, S* ja ravint.; - Hyrylä 7,5, - Nik- 
kilä 14, - Järvenpää 12. 

Kerava, mt. (til.om. E. Jaeckell) lä- 
hellä K:n as. 

Keravan tiilit. (AktM. Kervo tegelbruk, 
toimeenpan. joht. kapt. T. Hjelt, maks. 
pääom. 150,000) lähellä K:n as. 

Keravanjoki, Vantaanjoen syrjäjoki; 
juoksee Kellokosken, Keravan ja Tik- 
kurilan ohi. 

Kerimäki B6 5r.lä, pt (khl. 33, tk. 
51, rk. 25; ilman Enonkoskea 10,658 
as.; Enonkosken kanssa 990 km*); P*. 

Mtj Moisalmi, Putikko; Kauvonniemi, Pit- 
kälä. Saha : Putikko (P ja höyryUait.). Kk.: 
Jouhenniemi, Kumpuranta, Niinimäki, Putikko, 
Simpala, Vaara. Ks.: Punkaharju, Tuunan- 
saari. 

Kerkonjoensuu B4 4p, kylä; Ppys. 

Kerma B5 4e, koski; saha (Hackman 
& 0:6). 

Kermajärvi B5 4e, jvi. 

Kemaalanjärvi 03 4ke, jvi. 

Kerttujoki A3 71ä, joki. 

KervOf ks. Kerava. 

Keskiniemi I 8e, majakka. 

*Keskuatalo B4 31ä - Peltola 16 hyv. m., 
- Päänala 11 m. 

*Kesti A5 3ke - Mattila 21, - Mik- 
kola 17,5, - Hahtola 16. 

Kestilä A4 41ä, pt. (khl. 48, tk. 30, 
rk. 40, 2,516 as., 336 km"); ?''*. Mt.: 
Myllykoski. Kk.: k.kyl. Ks.: Pelso. 

Kesälahti B6 5e, pt. (khl. 36, tk. 51, 
rk. 37, 3,339 as., 381 km2); P»; nöyryl. 
lait. lähellä kirkkoa Puruveden ja Py- 
häjärven rannalla. Mt.. Mäntyniemi. 
Höyrymylly: Aitto lahti. Kk.: k.kyl. 

*K. - Rasti 11,6, - Syrjäsalmi 19, - 
Lamminpää 12,5, - Vaara 15 (talvitie). Digitized by Google 37 Kesälä, mt. (kons.rouv. R. Sovellus) 
1 km p. Raahesta. 

Kesämönsaari B5 8p, saari, jossa Vä- 
kevälän vnori (kaunis näköala). 

*Ketola n 5ke - Hyypiö 11 hyv. m., - 
Hackman 12 m. 

*KeUula B4 5ke - Jikylä 11 hyv. m., 
- Veitsikka 12,5 hyv. m. 

*KeUula C3 5i - Ahtiala 13,1, - Hy- 
velä 13. 

Keuru[u] (Keuru) B3 6p, pt. (khl. 44, 
tk. 37, rk. 20, 9,122 as., 1,156 km») 
P', knn.lääk., apt. ja 2 kirkkoa; höyryl. 
lait. k.kylässä; rautas.* Mt: Ollila. 
TeoU.lait: Bonnäs, Mänttä. iTÄ.; k.kyl., 
Kolho, Liesjärvi, Mänttä, Pohjoislahti. 
Ks.: Haapamäki, Mänttä, Mäntänvuori. 

Keuruunselkä B3 6ke, jvi (100 m yli 
merenpinnan, pinta-ala 159 km^). 

Kexhohny ks. Käkisalmi. 

Keyrittyjärvi A5 7r.i, jvi. 

Ki[i]ala C4 5ke, mt. ja polttimo 
{K. akt.bol. för jordbruk o. indttstri, 
pääom. 600,000); täällä kenr. Adler- 
creutz syntyi 1757. 

Kianta, ks. Suomussalmi. 

Kiantajärvi A5 2p, jvi. 

Kiddä, ks. Kitelä. 

Kide, Kides, ks. Kitee. 

Kiehimänfjoenjsuu A5 3ke, kylä ja 
lastpaik. 

Kiehimänjoki 1. Emäjoki A5 21ä, joki. 

Kiekinjoki A6 6p, joki. 

Kiepsalo (Kjefsalö) 04 61ä, saari. 

Kieaimä B4 4p, jvi. 

Kieskiatunturi II 6ke, vuori (535 m). 

Kihlaf ks. Kila. 

*Kihlanki I 41ä - Reponiemi 28 (ve- 
sitse), 28 (talvitie), - Kangas 45 (ve- 
sitse), 34 (talvitie). 

Kiiala, ks. Kiala. 

Kiihtelysvaara 1. Kih- B6 3i, pt. (khl. 
35, tk. 50, rk. 37, 7,077 as., 872 km^); 
P3. Mt: Lotokka, Niva; Niittylahti, 
Rantala, Yrjölä. Kk.: k.kyl. Hammas- 
lahti. 

*X - Huhtilampi 13, - Hammaslahti 
20, - Vatala 24,5. 

Kiikala 03 5p, kpl. (khl. 9, tk. 9, 
rk. 7, 2,573 as., 241 km»); P^. Mt: 
Johannislund, Kärkelä. Lasit.: Johan- 
nislund. Kk.: k.kyl. 

*K. - Ahtiala 15, - Kaivola 23,5. 

*Kiikanoja 02 2i - Kiviniemi 10, - 
Nuupala 8,7, - Jaara 20. 

Kiikka 02 2i, kpl. (khl. 12, tk. 2, rk. 
6, 3,712 as., 206 km«); rauias.*^ ynnä 
P* ja S^. Toripäiv. Kiikanojan kylässä 
joka perj. Mt: Raukko, Ritala, 
Ruotsila; Jaamala, Jonsa. Kk.: k.kyl. Kiikoinen (-ois) 02 2p, kpl. (khl. 12, 
tk. 2, rk. 6, 2,261 as., 57 km»); P\ 
Toripäiv. k.kylässä kahdesti kuussa. 
Kk.: k.kvl. 

kuu (Kil) 1. Teir B2 5ke, höyrys. 
(tai. K. Erkkilä). 

Kiimajärvi 06 4r.lä, mt, (Suom. val- 
tio), osa ent. Pyhäjärven lahjoitus- 
maata. Os. Noitermaa. 

Kiimajärvi 06 3i, jvi. 

Kiimasjärvi A5 6p, jvi. 

Kiimingin- 1. Haukiputaanjoki II 7e, 
joki; 150 km. 

Kiiminki (Ki[i]minge 1. -suom.) II 7Iä, 
pt. (khl. 46, tk. 26, rk. 42, 1,675 as., 
388 km2); P». Kk.: k.kyl. Ks.: Ukkola. 

*Kiisanlahti 06 le, talvikestik.; - 
Käkisalmi 16,5, - Honkala 10, - Siir- 
lahti 15. 

Kiiskilä 05 4ke, mt. (til.om. W. 
Breitenstein); höyryl.lait. 

*KifhJla 03 7p - Mustio 15, - Gum- 
näs 13 m., - Tammisaari 17,3, - Fa- 
gemäs m. 

Kilonkartano (til.om. F. Nymalm) 2 
km it. Gröndalin kestik. 03 6e. 

Kilpisjärvi I llä, jvi. 

KUpua A3 4i, rautas.' ynnä S*. 

Kimala 03 3e, mt. (mets.hoit. O. Kou- 
sin). 

Kindnge, ks. Kiiminki. 

Kiminki B3 2e, rautat. (harkkouuni) 
ja manuf.t. {Rosenlund & C:o^ omist. 
teht.om. A. Rosenlund ja kaup.neuv. J. 
Parviainen). 

Kimito, ks. Kemiö. 

Kimo B2 2p, polttimo ((?. Bergmans 
bränvinsbränn., kommandiittiyht.); rau- 
tat. (kankirautaa) ja saha (Kim^ jämbr, 
bot, kauppayht.). 

"^KimxMle 04 41ä, kestik. ja Ppys.; - 
Korsmalm 16, - Sääskjärvi 20, - 
Elimä 12. 

*Kim^la 04 2e - Iitti 14 m., - Jaala 
9 m., - Koskenniska 13. 

* Kinnari B5 5p - Varkaus 11, - 
Piirolanmäki 19. 

Kinnari 03 Ike höyryLlait. = Liesi; 
likellä sitä Pirunvuori, josta kaunis 
näköala. 

Kinnula A3 8ka, rukoushuonealue. 

Kinnula B5 llä, mt.; kuuluu Matti- 
lan tilaan. 

Kintaus B4 5p, rautas.' ynnä P». 

Kinferi (-nd-) 05 41ä, puuhiomo, 
pahvi- ja paperit. (O. Brander). Os. 
Nurmen as. 

Kinttula 04 3r.i, mt. ja juustomeij. 
(kons. J. Hamberg). 

* Kipinä 1. Rantola II 7e5 kestik. ja 
Ppys.; - Palokangas 16, - Sankala 15. 

Kirjainen 02 5ka, saari. Digitized by Google 38 Kirjakkala C2 6i, mt., Tantat, (kanki- 
rautaa) ja manuf.t. (Tykö hruks akt.hol.); 
höyryl.lait. Os. Teijo. 

*Kirjala B4 8i - Hirrensalmi 12, - 
Röppöinen 15, - Tunkkala 23. 

*Kirjdla C2 6ke, kestik. ja höyryl. 
lait.; - Turku 16,5, - Runko 14, - Pa- 
rainen 11. 

*Kirjavala B6 7ke - Kangaskylä 19,5, 

- Lamminpää 21,5. 

*Kirjavalahfi B6 Sr.p, luonnonihana 
lahti; kylä, myöskin Orjatlahti nimel- 
tään, ja kestik.; - Sortavala 14 m., - 
Läskelä 17,5 m., - Risti 21. 

Kirjokivi C4 2i, raut.plf. 13 km Se- 
länpään asemalta; mt. (varatuom. R. 
Elving). Os. Selänpää. 

Kirjola, mt. (hotellinom. O. V. Lind- 
blom) 6 km lä.lo. Halikon k. 03 51ä. 

Kirjota 06 6r.p, mt. (rouy. Nobell); 
höyryl.lait. Os. Viipuri. 

^Kirkkojärvi 06 51ä, mt. (til.om. G. 
Nordström); kestik.; - Korpiharju 10, - 
Makula 12, - Kaukjärvi 15, - Musta- 
mäki 19, - Vammelsuu 23. 

Kirkkola B4 7i, mt. (kaupp. K. A. 
Mäkelä). 

Kirkkolefppälahti B6 6ke, kylä ja 
Ppys.; ent. lahjoitusmaa; ks. Leppä- 
lahden kpl. 

Kirkkomaansaari 05 5r.lä, Saari. 

Kirkkonummi (Eyrkslätt) 03 6e, pt. 
(khl. 2, tk. 19, rk. 23, 6,195 as., n. 
390 suom., 340 km^); pi, kun.lääk. ja 
apt. haaraos. 

Mt.: Bergstad, Hirsalo, Koski, Obbnäs, Oit- 
backa, Strömsby, Sundsberg, Vois; Gesterby, 
Hila, Rauhala, Majby, Navala, Rauhala, Sarf- 
vik, Smedsby, Storms, Thorsvik, VesterkuUa, 
V&rnäs. Teolllait.: Qvarnby, vStrömsby. Kk.: 
Bobäck, Evitskog, Hindersby, Haapajärvi, Järsö, 
Karuby, Lappböle, Oitbacka, Porkkala. Ks.: 
Bobäck, L&ngvikeii, Porkkala (P), Porkkalan- 
aukko. 

Kirkkosaari, last.paik. Viipurissa. 

Kirkniemi (Gerknäs) 03 5r.ka, raut. 
plf. ynnä Ppys. 7 km Mustion asemalta; 
mt. (til.om. O. G. v. Christierson). 

Kirkonkylä (Kyrkstad) 03 5i, kestik.; 

- Bollstad 16,3, - VesterkuUa 22, - 
Mustio 8,5, - Lohjannummi 8,5, - Ven- 
telä 12,8; mt. (sahanom. A. Dahlberg) 
lo. K:n kestik.; höyrys. (toiminimi 
Pauw & Sundberg ja Sandvikens akt.hol.') 
lo. Virkbyn sahalta. Os. Mustio. 

Kirk(mtaipale, suluton kanava 2 km 
et. Varkaan taipaleen kan. B5 7e. 

Kirrij mt. (til.om. K. W. Koskelin) 
7 km p. Jyväskylästä. 

Kirstula 03 4r.p, mt. (vapaah. O. A. 
Standertskjöld). Os. Hämeenlinna. 

Kirveläy mt. (taloustireht. H. Malm- 
gren) 1 km et. Lahnuksen tilalta 03 
6ke. Kirvesniemi, höyrys. (C. H. Norrman, 
Helsinki) 2 km ka. Härkälän tilalta 
03 6ke. 

Kirvu (-VU8) 06 llä, pt. (khl. 24, tk. 
42, rk. 34, 6,904 as., 671 km»); P\ 
kun.lääk. ja veistokoul. Lankilan kylä 
yhdistetään v. 1900 Rautjärven pitä- 
jään. Saha: Inkilä. Kk.: k.kyl., Yli- 
kuunu. 

*ir. - Sairala 11 hyv. m. 

Kirvtmjoki 1. Helisevänjoki, juoksee 
E:n ja Räisälän kirkkojen ohi. 

Kisko 03 5e, pt. (khl. 9, tk. 9, rk. 7, 
2,841 as., n. 190 ruots., 264 km«); P'*. 
Mt.: Haapaniemi, Hongisto; Mommola, 
Pirkkala. Kk.: k.kyl. 

*K - Muurla 21,5, - Särkjärvi 18,3, 
- Ahtiala 18,1. 

Kiskonjoki, alkaa Enäjärvestä. 

Kissa[n]koski B4 8e, koski ja kanava. 

Kitee 1. Kide (Kides), tk. 51; B6 5i, 
pt. (khl. 36, rk. 37, 11,922 as., 936 
km'); ?\ Mt: Koivikko (meijerikoul ), 
Puhos (matkail.); Lepolahti. Teoll.lait.: 
Matkaselkä, Puhos. Kk.: k.kyl. (2), 
Puhos, Suorlahti. Ks.: Koivikko (P). 

♦JT. - Muljula 13, - naarajärvi 12, - 
Puhos 14,5, - Syrjäsalmi 17, - Väli- 
vaara 20. 

Kiteenjoki B6 6r.lo, 75 km; laskee 
Tohmajokeen. 

Kiteenjärvi B6 5i, jvi. 

Kitelä (Kit- 1. Kid-) B7 41u, kreik. 
ven. seurak. (rk. 4) ja kirkko Impilah- 
den pt.issä ja kunnassa; P'; ks. Impi- 
lahti. 

*K. - Pitkäranta 16 m., - Impilahti 
12 m., - Syskyjärvi 17. 

Kitelä, mt. (kapt. Lindberg) lähellä 
Kitelän k. 

Kit/tjinen II 3ke, virta (185 km). 

Kitkajoki II 6e, joki. 

Kittilä I 4i, pt. (khl. 51, tk. 24, rk. 
45, 2,964 as., 7,700 km»); P», piirilääk., 
sairaala, apt. ja khlkunnan vankila; 
markkin. jouluk. Matka Kittilän k.ky- 
lästä Kolariin Särkelän y. m. kautta 
70 km. Kk.: k.kyl. Ks.: Pallastunturi, 
Pulju. 

Kitula 06 51ä, mt. (valtioneuv.rouv. 
V. Golubinski). 

KiuJcainen (-kais) 02 21ä, kpl. (khl. 
10, tk. 4, rk. 4, 3,v^64 as., 200 km»); 
raut.as. (pys.) ynnä P*. Toripäiv. k.ky- 
lässä joka toinen keskiv. Kk.: Köyly- 
polvi, Panelia. Ks.: Panelia (toripäiv.). 
Rautua. 

Kiuruvesi A 4 8p, pt. (khl. 37, tk. 54, 
rk. 39, 9,361 as., 1,001 km»); P^. Kk.. 
k.kyl. (2), Rytky. 

*K. - Ruutana 13, - Aittoperä 18. 

Kiusata, Ppys. Jämsän pt.:ssä. Digitized by Google 39 Kiusherit (Vidskären) C5 5r.i, saari- 
ryhmä; siinä Kivimaan (Stora Fiskarö) 
luotsias. 

Kivalo I 8ko, vuorijakso. 

*Kivdä A5 21ä - Oilola 17, - Toi- 
vola 17,4 m. 

Kivennapa (Kivinebb) C6 5i, pt. (= ent. 
K:n lahjoitusmaa; khl. 26, tk. 44, rk. 
32, 11,565 as., joista n. 110 ruots., n. 
80 venättä puhuvaa; 719 km*); P'. 
Apt Kaivolassa. Toripäiv. k.kylässä 
joka kuuk. Kaivola ja Terijoki muo- 
dostavat oman nimism.piirin. 

Mt^ Lintula (luostari); TeolLlait.: Raivolan 
sahat ia mylly (haararata), Terijoen polttimo. 
Kk^' k.kyl., Joutselkä, Kuokkala, Miettilä, Pamp- 
pala, Kaivola, Terijoki. Humlaseutuia: Ahve- 
nainen, Kuokkala, Kurnoinen, Kaivola, Kanta- 
kylä, Terijoki (P, aptJiaaraos.). Ven. kirkko. 
Tullias.: Lipola, Kuokkala, Rajajoki, Terijoen as. 
^5.; Hantula. 

♦Jf. - Vuotta 13,5, - Pamppala 13, - 
Kaivola 16,5, - Terijoki 22,5, - Laut- 
silta 14,2, - Turkkila 18. 

Kivesjärvi A5 31ä, jvi. 

Kivesvaara A5 31ä, vuori (296 m). 

Kivijärvi II Ika, rukoushuone (ei 
käytännössä). 

Kivijärvi B3 2i, pt. (khl. 45, tk. 38, 
rk. 19, 5,161 as., 1,378 km«); ?\ Kk.: 
k.kyl., Kinnula, Leppälä. 

Kivijärvi B4 llä, jvi. 
' Kivijärvi C5 3r.p, jvi. 

Kivikirkko, ks. Messukylä. 

"^Kivimaa C2 3e -^ Rahi 9,6, - Söder- 
vartsala 6,9. 

Kivimaa, ks. Kustavi, Kiuskerit. 

Kivitno 02 51ä, saari. 

* Kiviniemi 02 2i - Lauttakylä 10, - 
Kiikanoja 10. 

^Kiviniemi 06 3r.i, koski (5,5 m); 
höyryl.lait. kosken ylä- ja alapuolella; 
kestik.; - Mäkrälä 19,5 m., - Sakkola 
20, - Valkjärvi 21,5 m., - Humalainen 
19,5, - Noitermaa 19,5, - Pasuri 18,3. 

Kivioja 05 2i, rauiplf. 4 km Enson 
asemalta. 

Kiviranta 02 2i, mt. ynnä meij., polt- 
timo ja saha (tai. Oskar Kivi). Os. 
Lauttakylä. 

*Kivisalmi B4 4ke - Oikari 19,3, - 
Jokela 15,4, - Kuhjo 11. 

Kivisdlmi B4 4ke, salmi ja sulku. 

Kivisalmi 06 Ir.i, höyryl.lait. 

Kjefsalö, ks. Kiepsalo. 

Kjulo, ks. Köyliö. 

Klaresund B2 3e, kirkkoh. virkat, 
(rov. V. Dahlberg); meijerikoul. 

^Klaukkala (Klöfskog) 03 6i, - Mär- 
tensby 13, - Korpi 16, - Nurmijärvi 14. 

*Klavus B2 lp • Nissas 14 (vesitse), 
, - Björkö 16, - Vallgrund 11, - Vals- 
örarna 33, - Norrskär 59. KUmetsby, mt. (kestik.isäntä Kull- 
ström) 1 km it. Ilolan kestik. 04 5p. 

KUamis, ks. Lemi. 

Klockars, mt. (nimism. E. Schalieu) 
1 km lä. Kemiön k. 02 6e. 

Klockarsand, ks. Lukkarisanta. 

Kldsmark, ks. Lassila. 

Klävuksen 1. Näsbyn höyrys. (meri- 
kapt. Oskar Alfons Samulin) 3 km ko. 
Närpiön k. 

Klavusy mt. (rouv. M. Starcke) lä- 
hellä Lappfjärdin k. 

Kldfskär 01 8p, luoto (runsas lin- 
nustus ja hylkeenpyynti); mt. (tai. E. 
J. Sjöberg). 

Klöfskog, ks. Klaukkala. 

*Knuutila A4 41ä - Latola 13, - 
Alila 17. 

Knuuttila 1. Yliknuuttila B2 4e, mt. 
ja höyrys. (kun.neuv. C. W. v. Schantz). 

Knuuttila, mt. (tai. K. Reijonen) 7 
km lo. Antrean k. 06 3r.lu. 

Kobbaklintar 01 5e, luotsias. 

Kodisjoki 02 le, rukoushuonealue ja 
kunta (khl. 6, tk. 5, rk. 3); P^; ennen 
oma pappi; muutetaan kappeliksi. Ks.: 
Laitila. 

Koikkala (Haneberg) B5 7ko, mt. 
(nimism. K. Lang). 

Koikkala, mt. (leht. G. Biaudefn pe- 
rill.) 2 km lo. Irjalan tilalta 03 61ä. 

Koirinoja B7 41u, kylä; last.paik. ja 
höyryl.lait. 

*Koirinvaara B6 6ke - Havuvaara 16 
m., - Soanlahti 15 m. 

Koirusvesi B5 3ke, Kallaveden selkiä. 

Koiskala 04 3p, mt. (ins. F. Edel- 
heim); juustomeijeri. Os. Lahti. 

Koitajoki (Koida älf) B6 4r.ko; 145 
km. 

Koitere B6 21ä, jvi. 

*Koitila n 8r.lä - Kariniemi 16,5, - 
Inget 15,8, - Jussila 15,5 (talvitie 10). 

*Koitsanlahti B6 7e, kuninkaankart. 
(vuokr. M. Forsblom); kestik.; - Tyrjä 
19,5, - Kangaskylä 10,5, - Elisenvaara 
22,5, - Rajanotko 12. 

Koivikko A4 li, mt. (til.om. K. B. 
Stenius); maan vii j.koul. 

Koivikko, rat. (rouv. E. Snellman) 3 
km et. Iisalmen kpgista. 

Koivikko B6 5ke, mt. (maanvilj.neuv. 
A. Brander); meijerikoul. ja Ppys.;lehti- 
kuusimetsä. 

Koivisto B2 7ka, mt. (luutn. Th. v. 
Frenckell). 

*Koivisto B4 3ke - Kärkkää 17,3, - 
lisakkila 19 4. 

Koivisto (Björkö) 05 6ke, pt. (khl. 21, 
tk. 43, rk. 31; Seiskarin ja Lavansaa- 
ren kanssa 8,736 as., 330 km^); P\ S« 
ja apt. haaraos. K:n satama k.ky- Digitized by Google 40 Iässä, tärkeä keskiajalla; höyryl.lait. 
Teoll.lait : Tervahartiala. Kk.: k.kyl., 
Humaljoki, Härkälä, Makslahti (höyryl. 
lait.), Saaristo. 

Koivisto^ ks. Humppila. 

Koiviefonsalmi (Björkösund) C5 6p, 
salmi, luotsi- ja tuUivartioas. 

*Koivu C3 llu - Laukula 14 m., - 
Nokia 26 m. 

Koivujärvi A4 81ä, jvi. 

Koivukoski A5 3e, koski (putous 4,5 
m) ja sulku Kajaanin kpgissa. 

Koivula C4 51ä, pahantapaisten poi- 
kien kasvatuslait.; omistaa Suom. val- 
tio. Os. Kerava. 

Koivula, mt. (merikapt. F. v. Schantz) 
Kymin pt.rssä Kymijoen varrella. Os. 
Karhula. 

Koivulahti (Kveflaks 1. Qv-) B2 2T.lä, 
ruots. pt. (khl. 41, tk. 33, rk. 9,3,797 
as., 158 km*); P*. Baptistiseurak. Öster- 
hankmon kylässä (53 henk.). Saha: 
Vassor. Kk.: k.kyl., Vassor, Vester- 
hankmo. 

Koivumäki (Björkbacka) B5 Sr.lä, mt. 
(kaupp. G. Raninin perill.). 

*Koivumäki B5 4e - Hasumäki 14, - 
Hevonlahti 16 (talvitie), - Viljalahti 16. 

Koivuniemi 05 31ä kimröökkit. (K 
kimröksfaJbr.j omist. ins. A. Palmberg). 

Koivu/niemi (Björkudden) 04 51ä, hu- 
vila (valtioneuv. Z. Topeliuksen perill.); 
höyryl.lait. Os. Helsinki. 

*Koivusaari B5 Ike - Kuopio 24 (talvi- 
tie), - Korhola 16,5 (talvitie). 

Koivusaari (Björkö) 05 6ke, saari. 

Koivusaaren majakka Pitkäniemen kär- 
jessä 05 6i. 

Kojo 03 3p, mt. ja meij. (til.om. E. 
Wahren). Os. Forssa. 

Kokemäenjoki (Kumo älf ) 02 2ke; 100 
—300 m leveä, vesistön ala 36,000 
km^; melkoinen lohen- ja siiankalas- 
tus. 

Kokemäenkartano (Kumogärd), mt. (va- 
ratuom. E. v. Knorringin perill., ennen 
Sten ja Svante Sture, herttua Juhana 
y. m.); meijeri (Joh. Adolph); 1 km ko. 
Peipohjan as. 

Kokemäen olutt. {Kumx> ölbrygg.aktJx)l.^ 
pääom. 60,000); lähellä Peipohjan as. 

Kolcemäici (Kumo) 02 2ke, pt. (khl. 
13, tk. 4, rk. 5, 6,908 as., 368 km«); 
P»*, kun.lääk. ja apt.; raoiplf. 3 km 
Peipohjan asemalta. 

M«' Säteri, Hyyti, Kokemäenkartano (hist.), 
Malmi (hist., matkail.), Pirkkinäinen, Simula, 
Vitikkala. TeolLlait: Kokemäen olutt., Kosken- 
kylä. Kk.: Koskenkylä, Raitio, Tulkkila. Ks.: 
Kyttälän as. (höyryl.lait.), Ylistaro. 

*Kokkare 1 8ka - Siipola 12 (talvitie 
11,6), - Oulu 15,3 (talvitie 14,5). I "^Kokko A3 4r.ko - Korsu 11,8, - Pie- 
tilä 11,4. 

Kokkojoki A5 61o, joki. 

KOKKOLA (Gamlakarleby) A3 51o, kpki 
[rk. 13;' jouluk. 96: 2,444, jouluk. 90: 
2,302 as. (kirkonkirj.), 1,918 ruots., 
384 suom.; tammik. 95: 1,904 as. (henki- 
kirj.)]; rauLas.^ S' ja Libeckin sai- 
raala. Perost. 1620; englantilaisten 
maallenousuyritys toijuttu 1854. Oppi- 
lait.: ruots. alkeisk. (4 luok.; muute- 
taan 5-luokkaiseksi yhteisk.); ruots. 
tyttök. (yksit., 5 luok.). Pankkeja: Yh- 
dysp.. Pohjoism.p., Uudenmaan p., Maan- 
vilielysp. Ks.: Ykspihlaja (satama). < 

*K. - Bjong 15, - Vähähyyppä 22, 

- Peitso 22. 

Kokkola (Gamlakarleby), tk. 31; rk. 
13; A3 5e. pt. (K:n kirkkoh.kunnan 
emäkirkko maalla; khl. 43; Kokkolan 
seurak.: 5,255 as., n. 280 suom., 315 
km'). Knifsundin ja Längön kylät K:n 
seurakuntaa kuuluvat Kronobyn kun- 
taan, käräjäkuntaan ja nimism.piiriin. 
TeolLlait: Kokkolan tulitikkut., Lahna- 
koski. Kk.: S&ka, Vitsar. 

Kokkola, mt. (kapt. L. v. Knorring) 
6 km ko. Oriveden k. B3 81ä; meijeri. 

Kokkolanjoki 06 Ike, joki; 90 km. 

Kokkolanjoki,. ks. Perhonjoki. 

Kokkolan kestik., ks. Heponiemi. 

Kokkolanlahti, mt. (til.om. Holopai- 
nen) 5 km lu. Oravin kanavasta B5 
6ke. 

*Kokkovaara I 6pe - Vaara 11, - Ala- 
niva 15. 

*Kokkovaara A5 3e - Mattila 10,8 m., 

- Kämälä 14. 
Kokonselkä B5 8p, jvi. 

Kolari I 4r.e, kpl. (khl. 50, tk. 25, 
rk. 44, 1,550 as., joista n. 10 lappal., 
2,223 km«); P\ markkin. jouluk. Maan- 
tie rakennetaan K:sta Muonionniskalle. 
Ks.: Jokijalka, Sieppijärvi (P). 

* Kolari B4 Ike - Sulkava 13 hyv. m., 

- Säärinmäki 19 m. 

Kolehmainen, mt. (toiminimi J. W. 
Snellman G:son). Os. Vaala. 

Kolehmala B5 4i, kylä ja höyryl.lait. 

Kolhinselkä 1. Eväjärvi B3 8i, jvi. 

*Kolho B3 6ke, raut.as.* ynnä Pi ja 
S*; höyryl.lait.; talvikestik.; - Kankaan- 
pää 18,7. 

Koli B6 lp, vuori (252 m); kaunis 
näköala ja matkailijamaja (ravint.); 
höyryl.lait. 

KoUkkomäki, Viipurin esikaupunkeita. 

Kolimajärvi A4 7r.e, jvi; 106 m yli 
merenpinnan, samoin Muurasvesi ja 
Alvajärvi. 

Koljola 06 3r.p, raut.as. (pys.) ynnä 
Ppys. ja SI Digitized by Google . 41 Koljonvirta, virta; jnoksee Iisalmen 
kirkon ohi; ks. Virta. 

Kolkanldhti B4 Sr.lä, mt. (Saarijärven 
pt.:n vaivastalo); J. L. Runeberg koti- 
opettajana 1823. 

Kolkanniemi B4 3r.lä, kirkkoh. virkat, 
(rov. J. J. Lybeck). 

Kolkkojärvi B5 5i, jvi. 

^Kolkonpää B5 61o - Rantasalo 14,5, 

- Kallislahti 22, - Tunnila 7,5, - Pa- 
loinen 13. 

Kclpyy (Källby) A3 7lä, raut.as.^ ynnä 
Pi ja S». 

Koltapahta I llä, tunturi; rajakivi 
siinä, missä Suomen, Ruotsin ja Nor- 
jan rajat yhtyvät. 

Kolu B4 2e, 2-sulkuinen kanava, höy- 
ry 1. lait, 

*Komula A5 5r.i - Juurikkalahti 22, 

- Maanselkä 10. 
Kondila, ks. Kontila. 

Konevitsa 1. Kononsaari (Konevits) 
C6 4p, saari ja venäl. luostari; höjrryl. 
lait. 

Konginkangas 1. Komi B4 3p. kpl. 
(khl. 45, tk. 39, rk. 19, 2,023 as., 265 
km»); P2; höyryLlait. k.kylässä. Kk,: k.- 
kyl. 

Konho (-ho 1. -hof) C3 li, mt. (tai. 
A. OUonberg). Os. Viiala. 

*Konnanla'm^ A6 Tr.lä - Kylänlahti 
17, - Lipinlahti 17,5. 

Konnevesi B4 41ä, jvi (220 km^). 

Konnevesi C4 2r.lä, jvi. 

*Konnitsa C6 3ko, mt. ja meij. (Suom. 
valtio), osa ent. Pyhäjärven lahjoitus- 
maata; kestik. p. tilalta; - Hepohaiju 
21, - Pyhäkylä 16, - Melnitsanpelto 10 
(talvitie), - Honkala 23, - Räisälä 23, 

- Humalainen 18, - Noitermaa 20. 
Konnus B5 3ke, koski; 1-sulkuinen 

kanava (pituus 270 m, loivuus 0,9 m); 
luotsias. ja höyryl.lait. 

Kononsaari, ks. Konevitsa. 

Kontila (-nd-) B5 7e, mt. (P. Wahl 
& C:o). 

Kontiolahti (-aks) B6 le, pt. (khl. 36, 
tk. 52, rk. 38, 8,608 as., 839 km'); P», 
Joensuun reservikomp. ja Pohjois-Kar- 
jalan kansanop. ynnä emäntäkoul.; höy- 
ryl.lait. kkylässä. 

3ff«' Niinivaara, Noljakka, Pekkala. TeoH- 
lait.: Karsikko, Eukkosensaari, Penttilä, Utra. 
Kk.: k.k>'l., Lehmo, Paihola, Pielisensuu, Puso, 
Selkii, Utra. Ks.: Höytiäinen, Pielisjoki, Pun- 
tarinkoski. 

*K. - Joensuu 22, - Puso 20, - Jako- 
koski 14. 

^Kontiolahti B6 6e - Savikko 20 m., 

- Kaalamo 30 m., - Alattu 18. 
K(mtioleppälahti B6 6e, kylä, ent. lah- 
joitusmaa. KonitUa, mt. (vapaah. H. G. Boije) 
3 km it. Janakkalan k. C3 4p. Os. 
Turenki. 

*Konttinen A4 lp - Kosunen 14,2, - 
Oulu 12,4. 

Koorla C2 6i, mt. (til.om. B. Mether). 

Kopolanniemi B5 ör.p, mt. (tai. Kar- 
pelin, ennen til.om. Kyander); höyryl.- 
lait. 

Kopolanvirta, luonnonihana virta lä- 
hellä Kopolanniemen tilaa. 

*Koppala B3 8e - Järvenpää 13,3 m., 

- Orivesi 13. 

*Koppelo n le - Törmänen 20 (vesi- 
tie), 15 (talvitie), - Tschuolisjärvi 120 
(vesitse), 120 (porolla), - Lahdenperä. 

*Koppelo n 7lä - Virkkula 26, - Ruo- 
hola 21. 

Kopras A5 8i, mt. (K. A. Tommila); 
karj.hoit.koul. 

*Kqpravaara B6 llä - Nunnanlahti 22, 

- Puso 13. 

*Kopsala A3 61o - Jokela 23,8, - Lehti- 
mäki 18. 

Kopsamo B3 8ke, kylä; Ppys. 

Kopu C3 61ä, mt. (hovineuv. C. F, 
Ekholm), OS. Nummela; sen maalla Vuo- 
relan kasvatuslait. pahantapaisia tyt- 
töjä varten. 

Korela, mt. (til.om. V. Sandell) 3 km 
p.ko. Parolan as. C3 2e. 

*Korento II 7i - Rissanen 16,8, - Pin- 
tamo 15,8. 

"^Korhola B5 llä - Tuovilanlahti 19 
(talvitie 16), - Jynkänniemi 19 (talvi- 
tie), - Alapitkä 20,2, - Koivusaari 16,5 
(talvitie), - Hamula 16, - Pöljä 16 (talvi- 
tie). 

Korhola, mt. (til.om. H. Peura) 2 km 
lu. Rautalammen k. B4 4ke; meijeri- 
koul. 

*Kor?ionen A3 6ke - Jokela 24,5, - 
Suvanto 19,5, - Haikola 16, - Petäjistö 
12,8. 

Koria C4 4ke, raut.as.^ (ent Kymin 
as.) ynnä Pi ja S^ 

Koristo, mt. (majuurinrouv. R. Jack) 
2 km lä. Rauhalinnan tilalta 02 6ke. 
Os. Turku. 

Korkalo, Rovaniemen k.kylä, R:n pi- 
täjän ent. nimi. 

*Korkatti A4 5ke - Lystilä 13, - Mäen- 
pää 12, - Saarela 20,3, - Niemiaho 19,5. 

Korkeakosken höyry s. ja väkiviinat., 
ks. J:kylän teoU.lait. 

Korkeakoski A4 81o, koski. 

Korkeakoski B3 81ä, rauias.^ ynnä P^ 
ja S^; nahkat. {Edv, WdUenius) ja kenkät. 
{Suomen kenkätehdas, omist. E. Walle- 
nius, konttori Helsingissä); kuivatis- 
lauslait (ins. Matthias Bown). 

*K. - Aitua 5,3, - Kölli 7. Digitized by 3* 

Google 42 Korkeakoski B4 2ko, kohtisuora pu- 
tous (46 m), korkein Suomessa, B km 
lu. Tuovilanlahdesta; matkailijatupa. 

Korkeakoski (Högfors), koski 1 km lä. 
Kymin k.; puuhiomo sen partaalla = 
Karhulan puuhiomo. 

Korkeasaaren höyrys., ks. Oulun teoU. 
lait. 

Korkeasaari (Högholmen), saari ja 
puisto lähellä Helsinkiä; eläintarha ja 
ravint.; höyryl.lait. 
. Korkiakari, luotsias. lähellä Raumaa. 

Korle C6 4e, mt. (kapt. Fockin pe- 
rili.) ja höyrys. (Alex. Fock). 

Kormu (J3 4ke, mt. (rouv. I. Anders- 
son). 

Koroinen, arkkipiispan virkat. 1 km 
et. Maarian k. 02 6p; ent. piispanistuin 
ja Turun kpgin paikka (ennen 1300). 
Os. Turku. 

Korojoki II 5e, joki. 

Korospohja B4 5e, lahti ja höyryl.- 
lait. 

*KorpelaB3 2g - Korppisenniemi 9,5^ 

- Kantola 20,5 m., - Puolimatka 26 m. h. 

Korpela 05 4i, mt. (til.om. E. Alf- 
than). Os. Viipuri. 

Korpholma, virkat. (J. Haga) 1 km 
lä. Kronobyn as ; ent. huUuinhoitolait. 
ja kirkko. 

Korpi B2 4p, mt. ja höyrys. (til.om. 
Paul Eoschier), 

*Korpi 03 6p, raut.as.^ ynnä Pi ja S'; 

- Haavisto 21,5} - Selkinen 17, - Klauk- 
kala 16. 

Korven hÖyrys. (F. A. Jusdius, Pori) 
Hiiskolan talon maalla 03 6p. 

''^Korpiharju 06 5ke - Kirkkojärvi 10, 

- Turkkila 10. 
Korpijärvi B6 4e, jvi. 
Korpijärvi 04 21ä, jvi. 
^Korpilahti A4 8r.lo - Uurave 14,5, 

- Petäjämäki 10,5, - Rasila 8,2. 
Korpilahti (-aks) B4 5e, pt. (khl. 19, 

tk. 13, rk. 18, 10,015 as., 857 km*); ?\ 
kun.lääk. ja apt.; höyryLlait. k.ky Iässä. 
Mt: Kurkela, Veijo. Saha: Ilmoniemi, 
Muurame, Rutalahti. JO:.; k.kyl., Muu- 
rame (P), Putkilahti, Rutalahti (P). 
Ks.: Rutapohja. 

*K - Juokslahti 19 hyv. m., - Muu- 
rame 14 hyv. m., - Kärkinen 5,4, - 
Putkilahti 18,5, - Muurajärvi 18 m. h. 

^KorpOahti 06 3p - Hatula 22, - Ora- 
vankytö 18. 

Korpiselkä B6 4e, pt. (= ent. K:n lah- 
joitusmaa; khl. 29, tk. 48, kreik.ven. 
rk. 4; K:n kreik.ven. seurak. 2,078 
as.; 1,041 km*); P». Luterinuskoiset 
( rukoushuone ) kuuluvat Soanlahden 
kirkkoh.kuntaan. Toripäiv. jouluk. Ve- näl, rukoushuoneita ^tschasovnja*', Kok- 
karin, Tolvajärven, Tschokin ja Äklä- 
järven kylissä. Kk.: k.kyl. Matkail.: 
Tolvajärvi. 

*^. - Tschokki 15, - Havuvaara 20 
m., - Eimisjärvi 16, - ÖUölä 22. 

Korpisjoki^ ks. Jongunjärvi. 

*Korpivaara B5 4i, - Taipale 19, - 
Ruunalehto 12, - Liperi 17 (talvitie). 

Korpo 1. Korppoo (Korpo) 02 5e, 
saari; pt. (khl. 7, tk. 6, rk. 1, 2,566 
as., n. 170 suom., 148 km*); pi; höyryl. 
lait. lähellä kirkkoa. Mt: Korponkar- 
tano, Korponvirta. Kalkkit.: Ävensor. 
Kk.: Kirkkomaa, Utö, Norrskatan. Ks,: 
Jurmo, Lohm, Utö. 

KorponkartanOj mt. (til.om. A. Eklund) 
lähellä Korpon k. 

Korponvirta 02 6e, mt. (til.om. A. 
Johansson); salmi lo. K:n tilalta. 

* Korppisenniemi B3 2ka - Takkala 
12,5 m., - Korpela 9,5, - Isomöttölä 
11,3, - Kantola 17,5 m. 

Korsattmturi 1 4ko, vuori. 

Korshohna (-holm), khl. 41; tk. 33; 
B2 li, ent kuninkaankart. (Suom. val- 
tio) ja maanvilj.koul. ( joht. E. A. Wahl- 
beck), os. Vaasa. „K:n vallit", keski- 
aikaisen linnoituksen ja ent. maaherran- 
asunnon rauniot; muistopatsas (risti). 

^KorsTMtlm 04 41o - Loviisa 20, - 
Porlammi 12, - Säfträsk 11, - Kimo- 
böle 16, - Ruotsinkylä 21. 

Korsnäs B2 3p, ruots. pt. (khl. 40, 
tk. 34, rk. 9, 4,775 as., 227 km*); P». 
Saha: Töjby. Kk.: k.kyl., Moikipää, Taka- 
lahti, Töjby. 

Korsnäs, tiilit. {Längviks aktJbol.) 2 km 
Pyhtään kirkolta 04 6p. 

Korsnäs, ks. Ristinkylä. 

Korso 04 51ä, i*aut.as.^ ynnä Ppys. 

*Korsu A3 4ko - Kokko 11,8, - Kaup- 
pila 16,5. 

Korso B2 lp, luotsias. 

"^Kmieda B6 81ä - Lahdenpohja 17, 
- Saikkosensalmi 12. 

Kortesalmi B4 8p, salmi ja höyryl.- 
lait. 

Kortesdkä 03 li, jvi. 

Kortesjärvi B3 Ir.p, pt. (khl. 44, tk. 
36, rk. 12, 3,734 as., 322 km*); pi. Kk.: 
k.kyl. Ks.: Rantala (P). 

Kortia, ks. Henriksberg. 

Korvatunturi IL 41ä, vuori. 

Korvuanjoki II 7r.i, joki. 

*Koskela B3 6e - Rantala 17,2, - Hän- 
ninen 19, - Savo 19, - Filppula 8,2. 

Koskela, mt. (A. Manninen) 3 km 
p.lu. Oulusta. 

Koskelfojjärvi 02 41u, jvi. 

Koskelovesi B4 4i, jvi. Digitized by Google 43 Koäkmhovi (Forsgärd) B5 5ke, 'mt. 
(til.om. P. Kettunen). 

*Ko8keiikorva A6 8e - Tienhaara 22,5, 
- Juuka 16. 

Koskenkylä, turrepehkut. {K:n turver 
pehkutehd,, Juho Pwe) Forsbyn kylässä 
4 km lu. Kokemäen k. 

Koskenkylä (Forsby) 04 5i, koski; mt., 
juustomeij. ja saha (kaup.neuv. Joh. 
Askelin). Os. Gammelby. 

Koskenkylänjoki 04 5kO) 70 km pitkä; 
alkaa Pyhäjärvestä. 

Koskenniska, olutt. (M. Paavola y. m.) 
Töysän pt.:8Sä. 

Koskenniska 1. Vuolenkoski 04 21o, 
koski; katkaisee Vähän Salpausselän. 

^Koskenniska 04 21o, kestik. ja höy- 
ryl.lait.; - Kimola 13, - Järvi 5. 

Koskenniskan olutt., ks. Oulun teolL 
lait. 

Koskenpää, rukoushuone (uusi) Jäm- 
sän pt.:ssä. 

Koskensaari B4 51u, rautat. (kanki- 
rautaa), manuf.- ja kuivatislaust. (kaupp. 
Joh. Waltonen, Jikylä). 

Koskensaari 04 li, saha (K hol.^ omist. 
Heinolan polttimo -o s. yht. ja ins. G. A. 
Appelberg); ks. Heinolan teoll.lait. 

Koski B2 4e, höyrys. {Nikolai Koski). 

*Koski B2 81o - Vehkalahti 20, - 
Jaara 29, - Harjunpää 18,6. 

Koski B4 4ke, kappal. virkat, (past. 
J. G. Dahlgren); 3 km siitä Kalaja- 
vuori (kaunis näköala). 

Koski, mt. (tai. J. Eneberg) 2 km ko. 
Nuhjalan tilalta 02 3e. 

Koski 03 Hu, mt. (kapt. A. Ek- 
holm). 

Koski (-kis) 03 31ä, kpl. [khl. 14 (Mas- 
ku), tk. 7, rk. 7, 2,979 as., 206 km^]; 
P2 (os. Koski, Turun lääni). Mt: Koski, 
SuikMla. Saha: VingiD. Kk.: k.kyl. 
■ I Koski, mt. (luutn. de Pontin perill.) 
ja mei). 1 km p. Kosken kplin k. 03 
31ä. Ös. Kyrö. 

Koski 1. Eriksberg 03 51ä, mt. (val- 
tioneuv. E. J. Bonsdorff). 

Koski 03 61o, rukoushuone (ent. teh- 
taanseurak.) ja tuleva raut.as.^ (186 
km Helsingistä; kartalla väärin 188 
km); rautat. (ei käynnissä), kimröökkit. 
ja saha (vuorineuv. Albert v, JuUn); 
saha Tenholassa, rauta- ja kimröökkit. 
Perniössä. Os. Fiskars. 

Koski 03 5r.i, mt. (tiLom. S. E. Bäck- 
man). 

KosH 03 6e, mt. (valtioneuv. 0. F. 
Wahlberg). 

Koski (-kis) 04 le, pt. [khl. 20 (Hol- 
lola), tk. 16, rk. 17, 3,104 as., 158 
km»]; P»* (os. Koski, Hämeen lääni). 
3f^;Kurjala, Käikälä, Pätilä. Teoll.lait: Kosken verkat. ja pellavanloukutust. 
Kk.: k.kyl., Etola. Ks.: Tennilä. 

Kosken verkat. (tehtail. A. Korhonen) 
lähellä Kosken pt.:n kirkkoa. 

Kosken pellavanloukutust. (T.fors Lin- 
ne- dh järnmanuf. c^.hol.)Ko8ken pt.:ssä. 

^Koskipää B4 7ka- Ruoppi 25, - Joutsa 
23, - Vehkalahti 13,5, - Käenmäki 22,5, 
- Nuoramoinen 20,5. 

Koskipää, mt. ja meij. (til.om. K. E. 
V. Gerdtenin perill.) lähellä K:n kestik. 

Koskipää, Hartolan pt.:n ent. nimi. 

Kosola B5 8i, kylä ja höyryl.lait. 

Kosoniemi B5 71o, mt. (tuom. E. Ber- 
neri); Z. J. Dunckerin lapsuudenkoti. 

Kostiala, mt. (rouv. Oh. Löfgren) 1 
km lu. Jääsken k. 05 2e. 

Kostianvirta 03 21ä; sotatapp. 1713. 

Kostonjärvi II 8r.lä, jvi, josta Kos- 
tonjoki alkaa. 

*Kosida B5 41ä - Tuusniemi 21,5 
(talvitie), - Salonkylä 14,5, - PalokM 11. 

*Kosunen A4 Ike - Holappa 12 m., - 
Konttinen 14,2. 

*Kotakorva I 41ä - Hietanen 15 (ve- 
sitse), 13 (talvitie), - Rauhala 25 (ve- 
sitse), 18 (talvitie). 

Kotakoski B4 7r.lä, puuhiomo (K:n 
puuhiomotehd., omist. kaupp. J. Han- 
nula). 

*Kotala B3 5r.i - Pihlajavesi 23,8, - 
Karo 15,5. 

Kotalahti B5 3ke, kylä; Ppys. 

^Kotalahti B6 lp - Kelvä 15,5, - Lieksa 
22 (talvitie 17). 

Kotaniemi 05 2p - Rasila 14 m., - 
K&yhkä 13. 

*Kotila B4 lr.lä - Taasila 18 m., - 
Teyriniemi 13 m. 

Kotka, ent. herrastalo (tai. J. Waris) 
4 km ko. Joroisten k. B5 5ke. 

KOTKA 04 6ko, kpki [rk. 30, kreik,- 
ven. rk. 1; jouluk. 97: 5,279, jouluk. 
96: 5,030, jouluk. 90: 3,571 as. (kirkon- 
kirj.), 3,004 suom., 558 ruots.; tammik. 
95: 4,656 as. (henkikirj.)]; rauLas.^ ja 
$5*; K:n saarella. Toripäiv. joka kuuk. 
Perust. 1879. Oppilait: suom. yhteisk. 
(kunnallinen, 5 luok., ei täydell.), ruots. 
yhteisk. (yksit-, ei täydell.). Pankkeja: 
Suomen p., Yhdysp., Pohjoism. p. 

*Kofka ' Kyminlinna 7. 

Kotkan 1. Kuutsalon luotsipaik. (Kuu- 
sisensaaren luotsias.) 1 km it. kpgista. 

Kotkan majakka ka. kpgista, Kotkan 
saarella. 

Kotkaniemi 03 6lä, mt. (til.om. A. 
Rosenlew). Os. Nummela. 

Kotojärvi, ent. Järvelä 04 5ke, mt. 
(asess. E. KjöUerfeldt). 

Kototammi (Hemdammen) B2 2e, jvi; 
kaunis seutu. Digitized by Google 44 *Koukkari B2 4ke - Plosila 11,7, - 
Mattila 14,3. 

*Koukki (Grönvik) C5 5p - Hamina 
17 m., - Pyterlahti 19 m. 

Koukko, virkat, (neiti A. Blomstedt) 
13 km it.ka. Jalasjärven k. 

Koukkuniemi C6 4e, höyryl.lait. 

Koura B3 31&, raut.plf. ynnä Ppys. 
7 km Sydänmaan asemalta. 

Kouranjoki C2 2ka, joki. 

Kournsjärvi B3 31ä, jvi. 

*Kouri I 6r.i - Kunnari 15,6 m., - 
Hiukka 13, - Apukka 15,6. 

Kouria, mt. (maist. G. A. af Häll- 
ström) 1 km et. Olkkalan tilalta C3 
61ä. 

"^Kouvola C4 4p, raut.as.^ ynnä ?\ 8* 
ja ravint.; apt. ja toripäiv.; - Valkeala 
13, - Filppula 10. 

Kovelahti B2 8ko, lahti ja höyryl.- 
lait. 

*Kovero B6 41ä, kylä ja Ppys.; tuleva 
kirkkoh.kunta (K;n, Kortevaaran, Kon- 
nunniemen, Sonkajanrannan, Eimisjär- 
ven, Luutalahden ja Öllölän kylät), 
kirkko Konnunniemessä; - Marjovaara 
14,4, - Pohjanranta 23,5, - Huhtilampi 
17,1. 

Koveronjärvi B3 5ka, luonnonihana 

jvi- 

Kovjoki A2 8i, raut.as.'* ynnä P* ja S*; 
yksit, kapearait. rautatie rakennetaan 
Uuteenkaarlepyyhyn . 

Kovjoki B2 2p, kylä; Ppys. 

Kraami, mt. (til.om. C. V. Salin) 3 
km it. Nummen k. 03 5i. 

Krissi C3 4e mt. (til.om. vapaah. R. 
Gronstedt). Os. Hyvinkää. 

KRISTIINA[NKAUPUNKI] l.Eistiina (Kri- 
stinestad) B2 5p, kpki [rk. 9; jouluk. 
96: 2,703, jouluk. 90: 2,687 as. (kirkon- 
kirj.), 2,250 ruots., 437 suom.; tammik. 
95: 2,333 as. (henkikirj.)]; 8(3,5) ja eläin- 
lääk. Perust 1652. Oppilait.: ruots. 
yhteisk. (kunnallinen, 5 luok., ei täy- 
dell.). Pankkia: Pohjoism. p., Vaasan 
p. Lähellä kpkia: Högholma (ravint., 
huviloita), Träsket (jvi 5 km p. kpgista, 
sen rannoilla huviloita). 

*K. - Ulves 9,3 m., - Eljpe 15. 

Kristiinan luotsias., kpgissa. 

Kristiinan maaseurak. (khl. 40, tk. 34, 
rk. 9, 1,441 as., n. 110 suom., 199 km^); 
kirkko kpgissa. 

Kristiinan pt., ks. Ristiina. 

Kristineberg, mt. (til.om. Kargus) 1 
km et. Alatomion k. Os. Tornio. 

Kristinehohnan kalansavustust., ks. 
Helsingin teoll.lait. 

Kristineström I 6lo, saha (toiminimi 
And, Kurt & C:o, Tornio) Porttimon 
tilalla. Kroksnäs 1. Krogs- C4 5ke, mt. (toht. 
A. Lindh); talo lähellä K:n tilaa, ent. 
J. L. Runehergin kesäasunto. 

Kronberginaukko, Helsingin ja Degerön 
väUllä. 

Kronoborg, ks. Kurkijoki. 

Kronoby 1. [K]ruununkylä (Kronoby) 
A3 71u, ruots. pt. (khl. 43, tk. 31, rk. 
13; K:n seurak : 3,327 as., 322 km^); 
reservikomp., kansanop. ja kirjakauppa; 
raut.as.^ ynnä Pi ja S\ Knifsundin ja 
Längön kylät K:n kuntaa, nimism.pii- 
riä ja käräjäkuntaa kuuluvat Kokkolan 
maaseurakuntaan. Mt. : Eiskarholma, 
Korpholma. Sahoja: Kronobyn höyrys., 
Skrubbacka. Kk.: k.kyl. (2), Norrby, 
Poras. Ks.: Korpholma, Poras. 

Krondbynjoki 1. Te[e]rijoki 1. Terva- 
joki A3 7p. ; 

Kronobyn höyrys. ja höyläyslait. {K, 
sdg- o. hyfleriboh) 2 km it. K:n kir- 
kolta. 

Krookkila 1. Ruukkila, mt. (til.om. H. 
Krookin leski) lähellä Karstulan k. 
B3 2e. 

Kruununlinnay ks. Hämeenlinna. 

Krysserort, ks. Ristiniemi. 

Krdköy saari, jossa Storgärdin tila 
04 5ke. 

Kröckdlin olutt. (J. K. KröckeUs brygg. 
Anna Blöcker) Talin tilalla 03 6i. 

Kuarvekods, vuori II llä. 

Kuiban, luotsias. Uudenkaarlepyyn 
pt.:ssä. 

Kuddnäs A2 8ke, mt. ja meij. (til.om. 
Fr. Olson); Z. Topeliuksen lapsuuden- 
koti. 

Kuggen, luotsias. 2 km. et. Via- 
porista. 

Kuggom, virkat, (til.om. F. Tallberg) 
4 km p.lu. Loviisasta. Os. Loviisa. 

Kuggsttnd., salmi p. Emäsalosta 04 
5e; höyryl.lait. 

Kuha, mt. (til.om. O. E. Leidenius) 
2 km lä.lu. Jalasjärven k. 

Kuhakoski B5 81u, saha (til.om. V. 
Ullman). 

*Kuhala 03 3ke, kestik.; - Porras 
21,3, - Matku 19, - Jokioinen 9,8; 
nahkat. (M. I. Märd). 

*Kuhala 06 li, talvikestik.; - Taipal- 
saari 10, - Puumala 21. 

Kuharikajärvi B4 6p, jvi. 

Kuhankoski B4 5r.ko, koski (putous 
2,4 m; 4,0(X) hevosvoimaa). 

"^Kuhjo B4 4p - Kivisalmi 11, - Jo- 
kela 12,7, - Viitala 13,3. 

Kuhkas 06 2r.]u, saari. 

Kuhmalahti (-laks) B3 8e, kpl (khl. 
19, tk. 15, rk. 20; K:n seurak.: 1,797 
as , 111 km»); P3. Vehkajärven ja Pa- 
jula [hde] n kylät K:n kuntaa kuuluvat Digitized by Google 45 Sahalahden seurakuntaan ja Luopiois- 
ten nimism.piiriin; Pajula kuuluu Län- 
gelmäen käräjäkuntaan. Kk.: k.kyl. 
Ks.: Pohja (P). 

Kuhmoinen (-is) B4 71ä, pt. (khl. 19, 
tk. 13, rk. 18, 6,608 as., 710 km«); 
P^ el&inlääk. ja apt.; höyryl.lait. k.ky- 
lässä. Teoll.lait: Kotakoski, Euolahti. 
Kk.: Lästilä, Ruolahti, Syrjänmäki. 
Ks.: Lummene. 

Kuhmoniemi 1. Kuhmo A5 6r.ko, pt. 
(khl. 49, tk. 27, rk. 43; K:n seurak.: 
7,268 as., 5,064 km»); P*. Jonkerin 
kylä K:n seurakuntaa kuuluu Nurmek- 
sen kuntaan, nimism.piiriin ja käräjä- 
kunt. Kk.: k.kyl. (2), Katerma, Len- 
tiira. 

Kuhnamo- 1. -maanjärvi B4 3ke, jyi. 

Kuikkaniemi B7 2e, kylä; luteril. ru- 
koushuone. 

Km&ema 03 2ke, mt. (E. Jokinen); 
yhtiömeij.; Ppys. 

* Kuisma B6 21o - Ly ly vaara 17, - 
Eno 17,5. 

Kuivajoki I 8i, joki. 

Kuivakangas, kylä lähellä Vanhaisen 
kestik. I 61ä; toripäiv. maalis- tai huh- 
tik. ja jouluk. 

Kuivalahti (Kviflaks) C2 Ike, kylä 
(2,000 as.); P^; toripäiv. joka tiist 

^Kuivanen B3 ör.lä - Kana 20,4, - 
Lautamaoja 22,5 m. 

Kuivaniemi I 8i, kpl. (khl. 46, tk. 26, 
rk. 42, 1,820 as., 448 km«); P». Saha: 
Ailio. Kk.: k.kyl. Ks.: Huttula. 

*Kuivanto C4 3r.i - Baikkola 17, - 
Uusikylä 10, - Salmela 15. 

Kuivasm/iki, Petäjäveden pt.:n ent. 
nimi. 

*Kujala I 4i - Välimaa 24, - Laakso 
32,6 (vesitse), 18,7 (talvitie). 

*Kujala II 6r.lä - Jaakontalo 15, - 
Isola 10,5. 

*Kujala 1. Aspnäs B3 71o mt. (tai. 
K. A. Tarri; ennen Alander-suku); kes- 
tik.; - Prigärd 10,2 m., - Ylöjärvi 22. 

Kukkia C3 2p, jvi. 

Kukkila C4 le, kylä; höyrys. {Lahtis 
bränn. akt.hol.). 

Kukkola C3 li, mt. (til.om. G. W. af 
Hällström). 

Kukkosensaaren laivaveistämö, ks. 
Joensuun teoll.lait. 

XuZÄo, everst. virkat, (til.om. E. Eng- 
blom) 2 km lo. Ala-Lemun tilalta; höy- 
ryl.lait. Os. Turku. 

Kulju B3 7r.e, mt. (maist. A. Elving, 
ennen vapaah. Mellin). Os. Siuro. 

Kulju 03 Iko, rauiplf. 8 km Lem- 
päälän asemalta; mt. (O. ja K. V. Pa- 
lander). 

KuJ,ju^ ks. Eerola. KulkkUa B3 7i, kylä ja höyryl.lait. 

"^Kulkuniemi I 4ke - Kaarela 17,6, - 
Rauhala 14,4. 

Kulia 04 6p, mt. (apt.om. K. Wahl- 
roos). 

Kulia Norrgdrd, mt. (siht. A. Hag- 
ström) 4 km lo. Sundin k. 

Kutiaa 1. Levanpelto (Kulia) B2 81o, 
kpl. (khl. 10, tk. 3, rk. 4, 2,548 as., 
298 km^); P\ Mt: Jämsä. Teoll.lait.: 
Leineperi. Kk.: k.kyl. 

Kulldnkartano 04 5ke, mt. (rouv. A. 
Akerman). 

Ktdonsuomäkif rautakaiv. (omist. Kark- 
kilan tehd.) 6 km lu. Karkkilan teh- 
taalta 03 61u; käyttämätön v:sta 1888. 

Kulovesi B3 7r.e, rautplf. ynnä Ppys., 
3 km Siuron asemalta; samannimin. 
jvi siitä etelään. 

*KuPpakko II 5p - Oinas 12, - Tervo 22. 

Kultala U 3p, Suom. valtion kuUan- 
huuhtomisas.; v:sta 1870. 

Kumlinge 01 61, saari; ruots. pt. (khl. 
5, tk. 10, rk. 8, 990 as., 79 km^); P\ 
Kk.: k.kyl. 

*K. '- Björkö 12,5, - Värdö 23,3. 

Kumm£lskär A2 7ke, majakka. 

Kumnäsy ks. Kuuminainen. 

Kumoy ks. Kokemäki. 

Kum(pele (-mb-) A3 2r.e, majakka. 

''^Kumfpy/ranta B6 51ä - Jouhenniemi 
12,5 (talvitie), - Kuokanmäki 7,5, - 
Villala 13. 

Ku/ninkaanristi = Kistiniemi. 

''^Kunnari I 6i - Jänkälä 11,8 m., - 
Kouri 15,6 m. 

Kuntivaara H 6ka, vuori (445 m). 

Kunttila, mt. (J. Jansson) Uuden- 
kirkon pt.rssä (Viipurin 1.). 

Kuöhatti A5 8r.i, kylä; metsänhoito- 
alue. 

Kuohijärvi 03 2i, jvi. 

*Kuokanmäki B5 6r.i - Jouhenniemi 
11,5, - Vuokala 25,5, - Kumpuranta 7,5. 

*Kuokkala B5 6i - Jouhenniemi 22,5, 
- Oravi 30, - Enonkoski 13. 

Kuokkala 06 6i, rautas.* ynnä P^ ja S^ 

Kuokkala 06 5i, kylä ja huvilaseutu; 
höyryl.liike Pietariin; tuUias. valta- 
kunnanrajalla ka. K:n kylästä. 

Ktiokkalan 1. Jyväskylän höyrys. B4 
5i (kaup.neuv. Julius Johnson). 

Kuokkaniemen meijeri (os.yht.) lähellä 
K:n as. 

Kuokkaniemi B6 81ä, raut.as. (pys.) 
ynnä P^ ja S'. 

Kuokkastmkoski A5 8ke, rautat. (mas- 
uuni) ja valimo {K. jämbr., omist. 
kaupp. J. O. Burmeister, Helsinki). 

Kuolajärvi 1. Salla II 6p, pt. (khl. 50, 
tk. 25, rk. 44, 2,914 as., 13,600 km^); 
P«. JO:.; k.kyl. Ks.: Tuntsajoki. Digitized by Google 46 Kuolemajärvl C5 6r.i, pt. (khl. 21, tk. 
43, rk. 31, 4,153 as., 188 km^); P'. 
Mt: Ala-Mellola, Mellola. Kk.: k.kyl., 
Seivästö. Ka.: Muurlia, Seivästö. 

KiioUmajärvi C5 61, jvj; huviloita. 

Ktiolimojärvi C5 Ike, jvl. 

KUOPIO B6 le, kpkl [rk. 39, kreik. 
ven. rk. 3; jouluk. 96: 9,688, jouluk. 
90: 8,882 as. (klrkonklrj.), 8,079 suom., 
724 ruots.; tammlk. 95: 9,001 as. (hen- 
klklrj.)]; rauias.*, 8«, läänlnhall, piis- 
panistuin (y:sta 1850; muutetaan 1900 
Ouluun), 5:s, Kuopion, tarkk*ampuja- 
patalj., tullikamari, eläinlääk., läänin- 
sairaala, lääninvankila ja teaatterl- 
huone. Kaunis asema. Markkin, tam- 
mlk., toripälv. maallsk. Baptistiseu- 
rak. (41 henk.). Perust. 1776, kpkl- 
olkeudet 1782. Höyryl.lilke Iisalmeen, 
Savonlinnaan, Lappeenrantaan, Viipu- 
riin. Rautatietä Iisalmeen alettu ra- 
kentaa 1898. Oppilait.: suom. klass. 
lys., yksit, ruots. reaalilys. poikia ja 
tyttöjä varten (8 luok.), suom. tyttök. 
(5 luok.), suom.yhteisk. (yksit., 5 luok.), 
suom. teollisuusk., suom. kauppak. (2 
luok.), sokeaink., kuuromykkäink. Pank- 
keja: Suomen p , Yhdysp., Pohjoism. p., 
Kansalllsp. Seuroja: Kuopion läänin 
maanvilj.seura, Kuopion hevosy st. seura, 
Kuopion puutarhayhd., Matkailijayhd. 
haaraos. Matkail.: tuomiokirkko, J. W. 
Snellmanin rintakuva, Väinölän- 1. Pap- 
pilanniemen puisto (vesiparannuslait.). 

* Kuopio - Pitkälahti 11, - Kellonie- 
mi 4,5, - Koivusaari 24 (talvitie), - 
Kasurlla 21 (talvitie), - Kurkiharju 13 
(talvitie), - Mömmölänlahti 13 (talvi- 
tie), - Jännenieml 16 (talvitie). 

Kuopion luotsias., K:n kpgissa. 

Kuopio, khl. 38; tk. 53; rk. 39; B5 
le, maaseurak. (17,233 as., 1,384 km^); 
kirkko K:n kpgissa. 

Mt.: Haminanlahti (karjanhoitokoul.), Jul- 
kula. Koivumäki, Levänen, Rauhalahti; Savisaari. 
TeolUait.: Jynkkä (hist.), Karhunsaari. Kk.: 
Haminanlahti, Hirvilahti, Jännevirta, Kasurlla 
(2), Kehvo, Koivumäki, Litmaniemi, Mustin- 
lähti, Puijo, Riistavesi, Ryönä, Räsälä, Veh- 
masmäki, Vehmersalmi. Matkail.: Huuhan- 
mäki, Puijonmäki, Vaajasalo, Vanuvuori. Ks.: 
Niuvanniemi, Tavisalmi, Toivala, 

Kuopion lääni, khlkunnat 34—39; 
pinta-alan ja väkiluvun suhteen ks! 
taulu hakemiston lopussa. 

Kuorekoski C5 4ko, raut.plf. 1 km 
Antrean asemalta. 

Kuore[h]vesi B3 6e, jvl; pt. (khl. 19, 
tk. 13, rk. 20, 2,668 as., 318 km2); P\ 
Kk.: k.kyl., eteläin, piiri. Ks,: Sui- 
nula (P). 

Kuorsalo (-lö) C5 5p, saari, 2 luot- 
sias. ja höyryl.lalt. Kuortane 1. Kuur-, khl. 44; B3 3p, 
pt. (tk. 36, rk. 12, 4,729 as., 468 km^); 
pi. Kk,: k.kyl. Hist.: Ruona, Salmi. 

Kuortanejärvi B3 3p, jvl. 

* Kuortti C4 2p - Mäntyharju 27, - 
Ahvenniemi 13,5, - Lusi 26. 

Kvparsaarenaelkä C6 31ä, Vuoksen 
selkiä. 

Kupiala B5 5r.i, mt. (til.om. O. L. 
Gummerus); meijeri. 

Kupittaay puisto Turussa; »pyhän 
Henrikin lähde"; ent. vesiparannuslait 
— K:n tillit, ks. Turun teoU.lait. 

*Kurala C3 Ike - Pajulahti 19,2, - 
Laukula 30 m., - Halme 14,9 m. 

*Kurhila C4 llä - Jokioinen 23,9, - 
Putula 15, - Manskivi 11,8 m., - Vääksy 
9, - Vesivehmainen 18. 

Kurikka B2 4ke, pt. (khl. 40, tk. 35, 
rk. 10, 7,649 as., 500 km»); P\ Mt.: 
Mieto. Kk.: k.kyl., Luopa, Mieto. Ks.: 
Kyrönjoki, Santavuori. 

Kt*rimo A4 2ko, rautat. (tehtom. 
Roh. Akerblom, ennen „The Finland 
Charcol Iron Works Gomp.** yhtiö); ei 
käynnissä. 

Kurjala C4 Ir.e, mt (neiti S. v. Es- 
sen); meijeri. 

Kurkela B4 5e, virkat, (til.om. U. 
Koskelin). 

*Kwrki B3 5p - Luodespohja 17, - 
Runsas 22,8. 

*Kurkiharju B5 le - Kuopio 13 (tal- 
vitie), - Melalahti 14 (talvitie). 

Kurkijoen kauppakylä, lähellä K:n k.; 
järjestysmies, kirjakauppa, höyryLlait. 

Kurkijoen osuusmeijeri, lähellä K:n k.; 
meijerikoulu (joht A. T. Palander). 

Kurkijoki (Kronoborg), khl. 27; tk. 
46; rk. 35; C6 lp, pt. (6,829 as., n. 220 
ruots., useimmat Sorjoksen kylässä; 
532 km»); ?\ plirilääk., eläinlääk., apt. 
ja tullivartloas., toripälv. maallsk. Mt,: 
Kurkijoki (maanvilj.opisto), Tervus ; 
Elisenvaara (maanvilj.koul.). Saha: Eli- 
senvaara. Kk.: k.kyl., Elisenvaara, Iho- 
järvi, Sorjos (ruots.). Ks,: Sorjos. 

♦JT. - Paksujalka 13, - Ihala 25, - 
Elisenvaara 15. 

Kurkijoki C6 lp, mt. (Suom. valtio), 
ent. hovitila ja osa ent. lahjoitusmaata; 
maanvilj.opisto ja karj.hoitkoul. (joht. 
K. Enckell). 

Kurkijärvi C3 2ka, mt. (herrastuo- 
mari Rouvila). 

Kurkimäki B5 3p, raut.as.^ ynnä P* 
ja S'; - Pitkälahti 14, - Pihkaanmäki 
11,5, - Lempyy 23,5, - Humalamäki 14. 

Kurkku, ks. Merenkurkku. 

Kumoinen 06 5r.i, huvilaseutu. 

Kuru B3 7p, pt. (khl. 15, tk. 11, rk. 
20, 4,117 as., 805 km«); P^* ja apt. Digitized by Google 47 haaraos. Mt: Hainari, Leponiemi, 
Toikko. Saha: Parkku. Kk.: k.kyl. (2). 
Ka.: Eapakko, Toikko. 

Kurvola, mt. (tai. K. Karlstedt) 1 km 
et. Akaan k. Cd li. Os. Toijala. 

KustafvJiM^ ks. Hartola. 

Kustavi 1. Kivimaa (Gustafs) C2 3e, 
pt. (khl. 6, tk. 5, rk. 3, 2,544 as., 134 
km«); P». Mt.: Iso-Rahi. Kk.: k.kyl. 
Ks,: Vartsala. 

Kustö, ks. Knnsisto. 

Kutajoki 04 le, mt. (maist. A. Col- 
linin perilL); meijeri. 

Kutsalö, ks. Kuutsalo. 

Kuttajärvi B4 2r.ka, jvi. 

Kuttakoski, sulaton kanava p. Mer- 
talan kestik. B4 2ka. 

Kutvele C5 2p, sulnton kanava. 

Kuukkajärvi^ Minkkilä, Uuraisten pt.:n 
ent. nimet. 

Kuuminainen (Kumnäs) B2 7e, mt., 
ent. herrastalo. 

Kuurila C3 li, rauias.^ ynnä P^ ja S^. 

*Ktmnnanpohja C5 2e - Imatra 18, - 
Viitikka 15,5, - Niemi 1 1 ,3, - Leppälä 12,8. 

Kuurtane, ks. Kuortane. 

Kuusa B4 3ka, tuleva raut.as. 

*Kuu8a C6 3e - Pasuri 17,4, - Kyy- 
rölä 13,4 m., - PöUäkkälä 11,9, - Ho- 
takka 18,8 m., - Lehtokylä 19,4, - 
Vamppala 27. 

Kuusa, mt. (valtioneuv. A. Masalinin 
perilL), osa ent. lahjoitusmaata; 1 km 
lä. K:n kestik. 

Kuusamo II 8p, pt. (khl. 46, tk. 26, 
rk. 42, 8,226 as., 10,346 km«); P' ja 
apt. haaraos. Markkin, jouluk. 

Kk.: k.kyl., Poussu (kiertävä), Tavajärvi, 
Vasaraperä. Matkail.: livaara, Jjrrävä, Kai- 
tera, Muojärvi, Nuorunen, Näränkävaara, Ou- 
lankajoki, Paanajärvi, Pistojoki, Rukatunturi, 
Tavajärvi. 

Kuusamo B6 Ir.i, kaunis koski. 

Kuusankoski B4 3e, koski (putous 
4,2 m; 5,200 hevosvoimaa). 

Kuusankoski C4 4p, koski; puuhiomo, 
selluloosa- ja paperit. (K. akt.bol., Turku, 
joht. ins. A. M. Cronvall y. m., pääom. 
800,000); virran saaressa. Os. Kouvola. 

Kuusipdto^ mt. (kapt. C. W. Mei- 
nander) 5 km lu. Sulkavan k. B5 81ä. 

*Kuusisalo A4 31u - Pietilä 13,2, - 
Toppila 13,4. 

Kuusisensaari, luotsias. 1 km it. Kot- 
kan kpgista. 

Kuusisto 1. Kuusluoto (Ku[u]stö) C2 
6ke, saari ja kpl. (khl. 8, tk, 8, rk. 1, 
411 as., 67 ruots., 15 km^); postios. 
Turku. Mt.: Julia, Kuusistonkartano 
(linnanrauniot), Eäfhäs; Sibbas, Thors, 
Vuolahti. Kk.: k.kyl. Ks.: Räfsund. 

KuusistonkartunOy virkat, (agfron. U. 
Bremer), os. Turku. Läheisyydessä Turun keskiaikaisten piispojen omista- 
man Kuusistonlinnan rauniot. 

Kuusistonsdlmi, Kuusiston saaren ja 
mannermaan välillä. 

Kuusjoki C3 6p, kpl. (khl. 9, tk. 9, 
rk. 7, 1,768 as., 115 km2); pa. Mt.: Ilo- 
niemi; Parta. Saha: Impola. Kk.: k.kyl. 
Ks.: Halikonjoki. 

Kuusjärvi B5 4p, kpl. (khl. 36, tk. 52, 
rk. 38, 3,220 as., 239 km2); P». Mt,: 
Sätös. Kk,: k.kyl., Varislahti. 

*K. - Sysmä 7,7, - Varislahti 11,2, - 
Taipale 19. 

Kuuskoski C2 4e, mt., meij. ja höy- 
rys. (tai. E. Kuuskoski). 

Kuuslahti B5 Ike, mt. (Os.yht. Tor- 
nator). 

Kuusniemi B3 7i, höyryl.lait. ja huvi- 
retkipaikka. 

Kuussaari, mt. (piirilääk. E. F. Broms) 
2,5 km it. Torniosta. 

Kuusvesi B4 3r.ka, jvi. 

Kuutersdkä C6 5ke, mt. (kenr.rouv. 
T. Hruschtscheva, ennen kenr. Siliver- 
stoff). Os. Mustamäki. 

Kuutsalo (Kutsalö) 04 6r.i, saari; 
luotsipaik. = Kotkan Inotsipaik. 

Kuuva, Ruissalon saaren loun. niemi. 

Kuvansi B5 31ä, Saimaan vesistöön 
kuuluva jvi; kanava Suonteenselkään 
(tukinuitto). 

Kuvansikoski B5 5p, virta; alkaa 
Ruokojärvestä. 

Kvarken, ks. Merenkurkku. 

Kteflaks, ks. Koivulahti. 

Kvidja 1. Qv- 02 6ke, mt. ynnä meij. 
ja höyrys. (5 km et. tilalta; maanvilj. 
neuv. Wolmar af Heurlin); ent. Fle- 
mingien sukukartano; höy^l.lait. Os. 
Turku. 

Kvifiaks, ks. Kuivalahti. 

Kvimoy ks. Oxkangar. 

Kylliälä (Nygärd) C5 4i, mt. (Suom. 
valtio); turvattomain lasten kasvatus- 
lait. Os. Tali. 

Kylmäkangas B4 71ä, vuori (201 m). 

Kylmäkoski C3 le, kpl. (khl. 17, tk. 
17, rk. 21, 1,596 as., 112 km^); Ppys. 
Mt: Hautaa; Haavisto. Kk.: k.kyl. 

*K. - Toijala 14, - Tursa 27,8, - 
Huhti 17. 

*Kylmäpohja B6 3e - Niva 10, - Rasi- 
vaara 11,5, - Hammaslahti 16. 

Kylmä- Santakari^ luotsias. ko. Niemi- 
Santakarin majakasta 02 llä. 

Kylälahti (Byvik) B5 7e, mt. (ka- 
marineuv. O. F. v. Fieandtin perilL). 

*Kylmlahti A6 71ä - Lieksa 15, - 
Konnanlampi 17. 

Kylänniemi 05 2r.lä, hiekkaharjuinen 
niemi. Digitized by Google 48 Kylänpää (Byända), mt. (rouv. J. 
Holmberg) 2 km et. Huuvarinkylän 
kestik. C4 5p. 

Kymi (Kymmene) khl. 22; tk. 40; C4 
Br.ko, pt. (rk. 30, 6,883 as., n. 200 
ruots., 231 km2). 

Mt.: Karhula, Kyminkartano (hist.), Suur- 
Tavastila; Koivula. Teoll.lait.: Halla, Jumal- 
niemi. Kalliokoski, Karhula, Kotkan tillit., Su- 
nila. Kk.: Haapavesi, Jumalniemi, Jäppilä, 
Halla (2), Helilä (höyryl.lait.), Huruksela, Kar- 
hula, Korkeakoski, Kuutsalo, Sunila, Suur-Ta- 
vastila. Ka.: Haapasaari (P), Helilä, Karhula 
(P ja S), Korkeakoski, Kymijoki, Kyminlinna, 
Kyminsuu, Langinkoski, Ruotsinsalmi. 

Kymi, rautas.^ (ent. Karhula) ynnä 
p2* ja S* lu. K:n kirkolta; ks. Koria. 

Kymijoki (Kymmene älf) C4 4e; 70 
—180 m leveä, vesistön ala 40,000 
km^; 5 suuhaaraa: Korkeakoski, Kymi, 
Sutela, Pyhtää, Ahvenkoski. Melkoi- 
nen lohen- ja siiankalastus. 

Kyminkartano C4 6p, mt. ja mylly 
(til.om. Emil K. Olayldlls) 3 km lo. 
Kymin k. K:n saha = Jumalniemen 
saha. K:n lääni, ent. hallinnollinen 
alue; 1773—1832 maaherran asunto- 
paikka Heinola. 

''^ Kyminlinna C4 6ko, rauiplf. ynnä 
Ppys. 6 km Kotkasta; - Kotka 7, - 
Sillankylä 23,5, - Tavastila 13. Lä- 
hellä sitä Kymin- 1. Huumanlinna, lin- 
noitus; venäl. linnaväkeä. 

Kymin olutt. {Kymmene akt. hrygg.^ 
pääom. 100,000) lähellä Korian asemaa. 

Kymin paperit., puuhiomo ja sellu- 
loosat. C4 4p (K, akt.bol., Turku, toi- 
meenpan. joht. kaup.neuv. E. Dahl- 
ström, pääom. 2,000,000); haararata 6 
km Kouvolasta (tavara- ja matkust. 
liike); kirjakauppa. Os. Kouvola. 

Kyminmiu, Kymijoen itäisin suuhaara 
lähellä Karhulan tehd.; Kymin tukin- 
uittoyhtiön lajitteluhuoneus; höyryl. 
lait. 

Kymölä, Sortavalan esikaupunki. 

Kyngäs, ks. Köngäs. 

Kynsivesi B4 41o, jvi. 

Kynäsjärvi B2 81ä, jvi. 

Kyrkosundin saaristo, Hiitisten pt.:n 
ent. nimi. 

Kyrkslätt, ks. Kirkkonummi. 

Kyrkstad, ks. Kirkonkylä. 

Kyrö II le, suuri suomalaiskylä. 

Kyrö C2 4i, rautas.'^ ynnä P* ja S^ 

Kyrön höyrys. (Loimijoki ängs. akt. 
hoi.) lähellä Kyrön as. 

""Kyrölä A3 5ke - Peitso 15, - Mär- 
sylä 12, - Tuomala 16,2. 

Kyrönjoki (Kyro 1. -rö älf) B2 2ka; 
170 km pitkä, 12o;teen m leveä, vesis- 
tön ala 4,900 km^); virran ylijuoksun 
nimi Kauhajoki ja Ilmajoki. Kyrönsalmi, salmi it. Savonlinnasta; 
siinä Olavinlinna. 

Kyrösjärvi B3 71ä, jvi; 83 m yli me- 
renpinnan, hyvin syvä. 

Kyröskoski (Kyro- 1. -röfors) B3 71ä, 
suuremmoinen koski (putous 25 m); 
puuhiomo ja paperit, (yksinom. puu- 
paperia; Hammarin & Cio, Tampere); 
höyryl.lait. 

Kyttälä C2 2ke, rautas. (pys.) ynnä 
P3 ja S^; höyryl. liike Lauttakylään. 

Kyttälä (Skyttälä), ks. Tampere. 

Kytäjärvi (Nääs) C8 4e, mt. (hovi- 
jahtimest. C. Linder), os. Hyvinkää; 
rautatie rakennetaan K: Itä Hyvin- 
käälle. 

Kyyhkylä B5 71ä, mt. (ins. O. J. 
Hjelt). Os. Mikkeli. 

Kyyjärvi B3 2ke, jvi (140 m); kylä 
ja Ppys. 

*Kyyrö 05 llä, kestik.; sotatapp. ke- 
säk. 1789; - Vihko 17, - Suomenniemi 
14,5. 

Kyyrdtä 06 3e, kunta ja kreik.ven. 
seurak. (khl. 25, tk. 44, kreik.ven. 
rk. 2). Käsittää K:n, Parkkilan, Su- 
venojan ja Kangaspellon kylät; väestö 
enimmäkseen venäl., siirtynyt tänne 
n. 1720. Pinta-ala ja väkiluku, ks. 
Muola. Mt. ja saha: Kyyrölä. Kk.: 
Kangaspelto, Kyyrölä. 

*K. - Hotakka 16,5, - Pamppala 18, 
- Kuusa 13,4 m., - Lehtokylä 16,6, - 
Perkjärvi 16,9 m. 

Kyyrölä 06 3e, mt. (osa ent. lahjoi- 
tusmaata) ja saha (sahanom. Ilja Gal- 
kin). 

Kyyvesi- B4 6ka, jvi. 

Källby, ks. Kolpyy. 

*Käenmäki B4 7e - Suopelto 8, - 
Koskipää 22,5, - Nuoramoinen 13. 

Kägra, mt. (rustitil. F. Strandberg) 
3,5 km ko. Bromarvin k. 02 8i. 

*Kähärä B4 Ike - Schöneman 12, - 
Ollikainen 20,4, - Keitele 20,8. 

Käikälä 04 lr.lo, mt. (metshoit. A. 
Lagus). 

KÄKISALMI (Kexholm 1. Keks-) 06 
Ir.i, kpki [rk. 33; kreik.ven. rk. 2; 
jouluk. 96: 1,282, jouluk. 90: 1,109 as. 
(kirkonkirj.), 962 suom., 80 ruots., 
tammik. 95: 1,507 as. (henkikirj.)]; S*, 
tullias., vesiparannuslait. ja Käkisal- 
men linna (rauniot). 2 venäl. kirk- 
koa. Markkin, syysk. Höyryl.liike Laa- 
tokalle ja Vuoksen virralle. Perust. 
keskiajalla, venäl. hallussa v:teen 1580, 
ruotsalaisten v:teen 1597, venäl. v:teen 
1611, ruotsal. v:teen 1710, venäl. v:teen 
1811. Oppilait.: suom. reaali- ja por- Digitized by Google 49 varik. (kunnallinen, 5 luok.). Pankkeja: 
Pohjoism. p., Kansallisp. 

*X. - Rami 16,5, - Kaukola 19,5, - 
Melnitsanpelto 19, - Kiisanlahti 16,5, - 
Hepoharju 38. 

Käkisalmi (Kexholm), khl. 26; tk. 45; 
rk. 33; C6 Ir.i, maaseurak. (2,474 as., 
177 krn^); kirkko K:n kpgissa. Hul- 
luinhoitolait. lähellä kpkia. Jf^; Joen- 
suu, Suotniemi; Pörtsykkä, Rantsila. 
Tedl.lait.: Suotniemi. Kk.: yksi. Ks : 
Kivisalmi, Pämä. 

mOdinge C2 6r.lä, mt. (til.om. E. 
Eriksson). 

Källfjärd, ks. Kellahti. 

Kälviä 1. -iö (Kelvi&) A3 5ke, pt. 
(khl. 43, tk. 31, rk. 13, 3,598 as., 322 
km^); raut.as.* ynnä pi ja S^ Kk.: 
k.kyl., Jokikylä, Ruotsalo. 

*Ää7«X B4 81u - Joutsa 19,5, - Istruala 
11,5, - Tuukkala 22,5. 

Kalakoski, koski lähellä Kälän kestik. 

"^KämTnenniemi 1. Kahna B3 7i - Po Is o 
10,4, - Tampere 32,1 (talvitie 18,7). 

Kämärä C5 4i, rautas.^ ynnä S^. 

Kärjenjoki B2 5i, Isojoen syijäjoki. 

*Kärjenniemi C3 li - Lempoinen 16, 
- Valkiakoski 8. 

Kärkelä C3 5p, mt. ja meij. (kaupp. 
G. A. Löfgr^nin perilL). 

Kärkelä C3 5e, mt. (Fiskarsin os.yht.); 
ent. vaskilaitos. 

*Kärki B3 31ä - Taivalmaa 9, - Heik- 
kilä 15,5, - Runsas 10,5, - Lehtimäki 
11,8. 

Kärki B3 71ä, talo; Sasslinin koulu 
ja saamahuone; oma saarnaaja. 

Kärki, mt. (kun.neuv. C. G. Rosen- 
berg) 1 km lä. Rauhalinnan tilalta C2 
6ke. Os. Turku. 

Kärki, mt. (kuuluu Joensuun tilaan) 
2 km. lo. Uskelan k. C3 51ä. Os. 
Salo. 

*Kärkinen B4 5e, kestik. ja höyryl. 
lait ; - Korpilahti 13,4 hyv. m. 

Kärkistensalmi B4 5e, salmi. 

*Kärkkää (Kärkäs) B4 3ka - Iso- 
lahti 13,7, - Perttula 16,1 m., - Koi- 
visto 17,3. 

Kärkkäälä B4 41ä, kylä; Ppys. 

Kärkniemi (-knäs) 02 6ke, mt. (til 
om. vapaah. I. v. Hellens). 

*Kärkölä 03 3ka, rukoushuone; - 
Hattula 18, - Porras 21,5 hyv. h. 

Kärkölä 04 3i, pt. (khl. 20, tk. 14, 
rk. 17, 4,101 as., 257 km2). Mt: Huo- 
vila, Maavehmainen, Toivomäki; Sui- 
vola. Saha: Huovila. Kk.: k.kyl., Lap- 
pila, Marttila. Ks.: Tennilä. 
» Käfäjrmelahti B4 7ko, virkat, ja 
meij. (til.om. A. F. Danielson). Kärnäkoski, koski 5 km Partakos- 
kesta 05 Ike; sotatapp. heinäk. 21 p. 
1788 ja huhtik. 15 p. 1790. 

*Kärnälä A5 3r.e, kestik. ja höyryl. 
lait.; - Kokkovaara 14, - Sopala 13,. - 
Juurikkalahti. 

Käymälä, nit (rouv. I. Engelberg) 
Haapajärven kylässä Nurmeksen pitäjää. 

Kärppälä 03 llu, kylä; P' ja höyryl. 
lait. 

Kärpä 04 5i, kylä; Ppys. ja höyryl. 
lait. 

Kärra 02 8r.p, höyryl.lait. 

Kärrhy, mt. (kons. G. Böning) 8 km 
it.ko. Tammisaaresta. Os. Tammi- 
saari. 

Kärsämäki A4 5ke, pt. (khl. 48, tk. 
30, rk. 41, 2,650 as., 680 km2); p2; 
eläinmarkkin. k.kylässä syysk. Mt.: 
Ruutikainen. Kk.: k.kyl. 

Kärsämäen osuusmeij., lähellä Kärsä- 
mäen k.; meijerikoul. (joht. neiti A. 
B. Weisell). 

Kärsämäki 02 6p, rautplf. 4 km Tu- 
rusta; reservikomp.; mt. (kun.neuv. J. 
W. Marjalin). K:n tiilit, ks. Turun 
teolLlait. 

Kärsämänjoki A4 3p, joki. 

*Käyhkä 05 2p - Kotaniemi 13, - 
Huuhkala 16 hyv. m., h. 

Käyrä 02 4e, rautplf. ja Ppys. 5 km 
Auran asemalta. 

Käyrä, mt. ynnä huonosti hoidettu- 
jen ja pahantapaisten lasten kasvatus- 
lait., 1 km ko. K:n plf. Os. Aura. 

Köcklot A2 7e, saari. 

Kökar 01 8i ruots. kpl. (khl. 5, tk. 
10, rk. 8, 722 as., 57 km^); p3 ja luos- 
tarin rauniot. Ks.: Kläfskär. 

Kökarinaukko 01 8ke. 

Kökarin luotsias. Björkskärin luo- 
dolla. 

Kölm^ tunturiselänne; on Suomen ra- 
jana Koltapahdasta Haltiotunturiin. 

*Kölli B3 8ke - Korkeakoski 7, - 
Eräslahti 19. 

*Kömi B4 3p - Hannula 12,5 hyv. 
m., - Sumiainen 19,5 hyv. m. 

Komi, ks. Konginkangas. 

Köngäs 1. Kyngäs II 7ke, saha (toi- 
minimi G. & C. Bergbom)] ei käynnissä. 

Königstedt 03 6i, mt. (eversti E. v. 
Haartman); ent. lasitehd. Os. Tikkurila. 

Könkömäeno I le, ylisen Muonionjoen 
nimi. 

Könni B2 4p, mt. (til.om. E. A. 
Malmberg). 

*Köping B2 li - Rusk 16,3, - Snic- 
kars 11, - Gästgifvars Bergössä 21,4, - 
Johannesdal 17,6. 

""Köping B2 21ä - Sten 14,5, - Keko 
10,5, - Mikkula 10,7. Digitized by Google 50 Köpmansgrundin satamaloisto, 6 km 
lä.lo. Turusta, Airiston pohjoispäässä. 

Köyliö (Kjulo 1. -lä) C2 2e, pt. (khl. 
13, tk. 4, rk. 5, 3,293 as., 247 km2); 
P2. Mt: Kepola, Köyliön Vanhakartano 
(hist.); Puolimatka. Saha: Tuiskula. 
Kk.: Kepola, Vinnari, Yttilä. Ks,: Köy- 
liönjärvi. 

*K. - Säkylä 14. Köyliönjdrvi (Kjuloträsk) C2 2e; sen 
jäällä pyhimystaru kertoo piispa Hen- 
rikin murhatun. Köyliönjärvestä al- 
kaa Köyliönjoki. 

Köyliön Vanhakartano (Kjuloholm) 
C2 2e, sukukart. ja meij. (til.om. va- 
paah. A. Cedercreutz); ennen Turun 
katolisten piispojen oma. Ii. Laajoki C2 3i, joki. 

Laakajärvi A5 5e, jvi. 

*Laakso U 31o - Kujala 32,6 (ve- 
sitse), 18,7 (talvitie), - Sukuvaara 17,5 
(vesitse), 17,5 (talvitie). 

Laakspohja (Laxpojo) C3 6r.lä, mt. 
(kamarijunk. Hj. Linder); ent. kunin- 
kaankart. 

LaanUa, tuom. virkat, (tuom. A. G. 
Eriin) 2 km ko. Oulusta. 

Laatokka (Ladoga) C6 2, Euroopan 
suurin järvi; pinta-ala 18,000 km*, keski- 
määrin 18 m yli merenpinnan, aina 
250:neen m syvä. Venäjän , puolelta 
laskee siihen m. m. Syväri Äänisjär- 
vestä ja Volhova Ilmajärvestä. - L:n 
metsänhoitoalue, metsänhoitajan asun- 
topaikka Pyhäjärven pt.:ssä. 

iaJ&y, mt. (kaup.neuv. J. Askolin) 3 
km et.ka. Isnäsin tilalta C4 5i. Os. 
Gammelhy. 

Lachtis, ks. Lahti. 

Lagerholm, ks. Loikansaari. 

Lagmansboda, torppa ja höyryl.lait. 
2 km ka. Raaseporin raunioilta. 

Laha C4 5p, mt. (kaup.neuv. A. Ek- 
löf). 

LahdenkartanOj ks. Kartano. 

* Lahdenperä H le (asema oikein?) - 
Tschuolisjärvi 100 (vesitse taikka po- 
rolla), - Menesjärvi 69 (porolla), - Kop- 
pelo; Kittilän Majavaan kesäaik. tavall. 
vesitse. 

*Lahdenpohja B6 7i - Ihala 18, - Rist- 
lahti 27, - Korteela 17. 

^Lahdenpohja (Brovik) 05 6ke - Röm- 
pötti 15, - Muurila 23. 

Lahdenpohja, Jaakkiman kauppakylän 
satama. 

Lahdenpohja, hovitila (vuokr. rouv. 
H. Pärssinen); meijeri; 1 km it. Jaak- 
kiman k. 

Lahdentaan olutt., ks. Kuopion teoll. 
lait. 

Lahdentaka 03 2e, mt. (alikapt. va- 
paah. Edv. Standertskjöld); höyryl.lait. 
Os. Parola. Lahinen (-his) 03 2lä, mt. (til.om. 
A. V. Konow); L:n höyrys. (C. H, Norr- 
man). Os. Kuurila. 

Lahnakoski A3 7r.p, saha (raatim. 
Viktor Hermanson). Os. Kokkola. 

Lahnavesi B4 8e, jvi. 

Lahnus 03 6p, mt. (hovineuv. 0. F. 
Ekholm). Os. Nummela. 

Lahnus 03 6ke, mt. (til.om. vapaah. 
A. af Forselles), 

Lahti: Vanha L. 02 Ike, mt. (til.om. 
R. Grundström); Uusi L., mt. (til.om. 
W. Ljungherg) 1 km it. Vanhasta Lah- 
desta. 

Lahti (Lachtis) 03 3e, mt. ja meij. 
(kapt. 0. de Pont). 

Lahti, mt. ja meij. (kun.neuv. F. W. 
Lagerstedt) lähellä Lapuan as. B3 Ir.lä. 

Lahti (-tis) 04 3p, kauppala; kuuluu 
Hollolan seurakuntaan ja kuntaan sekä 
Nastolan nimism.piiriin; järjesty soik., 
postikont., piirilääk., apt. ja kirja- 
kauppa. Oma taloushallinto. Väkiluku 
650 henk. Oppilait: suom. yhteisk. (5 
luok., ei täydeli); kansanop. ynnä emän- 
täk. Pankkeja: Yhdysp., Kansallisp. 
Satama: Vesijärvi. TeolLlait. (kauppa- 
lassa tai sen läheisyydessä): L:n polt- 
timo ja painohiivat. sekä Vesijärven 
olutt. (L, bränn.akt.boL, toimeenpan.joht. 
F. Frigren, pääom. 80,000); L:n urkut. 
{Albanu^ Jurva); L:n puukenkät. (Sico- 
mal, puukenkätehd.y omist. J. Bagge); 
L:n höyrys. (hovineuv. August Fellman) 
lähellä Vesijärven as.; L:n olutt. (H. 
Mattsson). 

Lahti, raut.as.3 ynnä P^, S* ja ravint., 
et. kauppalasta; - Vesivehmainen 21,5 
m., - Herrala 24,6, - Sairakkala 21,5, 
- Pennala 12, - Uusikylä 22,1, - Ah- 
tiala 13 m. 

Lahden varasto, 2 km lä. Lahden ase- 
malta; päällikkönä rautat.kirjuri. 

Lahti, saha (I>. Tiainen) Sortavalan 

Laihia (Laihela) B2 21ä, pt. (khl. 41, 
tk. 33, rk. 10, 7,168 as., 579 km«); re- Digitized by Google 51 servikomp., kun.lääk. ja kirjakauppa; 
rautas' ynnä Pi ja S^. L:n emäntäkoul. 
Jakkulan kylässä. Ek.: k.kyl.. Isokylä 
(2), Jokioinen. 

Laihianjoki B2 2e, joki. 

Laikka, mt. (til.om. A. E. Sourander) 
Lempäälän pt.:ssä. 

Laiskansdkä A4 4i, järvenselkä. 

Laitakari I 8p, höyrys. (Trävaruakt.- 
hoi, Kemi). 

Laitakari, majakka 16 km lä. Ou- 
lusta. 

Laitakari C2 lp, last.paik. ja veis- 
tämö. 

iaito5aaW,Eauman ulkosatama; rauta- 
tie kpkiin. 

Laitiala C4 le, mt. (tai. W. Iso-Luk- 
kari); meijeri. 

*Laitikkala C3 21ä - Onkkaala 11, - 
Toppola 17, - Rato 17, - Huittula 25,1. 

""LaitUa A4 21ä - Paavola 18,6, - 
Pyykkö 19,3, - Hyrkäs 16. 

Laitila B3 71o, virkat, (maist. J. R. 
Forsman). 

Laitila (Letala) C2 3p, pt. (khl. 6, 
tk. 5, rk. 3; Kodisjoen kanssa: 7,838 
as., 539 km''); P^ ja käsityökoul. Tori- 
päiv. joka perj. Mt.: Kaukola, Palttila. 
Saha: Haaro. Kk.: Laitilan kylä, Un- 
, tamala. Ks.: Kodisjoki, Uudenkirkon- 
joki. 

*L. - Nästi 14,2, -Ihode 16,8, -Män- 
näinen 14, - Suontaka 10,7. 

^Laitila C5 2i - Niemi 15,3, - Niska- 
pietilä 11,8. 

Lakomäki B4 le, mt. (toht. O. Kihl- 
man). 

Lalli, olutt. (L. ölbryggJbol., omist. J. 
Pettersson ja J. Wigelius Bengs), 7 km 
it. Mustasaaren k. (palanut). Os. Tuo- 
vila. 

Lamala 1. Heponiemi, höyrys. (toimi- 
nimi Qv>ift, A. Lindblom) lähellä Tam- 
melan k. 03 3i. Os. Mustiala. 

Lammainen C2 2r.lä, kylä; kalapato. 

Lammasjärvi A6 5ko, jvi. 

Lammaskoski I le, koski; mahdoton 
I laskea. 

Lammasmäki, mt. (til.om. R. Rtlhling) 
10 km lä. Rantasalmen k. B5 6r.lä. 

"^Lammi B2 4i - Noksa 13,7, - Lau- 
tamaoja 18,5, - Taivalmaa 18,2, - Ponsi- 
maa 10,5. 

Lammi (Lampis) 03 2i, pt. (khl. 20, 
tk. 15, rk. 17, 6,780 as., 524 km^); pi, 
kun.lääk., apt. ja reservikomp. Mt: 
Evo, Kurkijärvi, Mommila-Hietoinen, 
Porkkala, TerraNova, Vanhakartano. 
'0 Teoll.lait: Mommila-Hietoinen. ^A:.; 
k.kyl. (2), Kataloinen. Ks.: Evo (P). *L. - Iso-Evo 13, - Syrjäntaka 12,3, 

- Kataloinen 9, - Riikoinen 13, - Han- 
kala 16 m., - Putula 13,4. 

Lamminmäki B5 5r.lä, railtplf. 9 km 
Pieksämäen asemalta. 

Lamminniemi B6 3lä, mt. (apt. O m. O. 
Oppman). 

*Lamminpää B6 7r.p - Kesälahti 12,5, 

- Ristilahti 24,5, - Kirjavala 21,5, - 
Tieaho 15, - Kangas 22. 

I Lampinjoki B2 7i, joki. 

Lampis, ks. Lammi. 

Lamppi B2 7i, mt. ja saha (toiminimi 
A. Ahlström) 6 km it. Ahlaisten k.; 
kylä ja Ppys. 

Lamfmjunjoki A4 5ko, joki. 

Langansböle, mt. (rouv. I. Böckerman) 
5 km it.ko. Tammisaaresta. Os. Tammi- 
saari. 

Langinkoski 04 6p, keisari Aleksan- 
teri in:nnen kalastuspaikka; paviljonki. 

*Lankoski B2 61o - Lohikoski 22,2, 

- Karvia 25, - Svartti 23,3. 
Lankoski (Längfors) B2 7p, saha (toi- 
minimi A. Ahlström). 

Lanskaja 06 8p, kesäas. 5 km Pie- 
tarista. 

*Lanteri A5 31o - Kajaani 11,4, - 
Neuvosenniemi 13,9 (talvitie), - Mat- 
tila 15. 

Lapila (Ekstensholm) 02 6r.läj mt. 
(neiti H. Oajander); höyryl.lait. Os. 
Naantali. 

Lapinjoki 1. Hinnerjoki 02 Ika, joki. 

Lapinlahden (Lappvik) hulluinhoito- 
lait, Helsingissä. 

Lapinlahti (-laks) A5 71o, pt. (khl. 37, 
tk. 54, rk. 39, 7,327 as., 578 km»); P^; 
höyryl.lait. k.kylässä. Mt,: Jussilan- 
saari. Kk.: k.kyl., Alapitkä (P), Tölvä. 
Höyryl.lait.: Nurmiranta. 

*L. - Nerkko 11,8, - Alapitkä 21, - 
Pinnumäki 17,7,- Jynhänniemi 13 (talvi- 
tie). 

Lapinlahti (Lappvik) 03 71ä, rautas.^ 
ynnä pi ja S\ Haararata (myöskin 
matkust.; 2 km) L:n satama-asemalle 
(höyryLlait.). 

*L. - Tammisaari 20 h., - Hanko 20 
hyv. h. 

Lapinmaa 1. Lappi (Lappland 1. Lapp- 
marken), maakunta. Suomen L. käsit- 
tää Lapin khlkunnan (khl. 51), paitsi 
Muonionniskan emäseurak., sekä Kuola- 
järven pt.:n Kemin khlkuntaa. Lapin 
tk., ks. tk. 24; Lapinmaan rk., ks. rk. 
45. 

Lappajärvi B3 lp, jvi (60 m yli me- 
renpinnan, pinta-ala 150 km'); pt. (khl. 
44, tk. 36, rk. 12, 5,272 as.. 533 km«); 
pi, kun.lääk. ja apt. Kk.: Kauhajärvi 
(P), Tarvola. Ks.: Savo (P). Digitized by Google 52 Lappdal C2 6e, last.paik. ja höyryl.- 
lait. 

LAPPEENRANTA (Villmanstrand) C5 
21jO, kpki [rk. 29, kreik.ven. rk. 1; jou- 
luk. 96: 2,315. jouluk. 90: 1,703 as. 
(kirkonkirj.), 1,397 suom., 179 ruots.; 
tamniik. 95: 2,500 as. (henkikirj.)]; 
raiit.as.^, 8(2,»), miesten työvankila, tulli- 
toim. (väliaikain.), Suom.rakuunarykm., 
Suom. sotaväen leiripaik., venäl. väkeä. 
Keisarin asunto, linnoituksia, vesipa- 
rannuslait., Lappeenrannan ja Lap veden 
eläinsuojelus- ja hevosyst.seura. Mark- 
kin, syysk., toripäiv. maalisk. Oppi- 
lait.: suom. reaali- ja porvarik. (kun- 
nallin., 5 luok.). Pankki: Pohjoism. p. 
Hist: perust. 1649, kpkioik. riistetty 
1683, venäl. hallussa ja uudet kpkioik. 
1743 — 1811. Lappeenrannan tappeluja 
kpgin valloitus elok. 23 p. 1741. Mat- 
kml.: näkötorni (60 m'yli Saimaan pin- 
nan). Ks.: Rapasaari (satama). 

*1^. - Kansola 17, - Tallinen 17, - 
Taipalsaari 14, - Joutseno 19. 

Lappeenrannan reservikomp., ks. Lap- 
vesi. 

Lappfjärd 1. Lapväärt[t]i (Lappfjärd) 
B2 5p, pt. (khl. 40, tk. 34, rk. 9; 6,171 
as., n. 730 suom., 322 km*); Pi. Mt: 
Klävus, Träskvik (hist.). Sahoja: iUg- 
narsvik, Storfors. Kk.: k.kyl., Dags- 
mark (P), Härkmeri (P). Mörtmark (P). 
Ks.: Tiukka (P), Söderbacka (kestik.). 

Lappfjärdinjoki 1. Uronjoki, juoksee 
L:n kirkon ohitse; joen ylisen osan 
nimi Isojoki. 

Lappi A3 4ko, rautas.* ynnä P^ (os. 
Lappi, Oulun lääni), S' ja ravint.; yk- 
sit, rautatie rakennetaan L:sta Raa- 
heen. 

Lappi C2 li, pt. (khl. 10, tk. 4, rk. 
3, 3,273 as., 215 km^); P^ (os. Lappi, 
Turun lääni). Toripäiv. joka kuuk. 
Sahoja: Alinen, Lapin saha. Kk.: k.kyl. 

Lapin saha {K. Vanhala ja Kumpp.) 
lähellä Lapin k. 

Lappila 04 31ä, rautas.^ ynnä P^ ja 

*Lappjoki 02 Ike - Nuoranne 36, ^ 
Eurakoski 30, - Rauma 9,6 m. h.; - 
Irjanne 13. 

Lappo 01 6i, saari; kylä ja höyryl.- 
lait. 

Lappo, ks. Lapua. 

Lappträsk 04 4lo, pt. (khl. 4, tk. 23, 
rk. 14, 4,931 as., n. 1,850 suom., 328 
km^); PK 2 kirkkoa (suom. ja ruots.) 
lähellä toisiaan. Mt: Pockar, Porlom, 
Sjökulla (maanvilj.kouL), Marieberg, 
Rudom. Kk.: Kappelby (2), Kimoböle 
(P), Labby-Harsböle, Pockarby, Porlom Lappvesi 01 6i, kapea merenaukko. 

Lappvesij ks. Lap vesi. 

Lappören A2 7e, saari. 

Lapua (Lappo), khl. 42; rk. 12; B3 
llä, pt. (tk. 36, 11,373 as., 954 km^): 
kun.lääk., eläinlääk., apt, emäntäkouL; 
raut.as.4 ynnä pi ja S'. L:n k.kylä hy- 
vin suuri. Osa Alanurmon ja Ruhan 
kyliä kuuluu L:n kuntaan, mutta Nur- 
mon seurakuntaan. Kirkolla sotatapp. 
heinäk. 14 p. 1808; muistopatsas. 

Mt: Lahti, Lassila. Teoll.lait: Hissa, Houru, 
Rintala, Tiitu. Kk.: k.kyL (2), Haapakoski, 
Hellanmaa (P), Ruha, Tiistenjoki (P). Ks.: 
Simpsiönvuori. 

Lapuan- 1. Uudenkaarlepyynjoki B2 
2r.i; 165 km pitkä, 70 m leveä, vesis- 
tön ala 4,600 km^. 

Lapvesi 1. Lappee (Lappvesi), khl. 23; 
tk. 41; 05 21o, pt. (rk. 29, 8,930 as., 
n. 110 ruots., 728 km^); kirkko Lap- 
peenrannassa; Lappeenrannan reservi- 
komp. Höyryllä käypä telasilta tuk- 
kien kuljetusta varten, omist. os.yht. 
W. Gutzeit & 0:0, 9 km lä.lo. L:ran- 
nasta. 

Mt: Lauritsala; Pulsankartano, Ropo. Teoll. 
lait: Ihalainen, Kaukaan tehd., Lauritsala, 
Varkaan saha. Kk.: Hartikkala, Kaukaan tehd. 
ia kaksi muuta. Ksj Lauritsala (P), Mustola, 
Mälkiä, Saimaan kanava, Tuohlmäki, Turmaja, 
Vainikkala. 

Larsmo, ks. LuotO. 

Lassila (= suom. 1. Kläsmark) B2 81ä, 
rukoushuone; Ppys. 

'^'Lassila B3 llä, mt. (rouv. M. Lager- 
stedt); - Sippola 15, - Loukko 18,7, - 
Toppari 15,1. 

Lassila B4 4ke, virkat, (tuom. J. A. 
Wahlberg). 

Lastukoski B5 Iko, koski. 

Lastunen 03 li, mt. (til.om. E. Kin- 
gelin); meijeri. 

"^Latola A4 4r.lä - Alapihkala 12, - 
Kangasniirala 19,2, - Knuutila 13. 

Latokartano (Näsegärd) 03 51o, mt. 
ja meij. (maanvilj.neuv. A. Björken- 
heim); rautat. (ei käynnissä) et. tilalta. 

*Latva A6 51ä - Särkijärvi 16, - Miye- 
järvi 16. 

iLatvasyrjä B6 81u - Tuokslahti 19, 
- Ännikänniemi 12, - Sortavala 33,5. 

Latvavesi B5 7ka, Saimaan selkiä. 

Lauhavuori B2 61ä, vuori; näkötorni. 

Laukaa (Laukas) khl. 45; B4 3ka, pt. 
(tk. 39, rk. 19, 10,240 as., 884 km«); 
pi ja apt.; tuleva raut.as. 

Mt.: Harhala, Mannila, Markkula, Perna- 
saari; Albacka, Kankaanpää, Pellosniemi (mat- 
kail.), Piilola, Saarikko. TeoU.la%t: Haapakoski, 
Äänekoski. Kk.: k.kyL, Vehniä, Äänekoski. 
Ks.: Kuhankoski, Kuusankoski, Mämminkoski, 
Suolahti, Äänekoski (P). 

Laukio, mt. (til.om. E. V. Tjulin) 18 
km et.lo. Juvan k. B5 5r.e. Digitized by Google 53 *Laukkala A4 51u - Tähtelä 13, - 
Hemmilä 21. 

Laukkcda A4 8e, kylä; höyryl.lait. 

Laukko C3 Ike, sukukart. ja meij. (va- 
paah. H. Standertskjöld-Nordenstam; en- 
nen Knrki-suku); höyrys. (L.dngs,, omist. 
H. Standertskjöld-Nordenstam); höyryl.- 
lait. 

Laukkoski (Löfkoski) C4 51ä, mt. 
(koll.neuv. A. W. Lindfors). 

*Laukula C3 llä - Nuupala 8,7, - 
Koivu 14 m., - Pajulahti 23,6, - Ku- 
rala 30. 

Launiala B5 Siä, virkatalo. 

"^Launonen C3 4ke - Topeno 20,3, - 
Riihimäki 17, - Janakkala 21,4. 

"^ Lauri I 6lä - Filpus 11,5 m., - Ran- 
tatuomas 16,3 m. 

*Lauri II 3e - Sukuvaara 16,5 (ve- 
sitse), 16,5 (talvitie), - Yliaska 16,5 
(vesitse), 14,5 (talvitie); polku Kittilän 
Nikulaan harvoin käytetty. 

^Laurila A4 llä - Soini 28,6, - Heis- 
kari 10. 

Laurila, mt. (toht. O. Heikel) 2 km 
lä. Inkalan tilalta. Os. Hämeenlinna. 

Lauritsala C5 21ä, mt., meij. ja olutt. 
(L. gardj von Haartman^ omist. eversti 
E. V. Haartman); höyrys. (T. <fh J, Sai- 
vesen); sulku; lastpaik., luotsias. ja ho- 
telli Saima; Ppys. 

Laurola C6 li, mt. (neidit A. ja L. 
Grigorkoff), osa ent. lahjoitusmaata. 
Os. Hiitolan as. 

*Lautamaoja B2 4r.ka - Lammi 18,5, 
- Kuivanen 22,5, - Karvia. 

Lautela C3 5p, kylä; Ppys. 

Lautsia C3 2ke, mt. (tai. K. Mäki- 
nen). 

*Lauf silta 06 5p - Valkjärvi 14 hyv. 
m., - Kivennapa 14,2. 

Lauttakylä 02 2i, kauppalan kaltainen 
ryhmä, käsittävä 3 kylää lähellä Huittis- 
ten k.; pi, apt. ja Uudenmaan pankin 
kont.; eläinmarkkin. syysk.; höyryl.lait. 

*L. - Matkusjoki 18,5, - Kiviniemi 
10, - Fanttila 16,3, - Riste 21 h., - 
Rutuna 22. 

Lavansaari 1. -vass- 05 7p, saari ja 
majakka; Peninsaaren kanssa kunta ja 
kirkoll. seurak. (khl. 21, tk. 43, rk. 
31; väkiluku ja pinta-ala, ks. Koivisto); 
Ppys. ja tullivartioas. Kk.: k.kyl. 

*Lavikanlahti 05 Ike, kestik. ja höy- 
ryl.lait; - Savitaipale 2,7. 

Lavia B2 8e, pt. (khl. 12, tk. 2, rk. 
6, 5,135 as., 260 km2); P2 ja apt. haa- 
raos. Toripäiv. kahdesti kuussa. Mt.: 
Huida, Varheenmaa. Kk.: k.kyl., län- 
tin, piiri. 

Lavila 02 li, mt. (maanvilj.neuv. A. 
Björkenheim). Lavola 05 4ke, mt. (varatuom. J. 
Thesleff); os. Viipuri. Likellä sitä L:n 
sulku; höyryl.lait. 

Laxpojo, ks. Laakspohja. 

Ledsund 01 8r.lä, majakka. 

Lehdesmäki, mt. (talonpoika) 4 km 
it.ko. Hauhon k. 03 2e. 

Lehijärvi, jvi it. Parolan asemalta. 

^Lehtimäki A3 8p - Kopsala 18. - 
Kangasvieri 19,8. 

Lehtimälci B3 3r.kb, kpl. (khl. 44, tk. 
36, rk. 12, 2,041 as., 578 km^); P'. 
Kk.: k.kyl. 

* Lehtimäki B3 31ä - Alamarttila 18, 

- Kärki 11,8. 

Lehtinen 02 3i, mt. ja meij. (taloll. 
leski E. Lehtinen, ennen majuuri Jack). 

Lehtiniemi, mt. (kenr. N. Weckman) 
4 km p. Savonlinnasta. 

*Lehtokylä 06 3e, mt. (til.om. J. Iho); 

- Valkjärvi 13,1 hyv. m., - Kyyrölä 
16,6, - Kuusa 19,4. 

*Lehtola B3 4i - Peltola 17,5 hyv. 
m., - Pylkönmäki 16,5 hyv. m. 

Lehtoniemi B5 5p, konepaja (L:en 
konepaja, omist. ins. A. Krank). Os. 
Varkaus. 

Lehtovaara A5 51ä, vuori (275 m). 

Lehto, ks. Boistö. 

Leineperi (Fredriksfors) B2 8r.e, rau- 
tat. (kankirautaa), manuf.tehd., saha ja 
meij. (toiminimi A, Ahlström)-, siihen 
kuuluu Solan (Fredrikshergin) rautat. 
1 km lä. Leineperistä. 

Leirdkylä 06 41ä, mt. (valtioneuv. 
Romanenkon perill.), ent. lahjoitus- 
maan kantatila. 

Leininsdkä 04 4p, jvi. 

*Leinola A4 4ko - Puukamo 19,5, - 
Petäjälahti 14,5. 

Leistilä 06 5ke, mt. (koU.siht. N. 
Spiridonoff). Os. Mustamäki. 

Leivonmälci B4 5r.ka, pt. (khl. 30, tk. 
62, rk. 28, 2,364 as., 262 km»); pi ja 
apt. Kk.: k.kyl.. Havumäki. 

*£. - Joutsa 21, - Kauppila 27, - 
Rutalahti 13 m. 

Lernbilä, Lemhois, ks. Lempilä, Lem- 
poinen. 

Lemböte 01 5ka, kylä; 2 km siitä p. 
„Lemhöten kappeli "", muinaisjäännös. 

Lemi (Klemis) 05 le, pt. (khl. 23, 
tk. 41, rk. 29, 4,238 as., 213 km»); p3. 
Kk,: k.kyl. 

LemXahti 02 61ä, saari; ulkotalo 5 
km et. Kvidjan tilalta. 

Lemland 01 5r.i, ruots. pt. (khl. 5, 
tk. 10, rk. 8, 2,019 as., 97 km^); P^. 
Kk.: k.kyl. Ks.: Granhoda (P), Herrö, 
Lemhöte. 

Lemo, ks. Lemu. Digitized by Google 54 Lemonkartano, mt. (rouv. W. Broms) 
5 km it. Perniön k. C3 51ä. 

Lempilä (-mb-), mt. (kreivi C. Arm- 
felt, vuokr. nimism. A. Ekblom) 2 km 
lä. Viurilan- tilalta C2 6r.i. 

Lempiaaari 1. Lemsholma (Lemsjö- 
holm) C2 5p, mt. ja höyrys. (3 km p. 
tilalta; vapaah. O, von Haartman); höy- 
ryl.lait. Os. Merimasku. 

Lenypoinen (Lembois) C3 li, virta; 
1-sulkuinen kanava (pituus 1 km, loi- 
vuus 2,8 m); Lempoisten as., ks. Lem- 
päälä. 

*i>. - Halme 20,3 m., - Vesilahti 9,6 
(talvitie), - Tampere 24,5 m, - Kär- 
jenniemi 16, - Toijala 21. 

Lempoisten höyry s. (kaupp. J. V. En- 
qvist) lähellä Lempäälän k. C3 li. 

*Lempyy B5 3r.lä - Niirala 21, - 
Kurkimäki 23.5, - Suonnejoki 15. 

Lempäälä (Lempälä) C3 li, pt. (khl. 
16, tk. 12, rk. 20, 4,692 as., 285 km^); 
rautas.^ (ent. Lempoinen) ynnä P* ja S'. 

Mt: Hietaniemi, Kukkola, Kulju, Lastunen, 
Sotavalta, Tolvila; Henneri, Innilä, Kelho, 
Laikka, Loppi. Sahoja: Hollo (haararata), Lem- 
poinen. Kk.: k.kyl., Kulju, La pinkulma. Nurmi. 

Lemströmin kanava Cl 5r.i; 0,5 km 
pitkä; kääntösilta. 

Lemu (-mo) C2 3r.ka, pt. (khl. 7, tk. 
6, rk. 2, 804 as., 32 km»); P«. Mt: 
Järäinen; Tenhola. Kk.: k.kyl. 

Lemu (-mo) C2 61ä, niemi; höyryl. 
lait.; sotatapp. 1808; ks. Ala- ja Yli- 
Lemu. 

Lentiira A6 31ä, jvi ja rukoushuone. 

Lentua A5 4r.i, jvi (166 m). 

Lepoa (Stjernsund) C3 2e, salmi; mt. 
(kenr. N. Packalen); tulee hänen kuol- 
tuaan Suom. valtion omaksi, joka sinne 
perustaa puutarhakoulun. Os. Parola. 

Lepistönselkä B5 8ke, jvi. 

Lepolahti, mt. (rovasti U. V. Telenin 
perill.) 9 km lu. Kiteen k. B6 5i. 

Leponiemi B3 7p, virkat, (til.om. K. 
Nordqvist). 

Leppiniemi A4 li, talo luonnoniha- 
nalla paikalla Pyhäko sken varrella. 

Leppäkoski B6 6e, puumassa- ja pa- 
perit. (L, trämassefabr., omist. asess. 
W. V. Frenckell, Tampere). 

Leppäkoski C3 4i, rauLas.^ ynnä P^ 
jaS«. 

Leppäkoski C3 4i, koski; mt. (kenr. 
M. Standertskjöld); tiilit. (vuokr. kaup. 
neuv. Paul Chmeletvski). 

Leppälahti B5 4i, höyryl.lait. 

Leppälahti, Euskealan pt:n ent. kpl.; 
kirkko n. 40 vuotta sitten muutettu 
nyk. Kirkko leppälahden kylästä Soan- 
lahteen. 

Leppälahti C3 4e, mt. (senaat. vapaah. 
Y. S. Yrjö-Koskineu). *Leppälä C5 2e - Joutseno 11, - Vii- 
tikka 18, - Kuurmanpohja 12,8. 

*Leppälänpää B6 Ike - Kelvä 20, - 
Kaltimo 13,5. 

*Leppänen B3 2e - Levijoki 20, - 
Pahkamäki 10,5. 

Leppäniemi, mt. (nimism. G. M. v. 
Essen) 3 km ka. Maaningan k. B5 
lr.lä. 

Leppäniemi B7 2e, kylä; L:n tullias., 
ks. Kaksinainen. 

Leppäniemi C3 41ä, mt. (tai. E. Kas- 
sari). 

Leppäniemi, mt. (til.om. O. Band- 
holtz) Antrean pt.rssä. 

*Leppäselkä B4 21ä - Hautamäki 16, - 
Keitele 11, - Vesanto 18. 

Leppävesi B4 5p, tuleva rauLas. 

Leppävesi B4 5i, jvi. 

Leppävirta 1. -virrat (Leppävirta), tk. 
57; B5 3e, pt. ja kunta (= L:n ja Var- 
kauden seurak.; khl. 39, rk. 39; L:n 
seurak. 14,939, Varkaus 916 as.; Var- 
kauden kanssa 1,278 km^); pi ja S\ 
kun.lääk., apt. ja kirjakauppa; höyryl. 
lait. k.kylässä. 

Mt.: Alapiha, Karlvik, Kopolanniemi, Ora- 
vikoski, Pitkälänniemi, Vokkola; Ukkola. TeolL- 
lait.: Horsmalahti (P), Oravikoski, Sorsakoski, 
Taipale, Varkaus. Kk.: k.kyL (2), Kuri alan- 
ranta, Paukarlahti, Saamaiskylä, Sorsakoski (2), 
Timola, Varkaus (2). Ks.: Kotalahti (P), Ko- 
polanvirta, Taipale, Varkaus (P ja S), Ämmä- 
koski. 

*L. - Niirala 10, - Kausala 3. 

Leppävirta, luonnonihana virta, juok- 
see L:n kirkon ohitse; sotatapp. maa- 
lisk. 11 p. 1808. 

Leskär C5 51ä, majakka. 

Lestijoki 1. Raumajoki A3 61o, joki 
(120 km). 

Lestijärvi 1. Lesti A3 8ke, kpl. (khl. 
43, tk. 31, rk. 13, 970 as., 595 km«); 
Ppys. (Toholammen postitoimiston alai- 
nen). Kk.: k.kyl. 

Lestijärvi A3 8ke, jvi (65 km^). 

Letala, ks. Laitila. 

Levanpelto, ks. KuUaa. 

Levaschovo C6 6e, raut.as.^ ynnä S^. 

*Levijoki B3 li - Haisko 13,5, - 
Pahkamäki 14,5, - Sorvari 14,5, - Lep- 
pänen 20. 

Levitunturi I 4i, vuori (572 m).* 

Levo C2 61ä, mt. ja höyry s. (L. ängs. 
hol.^ Turku, kommandiittiyht., omist. 
K. E. Blomherg, J. Fr. Blomqvist y. m.). 

*Levä C3 31ä - Jokioinen 15, - Ol- 
lila 21,3, - Sorvasto 15, - Vesikoski 17. 

Levänen (Leväis) B5 le, virkat, ja 
Kuopion pt:n vaivaistalo; ent. maan- 
vilj. koulu. 

Levänen (Leväis) C5 li, höyryl.lait. 

Lexvall C3 71ä, mt. (Fiskarsin os.yht.). 
Os. Tammisaari. Digitized by Google 55 Libelits, ks. Liperi. 

*Lieksa A6 7e, Pielisjärven pt.:ii 
k.kylä (höyryl.lait); käytetään P;n 
pitäjänkin nimenä; - Kotalahti 22 (tal- 
vitie 17), - Kylänlahti 15, - Vedensuu 
13,5 (talvitie). 

Lieksanjoki A6 7i, joki. 

LielahH B3 7e, mt. (teht.om. W. F. 
V. Nottbeck); kapearait. haararata Porin 
radalle. Os. Tampere. 

liiesi, ks. Kinnari. 

Liesjärvi C3 3ka, jvi (113 m). 

Lietlahti, mt. (tai. A. Pulkkinen) 1 
km lo. Haukivuoren k. B5 51ä. 

Lieto (Lundo) C2 6p, pt. (khl. 14, 
tk. 6, rk. 1, 4,067 as., 165 km»); ps, 
rautas.^ ynnä P* ja S^. Mt: Nautela, 
Vääntelä. Teoll.lait: Liedon polttimo, 
Litoinen. Kk,: k.kyl. 

Liedon polttimo (Lundo hränn^akUhd», 
Turku, toimeenpan. joht. A. B. Nord- 
fors, pääom. 150,000) lähellä Liedon as. 

*Lietsa C3 41ä - PortÄS 16, - Muu- 
rlia 17,1 m. 

Lievestuorenjärvi B4 6r.lu, jvi. 

Lignellin höyrys., -puusepän- ja val- 
keanviriket. (kaupp. Martin Lignell) 8 
km ko. Hangosta. 

Lihcmiemi C5 4ke, höyryl.lait. 

Liianaaari C5 lp, saari; höyryLlait. 

Liikkala C4 4r.i, mt. (everstiluutn. 
L. Forsten), osa ent. lahjoitusmaata; 
meijerikoul., talouskoul.; „Liikkalan so- 
pimus" elok. 1788, sotatapp. heinäk. 
3 p. 1789. Os. Utti. 

Liimatta 05 4ke, mt. (valtioneuv. 
Fr. Thesleffin perilL). Os. Viipuri. 

Liinaharja, mt. (tai. S. N. Vanha- 
kartano) Vähärauman kylässä 3 km 
lä. Porista. 

^Liinamaa B2 2i - Hiili 11, - Sip- 
pola 11,5, - Träsk 19,8. 

LiklamoTisaari A6 7e, saari; luotsias. 

Liljefors, ks. Virtoinen. 

Liljendal 04 3r.ka, kpl. (khl. 4, tk. 
22, rk. 14, 1,601 as., n. 180 suom., 
117 km*^); p2. Mt: Liljendalinkartano. 
Kk.: Hommansby, Säfträsk, Söderby. 

Liljendalinkartano, virkat, (merikapt. 
W. Nyberg) lo. L:n kirkolta. 

Liljevik 03 21o, mt, meij. ja höyrys. 
(Anders Andersson). Os. Iittala. 

Lill-Ahbiyrfors, ks. Vähä-Ahvenkoski. 

Lillandet, saari it. Nauvon kirkolta 
02 5i. 

LiU-Heikkilä, ks. Vähä-Heikkilä. 

Lill-Hiitis, ks. Vähä-Hiisi. 

Lillkyro, ks. Vähäkyrö. 

Lill-Merijoki, ks. Pien-Merijoki. 

LUl-Ojamo, huvila (valtioneuv. W. 
Lagus) Ojamon tilan maalla 03 5i. 

LillpelUnen, ks. Vähäpellinen. Lillpemäviken, ks. Yähäpernajanlahti. 

Liminganjokiy juoksee Liminganjär- 
ven läpi A4 llä. 

Liminka (Limingo) A4 llä, pt. (khl. 
46, tk. 28, rk. 42, 3,456 as., 299 km^); 
Perä-Pohjanmaan kansanop.; raut.as.^ 
ynnä Pi ja S^. Mt: Marttila. Kk,: 
Alatemmes, Limingan kylä (2), Kanta- 
kylä. Eaut.plf.: Tupos. 

Limingan meijerios.yht. ynnä meijeri- 
koul. (joht. E. J. Arppe). 

Lindnäs, ks. Linnanen. 

Lindö 03 71ä, mt. (hovioik.neuv. va- 
■ 01. de la Ohapelle); höyryl.lait. 

Linikkalaf saha (Forssa aktbot) lä- 
hellä Forssan tehd. 03 3ke. 

Linkola, mt. (til.om. W. Ullman) 6 
km lu. Sulkavan k. B5 81ä. 

Linna, mt. (salaneuv.rouv. E. Oron- 
stedt). Os. Helsinki. 

*Linnainen 03 li - Toijala 13, - 
Orjanhirsi 7,5, - Valkiakoski 21,3 (tal- 
vitie), - Huittula 13.9 (talvitie), - Sil- 
lantaka 5,3 (kesätie). 

Linnainen, mt. (pankinkasööri E. 
Bruun) 1 km et. TavastkuUan tilalta. 
Os. Helsinki. 

Linnanen (Linflnäs) 04 31ä, mt. (va- 
paah. H. Stjemvall). Os Lappila. 

Linnavttori, vuori lähellä Enonveden 
järveä 6 km Sulkavan kirkolta B5 81ä; 
muinaisjäännöksiä. 

Linnunpää, mt. Piikkiössä, 3 km lu. 
Paddaisten tilalta 02 6ke. Os. Turku. 

Linnunvaara B6 6ke, mt. (apt.om. 
K. Ohoren). Os. Värtsilä. 

Lintula 06 5i, ent. hovitila ja lah- 
joitusmaa: 1) mt. (pankkiirihuone O. 
Vinberg & O: o); 2) mt. ja meij. (omist. 
L:n naisyhdyskunta, ennen salaneuv. 
F. Neronoff ); L:n nunnaluostari Kauk- 
järven kylässä et. Lintulasta. 

Lintulahti B3 2ke, mt. (tai. E. Lah- 
tinen); ent. kestik.; sotatapp. heinäk. 
3 p. 1808. 

Lintusalo 05 Iko, saari. 

Liperi (Libelits), khl. 36, tk. 52; B6 
31ä, pt. ja kunta (= L:n luteril. seu- 
rak. ja osa L:n kreik.ven. seurakuntaa: 
rk. 38, kreik.ven. rk. 3; 13,499 as., 729 
km^); Pi ja apt.; höyryl.lait. k.kylässä. 

Mt.: Lamminniemi, Siikasalmi, Simanannie- 
mi (maanvilj.- ia meij.koulu), Harjula, Kaup- 
pila, Rantala. Villakehruut.: SiikakoskL Kk.: 
k.kyl., Kaatamo, Taipale. MatkaiU Pesolan- 
salmi, Pärnävaara, Ristinpohia, Vaivio. Ks.: 
Taipale (P, kreik.ven. seurak.), Tikansaari. 

*L. - Taipale 19, - Ylämylly 17, - 
Sotkuma26,6, - Korpivaara 17 (talvitie). 

*Lipinlahti A5 8i - Konnani ampi 17,5, 
- Nurmeksen kauppala 8. 

*Lipola 06 3ka, kestik., tullias. valta- 
kunnan rajalla 2 km it. kestik.; - Va- Digitized by Google 66 riksela X8,9 hyv. m., - Mäkrälä 18,9 
hyv. m., - Vuotta 11 m. 

Litmaniemi B5 3ko, höyryl.lait. 

LiUnnen (Littois) C2 6p, verkat. {Lit- 
tois fabr.bol., omist. C. L. Schnitt, toimi- 
nimi O. M. Dahlström ja toiminimi 
Gust. A. Lindblom); os. Turku; tuleva 
rautas. (pys.). 

Liukkola, ks. Otavan saha. 

Liuksiala C3 2r.lä, mt. (kun.neuv. A. 
Meurman); ent. kuninkaankart. ja Ka- 
tariina Maununtyttären asuinpaikka hä- 
nen leskivuosinaan. 

Liima, Joroisten pt.:n vaivastalo 2 
km lä. Joroisten k. B5 5ke. 

Livojoki II 7ke, joki; Livojärvi II 
7r.ko, jvi. 

Livonsaari 1. Livoluoto (Livo ö) 02 
3r.e, saari. 

LocJiteä, ks. Lohtaja. 

Lofsdal 02 61ä, mt. ja meij. (reht. E. 
T. F. Reuter); höyryl.lait. 

^Lohikoski B2 8p - Eajala 15,5, - Lan- 
koski 22,2, - Ylipeijari 19,8. 

Lohikoski^ koski lähellä Kankaan pa- 
perit ehd. B4 5p. 

Lohikoski B5 8ke, saha (Hackman dk 
C:o); osa ent. L:n lahjoitusmaata. 

^Lohilahti, kestik. lähellä Lohikos- 
ken sahaa B5 8ke; - Sulkava, - Ra- 
sila. 

Lohja (Lojo), khl. 2; tk. 19; 03 6r.lä, 
pt. (rk. 23, 5,440 as., n. 1,370 ruots., 
254 km^); P\ piirilääk., apt. ja reservi- 
komp.; kirkko keskiajalta; raut.as.^ ynnä 
P3 ja S\ 

Mt.: Kirkniemi, Kirkonkj'lä, Koski, Laaks- 
pohja (hist.), Ojamo (ent. kaivos), Outamo 
(matkail.), Vaanila (parannuslait.), Lylyinen, 
Mongola, Paloniemi (matkail.), Rantala, Stor- 
tötar. TeolLlait: Kirkonkylä, Lohjan olntt., 
kalkkiuuni ja saha, Virkkilä. iT/c.-Lohjannum- 
mi, Kirkniemi-Jönsböle, Kirkonkylä, Suittila. 
Ks.: Jalassaari, Lill-Ojamo, SOLhem. 

Lohjan höyry s. (Lojo dngs.bol.j Karkku; 
omist. F. A. Ekholm ja K. A. Packa- 
len) Kirkonkylässä 03 5i. Os. Mus- 
tio. 

Lohjan kalkkiuuni (kapt. Karl Fors- 
ström) lähellä Kirkniemen plf. 

Lohjan olutt. (Lojo akt.bri/gg.^ pääom. 
100,000). 

Lohjanjärvi (31 m yli merenpinnan, 
pinta-ala 110 km"^) lä. L.n kirkolta. 

*Lohjanmimmi (Lojobacke), L:n pt.:n 
suuri k.kylä (kirjakauppa ja höyryl.- 
lait.); - Kirkonkylä 8,5, - Ventelä 4,3, 
- Hyvelä 22. 

Lohjanselkä (Lojo äs), ks. Salpaus- Lohm 02 5e, luotsias.; telefooni. 
Lohtaja (Lo[c]hteä] A3 5ke, pt. (khl. 
43, tk. 31, rk. 13, 3,292 as., n. 110 ruots., 296 km^); p». Aselepo syysk. 
29 p. 1808. Kk.: k.kyl. 

*Lohvansuu A4 5ka - Jatkola 19, - 
Jokela 11, - Lystilä 16, - Niemelä 19. 

Loika/nsaari (Lagerholm), mt. (leht. 
S. J. E. Lagus) 10 km lä.lu. Savon- 
linnasta. 

Loimaa (Loimijoki), khl. 13; tk. 7; 
02 4r.i, pt. (rk. 5, 10,104 as., 632 km»); 
kun.lääk.; raut.as.* ynnä P\ S' ja ravint.; 
apt. Ypäjän ja Mannisten kylistä 
ynnä nyk. Perttulan kplista tehdään 
Ypäjän pt. Mt.: Aittamäki, Haar öi- 
nen. TeoU.lait.: Aittamäki, Loimaan 
naulat, ja saha, Mellilän turvepehkut., 
Vesikoski. Kk.: Hirvikoski, Kojonkulma, 
Niinijoki, Peränkulma, Vesikoski, Ylis- 
taro. Ks.: Peltoinen. 

Loimaan höyrys. (Loimijoki ängs.akt,' 
hoi,, toimeenpan. joht. J. F. Mittler, 
pääom. 200,000) lähellä Loimijoen as. 

Loim^ian naulat. (Loimijoki spikfahr, 
akt.bol., toimeenpan. joht. J. F. Mittler, 
pääom. 300,000) Hirvikosken kylässä 
2 km et. Loimaan k. 

*Loimala B7 31ä - Papero 18 m., - 
Maisula 18 m. 

Loim>ala B7 31ä, kylä ja metsänhoito - 
alue; mets.hoitajan virkat, (mets.hoit. 
A. J. Ahlherg). Os. Kitelä. 

Loimalanjärvi B7 31ä, jvi. 

Loimijoki 02 2i, joki; ylisen osan 
nimi Forssanjoki. 

Lojo, ks. Lohja. 

Lokalahti 1. -la (Lokalaks 1. -la) 02 
3ke, kpl. (khl. 6, tk. 5, rk. 3, 1,768 
as., 83 km-*); P^. Mt.: Hermansaari, 
Perkiö. Kk.: k.kyl. 

Lopenjärvi 03 4e, jvi, josta Lopen- 
joki alkaa. 

Lopenkartano, ks. Spurila. 

Loppi (-pis),'mt. (til.om. J. Kerkko- 
nen) 5 km p.ko. Lempäälän k. 03 li. 

Loppi (Loppis) 03 4e, pt. (khl. 18, 
tk. 16, rk. 23, 6,269 as., 579 km»); P2. 

Mt: Kormu, Leppälahti, Salmio, Salo, Santa- 
mftki, Leppäniemi, Sarvijoki. TeolLlait.: Kär- 
keen höyrjs., PQpala, Rautakoski, Santamäki. 
Kk.: k.kj'l., Löyliäinen, Launoinen, Pilpala. 
Salo. Matkail: Punelia. 

LotHa 03 li, mt. (til.om. O. E. Ols- 
son; ennen Blä,field-suku). Os. Valkia- 
koski. 

Lotokka B6 3e, mt. (til.om. J. Par- 
viainen). Os. Hammaslahti. 

Louhisaari ( Villnäs), mt. (neiti W. Man- 
nerheim) 3 km lä. Askaisten k. 02 3ka. 

Louhisaari, Lousaari, ks. Askainen. 

Lonhivesi B5 7lo, jvi; 25 km pitkä. 

Loukinen I 4i, joki. 

""Loukko B2 2r.ka, mt. (til.om. G. A. 
Wasastjema); kestik.; - Lassila 18,7, - 
Alamarttila 6,7, - Kaukola 18,5. Digitized by Google 57 Lotmatrivi C4 8r.i, venäl. loistoma- 
jakka; läheisyydessä Lounatkorkian 
vuori (158 m). 

LOVIISA 1. Lovisa (Lovisa) C4 6p, 
kpki [rk. 14; jouluk. 96; 2,018, jouluk. 
90: 1,755 as. (kirkonkirj.), 1,675 ruots., 
80 suom.; tammik. 95: 2,173 as. (henki- 
kirj.)]; S(3, 5), ylein. sairaala, eläinlääk. 
ja vesiparannuslait. Markkin, lokak., 
toripäiv. helmik. ja kesäk. Perust. 
1745 nimellä Degerby, sai 1752 L:n 
nimen; maaherran asuinpaik. 1745-73. 
Yksit, kapearait. rautatie (82 km) ra- 
kennetaan L:sta Vesijärven satamaan. 
Oppilait: ruots. alkeisk. (4 luok., seka- 
koulu). Pankkeja: Yhdysp., Uudenmaan 
p. Matkail.: Boulogninmetsä, Puisto. 

*L, - Pernaja 13 m., - Säfträsk 20, 
Korsmalm 20, - Ahvenkoski 17 m., - 
Sillankylä (itäpuolella Pyhtään k.) 23. 

Loviisa, ent. pt. (v:teen 1863), kä- 
sitti Elimäen, Anjalan ja Ruotsinpyh- 
tään. 

Loviisan luotsias. Lekar-vuorella lä- 
hellä L:n kpkia. 

Luhanka (-ngo) B4 7p, pt. (khl. 30, 
tk. 62, rk. 28, 2,326 as., 159 km2); P3 
ja Itä-Hämeen maamiesseura. 3ft..- Kär- 
melahti; Honkola, Tammilahti, Änäs. 
Kk.: k.kyl. Höyryl.lait.: Judinsalo. 

^LuikorUahti B5 2e - Maarianvaara 
14,2, - Kaavi 14, - Niinivaara 13. 

Luirojoki II 3e, virta. 

Lukkarainen C2 5i, virkat, (tai. O. 
Hiinonen). 

Lukkarisanta (Klockarsand) kruunun 
kalapato (vuokralla) 2 km it. Porista. 

Lumijoki A4 Ir.lä, kpl. (khl. 46, tk. 
28, rk. 42, 2,^02 as., 174 km2); ps. 
Kk.: k.kyl. 

Lummenfnje B3 8r.ka, jvi (110 m), 
laskee sekä Päijänteeseen että Vehka- 
järveen. 

Lumpari (-ren) Cl 6r.lä, merenaukko. 

Lumparland Cl 6e, saari; ruots. kpl. 
(khl. 5, tk. 10, rk. 8, 582 as., 32 km^); 
P"^; höyryl.lait. k.kylässä. Kk.: k.kyl. 

Lundo, ks. Lieto. 

""Lunki A4 Ir.lo - Soini 24, - Nik- 
kilä 6,4. 

Lunkulansaari B7 4e, saari. 

*Luodespohja B3 5ke - Karo 12,5, - 
Ollila 21,3, - Kurki 17. 

Luodonsdkä A3 2ko, merenaukko. 

Luolainen, ks. Parolannummi. 

Luonfnjonmaa C2 5r.i, saari. 

Luopioinen (-piois) 03 2p, kpl. (khl. 
19, tk. 15, rk. 17, 3,808 as., 340 km2); 
p2*. Eläinmarkkin. syysk. Mt: Kan- 
tola, Rautajärvi. TeoU.lait.: Sillanpää. 
Kk.: k.kyl., Aitoo, Patakoski. *L. - Sappee 16,6 m., - Kajantila 11 
m. h., - Pohja 17,5 m. 

Luofnjterivesi B5 7e, jvi. 

Luoto 1. Larsmo (Larsmo) A2 6ka, 
saari; pt. (khl. 43, tk. 32, rk. 11, 2,256 
as., 116 km2); p2 ja baptistiseurak. (55 
henk.). Kk.: k.kyl. Ks.: Hästönaukko. 

Luoto, Luodonmaa, Hailuodon ent. 
nimi. 

*Lupaja C3 5r.lä - Kemiö 29,5, - 
Aisböle 16, - Salo 24, - Olsböle 25. 

Luppi C4 6r.i, majakka. 

*Lusi C4 Ir.i - Heinola 12, - Kuortti 
26, - Ruoppi 13. 

LuUojoki II 3ko, Tuulomajoen lähde- 
haara; viimemainittu laskee Kuolavuo- 
noon Pohjois- Jäämeressä (vuonon pe- 
rukassa Kuolan kpki ja vastaperustettu 
satamakpki Katariina). 

Luukas, mt. (toiminimi A. Ahlström) 
5 km lo. Ikaalisten kauppalasta. 

Luumäki C5 3p," pt. (khl. 23, tk. 41, 
rk. 29, 6,311 as., 738 km2); Taavetin 
reservikomp.; rautas.^ ynnä P2. Kk.: 
Kangasvarsi, Marttila. 

Luuniemen höyrymylly ja saha, ks. 
Iisalmen teoll.lait. 

Luurinsaari, luonnonihana saari 2 km 
et. Johanneksen k. C5 4e; tammimet- 
sää. 

Luvia C2 lp, kpl. (khl. 10, tk. 4, rk. 
4, 2,830 as., 169 km^); p2. Toripäiv. 
joka toinen perj. Mt.: Södersund. Kk.: 
k.kyl.. Peränkylä. Ks.: Laitakari. 

Lyly B3 8p, raut.as.* ynnä p2 ja S^. 

Lylyinen, mt. (til.om. G. F. af Häll- 
ström) 1,5 km ka. Outamon tilalta 
C3 5i. 

*Lylyvaara B6 21o - Kuisma 17, - 
Ilomantsi 19,5. 

LypertÖ 1. -pörtö C2 31o, saari ja 
luotsias. 

"^LystUä A4 5e - Lohvansuu 16, - 
Korkatti 13. 

Lyttylä (Lyttskär) B2 7e, mt. (nei- 
dit A. ja H. Birkman). 

Lyykylä, mt. ja likellä sitä Rapu- 
kosken saha (Hackman & G:o) 5 km it. 
Talin as. C5 4i. Os. Viipuri. 

Lyökki (Lökö) C2 31u, majakka; luotsi- 
as. Ylätynkarin saarella ka. majakasta. 

Lägskär Cl 7i, loistomajakka. 

Längfors, ks. Lankoski. 

Ldngsjö C3 31o, mt. ja meij. (W. Sa- 
gulin); maanvilj.- ja karjanhoitokoul.; 
ruusu- ja kielokkiviljelys (Bröder Sa- 
gulin). 

Ldngskär B2 Ike, saari. 

Ldngvik, höyry s. (L. akt.bol., Helsin- 
ki, isännöits. A. Lindstamer, pääom. 

Ldngviken C3 8p, höyryl.lait. Digitized by Google 58 400,000) 5 km et.lo. Munapirtin ky- 
lästä 04 6ke. 

Ldngvikin polttimo, ks. Vaasan teoll.- 
lait. 

Längöm^ ks. Viapori. 

Längelmäki 1. -mä B3 8i, pt. (khl. 19, 
tk. 13, rk. 20, 4,138 as., 320 km^; P^. 
L:n nimism.piiriin kuuluu Pajula[hde]n 
kylä Sahalahden pitäjää ja Kuhmalah- 
den kuntaa. Kk.: Alho, Attila. ^*.; 
Länkipohja, Västilä (P). 

Längelmäveden 1. Oriveden satama-as. 
(tavaraliike); haararata, erkanee 1 km 
0:n asemalta. 

Längelmävesi B3 Se, jvi; 82 m yli 
merenpinnan, pituus 48 km Kaivan- 
nosta Länkipohjaan; pinta-ala 225 km^. 
Laski v:teen 1830 Pälkäneveteen. 

"Länkipohja B3 8i, kestik. ja höyryl. 
lait.; eläinmark. kesäk. ja syy sk.; - 
Västilä 19,3 m., - Hallinpenkki 20 m., 
- Eräslahti 13,3 m. 

Länsipohja (Vesterbotten), maakunta. 
Suomen L. käsittää Alatornion ja Ka- 
rungin pitäjät, Ylitornion pt.:n, Turto- 
lan ja Kolarin kplit sekä Muonionnis- 
kan emäseurakunnan. *Läskelä B6 8p, kestik. ja Ppys.; - 
Kirjavalahti 17,5 m., - Impilahti 17 m., 

- Alattu 13, - Joensuu 8,5. 

Läskelä B6 8p, koski; saha (L:n teJi- 
das, omist. os.yht. N. L. Arppen pe- 
rill.); puuhiomo perustetaan. Os. Sor- 
tavala. 

Läskelänjoki 1. JänisjokiB6 6e; 150 km. 

Läsäkoski B4 8r.p, koski. 

*Löfbacka A3 7ke - Timmerbacka 5. 

- Tast 16, - Asvik 15. 
Löfkoski, ks. Laukkoski. 

Löfsta, mt. (tiLom. W. af Björksten) 
lähellä Kullan kartanoa. 

Löfö A2 8i, rautplf. 3 km Pännäis- 
ten asemalta. 

Löfö Cl 6ke, saari ja kylä; rauhan- 
keskusteluja pidetty 1718. 

Lökö, ks. Lyökki. 

Löparö C4 5e, saari; mt. (cläinlääk. 
H. Tallgren); höyryl.lait. Os. Nikkilä. 

Löyti7ien B5 71o, mt. (kaupp. G. V. 
Karhu); meijeri. 

*LöyUylä C2 4p - Yläne 24, - Nuo- 
ranne 23, - Hinnerjoki 16. 

Löyttymäki 1. Mallinkainen C3 4i, mt. 
(kauppaneuvoksetar C. Lindroos); saha. 
Os. Turenki. M. Maalahti (Malaks 1. Maa-) B2 le, 
ruots. pt. (khl. 41, tk. 34, rk. 9, 4,551 
as., 216 km^); P», kun.lääk., apt. haa- 
raos. ja veistokoulu. Mt: Aminneborg. 
Kk.: k.kyl., Öfvermaalahti. 

Maalahdenjoki B2 le, joki. 

Maaninganjärvi B5 Ir.lä, jvi. 

Maaninka (Ma[a]ninga) B5 Ir.lä, pt. 
(khl. 38, tk. 53, rk. 39, 5,862 as., 398 
km2); P', kun.lääk. ja apt. haaraos.; 
höyryl.lait. k.kylässä. 

Mt.: Halola (kansanop.), Hussolansaari, Kin- 
nula, Vpnäjänsaari; Leppäniemi, Mattila (meij. 
koulu), Rautiala, Ruokovirta, Talosharju. Saha: 
Pihtisalmi. Kk.: Kinnulanlahti (2), Kurolan- 
lahti. Pöljä, Vianto. 

Maanpää 02 5i, mt. (til.om. F. Lin- 
deström). 

Maanselkä, vedenjakaja, ulottuu Kal- 
tio tunturista Pelto tunturiin (pitkin val- 
takunnanrajaa), P:sta Talkkunaoaiviin 
(pitkin Inarin pitäjänrajaa), T:sta Kies- 
kistunturiin, Ylikitkan loun. päähän ja 
Näränkävaaraan, N:sta Möntönvaaraan 
(pitkin valtakunnanrajaa). 

"Maanselkä II 8p - Vattula 14,3, - 
Kai terä 11. 

^Maanselkä A5 61o - Haapajärvi 16, 
- Komula 10. Maanselkä B4 6i, Pieksämäen pt.m 
vaivastalo. 

Maanselkä 06 41ä, mt. (luutn. B. 
Fock), ent. lahjoitusmaan kantatila. 

Maaria 1. Rantamäki (S.t Marie) 02 
6p, pt. (khl. 14, tk. 6, rk. 1, 4,212 as., 
n. 160 ruots., 80 km^); kun.lääk. ja 
Kärsämäen reservikomp. 

Mt: Huilu (karj.hoitok.), Kärsämäki; Häppilä, 
Iso-Heikkilä, Koroinen (hist.), Metsämäki, Seulu, 
Suikkila. TeolLlait.: Amalienborgin olutt. ja 
polttimo, Auran vesit., Halinen, Kärsämäki, 
Sokerit. Alfa, Turun asfalttit., hövrymyllv, tek- 
nill. tehd., tulit ikkutehd. Kkj Kärsämäki, Hir- 
venluoto. Ks.: Halinen, Hirvenluoto, Köpraans- 
grund, Raunistula, Syrjälä. 

MAARIANHAMINA (Mariehamn) 01 5e, 
kpki [tk. 10, rk. 8; jouluk. 96: 765, 
jouluk. 90: 618 as. (kirkonkirj.), 612 
ruots., 6 suom.; tammik. 95: 720 as. 
(henkikirj.)]; järjestysoikeus (maistraat- 
tia ei ole). S' ja eläinlääk. Sijaitsee 
Slemmen-ankon läut. rannalla. Satama 
suuremmille höyrylaivoille ja vesi- 
parannuslaitos kannaksen länsipuolella, 
0,5 km kpgista. Markkin, syysk. Pe- 
rust. 1861. Oppilait: ruots. reaali- ja 
klass. oppilait, (valtion, 5 luok., yh- 
teisk., vasta muodostumassa; ennen ' Digitized by Google 59 2-luokkain. alkeisk. ja yksit, yhteisk.); 
rnots. merik. Pankkeja: Pohjoisin, p., 
Turun p. 

*M:hamina - Bmkarby 16,2, - Godby 
17,2, - Önningeby 11,9. 

Maarianhaminan luotsias. kpgissa. 

*Maarianvaara B5 2e - Saarivaara 
11,2, - Luikonlahti 14,2, - Sysmä 22. 

Maarijärvi C2 3ke, mt. (tai. J. Am- 
perla). 

Maaskola, mt. (osa Viipurin kpgin, 
toinen osa Jer. Mäkelän) 2 km p. Lii- 
matan tilalta 05 4ke. 

Maatiala, virkat, (raatim. K. Hj. 
Schreck) 1 km ka. Pirkkalan k. B3 
7r.e; höyryl.lait. Os. Nokia. 

Maavehmainm 04 3p, mt. (til.om. A. 
Palm). Os. Järvelä. 

MadeftJ koski A4 lp, koski. 

Maderoaivi I 2e, vuori. 

Mahnala B3 7e, kylä; Ppys. 

Mahnalansdkä B3 7e, jvi. 

Maikkula A4 lp, mt. (talonpoika); 
yhtiömeij. ja polttimo {M, dngbränn, 
bol., kauppayht.). Os. Oulu. 

Maikkidan väkiviinat., ks. Oulun 
teoll.lait. 

Maila 03 5e, mt. (rustitil. K. Ahl- 
qvist). 

Mainiemi 04 llä, höyrys. (M, ängs. 
€Lkt,hol.). 
' *Maisula B7 31o - Loimala 18 m., - 

Syyskyjärvi 16. 

Maivaperä, Eaahen ulkosatama 2 km 
lo. kpgista; kesähuviloita. 

*Majalahfi B5 Ir.ko - Nilsiä 13 h., 

- Palonurmi 10,5 h. 

Majasuo 03 3p, saha {M. säg, omist. 
til.om. E. W. Wahren). Os. Forssa. 

*Majava I 4i - Tervaniemi 10,7, - 
Pokka 42,8 (porolla); Inarin Lahden- 
perään kesäaik. tavall. vesitse. 

Majhyy mt. (tai. A. Aberg) 1 km lä. 
Bobäckin kestik. 03 6e. 

Majstad, ks. Toukola. 

Makkarus, ent. herrastalo (talon- 
poika) 10 km it.ka. Hämeenkyrön k. 
B3 71ä. 

*Makkola B4 61ä - Kauppila 10 hyv. 
m., - Hokkanen 19,6 hyv. m. 

*Makkola B5 6ka - Jouhenniemi 22, 

- Anttola 15, - Enonkoski 17. 
Maksa[n]maa (Maxmo 1. -aks-) B2 

2p, ruots. pt. (khl. 42, tk. 33, rk. 11, 
2,012 as., 121 km2); p3 ja kun.lääk. 
Mt: Tottesund. Kk.: k.kyl., Kvimo. 

Makslahti 05 6p, kylä ja höyryl.lait. 
Makslahden perukassa. 

*Makula 06 ör.lä - Muurila 18, - 
Pihkala 14, - Kirkkojärvi 12. 

Malaks, ks. Maalahti. 
' Mallasvesi 03 21ä, jvi. MalUnkainen (-ngais), ks. Löytty- 
mäki. 

Mallosjärvi B4 6e, jvi. 

*MaUusjoki 04 3ke - Kauklammi 19, 

- Orimattila 13, - Viljaniemi 15. 
*Malm 03 6r.i, raut.a8.^ ynnä P2 ja 

S''; 2 km siitä Helsingin uusin hautaus- 
maa (haararata), ent. leiripaik.; - Hel- 
sinki 11 (lähellä M. h.), - Tikkurila 9, 

- Märtensby 15, - Hyrylä 19, - Nik- 
kilä 25 m. 

Malmit/, kylä 2 km et. Kellokosken 
teht. 04 5r.lu; Tuusulan reservikomp- 
panian kasarmi. 

MalmbtpikartanOy mt. (kapt. rouv. L. 
V. Essen, vuokr. til.om. W. v. Essen), 
lähellä Malmin as. 

Malmi^ mt. (tai. J. Malmi) Ylistaron 
kylässä, 1 km it. Kokemäen k. 02 2ke; 
piispa Henrikin kappeli, vihitty kesäk. 
18 p. 1857. 

Malminkartano (Malmgärd), virkat, 
(agron. J. Jernström) 4 km p. Talin 
tilalta 03 6i. Os. Helsinki. 

Malminkartano (Malmgärd) 04 5ko, 
mt. ja meij. (kreivi G. Ph. Oreutz). 

Manamansalo A4 4ke, saari. 

Maninga, ks. Maaninka. 

Manitska hohnen, ks. Mantsinsaari. 

Mankans^ mt. (til.om. N. Kavaleff) 
1,5 km et. Albergan tilalta 03 6ka. 

*Mannikkala 05 4i - Viipuri 13,5, - 
Vamppala 20,2. 

^Mannila II 71o - Ukkola 15 (talvi- 
tie 13,3), - Palokangas 14, - Marttila 18 
(talvitie)." 

Mannila^ mt. (talonpoika) lähellä 
Saarijärven k. B4 31ä. 

Mannila B4 3ka, ent. herrastalo (tai. 
A. Monthänin perilL). 

* Manninen A3 4lä - Ventelä 11,5, - 
Hourula 22,5. 

*Manskivi 04 le - Putula 18,7, - 
Kurhila 11,8 m., - Sairakkala 15. 

Mantsfchjinsaari (= suom. 1. Manitska 
holmen) B7 41o, saari; kreik.ven. seu- 
rak. (rk. 4) ja kirkko; kuuluu Salmen 
kuntaan. 

*Marby 01 5ke, kestik. ja höyryl. 
lait.; - Frebbenby 2,8, - Storby 8,7. 

Margretheberg 1. Bölsby, mt. (neiti J. 
Florin) 1 km lu. Träskändan tilalta 
03 6e. 

Marie^ ks. Maaria. 

Marieberg, mt. (til.om. J. Oandelin) 3 
km it. Fagervikistä 03 7i; höyryl.lait. 

Marieberg, mt. (prof. G. G. Rosen- 
qvist) lähellä Lappträskin k. 04 41o. 

Marieberg, ks. Kouhiala. 

Mariefors, ks. Kellokoski. 

Mariehamn, ks. Maarianhamina. Digitized by Google 60 Marike,' mt. (til.om. J. Sonck) 6 km 
ka. Sauvon k. C2 6i. 

Marjaniemi I 8e, loistomajakka ja 
luotsias. 

Marjaniemi, mt. (past. J. Snellman) 
12 km it. Iisalmen kpgista. 

^Marjovaara B6 41u - Maukkula 5,9, 

- Kovero 14,4, - Ilomantsi 17,6. 
Markkula B4 6r.lä, mt. (tai. J. Jal- 
kanen, ennen Topelius-suku). 

*Marostenmäki 1 8ke - Euikka 16,5, 

- Mikkola 19,8. 

Marsundet, salmi Hammarlandin ja 
Eckerön pitäjien välillä; höyryl.lait. — 
Marsundiu luotsias. Ör-saarella. 

* Martin II 5p - Tervo 11, - Mattila 
22 (vesitse), 11 (talvitie). 

Martinkyläy ks. Marttila. 

^Martola B2 2r.lä - Sten 7,3, - Han- 
nuksela 14, - Nyg&rd 10,8. 

Martonvaara B6 llä, kylä; höyryl.lait. 

^Marttila II 71o - Ukkola 28 (talvi- 
tie 25,5), - Mannila 18 (talvitie). 

Marttila A4 Ike, mt. ja meij. (F. W. 
Pentzin). 

*MarUila A4 3ke - Toppila 14,3, - 
Oravakangas 19, - Alapihkala. 

*Marttila B2 4r.lä - Peltola 12,5, - 
Stäl 18,3, - Orrela 18,9. 

Marttila 1. -na (S:t Martens), ennen 
Uusikylä (Nyby) C2 4r.ka, pt. (khl. 14, 
tk. 7, rk. 7; Karinaisten kanssa: 3,868 
as., 320 km2); p3 ja apt. Mt: Kau- 
iiela. Kk.: k.kyl., Ollila. Ks.: Kari- 
nainen. 

Marttila 1. Vammala, Tyrvään k.kylä; 
toripäiv. joka lauant.; eläinmark. syysk. 

* Marttila 04 31ä - Järvelä 10 m., - 
Herrala 11,8, - Kauklammi 16. 

Marttila 1. Martinkylä (M&rtensby) 04 
51ä, raut.plf. 8 km Keravalta. 
*Marttisenjärvi A4 6e - Nissilä 11,1, 

- Vieremä 14,8. 

Masku, khl. 14; tk. 6; 02 4lo, pt. 
(rk. 2, 1,450 as., 72 km^); ps. Mt.: 
Kankainen (hist.), Odensaari. Kk.: k.kyl. 

Massi 04 41ä, mt. (til.om. L. Str&hle). 
Os. Kausala. 

Matilanvirta B4 3ko, höyryl.lait. 

Mat[h]ildedal (rahvaankielellä Matil- 
dan tehdas) 02 6i, rautat. (valssilait.) 
ja konepaja (Mathildedals hruks akt.bol., 
isännöits. Edw. Frisk, pääom. 200,000); 
P2* ja höyryllait. 

Matkakoski 1 6e, koski. 

Matkalampiy mt. (ylimets.hoit. N. F. 
Modeen). 

*Matkaselkä B6 61ä, raut.as.5 ynnä P^ 
ja S^; - Välivaara 10, - Savikko 9 m., 

- Pälkjärvi 13. 

Matkaselän nahkat. {F. Laurikainen) 
lähellä M:n asemaa. *Matku, ent. Forssa 03 3p, raut.as.'* 
vnnä P* (virall. nim. Forssan postitoim.) 
ja S«; - Huhti 24,3, - Kuhala 19. 

Matku 03 3p, mt. (til.om. A. Wah- 
ren). Os. Forssa. 

Matkusjoki B5 5e, joki. 

*Matkusjoki 02 2e - Virtsanoja 15 h., 

- Lauttakylä 18,5, - Niinijoensuu 20 m. 
Mattarila 1. Immala 05 2i, saha 

{Akt.bol. Tornator). Os. Vuoksenniska. 

*MaUfolk B2 3p - Norrgärd 13,5, - 
Pii 15.8. 

"Mattila II 5p - Martin 22 (vesitse), 
11 (talvitie), - Yliaska 37,5, - Tervo 
16,5 (talvitie). 

*MattUa A2 8r.i - Silfvast 20,6, - 
Hiili 7, - Finnsjö 20,6, - Voltin as. 2. 

* Mattila A5 3e - Lanteri 13, - Ka- 
jaani 12, - Kokkovaara 10,8 m., - 
Kesti 21. 

* Mattila B2 4e - Koukkari 14,3, - 
Ponsimaa 22, - Pulli 16, - Alaketuri 
16,2. 

*MatHla B4 li - Schöneman 13,5 
hyv. m., - Hannula 12,5 hyv. m. 

MaUUa, mt. (til.om. Th. Kolström); 
tila 2 km ko. Kinnulan tilalta B5 llä; 
meij.koulu (Kinnulassa). 

Mattila^ mt. (ins. H. Nordensvan) 
lähellä Oitin as. 03 4r.i. 

*Mattinen B3 3ko - Pahkamäki 14, - 
Stenbacka 21,3, - Herrala 20. 

Mattinen 04 4r.p, rautplf. 5 km Se- 
länpään asemalta. 

Mattnäs 02 5e kylä; Ppys. ja höyryl. 
lait. 

* Maukkula B6 4p - Eimisjärvi 21,4, - 
Marjovaara 5,9, - Ilomantsi 11,8. 

Maunu I 8i, höyry s. (toiminimi G. 
& G. Bergbom). 

Mauri, mt. (nimism. W. Wegelius) 
2 km lu. Kuloveden plf. B3 r.e. Os. 
Siuro. 

Maxmo, ks. Maksamaa. 

Mechastö 03 8p, saari; höyryl.lait. 

Meijerhof B4 6r.i, raut.plf. ynnä Ppys. 
5 km Pieksämäen asemalta; mt. (toht. 
Th. Tigerstedt); meijeri. 

Meilans., mt. (Helsingin kpki) 0,5 
km ka. Munksnäsin tilalta. Os. Hel- 
sinki. 

Meilby, virkat, (til.om. vapaah. Hj. 
V. Alfthan) 1 km it. Königstedtin ti- 
lalta 03 6i. Os. Tikkurila. 

Mekri (Megri) B7 le, metsävahdin 
torppa, ent. venäl. luostari. 

Melalahti A5 31ä, kylä; Ppys. 

* Melalahti B5 Ika, kestik. ja Ppys.; 

- Jännevirta 20, - Tuusniemi 24, - 
Kurkiharju 14 (talvitie), - Kaavi 24,5. 

Melalahti B5 Ika, saha (maakaupp. 
A, Martikainen, Melalahti) j höyryl.lait. Digitized by Google 61 Meldausj Meldola, ks. Meltaus, Mel- 
tola. 

Melim C2 4i, rautas.» ynnä P^* ja S^ 

Mdlilän turvepehkut. (Torfaktbol. M., 
Turku, toimeenpan. joht. kapt. O. 
Schwela, maks. pääom. 75,000) 3 km 
et. M:n asemalta. 

Mdlola, mt. (ruht. I. Lobanoff-Ro- 
stoflski) 3 km ka. livanalan kestik. 
C5 6r.i. Os. Kaukjärvi. 

^Mdnitsanpelto 1. Särkisalo C6 3r.p - 
Honkala 18,5, - Pyhäkylä 11, - Käki- 
salmi 19, - Konnitsa 10 (talvitie). 

Meltaics (-Id-) I 6i, saha (Trävaru- 
akt.bol. Kemi, pääom. 5,000,000). 

Meltola (-eld-) 02 6ke, mt. (til.om. 
E. A. Hedenberg). 

Meltola, mt. (teht.om. A. v. Nottbeck) 
1 km lo. Imatran as. 05 2ke. 

Menesjoki II llo, autiotupa. 

*Menesjärvi II Ilo - Karvaselkä 32 
(porolla), - Lahdenperä 69 (porolla). 

Merinainen, ks. Männäinen. 

Menoinen 03 le, saha (tai. E. V. 
Maunula). 

*Mentlahti B6 71ä - Kangaskylä 13, 

- Putikko 10. 
Mentldks, ks. Mäntlahti. 
Merenkurkku 1. Kurkku (Kvarken 1. 

Norra Kvarken) A2 71ä. M:n loisto - 
I laiva, ks. Snipan. 

Merijärvi A3 4e, jvi; kpl. (khl. 47, 
tk. 29, rk. 41, 1,715 as., 265 km2); P». 

JMerilcarvia (Sastmola) B2 7p, pt. 
(khl. 10, tk. 3, rk. 4, 6,835 as., n. 320 
ruots., 415 km^); pi, kun.lääk. ja apt. 
Sahoja: Haminaholma, Lankoski, Riis- 
byy, Ylikarvia. Kk.: k.kyl., Hamina- 
holma, Kasala (Kasaböle, ruots. kk.). 
Ks.: Brändö, Riisbyy. 

Merikarvia/n luotsias. Brändön sata- 
massa. 

Merikosken teknokemiall. tehd., ks. 
Oulun te o 11. lait. 

Merikoski 1 8r.ka, suuremmoinen 
koski lähellä Oulua (putous 7,7 m). 

Merilä A4 2r.lä talo; venesatama ja 
matkail.maja (ravint.). 

Merimaslcu 02 5ko, kpl. (khl. 7, tk. 
' 6, rk. 1, 1,009 as , 27 km^); P». Mt: 
Lukkarainen; Monnoinen, Taattinen. 

MerimaskunsaZmi, pohj. puolella M:n k. 

Merisuo 06 5ke, turvepehkut. {Fin- 
ska torfatröfabr, aktbol, Helsinki, isäu- 
nöits. A. Berner, maks. pääom. 111,000) 
3 km ka. Mustamäen as. 06 5ke. 

*Meratola 02 21ä - Peipohja 10,9, - 
Nakkila 13,3, - Eurakoski 16. 

Mertala B4 2ka - Mustolanmäki 18, 

- Harju 7,5, - Ilopuro 10,5. 

» Mervi 03 2e, mt. (til.om. J. F. Grön- 

lund). Os. Parola. Mesakär A2 8r.p, majakka ja luotsias. 

IMessulcylä 1. Kivikirkko (Messuby) 
08 Ir.p, pt. (khl. 16, tk. 12, rk. 20, 
2,988 as., 160 km»); Ppys. Mt.: Ha- 
tanpää; Haihara, Viluinen. Teoll.lait.: 
Hatanpää, Takahuhti, Tampereen splint- 
tit. Viluinen. Kk,: k.kyl., Aittolahti. 

Metsäkylä (Skogby) 04 4r.i, höyry s. 
(N. Aladin & M. Demidoff, Hamina). 
Os. Hamina. 

Metsäkylä, sukukart. (yliopp. F. Ami- 
noff) 5 km it. Raision k. 02 61u. 

Metsälä (Ömossa) B2 5ke, kylä; sota- 
tapp. elok. 20 p. 1808. 

Metsämaa 03 31u, kpl. (khl. 13, tk. 7, 
rk. 5, 1,394 as., 99 km^). Kk.: k.kyl. 

Metsämäki, mt. (leht. M. Ahlman) 2 
km ko. Maarian k. 02 6p. Os. Turku. 

MetsänkylU 03 2e, mt. (eversti H. 
Standertskjöld). Os. Hämeenlinna. 

Metsäpirtti 06 4e, rukoushuonealue; 
Ppys.; erotetaan Sakkolan kirkkoh. 
kunnasta eri kirkkoh.kunnaksi. 

*M. - Vilakkala 16,8, - Riiska 12, - 
Palkeala 9. 

Mettaloj mt. (nimism. W. Andersin) 
Valkealan pt.rssä. Os. Harju. 

Mettälä 04 4e, uiko tai o (eversti A. 
Ethol^n). Os. Koria. 

Metvik, ks. Vaasan teoll.lait. 

Michd, ks. Mikkeli. 

Mickelsskär 03 8ke, saariryhmä; luot- 
sias. 

Mickelsören saaristo A2 7r.i. 

Miehil(l(älä 05 3e, pt. (khl. 22, tk. 40, 
rk. 30, 3,479 as., 394 km2); P» ja Ppys. 
(Miehikkälän kylässä). Lasit: Kallio- 
koski. Kk.: k.kyl., Kalliokoski, Muu- 
rikkala (P). 

Miehikkälä, ent. lahjoitusmaa = osa 
M:n pitäjää. 

Miekojä/rvi I 6ke, jvi. 

*Midty B2 2e - Orismala 8,8, - 
Keko 14,5, - Kaukola 13,3. 

Mierasjärvi II lp, jvi ja autiotupa. 

Mierola 03 2e, kylä ja silta. 

Mieslahti A5 3ke, kylä; Ppys. 

Mietinsaari 05 2ke, saari. 

Mieto B2 4ke, mt. (kapt. A. Leide- 
nius). 

Mietoinen (Mietois) 02 3r.i, pt. (khl. 
7, tk. 5, rk. 2, 1,734 as., 44 km»); pa. 
Mt.: Lehtinen, Ravea, Saari, Tuokila. 
Kk.: k.kyl. 

*Miettilä 06 llä - Heponiemi 21, - 
Rajanotko 20, - Niskapietilä 15 m. 

MiettUä 06 3r.ka, kylä; mt. ja meij. 
(til.om. Ohr. Stauffer), osa ent. lah- 
joitusmaata. 

Miettula B5 7i, höyry s. (Pard Wahl 
& G:o). 

Miin-aankivi A6 3ke, vuori. Digitized by Google 62 Miinalanjoki B7 4e, joki. 

MIKKELI (S:t Michel) B5 71ä, kpki 
[rk. 27; jouluk. 96: 2,855, jouluk. 90: 
2,517 as. (kirkonkirj.), 1,906 suom., 
607 ruots.; tammik. 95: 3,030 as. (hen- 
kikirj.)]; rautas.^ (ravint.), S'*, läänin- 
halL, 6:s, Mikkelin, tarkk'ampujapatalj., 
tullikamari, piirilääk. (kpginlääk. ei 
ole), eläinlääk., lääninsairaala, läänin- 
vankila ja Mikkelin läänin maanyilj. 
seura. Markkin, maalisk., toripäiv. 
syysk. Kpkioik. 1838. Höyryl.liike Sa- 
vonlinnaan ja Lappeenrantaan. Oppi- 
lait.: klass. lys. (suom. ja ruots.), suom. 
tyttök. (yksit., 7 luok.), ruots. tyttök. 
(yksit., 7 luok.), kuuro mykkäink. Pank- 
keja: Suomen p., Yhdysp., Kansallisp. 
MatkaiL: n. k. kivisakaristo (muinais- 
jäännös). Ks.: Savonlahti. 

*M, - Kalvitsa 31, - Toplainen 13,8, 
- Anttola 31, - Vihko 20,5, - Röppöi- 
nen 13, - Vanhala 16. 

Mikkelin lääni käsittää khlkunnat 
30 — 33; pinta-alan ja väkiluvun suh- 
teen ks. taulu hakemiston lopussa. 

Mikkeli (S:t Michel), khl. 31; tk. 60; 
rk. 27; B5 7r.lä, pt. (12,713 as., n. 150 
ruots., 870 km2), reservikomp.; M:n 
kirkkoh. kunnan emäkirkko maalla. 

Mt: Kyyhkyla, Otava (maanvUj.koul.), Ran- 
takylä, Sairila, Sokkala, Valkola; Annila, Hasa, 
Paukkula, Rokkala, Rouhiala, Saksala, Tertti, 
Tuomala, Urpala, Veikka, Vuolinko. Sahoja: 
Otava, Mikkelin höyrys., Tuppurila. Kk.: Har- 
jumaa (P), Linnamäki (2), Liukkola, Suonsaari, 
Vehmaskylä (P). Ks.: Otavan as., Porrassalmi, 
Savo, Siikasalmi. 

*Mikkola I 8p - Vyörykkä 12,3, - 
Kemin kpki 8, - Valio 10,5, - Maros- 
tenmäki 19,8. 

*Mikkola n 71ä - Virkkula 18,5, - 
Soronen 18,3. 

"Mikkola A5 Ir.ka - Salmi 9,8, - 
Mikkola 19,8 m. 

*Mikkola A5 3ke - Kesti 17,5, - Mik- 
kola 19,8 m. 

Mikkola, mt. (ent. valtiopäiväm. A. 
Mikkola) 1 km it. Ylöjärven k. B3 7e. 

Mikkola, mt. ja höyrys. (A. Jokvnen 
& J. V. Enqvist^ Tampere) 1 km it. 
Oriveden as. B3 81ä. 

Mikkula B2 21o - Köping 10,7, - 
Peltola 24,8, - Ilomäki 23,8. 

Mikola, mt. (nimism. S. Forsbergin 
perill.) 2 km lä.lo. Perttelin k. C3 51ä. 

Minkiö, raut.plf. 8 km Humppilan 
asemalta 03 3p; ennen ehdotettu nimi: 
Rähtijärvi (niin kartalla). 

Minkkilä, Uuraisten pt.:n ent. nimi. 

Mirhaminpirtti I 4ko, autiotupa (rap- 
piolla). 

Mjölö 04 7r.lu, saari (Venäjän kruu- 
nun oma). 

Mogenpört, ks. Munapirtti. Moikipäähälloma B2 Ilo, kari. 

MoinsaMi (Moisund) B5 8ko, salmi; 
mt. (rov. J. Grönberg); höyry l.lait. 
Os. Savonlinna. 

Moisio B4 6ko, mt. (rouv. H. Can- 
tön). 

Moisio 04 4ke, mt. ja juustomeij. 
(kreivi F. Berg, hoitaja vapaah. O. A. 
Wrede). 

Mokulla, ks. Mukkula. 

Mola, ks. Mnola. 

Molnbynkartano, mt. (Os.yht. Moln- 
bygärd, isännöits. K. W. Wiedersheim- 
Paul, pääom. 45,000) 2 km ka. Ilolan 
kestik. 04 5p. 

Mommila-Hietoinen 03 4r.i, mt. ja 
saha (ins. Gösta von Schantz). Os. Oitti. 

Monmiola^ mt. (neiti S. Rosell) Kis- 
kon pt.:ssä. 

Mondda, mt. (laivuri K. Funck) 1 
km p. Aisbölen kestik. 02 6^a. 

Mongola, mt. (kamarijunk. Hj. Lin- 
der) lähellä Lohjan k. 

Monikkala 03 4ke, mt. (til.om. E. af 
Enehjelm). Os. Turenki. 

* Monninkylä (Monnby) 04 5p - Por- 
voo 15, - Mäntsälä 22,5, - Huuvarin- 
kylä 15. 

Monnoinen, mt. (talonpoika, ennen 
Hästesko-suku) 3 km lo. Lemun k. 
02 3r.ka. 

Monola 05 le - Savitaipale 21, - 
Taavetti 20. 

M<mrepos, ks. Vanha Viipuri. 

Mona A2 8e, kylä; baptistiseurak. 
(100 henk.). 

Mondnaukko A2 8e. 

Monäs A2 8ke, kylä; satama ja höy- 
ryl.lait. 

Mouhijärvi B2 8ka, jvi. 

Mouhijärvi B3 71o. pt. (khl. 12, tk. 2, 
rk. 6, 4,339 as., 354 km*); P» ja apt. 
haaraos. Toripäiv. kahdesti kuussa 
Uotsalan kylässä 1 km lä. kirkolta. 
Mt.: Ryömälä, Selkee (hist.); Seppälä, 
Vähätiisala. Teoll.lait. : Mouhijärven 
villakehruut. Kk.: k.kyl. (2). Ks.: 
Häijää. 

Mouhijärven villakehruut. (M:n viUa- 
kehruutehtaan os.yht, pääom. 30,000) 
lähellä Mouhijärven k. 

Mouhu 04 2i, rautplf. 3 km Voi- 
kosken asemalta. 

Muddainen 02 61ä, mt. (rouv. A. Ek- 
blom); höyryl.lait. 

Muddusjärvi II llä, jvi (61 km»). 

*Muhka A4 8ke - Ruutana 14, - 
Nousialanlahti 16 m. 

IMuhos A4 li, pt (khl. 46, tk. 28, 
rk. 42, 4,496 as., 1,253 km«); P«* ja 
apt.; höyryl.liike Ouluun. Mt,: Koi- 
vikko (maanvilj.koul.), Valkola. Kk,: Digitized by Google 63 Kylmälä, Laitasaari, Muhos. Ks.: Lep- 
piniemi, Pyhäkoski, Saarela (meij.- 

koul.). 

Muhuniemi (Vredeby) C4 4e, mt. 
(prof. vapaah. R. A. Wrede). Us. In- 
keroinen. 

Muijala C3 61ä, raut.plf. 6 km Loh- 
jan asemalta. 

Muikunlahti B4 li, mt. (sahanom. 
K. Piilonen); höyryl.lait. 

* Mujejärvi A5 6i - Saramojärvi 21, - 
Latva 16. 

*Mukkola U 61ä - Ylipeteri 23, - 
Saarivaara 20. 

Mukkula (Mokulla) C4 3r.p, mt. 
(varatuom. W. v. Hausen). Os. Lahti. 

*Muljida B6 5ke - Rasivaara 19,5, - 
Kitee 13. 

*Mulo B6 3ke. rautplf. ynnä Ppys. 
8 km Joensuusta; - Hammaslahti 16, • 
Niva 14 (talvitie), - Joensuu 10. 

Multavierun verkat., ks. Turun teoU. 
lait. 

Multia (Multia 1. -Id-) B3 4e, pt. 
(khl. 44, tk. 37, rk. 20, 3,760 as., 764 
km»); P3. Kk,: k.kyl. 

*M. - Kankaanpää 18,8, - Peura- 
kumpu 10,5. 

Munakka B2 2e, rautplf. 9 km Seinä- 
joen asemalta. 
, Mundkan höyrys. (til.om. Alb. Wolff) 

lähellä Munakan plf. 

Munapirtti (Mogenpört) C4 6ke, saari 
ja kylä. 

Munkholman luujauhotehd., ks. Hel- 
singin teoll.lait. 

Mtmks, mt. (til.om. S. Degerth) 1,5 
km it. Myransin tilalta C3 61o; lähellä 
sitä Siuntion osuusmeij. 

Munksnäs C3 6ka, mt. (kenr.luutn. 
vapaah. G. Eamsay). Os. Helsinki. 

Mum^kälfven, ks. Uutuanjoki. 

Munsala A2 8ke, ruots. pt. (khl. 42, 
tk. 32, rk. 11, 5,329 as., 248 km2); pi. 
Mt,: Domarbacka (hist.). Kk.: Hirvi- 
lahti (P), Munsala, Pensala, Storsved, 
Väkisalo. Ks.: Mona, Pensala, Stor- 
sved. 

Muojärvi n 8p, jvi (243 m); laskee 
sekä Pisto- että Oulankajoen kautta. 

Muola 1. Pyhäristi (Mo[h]la), rk. 32; 
C6 3e, pt. (khl. 25, tk. 44; Kyyrölän 
kanssa: 13,014 as., joista n. 1,200 ve- 
nättä puhuvaa, 750 km 2); P^ kun.lääk., 
apt. ja reservikomp. 

Mt.: Kuusa, Lehtokylä, Pällilä, Tervola, Ven- 
telä (P), TeolLlait: Perhjärvi, PöUäkkälä, 
Suursaari. Kk.: Hotakka, Lehtokylä, Mälkölä, 
Perkjärvi, Punnus, PäUilä. Ks.: Kyyrölä, Perk- 
järvi, PällUä. 

Muolanjärvi 06 31o, jvi. 
p Muonionjoki I 41ä; 333 km pitkä, ve- 
sistön ala 11,500 km^. Muonionniska 1. -oniska 1. Muonio I 
41ä. pt. (khl. 51, tk. 24, rk. 45. 1,164 
as., 2,110 km»); P^ (virall. nim. Muo- 
nion postitoim.). Maantie rakennetaan 
M:lta Kolariin. 

Mu^tiainen, mt. (talonpoika; ennen 
maist. A. Elving) 9 km it. Viljakka- 
lan k. B3 71ä. 

*Muotkajärvi I 41ä - Baasi 21 (ve- 
sitse), 16 (talvitie), - Hetta 16 (vesitse)^ 
16 (talvitie). 

Muotkatuntu>ri II Ha, vuorijakso. 

MuroU B3 7r.i, koski; 1-sulkuinen 
kanava (pituus 300 m., loivuus 1,2 m); 
Ppys. ja höyryl.lait. 

Muroleen höyrys. (kaup.neuv. Aug. 
Eklöf) lähellä M:n kanavaa. Os. Tam- 
pere. 

*Murtola 1 6p - Juopperi 12,2, - Ala- 
niva 17. 

Murtomäki A5 5r.lä, mäki (225 m). 

Mussala 02 5ke, saari. 

Muascdo (-lö) 04 6i, saari. 

*Mustajärvi B3 5i - Kaivos 10,2, - 
Ruhala 13,3, - Pihlajalahti 18,7. 

MustalaMen olutt., ks. Tampereen 
teoll.lait. 

*Mustamäki 06 5ke, rautas.' ynnä P2 
ja S^; - Kirkkojärvi 19, - Vammelsuu 
22. 

*Mustanoja 02 4ke - Hypäinen 11,5, 
- Oripää 15, - Kyrö 15. 

Mustasaari B2 li, ruots. pt. (khl. 41, 
tk. 33, rk. 9, 8,626 as., 450 km2); apt. 
ja lääninsairaala Vanhassa Vaasassa. 
Kunnan ehdoteltu uusi nimi: Vaasa. 

Mt.: Grönvik, Korsholma, Strömsö. Teoll.- 
lait.: Bock, Gerby, Grönvik, Lalli, Metvik. Kk.: 
Gerby Vestervik, Grönvikin tehd., Helsingby, 
Jungsund, Singsby, Smedsby, Tölby, Vanha 
Vaasa, Veikars, Vörtby. Ks.: Jungsund, Kors- 
holma, Tölby, Vanha Vaasa. 

MustascUmen olutt., ks. Oulun teoll.- 
lait. 

Mustaselkä B3 61o, järvenselkä. 

Mustavaara H 8p, vuori. 

Mustiala 03 3i, everstiluutn. virkat. 
(Suom. valtio); maanviljelys- ja mei- 
jeriop. ynnä karj.hoitokouL; P'; n. 700 
as. paikkakunnalla. 

Mtcstila 04 4ke, mt. ja juustomeij. 
(kenr. E. af Forselles'in perill.). 

Mustinldhti B5 3r.i, mt. ja saha (ins. 
A. Krank, Mitstinlahti) Tuusniemen 
pt.:ssä; höyryl.lait. 

Mustio (Svartä) 03 5e, tehtaanseurak. 
ja ruots. kunta (khl. 1, tk. 18, rk. 24, 
291 as.; pinta- ala, ks. Karja). Mt. ja 
rautat.: Mustio. Kk.: Ingvaldsby. Ks.: 
Junkarsborg. 

Mustio, mt. ynnä meij. ja puutarha, 
rautat. (kankirautaa) ja valimo (suku- Digitized by Google 64 kart.; hovijahtimest. Constantin Linder); 
mt. länsi-, tehd. itäpuolella Mustjokea. 

* Mustio (Svartä) C3 5ka, rautas.* ynnä 
?\ S^ ja ravint; - VesterkuUa 16,5, - 
Kila 15, - Särkjärvi 16,5 hyv. m., - 
Kirkonkylä 8,5. 

Mtcstjoki (S vartan) 1. Karjanjoki, al- 
kaa Lohjanjärvestä, juoksee Karjan kir- 
kon ohitse ja laskee Pohjan lahteen; 
vesistön ala 2,600 km^. 

Mtistola, kuivatokka (Suom. valtion) 
3 km Lauritsalasta; AJa-Mm luona 3 
sulkua, Ylä-M:n luona yksi. 

*Mustolaninäki B4 4ko - Suonnejoki 
12,7, - Mertala 18. 

*Mutala B3 7ke - Piuhari 18,7 hyv. 
m., h., - Ylöjärvi 13,3 hyv. m., h. 

^Mutalahti C5 4i - Viipuri 15, - Ka- 
vantsaari 19, - Viitikka 18, - Suni 17, 

- Juustila 10. 

Mutikko, mt. (kaupp. J. Berg) 5 km 
it. Suinulan as. B3 8r.lo. Os. Sui- 
nula. 

*Muurajärvi B4 5ke, jvi; kestik.; - 
Korpilahti 18 m., h., - Muurame 20, - 
Petäjävesi 24 m., h. 

* Muurame B4 5ke, kylä; p2 ja kestik.; 

- Korpilahti 14 hyv. m., - Muurajärvi 
20, - J:kylä 13,3 hyv. m. 

Muuramen saha (Paul Wahl dk C:o) 
lähellä M:n kestik. 

Muurasjärvi^ ks. Kolimajärvi. 

Muurikkala C5 3i, kylä; Ppys. 

*Muurila C3 41ä - Lietsa 17,1 m., - 
Topeno 19,2, - Janakkala 22,4, - Hä- 
meenlinna 16,3 hyv. m., h. 

*Muurila C5 6i, kestik.; rannalla hiek- 
kamuodostumia; - Makula 18, - Lahden- 
pohja 23. 

Muurla C3 51ä, kpl. (khl. 9, tk. 9, 
rk. 7, 1,350 as., 94 km»); ps. Mt: Kau- 
kelma, Koski; Storgärd, Suoloppi, Äi- 
jälä. Kk,: k.kyl. 

*M. - Salo 12 m., - Kisko 21,5, - 
Ahtiala 21,5. 

Muurola I 6ka, virkat, (ent. valtio - 
päiväm. I. Hoikka). 

""Muurola C5 3ke - Taavetti 19, - 
Saivikkala 16. 

Muuruejärvi B4 Ike, jvi. 

Muurufejkoski, kanava lähellä Muuru- 
veden kestik., valmist. marrask. 1897. 

*Muuru[e]vesi B5 li, jvi; kestik., höy- 
ryl.lait. ja P'; - Pelonniemi 12,5, - 
Jänneniemi 24 (talvitie). 

Myllykoski A4 4r.lä, mt. (A. Stor- 
strang). 

Myllykoski C4 4i, raut.as.^ ynnä P^ 
ja SI 

Myllykoski, koski; puuhiomo (Jtf. i/rä- 
sUp. akUhoL^ isännöi ts. Cl. Bjömberg, 
maks. pääom. 350,000) lähellä M:n as. Myllykylä B6 8p, mt., harmoonio- ja 
puusepänt. (käy vesivoimalla; leht. E. 
Mäkinen)'^ veistokoulu. 

*MyUykylä C3 5i - Särkjärvi 16, - 
Hyvelä 12,5. 

Myllykylä (Qvamby), mt. (hovioik.- 
neuv. M. Alopaeus) 6 km p. Haminasta. 
Os. Myllykoski. 

Myllylä C4 4ke, mt. ja juustomeij. 
(til.om. J. Stauffer). Os. Koria. 

*MyUymäki B3 4e, raut.as.3 ynnä P\ 
S^ ja ravint.; - Alberg 14,5, - Paalasen- 
aho 20; - Vään täinen 18,2 m., h. 

Myllyranta A4 4p, mt., ent. rautat. 
(toiminimi J. W. Snellman G:son). Os. 
Vaala. 

Mynäjoki (Virmo ä) 02 41ä, joki. 

Mynämäki (Virmo), khl. 7; rk. 2; 02 
3r.i, pt. (tk. 5, 4,232 as., 232 km2); P'. 
ML: Sunila; Hietamäki. Kk.: k.kyl. (2). 
Ks.: Vehmalainen. 

Myrans 03 61o, mt. ja meij. (ins. A. 
Le Bell); meij.koul. Os. Lohja. 

Myrskylä (Mörskom) 04 3e, pt. (khl. 
4, tk. 21, rk. 14, 2,639 as., n. 1,220 
suom., 214 km2); P«. Mt: Myrskylän- 
kartano. Kk.: k.kyl. (2), Hallila. 

*lf. - Salmela 19, - Orimattila 20, - 
Porlom 15, - Huuvarinkylä 17. 

Myrskylänjoki 04 3ka, Koskenkylän- 
joen syrjäjoki. 

Myrskylänkartano 04 3ka, mt. ja juus- 
tomeij. (kaup.neuv. J. Askolin) lähellä 
Myrskylän k. 

Myttäfäjlä 03 21ä, virkat, (laaman- 
ninrouv. A. Bläfield). 

Mdgbyy mt. (kaupp. K. E. Blomberg) 
4 km et. Lofsdalin tilalta 02 61ä. 

Martens y Märtensby, ks. Marttila. 

*Märten^ 03 6i - Malm 15, - Klauk- 
kala 13, - Tikkurila 13, - Gröndal 16, 

- Helsinki 19. 

Mäshaga 01 6e, saari ja luotsias. 
*Mäenkylä 02 3i - Humikkala 16,5, 

- Nästi 17,1, - Vinkkilä 19,5, - Auti- 
nen 17, - Kalela 16. 

*Mäenpää 1. Tulppo A4 5ke - Kor- 
katti 12, - Tähtelä 20,8. 

*Mähönm B3 3r.i - Herrala 5, - Al- 
berg 16,5. 

Mäkienmäki, mt. (osa Stetkevitsin, 
osa A. Annonkoffin) Uudenkirkon pt.:ssä, 
Viip. 1. 

*Mäkiniemi I 8p - Piippola 19,5. 

Mäkkylä, mt. (til.om. K. Mäkkylä) 2 
km ka. Ylöjärven k. B3 7e. 

Mäkkylä, virkat, (til.om. N. Kavaleff ) 
1 km p. Albergan tilalta 03 6ka. 

*Mäkrälä 06 41o - Variksela 6, - Kivi- 
niemi 19,5 m., - Lipola 18,9 hyv. m., 

- Pasuri 23 m., - Sudenhauta 12 m., - 
Korkeamäki 18,5, - Valkjärvi 23 m. Digitized by Google 65 MäUkkälä, mt. (vapaah. S. W. v. Troil) 
3 km lu. Turusta. Os. Turku. 

Mälkilä C3 ör.lä, mt. (til.om. Aug. 
Kamsay). 

Mälkiä, mylly (eversti E. v. Haart- 
man) 1 km Lauritsalasta; 3 sulkua. 

*Mälkki C6 4ke - Viipuri 13, - Nisä, 
lahti 18. 

Mämminkoski, koski (7 m) 8 km lu. 
Äänekosken puuhiomolta B4 3ke; omist. 
Ä:n os.yht. 

*Männäinen C2 3ke, kylä; luumylly 
(K. Nordlund); ent. rautat.; kestik.; - 
Vinkkilä 22,1 m., - Uusikaupunki 8,2, - 
Laitila 14, - Eohdainen 19,5. 

Mäntfyjlahti (Mäntlaks) C5 5p, mt. 
(apt.om. A. F. Nymalmin perilL). Os. 
Hamina. 

Mäntsälä C3 5i, mt. (til.om. H. Sten- 
ström). 

Mäntsaia, tk. 21; C4 3e, pt. (khl 3, 
rk. 15, 7,972 as., n. 160 ruots., 576 
km'0; P^ kun.lääk. ja apt. 

Mt: Andersberg, Frug&rd, Linnanen, Mänt- 
säJänkartano, Saari, Sellinge; Nordbo. Teoll.- 
laxt: Mäntsälän tolitikkut., Sellinge, Sääks- 
järvi. Kkj Andersberg, Ehnroosin koidu, Haut- 
järvi, Levanto, Ohkola, Sellinge. Sulkava, Sääks- 
järvi. Ks: Kaukaan tehd., Keravanjoki. 

*ilf. - Monninkylä 22,5, - Kauklammi 
8, - Sulkava 15, - Ohkoinen 12,8. 

Mäntsälänjoki (Mäntsälä ä 1. Svartsä) 
C4 5p, joki. 

MäntsälänkartanOj mt. (G. A. Win- 
qvist) lähellä M:n k. 

Mäntsälän olutt. ((?. A. Winqvists öU 
hrygg. i Mäntsälä, omist. Alfr. Nord- 
ström) M:n pt.:s8ä. 

Mäntsälän tulitikkut. (M, tändsticks- 
/aftr.;5aÄ:*.6oi^.,toimeenpan.joht. F. Holm- 
berg, pääom. 50,000) 5 km lo. M:n k. 

Mänttä B3 6e, koski (putous 6 m); 
puuhiomo ja paperit, (kaup.neuv. G. A. 
Serlachius); höyryl.lait., toripäiv. joka kuuk. Haararata Filppulan asemalle 
(matkust.). Os. Filppula. 

Mäntyharju, tk. 61; C4 2p, pt. (khl. 
30, rk. 27, 13,147 as., 1,244 km2); pi, 
kun.lääk., apt. ja reservikomp.; raulas.^ 
ynnä P« ja SI iif^..- Uotila. Kk.:k.ky\., 
Nurmaa, Partsimaa, Pertumaa. Ks.: 
Anettu (P), Pertumaa (P), Toivola (P). 

*M, - Penttilä 5, - Toivola 14 (talvi- 
tie), - Pölli 9, - Kuortti 27, - Paljakka 
24, - Vihko 30. 

Mäntyluoto B2 7ke, saari; satamaa ja 
rautatietä Porista Mrluotoon rakenne- 
taan tammikuusta 1898. 

Mäntyniemi B6 5e, mt. (vapaah. M. 
Molander). 

Mäntyvaara II 6ka, vuori. 

Mäntänvuori, 2,5 km ka. Mäntän teht.; 
laaja näköala. 

Market Cl 5r.lä, loistomajakka. 

Märry (-rys) 02 6i, kylä; Halikon 
reservikomppanian kasarmi. 

*Märsylä A3 5ko - Kyrölä 12, - Ruo- 
kala 18,1, - Tuomala 16,2. 

Mässkär, ks. Messkär. 

*Mäyrämäki B3 6p - Paalasenako 12, 
- Kankaanpää 12,6. 

Möhkö B6 4p, rautat. (2 masuunia; 
naulataonta; Wärtsilä akt.hol.). 

*Mömmölänlahti B5 Ilo, talvikestik. 
ja Sourun tehtaan last.paik.; - Kuopio 
13, - Ilopuro 14,5. 

Mönkkölä, mt. (tai. J. Levänen) 3 km 
lä. Kallislahden kestik. B5 6e. 

Möntönvaara A6 5e, vuori. 

Mörhy, mt. (til.om. Hj. Sonck) 2 km 
p.ko. Elimon tilalta 03 7p. Os. Tammi- 
saari. 

Mörskom, ks. Myrskylä. 

Mörtmark B2 3e, kylä; Ppys. 

*MöUönen B3 2p - Riihimäki 16, - 
Honkalehto 18. 

Möttönen B3 2p, saha ja mylly (maa- 
kaupp. A. Isomöttönen y. m.). n. NAANTALI (Nädendal) C2 5r.ko, kpki 
[rk. 1; jouluk. 96: 673, jouluk. 90: 687 
as. (kirkonkirj.), 434 suom., 252 ruots.; 
tammik. 95: 691 as. (henkikirj.)]; posti- 
toim.i, S* (kesäaik.) ja vesiparannus- 
laitos (mutakylpyjä). Sijaitsee man- 
nermaalla kapean Raumasalmen var- 
rella. N:n nunnaluost. perust. 1443. 

*N. - Turku 17, - Humikkala 16,5, - 
Röödilä 16. 

Naantalin maaseurak. (khl. 14, tk. 6, 
rk. 1, 967 as.; Raision kanssa 81 km^); kirkko N:n kpgissa. Mt,: Gullranta, 
Jaakkola. 

Naapurinvaara A5 3ka, vuori; kaunis 
näköala. 

Naaranoja 04 4ke, mt. (kreivi Fr. 
Berg). Os. Koria. 

Naarva, ks. Narva. 

Nackböle, mt. (til.om. O. Ehrnrooth) 
3 km lä.lo. Helsingin pt.:n k. 03 6r.i. 
Os. Malm. 

Nagu, ks. Navo. 

Nahkiainen A3 3p, loistolaiva. Digitized by Google 66 NaistenlaJiH, satama Tampereella Nä- 
sijärven ranuaJla; N:n höyry s., ks. Tam- 
pereen teolllait. 

Nmstenlahti B5 8p, höyrys. (sahanom. 
W. KirUoff). 

Nakkila C2 21ä, pt. (khl. 10, tk. 3, 
rk. 4, 4,187 afi., 170 km^); toripäiy. 
k.kylässä joka perj.; raiit.as.^ ynnä P^ 
ja S'. ilf<.;Anola, Vilillä. Kk.:kMyl(2). 
Ks,: Lammainen, Tattara. 

""N, - Merstola 13,3, - Pori 20,3, - 
Irjanne 26. 

Najppari, mt. (W. Rosenlew & C:o) 
3 km lo. Tyrvään k. C2 2r.i. 

Napue (Napo) B2 2e, kyläj sotatapp. 
1714. 

NarkauskosH I 6ka, koski. 

Nafajrva, kylä ja Ppys. 4 km. et. 
Laukon tilalta C3 Ike. 

Narvi (Nervö) C5 6i, venäl. loisto- 
majakka. 

Nastola C4 3ko, pt. (khl. 20, tk. 14, 
rk. 17, 4,793 as., 314 km2). Nastolan 
uimism.piiriin kuuluu Vesijärven itä- 
puolella oleva osa Hollolan pitäjää 
sekä Lahden kauppala. 

Mt: Arrajoki, Ersta, Koiskala, Seesta, Toi- 
vonoja, Uusikylä; Hokkara, Jokela. Kk.: k.kyl., 
Koiskala, Seesta, Uusikylä. Ks.: Uusikylä, Vil- 
lähti. 

Nattastunturi II 3ke, vuori. 

Naulasaari, mt. (kaupp. A. Mäkelä) 
ja asfalttihuopat. (N. asfaltfiltfabr,, 
omist. W. Hackman, S. Sohlberg, C 
Borenius, toiminimi Fr. Richardt) 3 
km ka. Suur-Merijoen tilalta. Os. Vii- 
puri. 

*Nautela C2 4e, mt. (agron. J. Göhle); 
kestik.; - Turku 16,5, - Hypäinen 15. 

Navala, mt (valtioneuv. C. F. Wahl- 
berg) 1 km it. Kosken tilalta C3 6e. 

Navo l Nauvo (Nagu) C2 5i, pt. (khl. 
7, tk. 6, rk. 1, 3,474 as., n 410 suom., 
219 km2)j pi, kun.lääk. (Seilissä); höy- 
ryl.lait. lähellä kirkkoa. 

Mt: Högsar, Käldinge, Prostvik (höyryl.- 
lait.), Thoras; Druckis, Vikom. Kk.: Finnby, 
Käldinge, Risis. Ks.: Fagerholm, Lillandet, 
Mattnäs (P), Seili. 

Kedertornedj ks Alatomio. 

Nedervetil, ks. Alaveteli. 

Neitsytniemi, mt. (tehtom. Edv. A. 
V. Nottbeck) 2 km et. Vuoksenniskan 
as. C5 2ke. 

Neittävänjoki A4 41ä, joki. 

Nejden älf, ks. Näytämönjoki. 

Nerkko A5 71ä, 1-sulkuinen kanava 
(pituus 1,5 km, loivuus 1 m); höyry 1.- 
lait 

*Nerkko A5 71ä - Iisalmi 17,5, - La- 
pinlahti 11,8. 

Nerkon järvi B3 51ä, jvi (150 m). 

Nerosjärvi C3 2i, jvi 

Nerpes, Nervö., ks. Närpiö, Narvi. *N'euvos€nniemi A5 3r.lä, talvikestik.; 

- Lanteri 13,9, - Kajaani 18,7, - Kau- 
gÄS 21,4. 

Nevala, mt. (til.om. Berner) 2 km ko. 
Joutsenon k. 05 2e. 

Nevas Ci 5e, mt. (kapt C. Waener- 
bergin perill.); Ppys. (Nikkilän posti- 
toimiston alainen). 

Nevskin kynttilätehd., ks. Viipurin 
teoll.lait. 

NicMn/, ks. Nikkilä. 

Niemelä, mt. (varatuom. M. Niemelä) 
Kemijoen länsipuolella 2 km p. 3£äki- 
niemen kestik. I 8p. 

*Niem£lä I 8i - Ruohola 20,5, - Hut- 
tula 21. 

^Niemelä A4 7ko - Lohvansuu 19, - 
Virola 16 m., - Aittoperä 21, - Jatkola 
3,5 (vesitse). 

Niemelä B4 5i, mt. (til.om. M. Niemi- 
nen); meij.koul. 

NiemM B6 8ke, mt ja meij. (maist. 
O. Nissin); karj.hoitokoul.; höyry .lait. 
Os. Sortavala. 

NiemM 05 4e, höyryl.lait. 

Niemenlautta 05 4lä, mt. (hovioik. 
ausk. E. Andersin); höyryl.lait. 

Niemi B3 llä, saha, luu- ja jauho- 
mylly, meijeri {Oregorius Niemi) 

Niemi B3 7e, mt. ja höyrys. (toimi- 
nimi A. Ahlström, isännöits. W. Hus- 
gafvel). Os. Tampere. 

Niemi 03 2r.lä, mt. ja höyrys. (til.- 
om. W. Lönnholtz, ennen Granfeit- 
suku). Os. Iittala. 

*Niemi 1. Haikola 05 2ka - Suni 17,5, 

- Kuurmanpohja 11,3, - Antrean as. 
26, - Imatra 18, - Laitila 15,3. 

*Niemiaho A4 öi - Korkatti 19,6, - 
Pellikka 23,6. 

Niemi-SantcLkari 02 llä, majakka. 

Niemiskoski B6 8p, koski; puuhiomo 
perustetaan {N:n os.yht, toimeenpan. 
joht. kaupp. K. Nissinen, pääom. 
200,000). 

*Niinijoensuu 02 4ko - Vesikoski 17, - 
Matkusjoki 20 m. 

Niinimaa B3 3ke, rautplf. ynnä Ppys. 
10 km Alavuden asemalta. 

Niinisyrjä B6 6e, kylä Suistamon 
pt.:ssä; ent. lahjoitusmaa, kuuluva Rus- 
kealan pt:ään; höyryLlait. 

"^Niinivaara B5 2be - Luikonlahti 13, 

- Halivaara 9,6. 

Niinivaara, mt. (toimitsija K. Par- 
viainen) 1 km ka. Joensuusta. 

Niinivesi B4 2r.e, jvi. 

* Niirala B5 3ke - Humalnmäki 21, - 
Lempyy 21, - Leppävirta 10, - Kau- 
sala 10 

Niirala, mt. (maitotalonhoit G. Treut- 
hardt) 5 km Värtsilän asemalta B6 61u. Digitized by Google 67 Niircdan olutt., ks. KuopioQ teoU.- 
lait. 

Kiittulahti B5 6e, mt. (til.am. F. Te- 
richoff); meijeri. 

Niitti/lahti, mt. (nimism. O. Andersin) 
3 km Mulon raut.plformulta B6 3ke. 
Os. Hammaslahti. 

Nikkarila B4 6r.i, virkat, (kruttnnnv. 
Hj. Lang). 

*Nikkilä A3 6e - Haikola 15,8, - Pe- 
sola 18. 

"^Nikkilä A4 3r.lu - Pietilä 9,7, - 
Lnnki 6,4 

Nikkilä C2 2i, mt. ja saha (til.om. 
Oakar Lycl4n). Os. Lauttakylä. 

Nikkilä 02 61ä, talo ja höyryl.lait. 
SatayalnodoUa. 

Nikkilä, mt. (salaneuv. O. Norrmönin 
perill.) 4 km lä.lo. Parolan as. C3 2e. 

Nikkilä, mt. (virkat, tarkast. F. Berg- 
ström) 3 km lo. Hyvinkään as. C3 4e. 

Nikkilä C4 21o, mt. (kruununv. Th. 
Holmberg). Os. Uusikylä. 

^Nikkilä (Nickby) 04 51ä, raut.as.; kylä, 
P* ja kestik.; - Vehkakoski 13, - Ke- 
rava 14, - Tikkurila 20,5, - Malm 25 m. 

Nikkilä (Nickby), mt. (majuurinrouv. 
F. Nassokin) 0,5 km p. Nikkilän as. 

Nikdlainkaitpunki, ks. Vaasa. 

* Nikula I 4e - Ranta 21,5, - Kaarela 
26,7 (vesitse), 18,7 (talvitie), - Väli- 
maa 21,4 (vesitse), 18,7 (talvitie), - 
Tervaniemi 23; polku Sodankylän Lau- 
riin harvoin käytetty. 

""Nikula A4 71ä - Katajamäki 10,8, - 
Kangas 11). 

NUakka B4 21u, jvi (100 m). 

Nilsiä B5 lp, pt. ja kunta (= N:n ja 
Juantehtaan seurak.; khl. 37, tk. 55, 
rk. 39; N:n seurak. 17,588, Juantehdas 
640 as., Juantehtaan kanssa 1,749 
km^); ?\ kun.lääk. ja apt. 

Mt: Kuuslahti, Virta. Bautatj Juantehdas. 
Kk^ k.kyl., Akonvesi, Juantehdas, Jum[m]inen, 
Kangaslahti, Murtolahti, Muuruvesi, Palonurmi, 
Pieksä, Sutela, Sftnkimäki, Vehkalahti, Vuot- 
järvi. Höyryl.lait^ Muuruvesi (F), Pajukoski, 
Pieksänkoski. Ksj Juankoski, -tehdas (P), 
Muurukoski, Pisanvuori. 

*N. - Keittiö 14 m., - Haluna 11,9, 

- Pelonniemi 12,3 m., - Majalahti 13 h. 
*Nisalahti 05 41ä, höyryl.lait.; - Mälkki 

18, - Säkkijärvi 15, • Vilajoki 8. 

Niska B6 Ika, koski ja höyryl.lait. 

Niskakoski A4 4p, kosM. 

Niskalampi, höyryl.lait. 1 km p. Tai- 
nionkosken puuhiomolta 05 2ke. 

*Niskapietilä 05 2i - Miettilä 15 m., 

- Kasila 21, - Laitila 11,8, - Imatra 
25,5. 

*Nissas B2 lp - Vaasa 16,3, - Kla- 
vus 14 (vesitse). Nissbacka, mt. (rouv. £. Backman) 2 
km it. Korson as. 04 5r.lä. 

Nisshacka, mt. (til.om. Aug. Ramsay, 
vuokr. Will. Ramsay) 1 km ko. Hä- 
kansbölen tilalta 04 51ä. Os. Tik- 
kurila. 

*Ni8eilä A4 6ke - Aho 18, - Martti- 
senjärvi 11,1. 

Nisula, mt. (til.om. A. Schildt) 1 km 
lä. Jyväskylästä. 

Niuvanniemi (Fagernäs) BÖ le, mt. 
(Suom. valtio); huUuinhoitolait 

*Niva B6 3e, koski; mt. (toiminimi 
Gustaf Oederberg & 0:o), os. Hammas- 
lahti; kestik.; - Hammaslahti 6, • Mulo 
14 (talvitie), - Kylmäpolya 10. 

Niva B6 8r.lä, raHtas. (pys.) ynnä 
Ppys. 

Nivala, ent. Pidisjärvi A3 6i, pt. 
(khl. 48, tk. 30, rk. 41, 7,144 as., 442 
km2); pi, kun.lääk. ja apt. Mt: Joki- 
saari (maanvilj.koul.). Kk.: k.kyl. 

Noisniemi 06 3i, mt. (liikennepääll. 
A. Berner); höyryLlait. 

^Noitermaa (Noid-) 06 41ä, kestik. ja 
P3; - Hepoharju 17, - Kiviniemi 19,5, - 
Sakkola 13, - Pyhäkylä 12, - Yläjärvi 
24, - Konnitsa 20. 

Nojanmaa, mt. (tai. K. Pulliainen) 3 
km ko. Savonlinnasta. 

Nokia 03 Ir.p, rautas.^ ynnä Pi ja S^. 

Nokia 03 Ir.p, mt., puuhiomo, sellu- 
loosa- ja paperit, konepaja ja saha 
(N aktbol., pääom. 1,200,000); 8^ ja 
matkail.koti; mt. virran et. puolella. 
Haararata (1 km) N:n asemalta N:n 
tehtaalle. Tappelu 1597 nuijasodan 
aikana. 

*Nokia, kestik. lähellä N:n tehd.; - 
Ylöjärvi 18, - Tampere 16, - Koivu 
26 m., - Palviala 27 m., - Häijää 
26,5 m. 

Nokia, luonnonihana virta (7 km 
pitkä, putous 20 m) lähellä N:n tehd. 

Nokka 1. Salonkartano, mt. (til.om. 
R. Höijer) lähellä Uskelan k. 03 51ä. 
Os. Salo. 

Nokka, mt. (tai. K. Nokka) 4 km ko. 
Perttelin k. 03 5p. 

*Noksa B2 4ke - Plosila 13,9, - Lam- 
mi 13,7. 

Noljakka, mt. (reht. A. Walle) 4 km 
p.lu. Joensuusta. 

Noormarkku 1. Nor- (Norrmark) B2 
7i, pt. (khl. 10, tk. 3, rk. 4, 3,804 as., 
274 km«); P^ ja 8*. Mt ja teoll.lait: 
Noormarkku. Kk.: Noormarkun tehd., 
Lassila (P). 

Noormarkku B2 7i, mt, rautat. (kan- 
kirautaa), manuf.tehd., saha ja meij. 
(toiminimi A. Ahlström, omist. kaup. 
neuv. rouv. E. Ahlström). Digitized by Google 68 Noormarkun- 1. Ahlaistenjoki (Norr- 
inark ä) B2 7ke; 85 km; ks. Karvian- 
joki. 

Nordand, mt. (til.om. Wallendorff) 
1 km p. Sunnanän tilalta C2 6e. 

Nordbo, mt (til.om. A. Fris^n) 2 km 
p. Frngärdin tilalta C4 5p. Os. Jär- 
venpää. 

Nordenlund C4 lp, mt. (pankinjoht. 
A. Wall6nin perill.). 

Nordsjö C4 51ä, mt. (varatuom. F. 
Jansson). Os. Helsinki. 

Norjan höyrys., ks. Kotkan teoll.lait. 

Norra Kvarken, ks. Merenkurkku. 

*Norrena A3 7e - Timmerbacka 15, - 
Söderkultalahti 16.1. 

*Norrgdrd B2 le - Rusk 9,7, - Matt- 
folk 13,5. 

Norrkulla, mt. (til.om. G. Milen) 1 
km it. Hindsbyn tilalta C4 51ä. Os. 
Nikkilä. 

Norrskär AI 8r.ka, saari, luotsias. ja 
N:n 1. Merenkurkun loistomajakka. 

*Norvanto I 6r.i - Hiukka 21,2, - 
Peuraniemi 16,2. 

Noskuanselkä 05 4r.i, jvi. 

Notsjö, ks. Nuutajärvi. 

Nousiainen (Nousis) 02 41o, pt. (khl. 
14, tk. 6, rk. 2, 3,039 as., 195 km2); 
P^; kirkon vieressä piispa Henrikin 
hauta. Mt.: Nyynäinen. Kk.: k.kyl. (2). 

*Nou3ialanlahH A4 8e - Rannankylä 
17,5, - Muhka 16 m., - Heinämäki 19 
(talvitie). 

Nuasjärvi A5 5p, jvi (130 m). 

Nuhjata 02 3e, mt. (neiti H. Ene- 
skjöld). 

Nuijamaa 05 4r.p. rukoushuone, tuleva 
kpl.; ?\ 

Nuijamaanjärvi 05 4p, jvi. 

Nukari (Nukkars), mt. (kuuluu Raa- 
lan tilaan) 3 km lo. Jokelan as. 03 
6r.p. 

*Numniela 03 6lä, rautas.* ynnä P^ 
ja S'; - Suksela 12, - Ventelä 13,9, - 
Haapajärvi 15 hyv. m. 

Nummenkylä 03 61ä, mt. (til.om. A. 
Nordling). Os. Nummela. 

Nummi (Nummis) 03 5i, pt. (khl. 2, 
tk. 19, rk. 23, 3,299 as., 193 km2); pi. 
Mt.: Mäntsälä; Kraami. Kk,: k.kyl. (2). 

Nummi, ks. Kaarina; Nummenmäki, 
Kaarinan k. kylä, Turun esikaupunkeita. 

Nummijärvi B2 6p, jvi. 

Nummilahti (Numlax) 03 6i, mt. 
(kun.neuv. Th. Asehan). Os. Helsinki. 

*Nunnanlahti B6 Ir.lu - Juuka 14, - 
Kopravaara 22. 

Nuorajärvi B6 4p, jvi. 

*Nuoramoinen 04 Iko, kestik. ja P^; 
- Käenmäki 13, - Ruoppi 16, - Koski- 
pää 20,5, - Kalkkinen 18,2. *Nuoranne (-nte) 02 2lä - Löyttylä 
23, - Vahala 20, - Peipohja 22, - Eura- 
koski 12,5, - Lappjoki 36, - Hinnerjoki 
21, - Säkylä 15. 

Nuorittanjoki II 7e, joki. 

Nttortijoki II 4p, Tnulomajoen lähdB- 
haara. 

Nuortitunturi II 4ke, vuori. 

Nu^orunen II 6r.ka, Suomen korkein 
vuori (532 m) napapiirin et. puolella; 
suuremmoinen näköala. 

Nupurböle, mt. (merikapt. E. K. 
Eriksson) 5 km lu. Espoon k. 03 6e. 

Nuppulinnay rautplf. 4 km ka. Joke- 
lan as. 03 6r.p. 

Nurmela, mt. (til.om. O. Palmqvist) 
2,5 km lä.Io. Korpelan tilalta 05 4i. 

Nurmes A5 8ko, pt. (khl. 34, tk. 49, 
rk. 38; N:n seurak.: 11,497 äs., 2,555 
km2); kirkko N:n kauppalassa. Jon- 
kerin kylä (104 as.) Kuhmoniemen 
seurakuntaa kuuluu N:n kuntaan, kä- 
räjäkuntaan ja nimism.piiriin. 

Mtj Haapapuro (maanvilj.koul.), Hovila, Ko- 
praa (karj.hoit.koiil.), Sariola; Haapalahti, Juu- 
tila, Kämälä, Poikala, Vehkalahti. TeoUJait: 
Kuokkastenkoski, Nurmeksen olutt Kk.r k.kyL, 
Haapakylä, Höljäkkä, Earhunpää, Kuokkasten- 
koski, Lipinlahti, Saramo, Savikylä, Ylikylä. 
Ks.: Halmejärvi, Kuohatti, Palojärvi, Valtimo. 

Nurmes A5 8ko, kauppala kuuluva 
N:n seurak., kuntaan, nimism.piiriin ja 
käräjäkuntaan; Pi (os. Nurmes, Kuo- 
pion 1.), S^ järjestysoik., piirilääk., 
eläinlääk., ylein. sairaala, apt., vesi- 
parannuslait. (savihierontaa) ja Mat- 
kail.yhd. haaraos. Väkiluku n. 350 
henk., lähiseudun väestön kanssa n. 
900 henk. Toripäiv. jouluk. HöyryL- 
liike Pielisjärvelle ja Joensuuhun. 

*Nurm£ksen kauppala - Lipinlahti 8, 
- Tiehaara 12, - Saramojärvi 20, - 
Karhunpää 19,5. 

Nurmeksen olutt. {N:n olutfeJid. yhtiö ^ 
kauppayht) N:n kauppalassa. 

Nurmi (-mis) 05 41ä rautas.^ ynnä 
pi (os. Nurmi, Viipurin 1.) ja S^. 

Nurmen selluloosat. {Nurmia akt.hol,, 
Viipuri, joht. Th. Mielck y. m., pääom. 
140,000) lähellä N:n as. 

Nurmen puuvillat, ja saha (A. Wik' 
lund & L. Kronholm, Viipuri) lähellä 

Nurmijärvi 03 6i, pt. (khl. 3, tk. 20, 
rk. 15, 8,114 as., n. 150 ruots., 589 
km2); pi ja kun.lääk. 

Mt: Jaakkola, Krissi, Kytäjärvi, Nummilahti, 
Raala; Nikkilä, Nukari. Pikkusuo. Teoll.lait.: 
Hyvinkään painohiivatehd. y. m. Kk.: k.kyl.. 
Hyvinkään as. (2. suom. ja ruots.), Hyvinkään 
kylä, Kytöjärvi, Raala, Rajamäki, Uotila (2). 
Ks.: Kytäjärvi, Nuppulinna (raut.plf.). 

•ivr. - Jokela 17, - Hyrylä 21 m., - 
Klaukkala 14. 

Nurmijärvi 05 2r.ko, jvi. Digitized by Google 69 Nurmiranta B5 llu, höyryl.lait. 

Nurmisaari B7 41ä, höyrys. (I. Gro- 
moff & C:o). Os. Pitkäranta. 

Nurmisaari C2 Ike, saari. 

Nttnnitunturi II 6p, vuori. 

Nurmo B2 2r.ka, pt. (khl. 42, tk. 36, 
rk. 12, 4,083 as., 121 km^); rauUs.' 
ynnä P* ja S'. Osa Alannrmon ja 
Euhan kyliä kuulun N:n seurak., mutta 
Lapuan kuntaan. ML: Loukko. Kk.: 
k.kyl. 

Nurmonjoki B3 31u, joki. 

*NuupaJla C2 2i - Kiikanoja 8,7, - 
Palviala 15 m., - Juti 26,3, - Lau- 
kula 8,7. 

Nuutajärvi (Notsjö) C3 le, mt. ynnä 
meij. (salaneuv. T. Costiander) ja la- 
sit, (enimmäkseen ikkunalasia; Costian- 
der db Heitmann, kommandiittiyht.). Os. 
Forssa. 

Nyby (suom. Säynäoja?) I 8i, lasit. 
(C. Fellmanin perill.); ei käynnissä. 

Nyby, mt. (tu.om. H. E. Nordström) 
2,5 km ko. Karjan k. 03 7p. 

Nyby, ks. Marttila, Uusikylä. 

*Nygd,rd (Vöyrillä) B2 2ke - Ingo 
11, - Hannuksela 13,2, - Haals 16,1, - 
Träsk 13,6. 

*Nygärd (Koivulahdella) B2 2r.lä - 
» Haals 16, - Vaasa 14,5, - Martola 
10,8. 

Nyg&rd B3 7r.lä. mt. (til.om. K. G. 
Wegelius). 

Nygdrdy mt. (til.om. J. Wavulin) 7 
km lu. Espoon k. C3 6e. 

Nygdrd, ks. Jaakkola, Kaidanoja, 
Kylliälä. 

Nygdrdin olufct. (Josef HerlerJ et. 
Uudestakaarlepyystä. 

Nyhamn Cl 7ko, saari; luotsias. ja 
satama. 

Nykarleby, ks. Uusikaarlepyy. 

Nykyrka, Nykyrko, ks. Uusikirkko. 

Nyland, ks. Uusimaa. 

Nynäs 04 li, mt. ja meij. (varatuom. 
R. Elving); ks. Nyynäinen. 

Nyslott, ks. Savonlinna. 
' Nystad^ ks. Uusikaupunki. Nyynäinen (Nynäs) 02 3r.ka, virkat, 
(tai. J. Suojanen). 

NyystM 04 llä, kylä; sotatapp. 1597. 

Nddendal, ks. Naantali. 

Näläntöjärvi A4 6e, jvi. 

Nämjmäs B2 3ke, kylä; baptistiseu- 
rak. (38 henk.). 

Näri 03 21ä, mt. (luutn. E. Wal- 
dens). 

Närkeen höyrys. (Närkeen höyrys., 
omist. A. Berggren) 4 km et. Lopen 
k. 03 4e. 

Närpiö 1. -pöö (Närpes), tk. 34; B2 
3e, ruots. pt. (khl. 40, rk. 9, 11,299 
as., 552 km'*); P*, kun.lääk. ja reservi- 
komp. 

Mt: Benvik, Klaresund (meij.koul.). Saha: 
Kl&Tus. Kk»' Böle, Pinnby (2), Normäs, Nämp- 
nas, Pielahti (P), Rangsby, Vester-Yttermark 
(2), Öster- Yttermark. Ks.: Finnby, Nämpnäa, 
Yttermark (P). 

Närpiön- 1. Närvijoki B2 3ke, joki. 

Näränkävaara U 8ke, vuori; kaunis 
näköala. 

Näs 01 6r.lä, kylä; viikinkilinnan 
raunioita. 

*Näsby 02 51ä, kestik. ja höyryl.lait.; 
- Galtby 18,1. 

Näsby, ks. Kl&vus. 

Näse 04 6r.lä, mt. (leht. H. Modeen). 
Os. Gammelby. 

Näse, mt. (omist. Porvoon kpki) lä- 
hellä Porvoota. 

Näsegdrd, ks. Latokartano. 

Näsijärven olut- ja pahvit, ks. Tam- 
pereen teoU.lait. 

Näsijärvi B3 7i, jvi (94 m). 

*Nästi 02 3i - Mäenkylä 17,1, - Lai- 
tila 14,2. 

Nätholman höyrys., ks. Sörnäisten 
höyrys. 

Nävas^ ks. Nevas. 

Näytämönjoki 1. Njavdamjoki (Nej- 
den äh) II Ir.i, joki. 

Nääs, ks. Kytäjärvi. 

Nääsin väkiviinat., ks. Helsingin 
teolLlait. 

Nötö 02 7p, saari ja rukoushuone- 
alue (n. 130 as.). O. (Mnäs 03 81ä, mt. (talonpoika); höy- 
ryl.lait.; 0:n niemi et. tilalta. 

Odensaari 1. Odensnäs, rahvaankie- 
lellä Ohdesaari 02 5r.ko, sukukart. 
(yliopp. vapaah. T. Carpelan). Odensö, saari 2 km et. Hvitsandin 
kylästä 03 7ke. 

*Ohkoinen 04 31o - Jär\'enpää 14,5, 
- Mäntsälä 12,8. 

Ohtaansalmi B5 4p, salmi. Digitized by Google 70 Ohtakari A3 6p, luotsias. 

*OikaH B4 4i, mt. (tai. M. Hämäläi- 
nen, ennen henkikirj. Collan); yhdiste- 
tään Bantalammen pt.:ään; - Snonne- 
joki 16,7, - Virkko 18,1, - Kivisalmi 
19,3. 

*Oilola A5 21u - Kanerva 5, - Ki- 
velä 17. 

*0ina3 n 6i - Hackman 21, - Kul- 
pakko 12. 

*0i3%asjärvi C3 5p - Joensuu 20,5, • 
Hattula 16, - Hyvelä 23,5, - Hirvelä 
26,8. 

Oinassalmi B6 4p, lautt.paik. 

Oia, ks. Oitti, Ojoinen. 

Oitans, mt. (ins. vapaah. R. G. Wrede) 
3 km p. Espoon k. 03 6e. 

Oithacka C3 6e, mt. (til.om. F. Kise- 
leff). 

""Oitti (Ois) C3 4r.i, rautas.* ynnä 
pi ja 8«; - Hikiä 9,6, - Ryttylä 19,2, 
- Kiikoinen 23,5, - Sulkava 12. 

*Oivanki H 8r.p - Korhonen 14, - 
Haataja 15,5. 

Ojajärvi C6 Ike, raut.as.^ ynnä P2 
ja S'. 

Ojakkala C3 6ke, rauiplf. ynnä Ppys. 
7 km Nummelan asemalta; mt. (vapaah. 
Hj. Stackelberg) ynnä yksit, hevos- 
hoitokoul. Os. Nummela. 

Ojamo C3 5i, mt. (neiti F. Svertsch- 
koff); käyttämätön rautakaivos. 

Ojasela, mt. (rouv. E. Linderoos) 2 
km 1u. Selänpään as. 04 2e. 

Ojoinen (Ois) 03 4p, virkat., ent. ku- 
ninkaan karjakart. (rouv. A. Blomstedt). 
Os. Hämeenlinna. 

Okeroinm 04 8p, kylä; sotatapp. hel- 
mik. 28 p. 1808. 

Olavinlinna (Olofsborg), Suomen mer- 
killisin ja parhain säilynyt muinais- 
linna, likellä Savonlinnaa; sijaitsee saa- 
rella Kyrönsalmessa. Eerikki Akselin- 
poika Tottin perustama 1475, venäl. 
valloittama 1714 ja 1742; venäl. hal- 
lussa 1742-1811. — Olavin kylpylaitos, 
ks. Savonlinna. 

Olkijoki A3 2e, kylä; 0:n sovinto 
marrask. 19 p. 1808. 

Olkkola 03 6lä, mt ja mylly (maist. 
G. A. af Hällström). Os. Nummela. 

Olkkola 04 lp: Vanha O., mt. ja meij. 
(rustitil. Sipi Koskinen); Uusi O., mt. 
ja meij. (til.om. B. Nyström) 1 km Van- 
hasta 0:sta. 

Ollikka, mt. (presid. P. E. Forsman) 
6 km lu. Jääsken k. 05 2e. 

Ollila A4 lp, mt. ja meij. (F. W. 
Pentzin). 

*Ollila B3 lp ■ Söderkultalahti 20, . 
Strang 23,6, - Vähäpellinen 16,3, . 
Karvala 21,8. *OllUa B3 5p - Harjumäki 12, - Karo 
17, - Luodespohja 21,8. 

Ollila, mt. (kaupp. J. Waltonen) Poh- 
joislahden kylässä B8 6i. 

Ollila, mt. (til.om. K. Sjöstedt) 2 km 
ka. Ylöjärven k. B3 7e. 

*OUila 03 3e - Jokioinen 17, - Levä 
21,3, - Joensuu 8,6. 

Ollins£Mri, mt. (kapt. M. Eusko) 1 
km ka. Raahesta. 

Olofsborg, ks. Olavinlinna. 

*Olsböle 03 7p, mt. (til.om. K. V. 
Bruncrona); - Gumnäs 19,5 m., - Tam- 
misaari 20 m., - Lupaja 25, - Bromar- 
vin k. 23 hyv. m. 

Olustunturi I 4ke, vuori. 

Ominaistenaukko 02 5i. 

Onas 04 5e, saariryhmä; 0:n luotsi- 
as. Rägskärin saarella. 

Onkamaa, saha (K. Mäkelä) 15 km 
ko. Haminasta. Os. Hamina. 

*Onkamo B6 3e, raut.as.(pys.) yimä 
P2 ja S^; - Kemie 11, - Hammaslahti 
24. 

Onkamo B6 3e: Suuri ja Vähä O., 
jviä. 

Onkiniemen olutt., ks. Tampereen 
teolLlait. 

Onkivesi A4 8r.ka, jvi (85 m. yli me- 
renpinnan, pinta-ala 137 km^). 

•Onkkafajla 03 21ä - Tursola 16 m., 

- Huutjärvi 16, - Laitikkala 11, - Ka- 
jantila 16 m., - Valkiakoski 18 (talvi- 
tie). 

Onnela II lp, nimism. virkat, (nimism. 
G. E. Moberg). 

*Onnela Aa 4r.i - Arola 22, - Pie- 
tilä 18,5, - Hemmilä 31. 

Onnila, huvila (taiteil. W. Gromme) 
lähellä Lavolan tilaa 05 4ke. 

Ontojärvi A5 6r.p, jvi (150 m); Onto- 
joki Ontojärvestä Kiimasjärveen. 

Orakoski U 3r.e, koski. 

Oratunturi II 3r.e, vuori. 

Oravainen (Oravais) A2 8e, pt. (khl. 
42, tk. 33, rk. 11, 4,077 as., n. 200 
suom., 195 km*); Pi ja kun.lääk.; höy- 
ryl.lait. k.kylässä. Kirkolla sotatapp. 
syysk. 13 p. 1808; muistopatsas. Teoll. 
lait.: Kimo, Oravaisten villakehruutehd. 
Kk.: k.kyl. (2), Kimo, Oxkangar. Lasf, 
paik.: Tacksamvik. 

Oravaisten villakehruu- ja kutomat. 
(Oravais fahr.akt,hol., Vaasa, toimeenpan. 
joht. kaupp. E. Trummer, maks. pääom. 
250,000) 3 km ko. 0:n k.; ent. mas- 
uuni. 

*Oravakangas A4 3ka - Pellikka 13,6, 

- Hannula 17,5, - Marttila 19, - Ala- 
pihkala 18,1. 

Oravala 04 4p, keski; mt. (senaat. N. 
K. Hornborg). Os. Harju. Digitized by Google 71 Oravaniemi B6 6e, last.paik. (Värt- 
silän tehd. varten). 

Oravaniemi C6 3ke, lautta ja höyryl 
lait. 

*Oravankytö C^ 8ke - Korpilahti 18, 

- Pölläkkälä 14, - Honkala 16. 
Oravi B5 &ke, suluton kanava (288 

m pitkä); Inotsias. ja höyryl.lait.; rau- 
tat. ja höyrys. (Oravi-Haapdkoski bruks 
aktbol.j toimeenpan. joht. ins. E. Berg- 
roth, pääom. 1,000,000); Pi ja S^ 

^Oravi B5 6ke - Rantasalo 21,5 (tai* 
vitie), - Viljalahti 20, - Kuokkala 30, 

- Varparanta 20,5, - Revonlahti 16,5 
(talvitie). 

Oravikoski B6 8ke, mt. ja saha (Mack- 
man & C.-o), 

Orainsalo B6 81o, saali; höyryl.lait. 

OravitavpaU = Oravi. 

Orihjpää, -vesi y. m., ks. Oripää, 
-vesi y. m. 

Orijärvi C3 5e, jvi; vaskikaivos (Fis- 
karsin osyht.); työt lakkautettu 1880- 
luvulla. 

OrimaiUla 04 3i, pt. (khl. 4, tk. 21, 
rk. 16, 8,915 as., 629 km*); P^, kun. 
lääk. ja emäntäkoulu; toripäiv. k.ky- 
lässä joka kuuk. 

Mt: Hillsdal, Ruha, Sonmi&nifts, Terreniemi, 
Tönnö; Kangas. TeolLlait.: Sommarnfts, Ori- 
mattilan Yillakehruu- ja kutomatehd. Kk.: 
k.kyl., Heinämaa, Isokylä, Koskus, Luhtikylä, 
Niinikoski, Pakaa, Suonstdku, Viljaniemi, Vähir 
mallns. 

*0. ' Pennala 11, - Raikkola 16, - 
Myrskylä 20, - Mallusjoki 18, - Vilja- 
niemi 9. 

Orimattilan villakehruu- ja kutomat. 
(0;w vilUmkehruu- ja kntomatehdas, omist. 
K. H. Anttila) 1 km it. 0:n k. 

Ori[hJpohja B3 81ä, raut.plf. 5 km 
Oriveden asemalta, 

Ori[h]pää 02 4p, kpl. (khl. 18 ja 14, 
tk. 7, rk. 2, 1,488 as., 148 km»); P^*. 
Kk.: k.kyl. 

*0. - Mustanoja 15, - Virtsanoja 11 
h., - Hurskala 10, - Yläne 22. 

Oriselkä^ jvi likellä Oriveden k. 

Orismala B2 2e, rautas.' ynnä P* 
jaS». 

Orismala (Orisberg) B2 2e, mt. ja 
r autat, (kankirautaa; maanvilj.neuv. 
Edv. Björkenheim); maanvilj.- ja meij. 
koul. ynnä talvikurssi talonpojille; P^; 
rukoushuone, ent. tehtaanseurak. 

Ori[h]ve$l B8 8lä, pt. (khl. 15, tk. 11, 
rk. 20, 7,280 as., 679 km^; P', kun. 
lääk., apt, reservikomp. ja eläinmark- 
kin. kesäk. ja syysk.; raiit.as.^ ynnä P\ 
S* ja ravint. 

Mt: Holma, Mikkola, Säynäjoki; Kokkola. 
TeolLlait: Hieta, Korkeakoski, Mikkola, Vehka- 
lahti. Kk.: k.kyl., KoiTiiniemi, Juuppa. Ks.: 
Kopsamo (P). ♦O.n k.kyl. - Aitua 18,2, - Eräslahti 
17,1, - Koppala 13,4, - Oriveden as. 4,8. 

*0.n as. - 0:n k.kyl. 4,3. 

Orivesi B5 4r.ka, jvi. 

Oriveden satama, ks. LängelmÄte^n 
satama. 

Oriveden sahat == Vehkalahden ja 
Mikkolan höyrys. 

Orivirta B5 6r.i, kaunis salmi. 

*Orjafnhirsi 03 2Io - Linnainen 7,5, - 
Parola 16, - Hämeenlinna 28,5. 

Orjatlahti, ks. Kirja valahti. 

Ofjatsaari B6 8ke, saari; ks. Kaarne- 
saarL 

*Orrainldhti 05 Ike - Savitaipale 
15,5 hyv. h., - Suomenniemi 14,1. 

Orrby 04 5ke, kylä ja höyryLlait. 

^Orrela B2 8i - Marttila 18,9, - 
Pulli 11,1, - Gnidars 22,9, - Söder* 
backa 16,8. 

Orrengrund CJ4 6e, majakka ja laot* 
sias. 

Orslahti 05 3ka, kylS; Ppys. ja höy- 
ryl.lait. 

Oaara B3 71ä, mt. ja meij. (tireht. 
A. G. Hilden); maanvilj.koulu. 

Oserki 06 6e, kesäas. 1 km Schuva- 
lovon asemalta; S^ (kesäaik). 

Oskarvuori (-arsberg), huvila ja höy- 
ryLlait. Euissalon saaren loun. osass». 

Osmajärvi B5 3e, jvi. . 

Ostola B8 41ä, rauta?, (pys.) ynnä 
Pi ja $6. 

Otalampi 03 6ke, raut.as.^ (v:teen 
1898 raut.plf.) yiinä Ppys. 

Otava B4 8r.i, rautas.^ ynnä P' ja 
S^; haararata (2 km) 0:n 1. Puulaveden 
satama-asemalle (matkust. kesäaik.). 
Läheisyydessä kansan op. 

Otavan 1. Liukkolan höyrys. (O. &/6V&- 
sdgs akt.bol., Kymin pt., pääom. 150,000) 
lähellä 0:n as. 

Otava B4 8r.i, virkat, ynnä meij., 
maanvilj.- ja karjanhoit.koulu (joht. 
agron. G. W. Serlachius); Mikkelin 
he VO sy st seura. 

Otnäs, mt. (kaup.neuv.rouv. A. Sine- 
brychoff) 1 km p. Hagalundin tilalta 
03 6e. 

*OtramMki A4 8ka, kestik. ja P-'; - 
Eannankylä 18,5 m., - Tuovilanlahti 
14, - Pörsänmäki 12,5 hyv. m. 

Oulatnen (Onlais) A3 4ka, pt. (khl. 
47, tk. 29, rk. 41, 4,677 as., 498 km^); 
reservikomp.; raulas.* ynnä P^ ja $*. 
Mt.: Väinölä (karj.hoit.koul.). Teoll: 
lait.: Oulaisten höyrys., Vanhalukkari. 
Kk.: k.kyl. 

Oulaisten höyrys. {John W. Sagan, 
Tampere) lähellä 0:n as. 

Oulankajoki II 6, joki; Paanajärven 
ja Pääjärven välinen osa sitä luonnon- Digitized by Google 72 ihana (Kivakkakosken suuremmoinen 
putous); laskee Koutajärveen ja Vie- 
nan meren lahteen Kantalahteen lähellä 
Roudan kylää. 

OULU (Ule&borg) A4 lp, kpki [rk. 
42; jouluk. 97: 14,426, jouluk. 96: 14,128, 
jouluk. 90: 12,665 as. (kirkonkiij.), 
11,965 suom., 681 ruots.; tammik. 95: 
12,232 as. (henkikirj.)]; rauias.s, S(2, 3), 
lääninhalL, 4:s, Oulun, tarkk'ampuja- 
patalj., eläinlääk., lääninsairaala, hul- 
luinhuone ja lääninvankila. Markkin, 
syysk. Rautatie rakennetaan Tornioon. 

Oppilait.: suom. klass. lys. (reaali- 
osasto luokilla 5—8, kunnall.), ruots. 
klass. lys. (reaalios. luokilla 5 — 8, kun- 
nall.), suom. tyttök. ynnä yksit, jatko - 
op., ruots. tyttök., teknlU. koul. (suom., 
1 luok.), raerik. (ruots. ja suom.), kaup- 
pak. (suom., 2 luok.). Pankkeja: Suo- 
men p., Yhdysp., Pohjoism. p., Vaasan 
p., Kansallisp. Seuroja: Oulun läänin 
talousseura, Oulun läänin hevosyst.- 
seura, Matkail.yhd. haaraos. Hiat.rJjmna,- 
saarelle rakennettiin 1375 linnoitus ja 
1607 — 13 linna, joka joutui rappiolle 
1700-luvulla; oli maaherran asuinpaik- 
kana. Kpki perust 1605; tervahovi ja 
laivaveist. poltettu heinäk. 1 p. 1854. 
MatkaU.: F. M. Franzenin rintakuva; 
Oulujoen rautatiesilta (100 m pituinen 
kaari, suurin pohjoismaissa); Hupisaa- 
ret; Linnasaari (tähtitiet. observ. ja 
linnoitusten jäännöksiä); Baattisaari 
(istutuksia, ravint. ja lohipato); Terva- 
hovi, joen pohj. rannalla. Ks.: Meri- 
koski, Toppila. 

•O. - Timonen 9,7, - Kaakinen 19,4, 
- Konttinen 12,4, - Kokkare 15,3, - Yr- 
jänä 42,8 (talvitie); koko matka 0:sta 
Kuivaniemen Huttulaan m. 

Oulun luotsias. Toppilan salmen par- 
taalla. OiUun lääni käsittää khlkunnat 46 — 
51; pinta-alan ja väkiluvun suhteen 
ks. taulu hakemiston lopussa < 

Oulu (Uleä), khl. 46; tk. 28; rk. 42; 
pt. (3,879 as., 318 km*); reservikomp 
Kirkko O. n kpgissa, Mt: Maikkula; 
Hintta, Koskela, Laanila, Schröder. 
Polttimo: Maikkula. Kk.: Oulunsuu (2), 
Pikkarala. Ks.: Laitakarin majakka. 

Oulujoki (Uleä älf ) A4 li; 100 km 
pitkä, 300—500 m leveä, vesistön ala 
yli 20,000 km*; lohenkalastus; tärkeä 
kulkuväylä (vuositt. n. 40,000 tynn. 
tervaa y. m.). 

Oulujärvi (Uleä träsk) A4 4i; 122 
m yli merenpinnan, pinta-ala 870 km*; 
0:järvi, Paltamon pt.:n ent. nimi. 

Oulunkylä (iggelby) 03 6ka, raut.plf. 
7 km Helsingistä; likellä sitä 0:n pen- 
sionaatti ja vesiparannuslait. (omist. 
rouv. J. C. Maexmontan-Knief); ravi- 
kilpailurata sekä Helsingin polkupyö- 
räklubin rata. 

Oulunkylänkartano (Äggelbygärd), mt. 
(til.om. J. H. Eklund) 1 km p. Oulun- 
kylän plf. Os. Malm. 

Oulunsalo (Uleäsalo) A4 llu, kpl. (khl. 
46, tk. 28, rk. 42, 1,129 as., 55 km^); 
Ppys. (Oulun postikontt. alainen) Laiva- 
veist.: Valjakka. Kk.: k.kyl. 

Ounasjoki I 6i, virta (300 km); 0:n 
metsänhoito alue (mets.hoitajan os. Kit- 
tilä). 

Ounasstlkä, vuorijakso Jerstivaarasta 
Kittilän et. rajalle. 

Ounastunturi I 4p, vuoriryhmä; kor- 
kein kukkula 640 m. 

Ounasvaara II 51ä, vuori (208 m). 

Outakoski II llä, kylä; rukoushuone 
ja kk. 

Outamo C3 5i, mt. (rustitil. Mane- 
lius); luonnonihana seutu. 

Oxkangar, Teugmo ja Kvimo A2 8e, 
kaksi yhteenkasvanutta saarta. P. Paadarjärvi II Ilo, jvi. 

Paajala (ömevik) B5 5ke, mt. (kapt. 
N. H. Grotenfeltin perill.). 

Paakkola 06 3ke, koski; 1-sulkuinen 
kanava; höyryl.lait. 

*Paalaeenaho B3 4e - Myllymäki 20, 
- Mäyrämäki 12. 

*Paalasmaa A5 8r.ka, saari; talvi- 
kestik. ja höyryl lait.; - Juuka 14, - 
Vedensuu 20,5. 

Paanajärvi II 6ka, korkeiden vuorten 
ympäröimä luonnonihana jvi (89 m 
syvä). *Paanala B4 3e - Tervala 8,4, - Kes- 
kustalo 11 m., - Ränssi 19,7 m., - Koi- 
visto 19. 

Paarlahti B3 7r.i, luonnonihana lahti. 

Paarlammi 1. Pitkälä B3 5r.ka, suku- 
kart. (rouv. E. Aminoff); näkötorni. 

Paarskylä 03 51ä, mt. ja meij. (til.om. 
E. J. Roman). 

Paasivesi ife 6r.i, jvi. 

Paaso 04 21ä, mt. ja meij. (til.om. 
Y. Schildt); kartalla väärin kestik. 

Paatsjoki (Pasvig älf) II 21ä, joki. Digitized by Google 73 Paattintn 1. -iskorpi (Paattis 1. Patis) 
C2 4e, kpl. (khl. 14, tk. 6, rk. 1, 965 
as., 50 km«); P'. Kk.: k.kyl. 

Paavola A4 31u, pt. (khl. 47, tk. 28, 
rk. 40, 4,141 as., 502 km^); ?\ Saha: 
Kuukki. Kk : k.kyl., Lappi, Luohua, 
Kuukki. Ks.: Saarikoski (P). 

*Paavola A4 2ke - Laitila 18,6, - 
Yesala 19,8. 

Paavola, mt. (tai. K. Lindan) Kitulan 
kylässä C3 5ke. 

Paavonperän olutt., ks. Kaahen teoll. 
lait. 

Padasjoki C4 llä, pt. (khl. 20, tk. 13, 
rk. 18, 5,106 as., 479 km-»); P» ja kun. 
lääk.; höyryllait. k.kylässä. 

M«: Ansio, Kellosalmi, Saksala, Verho (maan- 
Tilj.kouL), Vieru. TeolUait: Airakoski, Mai- 
niemi, Vieru. Kk.: k.kyl., Arrakoski, Auttoi- 
nen. Ka.: Vesijako. 

Paddainen 02 6ke, mt. (kolLregistr. 
E. Gammal); höyryl.lait. 

Pahkalafivpi B7 llä, metsävahdin torp- 
pa, ent. venäl. luostari. 

^Pahkamäki B3 2r.lo - Levijoki 14,5, 
- Mattinen 14, - Leppänen 10,5. 

Pahkavuori, mt. (til.om. O. Köhler) 
2 km it. Uskelan k. C3 51ä. Os. Salo. 

Paikkala, höyryl.lait. Kautun kana- 
van varrella B3 61o. 

Paikkari C3 5i, torppa; E. Lönnrotin 
lapsuudenkoti; Suom. valtion oma. 

Paimela C4 le, mt. (tai. E. Bonden). 
Os. Lahti. 

Paimio (Pemar) C2 6p, pt. (khl. 8, 
tk. 8, rk. 1, 3,951 as., 281 km^); P2 ja 
emäntäkoul.; tuleva raut.as.* Mt.: Jun- 
tola, Meltola, Spurila, Viksherg. Kk.: 
k.kyl., Ilttula. Ka.: Vista. 

Paimionaukko 02 6ke. 

Paimion- 1. Somerjoki (Pemar ä) 02 
41 o; 95 km. 

Painio 03 3e, jvi (82 m). 

Paistunturi II llu, vuorijakso. 

Pajukoski, höyryl.lait. lähellä Paju- 
lahden kestik. B5 lp. 

PajulafhtiJ B3 8e, kylä; ks. Sahalahti. 

^Pajulahti B5 lp - Haluna 9,6 m., - 
Kasurila 18 m., - Pöljä 21, - Hamula 
17,3. 
\ *PajulahH 03 lp, kestik. ja höyryl. 
lait.; - Laukula 23,6, - Kurala 19,2. 

Pajulahti 05 3e, ent. herrastalo (rouv. 
Kykkling); meijeri, höyryl.lait. 

*Pajumäki B3 4i - Peltola 23 hyv. 
m., h., - Vääntäinen 19 m., h. 

Pakanajoki II 21ä, metsävahdin torppa. 

Pakaria (Bagarla), mt. 4 km lä. Ta- 
rusta (yhdysviljelyksessä Artukaisten 
kanssa). Os. Turku. 

*Pakasela 03 61ä - Suksela 8,5, - 
j^ Hyvelä 17,5, - Hattula 19,2, - Kark- 
kila m., h. Pakinainen 02 5ke, mt. ja meij. (til. 
om. E. H. Backman). 

Pakkanen B3 71o, mt. (virkat, tarkast. 
J. E. Kichter). 

*Pakola A4 51ä - Hourula 16. - Täh- 
telä 20,3. 

"Paksujalka C6 Ike - Kurkijoki 13, - 
Hiitolan as. 4, - Kaarlahti 17,1, - Rami 
17,1, - Heponiemi 16. 

Paksuniemi, luonnonihana niemi 3 km 
lä. Kantalahden höyryl.lait. B6 81ä; 
likellä sitä Piispanvuori. 

Palajärven villakehruutehd. (A. M. 
Lundin) 5 km ka. Nummelan as. 03 61ä. 

Palavansalmi, Saarijärven pt.:n ent. 
nimi. 

Paldamoy ks. Paltamo. 

Palho 03 lp, mt. (til.om. J. A. Pel- 
tonen; ennen v. Schantz-suku); höyryl. 
lait. 

Palikainen 03 3e, mt. (ins. I. Wah- 
ren); meijeri. Os. Somero. 

Paljakka A5 le, vuori. 

"Paljakka 04 2ke - Huhdasjärvi 15, - 
Mäntyharju 24. 

"Palkeala 06 4e, kylä; venäl. kirkko, 
ja seurak. (rk. 2); - Metsäpirtti 9, - 
Variksela 11 m., - Lempäälä (Venä- 
jällä) 27,5. 

Pallastunturi I 4ke, vuoriryhmä; kuk- 
kula Taivaskero 1. Himmelriiki 864 m, 
korkein Suomessa. 

Paloinen, virta lähellä Iisalmen kpkia. 

*Paloinen B5 5ka - Kaihumäki 17, - 
Kolkonpää 13. 

Palojoensuu 1 3ko, kylä; kk. ja maja- 
talo matkustajille. 

Palojärvi A5 81ä, jvi; metsänhoito- 
alne. 

"Palokangas II 71o - Mannila 14, - 
Kantola 16. 

"Palokki B5 4ke, koski; saha {Hack- 
man & Co); kestik. ja P^; - Virtala 
8,5, - Kosula 11. 

"Palimäki Ao 81ä - Hankamäki 18, - 
Tiehaara 18. 

Paloniemi, mt. (kaupp. H. van Gilse 
van der Pals) 4 km lu. Lolyan k. 03 
6r.lä; luonnonihana asema. 

"Palonurmi A5 7ka - Kangaslahti 
10,5 h., - Majalahti 10,5 h. 

Paloselkä B3 6e, jvi. 

Paltamo (Paldamo 1. -It-) A5 31o, pt. 
(khl. 49, tk. 27, rk. 43, 4,269 as.; Ka- 
jaanin maaseurak. kanssa 3,072 km^); 
postios. Kajaani 1. Vaala. Mt,: Sutela, 
Taipale, Toivoniemi; Joenniemi. Kk.: 
k.kyl. Ks.: Kiehimänsuu, Melalahti (P), 
Mieslahti (P), Oulujärvi. 

Palttila (Paltilaholm) 02 3p, mt. (til. 
om. O W. Rosendal, ennen Falcken- 
berg-suku). Digitized by Google 74 Palva 02 5p, kylä; Pm salmi siitä it.; 
k s. Velkua. 

^Palviala C3 llu - Nunpala 16 m., - 
Nokia 27 m., - Häijää 9 m. 

Pamilo B6 li, suureminoinen koski. 

*Pamppala C6 5p - Kyyxölä 18, - 
Kivennapa 13, - Turkkila 12,8, - Perk- 
järvi 25,8. 

Pandia 02 2r.lä, raot.as. (pjs.) ynnä 
P3; kylä (2,000 as.); toripäiv. joka toi- 
nen keskiv. 

Pankajärvi A6 7i, jvi. 

Pankakoaki A6 7e, rautat. ynnä teräs- 
laitos (P. jämhr., omist. kaupp. J. O. 
Burmeister, Helsinki); kapearait. 7 km 
pitkä rautatie Pielisjärven kirkolle. 

Pankkaniemi B4 2r.p, mt. (rouv. J. Jack). 

PantsarlahH, kpginosa Viipurissa; P:n 
väkiviinatehd., ks. Viipurin teoll.lait. 

*Papero B7 3p - Loimala 18 m., - 
Karatsalmi 31. 

Papinniemi B5 4ke, mt. (vapaah. A. 
Standertskjöld); meijeri. Os. Palokki. 

Papula, kpginosa Viipurissa; P:n 
vuori (näkötorni) kpgin ulkopuolella 
P:n lahden toisella puolella. 

Parainen (Pargas) 02 6ke, pt. (khl. 
8, tk. 8, rk. 1, 7,212 as., n. 1,070 suom., 
249 km^); P^, apt. haaraos. ja Lounais- 
Suomen kansanop. (Piukkalan tilalla). 

Mt.: Attu, Kvldja (hist.), Levo, Lofsdid, 
Muddainen, M&gby, Röfvarnäs; Gunnarsnäs, 
Kapellstrand, Lemlahti, Piukkala, Siggnäs. Teoll. 
lait.: Attu, Kridja, Levo, Paraisten kalkki- 
uunit. Kkj Atuninaa, Malmi, Parsby, etel. 
piiri, länt. piiri, it. piiri. HöyryUait.: Lofsdal, 
Terfsund. Ks.: Paraistenmalmi, Paraisten- 
portti, VappÄrl. 

Paraisten kalkkiuunit, 9 kappal. (Stor- 
g&rd, Parsby, Tennby y. m.) et. ja lo. 
P:n kirkolta. 

Paraiatmmalmi ( Pargasmalm), P:n 
k.kyl.; höyryllait. 

Paraistenportti (Pargasport) 02 61o, 
luonnonihana salmi; luotsias. 

Parantala B4 3ke, kylä; kanava Pyhä- 
järven ja Kiimasjärven välillä. 

Pardola^ ks. Partola. 

Pargala 06 6e, rauias.' ynnä S^ 

Parikkala B6 7e, pt. (khl. 27, tk. 46, 
rk. 35, 11,935 as., 868 km«); pi ja 
kun.lääk.; P:ssa asuu n. 250 Tiurulan 
seurak. kuuluvata kreik.katolilaista,. 
Mt.: Koitsanlahti. Teoll.lait: Parikkalan 
huopakenkät, Yläritakoski. Jf*..- Kivi- 
järvi, Tyrjä. Ka.: Sammatlampi. 

Parikkalan huopakenkät. {Sipi Aho- 
kas), lähellä P:n kirkkoa. 

Pari(aiio B2 6r.i, pt. (khl. 11, tk. 1, 
rk. 6, 5,980 as., 926 km^); Pi ja kirja- 
kauppa; eläinmarkkin. k.kylässä lokak. 
Kk.: k.kyl, Kihniö, Sydänmaa. 

Parkkimaa, ks. Jokela. 

Parkkimajärvi A4 5r.e, jvi. Parkku B3 7i, saha (kaup.n€uv. Aug. 
Eklöf); lakkautetaan. 

Parkku, mt. (asess. G. A. Helsing) ^ 
km ko. Rantasalmen k. B5 6r.lä. 

Parkumäki B5 6e, kylä; sotatapp. 
1789. 

*Parola 03 2e, raut.as.* ynnä P* ja 
$'; - Orjanhirsi 16, - Rato 10,7, - Hä- 
meenlinna 9,6. 

Parvlannummi (Parolamalm), ent. Luo- 
lainen, leiripaik. lähellä P:n as.; muis- 
topatsas (pronssinen jalopeura). 

Parsby, kylä ja kalkkiuuni 1 km lä. 
Paraisten k. 02 6ke. 

Parta, mt. (til.om. D. A. OoUin) lä- 
hellä Kuusjoen k. 03 6p. 

Partdkoski 05 Ike, koski, sotatapp. 
huhtik. 15 p. 1790; lä. koskesta ruht. 
Barjatinskijn huvila. 

*Partala A4 8ko - Vieremä 19,5, - 
Iisalmi 8, - Ryhälänmäki 16,1, - Haapa- 
järvi 22,4 hyv. m. 

Partala, mt. (maakaup. A. Walko- 
nen) 2 km it. Juvan k. B5 5r.e. 

Partala B5 81u, mt. (Hackman & 
C:o). 

Partola (-rd-), virall. nim. Karlsberg, 
mt. ja höyrys. (til.om. G. E. Palm- 
roth) 3 km lo. Tampereelta; höyryl.- 
lait. 

*Partti B4 8p, kestik. ja höyryl.lait.; » 

- Vanhala 16,5, - Vuojalahti 16,5. 

Pasala B5 5p, mt. (Os.yht. Tomator). 

Paskoja, ks. Hannula. 

*Pasuri 06 3i - Kiviniemi 18,3, - Kuusa 
17,4, - Valkjärvi 11,5 m., - Mäkrälä 
23 m. 

Pasvig iUf, ks. Paatsjoki. 

Patmniemi I 8ka, höyrys. ja laiva- 
veist. (toiminimi G. & C. Berglom); 
last.paik. 

Patis, ks. Paattinen. 

*Patsola B6 61u - Kemie 16,5, - Värt- 
silä 11. 

PaiMula, mt. (til.om. J. Riipinen) 
2 km ka. Mikkelistä. 

Pedersöre, ks. Pietarsaaren pt 

Peeravaara I le, vuori (855 m); Peera- 
koski, koski. ^ 

Pekrsberg, piirilääk. virkat, (toht. L. 
W. Fagerlund) 6 km etkä. Finnstr(^min 
k. 01 5i. 

*Peipohja 02 2ke, raut.as.» ynnä P^, 
S* ja ravhit.; - Riste 7, • Merstola 10,9, 

- Rutuna 22, - Nuoranne 22. 
*Peippola B5 51u - Ahola 12, - Pieksä- 
mäki 17 h. 

Peippola 04 4ke. mt. ja juustomeij. 
(eversti A. Ethol6n). Os. Koria. 

P^ppola 06 51ä, mt. (til.om. A. Ca- g 
bell). Digitized by Google 75 *PeitM A3 5ke - Kokkola 22, - Ky- 
rölä 15, - Vähfthyyp^ä 7. 

Pekanpää^ tuUivartioas. lähellä Van- 
han talon kestik. I 6e. 

I^kk€da B3 81a, snkmkart. ja meij. 
(maist. A. Aminoff); meij.koul.; höyryl.- 
lait. 

Pekkala, mt. (kaupp. J. Waltonen) 1 
km it. Koskensaaren rautateht. B4 51a. 

Pekkala, mt. (kaap.neav. P. Parviai- 
sen perill.) 1 km p. Joensaasta. 

Pek9ala 02 6i, mt. ja meij. (toht. C. 
Vikland); maanvilj.konl.; Ppys. ja höy- 
ryl.lftit. 

Pekurila, mt. (tai. G. Paasonen) 15 
km lo. Javan k. B5 5r.e. 

Peldo[o]aivi II llä, vnori (568 m). 

Pelgjärvi, ks. Pälkjärvi. 

Pelkola C3 2e, mt. (til.om. U. Wege- 
lias). Os. Hämeenlinna. 

Pelkola C5 2i, mt. (til.om. J. G. Lit- 
zen). Os. Enso. 

^Pellikka A4 6ko - Piippo 23, - Orava- 
kangas 13,6, - Niemiaho 23,6. 

Pellinki (-nge) Ci 5ka, saariryhmä; 
höyryl.lait. — P:n laotsias. Eggskärin 
saarella 3 km lä. P:n saarista. 

PeUingin majakka, ks. Glosholman 
majakka. 

Pello I 61ä, kylä; tallivartioas.; ent. 
rakonshaone. 

*Pellonpää A4 4p - Alila 10,5 (talvi- 
tie, kesäaik. käyttämätön), - Pyyhkö 
16,5 (talvitie). 

Pdloaniemij kirkkoh. virkat, (läänin- 
rov. O. A. Stenroth) lähellä Laakaan 
k. B4 3ka; laonnonihana seata. 

*Pelonniemi B5 li - Nilsiä 12,1 m., - 
Hipanlahti 17,3, - Maaravesi 12,5. 

Pelson suo, Kestilän pt.:ssä. 

Peltoinen, kylä lähellä Loimijoen as.; 
toripäiv. joka perj. 

"Peltola B2 4la - Mikkala 24,8, - Ri- 
mal 33,3, - Marttila 12,5, - Johannes- 
dal 28,1. 

*Peltola B4 31ä - Kantola 15 m., - 
Keskastalo 16 hyv. m., - Pajamäki 23 
hyv. m., h., - Säärinmäki 20,5 hyv. m., 
- lisakkila 20,5, - Lehtola 17,5 hyv. m. 

Peltola, ent. Rikantila, mt. (til.om. 
A. Branon) 2 km ir. Ristiinan k. Bö 
7lo. 

Peltolaurila C2 2ke, mt. ja saha (kaap.- 
neav. Victor Forsdius, Tarka). Os. Laat- 
takylä. 

Peltoniemi B2 4p, mt. (til.om. K. Grön- 
land); meijeri. 

Peltosalmi A4 8r.i, mt. ja meij. (roaan- 
vilj.neav. J. Lagas); maanvilj.- ja meij.- 
koal.; höyryl.lait. 
k Peltotunturi I 4r.p. tantari (473 m). 

Pemar, ks. Paimio Pengonpohja B3 7ke, rakoashaone. 

Penifnjsaari 05 81a, saari; kaalau 
Lavansaaren kantaan. 

*Pennala 04 3p - Orimattila 11, - Lahti 
12. 

PensaXa A2 8e, kylä; baptistisearak. 
(62 henk.). 

*Pento B3 8e - Pohja 10 m., - Tar- 
sola 16. 

*PenUaä B2 5i, saha (tai. F, L. Ptnt^ 
tHä); kestik.; - Ulves 21,5, - Svartti 
13,4, - Saaranlaoma 18,5. 

"Penttilä 04 2ko - Toivola 16, - Hie- 
tanen 26, - Mäntyharja 5. 

PmftHän laivaveist., höyrymylly ja 
-saha, ks. Joensaan teoU.lait. 

Penäs, k s. Pietniemi. 

Perheniemi 04 41ä, mt. ja jaastomeij. 
(P:n tilaos.yht., toimeenpan. joht. por- 
mest. I. Alopaeas, pääom. 720,000). 
O s Kausala 

Perho B3 2p, pt. (khl. 43, tk. 31, rk. 
13, 1,765 as., 583 km^); P«. Saha: Möt- 
tönen. Kk.: k.kyl. Ks.: Salamajärvi. 

Perhonjoki, myöskin Vetelin- 1. Kok- 
kolanjoki A3 7p; 125 km pitkä. 

Perkiö (Björkö) 02 3ke, mt. (A. R. 
Land6n y. m.). 

*Perkjärvi 06 5p, rauias.* yAnä Pi ja 
S'; - Kyyrölä 16,9 m., - Kaakjärvi 13, 
- Pamppala 25,3, • livanala 16,1. 

P^rkjärvi, jvi, kylä ja havilaseuta lä- 
hellä P:n as. 

Perkjärven höyrymylly (Aleksander Kon- 
könen) lähellä P:n as. 

*Perkkid A4 51o - Hoarala 13,9, - 
Katajamäki 15,3. 

Ptmaia 1. -naa (Pemä 1. -no 1. Pä-)^ 
khl. 4; 04 6r.lä. pt. (tk. 22, rk. 14, 
6 529 as., n. 290 saom., 416 km«); P«. 

M.;Gregböle, Isnäs, Koskenkylä, Malminkar* 
tano, Nftse, Sarvilahti, S «risalo, SjOg&rd, Tervik, 
Tjusterby; Bergby, Gislarböle, Hagaböle, Kugg- 
om, Labby, P&fvalsby, Rönnäs, Segersby, Särki- 
lahti, Veckas. ScJioja: Koskenkylä, Veckas. 
Kk.: k.kyl., Fasarby, Haddom, Härkäpää, Kos- kenkylä, KOpbacka, Malminkartano, Sarvilahti, 
Tervik & Tjusterby. Ks.: Gammelby (P), Hors- 
lök (P), Kärpä (P), Svartholma, Torsby. *P. - Erlandsböle 15 m., - Loviisa 
13 m., - Säfträsk 23. 

PemajanlahU 04 6lä, lahti. 

Pernasaari B4 5ko, virkat, (roav. R* 
Enckell). 

Perniö (Bjemä 1. -jä- L -no), rk. 7; 
03 51ä, pt. (khl. 9, tk. 9, 6,705 as., n. 
600 raots., 374 km^); P^*, kan.lääk. ja 
apt.; taleva raut.as.^ 

Mt.i Hirvilahti, Häneenkylä, Kirjakkala, 

- - - ■ ~ ■ lä ~ Digitized by Google 76 Pemo, mt. (kapt. rouv. C. v Schantz) 
3 km lo. Raision k. C2 61u. Os. Turku. 

PSero C5 4i, naulat. (A. F. Berg). Os. 
Säim(}. 

Perojoki C5 4i, mt. (Kreitanin perilL). 
Os. Viipuri. 

Perttell (S:t Bertils) C3 5p, pt. (khl. 
9, tk. 9, rk. 7, 2,346 as., 199 km2); P». 
Mt: Haali, Inkeri, Kajala; Härkä, Mi- 
kola, Nokka. Kk.: k.kyl. Ks,: Juvan- 
i^oski. 

*Perttilahti B5 2e - Polvijärvi 9, - 
Sysmä 15. 

*PerUula B4 5p - Kärkkää 16,1 m., 
- J:kylä 13 hyv. m., - Junttula 8,8 m. 

Perttula (Bert[t]ula) C3 31ä, kpl. (khl. 
17, tk. 17, rk. 22, 1,867 as., 100 km2); 
P^ (virall. nim. Ypäjän k.kyl.). P:n 
kplista ja Loimaan pt:n Ypäjän ja 
Mannisten kylistä muodostetaan Ypä- 
jän pt. Mt. ja saha: Kartanonkylä. 
Kk.: k.kyl. 

Perttula (Bert[t]ula) 03 4p, mt.(Suom. 
valtio), heikkolahjaisten lasten ka.sva- 
tuslait. (joht. maist. E. Hedman). Os. 
Hämeenlinna. 

Pertumaa B4 8e, kylä ja P"*; rukous- 
huone rakennetaan lähelle Ahvenniemen 
Jkestik. Hartolan ja Mäntyharjun lä- 
hinnä asuvaa väestöä varten. 

Pertuvesi 04 2p, jvi. 

Perä^nkuhnaJ 02 4r.i, rukoushuone. 

Perännejärvi 1. Pä- B3 4r.lä, jvi. 

Peräntie I 8p, mt. (tai. I. Peräntie); 
karj.hoit.koul. Os. Tornio. 

Peräseinäjoki B3 31ä, pt. (khl. 40 ja 
44, tk. 35 ja 36, rk. 10; P:n seurak.: 
4,323 as., 347 km«); P^*. Peräseinä- 
joen kylä P:n seurakuntaa ja kuntaa 
kuuluu Alavuden käräjäkuntaan ja ni- 
mism.piiriin. Kk.: k.kyl. 

*Pesola A3 8ko - Aho 9, - Nikkilä 
18. 

^Pesola A4 7e - Kangas 13,9, - Hy- 
vönen 15,3. 

Pesolansalmi B6 31ä, kaunis salmi. 

*Pesonen I 8p - Vyörykkä 17,5, - Yli- 
romsi 11,9 m. 

Petalahti 1. Peto- (Petalaks) B2 le, 
ruots. kpl. (khl. 41, tk. 34, rk. 9, 2,508 
as., 124 km^),- PS. Kk.: k.kyl., Nyby. 
Ks : Vägviken, Amossa. 

Petersburg, ks. Pietari. 

Petrumaafijär^i B5 4ke, jvi. 

Petsfchjikkotu/nturi II llä, vuori; au- 
tiotupa. 

PettUä (Oarlberg) 03 51ä, mt. (kreivi- 
tär M. Armfelt). Os. Salo. 

Pettjärvi, ulkotalo ynnä juustomeij. 
(toiminimi A. Ahlström) 3 km lä. Ruot- 
sinpyhtään k. 04 6p. 

Pettu 02 8ko, saari; höyry l.lait. *Petäinen B3 6ke - Kankaanpää 16,7. 

*Petäjistö A3 61ä - Ventelä 25, - Kor- 
honen 12,8, - Jutila 29,3 (talvitie 14). 

Petäjäkangas II 7ke, saha (toiminimi 
Gandelin-Sohlberg, omist. ins. K. Th. Sohl- 
berg); meij.kouL 

Petäjäkoski A5 5e, mt. (Paul Wahl & 
0:o); ent. rautat. 

*Petäjälahti A5 3r.lä - Hahtola 16, - 
Leinola 14,5. 

*Petäjämäki A4 8r.lä - Rasila 16,2 
(talvitie 10), - Virola 13,5, - Korpi- 
lahti 10,5. 

Petäjärvi 06 41ä, mt. ja meij. (Suom. 
valtio, vuokr. A. Wiberg), ent. lahjoi- 
tusmaan kantatila. 

Petäjävesi B4 51ä, jvi; pt. (khl. 45, 
tk. 37, rk. 18, 4,576 as., 472 km2); 
raut.as.^ ynnä P\ Mt.: Karikko, Pek- 
kala. Teoll.lait.: Karikkokoski, Kosken- 
saari. Kk.: k.kyl., Kintaus, Kuivas- 
mäki. Ks.: Kuivasmäki. 

*P. - Riihimäki 20,2, - Veitsikka 
12,5 hyv. m., - Saari 18,5, - Virtala 
15 hyv. m., - Muur^'ärvi 24 m., h. 

*Peurdkumpu B3 4ka - Multia 10,5, 
- Tervala 20, - Saari 14. 

Peurala, mt. (til.om. Hj. Kivi) 2 km 
et.lo. Ilmajoen k. B2 4p. 

^Peuraniemi I 6r.i - Norvanto 16,2, - 
Juopperi 16,1. , 

Pidisjärvi A3 6i, jvi; ks. Nivala. 

Pleksämäld B4 6r.ko, pt. (khl. 32, tk. 
56, rk. 26; Virtasalmen kanssa: 12,951 
as., 1,408 km^); kun.lääk. ja apt.; rauLas/ 
ynnä P^ ja S^ Eläinmarkkin. k.kylässä 
syy sk. Mt.: Maanselkä, Meijerhof, Moi- 
sio, Nikkarila, Porsaskoski. Teoll.lait.: 
Haapakoski, Porsaskoski. Kk.: k.kyl., 
Haapakoski, Porsaskoski. 

*P. - Peippola 17 h., - Jäppilä 19, - 
Vehmainen 15, - Toivakkala 22,5, - Se- 
länpää 23. 

Pieksänjärvi B4 6ko, jvi. 

Pieksänkoski B5 Ike, koski ja höy- 
ryl.lait. 

Pielahti B2 3e, kylä; Ppys. 

Pielavesi, tk. 55; B4 2p, jvi; pt. (khl. 
38, rk. 39; 11,062 as., 1,427 km^); pi, 
S^ kun.lääk., apt. ja käsityökoul.; höy- ' 
ryllait. lähellä kirkkoa. Mt.: Pankka- 
niemi, Saarela (lastpaik., P), Tuovilan- 
lähti (matkail., P). Matkail.: Korkea- 
koski. Kk.: Lampaanjärvi, Laukkala, 
Rannankylä, Säviä, Taipale, Vaaras- 
lahti. 

Pielisjoki B6 3r.p, 70 km pitkä (59 
km kanavoittu vv. 1874-79). 10 pikku- 
kanavaa (11 sulkua, loivuus 15,5 m): 
Joensuu, Utra, Kuurna, Paihola, Haapa- 
virta, Jokokoski, Saapaskoski, Neste- g 
rinsaari, Kaltimo (2 sulk.), Häihä. Digitized by Google 77 Pielisjärvi A5 8i, jvi (92 m yli meren- 
; pinnan; pinta-ala 1,000 km*); kalarikas. 

Pielisjärvi 1. -linen (Pielisjärvi), khl. 
34; tk. 49; A6 7e, pt. (kutsutaan myös- 
kin Lieksaksi; rk. 38, 11,838 as., 3,291 
km*); P", S*, kun.lääk. ja apt.; höyryl.- 
' lait. Lieksan k.kylässä. 

M.: Sarkkila; Hovila. TeoU.lait: Panka- 
» koski (haararata). Kk.: k.kyl., Koli, Kylän- 
* lahti, Yiekki, Vuoni slahti. Ks.: Brahea, Egyp- 
tinkorpi, Jauhiainen, Jongunjoki, Koli, Suomus- 
järvi. 

Pien-Merijoki (Lill-M-), mt. (E. Iso- 
tupa) 1 km ka. Suur-Merijoen tilalta 
C5 4ke. 

*Pienpero C5 4r.i - Galitsina 20,9, - 
Hotakka 17,2, - Vamppala 18,7 m., - 
Viipuri 19, - Sainio 9,8, - Kämärä 11,3. 

Pien-Tytärsaari 04 8r.ka, saari. 

PIETARI (S:t Petersburg) C6 8p, Ve- 
näjän pääkpki (v. 1893: 1,035,000 as.); 
Suom. raut.as.^. Suomat, virastoja: val- 
tiosihteerinvirasto ynnä H. M. Keisa- 
rin Suomen kanslia, Suom. passivirasto, 
Suom. tuUivirasto, Suom. pankin kont- 
tori. 

PIETARSAARI (Jakobstad) A2 8p, kpki 
[rk. 11; jouluk. 96: 2,420, jouluk. 90: 
2,168 as. (kirkonkiij.), 2,089 ruots., 78 
suom.; tammik. 95: 2,018 as. (henki- 
kirj.)]; rautas.^, S(3, 5) ja baptistiseurak. 
, (68 henk.). Perust. 1653. J. L. Ru- 
neberg synt. helmik. 5 p. 1804 („Ru- 
nebergin tupa", ks. P:n pt.). Oppilait: 
ruots. reaaliop. (kunnallinen, 5 luok., 
yhteisk.), yksit, ruots. tyttök. (4 luok.), 
kuuro mykkäink. Pankkeja: Yhdysp., 
Vaasan p., Uudenmaan p. Ks.: Alholma 
(satama). 

*P. - Gunnila 9,2, - Gästgifvars 8,9. 

Pietarsaari (Pedersöre 1. -sö), khl. 43; 
A2 8ko, ruots. pt. (tk. 32, rk. 11, 6,244 
as., 322 km«); kun.lääk. Kirkko (har- 
maasta kivestä) 1200-luvulta. Kaunis 
saaristo. „Runebergin tupa", P:n kpgin 
kunnossa pitämä, 1,5 km it. Alholmasta. 
Saha: Herrfors. Kk.: k.kyl., Forsby, 
Leppälahti, Pännäinen. Ks.: Forsby, 
Pinnonäsinkartano . 

Pietarsaaren rovastikunta, ks. rk. 11. 

Pietilä A3 8i, virkat, (tai. J. Hauta- 
mäki). 

*Pietilä A4 31u - Onnela 18,5, - Nik- 
kilä 9,7, - Kokko 11,4, - Kuusisalo 13,2. 

Pietilä, mt. (til.om. E. Granlund) 1 
km lä. Lavolan tilalta 05 4ke; höyryl.- 
lait. 

Pietniemi (Penäs), mt., ent. herras- 
talo, 5 km lä. Porista. 

*Pihkaanmäki B6 llo - Pitkälahti 16 
m., - Ilopuro 7,5, - Kurkimäki 11,5. 
b ^Pihkala 05 6r.i - Makula 14, - li- 
vanala 8. Pihlajakoski B4 71ä, koski; hÖyryl.lait 

*Pihlajalahti B3 7ko - Keihänlahti 
18,2, - Mustajärvi 18,7, - Ruhala 16. 

Pihlajavesi 1. -lainen (Pihlajavesi) B3 
6p, kpl. (khl. 44, tk. 37, rk. 20, 1,964 
as., 402 km^); raut.as.^ ynnä pi ja S®. 
Kk.: k.kyl. 

Pihlajavesi B3 6p, jvi. 

Pihlajavesi B5 8p, jvi. 

Pihlava B2 7e, höyrys. (toiminimi A. 
Ahlström)] hÖyryl.lait. Os. Pori. 

Pihloinen^ mt. (tii.om. A. Mäkinen) 
5 km lo. Vehmaan k. 

Pihtipudas A4 7e, pt. (Ijhl. 45, tk. 39, 
rk. 19, 4,731 as., 1,146 km^); pi ja apt. 
Eläinmarkkin. k.kylässä syysk. Kk.: 
k.kyl. (2). Ks.: Tervakangas (kestik.). 

Pihtisalmi B4 2r.i, höyrys. (neiti JL 
M. Schmidt). 

Piikkilä B5 5r.e, mt. (til.om. Yrjö 
Paunonen). 

Piikkiö (Pikis 1. Piik[k]is), khl. 8; tk. 
8; 02 6p, pt. (rk. 1, 2,034 as., 82 km»); 
P2* ja kutomakouL; tuleva raut.as.^ (rau- 
tatien pohj.puolella). 

ML: Bussila, Raadelmaa: Linnunpää, Puk- 
kila, Salvela, Storg&rd, Tuorla (maanvilj.kouL), 
Vanha-Seppälä, Yltöinen. Teolllait: Piikkiön 
höjTys., Pukkila, Tuorla. Kk.: k.kyl. Ks.: 
Harfvarö, Runko (kestik.). 

Piikkiön höyrys. {Puutavaraos.yht, Piik- 
kiö, Tampere, toimeenpan. joht. kons. 
J. W. Hagan, pääom. 105,000) lähellä 
Storgärdin tilaa. 

Piilola, mt. (sahanom. K. Piilonen) 
lähellä Äänekoskea B4 3ke. 

Piintilä, mt. (valtiopäiväm. K. Höli- 
nän) 8 km lu. Halikon k. 03 51ä; sen 
maalla Kealan meij. (yhtiö). 

*Piippo A4 61u - Pellikka 23, - Aho 17,5. 

^Piippola I 8p - Mäkiniemi 19,5, - 
Yliromsi 18,5. 

Piippola, tk. 30; A4 5ko, pt. (khl. 48, 
tk. 40, 2,990 as., 1,451 km«); ?K Kk.: 
k.kyl., Ahokylä, Tavastkenkä. 

*Piirolanmäki B5 3ka - Kinnari 19, - 
Rummukkala 13,5. 

Piispansaari (Biskopsö) 05 6p, saari. 

Piispanvuori, ks. Paksuniemi. 

Pikis, ks. Piikkiö. 

Pikkala 03 8p, mt. (til.om. T. W. Lin- 
deberg, ennen Fleming-suku); satama- 
paik. 3 km et. tilalta; hÖyryl.lait. 1 km 
p. tilalta. 

Pikkusuo, mt. (valtioneuv. G. Ström- 
berg) 2 km ka. Hyvinkään as. 03 4e. 

*Pil B2 31ä - Mattfolk 15,8, - Grop 19,5. 

Pilkanmaa 04 4p, koski; mt. (til.om. 
F. Forstadiuksen perill.). Os. Kotia. 

Pilpala 03 41o, saha (sahanom. G. H. 
Norrman). 

PiVppa B3 4r.e, koski; Kerman sahan 
last.paik.; hÖyryl.lait. Digitized by Google 78 Pinjainen (Billnäs) C3 7p, mt. ynnä 
meij., rantat (kankirautaa) ja nianuf. 
tehd. (Billnäs bruks aktbol., toimeenp. 
joht. vapaah. F. L. Hisinger, pääom 
1,100,000), OS. Karja; tuleva raut.as. 
(pys.); toripäiv. joka kuun 12 p. 

Pinnonäsinkartano^ ent. kuninkaan 
karjakart. ja P:u läänin voudin asuin- 
paikka; sijaitsi lähellä Pietarsaaren 
pt.:n k. A2 8ko. 

*Pinnunmäki A5 7e - Lapinlahti 17,7, 
- Keittiö 15,9. 

*Pinoniemi A4 2ko - Vesala 11,8, - 
Jokela 20,4. 

*Pintamo II 7i - Korento 15,8, - 
Väätäjä 17 (talvitie 16). 

PmteU 03 21ä, Mallasveden lahti, 
johon Kyllönjoki laskee. 

Pirilä (Birilä) C2 61u, mt. (K. E. 
Söderberg). Os. Turku. 

Pirkkala (Birk[k]ala), khl. 16; tk. 12; 
B3 7e, pt. (rk. 20, 4,959 as., 234 km«). 
Näsijärven ja Pyhäjärven välillä tela- 
ratoja tukkien kuljetusta varten. 

Mt.: Haikka, Haapaniemi, Nokia, Pitkäniemi, 
Valkila, Vik; Kaarela, Maatiala, Partola, Rahola, 
Villilä. Teolllait.: Nokia, Näsijärven pahvit., 
Holmquistin paperit., Partola, Santalahti, Tam- 
pereen luujauho tehd. Kkj Haiju, Kankaan- 
tausta, Korvola, Tanila. Ksj Harju, Kaarela, 
Nokian tehd. (S), Pitkäniemi, Siuro, Valkila. 

Pirkkala, mt. (tai. A. Lietz^n) lähellä 
Ahtialan kestik. C3 5ke. 

Pirkkinäinen (Birknäs), mt. (kaupp. 
E. S. Juselius) lähellä Eisteen as. 

Pirlahti C4 5i, mt. (piispatar S. Alo- 
paeus). 

^Pirttijärvi B2 7i - Finnby 19,5, - 
Tuorila 16,2. 

Pirttijärvi A5 ör.ko, jvi. 

^Pirttikoski A3 4ke - Hourula 19, - 
Hemmilä 23. 

Pirttikylä 1. -tila (Pörtom) B2 3p, 
ruots. pt. (khl. 41, tk. 34, rk. 9, 3,238 
as., 215 km'^); P^ Mt. ja lasit: Berga. 
Kk.: k.kyl. (2). 

Pirttim/lki J35 8r.lä, mt. (ent. maan- 
mitt. C. Löf); sotatapp. toukok. 5 p. 1790. 

Pirttipohja 1. Rantala B6 6ke, mt. 
(past. V. Jacobson); ent. lahjoitusmaa. 

Pirtmviiori, vuori saarella Kauta- 
vedessä, 2 km ko. Karkun k.; kaunis 
näköala. 

Pirunvuori, ks. Kinnari. 

Pisanvxiori B5 2r.lu, vuori (270 m); 
siinä luolia, joissa on tavattu suuria 
vuorikris talleja; laaja näköala. 

Pistojcki n 8ko, joki, laskee Kemi- 
joen nimisenä Vienan mereen lähellä 
Kemin kpkia. 

"^Pitkäjärvi C3 31ä, kylä; kestik. ja 
P*; - Joensuu 15, - Hirvas 19, - Sor- 
vasto 11. "^Pitkälahti B5 le, raiit.as. (pys.) ynnä 
P^; - Kuopio 11, - Pihkaanmäki 16 m., 
- Kurkimäki 14. 

Pitkälä, mt. (tilom. F. W. Olsoni) 4 
km lu. Moinsalmen tilalta B5 8ko. 

Pi<*tfW,höyrys.(os.yht.) lähellä Pyhä- 
järven k. C3 6p. 

Pitkälä f ks. Paarlammi. 

Pitkälänniemi B5 ör.p, mt. (Paul 
Wahl & C:o). Os. Varkaus. 

Pitkäniemi B3 7e, raut.plf. ynnä Ppys. 
(Tampereen postikonttorin alainen), 5 
km Nokian asemalta. 

Pitkäniemi, virkat. (Suom. valtio) 2 
km et. P.n plf.; hulluinhuonetta ra- 
kennetaan. 

Pitkäjpaasi C5 5ko, saari; satama, 
tuUivartio- ja luotsia s. 

Pitkäranta B7 41ä, vaski-, tina- ja 
hopealaitos ynnä kaivoksia (7 — 175 m 
syvät), lasit, (pulloja), väri- ja sul- 
faa ttit. (Bergverksakt.hol, „Ladoga", Pie- 
tari, toimeenpan. joht. B. Herberg, 
os.pääom. 1,500,000 rupi.; isännöits. 
Pitkärannassa ins. G. Gröndal); 1,200 
työntekijää; piiril., eläinl. ja sairaala. 
pi. S* ja höyryl.lait. Luteril. rukous- 
huone ja oma pappi (ehdotettu eri 
kirkko h. kunnaksi); venäl. rukoushuone 
(kuuluu Kitelän seurak.). Ks.: Kisti- 
oja. 

*P. - Uusikylä 20, - Kitelä 16 m., - 
Syyskyjärvi 24. 

Pitkäsilta, ulkotalo (kreivi Fr. Berg) 
4 km it. Villikkalan tilalta C4 4e. Os. 
Koria. 

*Piuhari B3 7ke - Vaakaniemi 15 
hyv. m., h., - Mutala 18,7 hyv. m., h. 

Piukkala 02 6lä, mt; Lounais-Suo- 
men ruots. kansanop. 

Plevna I 8ke, loistolaiva. 

*Plosila B2 4ke - Alakauppila 13,6, - 
Koukkari 11,7, - Noksa 13,9. 

Pockar, rahvaankielellä Pukari 04 41ä, 
mt. ja meij. (til.om. J. Borup). 

*Pohja B3 8r.e, kestik. ja Ppys.; - 
Luopioinen 17,5 m., - Pento 10 m., - 
Järvenpää 10,7 m., - Vehkajärvi 14. 

Pohja (Pojo) 03 7p, pt. (khl. 1, tk. 
18, rk. 24, 4,487 as., n. 820 suom., 242 
km'); apt. (Fiskarsissa). 

Jf^: Baggby, Brödtorp, Elimo, Fiskars, Gen- 
näs (hist.), Pinjainen, Spakanäs, Sällvik; Dal- 
karby, Danskog, Ekerö, Mörhy, Skogböle, Amin- 
ne. TeolLlaii.: Antskog, Fiskars (P, S, haara- 
rata), Pinjainen, Äminnefors. Kk.: k.kyl., Eli- 
mo, Fiskars, Pinjainen. Ks.: Fiskarsinjoki, Gum- 
näs (kestik.), Mustjoki, Pinjainen, Skura, Sona- 
backa (P), Visborg. 

Pohja^ höyrys. {A, W. Hagen) 2 km 
et. Sääksmäen k., järven rannalla. Os. 
Kuuri la. 

Pohjakylä, ks. Suodenniemi. Digitized by Google 79 Pohjankangas, hiekkakangas (150—180 
m), ulottua pitkin Parkanon pt.:n ja 
Karyian kplin rajaa. 

Fohjankartano (Pojog&rd) C3 51ä, mt. 
ja meij. (rouv. A. Degener). 

Pohjanlahti (Bottniska viken) Bl; Me- 
renkurkun et. puolella olevaa osaa kut- 
sutaan myöskin Eauman mereksi. 

Pohjanlahti B3 7ke, lähtijä höyrjl.lait. 

Pohjan lahti (Pojoviken) C3 7p, me- 
renlahti. 

Pohjanmaa (Österbotten), maakunta, 
johon kuuluu Vaasan läänistä: Ilma- 
joen, Korsholman, Lapuan ja Pietar- 
saaren khlkunnat sekä Kuortaneen 
khlkunnasta Lappajärven, Yintalan, 
Evijärven, Kortesjärven, Alajärven, 
Kuortaneen ja Alavuden pitäjät, Lehti- 
mäen ja Töysän kplit ynnä Soinin kplin 
pohj. osa; Oulun läänistä: Oulun, Sä- 
löisten, Haapajärven ja Kegaanin khl- 
kunnat sekä Kemin, Simon, Tervolan, 
Rovaniemen ja Kemijärven pitäjät Ke- 
min khlkuntaa. 

Pohjaskorkiaf vuori (106 m) ja venäl. 
loistomajakka, lähellä Pohjasriviä. 

Pohjasrivi C4 6r.ka, venäl. loisto- 
majakka. 

*Pohjanranta B6 3ko - Kovero 23,5, 

- Eno 15. 

, Pohjoinen olutt. (Norra bryggeriet), 

ks. Helsingin teoU.lait. 

Pohjolan polttimo ja väkiviinat., ks. 
Vaasan teoU.lait. 

Poikola, mt. (til.om. J. E. Lind) Haa- 
pajärven kylässä A5 8p. 

PoitsHa, mt. (toiminimi Veyekset Ala- 
din) 1 km lä. Haminasta. 

Pojo^ Pojog&rd, ks. Pohja, Pohjan- 
kartano. 

*Pokka I 4i - Majava 42,8 (porolla), 

- Karvaselkä 50 (porolla). 

*Polso B3 7i - Yrjölä 13,3, - Käm- 
menniemi 10,4, - Jutila 16 (talvitie). 

Poltinjoki B3 7r.lu, joki. 

Polvijärvi B5 2r.i, kpl. (khl. 36, tk. 
52, rk. 38, 3,964 as., 597 km»); P^*. 
Mt. ja mylly: Huosiolampi. Kk.: k.kyl., 
Marto vaara. Ks.: Rauvanlahti ( höyry 1.- 
lait.). 

*P. - Kaakkurinaho 22, - Sotkamo 
17,6, - Saari vaara 19,8, - Perttilahti 9. 

"^Polvijärvi B5 2ko - Juuka 11, - Hali- 
vaara 18, - Timovaara 10,5. 

Polvila, mt. (kaupp. C. P. Bergh) 3 
km it. Kajaanista. 

Pomarkku 1. Poo- (Pämark) B2 8r.lä, 
kpl. (khl. 10, tk. 3, rk. 4, 3,984 as., 
219km»);P«. Äi*a.- Pomarkku. £Är..k.kyl. 

*P. - Finnby 14,8, - Rajala 13. 
^ Pomarkun saha {Eriksson db Lund- 

gren) lähellä P:n kirkkoa. Potnarkunjoki, juoksee Inhottujärvestä 
Is o järveen. 

*Ponsimaa B2 4e - Mattila 22, - Tai- 
valmaa 17,6, - Lammi 10,5. 

Poosjä/rvi B2 7i, jvi; kuivattu. 

Porasy ent kpl. = nyk. Kronobyn pt. 

PORI (Björneborg) B2 7e, kpki [rk. 
4; jouluk. 97: 13,481, jouluk. 96: 11,998, 
jouluk. 90: 10,010 as. (kirkonkirj.), 8,997 
suom., 1,005 ruots.; tammik. 95: 11,887 
as. (henkikirj.)]; rautas.^ S'*, ylein. sai- 
raala, eläinlääk., kaunis kirkko, teaat- 
terihuone, Satakunnan maanvilj. seura. 
Toripäiv. helmik. ja lokak., eläiumark- 
kin. kesäk. ja syysk. Pcrust. 1558 (ks. 
Ulvila). Palanut m. m. 1852. Oppi- 
lait: suom. klass. lys., yksit. suom. 
tyttök. (6 luok.), yksit, ruots. yhteisk. 
(9 luok., ei täydell.), kauppaop. (suom. 
ja ruots., 3 luok.). Pankkeja: Suomen 
p., Yhdysp., Pohjoism. p., Vaasan p., 
Kansallisp. Ks.: I^ osan ta, Mäntyluoto, 
Reposaari (satama), Sofiegarten. 

•P. - Harjunpää 8, - Nakkila 20,3, - 
Finnby 15, - Hanninkylä 21,4. 

Porin maaseurak. (khl. 10, tk. 3, rk. 
4, 6,346 as., 279 km«)j kirkko P:n 
kpgissa. 

Mt: Kuuminainen, Lyttyla, Yyteri; Liina- 
harja, Pietni«mi. Saha: Pihlava. Kk.: Pih- 
lava, Rauma, Ruosniemi. Ks.: Lnkkarinsanta, 
Mäntyluoto, Tuorsniemi. 

Porin ala- ja ylärovastikunnat, ks. 
rk. 4 ja 5. 

Porin loistomajakka, ks. Säppi. 

Porkkala C3 2i, mt. ja meij. (til.om. 
A. Laurell). P:n tärkkelyst. lakkautettu. 

Porkkalanniemi C3 8ke; siinä tulli- 
vartioas., satama ja höyryl.lait.; Pork- 
kalan kylä (Ppys.) 4 km ko. P:niemestä. 

Porkkalanaukko, ko. Porkkalannie- 
mestä. 

Porkkalan loistomajakka 03 8ke ja 
Rönnskärin luotsias. R:n luodolla. 

Porlampi, mt. (neiti G. Runsten) 4 
km ko. Kaislahden kestik. 05 4e. 

Porlom, rahvaankielellä Porlammi 04 
3r.i, mt. (kenr. R. Ehrnrooth). 

*Porl(ym 04 3r.i, kestik. ja P^; - Kors- 
malm 12, - Myrskylä 15, - Salmela 12, 
- Säfträsk 18. 

Porneesi 1. -nainen 1. -nasi (Borgnäs) 
04 5p, kpl. (khl. 3, tk. 22, rk. 14, 2,415 
as., n. 120 ruots , la8 km«); p8. Mt.: 
Kotojärvi, Laha, Laukkoski,* Tapani 
(kalansiitoslait.). Kk.: k.kyl. (2). Ks.: 
Halkia. 

Poroluoto A3 6ke, saari. 

Porovesi A4 8i, jvi (86 m). 

*Porras (Portas) 03 3i, kestik. ja 
Ppys.; - Lietsa 16, - Topeno 24, - Joen- 
suu 29, - Kuhala 21,3, - Kärkölä 21,5 
hyv. .h Digitized by Google 80 Porras (Portas), Tammelan pt.:n ent. 
uimi. 

Porraakoski C3 2i, koski. 

Porrassalmi B5 71ä, salmi 1 km et. 
Kyyhkylän tilalta; sotatapp. kesäk. 12 
-13 pp. 1789. 

Porsaskoski B4 6i, koski; mt. ja saha 
(til.om. H. Riipinen); meijeri; ent. ranta- 
tehd. 

Porttikoski II 3p, 20 km pituinen suu- 
remmoinen koski (putons 60 m). 

Porttikoski II 5r.p, koski Kittisessä. 

Porttiimoy mt. (toiminimi And. Kurt 
& C:o), jonka maalla Kristineströmin 
saha I 61 o. 

PORVOO (Borgä) C4 6i, kpki [rk. 14; 
jouluk. 97: 4,789, jouluk. 96: 4,461, 
jouluk. 90: 4,214 as. (kirkonkirj.), 3,463 
ruots., 748 suom.; tammik. 95: 4,221 
as. (henkikirj.)]; raut.as. (joen länsi- 
rannalla), S', piispanistuin (v:sta 1721) 
ja sairaskoti. Markkin, lokak., tori- 
päiy. tammik. ja kesäk. Kpgin pääosa 
joen itärannalla. Perust. 14:nnellä vuosi- 
sadalla; valtiopäiv. 1809. Oppilait.: 
ruots. klass. lys., yksit, ruots. tyttök. 
(o luok.), yksit. suom. yhteisk. (ei täy- 
dell.), yksit, ruots. reaalik. (3 luok.), 
kuuromykkäink., kansanop. Pankkeja: 
Yhdysp., Pohjoism. p., Kansallisp. Mat- 
kail.: tuomiokirkko (keskiajalta), Rune- 
bergin koti (valtion lunastama), Rune- 
bergin muisto- ja hautapatsas. Linna- 
mäki (muinaisaikaisia multa valleja). Ks.: 
Hammars (satama). 

*P. - Ilola 11 m., - Vehkakoski 13, lä- 
hellä V. m., - Monninkylä 15, - Huu- 
varinkylä 19. 

Porvoo (Borgä), tk. 22; rk. 14; maa- 
seurak. C4 5ke (khl. 3, 13,062 as., n. 
2,300 suom., 588 km'-); kirkko P:n 
kpgissa. 

Mt.: Bergstad, Boe. Bosgärd, Domargärd, 
Haiko, Hindhär, Ilolankartano, Jackarby, Kiiala 
(hist.), Kroksnäs, KuU&nkartano, Pirlahti, San- 
näs, Stensböle, Storg&rd, Strömsberg; Dregsby, 
Eknäs, Eriksdal, Gammelbacka, Hommanäs, 
Hummelsund, Johannisberg, Kallola, Kardrag, 
Karleby, Klemetsby, Löfsta, Molnbynkartano, 
Näse, Saksaniemi, SkjöldYik,Snickars, Suutaria, 
Vanhamoisio, Virvik, Äby. TeoU.lait: Bergstad, 
Porvoon selluloosat, hevoskenkät., konepaja ja 
saha, Domarg&rd, Johannisberg, Kiiala, Tolkki. 
Kk.: Bengtsby, Bjurböle, Boenkartano, Gammel- 
backa, Ilola, KuUänkylä, Nygärd, Pappilanmäki, 
Pellinki, Pirlahti, Pörtö. Sannäs, Saxby, Tuorila 
(suom.), Vehkakoski. Ks.: Ebbo (P), Haiko, Ilola 
(P), Kroksnäs, Kr&kö, Kuggsund, Pellinki, Pörtö, 
Storg&rd, Suni (P), Svinö, Tinno (P), Vähä- 
pernajanlahti. 

Porvoon luotsias. Svinöllä 3 km et. 
Porvoosta. 

Porvoon selluloosat, (kaup.neuv. Aug. 
Eklöf) lähellä Tolkin höyrys. C4 5ke. 

Porvoonjoki C4 5p; pituus 125 km, 
leveys alajuoksussa 40 — 60 m. Posiojärvi II Rr.ka, jvi (29 km^); yhtä 
korkealla merestä kuin Ylikitka. 

Posselinna, mt. (kenr. A. v. Mend) 
Tervajoen kylässä 4 km p.ko. Visa- 
lahden kestik. C5 41ä. 

Poukka, mt. (kaupp. A. W. Alander) 1 
km it. Ruoveden k.; harju (näkötonii.) 

Prentti B3 71ä, saha (maakaupp. D. 
Pohjanen); meijeri. 

Prestbacka, mt. (til.om. W. Forssk&hl) 
lähellä Huuvarinkylän kestik. C4 5p. 

Presto Cl 61ä, luoto (omist. til.om. 
M. F. Rosenberg); siinä Bomarsundin 
luotsias. 

Prinkkala (Brinkhall) C2 61ä, mt. 
(rouv. E. Spoof ); höyryl.lait. Os. Turku. 

Prostvik C2 6r.lä: P. Norrby, mt. (se- 
naat. vapaah. af Schult6nin perill.); P. 
Söderby, mt. (kapt. O. W. Wiander); 
höyryl.lait. 

Prunkkala (Brunk[k]ala) 02 4e, kpl. 
(khl. 14, tk. 6, rk. 1, 1,172 as., 42 km^. 
Mt.: Käyrä (kasvatuslait.). Kk.: k.kyl. 

Prästkulla C3 71ä, sukukart. (kapt. 
J. R. Taube). 

Pudasjärvi n 7ke, pt. (khl. 46, tk. 
26, rk. 42, 8,441 as.; Taivalkosken kanssa 
11,456 km^); P\ piirilääk., apt ja käsi- 
työkoul. Sahoja: Hirvaskoski, Köngäs, 
Petäjäkangas (meij.koul.). Kk.: Hete- 
järvi, Pudasjärvi, 3 kiertävää kk. Ks.: 
Jongunjärvi, Kipinä (P), Rissanen (tie). 

Puhos (-ho is) B6 5ke, virta; mt., 
höyrymylly ja saha (toiminimi Kaukas 
fabrik): höyryl.lait.; ent. konepaja. Luon- 
nonihana seutu. 

*Puhos B6 5ke - Kitee 14,5, - Humu- 
vaara 18,5, - Syrjäsalmi 6,5, - Jaama 
14 (talvitie). 

Puijonmäki (230 m), 2,5 km lu. Kuo- 
piosta; laaja ja kaunis näköala; torni. 

*Puikkola U 5i - Hackman 9, - Jaa- 
kon talo 28. 

*Puikkola B5 5r.lä - Haukivuori 12,3, 
- Vehmainen 12,5. 

Pukinniemi C6 li, mt. ja meij. (til.- 
om. E. V. Essen), ent. hovitila ja osa 
ent. lahjoitusmaata; meij.koul. Os. Hii- 
tolan as. 

Pukki., Pikku (Bocken, Lilla), saari 
lähellä Airistoa, Ruissalon ja Hirven- 
luodon välillä; ravint. ja höyryl.lait. 

Pukkila (Buckila) 02 3r.e,2 mt. (tuom. 
G. A. Lembergin perill.); höyryl.lait. 

Pukkila (Bukkila), mt., saha ja mylly 
(tai. Mauritz Malmström) 2 km lu. Piik- 
kiön k. 02 6p. 

Pukkila 04 3e, kpl. (khl. 3, tk. 21, 
rk. 14, 2,172 as., 160 km«); P>. Kk.: 
k.kyl.. Kantele. Ks.: Savijoki. 

PM^t* I 4p, varakas talo, n. 75 km 
Kittilän kirkolta. Digitized by Google 81 Pulkkila A4 3e, kpl. (khl. 48, tk. 30, 
rk. 40, 2,455 as.. 438 km^); pi ja apt. 
haaraos. Kk.: k.kyl. 

Ftdkkilansalmi 04 Ike, salmi. 

*Pulli B2 4r.lä - Orrela 11,1, - Mat- 
tila 16. 

PuUinlahti, mt. (asioits. K. Lilius) 6 
km lo. Savonlinnasta. 

Ptilsa C5 3ko, rautas.^ ynnä S'. 

PuZsankartano (til.om. W. Boije) lä- 
hellä Pnlsan as. 

PwmjpertB45ke, talo; huviretkipaikka. 

Pundia C3 4lä, jvi (108 m); luonnon- 
ihana seutu. 

Punkaharju B6 71u, 7 km pitkä luon- 
nonihana harju ja kruununpuisto Lau- 
kansaarella; hotelli ja pensionaatti; „Ru- 
nehergin kukkula" 0,5 km hotellista; 
höyryl.lait. Os. SaTonlinna. 

Punkaflaittimenjjoki C2 2i, joki. 

Punkalaidun (Punkalaitio 1. -ng-) 03 
llä, pt. (khl. 13, tk. 2, rk. 5, 5,799 as., 
259 km2); pa. Kk.: k.kyl., Oriniemi. 

Punkasahni Bö 71u, salmi. 

Punnusjärvi 06 3e, jvi. 

Puntala B5 71ä, mt. (laam. F. Fors- 
ström). 

Pimtarinkoski B6 3p, last.paik. ja 
höyryl.lait. 

Puolanka (Puolango) A5 llä, pt. (khl. 
49, tk. 27, rk. 43, 4,712 as., 1,213 km«); 
P2 ja apt. haaraos. Eläinniarkkin. k.- 
ky Iässä syy sk. Kk.: k.kyl. Matkail.: 
Hevonperse. 

^Puolimatka B3 4ke - Korpela 26 m. 
h., - Yääntäinen 11 m. h. 

Puolimatka 02 2e, mt. (til.om. V. 
Lundström). 

Puolimatkan tiilitehd., ks. Tampereen 
teoU.lait. 

Puotila (Buotila) 02 3e, mt. (til.om. 
A. Kandelin); meijeri. 

"^Puranen I 41ä - Hietanen 10 (vesit- 
se), 10,5 (talvitie), - Aidantausta 21 
(vesitse), 21 (talvitie). 

Purmo A3 71ä, ruots. kpl. (khl. 43, 
tk. 32, rk. 11, 2,699 as., 352 km.2); P^. 
Baptistiseurak. Ofverpurmon ja Öster- 
purmon kylissä (127henk.). J?*.; k.kyl., 
Öfverpurmo. 

Purnumjoki A3 7lä, joki. 

Purnujärvi 05 2r.i, jvi; mt. ja meij. (til.- 
om. A. Tavast) it. järvestä. Os. Imatra. 

Puruvesi B6 5lo, jvi. 

*Puso B6 Ike - Kontiolahti 20, - 
Kopravaara 13. 

Pussila A4 4e - Vimpeli 14, - Kan- 
gasniirala 19,1. 

Pusula 03 5r.i, pt. (khl. 2, tk. 19, 
rk. 23, 3,472 as., 282 km*-»); P'^ ja kun.- 
n lääk. Lasit: Arima. Kk.: k.kyl., Arima, 
Hirvijoki. *Putikko B6 71ä, mt. ja saha (kaup. A. 
Auvinen); kestik., höyryl.lait. ja Ppys. 
(Savonlinnan postikontt. alainen); - Tuu- 
nansaari 15, • Tieaho 14, - Mentlahti 10. 

Putkijärvi B4 7i, mt. (til.om. O. Ro- 
senberg) . 

*Putkilahti B4 7p - Korpilahti 18,5, 
- Kärkinen 13,4 hyv. m., - Tammi- 
järvi 11. 

Putkisalo B5 61ä, mt. (til.om. A. Un- 
gem). 

Putoria, mt. (til.om. B. van Assen- 
delft) 1 km ka. Räisälän k. 06 3p; 
luonnonihana seutu. 

Putftjsaari 02 31ä, saari ja satama. 

*PutuUi 04 Ilo - Hankala 13,4, - 
Lammi 13,4, - Kurhila 15, - Manskivi 
18,7. 

*Puukamo A4 4p - Pyykkö 16,6, - 
Leinola 19,5. 

*Puukkoinen B4 7r.lä - Jokivarsi 24 
hyv. m., - Päijälä 12,3 hyv. m. 

PuulasaZmi B4 81u, salmi. 

Puulavesi B4 8p, jvi (493 km«); P:n 
satama, ks. Otava. 

Puumala B5 7r.i, pt. (khl. 32, tk. 59, 
rk. 26, 5,792 as., 737 km^); P» ja apt. 
haaraos.; luotsias. ja höyryl.lait. k. ky- 
lässä. Mt.: Ahoinpelto, Kontila, Lau- 
niala, Pirttimäki (hist.). Vesiniemi. 
Saha: Miettula. Kk.: k.kyl. (2). 

*P. - Huuhkala 8,6, - Ryhälä 22, - 
Anttola 37 (talvitie). 

Puumalan sahni lähellä P:n kirkkoa. 

*Puuska 02 6p - Turku 19, - Juva 
16. 

Puutsaari B6 81ä, saari. 

Pyhitysvaara II 8r.lä, vuori. 

Pyhtää (Pyttis) 04 6p, saari: pt. (khl. 
22, tk. 40, rk. 30, 3,432 as., n. 1,660 
suom., 276 km2); p2. Mt.: Stockfors 
(pato), Suur- Ahvenkoski. TeoU.lait.: 
Hästholma, Korsnäs, Längvik. Kk,. 
Suur- Ahvenkoski (suom.), Svartbäck (2, 
suom. ja ruots.), Vesterby (ruots.). Ks.: 
Kymijoki, Sillankylä (kestik.). 

Pyhäjoki A3 4lä, pt. (khl. 47, tk. 29, 
Tk. 41, 4,512 as., 547 km2); pi ja apt. 
Kirkolla sotatapp. huhtik. 16 p. 1808. 
Kk.: k.kyl. Hist.: Viirret, Ypperi. 

Pyhäjoki A3 4, joki; 170 km pitkä, 
vesistön ala 4,000 km^j 67 koskea. 

Pyhäjoki^ joki, juoksee Pyhäjärven 
kirkon (03 61u) ohitse. 

Pyhäjärvi II Ir.lä, uudistalo. 

Pyhäjärvi A4 7ko, pt. (khl. 48, tk. 30, 
rk. 41, 5,467 as., 1,360 km2); pi (os. 
Pyhäjärvi, Oulun 1.) ja käsityökoul. 
Mt.: Heittopelto, Vesikoski, Väisälä. 
TeoU.lait.: Vesikoski. Kk.: Jokikylä, 
Mäkikylä, Pyhäjärvi. 6 Digitized by Google 82 Vjärvi A4 7i, jvi (124 m yli me- 
renpinnan, pinta-ala 131 km^). 

FyMjärvi B4 3p, jvi; metsänhoitoalue. 

Pyhäjärvi B4 6p, JTi. 

Pyhäjärvi B6 7r.p, jvi (230 km2). 

Pyhäjärvi C2 2r.e, jvi (53 m yli me- 
renpinnan, pinta-ala 150 km^). 

Pyhäjärvi C3 lp, jvi (76 m yli me- 
renpinnan) Sotkan virrasta Tampe- 
reelle. 

Pyhäjärvi C3 3i, jvi. 

Pyhäjärvi C3 61u, pt. (Uudenmaan 1.; 
khl. 2, tk. 19, rk. 23, 3,557 as., 244 
km2); postios. Karkkila, ilfit.; Uusitalo. 
TeolLlait.: Karkkila (P), Pitkälä, Vat- 
tola. Kk.: k.kyl. Ka.: Kulonsuomäki. 

Pyhäjärvi C4 4r.p, jvi. 

Pyhäjärvi C6 41ä, jvi; pt. (fchl. 26, tk. 
45, rk. 33, 5,498 as., 543 km2); P«* (os. 
Pyhäjärvi, Viipurin 1.) 

Mt: Kiimajärvi, Konnitsa, Sortanlahti, Tau- 
bila, Vernitsa; Toivola. Kk.: Enkkua, Konnitsa, 
Parkkima, Pyhäkylä, Sortanlahti. Ks.: Laato- 
kan metsänhoitoalue, Noitermaa (F), Sortan- 
lahti (P). 

Pyhäjärven lahjoitusmaa, ks. Kiima- 
järvi, Konnitsa, Sortanlahti, Taubila, 
Vernitsa. 

Pyhäkoski A4 Ir.i, 20 km pituinen 
suuremmoinen koski (putous 60 m). 

*Pyhäkylä C6 41u - Sortanlahti 19, - 
Noitermaa 12, - Konnitsa 16, - Mel- 
nitsanpelto 11, - Hepohaiju 8, - Ylä- 
järvi 15. 

Pyhämaan emäseurak. 1. P:n Eohdai- 
nen (-dais) C2 3p, pt. ja kunta (man- 
nermaalla; khl. 6, tk. 5, rk. 3, 2,560 
as.; P:n luotoseurak. kanssa 179 km^); 
P3. Kk.: Rohdainen. Ks,: Rihtiniemi. 

Pyhämaan luotoseurak. 02 3p, kunta 
(khl. 6, tk. 5, rk. 3, 1,236 as.); juma- 
lanpalveluksen toimittaa P:n kirkkoh.- 
kunnan kplainen. Kk.: k.kyl. 

Pyhäniemi C4 le, mt. ynnä suurem- 
moiset kasvihuoneet viinin viljelystä 
varten ja P:n höyryä, (omist varatuom. 
C. O. Collin); meijeri. 

Pyhäristi, ks. Muola. 

Pyhäsaari B6 8ka, luonnonihana saari 
(venäl. kirkko). 

Pyhäselkä B6 3ke, jvi (76 m). 

Pyhätunturi II 5p, vuori (560 m); 
laaja näköala. 

Pyhävesi C4 2p, jvi. 

Pyhävuori (Bötombärget)B2 5p, vuori; 
näköala merelle. 

Pylkönmäki B3 4i, rukoushuone Saari- 
järven pt.issä; tuleva kirkkoh.kunta, 
käsittävä osia Saarijärven ja Karstu- 
lan pitäjistä. 

Pyterlahti (Pyt[t]erlak8) C5 3e, mt. 
ja höyrys. (sahanom. Anton Mäkelä) 
ynnä Virolahden kansanop. ja emäntä- koul.; saha 1,3 km it. tilalta. — P:n 
kivilouhos, josta on otettu kivi Alek- 
santeri I:sen muistopatsaaseen Pieta- 
rissa, 0,5 km p. sahasta; joutuu os.- 
yhtiön haltuun. Os. Hamina. 

*Pyterlahti 05 3e - Koukki 19 m., - 
Urpala 16, - Saivikkala 13. 

Pyttis, ks. Pyhtää. 

* Pyykkö A4 4p - Puukamo 16,6, - 
Laitila 19,3, - Pellonpää 16,5 (talvi- 
tie). 

Pyynikki (Pyynikke 1. -nike), luon- 
nonihana harju ja puisto lähellä Pyhä- 
järveä Tampereen länt. takamaalla; Ilo- 
mäen näkötorni ja Thermopyleen kal- 
liolaakso; harjun korkeus 75 m yli Pyhä- 
järven pinnan. 

Pyyslammi, höyrys. (C, H, Norrman) 
2 km ka. Härkälän tilalta 03 6ke. 

Pyyvesi B5 6i, jvi. 

Pyörilä 04 2e, koski. 

Pdfvalsby, mt. (til.om. G. Holmst^n) 
5 km p. Loviisasta. Os. Loviisa. 

Pdm>ark, ks. Pomarkku. 

Pähkeensdkä B5 7lä, jvi. 

Pähkinämäki, mt. (Suom. valtio) 5 km 
etlo. Valkjärven k. 06 3e. 

*Päijälä B4 7r.lä - Puukkoinen 12,3 
hyv. m., - Harmoinen 14 hyv. m., - 
Hahma-Pörölä 18,2 hyv. m. 

Päijänne 04 1 - B4 7, jvi; ulottuu 
Haapakoskesta pohjoisessa Vesijärven 
kanavaan etelässä. 78 m yli meren- 
pinnan, pinta-ala 1,100 km^, 130 km 
pitkä, aina 89:n m syvä. 

Päisterpää^ mt. (kaupp. G. A. Dam- 
mert) 6 km et. Karunan k. 02 6ke; 
höyryl.lait. 

Päksala, ks. Peksala. 

Pälkjäpvl (= suom. 1. Pelgjärvi) B6 
6ke, jvi; pt. (khl. 35, tk. 50, rk. 37, 
2,410 as., 263 km*); P»; rautas. (pys.) 
ynnä P* ja S'. Kirkolla sotatapp. elok. 
10 p. 1808. Mt.: Linnunvaara, Raivio; 
Alahovi, Pälksaari. Kk.: k.kyl. (2). 
Last.paik.: Anonniemi. 

♦P. - Iljala 8, - Kemie 23,5, - Matka- 
selkä 13. 

Pälksaari B6 61ä, rautplf. ynnä Ppys. 
(Vär silän postitoim. alainen) 4 km 
Pälkjärven asemalta. 

Pälksaari, mt. (til.om. J. Mtiller) lä- 
hellä P:n plf. 

Pälkäne 03 21ä, pt. (khl. 16, tk. 15, 
rk. 21, 4,302 as., 242 km*); pi; apt. 
haaraos. (Onkkaalan kylässä). 

Mt: Kankahainen, Kuisema (P), Myttälä, 
Näri, Ruokola; Joensuu, Eantokylä, Ruotsila, 
Tanila. Saha: Ruokola. Kk.: Laitikkala, Onk- 
kaala, Salmentausta. Ks.: Kostianvirta, Län- 
gelmävesi, Pintele, Syrjä. 

Pälkänefenjvesi Cd 2p, jvi. Digitized by Google 83 epäili C5 4p, kestik.; läheisyydessä 
4 sulkua; - Juustila 16, - Kansola 17. 

PäUilä C6 3e, mt. (kenr.rouv. G. 
Bergenheim), ent. lahjoitusmaan kanta- 
tila; kruununpuisto; metsänhoitoalue. 

Pännäinen (Bennäs) A2 8r,i, rautas.^ 
ynnä P^ ja S\ 

Pämd, ks. Pernaja. 

Pämä C6 Ir.i, valleja. 

Pämävaara B6 31ä, vuori; kaunis 
näköala. 

BUrännejUrvif ks. Perännejärvi. 

Pätilä C4 3r.lu, mt. (til.om. F. Ap- 
pelroth). 

Pätjälä C4 Ike, mt. (tai. Pätjälä). 

*Pää B4 Ir.i - Aadamila 15, - Vii- 
tala 21,3, - Vesanto 18,4. 

Pääjärvi B3 2r.e, jvi. 

Pääjärvi C4 Ilo, jvi. 

Paakari, luotsias. lähellä Rihtinientä 
C2 Ilo. 

*Pääkmä I 6p - Uusitalo 30 m. h., - 
Kangas 23 m. h. 

Pääkslahti, Vihdin pt.:n vaivastalo 

2 km et. Iijalan tilalta G3 6lä. 
Päämespää, mt. (til.om. Bergroth) 

Angelniemen' kplissa; höyryl.lait. 

Pääskylahti, mt. ynnä maan vii j.- ja 
kaij.hoit.koul. (kun.neuv. O. Hedlund) 

3 km ka. Savonlinnasta; tilan maalla Sa- 
vonlinnan reservikomppanian kasarmi. 

*PääakyU A4 Ike - Heiskari 15,3, - 
Oulu 15,3, - Kaakinen 10,5, - Teppo 15. ""Pöljä B5 llu - Korhola 16 (talvi- 
tie), - Hamula 12,3, - Alapitkä 10, - 
Pajulahti 21, - KasurUa 12,6. 

Pölkkyniemi A4 8r.i, mt. (omist. Ii- 
salmen maaseurak.); muistopatsas Vir- 
ransillan tappelun muistoksi. 

*P&Ui C4 2ko - Mäntyharju 9, - Val- 
tola 22. 

PöUä B7 4e, kylä ja tullias. 

*Pölläkkälä C6 3ke, h(Jyrys. (Hack- 
man <fe C:o), OS. Ventelä; höyryLlait. ja 
kestik.; - Oravankytö H - Kuusa 11,9. 

Poliovaara, vuori 1 km p. Kajaanista; 
näkötorni. 

Poliovaara A5 7e, vuori (251 m). 

*P&r9änmäki A4 8ka - Iisalmi 23 m., 
- Otramäki 12,5 hyv. m. 

Pörtom, ks. Pirttikylä. 

Pörtsykkä, mt. (tai. D. Nikolainen) 
6 km it.ka. Käkisalmesta. Os. Käki- 
salmi. 

Pörtö C4 5e, saari; luotsi- ja tuUi- 
vartioas. 

Pötsövaara, 7 km pituinen vuoren- 
haijanne ko. Kiijavalahdesta B6 8r.p; 
laaja näköala. 

"^Pöyhölä A5 6p - Tervasalmi 12,3, - 
Tuupala 11,8. 

Pöytyä (Pöytis) C2 4ke, pt. (khl. 14, 
tk. 7, rk. 2, 4,717 as., 240 km^); P», 
kun.lääk. ja apt.; toripäiv. Mäkiäisten 
kylässä joka perj. Mt.: Kuuskoski; 
Värri. Sahoja: Auvainen, Kuuskoski. 
Kk,: Auvainen, Kaulanperä, Mustanoja. Q. Qvarken, ks. Merenkurkku. 

Qvamby, mt. (ins. B. Le Bellin pe- 
rill.) 4 km p.ko. Siuntion k. C3 61o. 

Qvamby, saha (tai. K. E. Malm) 3 
km lu. Kirkkonummen k. 03 6e. Qvarnby, ks. Myllykylä. 
Qveflaks, ks. Koivulahti. 
Qvidja, ks. Kvidja. 
Qviflaks, Qvimo, ks. Kuivalahti, Kvi- 
mo. n. Raaddmaa (Badelma) 02 6p; mt. ja 
meij. (käup.neuv. Fr. v. Rettig, hoit. til.- 
om. P. V. Rettig). Os. Turku. 

RAAHE (Brahestad) A3 2e, kpki [rk. 
40; jouluk. 96: 3,222, jouluk. 90: 3,339 
as. (kirkonkirj.), 2,938 suom., 400 ruots.; 
tammik. 95: 2,336 as. (henkikiij.)]; 
S(3, 5) ja G^llmanin sairaala. Markkin, 
lokak., toripäiv. helmik. Perust. 1649. 
Yksit, rautatie rakennetaan Lapin ase- malle. Oppilait.: suom. alkeisk. (3 luok., 
sekak.), suom. kk.-opettajatarsemin. (ei 
täydell.), ruots. porvari- ja kauppak. 
(4 luok.), yksit, ruots. koul. (4 luok., 
sekak.). Pankkeja: Yhdysp., Pohjoism. 
p., Kansallisp. MafkaU.: Pietari Bra- 
hen kuvapatsas. Ulkosatama: Maiva- 
perä, 3 km lo. kpgista. 

*R. - Hannila 16, - Kauppila 6, - 
Arola 16. Digitized by Goggle 84 Raahen rovastikunta, ks. rk. 40. 

Raala (Bäsko^) C3 6ko, mt. ja saha 
(til.om. A. G. Adlercreutz). Os. Jokela. 

Raasakka I 8i, koski. 

Raasepori 1. Rasepori (Raseborg) C3 
7ke, virkat, (til.om. J. F. Silfverberg). 
Ke^iaikaisen R:n linnan rauniot 1,5 
km tilalta; omistanut m. m. Bo Juhon- 
poika örip. Autioita 1600-luvulta saakka; 
korjattu 1893. Matkail.maja (ravint.); 
luonnonihana seutu. 

Raaseporin kihlakunta, ks. khl. 1; E:n 
tuomiokunta, ks. tk. 18; R:n itäin, ja 
läntin, rovastikunta, ks. rk. 23 ja 24. 

Raaauli 06 4e, tullias. 

Rabbelugn, ks. Takamaa. 

Ragnarsvik B2 5p, saha (kons. L. W. 
Wendelin). 

RagvaUlsby, ks. Bavaninkylä. 

*Rahi C2 3e - Tuomoinen 7,2, - Kivi- 
maa 9.6. 

*Rahkola B3 Tr.lä - Frig&rd 20 m., 

- Riitiala 20 m. h., - Uusisalava 17,3 
m. 

Rahmansaari 06 2p, saari. 

Rahola, mt. (til.om. A. Lange) 1 km 
lo. Epilän plf. B3 7e. Os. Tampere, 
Epilä. 

^Rahola^fmara B5 2p - Honkavaara 
13, - Aittavaara 10,5. 

*Raikkola 04 3i - Salmela 15, - Kui- 
vanto 17, - Orimattila 16. 

Raikuun kanava B6 51a; suluton. 

Raippaluodonofukko A2 7e. 

Raippaluoto 1. Repol- (Replot) B2 lp, 
ruots. pt. (khl. 41, tk. 33, rk. 9, 2,873 
as., 160 km^); P'»; höyryl.lait. lähellä 
kirkkoa. Kk.: k.kyl. Ks.: Björkö (P), 
Vallgrund. 

Raippaluoto, saari, salmella erotettu 
Vallgrundista. 

Raisio (Reso) 02 61u, pt. (khl. 14, 
tk. 6, rk. 1, 1,830 as.; Naantalin maa- 
seurakunnan kanssa 81 km^); Ppys. Mt.: 
Lapila, Pirilä; Artukainen, Hintsa, Met- 
säkylä, Mälikkälä, Pakaria, Perno, Upa- 
linko. Kk.: k.kyl. 

^Raiskio B4 2ke - Honkamäki 9,5, - 
Harju 18, - Sika-aho 21,5. 

*Raita-aho B4 61ä - Junttula 17,5 m., 

- Ristilä 17,8. 

Raitniemi 02 6ke, mt. (til.om. W. 
Fagerros). 

Raiuio B6 61ä, mt. (til om. P. Hen- 
dunen). 

*Raivola 06 5ke, raut.as.^ ynnä P' ja 
S*; - Kivennapa 16,6, - Terijoki 10, - 
Vararaelsuu 10. 

Raivota 06 5ke, kylä ja huvilaseutu, 
n. 5,000 kesävierasta; venäl. kirkko ja 
seurak. (rk. 2); P' (kesäaik.) ja apt. Raivolan sahat: 1) höyrys. ja -puu- 
sepäut. {R. dngs.akt.bol. R. W. Paetz, 
pääom. 300,000) 1 km ko. R:n as.; 2) 
saha ja mylly (Ilja Oalkin) 2 km ko. 
R:n as ; 3) höyrys. (F. A, Juselius, 
Pori) 3,5 km ko. R:n as.; haararata 
Paetzin ja Galkinin sahoille. 

Rajajoki 06 5i, kylä ja tullias.; R:ii 
metsänhoitoalue, mets.hoitajan os. Kuok- 
kala. 

Rajajoki (Systerbäck) 06 5i, on ra- 
jana Venäjätä vastaan; 65 km pitkä. 

*Rajala B2 81ä - Pomarkku 13, - 
Lohikoski 15,5. 

Rajalahti (Rölaks) 02 6e, mt. (leht. 
K. E. Sonck). 

Rajamäki., mt. (kuv.siht. G. W. Pet- 
tersson) 3 km lu. Jalasjärven k B2 4i. 

Rajamäki 03 6p, rauias.^ ynnä P* ja 
S^; ks. Hyvinkään painohiivatehd. 

*Rajanotko B6 71o - Koitsanlahti 12, 

- Miettilä 20. 

Rakkolanjoki 05 4ke, mt. (kons. W. 
Dippel); kaakeli- ja fajanssit, sekä tiilit. 
(R. kakelfabr,, omist. W. ja E. Dippel). 
Os. Hovinmaa. — Rakkolanjoki, juok- 
see R:n tilan ohitse. 

*Rami 06 li - Käkisalmi 16,5, - Paksu- 
jalka 17,1, - Kaukola 14,5. 

Rankki 1. Rankinsaari (Ranko) 04 6i, 
majakka. 

*Rannankylä B4 2p - Sika-aho 10,8, 

- Otramäki 18,5 m., - Keitele 24 (talvi- 
tie), - Tuovilanlahti 21 m., - Nousialan- 
lahti 17,5, - Uurave 13,5 (talvitie), - 
Heinämäki 10 (talvitie). 

* Ranta I 4e - Vaara 16,5, - Nikula 
21 5. 

Ranta (Stranda), khl. 21; tk. 43. 

Rantakylä B5 7r.lä, mt. (til.om. J. 
Grenman). Os. Mikkeli. 

Rantala^ kylä ja Ppys. 3 km it. Kor- 
tesjärven k. B3 Ir.p. 

""Rantala B3 6ke - Heikkilä 12,4, - 
Savo 25,5, - Koskela 17,2. 

Rantala, mt. (tilom. H. v. Heideman) 
1 km ko. Sysmän k. B4 7e. 

* Rantala B5 7p - Toplainen 17 m., - 
Kaikumäki 17,5 

Rantala, mt. (til.om. E. Savander) 1 
km ka. Liperin k. B6 31ä. 

Rantala 1. Albacka (til.om. K. Kahe- 
lin) 7 km et. Joensuusta. 

Rantala, ks. Pirttipohja. 

Rantasalmi, khl. 33; tk. 58; B5 6r.lä, 
pt. (rk. 25, 9,861 as., 1,145 km«); pi, 
kun.lääk. ja apt.; höyryl.lait. k.kylässä. 

Mt.: Haapaniemi (hist.), Huttula, Kupiala, 
Putkisalo, Vaahersalo; IlohoTi, Kokkolanlahti, 
Lammasmäki, Parkku, Roubiala. Teoll.lait: 
Oravi. Kk»- Asikkala, Oravi, Rantasalo. Ks.: 
Oravi (P, S), Parkumäki. Digitized by Google 85 *Rantasalo B5 61ä - Kiuttanen 18, - 
Kangaslampi 30 (talvitie), - Ora vi 21,5 
(talvitie), - Inalampi 15, - Kolkonpää 
14,5. 

*EanUituomas 1 6ke - Lauri 16,3 m., - 
Uusitalo 16 h. 

Rantsila 1. -nttila (Frantsila) A4 3ke, 
pt. (khl. 47, tk. 28, rk. 40, 3,316 as., 
626 km"-^); P^. Eläinmarkkin. syysk. 
Mt.: Valaja. Kk.: Rantsila, Sipola. 

Rantsila, mt. (kaupp. P. Leontjeffin 
perill.) Käkisalmen pt.issä. 

Bantua = Kiukainen. 

Rapakko B3 7p, höyryl.lait. 

Rapala C4 lp, mt. (til.om. S. Kon- 
kola nuoremman perill.). 

Rapasaari = Lappeenrannan satama- 
as. 2 km L:n asemalta (kesäliikenne). 

RapattUa, mt. (til.om. A. Ramst^n) 
5 km ko. Ykspään tilalta C5 4ke. Os. 
Viipuri. 

Rapola C3 li, mt. (tai. K. Rapola); 
R:n harju, kaunis näköala. 

RappavvLori B4 7p, vuori (208 ra). 

Rapukoski, ks. Lyykylä. 

Rasalahti, mt. (kapt. E. Mäkelä) 2 
km ko. Maikin kestik. C5 4ke. Os. 
Viipuri. 

Rasepori, Raseborg, ks. Raasepori. 

""Rasi A5 Ike - Toivola 14,6 m., - 
Hovi 12,4 m. 
' *RasUa A4 81o - Korpilahti 8,2, - 
Halkola 18,5, - Petäjämäki 16,2 (talvi- 
tie 10). 

"^Rasila C5 2p, kestik. ja höyryl lait.; 

- Imatra 20 hyv. m., - Kotaniemi 14 
m., - Niskapietilä 21, - Lohilahti (Mik- 
keUn 1.). 

*Rasivaara B6 5p - Kylmäpohja 11,5, 

- Rääkkylä 10, - Muljula 19,5, - Jaama 
11 (talvitie). 

Rassböle, mt. (til.om. A. Wahren) 1 
km ka. Botbyn tilalta 04 51ä; höyryl. 
lait. Os. Helsinki. 

Rastekaissa II lp, n. 1,000 m korkea 
vuori. 

*Rasti B6 5e - Humuvaara 15,5, - 
Villala 19,5, - Kesälahti 11,5. 

Rasvanki B4 2e, jvi. 
» *Rato 03 2e - Parola 10,7, - Hä- 
meenlinna 18,1, - Laitikkala 17,1, - 
Huittula 31. 

Rat[t]ula 04 3r.i, mt. ja juustomeij. 
(salaneuv. A. v. Etter, ennen minist. 
valtiosiht. A. Armfelt); suuremmoinen 
puisto. Os. Uusikylä. 

Raudanjoki II 5lä, joki. 

*Raudasko8ki A3 6i, - Suvanto 14,3, 

- Hourula 13,9. 

Raudaskylä A3 6ke, kylä; Ppys. 
Rattha 05 2ke, pensionaatti; höyryl. 
lait. Rauha, höyrys. ja tiilit. (E. Luther^ 
omist. E.Lutherin perill.) lähellä Leppä- 
kosken as. 03 4ke. 

*Rauhala I 4ke - Kulkuniemi 14,4, - 
Kotakorva 25 (vesitse), 18 (talvitie). 

Rauhala, mt. (toht. J. Winter) 3 km 
it. Jaakkiman k. B6 7r.i. 

Rauhala, mt. (pankinkomis. Holm- 
berg) 3 km lä. Finn«in kestik. 03 6e, 

Rauhalahti B5 le, mt. (til.om. P. J. 
Jalkanen). 

Rauhalinna 02 6p, mt. (kreivi Eric 
Armfelt) 2,5 km lu. Kuusiston k. Os. 
Turku. 

Raukko 02 2i, mt. (tai. V. Rankko, 
ennen v. Pfaler-suku). 

Rauma A3 5p, satama; saha, ks. Hi- 
mangan höyrys. 

Rauma, Himangan kplin ent. nimi. 

RAUMA (Raumo) 02 Ike, kpki [rk. 3; 
jouluk, 97: 4,427, jouluk. 96: 4,262, 
jouluk. 90: 3,920 as. (kirkonkirj.), 3,784 
suom., 134 ruots.; tammik. 95: 3,662 as. 
(henkikirj.)]; rautas., S(3,5), kirkko (seinä- 
maalauksia) keskiajalta, kpginmuseo. 
Markkin, syysk. Perust- 1400-luvulla. 
Oppilait.: suom. lys. (kunnallinen, 5 
luok.; muutetaan S-luokkaiseksi), suom. 
kk.opettajasemin., suom. merik. Tank- 
keja: Pohjoism. p., Kansallisp. Matkail.: 
Kaivopuisto (1 km lu. kpgista, ter- 
veyslähde). Ks,: Laitasaari (satama). 

*R. - Ihode 18,7, - Lappjoki 9,6 
m. h., - Rohdainen 27, - Vahala 21. 

Raimon luotsipaik. (Paakarin, Kor- 
kiakarin ja Kylmä-Santakarin luotsias.). 

Rauman maaseurak. 02 Ike (khl. 10, 
tk. 4, rk. 3, 3,481 as., 197 km^); kirkko 
R:n kpgissa. Mt: Haapasaari, Lahti, 
Sampaanala, Soukainen; Äyhö. JO:..- 
yksi. 

Rauman meri, ks. Pohjanlahti. 

Raunistula, kylä ja Turun esikau- 
punki, Maarian ptrssä. 

Rausti, mt. (kirkkoh. .J. Granö) lä- 
hellä Torniota. 

Rautajoki 02 2r.i, mt. (taloll. leski S. 
Rautajoki; ennen v. Pfaler-suku). 

Rautajärvi B5 7p, jvi. 

Rautajärvi 08 2p, mt. ja meij. (tai. 
H. Pätiälä vanhempi). 

Rautakoski 03 41ä, rautat. (kanki- 
rautaa) ja manuf.tehd. [teht.oon. G. V. 
C. Schultz (R. hruk)]. 

Rautakylä 06 5p, kylä; kesähuvi- 
loita. 

Rautala, mt. (kiiy*ail. A. Järnefelt) 
Lohjan pt.issä. 

Rautalahti B6 81ä, höyryLlait. ja 
last.paik. 

Rautalampi, khl. 89; tk. 56; B4 4ke. 
pt. (rk. 39, 12,318 as,, 1,151 km^); pi, Digitized by Google 86 apt. ja kirjakauppa. Mt: Hinkkala, 
Koski (matkaii.)* Lassila, Sahala; Kor- 
hola (meij.kool.). Kk.: k.kyl., Hanhi- 
taipale, Istunmäkit Kerkonjoensnu (P), 
Kärkkääiä (P), Särkisalo (P). £?.: 
Kivisalmi, Oikari, Kopola. 

Rautavaara A5 7r.i, kpl. (khl. 34, tk. 
49. rk. 38, 1,933 as., 1,065 km*); P». 
E3e.: k.kyl. 

*R. - Tillikka 17, - Hankamäki 21, - 
Snojärvi 13 h., - Vehmasmäki 22. 

Bautavesi B4 7i, jvi. 

Rautavesi C3 llu, jvi (54 m). 

Rautiala, mt. (til.om. A. Saarela) 4 
km ka. Kinnulan tilalta B5 llä. 

RautHa C2 3e, kylä ja höyryl.lait. 

Rautio A3 61n, kpl. (khl. 47, tk. 29, 
rk. 41, 1,363 as., 135 km»); P\ Kk.: 
Kärkisalo, Rautio. 

Rautio 05 2p, mt. (amiraali A. v. 
Weymam). 

Rautjärvi: Suuri ja Pieni R. B6 7ke, 
jviä. 

Rautjärvi C5 2r.i, pt. (khl. 24, tk. 42, 
rk. 34, 3,357 as., 319 km«); P«* ja 
reservikomp. Ilmeen rukoushuonealue 
Hiitolan pitäjää ja Lankilan kylä Kir- 
vun pitäjää yhdistetään v. 1900 Raut- 
järveen. ilft.; Pumujärvi. Äfc.;k.kyl.(2). 

Rautu (Rautus) 06 4e, pt. (khl. 25, 
tk. 44, rk. 32, 5,004 as., joista n. 50 
venättä puhuvaa, 328 km*); pa. 

Mt: Korle, LeinikylÄ, Maanselktt, Miettilä, 
Sumpilla, Toivola, Vehmainen, Vepsä. Teoll. 
lait.: Korle, Sumpnla. Kk.: k.kyl. (2). TuUias.: 
Baasuli, Sirklänsaari. Ks.: Palkeala. 

RautunseUcä 03 li, jvi.. 

Raututunturi II 3p, vuorijakso. 

Rauvala 04 Ike, virkat, (rouv. A. v. 
Konow); höyryLlait. 

Rauvanlahti B6 Ir.lä, lahti ja höy- 
ryl.lait. 

Ravaninkylä (Ragvaidsby) 02 Ir.lu, 
kylä; Ulvilan reservikomppanian ka- 
sarmi. 

Ravansaari 05 4e, saari; ks. Uuras. 

Ravea 02 3i, mt. ja meij. (everst. 
rouv. M. Poppius). 

Rehjänselkä A5 3r.e, järvenselkä. 

Reinikkala B4 6e, mt. (til.om. J. 
Jung). 

ReislSrvi A3 8i, jvi; pt. (khl. 48, tk. 
30, rk. 41, 3,187 as., 388 km^); P«. 
Mt.: Pietilä. 

RevtkdiU (Bredskall) 05 3r.lä, mt. ja 
meij. (til.om. G. W. Hammaren); R:n 
mylly (Johan Forsman). Os. Hamina. 

*Reittiö A5 7e - Pinnunmäki 15,9, - 
Nilsiä 14 m. 

Relandersgrund 02 Ir.lä, loistolaiva. 

Renko (Rengo) 03 4lä, kpl. (khl. 18, 
tk. 16, rk. 22, 2,820 as., 211 km«); P»; muutetaan pappilan valmistuttua pitä- 
jäksi. Mt. ja tedl.lait.: HakonkoSki. 
Kk.: Haapamäki, Tuomenoja. 

Renkojärvi 03 41u, jvi, josta Renko- 
joki alkaa. 

Replotf ks. Raippaluoto. 

Repcla, kpginosa Viipurissa. 

*Reponiemi I 41ä - Kihlanki 28 (ve- 
sitse), 28 (talvitie), - Hietanen 27 (ve- 
sitse), 25 (talvitie). 

Reposaari (Räfsö) B2 7ke, saari; Po- 
rin satama (kuuluu Porin kpkikuntaan), 
n. 300 as.; P* ja S(3,5); kirkko ja ho- 
telli; tullivartioas. ja höyryLlait. 

Reposaamn luotsipaik. (Kallon ja Sä- 
pin luotsias.). 

Reposaaren höyrys., ks. Porin teoll. 
lait. 

Reso, ks. Raisio. 

Retuinen B5 2lä, kylä ja virta. 

R[i]evdijärvet CJ4 21u, 2 järveä. 

Revonlahti 1. -voi- (Revolaks) A3 
2r.ka, kpl. (khl. 47, tk. 28, rk. 40, 
1,045 as., 238 km^); Ppys. Kirkolla 
sotatapp. huhtik. 27 p. 1808. Kk.: 
k.kyl. 

Revonsaari 05 6r.p, saari ja höyryl. 
lait. 

Riddarla^ ks. Ritala. 

Riekkola B6 8p, saari; ks. Kekrin- 
lahti. 

Rihtiniemi (Verknäs) 02 llä. Suomen 
läntisin niemi. 

Riihelä, mt. (til.om. A. Borisoff) Hol- 
lolan pt.:ssä. 

*Riihvmäki A3 8r.lo - Sillanpää 15, - 
Möttönen 16. 

*RiihimäH B3 6i - Heikkilä 7,4 - 
Petäjävesi 20,2, - Kankaanpää 15,1. 

* Riihimäki 03 4i, raut.as.' ynnä P', 
S* ja ravint.; apt.; toripäiv. kahdesti 
kuussa; - Launoinen 17. 

Riihimäen turvepehkut. {Finska torf- 
ströakt.hol., Helsinki, isännöits. Arv. 
Berner, maks. pääom. 111,000) lähellä 
R:n as. 

^Riikoinen 03 4i - Lammi 13, - Kata- 
loinen 18,7, - Oitti 23, - Hankala 21,4. 

Riilahti (Rilax) 02 8r.i, sukukart. 
(kreivi J. F. A. Aminoff, ennen vara- 
kansleeri kenr. J. F. Aminoff); taulu- 
kokoelma, suuri ja kaunis puisto, höy- 
ryLlait.; luonnonihana seutu. Graniitti- 
risti heinäk. 27 p. 1714 tapahtuneen 
meritappelun muistoksi 2 km et.ka. 
R:n kartanosta. 

Riippa A3 5e, raut.plf. 10 km Käl- 
viän asemalta. 

Riisbyy (Risby) B2 5e, ruots. kylä 
ja satama; höyrys. (maakaupp. W. E. 
Norrgärd). Digitized by Google 87 '^Riiska C6 4e - Metsäpirtti 12, - 
Sudenhäntä 18 m., - Variksela 10,5. 

JEtiiskan mylly (kaupp. Jaakko Ma- 
mejeff) lähellä R:n kestik. 

*Riitiala B2 8r.ko, kestik. ja Ppys.; - 
Rahkola 20 m. h., - Kana 19,5 m. h. 

Rikantila, ks. Peltola. 

Bikkala, mt. (neiti A. Lagus) 3 km 
ka. Hortanan tilalta C5 4ke. Os. Vii- 
puri. 

Rikkaveai B5 2e, jvi. 

Rilax, ks. Riilahti. 

*Bimal B2 li - Johannesdal 15,3, - 
Sten 9,7, - Peltola 33,3, - Snickars 9,7. 

Bimito, ks. Rymättylä. 

Mimmi C3 le, saha (Andera Andersson). 

*Rimpioja A3 6e - Vähähyyppä 16,5, 
- UUava 15. 

Rintala, olutt. (Johan Kustaa Lager- 
stedt, omist. rouv. M. Lagerstedt) lä- 
hellä Lapuan as. B3 Ir.lä. 

Ripatti B4 8e, koski. 

"^Rissanen II 7ke - Sankala. 20, - 
Korento 15,8; tie R:sta Kuusamon 
Kaiteraan hyv. m.; R:sta Kiimingin 
Ukkolaan m. h. 

*RisU C2 2ke, raut.as. (pys.) ynnä 
P« ja 8^; - Lauttakylä 21 h., - Pei- 
pohja 7. 

""Risteli A4 le - Teppo 9,7, - Ho- 
lappa 17,8. 

"^Risti B6 6e - Sortavala 13, - Kir- 
javalahti 21, - Savikko 14. 

Ristiina 1. Kr- (Kristina) B5 71o, pt. 
(khl. 31, tk. 61, rk. 27, 6,708 as., 549 
km^); P» ja apt. Mt: Brahelinna (hist.), 
Kosoniemi (hist.), Kylälahti, Löytinen, 
Puntala; Peltola. Kk.: k.kyl, Hima- 
lansaari (P), Koljola. Ks.: Juurisalmi, 
Kirkontaipale. 

RistlJSrvi A5 3ko, jvi; kpl. (khl. 49, 
tk. 27, rk. 43, 2,104 as., 1,153 km«); 
P». Kk.: k.kyL 

"Ristilä B4 6p - Huiskonen 19, - 
Raita-aho 17,8, - Hankasalmi 9,6. 

"RistimSki B4 41o - Hytölä 21,3, - 
Angeriastaipale 17,8, - Hankasalmi 9,6. 

Ristiniemi (Krysserort) C5 4r.e, niemi. 

Ristiniemi, ks. Ristniemi. 

Ristinkylä (Korsnäs) C2 3e, mt. (va- 
paah. O. Rehbinder). 

Ristinpohja B5 4r.i, höyry 1. lait. 

Ristioja^ joki; magneetillinen annol- 
lislaitos (Bergverksakt.hol. „Ladoga") 5 
km et.ka. Pitkärannan teht.; 7 fan teh- 
taalta rautakaivoksia. 

Ristisaari A6 71o, saari ja luotsias. 

*Ristisalmi B7 21o - Äkläjärvi 19, - 
Tolvajärvi 13. 

"RisUdhti B6 7i - Jaakkiman as. 23. - 
Ännikänniemi 18, - Kangas 13, - Tyrjä 
31, - Lahdenpohja 27. Ristfijniemi C6 3i, mt. (kaupp. P. 
Paavilainen); höyryLlait = Kuninkaan- 
risti. 

Ristniemi C5 5p, höyrys. ja lasit, 
(kaup.neuv. C. H. Ahlqvist; lasitehtaan 
vuokrannut Carl Björklund). Os. Ha- 
mina. 

RistseppiOä C6 31ä, mt. (Suom. val- 
tio); ent. lahjoitusmaan kantatila. 

Ritala (Riddarla) C2 2i, mt. (tai. O. 
Ritala, ennen v. Pfaler-suku). 

Ritgrund A2 7i, majakka ja luotsias. 

Ritoniemi B3 6r.lä, mt. (tai. E. Häk- 
kisen perilL); J- I^- Runeberg koti- 
opettajana 1825. 

Ritoniemi B5 Ir.e, saari. 

"Riuttanen B5 5i - Rantasalo 18, - 
Häyrilä 18,3, - Kaitainen 18,3. 

"Riuttaskorpi B3 5e - Aurejärvi 10,7, 

- Keihänlahti 15. 

"Rohdainen C2 3r.p - Männäinen 19,5, 

- Ihode 14, - Rauma 27; ks. Pyhämaa. 

Roine C3 21u, jvi (82 m). 

Rokkala, mt. (til.om. J. Hartonen) 1 
km ko. Mikkelistä. 

Rokkdla-Koski C5 4e, lasit. (Nordische 
Qlas-IndustrieGesdlschaft, toimeenpan. 
joht. Suomea varten Fritz Arnicke, 
os.pääom. 1,500,000 rupi., joisU Suo- 
messa olevia tiluksia varten 475,000 
rupi.). Os. Viipuri. 

Rokkalanjoki (80 km), juoksee Kauk- 
järven lävitse ja laskee mereen Rok- 
kala-Kosken lasileht. kohdalla. 

Rokuanvaara A4 4p, vuorijakso (200 
m korkea). 

Romo B4 6e, mt. (laamanni A. Nor- 
denstreng); meijeri. 

Ronninmäki B4 5ke, Vaasan läänin 
korkein vuori (227 m). 

Ropo, mt. (Os.yht. W. Gutzeit & C:o) 
Lap veden pt.:ssä. 

Ropola B4 4ke, mt. (senaat. I. Fell- 
man); tulee kuulumaan Rautalammen 
pitäjään. 

Roppi 1 le, tunturi (950 m). 

Rosala C2 8e, saari. 

Rosmbtrgy mt. (til.om. M. F. Rosen- 
berg), 2 km ko. Sundin k. Cl 61ä. 

Rosendal, mt. 2 km p. Björkbodan 
tilalta C2 6e (yhdysviljelyksessä tämän 
kanssa). 

Rosendal, mt. (neiti A. Friberg) 2 km 
lo. Helsingin pt.:n k. C3 6r.i. Os. 
Malm. 

Rotimojärvi A4 6ke, jvi. 

Rouhiala (Marieberg), mt. (M. Erosen 
perill.) 6 km it.ka. Rantasalmen k. 
B5 6r.lä. 

Rouhiala, mt. (til.om. H. Wirilander) 
2 km p. Mikkelistä. Digitized by Google 88 Bouhiala, mt. (valtioneuv. C. Fr. | 
Forsman) 5 km p.lu. Jääsken k. G5 2e. 

*Roukala A3 5p - Märsylä 18,1, - 
Ventelä 15,8. 

Rovaniemi I 6r.i, pt. (khl. 50, tk. 25, 
rk. 44, 7,294 as., 8,372 km^); pi, S*, 
piirilääk., ylein. sairaala ja apt. Mark- 
kin, helmik. Pankki: Kansallisp. Mt,: 
Munrola, Tennilä. Sahoja: Hakoköngäs, 
MeltÄUS, Sinettä. Kk.: k.kyl. (2^. Ks.: 
Autinköngäs, Korkalo, Vikajärvi. 

Rudom^ mt. (kaup.neuv. J. Askelin) 
2,5 km lä. Xorsmalmin kestik. 04 41o. 

Rugnola C2 6i, mt. (merikapt. vapaah. 
Gust. Wrede, hoit. vapaah. Alex. Wrede). 

Ruha B3 Ilo, rautplf. ynnä Ppys. 8 
km Lapuan asemalta. 

Ruha C4 3e, mt. ja meij. (kreivitär 
S. Aminoff)- 

^Ruhala B3 61o, kylä; kestik. ja 
höyryl.lait.; toripäiv. kerran viikossa; - 
Mustajärvi 13,3, - Pihlajalahti 16, - 
Hänninen 12,3, - Aitua 22,4, - Kek- 
koinen 16. 

*Ruikka I 8i - Marostenmäki 16,5, - 
Hattula 16,» (talvitie 14). 

Ruissalo (Runsala) 02 61ä, luonnon- 
ihana saari iä.lo. Turusta; huviloita ja 
höyryl.lait.; silta mannermaalle; kuuluu 
Turun kuntaan. Runsas kasvullisuus 
(tammia), „Yleinen käytävä** (ravint.), 
Ohoraeuksen lähde. — Ks. Kuuva, 
Oskarvuori. 

Rukatunturi U 6e, vuori, jossa kum- 
mallinen luola. 

Rukavesi B6 li, jvi. 

*Rummukkala B5 4lä - Virtala 22, - 
Hasumäki 16, - Pirolanmäki 13,5. 

Runagdrd, ks. Ruona. 

*Runko (-ngo) 02 6p, kestik. rauta- 
tielinjan et.puolella (kartalla väärin 
pohj .puolella); - Turku 15, - Vista 
14,3, - Sauvo 22,5, - Kirjala 14. 

Runnavuori, vuori lähellä Savonlin- 
naa; näkötorni. 

Ru^ni (Vilhelmsdal) A4 8ke, mt. 
(til.om. G. Laguksen perill.); terveys- 
lähde, enimmäkseen rahvaan käyttämä. 

Runsala, ks. Ruissalo. 

*Runsas B3 31ä - Kärki 10,5, - Kurki 
22,8. 

Runsas B3 7e, höyryLlait. 

""Ruohola n 7r.lä - Koppelo 21, - 
Niemelä 20,5. 

Ruoholahden (Gräsvik) kaakelit., ks. 
Helsingin teoU.lait. 

Ruokola 03 21ä, mt. ja höyrys. (luutn. 
EUs Waldens)] yhtiömeij. 

Ruokolahti (-laks) 05 2p, pt. (khl. 24, 
tk. 42, rk. 34, 7,456 as., 1,104 km«); 
P^ ja kun.lääk. Maantie Sulkavan kir- 
kolle ei ole kunnossa. Mt,: Rautio, Siitola; Immalanjarvi, Neitsyt- 
niemi. TeolUait.: Härskiänsaari, Mattarila, Tai- 
nionkoski. Kk,: k.kyl. (2), Siitola. Ks.: Imatra, 
Niskalampi, Tainionkoski, Vallinkoski, Vuok- 
senniska. 

Ruokorauma 02 5i, höyrys. ja meij. 
{R:n höyrymeijeri-, mylly- ja saha-os.yht.^ 
maks. pääom. 35,394: 70); höyryl.lait. 

Ruokovesi B5 llä, Kallaveden selkiä. 

Ruokovesi B5 4e, jvi. 

Ruokovirta B5 llä, virta ja 1-sulkui- 
nen kanava (pituus 370 m, loivuus 
0,7 m); höyryl.lait. 

Ruokovirta, mt. (tuom. E. J. Ing- 
man) lä. R:n kanavasta. 

Ruolahti B4 7e, saha ja meij. (kaupp. 
Karl Korpinen); höyryl.lait. 

Ruona 1 8p, mt. (maan vii jneuv. A. 
E. Snellman); meij.koul. 

Ruona B3 3r.p, kylä; sotatapp. syy sk. 
1 p. 1808. 

Ruona (Runagärd) 02 6i, virkat, ja 
meij. (maanvilj.neuv. M. Gisiko). 

*Ruoppi 04 li, kestik. (taikka Unaja 
6 km pohjoiseen?); - Nuoramoinen 16, 
- Lusi 13, - Koskipää 25. 

Ruotsalainen 02 5i, saari ja luotsias. 

Ruotsalainen 04 li, jvi (85 km*). 

Ruotsila 02 2i, mt. (rouv. I. Ryd- 
man, ennen Knorring-suku) joen pohj. 
rannalla lähellä Kiikan as. 

Ruotsila, mt. (kuv.siht. J. Pomoell) 
3 km lä. Närin tilalta 03 21ä. 

""Ruotsinkylä (Svenskhy) 04 4e - Kors- 
malm 21, - Elimä 13, - Ahvenkoski 16. 

Ruotsinpyhtää (Strömfors) 04 6p, pt. 
(khl. 4, tk. 23, rk. 16, 3.545 as., n. 790 
suom.,287 km2); P^jaS^. Erotettiin v. 1743 
Pyhtäästä. Vastilan kylä (Ppys.) kuuluu 
R:n pitäjään (raja kartalla väärin). 

Mt: Kulia, Strömfors, Storby; Holmgftrd, 
Pettjarvi, Änäs. Teoll.laitj Brftndholma, Ström- 
fors. Kk : Bullers, Ruotsinkylä (suom.), Ström- 
forsin tehd., Taasia, Västilä (suom.), Virböle. 
Ks.: Kymijoki. 

Ruotsinsalmi (Svensksund) 04 6i, sal- 
mi; sotatapp. elok. 24 p. 1789 ja hei- 
näk. 9 p. 1790. 

Ruovesi, khl. 15; tk. 11; B3 61o, pt. 
(rk. 20, 12,189 as., 1,099 km*); ?\ 
piirilääk. (os. Filppula), kun.lääk. ja 
apt.; höyryl.lait. k.kylässä. 

Mt,: Paarlammi (matkail.), Pekkala (meij. 
koul.), Ritoniemi, Storminiemi, Tyrni; Poukka 
(matkail.). TeoU.lait: Filppula, Murole, Vehka- 
koski. Kk.: k.kyl., Filppula, Murole (P), Pek- 
kala, Pohjoislahti, Visuvesi. Matkail.: Helye- 
tinjärvi, Koveronjärvi, Syvinginsalmi. Höyryl. 
lait,: Paikkala, Visuvesi (P). Ks.: Aurejärvi, 
Filppula, Kaivoskanta, Kallela (ks. Lisäyksiä), 
Ritoniemi, Ruhala. 

Ruovesi, jvi it. R:n kirkolta. 

Rupukkavaara A5 3e, vuori (277 m). 

♦äujtä B2 le - St&l 21, - Norrg&rd 
9,7, - Köping 16,3. Digitized by Google 89 Ruskeala B6 6e, pt. (khl. 28, tk. 47, 
rk. 36; Soanlahden luteril. seurak. 
kanssa: 5,010 as.; Soanlahden kunnan (?) 
kanssa: 857 km'*); P'; kartalla löytyTät 
kylät ent. lahjoitusmaita. Mt: Pirtti- 
pohja. Teo^^.Zat^ ; Leppäkoski, Euskeala. 
JO:..- k.kyl. (2). Ks.: Jananuskoski, 
Kirkkoieppälahti (P), Leppälahti. 

Ruskealan marmori- ja kalkkikiyi- 
louhos sekä kalkkiuuni {Akthol. R. 
marmor, Helsinki, toimeenpan. joht. 
prof. £. G. Palm^, isännöits. kapt. 
K. Forsström, Finnby, pääom. 100,000); 
3,5 km pituinen haararata. Sähkö- 
kemiallinen tehd. kalciumkarbidin val- 
mistamista varten päätetty perustaa. 

Rusko 02 6p, aneksipitäjä (khl. 14, tk. 
6, rk. 2, 687 as., 58 km2); postios. Turku. 

Russarö^ saari, jossa Hangon loisto- 
majakka. 

Rutajärvi B4 5ka, jvi. 

Rutajärvi C3 le, jvi. 

Rutakko A5 7p, rukoushuonealue ja 
kunta (khl. 37, tk. 54, rk. 39, n. 1,100 
as., 291 km*); kirkko rappiolla. Alue 
sijaitsee Iisalmen pt.:n sisällä. R:n 
seurak. ja sitä lähinnä olevat osat 
Iisalmen seurakuntaa erotetaan tästä 
eri kirkkoh.kunnaksi, nimellä Sonka- 
järvi, jonka kirkko rakennetaan K:n 
rukoushuoneen paikalle. Kk.: k.kyl. 
Postios. Iisalmi. 

*R. - Ryhälänmäki 18,2 m., - Veh- 
masmäki 25,7. 

^Rutaldhti B4 5ka, lahti; kestik. ja 
P^; - Leivonmäki 13 m., - Kangas 11,5 
m., - Ajosaho 25. 

Rutalahti, saha (kaupp. A, H. Back- 
ström) lähellä R:u kestik. 

Rutapohja, Rutalahden perukka; höy- 
ryllait. 

^Rutuna C2 2ke - Peipohja 22, - 
Lauttakylä 22, - Jaara 25. 

Ruukki A4 Ir.lo, rautas.^ ynnä pi ja S'. 

Ruukin höyrys. {Fruuki sägbol., Oulu, 
omist L. Pentzinin perill.) lähellä B:n as. 

RuukkUa, ks. Krookkila. 

Ruunajärvi A6 7r.i, jvi. 

*Ruunalehto B5 4ke - Hasumäki 22 
(talvitie), - Virtala 15, - Korpivaara 12. 

Ruununkylä, ks. Kronoby. 

*Ruu>tana A4 8ke - Haapajärvi 13, - 
Kiuruvesi 13, - Muhka 14. 

Ruutikainen A4, 5ke, mt. ja meij. 
(neiti Oh. Frosterus). 

*Ryhälä B5 8r.lä - Sulkava 19,5, - 
Puumala 22, - Kaskinen 12,5. 

^Ri/hälänmäki A8 4r.ko - Partala 
15,1, - Hirvijärvi 16 m., - Iisalmi 16, 
- Rutakko 18,2 m. 

Rymättylft (Rimito) 02 5i, saari; pt. 
(khl. 7, tk. 6, rk. 2, 2,624 as., 129 km^); P*. Mt: Hanka, Maanpää, Pakinainen. 
Saha: Ruokorauma. Kk.: k.kyl. Ks.: 
Sattesalmi. 

RyUy B6 6e, rautplf. ynnä Ppys. 16 
km Sortavalasta. 

*RyUylä 03 4i, raut.as.» ynnä pi ja 
S"^; - Hikiä 15,5, - Oitti 19,2, - Tu- 
renki 19,2. 

Ryttylä, mt. (eversti H. Standert- 
skjöld) lähellä R:n as. 

Ryökäfsjvesi B4 8e, jvi. 

Ryömälä B3 71o, mt. (til.om. Schau- 
man). 

RyöUö, puuhiomo (Rn jpaperitehd. Jo- 
hansson ja Kumpp.) 5 km et.ka. Osto- 
lan as. B3 41ä. 

Ryövälfinjniemi, niemi ja luotsias. 3 
km lo. Uuraan satamasta 05 4e; last.- 
paik. (omist. Oederberg & 0:o). 

Räskog^ ks. Raala. 

Räckhals 03 6r.i, rautplf. (kesälii- 
kenne) 3 km Korson asemalta. 

Räfnäs 02 6ke, mt. (vapaah. Valde 
V. Hellens); höyryl.lait. Os. Turku. 

Räfsund, salmi Kuusiston saaren et. 
puolella. 

Räfsö 03 8ke, saari. 

Räfsöj ks. Reposaari. 

Rähtijärvi, Minkiön raut.plformun (03 
3ke) aikaisemmin ehdotettu nimi; 8 km 
Humppilan asemalta. 

Räihä 05 4r.p, sulku. 

Räikkä, mt. (rouv. S. af Forselles) 
lähellä Ylöjärven k. B3 7e. 

RäisäIS 06 3p, pt. (khl. 26, tk. 45, 
rk. 33, 5,557 as., 347 km*); P» ja ku- 
tomakoul. Mt.: Räisälä, Sutki; Ivaska, 
Putoria. 8a?wja: Räisälä, Tuulaskoski. 
Kk.: k.kyl.. Särkisalo, Tiuri, Unnun- 
koski. Ks.: Helisevänjärvi, Putoria, 
Tiurinkoski, Unnunkoski (P). 

Räisälä, mt. (kreivi N. Sievers) ka. 
R:n kirkolta; höyrys. (R. trävaruakt.hol., 
toimeenpan. joht. G. R. W. Zilliacus, 
pääom. 400,000) p. R:n kirkolta. 

Räisälänranta, virall. nim. Engelsnäs, 
ent. herrastalo (tai. A. Hynnisen pe- 
rill.) Joroisten pt.:ssä. 

*Ränssi B4 5r.p - J:kylä 19,3 m., - 
Päänala 19,7 m. 

Rantamäki, ks. Maaria. 

Räsy A3 4e, raut.plf. 5 km Oulaisten 
asemalta. 

Rättijärvi 05 4p, kaunis jvi; sen 
pohj. pääs^ä R:n hotelli, höyryLlait. 
ja 2 sulkua; S^ (kesäaik.). 

Rättijärven tulitikkut. (Cloubergs tänd- 
sticksfaJbr., omist. 0. G. Cloubergin pe- 
rill.) lä. R:n hotellista. 

Räyrinki A3 7i, kylä ynnä Ppys. 

Rääkkylä (Bräkylä) B6 3e, pt. (khl. 
36, tk. 51, rk. 37, 6,008 as., 405 km-»); Digitized by Google 90 

P**. HöyryLlÄit, ja idojilnrappa k.ky- 
BlB^. Mt: Kankaanrinta, Voiniemi. 
Kk.: k.kyl. 

*Ä. - Rasiyaara 10. 

Bääsiä, mt. (Hackman & C:o) Viipu- 
rin pt.issä. 

Rödhamn, luotsias. ja satama 3 km 
lu. Ledsundin majakasta Cl 8r.]£i. 

Rödskog C3 6ke, mt. (kamr. O. Th. 
Widerholm). 

RSdskär C4 8p, venäl. ioistoma- 
jakka. 

Mfvamäa C2 6ke, mt. ja meij. (til.- 
om. C. Gustafson); höyryl.iait. 

Rölaks, ks. Rajalahti. 

*BöfrvpöHi C5 6p, kestik. ja höyryl.- 
iait.; - Kaislahti 15, - Lahdenpohja 15, 
- Vaahtola 10. Rönnberg, mt. (tehtail. J. Äström van- 
hempi) lähellä Joneksen kestik. I 8p. 
Os. Tornio. 

Rönnskär B2 Ir.lä, majakka ja luotsias. 

Rönnskär, saari, jossa Porkkalan lois- 
tomajakka 03 8ke; luotsias. 

Rönnäs, mt. (kenr. R. Ehrnrooth) 3 
km lu. Näsen tilalta C4 6r.lä. Os. 
Gammelhy. 

*Röppöinen l. -ppänen B4 8i - Mik- 
keli 13, - Kirjala 15, - Hietanen 11. 

Röykkä 03 6p, raut.plf. 3 km Korven 
asemalta. 

Röyttä I 8p, Tornion kpgin ulko- 
satama; P« ja luotsias.; höyrys. (Trä- 
varuaktbol, Kemi). 

*Röödilä 02 5i, kestik. ja höyryl.iait.; 
- Turku 24, - Tamsaari 22 m., - Finn- 
hy 22,4, - Naantali 16. S. Saanijärvi A4 7e, jvi. 

*8aaranluoma B2 5p - Alaketuri 22,1, 
- Ulves 14 m., - Penttilä 18,5. 

Saarela, meij. (S:n meij.yht.) lähellä 
Koivikon tilaa A4 li; meij.koul. (joht. 
meijeriopett. A. H. Snellman). 

^Saarela A4 5e - Katajamäki 16,7, - 
Korkatti 20,3. 

Saarela A4 8e, mt. ja meij. (maa- 
kaupp. P. Lyytikäinen); kauppa- ja 
last.paik., höyryl.iait; Ppys. (Pielave- 
den postitoimiston alainen). 

Saarela, mt. (intend. P. Solitander) 
2 km it. Parolan as. 03 2e. 

Saarela 05 4ke, mt. (kaupp. J. Hal- 
lenherg, ennen kreivi Steven-Steinheil). 
Os. Viipuri. 

Saarestmmäki A4 6p, kylä ja vuori. 

*8aari I 6e - Yliromsi 19,6, - Tak- 
kunen 15,5. 

Saari B2 7ka, virkat, (kaupp. O. Ro- 
senlew). 

""Saari B4 51u - Petäjävesi 18,5, - 
Peurakumpu 14. 

Saari 02 3i, virkat, ja meij. (vapaah. 
I. Aminoff). 

SaaH 03 3i, mt. (vapaah. V. E. de la 
Ohapelle). Os. Mustiala, 

Saari 04 31ä; mt. ja saha (vapaah. 
R. de la Ohapelle). Os. Järvelä. 

Saarijärvi, tk. 38; B4 31ä, pt. (khl. 
45, rk. 19, 11,161 as., 1,186 km^; pi, 
piirilääk., apt. ja reservikomp. Pylkön- 
mäen rukoushuonealue erotetaan omaksi 
kirkkoh.kunnaksi. Mt: Kolkanlahti, 
Kolkanniemi, Tarvaala (maan vii j.koul.); 
Mannila. Selluloosat.: Hietamaakoski. Kk.: k.kyl. (2), Honkola, Kalmari, Mahlu, 
Pyhäjärvi, Pylkönmäki. Ka.: Kalmari, 
Kolkanlahti, Palavansalmi, Parantala, 
Pyhäjärven metsänhoitoalue. 

Saarijärvi B3 4r.i, jvi (114 m). 

Saarijärvi B5 21ä, jvi. 

Saankko, mt. (kapt. W. Ruth) lähellä 
Kuusan as. B4 3ka. 

Saarikoski, Ppys, 10 km it. Paavolan 
k. A4 3p. 

Saarioinen, ent. herrastalo (J. Niemi- 
nen) lähellä Sahalahden k. 03 2p. 

Saaris, ks. Saari. 

Saariselkä II 3ko, vuorijakso. 

"^Saarivaara II 6r.lä - Mukkola 20. 

*Saarivaara B5 2ka - Polvijärvi 19,8, 

- Maarianvaara 11,2. 

Saggö 01 61u, saari ja luotsias. 

Sagu, ks. Sauvo. 

Sahakoski, ks. Ylikarvia. 

Sahala B4 4ke, mt. (tai. Jalkasen 
perill., ennen valtioneuv. Gyld6n). 

Salialahti (-laks) 03 2p, pt. (khl. 16 
ja 19, tk. 15 ja 13, rk. 21; Sn seurak.: 
2,339 as., 168 km2); P». Vehkajärven 
ja Pajula[hde]n kylät ynnä V:n rukous- 
huone ovat erillään muusta pitäjästä 
ja kuuluvat Kuhmalahden kuntaan ja 
Luopioisten nimism.piiriin; Pajula kuu- 
luu Längelmäen käräjäkuntaan. Mt.: 
Haapaniemi; Saarioinen. Kk.: k.kyl. 

Sahankoski 06 Ike, mt. ja meij., saha, 
liima- ja luujauhot, (kaupp. J, Pösö). 

*Saikkosmsalnii B6 81ä - Korteela 12, 

- Sortavala 15. 

Saimaa (Saima 1. Salmen) 05 21ä, 
jvi (76 m), ulottuu pohj. Puumalan Digitized by Google 91 kirkolle saakka; yhtä korkealla meren- 
pinnasta ovat kaikki vedet Joensuuhnn, 
Varkauteen ja Mikkeliin saakka (yh- 
teenlaskettu pinta-ala 4,800 ka^). 

Saimaan kanava 05 2e, rakennettu 
VV. 1845—58; pituus 59 km (32 km 
kaivettu), 28 sulkua; loivenee Laurit- 
salan ja Lavolan välillä 76 m. Sulku- 
jen suhteen ks. Viipurin ja Lapveden 
pitäjät. 

*8airakkdla 04 3p - Manskivi 15, - 
Hankala 8,6, - Järvelä 16, - Herrala 
19,2, - Lahti 21,5. 

*Sairala 06 le, rautas.^ ynnä P* ja 
S^; - Kirvu 11 hyv. m., - Hatula 21 
m. h., - Siirlahti 19. 

"^Sairanen B3 3ke - Alakulju 20,5, - 
Härkänen 5. 

Sairiala 1. Assätra 03 2i, mt. (til.om. 
Rud. Munsterhjelm); joen lä. puolella 
(kartalla väärin it. puolella). 

Sairila B5 71ä, mt. (til.om. A. Har- 
tonen); meijeri. Os. Mikkeli. 

Sairio, last.paik. lähellä Hämeenlin- 
naa; haararata. 

Saivikkala 05 3ke - Muurola 16, - 
Pyterlahti 13. 

Sakkola 06 41ä, pt. (khl. 26, tk. 45, 
rk. 33, 9,057 as., 584 km2); pi ja kun.- 
lääk.; höyryllait. k.kylässä. 

Mt: Noisniemi, Petäjärvi, Ristniemi; Sak- 
kola, Yilakkala (meij.koui.). MyUy: Riiska. 
Kk^ k.kyl.. Metsäpirtti, R&ihÄranta, Petäjärvi, 
VQakkala. HöyrytlaiU Kiviniemi, Koukku- 
niemi, Ristniemi. Ks.: Kiviniemi, Metsäpirtti 
(P), Saunasaari, Suvanto, Taipale, Tappari. 

*8. - Noitermaa 13, - Kiviniemi 20, 
- Humalainen 25,8, - Vilakkala 7, - 
Sudenhauta 3, - Yläjärvi 15. 

Sakkola, mt. ja meij. (kenr. rouv. A. 
Mashina) 2 km lä S:n k.; ent. lahjoi- 
tusmaan kantatila. 

Saksala B5 5r.lä. mt. (tai. D. Nykä- 
sen perill.); meijeri. 

Saksala, mt. (laamanninrouv. N. Pop- 
pius) 1 km it. Mikkelistä: S:n höyrys., 
ks. Mikkelin teolLlait. 

Saksala 04 llä, mt. (kun.neuv. K. v. 
Fieandt). 

Saksaniemi, mt. 2 km ko. Kiialan ti- 
lalta 04 5ke; kuuluu Kiialan tilaan. 

Salahmi A4 6e, rautat. (masuuni) ja 
manuf. taonta (Fatd Wahl db C:o). 

Salainen, ulkotalo (kreivi 0. Alex. Arm- 
felt) 1 km lä. Joensuun tilalta 03 5r.lä. 

Sdlakkalahti, kpginosa Viipurissa. 

Salamajärvi A3 8r.e, jvi; metsänhoito - 
alue. 

Salla, ks. Kuolajärvi. 

8alla[n} tunturi II 61ä, vuori (600 m). 

SalUsenmäki A4 6i, vuori (224 m). 

*Salmela 04 3r.i, kestik.; sotatapp. 
helmik. 24 p. 1808; - Myrskylä 19, - Porlom 12, - Sääskjärvi 18, • Kuivanto 
15, - Raikkola 15. 

Salmen me\jeri (igäniriHtw. TSfaah. B. 
O. Tlehl)inder) 2 km etlo. Ikaalisten 
kauppalasta. 

*Salmi A5 Ir.ka - Väisälä 14,4 m., 
- Mikkola 9,8. 

Salmi B3 le, kylä; sotatapp. syysk. 
2 p. 1808. 

Salmi (Salmis), khl. 29; tk. 48; B7 
4e, pt. ja kunta, johon kuuluu S:n 
kreik.ven. seurak. (rk. 4), Mantsinsaa- 
ren kreik.ven. seurak. ja Impilahden 
luteril. seurakunnan jäseniä (S:n seurak. 
8,118 as., Mantsinsaaren seurak. 1,425 
as.; Mantsinsaaren kanssa 1,480 km^); 
pi. S* (Tuleman kylässä); höyryl.lait. 
k.kylässä. S:n pt. ent. lahjoitusmaa. 
Hyrsylän ja Ignoin kylät erillään muusta 
pitäjästä, B7 3i. Luteril. rukoushuone 
ka. kreik.ven. kirkolta. 

Mt: Tulema. TeoUdait: Tulema, Uuksu, 
Ylä-Uoksu. Kk.: Manshila, Mantsinsaari, Tu- 
lema. Ylä-Uuksu. Venäl. rukoushuoneita, „tscha- 
sovnja", Ala-Uuksun, Hyrsylän, Lunkulan, Man- 
shilan, Oritselän, Orusj arven, Uuksalonpään, 
Ylä-Uuksun y. m. kylissä. Ks.: Hiisijärvi, 
PöUä, Virtelä. 

Salmi, virall. nimi Fredriksg&rd, mt. 
(til.om. A. Asehan) 4 km et. Otalam- 
men as. 03 6ke. Os. Nummela. 

Salminen B5 3r.lä, raut.as.(pys.) ynnä 
Ppys. ja S». 

Salmio 03 41ä, mt. (tehtom. G. V. 
O. Schultz). Os. Renko. 

Salo A3 4p, kpl. (khl. 47, tk. 29, rk. 
40, 1,417 as., 161 km2); kirkko 4 km 
et. Raahesta. Postios. Raahe. Mt.: 
Järvelä. Kk.: k.kyi. 

Salo 03 51ä, kauppala ja kunta (khl. 
9, tk. 9, rk. 7; yli 600 as.); järjestys- 
oikeus, Pkont., S(3i5), piirilääk., eläin- 
lääk., apt, kirjakauppa ja Varsinais- 
Suomen maanvilj.seura. Eläinmarkkin. 
toukok. ja lokak. Höyryl.liike Tur- 
kuun ja Hankoon. Tuleva raut.as.*. 
Oppilait: suom. yhteisk. (ei täydell.). 
Pankkeja: Uudenmaan p., Kansallisp. 
Teoll.lait.: Salon olutt. (S, hrygg.akt.- 
hoi., toimeenpan. joht. V. Spik, pääom. 
100,000). 

*S, - Tunila 6,1 m., - Lupaja 24, - 
Kaivola 11 m., - Muurla 12 m. 

Salo 03 41ä, mt. (til.om. Sohiman). 
Os. Renko. 

Sälöinen (Salo), khl. 47; tk. 29; A3 
4p, pt. (rk. 40, 2,382 as., 400 km2); 
kirkko Raahessa. Postios. Raahe. Mt.: 
Hannila; Aittoniemi, Kesälä, OUinsaari. 
Kk.: Pattijoki. Ks : Isokraaseli, Maiva- 
perä, Olkijoki. 

Salojärvi 04 Ir.e, jvi. 

Salonjärvi B7 3r.p, jvi. Digitized by Google 92 *8alonkylä B5 41u - Tuusniemi 17 
(talvitie 7,5), - Kosula 14,5. 

Salonsaari C5 2p, saari. 

Salpausselkä^ sora- ja hiekkaharju, 
joka jääkaudella on ollut maajään ra- 
jana; alkaa Koitere-järven et. rannalta 
Ilomantsissa, kulkee kaaressa etel., 
loun. ja länt. suuntaa Pyhäjärven itä- 
puolelta Imatran, Lappeenrannan ja 
Taavetin ohitse, pitkin rautatielinjaa 
Keltisten virralle, Lahteen ja Tiiris- 
maalle sekä Tiirismaalta loun. suun- 
taa Hausjärven kirkon ohitse ja pitkin 
Hangon rataa Hankoniemelle. Haus- 
järven kirkon ja Hankoniemen välistä 
osaa kutsutaan myöskin Lohjanseläksi 
(Lojo äs). Korkeus Kaipiaisissa n. 100 
m, Kymijoella n. 60 m, Uudessaky Iässä 
n. 120 m. Riihimäellä 91 m, Hyvin- 
käällä 122 m, Vihdissä n. 80 m, Laaks- 
pohjassa 100 m, Karjan kirkolla 45 m, 
Hankoniemen pohj. osassa 26 m. — 
Yhdensuuntaisesti Salpausselän kanssa 
n. 20 km päässä siitä pohjoiseen kul- 
kee Fieni Salpat4^selkä^ joka alkaa Joen- 
suusta, kulkee Pyhäjärven länsipuo- 
lelta, pitkin Kylännientä Saimaaseen, 
Koskenniskan ja Vesijärven kanavan 
ohitse Bromarvin kirkolle. - Molemmat 
harjut, etenkin Pieni S., paikoin kat- 
kaistut. 

Saitvik Cl 61ä, ruots pt. (khl. 5, tk. 
10, rk. 8, 2,427 as., 130 km2); P^ 

Mt: Germundö, Haga (maanvilj.koul.) Teoll.- 
lait: Haraldsby, Johannesberg. Kk.: Bertby, 
Haga, Haraldsby. Matkail: Bertby, Borgboda, 
Näs, Asgärda. Posti: ödkarby. 

Savela, mt. (tehtail. C. J. Blomqvistin 
perill.) 1 km ka. Piikkiön k. C2 6p. 
Os. Turku. 

Sammaljoki 1. Sammaa C3 llä, ru- 
koushuone; Ppys. 

Sammatlampi, Joukio, Koitsanlahti, 
Parikkalan pt.:n ent. nimet. 

Sammatti C3 5i, kpl. (khl. 1, tk. 18, 
rk. 24, 857 as., 61 km^; P^ KJc.: k.kyl. 
Matkail.: Enäjärvi, Paikkari. 

Sammon höyrymylly, ks. Kuopion 
teoll.lait. 

Sampaanala C2 le, mt. (vuokrann. F. 
Grundström). 

Samppalinnan mylly, ks. Turun teoll.- 
lait. 

Sand, ks. Sandö. 

Sandhamn, -näs, ks. Santahamina, 
-mäki. 

*Sandnabba A3 7lä - Siisbacka 13,1, 
- Finnsjö 16,1. 

Sandudd, ks. Hietaniemi. 

Sandviken, ks. Hietalahti. 

Sandö C2 61ä, saari ja höyryl.lait. 

Sandö C2 6e, mannermaahan kiinni- 
kasvanut saari; höyryl.lait.; meritapp. elok. 2 p. 1808. S:n virta, ulottuu 20 
km itään. 

Sandö 1. Sand C3 7lä, raut.plf. ynnä 
Ppys. (Hangon postikonttorin alainen) 
11 km Hangosta; mt. (til.om. E. Sjö- 
blom) p. plformulta. 

Sanginjoki A4 Iko, joki. 

*Sankala l. Taipale II 7e - Kipinä 
15, - Rissanen 20. 

Sfankjt Andree, S[ank]t Bertils y. 
m. = S:t Andree, S:t Bertils y. m. 

*Sannainen C2 3e - Vinkkilä 18,8, - 
Hakkenpää 18,7, - Tuomoinen 10,7. 

Sannäs C4 5i, mt. (toht. W. Eke- 
lund). 

Santahamina (Sandhamn) C4 Sr.lo, 
saari (Venäjän kruunun oma); venäl. 
sotaväen leiripaikka ja pattereita; S^ 
(leiriaik.). 

Santalahden olutt., saha ja kattohuo- 
pat., ks. Tampereen teoll.lait. 

Santamäki (Sandnäs) C3 4ke, mt. ja 
höyrys. (til.om. H. G. Brander)-, mei- 
jeri. Os Riihimäki. 

Santavuori B2 4ke, vuori; sotatapp. 
1597 (nuijasodan aikana). 

Santonen 1 8e; ks. Hailuoto. 

Santonenkari, majakka lähellä San- 
tosta. 

Sapalahti (Kalfsnäs 1. Kallmusnäs) 
C2 6i, mt. ja meij. (til.om. E. Petters- 
sonin perill.). Os. Angelniemi. 

*Sappee (Sappis) 03 2ke - Toppola 
15,5 m. h., - Syrjäntaka 16, - Luopioi- 
nen 16,6 m. 

Sapsojärvi A5 5i, jvi. 

*Saramojärvi A5 8ko - Nurmeksen 
kauppala 20, - Mujejärvi 21. 

Saravesi B4 3ka, jvi, jossa pohjoi- 
sesta ja idästä päin tulevat vedet yh- 
tyvät. 

Sarflaks, ks. Sarvilahti. 

Sarfsalö, ks. Sarvisalo. 

Sarfvik, mt. (til.om. Nj^man) 3 km. 
it. Sundsbergin tilalta 03 6e. 

Sariola A5 8ke, mt. (Arv. ja Alfr. 
Järnefelt, ennen Stenius -suku). 

Sarkavesi 04 2i, jvi. 

Sarkkila A6 7e, mt. (tai. A. Niira- 
nen, ennen Stenius-suku). 

Sarvijoki^ kylä ja rukoushuone (ei 
kartalla) 18 km p.lu. Jurvan k.; kuu- 
luu J:n pitäjään. 

Sarvijoki, mt. (til.om. K. Grönblad) 
4 km et. Lopen k 03 4e. 

Sarvilahti (Sarvlaks) 04 61ä, mt. ja 
meij. (vapaah. V. M. v. Born). Os. 
Loviisa. 

Sarvisalo (Sarfsalö) 04 5i, saari; mt. 
ja meij. (esittelijäsiht. S. Segersträlen 
perill.). Os. Gammelby. 

Sasslinin saamahuone, ks. Kärki. Digitized by Google 93 Sastamala, Karkun pt.:n ent. nimi. 

Sastmola, ks. Merikarvia. 

Sastmola ä, ks. Karvianjoki. 

Satakunta (Satakunda 1. = suom.), 
maakunta, johon kuuluu Turun lää- 
nistä: Ulvilan, Loimaan, Tyrvään ja 
Ikaalisten khlkunnat; Hämeen läänistä: 
Ruoveden khl., Pirkkalan khl. paitsi 
Pälkäneen pt., Eräjärven ja Kuhma- 
lahden kplit Jämsän khikuntan; Vaasan 
läänistä: Virtain, Keuruun, Multian ja 
Ätsärin pitäjät, Pihlajaveden kpl., etel. 
osa Soinin kplia. 

Satakunnansdkä, ks. Hämeenselkä. 

Satavalttoto (Satava ö), lä. Kaksker- 
ran k. C2 6lä; siinä Nikkilän talo ja 
höyry 1. lait. 

Sattasjoki II 31ä, joki. 

Sattesatmi (Sattesund) C2 5i, salmi. 

*Saukko B3 21ä - Haisko 21, - Hon- 
kalehto 18,3. 

Saukkovaara A5 3i, vuori (327 m). 

Saunalahti, Viipurin esikaupunkeita. 

Saunasaari, tullias. 10 km it. Metsä- 
pirtin k. C6 4e. 

Saustila C2 6i, mt. (tai. K. Sjöros); 
meijeri. 

Sauvo (Sagu) C2 6i, pt. (khl. 8, tk. 
8, rk. 1, 3,050 as., n. 270 ruots., 183 
km2); P». ML: Koorla, Paddainen (höy- 
ryl.lait.), Raitniemi, Rajalahti, Ruona, 
Saustila, Tapila; Ingnäs, Marike. Kk.: 
k.kyl. 

*5. - Runko 22,5, - Vista 14,7, - Ke- 
miö 25,5 (Sauvo - Lappdal, maamatka 
hyv. m., h.). 

Savero 04 4i, lasit. (ent. minist.val- 
tiosiht. W. V. Dcehn). Os. Utti. 

Savijoki, Pukkilan kplin ent. nimi. 

Savijärvi C4 51ä, mt. (hovineuv. A. 
Kiseleff). Os. Nikkilä. 

^Savikko B6 61o - Risti 14, - Matka- 
selkä 9 m., - Kaalamo 10 m., - Kon- 
tiolahti 20 m., - Iljala 19. 

Savilahti C5 Ike, lahti ja höyryl.lait. 

Saviniemi, mt. (til.om. A. Kännin) 5 
km ka. Antrean k. C6 3r.lu. Os. An- 
trean k.kyl. 

Savio 03 6r.i, rauiplf. (kesäliikenne) 
3 km Keravan asemalta. 

Savisaari, mt. (neiti A. Winter) 3 km 
lä. Kuopiosta. 

Savitaipale 05 Ike, pt. (khl. 23, tk. 
41, rk. 29, 6,918 as., 419 km^); pi. 
Kk.: k.kyl. Ks : Kärnäkoski, Lavikan- 
lahti (höyryl.lait), Partakoski. 

*S. ' Monola 21, - Orrainlahti 15,5 
hyv. h., - Suomenniemi 19,2, - Lavi- 
kanlahti 2,7, - Tallinen 22,4 h., - Tai- 
palsaari 27 hyv. h. 

Savo 1. Savonmaa (Savolaks), maa- 
kunta, johon kuuluu Mikkelin läänistä: Mikkelin, Juvan ja Rantasalmen khlkun- 
nat, suurempi osa Mäntyharjun pitä- 
jää; Viipurin läänistä: Lap veden khl. 
paitsi Valkealan pt., Joutsenon ja Ruo- 
kolahden pitäjät Jääsken khlkuntaa; 
Kuopion läänistä: Iisalmen khl., Kuo- 
pion khl. paitsi Keiteleen pt. ja vä- 
hempää osaa Pielaveden pt., Rauta- 
lammen khlkunnasta Leppävirran ja 
Suonnejoen pitäjät sekä pienempiä osia 
Hankasalmen ja Rauta lammen pitäjistä. 
Savo, kylä ja Ppys. 3 km et. Karva- 
lan kestik. B3 Ike. 

*Savo B3 8p - Hallinpenkki 12 m., - 
Koskela 19, - Rantala 25,5. 

Savo, Iso-Savo, Savilahti, Mikkelin 
pt.:n ent. nimet. 

Savolan höyrys. ja -myUy, ks. Savon- 
linnan teoll.lait. 

Savonlahti, lahti, jonka rannalla Mik- 
kelin kuki. 

SAVONLINNA (Nyslott) B5 8r.p, kpki 
[rk. 25, kreik.ven. rk. 3; jouluk. 96: 
1,688, jouluk. 90: 1,543 as. (kirkonkirj.), 
1,316 suom., 176 ruots.; tammik. 95: 
1,573 as. (henkikirj.)]; S(3,5), piispan- 
istuin (v:sta 1896), tullikamari, ylein. 
sairaala, eläinlääk., Olavin kylpylaitos 
(vesiparannuslait.) ja Matkail.yhd. haa* 
raos. Luonnonihana asema; sijaitsee 
saarella. Kpgilla ja Säämingin pitä- 
jällä yhtein. luteril. kirkko kpgissa. 
Markkin, maalisk., toripäiv. lokak. Höy- 
ryl.liike Joensuuhun, Kuopioon, Viipu- 
riin, Lappeenrantaan. Oppilait.: suom. 
reaalilys., yksit. suom. tyttök. (5 luok.). 
Pankkeja: Pohjoism. p., Uudenmaan p., 
Kansallisp. Matkail.: Hungersborg (kau- 
nis näköala, kesäravint.). Ks.. Kyrön- 
salmi, Olavinlinna, Sääminki (matkail.). 

*5f. - Anttola 12,5, - Kallislahti 18, 
- Varparanta 22,5 (talvitie 17). 

Savonlinnan luotsias. kpgissa. 

Savonlinnan reservikomp., ks. Sää- 
minki. 

Savonlinnan rovastikunta, ks. rk. 25. 

Savonranta B5 6r.i, pt. (khl. 33, tk. 
51, rk. 25, 2,465 as., 260 km2); P2. 
Teoll.lait.: Vuokala (höyryl.lait.). Mat- 
kail.: Orivirta. Kk.: k.kyl. 

Savonselkä, ks. Hämeenselkä. 

Schröder 1. Ala-Laanila, mt. (Oulun 
kpgin oma) 1,5 km ko. Oulusta. 

Schuvalovo 06 6e, rautas.^ ynnä S'. 

*Schöneman B4 Ike - Taipale 9 hyv. 
m., - Sulkava 12 hyv. m., - Kähärä 
12. - Mattila 13,5 hyv. m. 

Selbskär, ks. Säppi. 

Seesta (Sesta) 04 le, mt. (kenr. Oas. 
Ehrnrooth). Os. Lahti. 

Seeteri (Söderkulla) 03 3e, mt. (maist. 
K. Söderström). Os. Somero. Digitized by Google 94 Segdakär 03 7e, majakka. 

Segersby, mt. (til.om. L. Ruuth) 4 km 
lu. Pernajan k. 04 6r.lä. 

Seglinge 01 6ke, saari. 

Seikun höyrys., ks. Porin teoll.lait. 

Seili (Sjä[h]lö) 02 5i, saari; hulluin- 
hoitolaitos; hospitaalinkirkko ja lääkäri. 

Seinäjoki B2 4T.i, kpl. (muutetaan 
kirkkoh-kunnaksi v. 1900; khl. 40, tk. 
35, rk. 10, 3,092 as., n. 150 ruots., 120 
km'). Kirkko ent. rnutimakasiini. Mt: 
Seinäjoki (meij.koul.). TeoU.lait: Seinä- 
joen olutt., Seinäjoki. Kk.: Marttila, 
Niemistö, Seinl^oen as. (ruots.). 

Seinäjoki (Östermyra) B2 4r.ko, raut.- 
as.2 ynnä P^. S* ja ravint. 

Seinäjoki (Östermyra) B2 4ko, mt. ja 
ruutit. (ei käynnissä; Henkivak.yht. Ka- 
leva, hoit. 0. F. Edlund; ennen Wasa- 
stjema-sukn); meijerikoul.; ent. manuf.- 
tehd. 

Seinäjoen olutt. (iS^. hrygg.hol., omist. 
R. Andersson ja H. Wigardt) S:n kplissa. 

Seinäjoki B2 4r.i, joki. 

Sei[t]skari 1. -kaarto (Seitskär) 05 
8p, saari; kirkoll. seurak. ja kunta (khl. 
21, tk. 43, rk. 31; väkiluku ja pinta- 
ala. ks. Koivisto); Ppys. (Koiviston 
postitoimiston alainen); tullivartioas. 
ja venäl. loistomajakka. Kk,: k.kyl. 

Seivästä (Styrsudd) 05 6r.i, kylä; ve- 
näl. loistomajakka; hengenpelastusas. 

Seljänala 03 5e, jvi. 

Selkee (Selkis) B2 8ka, everst. virkat, 
ja meij. (til.om. O. Suominen, ennen 
kenr. G. K. v. Döheln). 

♦Äe^Ärinen (Selkis), 03 6p, raut.plf. ynnä 
Pjjys. 7 km Korven asemalta; - Suk- 
sela 16, - Korpi 17, - Klaukkala 19,5. 

Sellinge 04 31ä, mt. ja meij. (til.om. 
Em. Pentzin); lasit, (ei käynnissä). Os. 
Oitti. 

Sdlö, tullivartioas. Alatomion pt.:ssä. 

"Selänpää B4 6p - Pieksämäki 23, - 
Kankainen 10,5. 

* Selänpää 04 2e, rauias.* ynnä pi ja 
S"; - Valkeala 14, - Tuohikotti 22, - 
Jaala 16,5. 

Seppälän konepaja, ks. Helsingin teoll.- 
lait. 

SeppäXä A5 3e, mt. (til.om. G. W. 
Ungem); maanvilj.koul. 

Seppälä B2 4p, mt. (rouv. L. Rei- 
nius) ja olutt. {Leski Laura Reiniuksen 
oluttehdas). 

Seppälä, mt. (tai. J. Seppälä, ennen 
Hjerpe) 1 km lo. Mouhijärven k. B3 
71o. 

Seppälänmäki, mt. (maist. K. E. Ta- 
vast) 2 km lo. Savonlinnasta. 

Sesta, ks. Seesta. Seulu, yliopiston talo (vuokr. til.om. 
K. Bärlund) 5 km lo. Turusta. Os. 
Torku. 

Seurasaari (Fölisön), saari ja puisto 
(omist. Helsingin kpki) 3 km lu. Hel- 
singistä; ravint., höyryl.lait. 

Sibbas, rahvaankielellä Sipi, mt. (til.- 
om. M. Nieminen) 0,5 km p.lu. Kuu- 
siston k. 02 6p (kirkko lähempänä 
maantietä kuin kartalla näkyy). Os. 
Turku. 

Sibbo, ks. Sipoo. 

Sideby, ks. Siipyy. 

Sieppijärvi I 6p, kylä; Ppys. 

Sieppitunturi II 6i, vuori (500 m). 

Sievi, ent. Evijärvi A3 6e, pt. (khl. 
47, tk. 29, rk. 41, 4,188 as., 790 km2); 
P*. Kirkko, merkitty punaisella ris- 
tillä, 8 km lä.lu. ent. Evyärven kir- 
kolta, joka kartalla on merkitty mus- 
talla ristillä. Kk.: Kukonkylä. 

Sievi A3 61ä, raut.as.'^ ynnä P» ja S*; 
eläinmarkkin. syysk. 

Sievinjoki A3 61u, joki. 

Siggnäs, ulkotalo, 3 km it. Kvidjan ti- 
lalta 02 6ke. 

SignUskär 01 51ä, saari ja luotsias. 

Siikainen (Siikais) B2 7r.ko, pt. (khl. 
10, tk. 3, rk. 4, 4,182 as., 384 km«); 
Pi. Kk.: k.kyl. 

*S, - Tuorila 11. 

Siikajoki A3 2ke, pt. (khl. 47, tk. 28, 
rk. 40, 1,900 as., 258 km*); P». Kir- 
kolla sotatapp. huhtik. 18 p. 1808. Mt: 
Haapaniemi. Kk.: k.kyl. 

Siikajoki A4 3p, 160 km pitkä, ve- 
sistön ala 4,800 km'; monta koskea. 

Siikakoski B4 41ä, koski. 

Siikakoski B5 4i, koski; villakehruu- 
ja kutomat. (S:n os.yht., joht. Hämeen- 
kyrön pt.:ssä, isännöits. ins. H. Häll- 
ström, maks. pääom. 60,000). Os. Tai- 
pale. 

Siikakoski 04 2e, koski; saha (apt.- 
om. A. Holmstenin perill.). Os. Selän- 
pää. 

Siikasalmi B5 71ä, salmi ja solnton 
kanava. 

Siikasalmi B6 3r.lä, mt. (yhdysvilje- 
lyksessä Simananniemen kanssa). 

Siipojoki, ks. Sipojoki. 

*Siipola I 8ka - Ukkola 27 m. (talvi- 
tie 24,5), - Kokkare 12 (talvitie 11,5), 
- Soronen 14,1 (talvitie 13). 

Siipyy 1. Sidehy (Sidehy) B2 5e, pt. 
(khl. 40, tk. 34, rk. 9, 2,953 as., n. 
260 suom., 186 km*);.f2. Saha: Kiili. 
Kk,: k.kyl., Metsälä (Ömossa; 1 suom., 
1 ruots.), Skaftung. Ks.: Boherget, 
Metsälä. 

Siipyynniemen (Sidehyudd) luotsias. 
samalla saarella, jossa Yttergrundin Digitized by Google 95 loistomajakka B2 5e; ko. siitä Siipyyn 
satama. 

*Siirlahti C6 le - Honkala 16, - Kau- 
kola 12,6, - Sairala 19, - Unimnkoski 
21,4, - Kiisanlahti 15. 

*Siiro B2 5i - Svartti 15,3, - Skog- 
man 25,5, - Ulves 27,4. 

*Siisbacka A3 7r.lä - Gunnila 13,7, - 
Sandnabba 13,1. 

Siitama B3 8e, rauiplf. 9 km Ori- 
veden asemalta. 

Siitola C5 2ke, mt. (ins. G. Törnuddin 
perilL). Os. Imatra. 

*Sika-aho B4 2ke - Uurave 14,5, - 
Keitele 21,5, - Rannankylä 10,8, - Rais- 
kio 21,5. 

*safvaat A2 8i - Uusikaarlepyy 16, 

- Mattila 20,6. 

*Sillankylä (Broby) it. Pyhtään kir- 
kolta; - Ahvenkoski 6, - Loviisa 23, - 
Kyminlinna 23,5. 

*Sillanpää A3 7r.ka • Riihimäki 15, 

- Kauppinen 23, - Dnnkar 14. 
Sillanpää, saha ja mylly {Fätiälä & 

Lemmettylä, omist. K. ja K. G. Pätiälä) 
Luopioisten pt.:ssä. 

*SiUantaka 03 Ir.i, kesäkestik.; - Lin- 
nainen 5,3, - Yalkiakoski 16 (vesitse), 

- Huittula 8,6 (vesitse). 

SUlbäle, mt. (tuom. rouv. B. Lauran) 
5 km lä. Helsingin pt.:n k. 03 6r.i. 
Os. Helsinki. 

Silmu 04 41, saha (ent. minist.valtio- 
siht. W. V. Dcehn). 

Simananniemi B6 3lä, mt. (S:n os.- 
yht., isännöits. maanvilj .koulun joht. 
J. E. Hällström, pääom. 112,000); maan- 
viy.- ja meij.koul. 

Simo I 8ke, pt. (khl. 50, tk. 26, rk. 
44, 2,696 as., 3,083 km«); P**. Mt: 
Ervasti. Teoll.laU,: Kallion ja Simon 
sahat. Kk.: Maksniemi, Pahnila, Simo- 
niemi, Simonkylä, Ylisimo (P), 

Simon höyrys. {S. ängaägsboL, Oulu, 
omist. F. E. Akola ja O. F. Qvick- 
ström) Simojoen suussa; last.paik. ja 
höyryl.lait. Us. Kuivaniemi. 

Simojoki I 8ko; 160 km pitkä, ve- 
sistön ala 3,400 km^; lohenkalastus. 

Simojärvi II 5r.e, jvi (200 m yli me- 
renpinnan, pinta-ala 90 km^). 

Simola 05 4lä, rautas.» ynnä P', S^ 
ja ravint. 

*Simon8 A2 8e - Gästgif?ars 15, - 
Ingo 15,4. 

Simpele B6 7lo, jvi. 

Simppula I 8i, vaivastalo, ent. her- 
rastalo. 

Simsiönvttori (Simpsiö berg) B3 Ir.lä, 
223 m korkea; laaja näköala. 

Simaalö 04 5e, saari; höyryl.lait. 

Simakäla 01 61ä, kaksi saarta. Simula, mt. (til.om. J. Pere) 4 km 
lu. Kokemäen k. 02 2ke. 

Sinerväjärvi B3 6p, jvi. 

Sinettä I 6r.i, saha (toiminimi L, 
Tichano/f, kauppayht.). 

Sifijpcjoki A3 5ko, joki; sotatapp. 
marrask. 9 p. 1808. 

Sipi, ks. Sibbas. 

Sipoo (Sibbo) 04 51ä, pt. (khl. 3, tk. 
22, rk. 15, 6,456 as., n. 310 suom., 
359 km'); baptistiseurak. (29 henk.). 

ML' Eriksn&s, Hindsby, LöparO, Nevas (P), 
SavijärTi, Söderkulla (maanvilj .koul., hö3rryl.- 
lalt.), Tallmo, östersundom ; Hitä, Hofg&rd, 
Husö, Nikkilä, Norrkulla, Skräddarby. Kk.: 
k.kyl., Hangelby, Martinkylä, Massby, Paipi- 
nen, Simsalo, Spjutsund. JTä.; Koivuniemi, 
östersundom. 

Sipoonaukko 04 5e. 

Sipoonlahti lu. Eriksnäsin tilalta 04 
5e. 

* Sippola B3 1 lä - Liinamaa 11,5, - 
Lassila 15, - Kari 17. 

Sippola 04 4r.i, pt. (khl. 22, tk. 40, 
rk. 30, 6,330 as., 443 km«); ?\ 

Mt.: Liikkala, Sippolankartano. Teott.lait: 
Inkeroinen, Koivuniemi, Myllykoski, Savero, 
Silmu. Kk.: k.kyl. (2), Enäiärvi, Inkeroinen, 
Kaipiaisten as., Liikkala, MömmOlä, Saveru, 
Viiala. Ka.: Inkeroinen, Liikkala. 

Sippolankartano 04 4i, mt. ja juusto - 
meij. (ent. minis t. valtio siht. W. v.Daehn). 

Sirkiänsaari 06 6r.p, tullias. 

Siuntio (Sjundeä) 03 61o, pt. (khl. 2, 
tk. 19, rk. 23, 4,161 as., n. 490 suom., 
254 km2); p2*. Mt.: Myrans (meij.- 
koul.); Nummenkylä, Pikkala (höyryl- 
lait.), Sjundby, Svedja (hist.); Gärds- 
kulla, Kehla, Munks, Qvamby. Kk.: 
Bläsaby, Fredriksberg, Henriksberg, 
Lieviö (Skräddarskog; suom. kk.), Vi- 
karfall. Ks.: Vejans (P). 

Siuntion- 1. Siveneenjoki (50 km) Enä- 
järvestä; laskee mereen Pikkalan tilan 
kohdalla. 

Siuro B3 7e, koski; rauias.^ ynnä P^ 
ja S«; höyryLlait. 

Siuron höyrys. (Räfsö dngs,akt.bol.) 
lähellä S:n as. 

Siuruanjoki II 71ä; joki. 

Siveneenjoki, ks. Siuntionjoki. 

Sjundby 03 6e, mt. (til.om. T. W. 
Lindeberg). 

Själgrund B2 3r.e, saari, jossa luotsi- 
as. ja S:n 1. Kaskisten loistomajakka. 

Själskär 01 5p, loistomajakka. 

Sjäfhjlö, ks. Seili. 

Sjögdrd 04 5r.i, mt. (maist. O. Lind- 
holm). Os. Gammelby. 

Sjöholma, mt. (kapt. A. W. Sjöholm) 
lähellä Vestlahden sahaa 02 8p. 

Sjökulla 04 41ä, maaherran virkat, 
ynnä juustomeij. (til.om. E. Fabritius); 
maanvilj.koul. 

Sjölax, ks. Syvälahti. Digitized by Google 96 Sjötorp, kesäpensioTiaatti ja koti para- 
neville sairaille (neiti S. Lindstiöm) 
lähellä Aisbölen kestik. C2 6ka. 

Skafvahöle, ks. Hyrylä. 

Skarförarna, ks. Karvian-ourat. 

Skarpans, kylä lähellä Bomarsundia 
Cl 61ä. 

Skata C2 8p, mt. (merikapt. J. Lind- 
qvist); höyryl.lait. 

Skatakubb, luotsias. Helsingin ulko- 
satamassa. 

Skatudden, ks. Katajanokka. 

Skietsfchjemjoki 1 2ka, Tenojoen lähde- 
haara. 

Skiftet 1. „Kihti" C2 ör.lä, merenaukko. 

Skinnarvik C2 6e, mt. (til.om. J. So- 
velluksen perill.) ja lasit, (ikkunalasia; 
S:s glasbruks akt.bol., isännöits. K. Sand- 
sjoe, pääom. 300,000); höyryl.lait. 

Skjöldvik, mt. (luutn. W. Hellman) 2 
km ka. KuUänkartanosta C4 öke. 

Skogboda, kylä; saari, jossa Haster- 
bodan kylä Cl 8p. 

Skogby C3 71ä, mt., rautat. (masuuni) 
ja höyrys. (Fiskars akt.bol.). Saha 5 km 
it. rautateht.; höyryl.lait. 
, Skogby, ks. Metsäkylä. 

Skogböle C3 5e, tuleva raut.as.(pys.); 
mt. (vuorineuv. A. v. Julin). Os. Fi- 
skars. 

* Skogman B2 öke - Ulves 2 »,5, - Hon- 
kajärvi 9,7, - Siiro 25,5, - Hanses 13^. 

Skottilainen kauranryynit., ks. Turun 
teoU.lait. 

Skrubbacka, saha (yhtiö) 1 km it. Kro- 
nobyn as. 

Skräddarby, mt. (kaup.neuv. A. Ek- 
löf) 1,5 km et. Söderkullan tilalta C4 
51ä. Os. Nikkilä. 

Skröder, ks. Schröder. 

Skuru C3 7r.p, lastpaik. ja höyryl.- 
lait.; haararata Fiskarsiin; tuleva raut.- 
as.l 

Skäl; ks. Själ-. 

Skyttälä^ ks. Tampere. 

Sköldvik, ks. Skjöldvik. 

Smedsby, mt. (til.om. Nyman) 4 km 
p.ko. Kirkkonummen k. C3 6e. 

Smäbönders A3 7i, kylä ja Ppys. 

Snappertuna C3 7p, ruots. kpl. (khl. 
1, tk. 18, rk. 24, 2,521 as., 147 km*^; 
P^. Mt.: Raasepori; Horsbäck, Kärrby, 
Langansböle, Tiilit: Thorsö. Kk.: Fin- 
näs, Svartbäck. Ks.: Jomalvik, Lag- 
mansboda, Raasepori. 

*Snickar8 B2 li - Sten 10,3, - Kö- 
ping 11, - Rimal 9,7, - Vaasa 10,9 
(talvitie). 

Snickars, mt. (merikapt. G. A. Ant- 
man) 5 km et. Hindhärin plformulta 
C4 öke. Snipan A2 7r.lä, matalikko; siinä, S:n 
1. Merenkurkun loistolaiva. 

Soanlahti (-laks) B6 6ke, pt. ja kunta 
(= ent. S:n lahjoitusmaa; khl. 29, tk. 
48, rk. 36; Sm kunnassa n. 2,000 as.; 
pinta- ala, ks. Ruskeala); P^; höyryl.lait. 
lähellä kirkkoa. S:n kirkonkylä 7 km 
pitkä. S:n vasta muodostettuun kirkkoh.- 
kuntaan (väkiluku, ks. Ruskeala) kuu- 
luvat luterilaiset Soanlahden, Korpi- 
selän, Suistamon ja Suojärven pitäjissä; 
rukoushuone Korpiselässä ja Suojär- 
vellä. Soanlahden kreik.katolilaiset (n. 
1,000 henk.) kuuluvat Suistamon seura- 
kuntaan; rukoushuone rakennetaan. Mt,: 
Kaarlo vaara, Soanlahdenkartano. Kk.: 
k.kyl. (2). 

*S. - Koirinvaara 15 m., - Alattu 20, 
- Suistamo 16. 

Soanlahdenkartano, mt. (ins. A. Win- 
ter) Soanlahden k.kylässä; Jnaanvilj.koul. 

SocklotMllan A2 8p, luotsias. lähellä 
S:n 1. Hällgrundin majakkaa. 

Sodankylä II 3e, pt. (khl. öl, tk. 24, 
rk. 45, 3,518 as., 19,064 km^), P2*. Po- 
roja on n. 12,000. Maantie rakenne- 
taan k.kylästä Vikajärven kestikieva- 
riin. Kk.: k.kyl. Liikesuuntia: k.ky- 
lästä Ukkolaan (vesitse, 90 km); Ukko- 
lasta Törmäseen Tankajoen ja Sompio- 
järven kautta; Ukkolasta Kultalaan (55 
km); Martinin kestikievarista pitkin 
Luirojokea Sompiojärvelle (Martin-Ries- 
to 250 km). Ks.: Tankajoki, Vaulo. 

Sofiegarten, puisto Porissa; S:n höy- 
rys., ks. Porin teoll.lait. 

Soidinsalo, ks. Soisalo. 

Soini A3 2ke - Kauppila 21,5, - Yr- 
jänä 21,4, - Laurila 28,6, - Lunki 24. 

Soini B3 2e, kpl. (khl. 44, tk. 36, rk. 
12. 3,174 as., 628 km2); PK Kk : k.- 
kyl. 

Soinlahti A4 8r.i, last.paik. 

Soisalo 1. Soidinsalo B5 3i, saari; 
pinta-ala 1,600 km^. 

Sokkala B5 7r.lä, mt. (maanvilj.neuv. 
A. Serlachius); meijeri. Os. Mikkeli. 

Soklothällan, ks. Socklothällan. 

Sola., ks. Leineperi. 

Solf, ks. Sulva. 

SOLhemin koetusmaa ja puukoulut 
(omist. pomoloogi B. Lindberg) 1 km 
p. Lohjan k. C3 ör.lä. 

Someri (Sommarö) C5 5e, venäl. loisto - 
majakka. 

Somerjoki, ks. Paimionjoki. 

Somernlemi (Sommamäs) C3 3r.e, kpl. 
(khl. 17, tk. 17, rk. 22, 1,687 as., 163 
km»); P3. Mt: Palikainen, Seeteri. Kk.: 
k.kyl. 

Somero C3 3e, pt (khl. 17, tk. 17, 
rk. 22, 7,288 as., 496 km2); pi, kun.- Digitized by Google 97 ääk. ja apt.; toripäiv. Joensuun ky- 
ässä joka perj. Mt.: Härkälä, Kimala, 
Lahti, Längsjö (maan vii j- ja karj.hoit. 
koul.; kukkaviljelys), Ävik. Sahoja: 
Joensuu, Avik. Kk.: k.kyl. (2), Pitkä- 
järvi, Terttilä. Ka.- Lautela (P), Pitkä- 
järvi (P). * 

Someroja B6 6e, Sortavalan pt.:n vai- 
vastaio, ennen valtioneuv. H. Hallon- 
bladin tila. 

Somma/mäs C4 3ke, mt., luujauho- 
mylly ja saha (kaupp. K. J. Oxenius). 

Sonahacka, Ppys. lähellä Pohjan k. 

Sonaby, mt. (til.om. vapaah. H. G. v. 
Bonsdorff) 1 km lä. Malmin as. C3 
6r.i. 

Soriboda Cl 6e, saari. 

Sonkaja B6 4r.pj kylä; ent. meij.- 
koul. 

Sonkajärvi A5 7p, jvi ja kylä; tuleva 
kirkkoh.kunta, ks. Eutakko. 

Sonkari B4 4p, jvi. 

Sonkarinkyläy Ppys. Vesannon kplissa. 

Sonnäs, ks. Sunniemi. 

*Sopdla A5 ör.ko - Kärnälä 13, - Il- 
jana 18,8, - Juurikkalahti 16. 

Soravuori B3 8r.i, vuori. 

SordavaUy ks. Sortavala. 

Sorjos B6 7e, ruots. kylä (pohjalai- 
sia uudisasukkaita 1860-luvulta). 

Sorola 03 2r.lu, mt. (kanslianeuv. A. 
Liljenstrandin perill.); meijeri. 

Sorolansaari B6 81o, saari. 

"Soronen I 81 - Siipola 14,1 (talvitie 
13), - Virkkula 9,9 (talvitie 5,6), - Mik- 
kola 18,3. 

Sorsakoski B5 3e, saha ja hienotaet. 
(Hackman & ö:o, isännöits. vapaah. Ca- 
rol. Wrede). 

Sorsasalo B5 le, saari ja höyryl.lait. 

Sorsa^unturi II 4e, vuori. 

Sorsavesi B5 31o, jvi. 

Sortanlahti 06 4p, satama ja telakka 
(Suom. valtion); höyryl.lait., luotsi- ja 
tullias.; P'^*; satamaloisto. 

*Sortanlahti 06 4p, mt. (omist. Suom. 
valtio), osa ent. Pyhäjärven lahjoitus- 
maata; kestik.; - Pyhäkylä 19, - Ylä- 
järvi 7. 

SORTAVALA (Sordavala) B6 8p, kpki 
[rk. 36, kreik.ven. rk. 3; jouluk. 96: 
1,577, jouluk. 90: 1,336 as. (kirkon- 
kirj.), 1,090 suom., 170 ruots.; tammik. 
95: 1,439 as. (henkikirj.)]; raut.as.3 
(kpgin loun. päässä), S^, ylein. sai- 
raala, tullikamari, Itä-Karjalan maan- 
vilj. seura ja Sortavalan hevosyst. seura. 
Satama-as. kpgissa; siitä 4 km pitui- 
nen rautatie pääasemalle (matkust. 
kesäaik.). Markkin, heinäk., toripäiv. 
i tammik. Perust. 1643, venäl. hävit- 
tämä 1705, venäl. hallussa v:teen 1811. Oppilait.: kk. opettaja- ja -opettajatar- 
semin. (suom.), suom. lys. (kunnalli- 
nen, 5 luok.; muutetaan 8-luokkaiseksi 
valtiolyseoksi), yksit. suom. tyttök. (6 
luok.), pikkukouluopett. semin., suom. 
merik. (väliaikaircn). Pankkeja: Suo- 
men p., Yhdysp.j Pohjoism. p. JSsi- 
katipunki: Kymölä (semin. ja raut.as.). 
Matkail.: hist. mus. (Kaupungintalossa); 
Vakkosalmen puisto, siinä Kuhavuori 
(kaunis näköala). 

*S, - Saikkosensalmi 15, - Kirjava- 
lähti 14,5 m., - Joensuu 17 (talvitie), 
- Tuokslahti 11, - Risti 13, - Latva- 
syrjä 33,5. 

Sortavala (-rd-), khl. 28; tk. 47; rk. 
36; maaseurak. (15,491 as., 817 km2); 
reservikomp.; kirkko S:n kpgissa. Mt.: Myllykylä, Niemelä (karj.hoit.kqul.), 
J "ympylä, Karha 

mala, Vorssu. TeoU.lait.: Helylä (satama), Kuok- Someroja; Airante, Hympylä, Karhatsa, Kar- kaniemi. Lahti, Läskelä, Myllykylä, Niemis- 
koski, Vorssu, Väinölä, Välimäki. Kk.: Kuok- 
kaniemi, Läskelä (P), Otsoinen, Riekkala, Risti, 
Tulola, Välimäki. Matkail.: Haavus, Kaarne- 
saari, Kekrinlahti, Kirjavalahti, Paksuniemi, 
Pötsövaara. Ksj Janaslahti, Rautalahti. 

Sorvalinsaari 1. Sorvali Co 4ke, Vii- 
purin esikaupunkeita; siinä hautaus- 
maa ja Sorvalin rautplf, (kesäliikenne) 
4 km Viipurin asemalta. 

Sorvanselkä 03 lp, jvi. 

* Sorvari A3 41o - Ventelä 15, - Hou- 
rula 26.1, - Jutila 21. 

*Sorvari B3 li - Karvala 20, - Kan- 
gastie 13,5, - Haisko 11, - Levijoki 
14,5. 

*Sorvasto 03 31ä - Hirvas 14, - Pitkä- 
järvi 11, - Levä 15. 

Sotavalta 03 li, mt. (til.om. J. Rich- 
ter, ennen Segercrantz- ja Granfelt- 
suvut). 

Sotka 03 lp, virta ja kapea salmi 
Pyhäjärven lo. päässä olevan saaren 
lä. puolella; höyryl.lait. 

Sotkamo A5 5r.ko, pt. (khl. 49, tk. 
27, rk. 43, 8,866 as., 2,809 km^); pi; 
höyryl.lait. lähellä kirkkoa. Nurmek- 
sen pt.:n rajalla 45 km ka. S:n kir- 
kolta: Louhi- L Hiidenportti, pitkähkö, 
n. 15 m. leveä, n. 20 m syvä vuori- 
luola. Mt.: Petäjäkoski. Laat.paik.: 
Tikkalanniemi. Kk.: Jormaskylä, Nuas- 
kylä, Tipasoja, Ylisotkamo. Ks,: Naa- 
purinvaara, Tenetti, Vuokatti. 

*Sotkuma B6 31u - Polvijärvi 17,6, - 
Härkinvaara 9,8, - Liperi 26,6, - Tai- 
pale 19,2. 

Sottunga 01 6e, saari; kunta ja väli- 
aikain, ruots. kpl. (khl. 5, tk. 10, rk. 
8, 406 as., 25 km^); Ppys.; Sn luotsi- 
as. Seison luodolla. Digitized by Google 98 Soukainm C2 le, mt. (rouv. J. Su- 
neU). 

Soukkalahti, Tampereen esikaupan- 
keita; Soukanlahden Löyrys., ks. Tam- 
pereen teoll.lait. 

Sotirun L Karttulan rantat. (mas- 
uuni) B4 2ka (Pietarin rauta- ja rauta- 
lankatehtaiden os.yht., osasto: Karttulan 
rautatehdas, joht. B. Herberg y. m., 
pääom. 1,000,000 rupl.)j P* ja S* (virall. 
nim. Karttula). 

Spakanäs C3 7p, mt (til.om. R. 
Franck); höyryl.lait. Os. Karja. 

Spurila, ent. Lopenkartano C2 6p, 
mt. ja meij. (kaup.neuv. Fr. v. Kettig, 
hoit. maist. E. v. Kettig; ennen Jäger- 
horn-suku). 

Staffansby C3 6i, mt. (tireht. C. P. 
Schlitt) 1 km ko. Domarbyn tilalta. 
Os. Malm. 

S:t Andree, S:t Anne bruk, ks. An- 
trea, Annan ruukki. 

Stansvik C3 6r.ka, mt. (vapaah. F. 
V. Willebrandin perill.); höyryl.lait. 
Os. Helsinki. 

S:t Bertils, ks. Pertteli. 

*Sten B2 li - Martola 7,3, - Rimal 
9,8, - Snickars 10,3, - Vaasa 15,5, - 
Köping 14,5. 

*Stenbacka B3 41ä - Alberg 12,3, - 
Mattinen 21,3. 

Stendal B5 5ke, mt. (kamarineuv. J. 
Th. Järnefelt). 

Steninge C2 6ke, mt. ja meij. (til.om. 
I. Esko); höyryl.lait. 

Stenhdla, mt. (toht.rouv. Crohns) 1,5 
km it. Tikkurilan as. C3 6i. 

Stmsböle 04 5ke, Kotkirch-suvun 
sukukart. (til.om. F. Segersträle). 

Stensvik C3 6e, mt. ja tiilit. (Akt.bol. 
S., joht. maist. K. W. Saurin y. m., 
maks. pääom. 220,000); höyryl.lait. 

8:t Jakob, ks. Jaakoppi. 

Stjemstmd, ks. Lepaa. 

S:t Johannes, S.-t Karins, S.-t Marie, 
8.t Michel, S.-t Martens, ks. Johannes, 
Kaarina, Maaria, Mikkeli, Marttila. 

Stockfors C4 6p, mt. (O. Blilow ja 
O. Nerdrum); lohipato. 

Stockholman höyrys., ks. Pietarsaaren 
teoll.lait. 

Stora Fiskarö, ks. Kiuskerit. 

* Storby Cl 5ke, kylä; P*, tullikamari, 
luotsias., satamaloisto ja kestik.; - 
Marby 8,7. 

Storby 04 6p, mt. (til.om. O. Karl- 
berg). 

Storfors, saha (H. A. Backman) 1 km 
it. Ragnarsvikin höyrys. B2 5p. 

Stargärd 1. Isokartano, mt. (laamanni 
P. E. Falckin perill.) 3 km ka. Kuusiston 
k. 02 6p, Harvaluodossa. Os. Turku. Storgdrd 02 6lä, kylä ja kalkkit. 
Storgdrd, mt. (arkkipiisp. T. T. Ren- 
vall) lähellä Muurlan k. 03 51ä. 
btorgdrd 04 5ke, mt. ja meij. (til.om. 

E. J. Str&hle); höyryl.lait. 
Storkallegrund Bl 4i, loistolaiva. 
Stormi (-miÄ) 03 llä, kylä; Ppys. 
atorminiemi B3 6r.lä, virkat, (tilom. 

A. Palmroth). 

iStormora, höyrys. (toht. Adolf Törn- 
gren, Helsinki) 3 km lo. Mustion as. 
03 5ka. 

&torins, virkat, (vapaaherratar M. 
Furuhjelm) 8 km it. ka. Kirkkonum- 
men k. 03 6e. 

Uorskär, ent. Kirkegärdsskär B2 
Ir.lä, saari; muinaisaikainen hautaus- 
maa. 

Storsundsharu, majakka 3 km lä. 
Hästö-Busöstä 03 7e. 

Storsved A2 8e, kylä; A. Svedbergin 
1861 perustama kk. 

Stortervo 02 61ä, saari. 

Stortötar, mt. (valtioneuv. Th. Rein) 
2 km et. Kirkonkylän kestik. 03 5i. 

Storvik, ks. Vijk. 

Stor-, ks. Iso-, Suuri-. 

S:t Petersburg, ks. Pietari. 

Stranda, ks. Ranta. 

*Strang B3 li - Ollila 23,6, - Tuo- 
mala 10, - Haisko 16,5. 

Strömfors, ks. Ruotsinpyhtää. 

Strömfors 04 6p, mt., rautat. (kanki- 
rautaa), manuf.tehd. ja saha (toiminimi 
A, Ahlström) lähellä Ruotsinpyhtään k. 

Strömtna 1. Strömsberg 02 6i, mt. 
(til.om. K. Wasastjerna); kalansiitos- 
lait. 

Strömman 1. Kemiön kanava 02 6i; 
höyryl.lait. 

Strömmingsbddan Bl 2ra, loistoma- 
jakka. 

Ströms, mt. (valtioneuv. B. Winter) 
1,5 km ko. Hertonäsin tilalta 03 6r.i; 
höyryl.lait. Os. Helsinki. 

6trömsberg 04 5ke, piispan virkat, 
(vuokr. P. M. Sivelius). 

Strömsiby 03 8p, mt. (apt.om. V. 
Rosberg); kaakelit, (tehtail. A, Kjell- 
berg)', höyryl.lait. 

Strömsdal, ks. Juantehdas. 

Strömsholm 02 6i, höyrys. (kaupji. 

F. W. Wahlberg,). 

Strömsvik 01 5i, mt. (kansanop.joht. 
Karlsson); Ahvenanmaan kansanop. ja 
emäntäkoul. 

6trömsö B2 lp, mt. (kaupp. J. Fin- 
nilän perill.); höyryl.lait. Os. Vaasa. 

&tröntsö 03 7i, saari; mt. (rouv. A. 
Ekman); höyryl.lait. 

Stubben A2 81ä, majakka ja luotsias. 

Styrsudd, ks. Seivästö. Digitized by Google 99 *Stdl B2 3p - Johannesdal 14,5, - 
Grop 15,3, - Rusk 21, - Marttila 18,4. 

*iSudenhäfUä C6 4r.lä, kestik. ja höy- 
ryl.lait ; - Sakkola 3, - Riiska 18 m., - 
Mäkrälä 12 m. 

Huikkila, mt. 3 km lu. Turusta. Os. 
Turku. 
, Suinula B3 8p, kylä; Ppys. 

*8uinula B3 8r.lo, raut.as.^ ynnä p2 
ja $1; - Huutjärvi 12,5. 

Suistamo B6 6i, pt. (khl. 29, tk. 48, 
kreik.ven. rk. 3; S:n kreik.ven. seurak. 
7,463 as., S:n kunta 1,540 km2); P». 
S:n kirkonkylä hyvin suuri. Suista- 
mossa asuvat luterilaiset kuuluvat Soan- 
lahden kirkkoh. kuntaan. S:n kreik.ven. 
seurakuntaan kuuluu n. 1,000 henkeä 
Soanlahden kunnasta. 

Venäl. rukoushuoneita, «tschasovnja", Hud- 
jakan, Koitonselän, Leppäsyriän, Loimalan, 
Mi • " aisulan, Muuannon, Pienen Saran, Pyörittä- 
en, Uuksun, Uuksuj arven ja Äimäi arven ky- 
ssä. Mtj Jalovaara, Loimala. Kk.: k.kyl., *S, - Soanlahti 16, - Kontiolahti 28, 

- Läskelä 21. 

Suivola C4 31ä, mt. (ins. C. C. Col- 
lin). Os. Järvelä. 

* Sukeva A5 51ä - Hirvijärvi 10,6 m., 

- Illu 15,5 hyv. m. 

*8uk8da C3 61ä, Vihdin pt:n k.kyl.; 

- Pakasela 8,5, - Nummela 12, - Haa- 
■ visto 13, - Selkinen 16. 

* Sukuvaara II 3e - Laakso 17,5 (ve- 
sitse), 17,5 (talvitie), - Lauri 16,5 (ve- 
sitse), 16,5 (talvitie). 

^Sulkava B4 Ike - Schöneman 12 
hyv. m., - Kolari 13 hyv. m. 

Sulkava B5 81ä, pt. (khl. 33, tk. 59, 
rk. 25, 5,780 as., 589 km2); pi; höyryl. 
lait. k.kylässä. Tie Lohikosken kautta 
Ruokolahden kirkolle ei ole kunnossa. 

Mtj Partala; Erikkälä, Hasula, lidenlahti, 
Kuusipelto, Linkola, Tannila, Tiittala. Sahoja^' 
Kuhakoski, Lohikoski. Kkj k.kyl.. Lohikoski. 
Ks.: Linnavuori. 

*6'. - Tulusmäki 10,5, - Tunnila 15,5, 

- Ryhälä 19,5, - Kaskinen 17, - Lohi- 
lahti. 

*Sulkava C4 31ä - Mäntsälä 15, - 
Oitti 12. 
ä Suikula, mt. (kaup.neuv. J. Parviai- 

nen) 2 km it. Jyväskylästä. 

Sulva (Solf) B2 li, ruots. pt. (khl. 
41, tk. 34, rk. 9, 3,387 as., 147 km^); 
P3. Kk.: k.Tiyl., Sundom. Ks.: Ytter- 
sundom (P). 

Sumiainen (-miais) B4 3i, kpl. (khl. 
45, tk. 39, rk. 19, 2,092 as., 201 km2); 
P3; höyryl.lait. k.kylässä. Kk.: k.kyl. 

*8, - Isolahti 19,5 hyv. m., - Komi 
19,5 hyv. m. 
^ Summa Co 3r.lo, mt. (vapaaherratar 

M. Bruun). Os. Hamina. StMmnajoki C5 31ä, joki. 

Summasjärvi B4 31ä, jvi. 

Svmypula (-umh-) C6 41ä, mt. (kapt. 
A. Fockin perill.), ent. lahjoitusmaan 
kantatila; konepaja ja valimo {A. Fock, 
Sumpulan tehdas, omist. Anna Fock). 
Mt. 2 km p., tehd. 4,5 km ko. Raudun 
kirkolta. 

Sund Cl 61ä, ruots. pt. (khl. 5, tk. 
10, rk. 8, 1,927 as., 113 km2); pi. 

Mt.: Bomarsund, Kastelholma, Tosarby, Träsk 
(P); Berg, Kulia Norrgärd, Rosenberg. Kk.: 
Björby, Finnby. Ks.: Bomarsund, Pinnby 
(meij.), Kastelholma, Presto, Skarpans. 

Sundarö C4 5r.i, saari. 

Sundharun 1. Jussarön majakka C3 7e. 

Sundholma (-holm) C2 3ke, mt. (ins. 
vapaah. B. Aminoff, ennen Fleming- ja 
Oxenstjema-suvut); puisto ja Ruotsin 
sähkö lennättimen kaapelihuone. 

Sundsberg C3 6e, mt. (tiLom. V. Su- 
melius). 

Suni C4 5ka, Ppys. 

*Suni C5 4p - Niemi 17,5, - Muta- 
lahti 17. 

Sunila C2 3r.i, mt. (majuuri G. Pa- 
lander). 

Sunila C2 3e, mt. (vapaah. O. Reh- 
hinder); höyryl.lait. 

Sunila, höyry s. (Hackman dk G:o) 1 
km lä. Jumalniemen sahalta C4 6r.ko. 
Os. Karhula. 

Sunnina C2 6e, mt. (til.om. U. Palmu; 
vuokralla); höyryl.lait. 

Sumniemi (Sonnäs) B2 7r.ka, mt. (tai. 
J. Palin). 

Suodenniemi, ent. Pohjakylä B2 8ka, 
kpl. (khl. 12, tk. 2, rk. 6, 2,687 as., 
171 km2); p2. Kk.: k.kyl. 

*S, - Vehkalahti 19,5, - Häijää 
22,5 m. 

Suojoki 1. Schujajoki B7 2r.e, joki; 
laskee Äänisjärveen. 

*Suojärvi A5 7i - Kangaslahti 11,5 h., 
- Rautavaara 13 h. 

Suojärvi B7 2e, jvi; pt. (khl. 29, tk. 
48, kreik.ven. rk. 3; S:n kreik.ven. seu- 
rak. 4,641 as., S:n kunta 3,567 km2); 
P8, kun.lääk. ja kutomakoul. Luteril. 
rukoushuone, Soanlahden kirkkoh.kun- 
taan kuuluva. Kuikkaniemen kylässä. 
Venäl. rukoushuoneita, „t8chasovnja**, 
useimmissa kylissä. Toripäiv. Varpa- 
kylässä jouluk. TeolLlaif,: Annsin ruukki. 
Kk,: Leppäniemi, Salo, Varpakylä. ^5.; 
Annan ruukki (P), Kaksinainen. 

Suojärven ent. lahjoitusmaa = osa S:n 
pitäjää. 

Suolahti B4 3i, satama ja höyryLlait; 
tuleva rautas.; rautatie Jyväskylään 
valmist. syksyllä 1898. 

Suolisto B2 8lo, mt. (toiminimi A. 
Ahlström). Digirized by Google 100 Suoloppi (Träskvik), mt. {kenr.ma- 
juuri K. V. Willebrand) 2 km lu. Muur- 
lan k. C3 51ä. 

Suomela C3 Ike, mt. (til.om. E. Ber- 
gius), 

Suomenlahti (Finska viken) C3 8; 
alkaa lännessä Hankoniemestä. 

Stuymenmaay ks. Suomi. 

Suomenniemi 05 lp, pt. (khl. 23, tk. 
41, rk. 29, 2,155 as., 394 km«); P^. 
Ek.: k.kyl. 

*S, - Orrainlahti 14,1, - Savitaipale 
19,2, - Kyyrö 14,5. 

Suomenselkä^ vedenjakaja-ylänkö, ulot- 
tuu Möntön vaarasta Lehtovaaraan ja 
Saarestenmäkeen, S:stä Soinin kirkolle 
(pitkin Oulun läänin ja Laukaan khl- 
kunnan rajaa), Soinin kirkolta Virtain 
kirkolle, siitä merenrantaan pitkin Vaa- 
san läänin rajaa. 

Suomenvedenpohja^ lahti, ulottuu Vii- 
purista Lavolan tilalle saakka. 

SUOIMI 1. Suomenmaa (Finland), suuri- 
ruhtinaskunta, v:sta 1809 yhdistettynä 
Venäjään; sijaitsee 59°, 48', 30" ja TO*», 
6', 30" välillä pohjoista leveyttä sekä 
370 10' ja 50^ 27' välillä Ferrosta itään. 
Suurin pituus 1,054 km, suurin leveys 
510 km. Historiallinen jako maakun- 
tiin: Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, 
Uusimaa, Häme, Satakunta, Karjala, 
Savo, Pohjanmaa, sekä osia Lapin- 
maasta ja Länsipohjasta (ks. näitä ynnä 
Vanha Suomi). Hallinnollinen jako 8 
lääniin: Uudenmaan 1., Turun ja Porin 
1. ynnä Ahvenanmaa, Hämeen 1., Vii- 
purin 1., Mikkelin 1., Kuopion 1., Vaa- 
san 1., Oulun 1. — Maan ja läänien 
pinta-alan ja väkiluvun suhteen ks. 
taulu hakemiston lopussa. 

Suomusjärvi B6 21u, jvi; metsänhoito - 
alue. 

Suomusjärvi C3 5ke, kpl. (khl. 9, tk. 
9, rk. 7, 1,670 as., 154 km^); ps. Mt,: 
Paavola. Kk.: k.kyl. 

Suomussalmi 1. Kianta A5 2p, pt. 
(khl. 49, tk. 27, rk. 43, 6,401 as., n. 
50 kreik.. katolilaista, 4,377 km^); pi. 
Rautat.: Ämmä. Kk.: k.kyl. 
Suonenjokia ks. Suonnejoki. 
Suoniemi C3 lp, kpl. (khl. 12, tk. 2, 
rk. 6, 1,707 as., 60 km^); ps. ML: 
Kulju ; Kauniainen, Mauri. Kk.: k.kyl., 
Vahlahti. 

Suoniemi 03 Ir.p, raut.plf. ynnä Ppys. 
8 km Siuron asemalta. 

Suonne}oki 1. Suonenj- B4 4r.i, pt. 
(khl. 39, tk. 57, rk. 39, 7 443 as., 616 
km*); piirilääk., apt. haäraos. ja re- 
servikomp.; rauias.* ynnä P^, S^ ja ra- 
vint. Mt: Heimola, Oikari, Kopola. Kk.: k.kyl. Ks.: lisvesi (satama), Ku- 
vansi. 

*5. - Lempyy 15, - Mustolanmäki 
12,7, - Oikari 16,7. 

Suonperä A3 5e, rautplf. 5 km Käl- 
viän asemalta. 

Suonsalmi B4 8ke, höyryl.lait. 
*Suontaka 02 3ko - Laitila 10,7, - 
Hinnerjoki 16,5. 

Suonteensdkä B4 4r.i, Päijänteen ve- 
sistöön kuuluva jvi; ks. Kuvansi. 

Suontiefnjjärvi B4 81ä, jvi; 40 km 
pitkä. 

*Suopelto 04 Ir.p, kesäkestik., höy- 
ryl.lait., P* ja telef. keskusas.; - Käen- 
mäki 8. Läheisyydessä korkea Päijät- 
salon saari (näkötorni). 

Suotniemi 06 li, mt., fajanssit, (ei 
käynnissä), höyrys., tiilit. ja mylly 
(8. ängs.' o. fahrhol.y Hamina, omist. 
kons. A. Ahlqvist ja eversti A. Jern- 
ström); höyryl.lait. Os. Käkisalmi. 

SuovanlaXiti B4 Ir.i, kylä ja höyryl. 
lait. 
Surida, Ppys. 10 km p. Viitasaaren k. 
Susiluoto (Vargö), saari = Bergö; S:n 
särkät (Vargö gaddar), vaarallisia ka- 
reja n. 15 km lä. Bergöstä B2 Ike. 

Sutela A5 31o, virkat, (nimism. J. 
W. Oajaner). Os. Kajaani. 

Suteiay kylä 5 km lu. Kotkasta; ks. 
Kymijoki. 

Sutki 06 le, mt. ja meij. (til.om. D. 
Kännin); höyryl.lait. 

Suu/r-Ahvenkoski (Stor-Ahborfors) 04 
6p, mt. (vapaaherratar E. Indrenius); 
kalapato. 

Suurijärvi B5 4i, jvi. 
Suurikylä (Storby) B4 7e, mt. (eversti 
V. Streng). 

Suufiniemi B5 5ka, mt. (til.om. A. 
Paunonen). 

Suur-Merijoki (Stor-M.) 05 4ke, mt. 
(til.om. W. Breitenstein). Os. Viipuri. 
Suur-Pero (Stor-P.^ 05 4i, mt. (kenr. 
Orjeffskin lapset). Os. Säiniö. 
SuurpääläG6 4r.lä, kylä; kirjakauppa. 
Suursaari (Hogland) 04 8ko, saari; 
pä ja luotsias. (lähellä Suurikylää); 
meritapp. heinäk. 17 p. 1788. S,, Ty- 
tärsaari ja jotkut muut ulkosaaret 
muodostavat kirkoll. seurakunnan ja 
kunnan (khl. 22, tk. 40, rk. 30, 1,207 
as., 29 km2). Kk.: Kiiskinkylä, Suuri- 
kylä. Vuoria: Lounatkorkia, Pohjas- 
korkia. Ks.: Tytärsaari (P). 

Suursaari 06 3ke, höyrys. (toimi- 
nimi A. Ahlström), Os. Ventelä. 

Suur-Tavastila (Stor-T.), mt (vapaah. 
Th. Bruun) 2 km ko. Tavastilan as. 
04 4e. Digitized by Google 101 Suutaria, mt. (til.om. F. Öfverström) 
2 km lu. Strömsbergin tilalta. 

SuvcUojoki A4 3ke, loki. 

*Swvanto A3 6ke - Korhonen 19,5, - 
Hemmilä 31, - Jutila 20, - Raudas- 
koski 14,3. 

Suvanto C6 3r.i, jvi; laski ennen 1818 
Vuokseen; ks. Vuoksi. 

Suvasvesi B5 3i, jvi (340 km^). 

Svartholma C4 6lä, n. v. 1750 perus- 
tetun linnoituksen rauniot; antaumus 
maalisk. 18 p. 1808. 

*SvarUi B2 6r.lä - Penttilä 13,4, - 
Lankoski 23,3, - Siiro 15,3. 

Svartd, ks. Mustio. 

Svartdrij ks. Mustjoki. 

Sveaborg, ks. Viapori. 

Svedja 1. Svidja C3 61o, mt, ja meij. 
(kenr.majuuri W. v. Kraemer, ennen 
Fleming-suku). 

*Svedlin A2 8i - Uusikaarlepyy 9. 

Svenni, Svänni, ks. Vanni. 

Svenskhy, -sund, ks. Ruotsinkylä, 
-salmi. 

Svenvik C3 81u, höyryl.lait. 

Svidja, ks. Svedja. 

Svinö C3 8r.e, saari; huviloita ja 
höyryl.lait. 

Svinö, saari 3 km et. Porvoosta; 
hiiviloita. 
• Sydänmaa B3 31ä, raut.as.^ ynnä P2 

ja S«. 

Synstänjärvi B4 61ä, jvi. 

Syrjälahti B5 3r.i, höyryl.lait. 

Syrjälä, höyryl.lait. Hirvenluodon et. 
rannalla C2 61ä. 

Syrjän harju ^ lähellä Pälkäneen k. 
C3 21ä; kaunis näköala (torni). 

^Syrjäntaka C3 2e - Heinäkangas 13, 
- Toppola 20,4, - Sappee 16, - Iso- 
Evo 19,3, - Lammi 12,3. 

^Syrjäsalmi B6 5ke - Puhos 6.5, - 
Kitee 17, - Kesälahti 19. . 

Syskyänsaari B6 8r.i, mt. ja kirkkoja 
(omist. Valamon luostari); asukkaina 
munkkeja. 

Sysmä B4 7e, pt. (khl. 30, tk. 62, 
rk. 28, 9,165 as., 785 km^); pi, kun. 
lääk. ja apt. Eläinmarkkin. k. ky Iässä 
syysk. 

Mt.: Hovila (meij.koul.), Nordenlund, Olkkola, 
Rapala, Suurlkylä, Virtoinen, Yskelä; Ilola, 
Rantala, Varis. Kk.: Joutsjärvi, Liikola, Nik- 
karoinen, Nuoramoinen (P), Onkiniemi, Särki- 
lahti, Väihkylä. Ks.: Suopelto (P, höyryLlait.). 

* Sysmä B5 4ko - Maarianvaara 22, - 
Taipale 11,3, - Kuusjärvi 7,7, - Pertti- 
lähti ]5. 

Sysmäjärvi B5 5ke, jvi. 

Systerbäck, ks. Rajajoki. 
k Syvinginsalmi B3 6r.lä, kaunis salmi; 

lauttauspaik. ja höyryl.lait. Syväis järvi B5 5r.p, jvi. 

Syvälahti (Sjölax) C2 6e, sukukart. 
ja meij. (eversti L. Jägerskiöld, hoit. 
asess. Kr. Jägerskiöld); höyryl.lait. 

Syvänniemi B4 2r.ka, lankarullat. 
{S. n puuteoll.tehd. H. Saastamoinen, Kuo- 
pio). Os. Souru. 

Syväri A5 7r.e, jvi (114 km2). 

*Syyskyjärvi B7 41u - Suistamo 33,5, 
- Pitkäranta 24, - Maisula 16, - Ki- 
telä 17. 

Säbbskär, ks. Säppi. 

*Säfträsk C4 4r.lo - Pernaja 23, - 
Erlandsböle 18, - Loviisa 20, - Kors- 
malm 11, - Porlom 18. 

*Säiniö C5 4i, raut.as.* ynnä P^ ja 
S^; - Viipuri 12, - Pienpero 9,8, - Pe- 
ron naulatehd. 11. 

Säiniö, mt. (valtioneuv. Fr. Thes- 
leffin perill.); tiilit. ja höyrys. (Anders 
Wiklund); lähellä S:n as. 

Säkkijärvi 1. Säkj- C5 4r.lä, pt. (khl. 
22, tk. 40, rk. 31, 11,692 as., 899 km^); 
P8, apt. ja veistokoul. Kirjakauppa 
Suurpäälän kylässä. Mt: Niemenlautta. 
Kk : k.kyl, Heinlahti, Jokikylä, Kol- 
hola, Suurpäälä, Säämälä, Tapio, Vila- 
joki, Yljärvi. Höyryl.lait.: Tervajoki, 
Vilajoki. 

*6f. - Nisalahti 15, - Urpala 20, - 
Vilajoki 7. 

Säkylä C2 2e, pt. (khl. 13, tk. 4, rk. 
5, 2,238 as., 172 km^; P^ J^ä.; k.kyl. 
Ks.: Jussila. 

*Ä. - Nuoranne 15, - Köyliö 14, - 
Virtsanoja 23. 

SäU, ks. Själ-. 

Sällvik C3 7p, mt. (vuorineuv. A. v. 
Julin); höyryl.lait. Os. Tammisaari. 

Säminge, ks. Sääminki. 

Säppi (Säbbskär) B2 7e, saari; luot- 
sias. ja S:n 1. Porin loistomajakka. 

* Särkijärvi A5 6r.ko - Tuupala 8,5, - 
Latva 16. 

Särkilahti B5 8r.i, kylä ja höyryl. 
lait. 

Särkilahti, mt. (til.om. Sjöblom) 2 km 
ka. Nuhjalan tilalta C2 3e. 

Särkilahti (Särklaks), mt. (kun.neuv. 
C. Roselius) 1 km ka. Pernajan k. C4 
6r.lä. 

Särkim^skär A2 8e, saari. 

Särkisalo B4 3r.ko, kylä; Ppys. 

Särkisalo, ks. Melnitsanpelto. 

Sä/rkisyrjä B6 6e, kylä, ent. lahjoi- 
tusmaa. 

*Särkjärvi Co oe - Mustio 16,5 hyv. 
m., - Gumnäs 17,8, - Myllykylä 16, - 
Kisko 18,3. 

Särkkävaara A5 4i, vuori. 

Särkänsaaren saha, ks. Tampereen 
teoll.lait. Digitized by Google 102 Säräisniemi A4 4ke, pt. (khl. 49, tk. 
27, rk. 43, 3,762 as., 1,889 km«); P». 
Kk.: k.kyl., Vuolijoki. Ks.: Vuoli- 
joki (P). 

Säteri C2 2ke, mt. (kapt. K. Grön- 
holmin perill.); sijaitsee niemellä vir- 
ran mutkassa. 

Sätöa B5 4p, mt. (til.om. J. Woma- 
nen). 

Säm& B4 2p, virta ja kanava; höy- 
ryl.lait. 

^Säyneinen B5 21u - Hankamäki 16, 
- Aittavaara 17, - Hipanlahti 20. 

SäynetkosH B5 6p, saha (N. Nord- 
ström); höyryLlait. 

Säynäjoki B3 81ä, mt. (tai. Säynä- 
joki). 

Sääksjärvi C2 2p, jvi. 

Sääksjärvi C4 3e, tulitikkut. (A. W, 
Gestrin ja KttmppaniJ. 

Sääksmäki C3 21ä, pt. (khl. 17, tk. 
16, rk. 21, 6,178 as., 263 km2); P' ja 
kun.lääk.; höyryl.lait. k.kylässä. S:n 
kansanop. ja emäntäkoul. 1 km et. 
Sillan taan kestik. 

Mtj Lahinen, Itko, Judikkala, Lotila, Rapola, 
Voipaala; Terinen. TeoU.lait.: Lahinen, Pohja, 
Valkiakoski. Kk.: k.kyl., Metsäkansa, Tarttila, 
Valkiakoski. Ks.: Rapola, Valkiakoski (P), 
Visavuori. 

Sääminki (Sä[ä]minge) B5 8r.p, pt. 
(khl. 33, tk. 58, rk. 25, 9,116 as., 
1,009 km-'); käsityökoul. ja Savonlinnan 
reservikompp. (Pääskylahden tilalla). 
Kirkko Savonlinnassa (kartalla väärin 
3 km lä. Savonlinnasta). Mt.: Aholahti, Hannolanpelto, Niittulahti; 
Harjula, Lehtlniemi, Loikansaari, MönkkOlä, 
Nojanmaa, Pullinlahti, Pftäskylahti (maanvllj.- 
ja karj.hoit.koul.), Seppälänmäki, Tynkkylän- 
joki. TeoU,laitj Iloniemi, Naistenlahti. Kkj 
kkyL McUkailj Kesamonsaari, Kyrönsalmi, 
RunnavuorL 

*Säärinmäki B4 3p - Peltola 20,5 
hyv. m., - Kolari 19 m. 

*8ääskjärvi C4 41ä - Kimoböle 20, - 
Kausala 8,5, - Salmela 18, - Uusikylä 
20, - Elimäki 24. 

*Söder^cka, kestik. Mörtmarkin ky- 
lässä B2 3e; - Orrela 16,8, - Ulves 
19,5. 

Söderkulla C4 51ä, mt. (kenr. luutn. 
S. A. V, Etterin perill.); maanvilj.koul.; 
höyryl.lait. Os. Nikkilä. 

Söderkulla, ks. Seeteri. 

*Söderkultalahti A3 7e - Norrena 16,1, 

- Ollila 20, - Finnsjö 18,9, - Kattila- 
koski 16,3. 

Söderskär 04 5r.e, loistomajakka ; 
luotsias. (Synnersluodolla). 
Söder sund 02 Ir.p, mt. 
*8ödervartsala 02 3r.e - Kivimaa 6,9, 

- Tuomoinen 18,7, - Brändö 21,4. 
Södra Björkön B2 3p, saari. 
Sörnäinen 1. Söör- (Sömäs) 03 6ka, 

esikaupunki ja last.paik. Helsingissä; 
p3 (kesäaik.); rautas.^ ynnä S^ 3 km 
Fredriksbergin järjestysasemalta. Lä- 
heisyydessä miesten kuritushuone (Hel- 
singin pt.:ssä). 

Sörnäisten olutt. ja höyry -puusepänt., 
ks. Helsingin teoU.lait. T. Taasianjoki (Tessjö ä) 04 41o, joki. 

*Taasila B4 Ir.lu - Häkkilä 15, - 
Kotila 18 m. 

Taattinen, mt. (talonpoika) 3 km et. 
Merimaskun k. 02 5ko. 

* Taavetti (Davidstad) 05 3p, rautas.^ 
ynnä P* ja S®; reservikompp.; kestik.; - 
Monola 20, - Muurola 19, - Kaipiainen 
26,5. 

Tacksamvik A2 8e, last4)aik. ja lähde. 

Tahkoranta B5 5p, höyryl.lait. 

Tainionkoski 1. Tainik- 05 2ke, suu- 
remmoinen koski; puuhiomo, paperi- ja 
lankarullat. {Akt.hol. Tomator, toimeen- 
pan. joht. E. Wolff, isännöits. R. Wolff, 
pääom. 1,500,000); 1 km pituinen rau- 
tatie Saimaan rantaan. Sähkökemialli- 
sen tehtaan perustaa yhtiö Finska elek- 
trokemiska aktbol. (toimeenpan. joht. 
kaup.neuv. W. Hackman, pääom. 
1,150,000 mk.). Os. Imatra. Tainionvirta B4 7ka, virta. 

Taipale A5 31ä, mt. (neidit K. Bru- 
non, L. Lagerborg, A. ja M. Furu- 
hjelm); ent. rautat. 

*Taipale B4 Ike - Ilosjoki 22,8 m., - 
Schöneman 9 hyv. m., - Aadamila 17. 

Taijpale B5 4r.i, kreik.ven. kirkko ja 
seurak. (rk. 3), jonka jäsenet asuvat 
Liperissä, Kaavilla, Polvijärvellä ja 
Kuusjärvellä; ei muodosta eri kuntaa; 
p3 ja apt. — Ks. Liperi. 

*T. - Ylämylly 17, - Liperi 19, - 
Korpivaara 19, - Sysmä 11,3, - Kuus- 
järvi 19, - Sotkuma 19,2. 

Taipale B5 5p, 2-sulkuinen kanava 
(pituus 0,6 km, loivuus 5,3 m); höy- 
ryl.lait. Siitä it. T:n vanha kanava, 
nykyään kuivatokka. — Varkauden 1. 
Ämmän koski 1 km lu. kanavasta. 

Taipale B5 5p, puuhiomo, saha, mylly 
ja kuivatokka (ins. A. Krank). Digitized by Google 103 Taipale B6 5e, höyry 1. lait. 

Taipale, luonnonihana huvila Eätti- 
järven ka. päässä C5 4p; höyryl.lait. 

Taipale C6 * 4ke, kylä ja last.paik. 
T:n virran suussa (kruunun kalapato); 
ks. Vuoksi. 

TaipcUeen höyrys. (LoimijoJci dngs. 
akt.bol.) Alastaron pt.:ssä. 

Taipaleenluoto C6 4i, loistolaiva. ' 

Taipalsaari 05 Ir.i, saari; pt. (khl. 
23, tk. 41, rk. 29, 3,650 as., 343 km2); 
P»; höyryl.lait. k.kylässä. Mt: Tura- 
salo. Kk.: k.kyi. Ka.: Kylänniemi. 

*T - Savitaipale 27 hyv. h., - Lap- 
peenranta 14, - Kuhala 10. 

Taivalkoski I 8p, koski; mahdoton 
laskea 

Taivalkoski U 8r.lä, pt. (khl. 46, tk. 
26, rk. 42, 3,172 as.; Pudasjärven kanssa 
11,456 km^; P2*. Kirkko sijaitsi en- 
nen 17 km idempänä, Jokijärven ran- 
nalla; pt.:n silloinen nimi Jokijärvi. 
Kk.: k.kyl. 

Taivalkoski, putous (6 m) lähellä Tai- 
valkosken k.; saha (toiminimi Gande- 
lin-Sohlbergy omist. ins. K. Th. Sohl- 
berg). 

*Ta 

- Kärki 9, - Lammi 18,2. 

Taivaskero, vuori, ks. Pallastunturi. 

Taivassalo (Töfsala) 02 3e, pt. (khl. 
6, tk. 5, rk. 3, 2,781 as., 137 km2); P>; 
höyryl.lait. k.kylässä. Kirkossa keski- 
aikaisia seinämaalauksia. Mt.: Järp- 
pilä, Taivassalon Viianen, Vehanen; 
Isosärkilä, Kahiluoto. Kk.: k.kyl. Hist.: 
Helsinki. 

Taivassalon Viianm (Töfsala- Vias) 02 
3e, mt. (maist. A. Wittfooth). 

Takahuhti, kylä ja tiilit. (Aktbol. Tiili. 
toimeenpan. joht. kaupp. E. Jäderholm, 
maks. pääom. 30,000) lähellä Messu- 
kylän k. B3 7r.e. 

Takamaa (Kabbelugn) 04 4i, mt. (tuom. 
vapaah. K. Wrede). Os. Myllykoski. 

*Takkala B3 2r.i - Teyriniemi 10 m., 

- Korppisenniemi 12,5 m. 

Takkula 02 2i, mt. ja meij. (maist. 
K. Takkula). Os. Lauttakylä. 

*Takkunm 1 6ka - Saari 15,5, - Jän- 
kälä 15 m. 

Tali 03 6i, mt. (til.om. vapaah. A. 
Ramsay). Os. Helsinki. — T:n olutt. 
= Kröckellin olutt. 

Tali 05 4i, raut.as.'^ ynnä P^* ja S*. 

Tali (-lis), mt. (tiLom. W. Breiten- 
stein ja kaupp. E. Buttenhoff) lähellä 
Talin as. 

Talikkalan tupakkat., ks. Viipurin 
teoll.lait. 

'^TaUinen 05 Ika - Savitaipale 22,4 
h., - Lappeenranta 17. Tallmo 04 51ä, mt. (til.om. H. B. 
Aström). Os. Nikkilä. 

Talhiskylä B4 2i, kylä; Ppys. 

Talonpqjanteijo (Bondtykö), mt. (tai. 
A. Lindstedt) 2 km et. Teijon teht 

02 6i. Os. Teijo. 

TaZosharju, mt. (asioits. A. Voutila) 

3 km it. Kinnulan tilalta B5 llä. 
Talvitie B2 4p, mt. (maist. K. Herr- 

g&rd). 

Tammela, khl. 17; tk. 17; 03 3i, pt 
(rk. 22, 13,412 as., n. 290 ruots., 708 
km*^), P\ piirilääk. ja apt. (Forssassa), 
kun.lääk. ja hevoshoitoyhd. Tammelan 
Hippos. ML: Kojo, Mustiala, Saari, 
Viksberg. TeolLlait: Forssa, Kuhala, 
Lamala, Linikkala, Majasuo, Turpo, 
Viksberg. Kk.: k.kyl., Forssa, Kojo, 
Mustiala, Teuro, Torro. Ks.: Mustiala 
(P), Porras, Torro. 

Tammenpää 02 6i, virkat, (eversti- 
luutn. A. Wasastjema). 

Tammerfors, ks. Tampere. 

Tammjerkoski, suuremmoinen koski 
Näsijärven ja Pyhäjärven välillä; pu- 
tous 18 m. 

^Tammijärvi B4 7ko - Joutsa 20, - 
Putkilahti 11. 

TammUahti B4 7p, lahti; mt. (neiti 
OoUiander ja teht.om. Salvesen) 6 km 
p.ko. Luhangan k.; höyryl.lait. 

TAIMIMiSAARI (Ekenäs) 03 7ke, kpki 
[rk. 24; jouluk. 96: 2,147, jouluk. 90: 
1,953 as. (kirkonkirj.), 1,775 ruots., 
174 suom.; tammik. 95: 2,150 as. (henki- 
kirj.)]; raut.as.3, S(3,5), eläinlääk. ja me- 
todisti-episkopaalinen seurak. Mark- 
kin, lokak., eläinmarkkin. toukok. ja 
syysk. Kaunis asema Pohjan lahden 
it. rannalla; silta lahden ylitse. Pe- 
rust. 1546. Oppilait.: ruots. alkeisk. (4 
luok.), kk.opettajatarsemin. (ruots.), 
yksit, ruots. tyttök. (5 luok.). Pankki: 
Yhdysp. 

*r. - Fagemäs 15,5, - Kila 17,3, - 
Olsböle 20 m., - Gumnäs 20,5 m., - 
Lapinlahti 20 h. 

Tammisaaren luotsias. T:n kpgissa. 

Tammisaaren maaseurak. 03 7ke (i^hl. 
1, tk. 18, rk. 24, 1,941 as., 108 km»); 
kirkko T:n kpgissa. Mt.: Gullö, Lex- 
vall, Vesterby; Dragsvik, Österby. Kk.: 
Skäldö, Skällargärd, Tvärminne. Ks.: 
Hermansö, Hvitsand, Hästö-Busö, Jus- 
sarö, Odensö. 

TAIillPERE (Tammerfors) B3 7e, kpki 
[rk. 20; jouluk. 97: 28,695, jouluk. 96: 
26,713, jouluk. 90: 20,132 as. (kirkon- 
kirj.), 19,303 suom., 802 ruots.; tam- 
mik. 95: 23,934 as. (henkikirj.)]; rauias.*, 
S*^, poliisikamari, tullikamari, eläinlääk., 
ylein. sairaala ja Matkail.yhd. baaraos. Digitized by Google 104 Sijaitsee kummallakin puolella Tam- 
merkoskea; kosken it. puolella olevan 
kpginosan nimi Kyttälä (Skyttälä). 
Markkin, lokak.; höyryLliike Näsijär- 
velle ja Pyhäjärvelle sekä Virroille ja 
Vesilahdelle. Perust. 1779, vapaakpgin 
oik. 1821. 

Oppilait: suom. reaalilys., ruots. al- 
keisk. (4 luok., lakkautetaan luokka 
luokalta), yksit. suom. yhteisk. (ei 
täydelL), yksit, ruots. yhteisk. (ei täy- 
dell.), yksit. suom. tyttök. (6 luok., 
laajennetaan 3 jatkoluokaUa), yksit, 
ruots. tyttök. (ö luok.), suom. teoUi- 
suusk., suom. kauppaop. (2 luok.). 
Pankkeja: 1. Pääkonttori: Tampereen 
osakepankki (v:sta 1898; toimeenpan. 
joht. K. Laethen, os.pääom. 3 milj.); 
2. Haarakonttoreja: Suomen p., Yh- 
dysp., Pohjoism. p., Vaasan p., Kan- 
sallisp., Maanvilj.p. Kirkkoja: Vanha 
kirkko, Aleksanterin kirkko (kaunis), 
puuvillatehtaan rukoushuone. Matkail.: 
Esplanaadi, Nottheckin 1. englantilai- 
nen puisto. K8.: Naistenlahti (satama 
ja haararata), Pyynikki, Soukkalahti, 
Tammerkoski. 

*T. - Ylöjärvi 13,8, - Nokia 16, - 
Lempoinen 24,5 m., - Vehmainen 9,5, - 
Kämmenniemi 32,1 (talvitie 18,7). 

Tampereen rovastikunta, ks. rk. 20. 

*Tamsaari C2 5ko - Autinen 14, - 
Röödilä 22 m. 

Tana älf, ks. Tenojoki. 

Tanila (= suom.l. Danila), mt. (rouv. 
E. Walldön) 2 km et. Ruokolan tilalta 
C3 21ä. 

Tankajoki H 3ke, joki; kanava Ries- 
tojokeen venekulkua varten. 

Tankar A2 6r.i, loistomajakka ja 
luotsias. 

Tanmila, mt. (ins. E. Lindfors) 2 km 
ka. Sulkavan k. B5 81ä; ks. Tunnilan 
kestik. 

Tapani^ virkat, (toht. O. Nordqvist) 
2 km it. Kotojärven tilalta C4 5ke; 
kalansiitoslait. 

TapUa C2 6ke, mt. (kaupp. J. F. 
Mittler). 

Toppari C6 4e, tuUias. talvisaikaan. 

Tappuvirta B5 61ä, salmi ja höyryl. 
lait. 

Tarjanne B3 6lä, jvi. 

Tarvaala B4 31ä, mt. (Suom. valtion); 
maanvilj.koul. Qoht. A. J. Grönvall). 

Tasku A3 2e, majakka. 

*Tast A3 7p - Löfbacka 16, - Tim- 
merbacka 21. 

Tattara, kylä ja yhtmeij. 3 km et. 
Nakkilan k. C2 21ä. 

TayMla l. Walkeamäki C6 4r.lä, mt. 
a meij., ent. hovitila (kenr.luutn. va- paah. W. V. Freedericksz); ent. Pyhä- 
järven lahjoitusmaan kantatila. 

Tauvo A3 2ke, niemi, ennen saari; 
luotsias. 

Tavajärvi II 6ka, jvi; tavattoman 
suuria siikoja. 

Ta/vasfby, ks. Hämeenkylä. 

Tavastehus^ T:hus Iän, Tavastland, kB- 
Hämeenlinna, Hämeen lääni, Häme. 

^Tavastila C4 4e, raut.a8.4 ynnä P* 
ja 8'; - Hamina 16,5, - Kyminlinna 13. 

Tavastkulla, mt. (til.om. J. F. Mang- 
ström). Os. Tikkurila. 

TavastkyrOy -mon, ks. Hämeenkyrö, Tavela, mt. (til.om. K. Tavela) 2 km 
p. Kangasalan k. C3 2r.lu. 

Tavisalmi, Kuopion pt.:n ent. nimi. 

Teeriharju A5 le, vuori (334 m). 

Teerijoki^ -järvi, ks. Terijoki, -järvi. 

Teevafajla B3 7e, mt. (G. Henriks- 
son, ennen v. Knorring-suku). Os. 
Tampere. 

Tehinsdkä B4 7e, Päijänteen selkiä. 

Teijo (Tykö) C2 6i, mt. ja meij., rau- 
tat. (masuuni) ja konepaja {Tykö hruks 
akt.hol.y isännöits. A. Carlborg, pääom. 
400,000); rukoushuone; P'^* ja höyryl. 
lait. 

Teisko B3 7i, kpl. (khl. 15, tk. 11, 
rk. 20, 4,239 as., 373 km2); p3. Mt,: 
Teiskola, Vattula. Kk.: Näsijärvi, Pu- 
dastaipale, läntin, kk. Ka.: Paarlahti, 
Terälahti, Viitapohja. 

Teiskola B3 7i, mt. (varatuom. A. 
Tammelander); höyryl.lait. 

Teijan kaupunki, ks. Ylistaron kylä. 

Temmes A4 le, kpl. (khl. 46, tk. 28, 
rk. 42, 1,023 as., 448 km^); P*. Kk.: 
k.kyl. 

Temmesjoki A4 le, joki. 

Temmintaipale B4 41u, kylä ja kannas. 

Tenetinvirta Pirttijärvestä Nuasjär- 
veen. 

Tengeliöjoki (Tengeli älf ) I 6e, joki. 

Tenhola, mt. (varapresid. H. Ithi- 
maeus) 4 km lä. Lemun k. C2 3r.ka. 

Tenhola, mt. (til.om. Hj. Gulin) 4 km 
lä. Mervin tilalta C3 2e. Os. Parola. 

Tenhola (Tenala) C3 7p, pt. (khl. 1, 
tk. 18, rk. 24, 4,062 as., n. 260 suom., 
349 km2); P\ Mt: Karsby, Lindö, Ols- 
böle, PrästkuUa, Skogby; Gennarby, 
Gretarby, Vestankärr. TeolLlait: Ekö, 
Skogby, Trollshofda. JTä.; k.kyl., Lindö, 
PrästkuUa, Trollshofda. 

*Tenkkilä 1. -keli B4 6ke - Kangas- 
niemi 18,3, - Toivakkala 18,5. 

Tennilä U 5e, varakkaan talonpojan 
omistama talo; suuret porolaumat. 

Tennilä, ent. pt., joka käsitti nyk. 
Kosken ja Kärkölän. Digitized by Google Tenniöjoki II 61u, joki. 

Tenojoki (Tana älf) II llu; 304 km 
pitkä. 

*T^po A4 le - Risteli 9,7, - Pääs- 
kylä 15, - Junttila 18,5. 

Terfsund C2 61ä, kylä ja höyryl.lait.; 
salini p. kylästä. 

* Terijoki 06 5i, rautas.» ynnä Pi, S*, 
tullitoimisto ja ravint.; - Kivennapa 
22,5, - Kaivola 10, - Vammelsnu 11. 

Terijoen olntt. (T. öJhrygg. aktJbol,^ 
joht. V. Veltheim y. m., pääom. 125,000) 
lähellä T:n as. 

Terijoki C6 5i^ huvilaseutu (pinta-ala 
5 km2); P2 (kesäaik.), venäl. kirkko, 
apt. haaraos., 5 km pituinen viertotie 
T:n asemalle, kasino ja kylpylait.; yli 
20,000 kesävierastaj höyryl.liike Pieta- 
riin. Terijoki ja Raivola muodostavat 
oman nimism.piirin. 

Tefejrijoki 1. Tervajoki, ks. Krono- 
bynjoki. 

Te[e]rljärvl 1. Tervaj- A3 7ke, pt. 
(khl. 43, tk. 31, rk. 13. 3,098 as., n. 
100 suom., 161 km2); P*. Kk.: k.kyl. 
(2), Smäbönders (P). 

Terinen (Terdis), mt. (rouv. K. Schau- 
man) 3 km it. Akaan k. C3 li. 

TerraNova, rahvaankielellä Kivimäki 
C3 2r.i, mt. (kapt. N. Etholen). 

Terreniemi 1. Terri- C4 3ke, mt. 
(kreivitär S. Aminoff). 

Tertti, mt. (til.om. I. Pylkkänen) 
Mikkelin pt.issä. Os. Mikkeli. 

Tervahartiala 05 6p, höyry s. ja -mylly 
(A. Mannosen höyrymylly ja -saha). 

Tervajoki B2 21ä, rautas.* ynnä S' ja 
Isonkyrön P^. 

Tervajoki 05 4ke, kylä ja höyryl.lait. 

* Tervakangas y talvikestik. Pihtiputaan 
pt.:ssä - Kangas 16,3, - Tsiasila 20,5. 

Tervakoski 03 4ke, mt. ja paperit. 
(T. akt.bol., Helsinki, isännöits. pää- 
kons. A. F. Wasenius, pääom. 2,000,000). 
Os. Ryttylä. 

* Tervala B4 31o - Peurakumpu 20, - 
Päänala 8,4. 

Tervalampi, mt. (varatuom. J. W. 
Brummer) 5 km it. Nummelan as. 03 
6lä; ruots. pikkulastenkoul. Os. Num- 
mela. 

* Tervaniemi I 4i - Nikula 23^ - Ma- 
java 10,7. 

Tervasaaren (Tjärholmen) höyrys., ks. 
Haminan teoll.lait. 

^Tervasalmi A5 6p - Iljana 20,8, - 
Pöyhölä 12,3. 

Tervik 04 5i, mt. (kenr. R. Ehrn- 
rooth). Os. Gammelby. 

* Tervo II 5p - Kulpakko 22, - Mar- 
tin 11, - Mattila 16,5 (talvitie). 105 

Tervola I 8p, pt. (khl. 50, tk. 26, 
rk. 44, 3,057 as., 1,213 km2); P'. Mt: 
Ruona (meij.koul.). Kk: k.kyl. 

*Tervola A5 51u - Kajaani 19,5, - 
Illu 16,3, - Vimpeli 18. 

Tervola 06 3e, mt. (prokur. W. Sö- 
derhjelm). 

Tervonjoki 04 3ko, joki. 

Tervonsahni B4 2e, salmi ja kanava 
(kääntösilta); Ppys. ja höyryl.lait. 

Tervu (-vus) 06 Iko, mt. (kaupp. 
F. W. Wahlberg), ent. lahjoitusmaan 
kantatila; meijeri. 

Terälahti B3 7i, lahti ja höyryl.lait. 

Tessjö ä, ks. Taasianjoki. 

Tessvärr 02 8ko, mt. (kaupp. E. 
Lutherin perill.). 

Teu^mo^ ks. Oxkangar. 

Teuroinm 04 4ke, ulkotalo (eversti 
A. Etholen). 

Teuva (Östermark) B2 8i, pt. (khl. 
40, tk. 34, rk. 9, 6,277 as., 610 km«); 
P^. Järvenpään ja Närvijoen kylät 
Jurvan kuntaa ja seurakuntaa kuulu- 
vat Tm nimism.piiriin ja käräjäkun- 
taan. Sahoja: Tuokkola, Varala. Kk.: 
k.kyl. 

Teuvanjoki (Tjöck ä) B2 3e, joki. 

*Teyriniemi B4 Ir.lä - Kotila 13 m., 

- Takkala 10 m. 

Teyrisaari B6 Ilo, saari ja höyryl. 
lait. 

Thor-, ks. Tor-. 

Thoras 02 5e, mt. (kapt. R. Lind- 
berg); höyryl.lait. 

Thorlax, Thors, ks. Tuorlahti, Tuorsi. 

Thorsvik, mt. (til.om. Nyman) 5 km 
ka. Bobäckin kestik. 03 6e. 

Thorsö, tiilit. (J. F. Törnström) Snap- 
pertunan kplissa. 

Thule n Ike, mt. (mets.hoit. M. W. 
W8enerberg). 

Thusby, ks. Tuusula. 

Tiala A4 5p, mt. (maamitt. O. Oa- 
stren). 

* Tieaho B6 7p - Tuunansaari 15,5, - 
Putikko 14, - Lamminpää 15. 

* Tiehaara A5 8ke - Palomäki 18, - 
Nurmeksen kauppal^ 12, - Tillikka 22, 

- Koskenkorva 22,5. 

Tienhaara, tuleva raut.plf. kesäliiken- 
nettä varten 2 km it. Sorvalin plfor- 
multa 05 4ke. 

*Tiilikka A5 8r.lä - Tiehaara 22, - 
Rautavaara 17. 

Tiirinselkä B4 71ä, lahti. 

Tiirismaa 1. -mäki 04 3p, Etelä-Suo- 
men korkein vuori (223 m). 

Tiistenjoki B3 le, kylä; Ppys. 

Tiittala, mt. (til.om. O. Ph. Lind- 
forss) lähellä Sulkavan k. B5 81ä. 1 Digitized by Google 106 Tiitto A4 7r.p, mt. (mets.hoit. O. W. 
Sanmarkin perilL). 

Tiitu, höyrys. {Johan Kustaa Lager- 
stedty omist. rouv. M. Lagerstedt) 2 km 
Lapuan asemalta B8 llä. 

Tikansaari B6 3e, saari; siinä kapea 
hiekkaharju 

Tikkakoski^ saha ja konepaja (Martin 
Stenij, T:en tehtaat) 13 km p. Jyväs- 
kylästä. 

Tikkala B6 3e, raut.plf. ynnä P» 7 km 
Onkamon asemalta. 

Tikkalanniemi A5 5r.p, talo ja last. 
paik. 

^Tikkurila (Dickursby) C3 6i, rauias.^ 
ynnä P^ ja S^; - Malm 9, - Märtensby 
13, - Hyrylä 17,5, - Nikkilä 20,5. 

Tikkurilankartano (D. gärd) mt. (ra- 
kennusmest. C. E. Pehrman) 2 km lä. 
Tikkurilan as. 

TinU, talo 4 km it. Hämeenkyrön k. 
B3 71ä; sen metsässä 1,000-vuotias 
honka. 

*Tifnmerbacka A3 7ke, - Löfbacka 5, - 
Tast 21. 

*Timonen 1 8r.ka - Ukkola 13,4, - 
Oulu 9,7, - Norrena 15. 

Timonsaari B6 81o, saari. 

*Tvmovaara B5 2i - Juuka 21,5, - 
Polvijärvi 10,5, - Kaakkurinaho 11. 

Tirmo 04 5i, Ppys. 

Tirrola, mt. (neiti A. Masalin) 1 km 
it. Juvan k. B5 or.e. 

Tirva 04 4r.ko, kimröökkit. ja saha 
(T, fdbr., Helsinki, omist. ins. A. Palm- 
berg). Os. Kaipiainen. 

Tiukka (Tjöck) B2 5p, kylä; Ppys.; 
sotatapp. elok. 11 p. 1808. 

Tiurinkoski 06 3p; sen varrella Tiu- 
rin vallit (keskiajalta). 

Tiurinsaari 05 6ke, saari. 

Tiurula 06 li, kreik.ven. kirkko ja 
senrak. (rk. 2); ei muodosta eri kun- 
taa. — Ks. Hiitola, Parikkala. 

Tiurvkby mt. ja meij. (henkikirj. S. 
Oulin) lähellä T:n kirkkoa; osa ent. 
lahjoitusmaata. Os. Hiitolan as. 

Tjusterhy 04 5i, mt. ja meij. (eversti 
K. Anteli). Os. Oammelby. 

Tjärholvneny ks. Tervasaari. 

Tjöck, ks. Tiukka. 

Tjöck ä, ks. Teuvanjoki. 

Toby, ks. Tuovila. 

Tohmajoki 1. Helylänjoki B6 6e, joki; 
85 km. 

Tohmajärvi B6 5ko, jvi; pt. ja kunta 
(= T:n ja Värtsilän seurakunnat; khl. 
35, tk. 50, rk. 35; T:n seurak. 7,264, 
Värtsilä 971 as.; Värtsilän kanssa 773 
km*); piirilääk. ja apt.; raut.as.* ynnä 
pi ja S^ Mt: Jouhkola, Värtsilä; Eve- rilä, Niirala. TeolLlait.. Värtsilä. Kk,: 
Järventaus, Kemie (P), Onkamo, Värt- 
silä. Ks.: Värtsilä (S). 

Toholampi A3 6e, pt. (khl. 43, tk. 
31, rk. 13, 3,399 as., 501 km2); p2. 
Kk.: k.kyl 

* Toijala 03 li, Akaan pt.:n kauppalan- 
kaltainen k.kyl.; toripäiv. kerran vii- 
kossa; eläinmarkkin. syysk.; raut.as.^ 
ynnä P^ S* ja ravint.: - Halme 18, - Lem- 
poinen 21, - Valkiakoski 17 (talvitie), 

- Linnainen 13, - Kylmäkoski 14. 
Toijalan olutt. (T. Ölbrygg, & vatten- 

fdbr., Georg Boesl), lähellä T:n as. 

Toijala, mt. (til.om. J. Mattsson) lä- 
hellä Karkun as. 03 Ir.lu. 

Toikko B3 7i, mt. (kaupp. A. Toikko- 
nen); kauppapaik. ja höyryl.lait. 

Toiva 03 4ke, mt. (Tervakosken o s. 
yht.). Os. Ryttylä. 

Toivakka B4 5r.i, rukoushuone ja 
Ppys.; muutetaan pappilan valmistuttua 
kpliksi. 

*Toivakkala B4 6i - Pieksämäki 22,5, 

- Tenkkilä 18,5. 

*Toivala B5 Ike, kestik. ja höyryl. 
lait.; Sandelsin asemapaikka kesällä 
1808; 4 km leveä salmi lo. kestikieva- 
rista; - Kelloniemi (lautalla), - Kasu- 
rila 13 m., - Jännevirta 6 

Toifsjvesi B3 5p, jvi (100 m); kylä 
ja Ppys. 

*Toivola. A5 li - Väisälä 7,2, - Rasi 
14,6 m., - Kivelä 17,4 m. 

*T(nvola B4 8e, kestik. ja P'; - Ah- 
venniemi 14, - Hirvensalmi 20,5, - Hie- 
tanen 21, - Penttilä 16, - Mäntyharju 
14 (talvitie). 

Toivola, ent. kasvatuslait. pahanteki- 
jöitä varten (joht. vapaah. H. Wrede) 
1 km p. Takamaan tilalta 04 4i. 

Toivola, mt. (nimism. E. Forssin pe- 
rill.) 2 km ka. Pyhäjärven k. 06 4lä. 

Toivola 06 4e, mt. (til.om. J. Kloss- 
ner). 

Toivfymäki 04 31ä, mt. (past.rouv. A. 
Palm). Os. Järvelä. 

Toivon 1. Vorssun nahkat., ks. Sorta- 
valan teoU.lait. 

Toivoniemi II Ike, nimism. virkat., 
Euroopan pohjoisin maatila; vihannes- 
kasvitarha. 

Toivoniemi A5 31 0, mt. (mets.hoit. A. 
Riddelin). Os. Kajaani. 

Toivoniemi 03 2i, mt. (taiteil. Hj. 
Munsterhjelm). 

Toivonoja C4 3ko, mt. (hra K. Sohl- 
berg). Os. Uusikylä. 

Toivoranta B6 81ä, mt. (senaat. H. 
A. Mechelin). 

Tolfsnäs 02 6e, höyryl.lait. Digitized by Google 107 TolkH (Tolkis) C4 5ke, höyrys. ja 
tdilit. (kaup.neuv. Aug. Eklöf)-, höyryl. 
lait. Ks. Porvoon selluloosatehd. 

*Tol(mm I 8i - Virkkula 18.6 (talvi- 
tie 17), - Huttula 16,8 (talvitie 16,4). 

^Tolvajärvi B7 2r.lo - Ristisalmi 13, 

- Tschokki 18,5. 

Tolvajärvi B7 2lo, jvi; T:n harju, 
luonnonihana, monta km pitkä, järvi 
kummallakin puolella. 

Tolmnadkä B5 8ke, jvi. 

Tolvila C3 li, mt. (til.om. H. Ny- 
qvist, ennen Svinhufvud-suku). Os. 
Viiala. 

Tomibacka, mt. (til.om. E. Silfvast) 
2 km lä. Helsingin pt.:n k. C3 6r.i. 
Os. Malm. 

*Topeno C3 41ä - Porras 24, - Muu- 
rlia 19,2, - Launoinen 20,3. 

*Toplainen 1. -lasenmäki B5 7ke - 
Bantala 17,5 m., - Mikkeli 13,8. 

*Toppari B3 le - Lassila 15,1, - 
Jylhä 14,2. 

ToppUa A4 Ir.p, salmi; Oulun sata- 
ma -as. (tavaraliikenne); 4 km pituinen 
haararata; kesähuviloita. — T:n höy- 
ry s., ks. Oulun teoU.lait. 

* Toppila A4 3ke - Kuusisalo 13,4, - 
Marttila 14,3, - Junttila 15. 

Toppjoki C2 6i, mt. ja meij. (kaup. 
neuv. Gr. W. Edlund); höyryl.lait. 

*Toppola C3 2ke - Heinäkangas 21,4, 

- Syrjäntaka 20,4, - Sappee 15,5 m. h., 

- Laitikkala 17. 

Tar-y ks. Thor-. 

Torasjoki B7 2ko, joki. 

Torbacka C3 81u, kylä ja höyryl.lait. 

Toriseva, luonnonihana, kapea metsä- 
järvi 4 km ka. Virtain k. 

Tomator: lankarullat. C4 3p {Akt.bol. 
T., Ruokolahden pt); ks. Tainion- 
koski. 

Tomgrund B2 5p, majakka. 

TORNIO (Torneä) I 8p, kpki [rk. 44; 
jouluk. 96: 1,381, jouluk. 90: 1,250 as. 
(kirkonkirj.), 902 suom., 348 ruots.; 
tammik. 95: 1,073 as. (henkikirj.)]; 
S*, tullikamari ja -vartioas.-, ylein. sai- 
raala ja Perä-Pohjolan maamiesseura. 
Markkin, maalisk. Kreik.ven. kirkko 
venäl. rajavartioväkeä varten. Perust. 
1621 saarelle, joka on kasvanut yhteen 
länt. joenrannan kanssa; lautta it. joen- 
rannalle. Euotsin kpki Haaparanta 
(-nda; perust. 1827) 0,7 km lo. Tista. 
Rautatie rakennetaan Ouluun. Oppi- 
lait.: suom. alkeisk. (5 luok., sekak.). 
Fofftkki: Yhdysp. Ks.: Röyttä. 

*r. - Junes 3, - VaUo 16,5. 

Tornion tuomiokunta, ks. tk. 25. 

Tornionjoki (Torne[ä] älf) I 6lä; 360 
km pitkä; vesistön ala 34,000 km*; leveys Muonioigoen siihen yhdyttyä 
4 — 500 m, laskussa aina 1,500 m; lo- 
hen- ja siiankalastus. 

*T(>rp A3 7r.lä - Bjong 17,7, - Gun- 
nila 7,1, - Jossgork 11. 

Torpet, mt. (til.om. K. Em. Castren) 
1 km it. Torniosta. 

Torpö Cl 51ä, luotsias. 

Torro C3 3ke, kylä ja mineraalin- 
löytöpaikka, ent. rukoushuone; lähei- 
syydessä Torron suo (ylänkömaata). 

Torsanjärvi B5 8r.ka, jvi. 

Torsby, kylä lähellä Pernajan k.; 
piispa Agrikolan syntymäpaikka. 

Torsnäs, ks. Tuorsniemi. 

TorstUa B5 5ke, mt. (til.om. L. Jal- 
kanen). 

Torso A2 8p, saari. 

* Torvinen II 5p - Yliaska 11, - Vuo- 
järvi 13,5. 

Tosarby Cl 61ä, kylä ja höyryl.lait.; 
T. Vestergärd, kruununv. virkat. 

Tossavanlahti B4 21u, lahden perukka 
ja kylä; höyryl.lait. 

Totfesund B2 2p, everst. virkat.; höy- 
ryl.lait. 

Tottijärvi 1. -tki- C3 lp, kpl. (khl. 16, 
tk. 12, rk. 21, 1,400 as., 61 km2); P\ 
ML: Tottijärvi. Kk.: k.kyl. 

Tottijärvi C3 lp, sukukart. (vapaah. 
H. Standertslgöld-Nordenstam, ennen 
Kurki-suku); meijeri. 

Toukola (Majstad), ks. Gumtähti. 

Totirula C2 4p, mt. ja lasit, (pulloja; 
toiminimi A. Ahlström). 

Tourulan nahkat., ks. Jyväskylän 
teoU.lait. 

Tranvik Cl 61ä, kylä ja höyryl.lait. 

Trollshofda C3 7r.lu, rautat. (mas- 
uuni; Fiskars akt.bol.). 

Trullögrund A3 51ä, luotsias. 

Trutklippan A3 51ä, loistomajakka. 

Trutören B2 Ike, saari. 

Tr&ngsundy ks. Uuras. 

""Träsk B2 2ke - Nygärd 13,6, - Liina- 
maa 19,8. 

Träsk Cl 61ä, mt. (kaupp. J. E. Sund- 
ström); Ppys. 

Träskvik B2 5ke, talo luonnoniha- 
nalla seudulla; sotatapp. 1808. 

Träskvik, ks. Suoloppi 

Träskända C3 6e, mt. (toht. A. Töm- 
gren, ennen everstrouv. A. Karamzine). 

Träskända, ks. Järvenpää. 

Träsvedja, kukkavjlj.laitos (pomoloogi 
B. Lindherg) 1 km p. Malmin as. C3 
6r.i. 

*Tschuolisjärvi U Ir.i - Koppelo 120 
(vesitse taikka porolla), - Pakanajoki 
20 (vesitse taikka porolla), - Lahden- 
perä 100 (vesitse taikka porolla). Digitized by Google 108 *Tachokki B6 4ka - Tolvajärvi 18,5, 
- Korpiselkä 15. 

Tuiskuta C2 21ä, saha (vapaah. A. 
Cedercreutz). 

Tuiskuta, mt. (ins. M. F. Nikander) 
3 km it. Angeluiemen k. C2 6r.i; höy- 
ryl.lait. 

Tulema 1. -lo- B7 4e - Kontu (Venä- 
jällä) 27, - Uusikylä 16. 

Tulema, mt. (suuriruht. Peter Niko- 
lajevitsch) lähellä Tm kestik. 

Tulemajoki 1. -lo- B7 4ke, joki. 

Tuleman 1. Miinalan saha {W. Mosiai- 
noff) lähellä Salmen k. B7 4e. 

Tulliniemen tehd., ks. Kajaanin teoll. 
lait. 

Tulliniemi (TuUudden), Suomen ete- 
läisin niemi, 3 km lä.lo. Hangosta. 

Tullu (-Uus), mt. (til.om. E. Gyllen- 
berg) lähellä Karkun as. C3 Ir.lu. 

Tul(yis, ks. Tuulos. 

Tul&ma, 'joki, k s. Tulema, -joki. 

Tulppo, ks. Mäenpää, 

*Tulusmäki B5 8p - Kallislahti 13, - 
Sulkava 10,5. 

*Tunila C2 6i - Salo 6,1 m., - Vihta 
22,5. 

*Tu/nnila B5 6lo, kestik. (kartalla 
väärin Tannila); - Sulkava 15,5, - Kol- 
konpää 7,5. 

Tuntsajoki II 4e, juoksee Koutajär- 
ven lävitse ja laskee Vienanmereen; 
ks. Oulankajoki. 

*Tuohikotti C4 2ka - Selänpää 22, - 
Valtola 20. 

Tuohilampi, mt. (konttor. Arv. Zil- 
liacus) 2 km ko. Otalammen as. C3 
6ke. Os. Nummela. 

Tuohimäki, sulku 6 km Lauritsalasta 
C5 21ä. 

Tuohistonselkä 1. Tuohivesi B5 8p, 
jvi. 

Tuokila C2 3i, mt. (til.om. J. Sa- 
muelsson). 

Tuokkola, höyrys. (Teuvan meij.os,yht., 
pääom. 10,000) lähellä Teuvan k. B2 3i. 

Tuokkola, mt. (tai. J. Tuokkola, en- 
nen reht. A. F. Rosendal) lähellä Hä- 
meenkyrön k. B3 71ä. 

*Tuokslahti B6 81ä, raut.plf. ynnä 
Ppys. 7 km Sortavalasta; - Sortavala 
11, - Latvasyrjä 19. 

Tuoljihupah 1 llä, tunturi (1,085 m). 

*Tuomala A3 5i - Kyrölä 16,2, - Jo- 
kela 14,1, - Märsylä 16,2, - Vähä- 
hyyppä 25. 

Tuomolla, mt. (Järvikylän tilaos.yht.) 
1 km p. Joroisten k. B5 5ke. 

Tuomala, mt. (kapt. N. H. G-roten- 
feltin perill.) 2 km et. Valkolan tilalta 
B5 71ä. Os. Mikkeli. *Tuommnen C2 3e - Sannainen 10,7, 
- Rahi 7,2, - Vinkkilä 22,5, - Söder- 
vartsala 18,7. 

*Tuorila B2 7p - Pirttijärvi 16,2, - 
Honkajärvi 14,5, - Ylikarvia 9, - Sii- 
kainen 11. 

Tuorla, mt. ynnä T.n konservit. (agron. 
U. Bremer, ennen maanvilj.neuv. M. v. 
Haartman; myydään eräälle os.yhtiölle) 
1 km lä. Eaadelmaan tilalta 02 6p; 
maanvilj.koul. Os. Turku. 

Tuorlahti (Thorlax) 02 3p, mt. ja 
meij. (til.om. O. v. Torcken). 

Tuorsi (Thors), mt. (neiti N. Gado- 
lin) 2 km lo. Kuusiston k. 02 6p; 
höyryl.lait. Os. Turku. 

Tuorsniemi (Torsnäs) B2 7r.e, kylä; 
ent. herrastalo ja lasitehd. 

Tuovila (Toby) B2 21ä, rautas.* ynnä 
pi ja S». 

Tuovilanlahti B4 2ko, luonnonihana 
lahti; sen perukassa T:n tila ja meij. 
(til.om. O. B. Svahn); P', kestik. ja 
hotelli; last.paik. ja höyryl.lait. 

*T. - Otramäki 14, - Rannankylä 
21 m., - Korhola 19 (talvitie 16). 

Tupos, raut.plf. 7 km Limingan ja 6 
km Kempeleen asemalta. 

Tuppuransaari 05 4e, saari ja luot- 
sias. 

Tuppurila, höyrys. (kaupp. A. Manni- ' 
nen) 3 km et.ka. Mikkelistä. 

Turakkata, mt. (til.om. 0. F. Miller) 
8 km lo. Juvan k. B5 5r.e. 

Turasalo 05 li, mt. (0. J. Lind); 
höyryl.lait. 

*Turenki (-ngi) 03 4p, raut.as.^ ynnä 
P* ja S^; - Ryttylä 19,2, - Janakkala 
6,4, - Hämeenlinna 17, - Kataloinen 
22,4. 

Turhan olutt., ks. Kristiinan teoll. 
lait. 

Turholma (-holm), mt. (kenr. J. af 
Lindfors) 1 km lä. Degerönkartanosta 
04 51o; suuri puutarha; höyryl.lait. 

Turja B2 4e, höyrys. (tai. J. Ikkelä). 

*Turkkila 06 5p - Korpiharju 10, - 
Pamppala 12,8, - Kivennapa 18. 

TURKU (Abo) 02 61u, kpki [rk. 1, ' 
kreik.ven. rk. 1; jouluk. 96: 34,964, 
jouluk. 90: 30,096 as. (kirkonkirj.), 
17,834 suom., 11,930 ruots.; tammik. 
97: 30,024, tammik. 95: 28,875 as. 
(henkikirj.)]; raut.as.*, S\ 2:nen, Tu- 
run, tarkk'amp.patalj., venäl. väkeä, 
poliisikamari, eläinlääk., lääninsai- 
raala, miesten kuritushuone (Kakolan- 
vuorella) ja lääninvankila. Sijaitsee 
kummallakin puolen Aurajokea. Mark- 
kin, tammik. ja syy sk., eläinmark- i 
kin. toukok. ja lokak. Baptistiseurak. Digitized by Google 109 (47 henk.) ja metod.-episkopaalinen 
seurak. Eantatietä rakennetaan Saloon 
ja Karjan asemalle (valmist. 1899). 

I. i Virastoja (kunnallisia lukuunotta- 
matta): Turun hovioik. (v:sta 1623); 
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapi- 
tuli (v:sta 1817; piispanistuin Ruotsin 
vallan vanhimmista ajoista asti); lää- 
ninhall. Oppilait,: t. suom. klass. lys., 
ruots. klass, lys., ruots. reaalilys., suom. 
tyttök. ynnä yksit, jatko-op. (3 luok.), 
ruots. tyttök. ynnä 3 yksit, jatkoluok., 
ruots. yhteisk. (yksit., 9 luok.), Heur- 
linin k. (tyttöjä varten; yksit, ruots., 
9 luok.); 2. teoUisuusk. (suom. ja 
ruots.), ruots. merik., ruots. kauppaop. 
(2 luok.), lukkari- ja urkurik., Suom. 
taideyhd. piirustusk.; kuuromykkäink. 
Pankkeja: t. Pääkonttori: Turun Osa- 
kepankki (-1&0 aktiebank, vista 1896; 
toimeenpan. joht. J. O. Wasastjema, 
os.pääom. 3 milj.); 2. Haarakontto- 
reja: Suomen p., Yhdysp., Pohjoism. 
p., Vaasan p., Kansallisp. 

II. Seuroja ja yhdistyksiä: Keis. Suom. 
talousseura (v:sta 1797), Suom. piplia- 
seura, Suom. evank. seura, Lainopill. 
yhdist. haaraos.; Auran puutarhanystä- 
väin seura, Turun hevosyst. seura, He- 
voshoitoyhd. „Hippos", Siipikarjanhoi- 

► don ystävät. Kirjastoja: Kaupungin kir- 
jasto, ruots. lyseon kirjasto. 

III. Kirkkoja: Tuomiokirkko Niko- 
laintorin varrella (vihitty 1300; 7 hauta- 
kuoria, joissa m. m. Katariina Mau- 
nuntyttären ja Torsten Stälhandsken 
sarkofaagit; pääkuorissa freskomaalauk- 
sia); Venäl. kirkko Aleksanterintorin 
varrella. Yleis, rakennuksia: Akatemia- 
huoneus (ennen Turun akatemian, nyk. 
hovioikeuden y. m. huoneistot) ynnä 
Juhlasali (sein äf riisejä); Kaupungin- 
huone (juhlasali), Teaatterihuone, Palo- 
kunnantalo (konserttisali). Matkail. : 
Turun kpgin hist. mus. (Turun lin- 
nassa). Talousseuran mus. (suomal. 
käsiteollisuutta); Porthanin ja Pietari 
Braahen kuvapatsaat; Samppalinna (ra- 
vint.), Vartia vuori 1. „Observatoori- 
mäki" (kaunis näköala). Urheilupuisto 
(polkupyörärata). 

IV. Turun linna^ Aurajoen suussa, pe- 
rustettu n. 1300; herttua Juhanan hovi 
1562—63; antautui 1563, valloitettu 
1597 (valloittaja herttua Kaarle) ja 
1599; Vanhan linnan sisusta osittain 
raunioina. 

V. Hist.: Turun kpki sijaitsi alkuaan 
Koroisten maalla (ks. tätä); muutettiin 
nykyis. paikkaan n. 1300. Suomen 

" pääkpki Ruotsin vallan aikana sekä sen jälkeen v:teen 1817. Venäl. polt- 
tivat kpgin 1318, tanskal. ryöstivät 
sitä 1509. Turun akatemia perust. 
1640. Väkiluku 1600-luvuUa n. 5,000 
henk. Venäl. valloittivat kpgin elok. 
28 p. 1713, elok. 29 p. 1742 ja maa- 
lisk. 23 p. 1808. Turun rauha 1743. 
Väkiluku 1805 11,300 henk. Palanut 
syysk. 4—5 pp. 1827. Yliopisto muu- 
tettu Helsinkiin 1828. 

VL Ks.: Kupittaa; Nummenmäki ja 
Raunistula (esikaupunkeita); Ruissalo, 
Pukki; Koroinen (hist.). 

*T. - Humikkala 17,5, - Naantali 17, 

- Röödilä 24, - Nautela 16,5, - Puuska 
19, - Runko 15, - Kirjala 16,5. 

Turun luotsias. Pikisaarella lähellä 
Turkua. 

Ttbrun tuomiorovastikunta, ks. rk. 1. 

Turun ja Porin lääni ynnä Ahve- 
nanmaa, käsittää khlRunnat 5 — 14; 
pinta-alan ja väkiluvun suhteen ks. 
taulu hakemiston lopussa. 

Turmaja^ sulku 9 km Lauritsalasta. 

Turpa, ent. ruutit. (os.yht.), palanut 
1890, 1 km p. Keisarinko sken sahalta 
C5 3r.lä. 

*Turs(i C3 le - Huhti 21,3, - Kylmä- 
koski 27,8, - Fanttila 20 m. 

*Tursola C3 2p - Huutjärvi 18,5 m., 

- Pento 16, - Onkkaala 16 m. 
Turtola I 6lä, kpl. (khl. 50, tk. 25, 

rk. 44, 1,680 as.; pinta-ala, ks. Yli- 
tornio); P2 lähellä kirkkoa ja Ppys. 20 
km et. kirkolta. Kk.: k.kyL -Es..- 
Pello. 

Turva, juopposairasten parannuslait. 
Huvituksen tilalla C2 4p. 

Tu/rvalan tillit, (ins. F. A. Collin) 
lähellä Kyminlinnan plf. C4 6ko. 

Tushy, ks. Tuusula. 

*Tuukkala B4 8ke - Kirjala 23, - 
Kälä 22,5, - Hirvensalmi 16,7. 

Tuulaskoski 06 3p, saha (kreivi N. 
Sievers; vuokralla). 

Tuulos (Tu[u]lois) 03 2i, pt. (khl. 
18, tk. 15, rk. 17, 1,911 as., 168 km^); 
p2*. Mt.: Sairiala, Toivoniemi, Ylös- 
kartano; Kartano. Kk.: k.kyl. 

*Tuunansaari B6 71u, saari, jonka 
Tuunansalmi erottaa Laukansaaresta; 
kestik.; - Anttola 15, - Jouhenniemi 
17, - Tieaho 15,5, - Putikko 15. 

*Tuupala A5 6r.ko - Pöyhölä 11,8, - 
Särkijärvi 8,5. 

Tuuri B3 3i, raut.plf. ynnä Ppys. 7 
km Alavuden asemalta. 

Tuusjärvi B5 5ka, jvi. 

Tuusniemi B5 2e, pt. (khl. 38. tk. 53, 
rk. 39, 7,672 as., 414 km^); P^. Mt: 
Mustinlahti. SaJioja: Melalahti, Mustin- Digitized by Google 110 lahti. Kk.: k.kyl., Juurikkamäki, Ko- 
snla, Melalahti (P), Tuusjärvi. 

*r. - Melalahti 24, - Salonkylä 17 
(talvitie 7,5), - Kosula 21,5 (talvitie), 
- Varislahti 18,2. 

TuiiMaipdle B4 8e, kanava. 

Tuusula (T[h]usby) C3 6i, pt. (khl. 
3, tk. 20, rk. 15, 5,805 as., n. 1,710 
ruots., 271 km^); reservikomp. Malm- 
byn kylässä. Jokelan as. ympäristöi- 
neen kuuluu T:n pitäjään. 

3fif.: Johannisberg, Kellokoski (karj.hoit.koiil.); 
Gustafvelund, Haarajoki, Jokela, Järvenpää, Ke- 
rava, Nissbacka, Vanhakylä. Teoll.lait.: Jokela, 
Kellokoski, Kerava. Zfc.: k.kyl. (2, suom.-raots.), 
Björkbacka (ruots.), Jokela (suom.). Järvenpää 
(suom.). Kellokoski (suom.-ruots.), Kerava (2; 
suom.-ruots. ja ruots.), Klemetskog (ruots.- 
suom.). Ksj Hyrylä, Kellokoski, Koivula. 

TuttstUanjärvi, p. T:n kirkolta; siitä 
alkaa Tuusulan- 1. Koskensillanjoki, 
Vantaanjoen syrjäjoki. 

Tvärminne C3 7lo, kylä; luotsias. 
Björkskärillä 1 km et. kylästä. 

Tj/kö, ks. Teijo. 

Tynkkylänjoki, mt. (til.om. Ikonen) 
4 km p. Savonlinnasta. 

Tyriseoä C6 5ke, raut.plf. (kesälii- 
kenne) 5 km Terijoen asemalta. 

♦Tyr/Ä B6 7ke - Ihala 18,5, - Eli- 
senvaara 22,5; - Kangaskylä 20, - Koit- 
sanlahti 19,5, - Bistlahti 31. 

Tyrni B3 6r.lo, mt. (mets.hoit. A. 
Lindeman). 

Tyrnävä A4 Ike, kpl. (khl. 46, tk. 
28, rk. 42, 2,964 as., 443 km»); p3. 
Ek,: Tyrnävän kylä, Ängeslevä. Meij. 
koul. : Ängeslevä. 

Tyrnävänjoki A4 le, joki. 

Tyrväntö (= suom. 1. -ndö) C3 2e, 
kpl. (khl. 18, tk. 16, rk. 21, 1,693 as., 
81 km*-*); Ppys. (Parolan postitoimiston alainen). Mt: Haukila, Lahdentaka, 
Lepaa. Kk.: Haukila, Lahdentaka. Ks.: 
Lepaa. 

Tyrvää (Tyrvis), khl. 12; tk. 2; rk. 6; 
C2 2r.i, pt. (7,938 as., 540 km»); P», 
piirilääk., apt. ja kutomakoul.; rautas.^ 
ynnä P* ja S^ 

Mt: Kaunisto, Rautajoki; Haunia, Katara, 
Nappari, Vehmainen, Vanni. Teoll.lait.: Tyr- 
vään höyrys., Vammalan olutt. Kkj k.kyL, 
Muistola, Sammaljoki (P), Stormi (P). Ks^- 
Marttila, Vammaskoski. 

Tyrvään höyrys. (A. Jokinen & J, W, 
Enqvist) lähellä T:n kirkkoa. 

Tytärsaari (= suom. 1. Tytterskär), 
saari (n. 330 as.); rukoushuone ja 
Ppys.; ks. Suursaari. 

Tyyrinvirta B4 4ke, virta. 

^Tähtelä A4 51u - Mäenpää 20,8, - 
Pakola 20,3, - Hannula 15, - Lauk- 
kala 13. 

TöfsaUy ks. Taivassalo. 

Töjby B2 31ä, kylä; höyrys. (meri- 
kapt. A, H, Sandelin). 

Tölhy B2 li, kylä; haptistiseurak. 
(30 henk.). 

Tönnö C4 3ke, mt. (kaup.neuv. J. 
Askolin). 

^Törmänen II le - Koppelo 20 (ve- 
sitse), 15 (talvitie); Sodankylän Som- 
piojärvelle polku, jonka varrella 2 au- 
tiotupaa. 

Tömävä = Tyrnävä. 

Töysä B3 3i, kirkoU. seurak. ja kunta 
(khl. 44, tk. 36, rk. 12, 3,101 as., 289 
km2); p«; raut.as.» ynnä P» ja S». OluU.: 
Koskenniska. Ek.: k.kyl. 

Töysänjoki B3 3p, joki. 

Töölö (Tölö), Helsingin esikaupun- 
keita (P^); T:n puisto, ks. Eläintarha; 
T:n sokurit., ks. Helsingin teoll.lait. U. Uddskär, ks. Ytteruddskär. 
Udelnaja C6 6e, raut.as.^ ynnä S\ 
Uguniemi, ks. Uukuniemi. 
Uimaharju B6 li, höyryl.lait. 

* Uimaniemi B4 81ä - Joutsa 16, - 
Ahvenniemi 19. 

* Ukkola. II 7r.lo - Timonen 13,4, - 
Mannila 15 (talvitie 13,3), - Siipola 
27 m. (talvitie 24,5), - Marttila 28 
(talvitie 25,5); U:sta Pudasjärven Ris- 
saseen tie m. h. 

Ukkola, mt. (tuom. A. F. Andersin) 
1 km it. Leppävirran k. B5 3e. 

Ukonvaara II 6ka, vuori (482 m). 

Uled, Uledborg, ks. Oulu. 

Uledsalo, -träsk, -älf, ks. Oulunsalo, 
Oulujärvi, -joki. Ulfsby, ks. Ulvila. 

Ulkokalla A3 3e, loistomajakka 15 
km lä. Kalajoen k.; kartalla asema 
väärin. 

Ulkokrunni (-grunni) I 8i, majakka 
ja luotsias. 

Ullava A3 7ko, kunta ja kirkoll. seu- 
rak. (khl. 43, tk. 31, rk. 13, 1,268 
as., 422 km»); p3. 

*U. - Rimpioja 15. 

Ullavcmjoki A3 7ko, joki. 

UUavanjärvi A3 81ä, jvi. 

Ulrikasborg, ks. Helsinki XTTT . 

*Ulves B2 5p - Skogman 20,5, - Elpe 
19,8, - Kristiina 9,3 m., - Saaranluoma 
14 m., - Penttilä 21,5, - Siiro 27,4, - 
Söderhacka 19,5. Digitized by Google Ulvila (Ulfsby), khl. 10; tk. 3; C2 
Ir.ko, pt. (rk. 4, 4,979 as., 119 km^); 
P^ ja reservikomp. Ravaninkylässä. 
Ulvilan kpki (1365—1558) Kokemäen- 
joen silloisella laskupaikalla, Vanhassa- 
kylässä lähellä kirkkoa; ks. Pori, Ylis- 
taro. Mt.: Koivisto, Saari, Sunniemi, 
Suolisto; Isokartano. TeoU.lait.: Har- 
junpää, Kaasmarkku; tiilit. lähellä 
Haistilan as. (Biborgs tegdbr. akt.bol., 
isännöits. kaupp. Frid. Nordqvist, pää- 
om. 250,000; uusi). Kk.: Harjunpää, 
Vanhakylä. Ks.: Haistila. 

Ummeljoki C4 4i, puuhiomo (U, trä- 
slip., omist. rouv. N. Blaise). Os. Myl- 
lykoski. 

Unaja, ks. Ruoppi. 

Unarijärvi IL 5r lä, jvi. 

Unnukka B5 3e, jvi. 

*Unnunkoski C6 le, kestik., höyryl. 
lait. ja Ppys.; luonnonihana seutu; - 
Siirlahti 21,4, - Honkala 13. 

Untanuda C2 3p, rukoushuone. 

Uomainen B7 4p, kylä ja metsän- 
hoitoalue; mets.hoit. virkat, (mets.hoit. 
G. A. Roschier). Os. Kitelä. 

Uosukkala C6 3i, kylä; ent. lahjoitus- 
maa. 

TJotUa C4 2p, virkat, (tai. A. Iso- 
kuortti). 

Upalinko (-ngo), mt. (til.om. K. F. 
Lindeström) 3 km lo. Raision k. C2 
61u. Os. Turku. 

Urajärvi C4 4p, jvi; kartalla väärin 
Uuraj-. 

Urajärvi C4 le, mt. (H. V. Heide- 
man). Os. Anianpelto. 

Urberga, mt. (maist. A. W. Gadolin) 
1,5 km it. Oitbackan tilalta 03 6e. 

Urjala (Urdiala) 03 le, pt. (khl. 17, 
tk. 17, rk. 21, 9,757 as., 565 km*); 
kun.lääk., apt. ja reservikomp.; raut.as.^ 
ynnä P^ ja S^. Mt: Honkola, Matku, 
Nuutajärvi. TeoU.lait.: Bobhins, Hon- 
kola, Menoinen, Nuutajärvi. Kk.: k.kyl. 
(2), Honkola, Kokko, Mellola & Tai- 
pale, Nuutajärvi. 

Uronjoki, ks. Lappfjärdinjoki. 

Urpala, mt. (pankinkas. G. Akesson) 
Mikkelin pt.rssä. Os. Mikkeli. 

*Urpala 05 3ka - Säkkijärvi 20, - 
Pyterlahti 16. 

Urpalanjoki 05 3ke, joki (80 km). 

Urtivaara I Ika, vuori. 

Uskela 03 51ä, pt. (khl. 9, tk. 9, rk. 7, 
3,354 as., n. 270 ruots., 157 km^). 
Postios. Salo. Maanvieremä 1770, 1824 
ja 1827. Mt: Pettilä, Veitakkala; 
Pulkkila, Kangari, Kärki, Nokka, Pahka- 
vuori. Kk.: Moisio, Salo, Veitakkala. 

Uskelanjoki 03 51u; 42 km pitkä. 

Uskinsaari 06 li, saari; höyryl. lait. UI 

Uspenskin raut.plf. ja hautausmaa 3 
km Pargalan asemalta 06 6e. 

Utajärvi A4 21ä, kpl. (tulee kirkkoh. 
kunnaksi Vb^ö; khl. 46, tk. 28, rk. 42, 
4,257 as., 1,730 km2); ps. Mt: Mylly- 
ranta, Vaala; Kolehmainen. Bautat.i 
Kurimo. Kk,: Juorkuna (P), Niska, 
Utajärven kylä. Ks.: Merilä, Mylly- 
ranta. Pyhäkoski, Vaala (P ja S). 

Utakoski A4 21o, koski. 

Utra B6 3ke, koski ja kanava; kaksi 
sahaa (toinen saarella) ja lasit. (Eger- 
ton Hvibard & Cio, kommandiittiyht. Pie- 
tarissa, isännöits. A. A. Armstrong; 
lasiteht. vuokrannut NorcUsche Glasindit- 
strie-Geseilschafty Pietari). Os. Joensuu. 

Utrasvesi B6 71ä, järvenselkä.* 

Utsjoki n lp, pt. (khl. 51, tk. 24, 
rk. 45, 433 as., melkein kaikki lappa- 
laisia; 2,950 km^); pi. Inariin vievän 
polun varrella Mierasjärven ja Petsi- 
kon autiotuvat. Mt: Jomppala, On- 
nela. Kk.: k.kyl. Ks.: Rastekaissa. 

Utti (Uttis) 04 4i, raut.as.* ynnä Pi 
ja S*; Utin nummella sotatapp. kesäk. 
28 p. 1789. 

Utö 02 7e, saari; loistomajakka (maja- 
kassa kirkko), tullivartio- ja luotsias.; 
115 as. 

Utön 02 8ko, saari. 

Uuksu, saha (Suom. valtion; vuokran- 
nut BergverksaktboL „Ladoga") lähellä 
Ylä-Uuksun kylää B7 41ä; ei käynnissä. 

Uuks^mjoki B7 31ä, joki; 110 km. 

Uukuniemi (Ugun-) B6 7p, pt. (khl. 
28, tk. 47, rk. 36, 4,907 as., 537 km^); 
pi; höyryl.lait. k.ky Iässä. Mt: Vieremä. 
Kk.: k.kyl, Kalattoma. 

Uurainen (Uurais), ent. Kuukkajärvi 
B4 31o, pt. (khl. 45, tk. 38, rk. 19, 
3,006 as., 402 km^); p3. Kk.: k.kyl. 
Ks.: Minkkilä. 

Utiras 1.. Uuraansalmi (Trängsund) 
05 4e, salmi Ravansaaren ja ka. siitä 
sijaitsevan Uuraan saaren välillä; Vii- 
purin last.paik. Uuraansaarella (kpgin 
oma), Ravansaarella (kpgin vuokraama) 
ja kolmella vähemmällä saarella; P^, 
S(3,5), hotelli, höyryl.lait. ja tullivar- 
tioas.; venäl. pattereita. 

Uuraan luotsipaik. (Ravansaaren, Ry ö- 
välniemen ja Tuppuransaaren luotsi- 
asemat). 

'^Uurave B4 2p - Keitele 22,5, - Korpi- 
lahti 14,5, - Rannankylä 13,5 (talvitie), 
- Sika-aho 14,5. 

Uusihovi, mt. (eversti W. Ohatelainin 
perill.) 1 km lä. Enson puuhiomolta. 
Os. Enso. 

UUSIKAARLEPYY (Nykarleby) A2 8ke, 
kpki [rk. 11; jouluk. 96: 1,093, jouluk 
90: 1,097 as. (kirkonkirj.), 1,087 ruots.. ^ Digitized by Google 112 10 suom.; tammik. 95: 969 as. (henki- 
kirj.)]; S(3,5). Kaunis aseina Lapuan- 
joen rannalla. Yksit, kapearaitein, rau- 
tatie rakennetaan Eovjoen asemalle. 
Perust. 1617, kpkioik. 1620, palanut 
1858; sotatapp. lähellä kpkia kesäk. 
24 p. 1808. Oppilait.: ruots. kk.opet- 
tajasemin., yksit, ruots. tyttök. (2 luok.). 
Pankki: Vaasan p. Ka.: Karleborg. 

* TI. - Gästgifvars (Pietarsaaren pt.-ssä) 
12,9, - Gästgifvars (Munsalassa) 17,3, - 
Svedlin 9, - Silfvast 16. 

Uusikaarlepyy, tk. 32; A2 8ke, maa- 
seurak. (khl. 42, rk. 11, 3,618 as., 
278 km»); kirkko U:n kpgissa. 3fif.: 
Kuddnäs. TeoU.lait.: Haraldsfors, Ny- 
g&rd. 'Kk.: Forsby, Kovjoki, Socklot. 
Ks.: Alön, Bonäs, Juutas, Kuddnäs. 

Uudenkaarlepyynjoki, ks. Lapuanjoki. 

TJustkartano, ks. Kaidanoja. 

UUSIKAUPUNKI (Nystad) 02 3ke, kpki 
[rk. 3; jouluk. 96: 4,039, jouluk. 90: 
3,908 as. (kirkonkirj.), 3,413 suom., 
483 ruots.; tammik. 95: 3,428 as. (henki- 
kirj.)]; S* (venäl. ja tanskal. osasto; 
merenalainen kaapeli Ruotsiin, ks. Sund- 
holma). Kaksi kirkkoa; vanhempi, ra- 
kennettu 1623 — 29, ei enää käytän- 
nössä. Markkin, lokak. Perust. 1617. 
U:n rauha 1721. Oppilait.: suom. lys. 
(kunnallinen, 5 luok., yhteisk.). Pank- 
keja: Pohjoism. p., Vaasan p. 

*cr. - Männäinen 8,2. 

Uudenkaupungin luotsiasema lähellä 
kpkia. 

Uudenkaupungin maaseurak. (khl. 6, 
tk. 5, rk. 3, 621 as., n. 50 ruots., 42 
km-); reservikomp. ; kirkko kpgissa. 
Ks.: Puttsaari. 

Uudenkaupungin loistomajakka, ks. 
Isokari. 

Uusikirkko (Nykyrko) C2 3ke, pt. 
(khl. 6, tk. 5, rk. 3, 4,874 as., 245 
km2; p3 (os. Uusikirkko, Turun 1.). 
Mt.: Harikkala, Sundholma, Tuorlahti. 
TeoU.lait.: Männäinen. Kk.: k.kyl. (2). 
Ks.: Sundholma. Uudenkirkon- 1. Männäistenjoki, juok- 
see Laitilan ja Uudenkirkon kirkkojen 
ohitse. 

Uusikirkko (Nykyrka) C6 51ä, pt. (khl. 
21, tk. 43, rk. 31, 12,095 as. joista n. 
30 venättä puhuvaa, 1,011 km'); P* 
(os. Uusikirkko, Viipurin 1.), knn.lääk., 
eläinlääk. ja apt.; rautas.' ynnä P^ (os. 
Uudenkirkon as.) ja 8^. U:n kansanop. 
lähellä kirkkoa. Lehtikuusimetsä (n. 
1 km*), alettu istuttamaan 1788. 

Mtj Halila, Kirkkojärvi, Kitula, Kuuterselkä, 
Leistiiä, Peippola, Vammelsuu; Kaupiala, Kep- 
pola, Kunttila, Mäkienmäki. TeollXait.: Meri- 
suo, Uudenkirkon olutt. Kk.: k.kyl., Anttanala 
(P), Kanneljärvi, Kaukjärvi, Metsäkylä-Vam- 
melsud, Sykiälä. Ks.: Halila (P), Halolanjärvi, 
Jukkola, Kaukjärvi (P), Vammelsuu (P). 

Uudenkirkon olutt. {Juhana Pesonen, 
Pietari) lähellä Kirkkojärven kestik. 
C6 51ä. 

"^Uusikylä B7 4ke - Tulema 16, - 
Pitkäranta 20. 

'^Uusikylä (Nyhy) C4 3i, rautas.* 
ynnä P* ja S«; - Lahti 22, - Järvi 16,5, 

- Kuivanto 10, - Kausala 20, - Sääsk- 
järvi 20. 

Uusikylä (Nyby), mt. (rouv. C. af 
Forselles) lähellä U:n asemaa; juusto - 
meijeri. 

Uusikylä, ks. Marttila. 

Uusmaa (Nyland), maakunta, johon 
kuuluu Uudenmaan läänistä: Raaseporin, 
Lohjan ja Helsingin khlkunnat sekä 
Pernajan khl. paitsi Orimattilan, Iitin 
ja Jaalan pitäjiä; Viipu/rin läänistä: 
Pyhtään, Kymin, Sippolan, Suursaaren 
ja Vehkalahden kunnat Kymin khlkun- 
taa; Turun läänistä: Ejskon pt.:n it. osa. 

Uudenmaan lääni käsittää khlkunnat 
1—4; pinta-alan ja väkiluvun suhteen 
ks. taulu hakemiston lopussa. 

*Uusisalava B2 8i - Ylipeijari 8,8 
m., - Rahkola 17,3 m. 

*Uusitalo 1 6ke - Rantatuomas 16 h., 

- Pääkkölä 30 m. h. 

Uusitalo, mt. (til.om. S. Koskinen) 
lähellä Haaviston kestik. C3 6p. 

Uutuanjoki (Munkälf^en) II 21ä, joki. V. VaaTiersalo B5 6lä, mt. ja meij. (til. 
om. O. Ekman); höyryl.lait. 

Vaahersalo B6 7r.lä, saari. 

*Vaahtola C5 4e - Kaislahti 9, - 
Römpötti 10. 

Vaaht(mi B5 3i, saha (8. A. Chyde- 
nius), 

Vaajasalo B5 le, saari; suuremmoi- 
nen näköala. *Vaakaniemi B3 7i - Keihänlahti 12, 
- Piuhari 15 hyv. m., h., - Jutila 8 
(talvitie). 

Vaakeri, ks Fager nk. 

Vaala A4 4p, satama, matkail.maja 
ja höyryl.lait.; P' ja S*; mt. (Oulun 
sahalaitos os.yht. ja toiminimi J. W. 
Snellman G:8on). 

Vaani (Vaanis) C2 21ä, mt. (kaupp. 
P. I. Sallm^n). Digitized by Google 113 Vaanita C3 61ä, mt. (kun.neuv. C. 
Heitmannin perilL); parantola ja kneip- 
piläinen vesiparannuslait. (kesäaik.). 
Os. Lohjan as. 

* Vaara I 4e - Kokko vaara 11, - 
Ranta 16,5. 

* Vaara B6 5e, talvikestik.; - Häivä 
12,5, - Kesälahti 15. 

VcMraniemi A6 71o, niemi ja höyryl. 
lait. 

Vaaraslahti A4 8e, kylä ja höyryl.lait. 

Vaamiemi, mt. (puutarh. C. M. Raja- 
lin) 1 km ka. Ispoisten tilalta C2 61ä. 
Os. Turku. 

VAASA (Vasa), virall. nim. Nikolain- 
kaupunki (Nikolaistad) B2 lp, kpki 
[rk. 9, kreik.ven. rk. 1; jouluk. 97: 
13,010, jouluk. 96: 12,838, jouluk. 90: 
10,297 as. (kirkonkirj.), 7,758 ruots., 
2,434 suom.; tammik. 95: 10,639 as. 
(henkikirj.)] ; rautas.', S(2,3), Vaasan 
hovioik. (v:sta 1786), lääninhall., 3:s, 
Vaasan, tarkk'amp. patalj., eläinlääk., 
lääninvankila, Lainopill. yhd. haaraos. 
ja Vaasan läänin maanvilj. seura. Kau- 
nis asema. Baptistiseurak. (106 henk.) 
ja metod.-episkopaalinen seurak. 

Oppilait: suom.reaalilys., ruots. klass. 
lys. (reaalios. luokilla 5 — 8), ruots. tyt- 
tök. (valtion) ynnä yksit, jatko-opisto 
(3 luok.), yksit. suom. tyttök. (5 luok.), 
teollisuusk. (ruots.), merik. (ruots.). 
Pankkeja: t. Pääkonttori: Vaasan os.- 
pankki {Wasa aktiebank, v:sta 1887; toi- 
meenpan. joht. kaup.neuv. J. Kurten, os.- 
pääom. 4,5 milj., vararahasto n. 1,8 milj.); 
2. Haarakonttoreja: Suomen p., Yh- 
dysp., Pohjoism. p., Kansallisp. Yleis, 
rakennuksia: Residenssirakennus (hovi- 
oikeuden ja lääninhallituksen istunto- 
huoneet), Kaupungintalo, Palokunnan- 
talo (teaatteri); Luteril. kirkko, Venäl. 
kirkko. MatkaU.: Sandvikin huvila 
(ulkoravintola ja puisto). Pohjanmaan 
hist. mus. Hist: Perust. 16u6 (ni- 
mellä Mustasaari) siihen missä nyk. 
Vanha Vaasa sijaitsee; sai Vaasan ni- 
men 1611. Sotatapp. kesäk. 25 p. 1808, 
jonka jälkeen kpkia ryöstettiin. Paloi 
elok. 3 p. 1852 ja rakennettiin sen jäl- 
keen nyk. paikkaan. Virall. nim. Ni- 
kolainkaupunki vrsta 1855. Ks.: Brändö 
(P), Korsholma, Vanha Vaasa (läänin- 
sairaala). Vaskiluoto. 

*F. - Sten 15,5, - Nissas 16,3, - Ny- 
g&rd 14,5, - Snickars 10,9 (talvitie). 

Vaasa/n lääni, käsittää khlkunnat 40 
— 45; pinta-alan ja väkiluvun suhteen 
ks. taulu hahemiston lopussa. 

Vaasan ala- ja ylärovastikunnat, ks. 
rk. 9 ja 10. Vaatervitori B4 5ka, vuori (227 m). 

* Vahala C2 li - Nuoranne 20, - 
Rauma 21, - Hinnerjoki 18, - Irjanne 
21,4. 

Vahto C2 4e, kpl. (khl. 14, tk. 6, rk. 
2, 789 as., 83 km2); ps. Kk.: k.kyl. 

Vahvajfi.rvi B4 8e, jvi. 

Vainikka, mt. (maamitt. J. Fröjdlund) 
1 km it. Kiiskilän tilalta 05 4ke. 

Vainikkala, tuleva rautas.^ 12 km 
it.ka. Simolan as. 05 41ä. 

Vaivio B6 31ä, matkail.kylä. 

Vakkala 03 lp, höyryl.lait. 

Valaja^ mt. (til.om. A. Gumerus) lä- 
hellä Rantsilan k. A4 3ke. 

Valamo B6 8e, luonnonihana saari- 
ryhmä (khl. 28, tk. 47). Pääsaari 30 
km*; siinä V:n luostari (perust. 992; 
3 kirkkoa) luoteesta päin maahan pis- 
tävän lahden rannalla, sekä 6 vähem- 
pää kirkkoa. Luostarin vieressä hotelli 
(vapaa elanto), höyryl lait. ja munk- 
kien työpajat. Ks,: Pyhäsaari. 

Valkeajärvi B3 6r.p, raut.plf. 7 km 
Pihlajaveden asemalta. 

Valkeakoski^ ks. Valkiakoski. 

Valkeala 04 4p, pt. (khl. 23, tk. 41, 
rk. 29, 10,967 as., 930 km»). 

Mt: Jukko, Kirjokivi, Oravala, Valkeala; 
Anttila, Mettalo, Ojasela. TeolLlait.: Kannus- 
koski, Kuusankoski, Kymin tehd., Tirva, Val- 
keala, Voikka. Kk.: k.kyl. (2), Kinansaari, 
Kannuskoski, Kouvolan kylä, Kouvolan as., 
Kymin tehd., Oravala. 

*V. - Kouvola 13, - Selänpää 14. 

Valkeala, mt. ynnä meij. ja höyrys. 
(til.om. A. N. OoUiander) lähellä Val- 
kealan k. Sen tiluksista on lohkaistu 
Lappolan metsäpuisto (omist. Kymin 
os.yht.). Os. Kouvola. 

Valkeamäki, ks. Taubila. 

Valkeasaari 06 61ä, raut-as.^ ynnä S", 
ravint. ja venäl. tullias. 

Valkiakoski 1. -Ikea- 03 Ir.i, koski 
ja 2-sulkuinen kanava (pituus 630 m, 
loivuus 5,3 m); puuhiomo, selluloosa- 
ja pahvit., paperit, ja saha (Aktbol. W., 
joht. kruununv. Th. Granberg y. m., 
maks. pääom. 1,600,000); P^ ja höyryl. 
lait.; rukoushuone rakennetaan. 

* Valkiakoski 03 Ir.i, kestik. ja ho- 
telli; - Kärjenniemi 8, - Toijala 17 
(talvitie), - Onkkaala 18 (talvitie), - 
Huittula 10,3, - Sillantaka 16 (vesitse). 

Valkiakosken olut- ja virvotusjuomat. 
fj. Fr. Schmausser) lähellä V:n teh- 
dasta. 

Valkila 03 lp, mt. (apt.om. K. Mo- 
lin, ennen Sp&re-suku). Os. Tampere. 
— Pirkkalan vanha kirkko sijaitsi 0,7 
km lä. V:n tilalta. 

Valkjärvi 06 3e, pt. (khl. 25, tk. 44, 
rk. 32, 6,695 as., 449 km^); P-**. Mt: Digitized by Google 114 Veikkola; Pähkinämäki. Kk.: Vimuk- 
kala, Vuoksentaka. Ks.: Oravaniemi 
(höyrylJait.). 

*F. - Kiviniemi 21,5 m., - Lehtokylä 
13,1 hyv. m., - Pasnri 11,5 m., - Laut- 
eilta 14,5 hyv. m., - Mäkrälä 23 m. 

Valkjärvm lahjoitusmaa, ks. Veik- 
kola. 

Vdlhola A4 li, mt. (J. Valkola); 
venesatama ja höyryl.lait. 

Valkola B5 71ä, mt. (viskaali W. Du- 
najeff). Os. Mikkeli. 

Vallgrund B2 lp, saari, jonka salmi 
erottaa Kaippaluodosta. 

Vallinkoski C5 2ke, suuremm öinen 
koski (putous 7,7 m). 

*Vallo I 8p - Tornio 16,5, - Mikkola 
10,5. 

Valsöfrjarna A2 71ä, loistomajakka. 

Valtimo A5 8p, jvi; tuleva kirkkoh. 
kunta, kirkko Haapajärven kylässä. 

*V(dtola C4 2i - Pölli 22, - Tuohi- 
kotti 20. 

Vammalan olutt. (John Lindberg, omist. 
Maria Lindberg) 2 km Tyrvään ase- 
malta C2 2i. 

Vammuskoski C2 2r.i, koski (putous 
4 m); Turun läänin suurin silta (180 m). 

Vammasvaara I 6r.ka, vuori (240 m). 

*Vammelsuu C6 5e, kestik., tulli var- 
tioas. ja Ppys. (kesäaik.; Terijoen posti- 
toimist. alainen); - Kirkkojärvi 23, - 
Terijoki 11, - Raivola 10, - Musta- 
mäki 22. 

Vammelsuu^ mt. (J. Thomton) lähellä 
V:n kestik. 

"Vanvppala C6 31ä - Pienpero 18,7 
m., - Kämärä 21,2, - Kuusa 27, - Ho- 
takka 20,8, - Mannikkala 20,2. 

Vamppala^ mt. 0,5 km ko. Heinjoen 
k. C6 31ä. 

Vampula (= suom. 1. -mb-) 02 2e, 
kpl. (tulee kirkkoh.kunnaksi 1899; khl. 
13, tk. 2, rk. 5, 2,720 as., 139 km^); 
P2*. Mt. ja saha: Jonkka. Kk.: k.kyl. 

Vanaja (Vänä) C3 4p, pt. (khl. 18, 
tk. 16, rk. 22, 2,745 as., 225 km^); 
Ppys. (Hämeenlinnan postikontt. alai- 
nen). Mt.: Harviala, Katinen, Perttula 
(kasvatuslait.). Kk.: k.kyl., läntin, kk. 
Ks.: Hattelmala, Vanajanselkä. 

Vanajanselkä 03 21ä, jvi; Hämeenlin- 
nan ohitse kaakkoiseen suuntaan ulot- 
tuvan vesistön nimi Vanajavesi. 

Van^intaka 03 4ke, sukukart. (luutn. 
H. J. Standertskjöld). Os. Leppäkoski. 
■ Vandrock 02 5e, saari; V:n salmi 
siitä etelään. 

* Vanfiainen I 61ä - Kaishannu 20 m., 
(talvitie 18), - Filpus 13 m. Vanhakartano (Gammelg&rd) 02 4p, 
mt. (valtiopäiväm. F. Bjömi; ent. Jä- 
gerhornin tila). 

Vcmhakartano (Gammelg&rd), mt. (til. 
om. Alex. K. Ehrnrooth) 2 km p. Lam- 
min k. 03 2i. 

Vanhakaupunki (Gammelstaden), Hel- 
singin alkuperäinen paikka Vantaan- 
joen suussa (kosken putous 6 m); Hel- 
singin vesijohdon pumppulaitos; höy- 
ryl.lait. 

Vanhakylä B2 5i, kylä; Ppys. 

Vanhakylä (Gammelby), Ulvilan kir- 
konkylä 02 Ir.ko; siinä virran ent. 
laskupaikka ja Ulvilan kpki (1365 — 
1558). 

VanJiakylä (Gammelby), mt (kapt. 
Aströmin perill.) 2 km lo. Järvenpään 
as. 04 51ä. 

* Vanhala B4 8r.i - MikkeU 16, - 
Partti 16,5. 

VanhaZukkari, saha (H. Nyström) lä- 
hellä Oulaisten k. A3 4ka. 

Vanhamoisio (Gammelgärd Grönkulla), 
virkat, (ins. Rydman) 2 km p.lu. Ströms- 
bergin tilalta 04 5p. 

Vanhasalmi B4 8i, salmi. 

Vanha-Seppälä, mt. (yliopp. J. G. U. 
Tuominen) lähellä Piikkiön k. 02 6p. 

VanJia Suomi (Gamla Finland), se 
osa Suomea, joka kuului Venäjään v:sta 
1721 ja 1743 vrteen 1811. 

* Vanhatalo I 6e - Yliniva 13, - Kais- 
hannu 14,5 m. 

Vanha Vaasa (Gamla Vasa) B2 Ir.i, 
Vaasan kpgin entinen paikka; siinä 
Mustasaaren kirkko (ent. hovioik. talo) 
ja kpgiukirkon rauniot; raut.plf. 6 km 
Vaasasta; lääninsairaala ja apt.; ks. 
Korsholma, Vaasa. 

Vamha Viipuri (Monrepos) 05 4ke, 
sukukart. (vapaah. P. Nicolaij); kaunis 
ja avara puisto. Os. Viipuri. 

Vanjärvi 03 61ä, mt. (kamarijunk. 
Hj. Linder). 

Vcmtaanjoki (Vanda &) 03 6i; pituus 
80 Tim, leveys alajuoksussa 16—18 m. 

Vanuvuori^ vuori 1 km ka. Koivu- 
mäen tilalta B5 3r.p; näkötorni. 
. Vappari (Vapparn), merenaukko Pa- 
raisten pt.:n ja Kakskcrran kplin vä- 
lillä 02 61ä. 

Varala B2 3r.i, höyrys. (yhtiö). 

Vargata 01 6lä, kylä; höyryl.lait. 

Vargöy ks. Susiluoto. 

Vargön, ks. Viapori. 

Varheenmaa B2 8e, mt. (talonpoika). 

*Vo^nkaela 06 4e - Palkeala 11 m., - 
Mäkrälä 6, - Korkeamäki 18, - Eiiska 
10,5, - Lipola 18,9 hyv. m., - Suden- 
häntä 16, - Kiviniemi 25, - Metsä- 
pirtti 21. Digitized by Google Varia, virkat, (kaupp. A. F. Sahl- 
berg) 2 km it. Sysmän k. B4 7e. 

*Varislahti B5 4p - Kuusjärvi 11,2, - 
Tuusniemi 18,2. 

Varissaarm saha = Haapakosken koi- 
vusaha. 

Varjakka A4 llu, mt. (kapt. G. Fran- 
z6n). — V:n ent. laivaveist. (omist. Oulun 
sahalaitosos.yht; saarella). Os. Oulu. 

Varkaansaha 05 2r.lä, saha (T. & J. 
SdlvesenJ. 

Varkaantaipale B5 7e, suluton kanava 
(pituus 0,4 km); höyryl.lait. ja luotsias. 

Varkaus B5 5p, rautat. (valssilaitos), 
manuf.t^hd. ja konepaja sekä saha (Paul 
Wahl & C\o) saarella lu. Ämmäkos- 
kesta. V:n tehtaanseurak. (oma pappi; 
rk. 31 >, 916 as.) kuuluu Leppävirran 
kuntaan; P', S(2,3) ja höyryl.lait.; lää- 
käri ja apt. haaraos. 

*F. - Kausala 23, - Kinnari 11, - 
Häyrilä 25,3 (talvitie 19). 

*Varpakylä B7 2ka - Karatsalmi 17, 
- Aittakoski 21. 

Varpanen 04 2i, raut.plf. 8 km Mänty- 
harjun asemalta. 

*Varparamta B5 6e, kestik. ja höy- 
ryl.lait.; - Oravi 20,5, - Savonlinna 
22,5 (talvitie 17). 

Varpaaalo B6 Sr.lu, saari. 

Varsinais- Suomi (Egentliga Finland), 
maakunta, johon kuiduu Turun ja Po- 
rin läänistä seuraavat khlkunnat: Veh- 
maan, Mynämäen, Maskun, Piikkiön ja 
Halikon (paitsi Kiskon pt.:n it. osaa). 

Vartaala, saari, jossa Södervartsalan 
kestik. 02 3r.e. 

Vartsalo (-sala) 02 6r.i, höyrys. {Wart- 
scUa dngs. akt.boL, Turku, joht. kons. 
Alfr. Jacobsson y. m., isännöits. V. 
Spiik, pääom. 210,000); höyryl.lait.; vir- 
kat, (til.om. O. Olsoni) saarella, 1 km 
ka. V:n sahalta. Os. Salo. 

Vasa, ks. Vaasa. 

Vaskiluoto (Vasklot) B2 Ike, saari; 
Vaasan kpgin ulkosatama ja satama-as. 
4 km Vaasan asemalta. — V:n höy- 
rys-, ks. Vaasan teoU.lait. 

Vaskio (-skis) 02 6ko, rukoushuone. 

Vaskivesi B3 5i, jvi. 

Vassor B2 21u, kylä; höyrys. ja höy- 
ryl.lait 

Västilä 04 4e, kylä ja Ppys. Kuotsin- 
pyhtään pt.:ssä (kartalla raja Elimäkeä 
vastaan väärin). 

*Vatala B6 3r.ka - Kemie 14, - Huhti- 
lampi 16,5, - Kiihtelysvaara 24,5. 

Vattola, ks. Karkkila. 

*VaUula n 8p - Inget 17,7, - Maan- 
selkä 14,3. 

VaUula B3 7r.i, virkat, (ins. O. G. 
Rostedt); höyryl.lait. 115 

Vatula B3 71ä, kylä; reservikomp. 
kasarmi ja höyryl.lait. 

Vaulo II 31u, autiotupa. 

Veckas, Pernajan pt.:n vaivastalo 1,5 
km p.lu. Pernajan k.; höyrys. (kaup.- 
neuv. Joh, Askolin) 2 km lu. Pernajan 
k. 04 6r.lä. 

Veckelaks, ks. Vehkalahti. 

Veckoski, ks. Vehkako ski. 

Vedenoja, raut.plf. 4 km Laihian ase- 
malta. 

*Vedensuu A6 7e - Lieksa 13,5 (talvi- 
tie); - Paalasmaa 20,5 (talvitie). 

VederlaJes, ks. Virolahti. 

Vehanen 02 3e virkat, (tai. J. Stöör). 

Vehkajärvi B3 8ka, kylä ja jvi; ru- 
koushuone; ks. Sahalahti, Kuhmalahti. 

*V. - Pohja 14, - Harmoinen 20,5 
hyv. m. 

Vehkdkoski B3 61ä, saha (toiminimi 

F, W. Gustafsson, omist. rouv. M. A. 
Gustafsson); höyryl.lait. 

*Vehkakoski (Veckoski) 04 5ke - Por- 
voo 13 (lähellä V:koskea m.), - Nik- 
kilä 13. 

'^Vehkala B4 2e - Virkko 20,5, - Ve- 
santo 10,5. 

Vehkalahti, mt. (kaupp. N. Timonen) 
Haapajärven kylässä Nurmeksen pitäjää. 

* Vehkalahti B2 8e - Jaara 20, - Koski 
20, - Suodenniemi 19,5. 

Vehkalahti, höyrys (A. Jokinen & J. W. 
Enqvist) 1 km it. Oriveden as. B3 81ä. 

* Vehkalahti B4 81o - Koskipää 13,5, 

- Ahvenniemi 21. 

Vehkalahti (Veckelaks 1. Vekk-) 05 
3e, pt. (khl. 22, tk. 40, rk. 30, 9,419 
as., 699 km2); kirkko Haminan kpgissa. 
Postios. Hamina. 

Mt: Mäntlahti. Reitkalli, Summa, Vilniemi; 
Brakila, Myllykylä, Poitsila. TeoiZ.ZaiY.: Keisarin- 
koski, Metsäkylä, Onkamaa, Ristniemi, Terva- 
saari. Kk.: Husula, Kannusjärvi & Kitula, 
Kuorsalo, Pyhältö, Reitkalli, Tammio, Vilniemi. 
Ks.: Turpa. 

Vehmaa (-mais), mt. (tai. K. Vehmaa, 
ennen Wegeliu8) 4 km it. Tyrvään k. 
02 2r.i. 

Vehmaa (Ve[h]mo), khl. 6; tk. 5; rk. 
3; 02 3e, pt. (3,310 as., 202 km^); P2. 
Mt.: Maarijärvi, Nuhjala, Puotila, Ris- 
tinkylä; Bergvik, Koski, Pihloinen, Su- 
nila, Särkilahti, Viianen. Kk,: k.kyl., 
Sunila. Ks.: Vehmassalmi. 

* Vehmainen (-mais) B3 7r.ka, raut.as. 
(pys.) ynnä S^; - Tampere 9,5, - Huut- 
järvi 10,5. 

* Vehmainen B5 51ä - Pieksämäki 15, 

- Virtasalmi 12,5, - Puikkola 12,5. 
Vehmainen B5 5e, mt. (hovioik.neuv. 

H. B. Grotenfeltin ja maanvilj.neuv. 

G. Grotenfeltin perill.). 
Vehmainen B5 71u, kylä; Ppys. 1 Digitized by Google 116 Vehmainm C6 41ä, mt. (Suom. val- 
tion; vuokr. A. Kendolphin perill.), 
ent. lahjoitasmaan kantatila. 

Vehmalainen C2 4r.lä, Mynämäen ent. 
kpl; yhdistetty Karjalaan v. 1860. 

* Vehmasmäki A5 7p - Rutakko 25,7, 
- Rautavaara 22 

Vehm,assalmi (Vemoviken), kapea lahti, 
uikaa Nuhjalan kohdalta ja ulottuu 12 
km luot. päin. 

Vehmersalmi B6 3ko, salmi ja höy- 
ryl.lait.; rukoushuone. 

Vehm^o, ks. Vehmaa. 

Vehoniemi C3 21u, kylä; harju (kau- 
nis näköala ja torni). 

Veijo B4 5e, mt. (til.om. W. Eng- 
ström). 

Veikka j mt. (til.om. K. Häkkänen) 4 
km ka. Hiirolan as. B5 71ä. Os. Mikkeli. 

Veikkola, mt. (til.om. K. Timonen) 5 
km et. Vihdin k. C3 61ä, Hiidenveden 
rannalla. 

Veikkola C6 3ka, mt. (Suom. valtion), 
ent. Valkjärven lahjoitusmaan kanta- 
tila. 

Veitakkala C3 51ä, mt. ja meij. (kun. 
neuv. C. G. Rosenberg). Os. Salo. 

*Veitsikka B4 51ä - Petäjävesi 12,5 
hyv. m., - Kettula 12,5 hyv. m. 

Vejaiis, kylä ja Ppys. 5 km it. Kirk- 
niemen plformulta 03 5r.ka. 

Vekarusjärvi B7 2ke, jvi. 

Vekkelaksy ks. Vehkalahti. 

Vekkoski, ks. Vehkakoski. 

Vekrotniemen höyrys., ks. Viipurin 
teoU.lait. 

Veksalo (Vexala) A2 8ke, kylä; ks. 
Dcmarbacka. 

Velkua 1. Palva 02 5p, kunta ja kir- 
koU. seurak. (khl. 6, tk. 5, rk. 3, 520 
as., 25 km2); Ppys. (Taivassalon posti- 
toimist. alainen). 

Vemoy ks. Vehmaa. 

"Ventelä A3 4r.lo - Roukala 15,8, - 
Manninen 11,3, - Petäjistö 25, - Jutila 
22,5, - Sorvari 15. 

*Vmtdä (Vend-) 03 61ä - Lohjan- 
nummi 4,3, - Kirkonkylä 12.8, - Num- 
mela 13,9, - Hyvelä 20 m. 

Vmtdä (Vend-) 06 3ke, mt. (kruu- 
nun v. W. Rönneberg), ent. Ventelän 1. 
Vuosalmen lahjoitusmaan kantatila; P'. 

Venäjä 03 3p, mt. ja saha (til.om. J. 
Toivosen perill.); Suomen ehkä suurin 
navetta. 

Venäjänsaari B4 2r.i, virkat, ja meij. 
(til.om. A. Rosberg); höyryl.lait. 

Vepsä 06 41o, mt. (tai. J. Sjöblom), 
ent. lahjoitusmaan kantatila. 

Verelä 1. Vär[r]älä 04 4ke, mt. (va- 
paah. O. A. Wrede); rauha 1790. Os. 
Koria. Verho 04 llä, mt. (til.om. E. Borg- 
ström); maanvilj.koul 

Verkkom^itala 05 6i, loistolaiva ja 
luotsias. 

Verknäs, ks. Rihtiniemi. 

Verla 04 2e, koski; puuhiomo ja 
pahvit. ( W. träslip. & pappfaJbr,; kauppa- 
yht.). Os. Selänpää. 

Vermasvuori 03 2ke, vuori; laaja 
näköala. 

Vemitsa 06 4p, mt. ja meij. (Suom. 
valtion); osa ent. Pyhäjärven lahjoitus- 
maata. Os. Sortanlahti. ' 

* Vesala A4 2p - Paavola 19,8, - Pino- 
niemi 11,8. 

Vesanka B4 5p, raui.as. (pys.) ynnä P^ 

Vesanto B4 21o, kpl. (khl. 39, tk. 56, 
rk. 39, 3,684 as., 305 km^); pi ja apt. 
haaraos.; höyryLlait. k.kylässä. Kk.: 
k.kyl., Sonkarinsaari, Vesijärvi. JK*..* 
Sonkarinkylä (P). 

*V. - Viitala 18,3, - Vehkala 10,5, - 
Pää 18,4, - Hautamäki 16. 

Vesijako 03 2ko, jvi, laskee sekä 
itään päin Päijänteeseen (tätä lasku- 
haaraa ei löydy kartalla) että Neros- 
järveen. Läheisyydessä V:n kruunun- 
puisto. 

Vesijärvi B3 81o, jvi. 

Vesijärvi 04 le, jvi. 

Vesijärven 1. Anianpellon kanava 04 j 
le, 1-sulkuinen; pituus 1,3 km, loivuus 
3 m. 

Vesijärvi 04 3p, lastpaik. ja höyryl. 
lait.; rauias.^ (kesäaik. matkust.) ynnä 
S^; 4 km pituinen rautatielinja Lahden 
asemalle. — Ks. Loviisa. 

Vesikoski A4 5ka, mt., saha ja rau- 
tat. (ei käynnissä; til.om. A. Snell- 
man). 

Vesikoski, hevos- ja vanunaulat., va- 
nutuspaja ja mylly (W. akt.bol,, toi- 
meenpan. joht. asemapäällik. A. L. 
Granfelt, pääom. 250,000) 3 km ka. 
Loimaan as. 02 4r.i. 

* Vesikoski 03 3r.lä - Hurskala 13, - 
Kallio 18, - Niinijoensuu 17, - Levä 17. 

Vesilahti (-laks) 03 Ike, pt. (khl. 16, 
tk. 12, rk. 21, 6,774 as., 467 km^); pi. 
Mt: Heikkilä, Laukko, Palho, Suo- 
mela; Iloinen. Saha: Laukko. Kk.: 
k.kyl., Na[a]rva (P). Ks.: Kinnari. 

*F. - Halme 7,5, - Lempoinen 9,6 
(talvitie). 

Vesiniemi B5 81ä. mt. (til.om. F. 
Weber). 

*Vesivehmaa (-hmais) 04 le, kestik. 
ja Ppys.; - Kurkila 18, - Vääksy 9, - 
Lahti 21,5 m., - Vierumäki 18, - Kalk- 
kinen 27 hyv. m. 

Vessölandet 04 5ka; perattu salmi < 
sen ja mannermaan välillä. Digitized by Google 117 Vestanfjärd 02 8p, kpl. (khl. 9, tk. 8, 
rk. 7, 1,672 as., 100 km«); P^. Mt: 
Gräggnäs; Brännboda,Vestanvik,östanä. 
Teoll.lait: Illo. Kk.: Vestanfjärdin kylä, 
Östanä. 

Vestankvcim C3 7p, mt. (omist. Uus- 
maalainen yliopp. osakunta); kaij.hoit. 
koul. ja V:n maamies- ja emäntäkoul. 
Os. Mustio. 

Vestankärr C2 6e, mt. ja meij. (maist. 
CL Stenroth); höyryLlait. 

Vestankärr, mt. (rustitilall. G. Holm- 
berg) 5 km lu. Tenholan k. C3 7p. 

Vestanvik, mt. (til.om. K. Engberg) 
lähellä Vestan^ärdin k. C2 8p. 

Vesterbotten, ks. Länsipohja. 

Vesterhy C3 7ke, mt. (vapaah, M. 
Hisinger). 

Vestergdrd, virkat, (varanimism. M. 
Lauran) lähellä Kemiön k. C2 6e. 

""Vesterkulla C3 7i - Fagemäs 23, - 
Degerby 13 m., - Mustio 16,5, - Kir- 
konkylä 22. 

Veaterktdla, mt. (til.om. K. Eklund) 
3 km p. Oitbackan tilalta 03 6e. 

VesterktUla 04 61ä, mt. (til.om. J. A. 
Hagelstamin perill.). Os. Helsinki. 

Veaterön ja Österön A2 81o, yhteen- 
kasyaneita saaria. 

Vesilahti 02 8p, höyrys. ja laiva- 
veistämö (kapt. A. W, Sjöholm); höy- 
ryLlait. — Ks. Sjöholma. 

Vesunti (-nda) 03 2e, mt. (tilom. G. 
A. Kar6n). Os. Parola. 

Veteli (Vetil), ent. Yliveteli (Öfver- 
vetil) A3 7i, pt. (khl. 43, tk. 31, rk. 
13, 3,529 as., 482 km"»); pi ja emäntä- 
koul. Kk.: k.kyl., Pulkkinen, Räy- 
rinki (P). 

Vetelinjoki, ks. Perhonjoki. 

Vetterkulla B3 8e, mt. (hovineuv. F. 
W. Palmroth). 

Vexala, ks. Veksalo. 

Vexiö, ks. Vääksy. 

Vianto B4 2ko, kylä ja virta. 

Viapori (Sveaborg) 03 6r.ka, linnoi- 
tus 3 km ka. Helsingistä, A. Ehren- 
svärdin perustama 1748; rakennettu 7 
saarelle (Vargön, Svartö-saaret, Gu- 
stafssvärd, Längöm y. m.); venäl. linna- 
väkeä, venäl. kirkko ja Ehrensvärdin 
hautapatsas. Paitsi linnaväkeä n. 1,500 
as., jotka kuuluvat Helsingin kuntaan 
Pkonttori ja S^ Antaumus toukok. 3 
p. 1808, pommitus elok. 9 — 11 pp. 1856. 

Vias, ks. Viianen, Taivassalon Viia- 
nen. 

Viborg, ks. Viipuri. 

Viehtis, ks. Vihti. 

Vidskären, ks. Kiuskerit. 

Vidskärinaukko 02 7ke. 

Viekkijärvi A6 71ä, jvi. Vienola, mt. (toht K. E. Olin) lä- 
hellä Ikaalisten k. B3 7iä. 

* Vieremä A4 6e, kylä; tuleva kirk- 
koh.kunta; kestik.; - Partala 19,6, - 
Marttisenjärvi 14,8, - Haapajärvi 26,2 
hyv. m. 

Vieremä B6 81u, mt. (leht. A. Th. 
G^netz). 

Vieru 04 llu, mt. ja meij., rautat. 
(kankirautaa), manuf.- ja öljyt. ( W. bruk, 
omist. kun.neuv. K v. Fieandt). 

* Vierimäki 04 Ika, kestik. ja Ppys.j 

- Heinola 14, - Järvi 11,- Ahtiala 16, 

- Vesivehmaa 18. 

Vierttmäen ampumarata ja Suom. sota- 
väen leiripaikka 3 km it. V:n kestik.; 
P' (kesäaik-). 

Vihanti A3* 4i, kpl. (khl. 47, tk. 29, 
rk. 40, 2,979 as., 477 km^); raut.as.* 
ynnä pi ja S'. Kk.: k kyl. 

'^ Vihko B5 71o - Kyyrö 17, - Hieta- 
nen 19,5, - Mikkeli 20,5, - Anttola 31, 

- Mäntyharju 30. 

Vihtavaara (ei Vihti-) A6 Ilo, vuori. 

Vihti (Vi[c]htis) 03 61ä, pt. (khl 2, 
tk. 19, rk. 23, 7,146 as., n. 720 ruots., 
531 km^); pi, kun.lääk ja apt.; Länsi- 
Uudenmaan kansanop. 

Mt.: Hiiskola (kalansiitoslait.), Härkälä, Ir- 

iala (pens.;, Eopu, Kotkaniemi, Lahnus, Olk- 
:ala, Vanjärvi; Kirvelä, Hoikkala, Kouria, Ojak- 
kala (hevoshoitkoul.), Pääkslahti, Salmi, Terva- 
lampi (pikkukoul.), Tuohilampi, Veikkola. Teöll. 
lait.: Hiiskola, Kirvesniemi, Korpi, Palajärvi, 
Pyyslammi. Kk.: Jokikunta, Kortjärvi, Niu- 
hala, Pietilä, Vihtijärvi. Ks.: Vuorela. 

Viiala 03 Ike, rauias.^ ynnä pi ja 8^ 

Viiala, mt. (til.om. W. E. Krusherg) 
lähellä V:n as. 

Viialan lasit, (pulloja; Akkas dngs. 
aM.hol,) lähellä V:n as. 

Viianen, mt. (tai. K. Vehanen) Veh- 
maalla; ks. Taivassalon Viianen. 

Viik, ks. Vijk, Vik. 

Viikarin laatikko- ja puulaattat. {Wii- 
kari akt.hol., Tampere, toimeenpan. joht. 
kaupp. K. Hjorth, pääom. 300,000) 4 
km ka. Karkun as. 03 Ir.lu. 

Viiksinselkä B6 4i, jvi; kanavan kautta 
yhteydessä siitä länteen päin sijaitse- 
vien vesien kanssa. 

Viinijärvi B5 4r.ko, jvi. 

Viipastttnturi II Ilo, vuorijakso. 

Viipulanniemi B6 8i, mt. (toht. H. 
Backman). 

VIIPURI (Viborg) 05 4i, kpki [rk. 31, 
kreik.ven. rk. 2; jouluk. 96: 23,472, 
jouluk. 90; 20,763 as. (kirkonkirj.), 
14,903 suom., 3,139 ruots., 2,721 muun 
kielistä; jouluk. 95: 15,981 as. (henki- 
kirj.)]; raut.as.i (ravint.). S'*, 8:s, Vii- 
purin, tarkk'amp.patalj., venäl. väkeä, 
poliisikamari, eläinlääk., lääninsairaala, 
diakonissalait. ja lääninvankila. Mark- Digitized by Google 118 kin. maalisk. ja lokak. Vesijohto v:sta 
1892. Velodroomi. Kpgin ulkopuolella 
venäl. linnoituksia. 

I. Virastoja (kunnallisia lukuunotta- 
matta): Viipurin hovioik. (v:Bta 1839), 
kreik.ven. hengell. konsistoori ja piis- 
panistuin, lääninhall. Oppilait,: suom. 
klass. lys., ruots. klass. lys. (ynnä kun- 
nan kustantama reaalios.), suom. reaali- 
lys. (ei täydell.), suom. tyttök., ruots. 
tyttök. ynnä 2 yksit, jatko luok., suom. 
yhteisk. (yksit., v;sta 1898); suom. me- 
rik., suom. teollisuusk. (v:8ta 1898), suom. 
kauppaop. (1 luok.), lukkari- ja urkurik.; 
venäl. reaalik. (8 luok.), venäl. ty ttökymn. 
(8 luok.). Pankkeja: 1. Pääkonttori: Poh- 
joismaiden pankki (Nordiska dktiebankm 
för handd och industri, vista 1873; joh- 
tokunnan puheenjoht. W. Burjam, os.- 
pääom. 10 milj., vararahasto 3,5 milj.); 
2. Haarakonttoreja: Suomen p., Yhdysp., 
Kansallisp., Maanviljelysp. Yhdistyksiä: 
Lainopin, yhd. haaraos., Viipurin lää- 
nin maanvilj. seura, Viipurin läänin he- 
vosyst. seura, Matkail.yhd. haaraos. 

II. Kaupunginosia: 1. kpgin pääosassa: 
Ent. Linna (kpgin vanhin osa), Salakka- 
lähti, Repola, Pantsarlahti, Havi, Anina, 
Papula; 2. luoteessa (Turunsillan kautta 
yhteydessä pääosan kanssa): P. Annan 
Kruunu (vanhoja valleja), Hiekka (P), 
Viipurin esikaupunki. Saunalahti. JEsi- 
kaupunkeita: (Viipurin pt.:ssä): 1. luo- 
teessa: Sorvalinsaari, Likalampi; 2. poh- 
joisessa: Pikiruukki (Beckbruket); 3. 
idässä: Kolikkomäki, Tiiliruukki. Hau- 
tausmaita: Ristimäki, Sorvali. Satamia: 
Pohjoissatama (Salakkalahti), Etelä- 
satama. Lastauspaikkoja: 1. kpgissa: 
Hiekka, Kirkkosaari; 2. lo. kpgista: 
Uuras (P ja S; ks. tätä). 

III. Kirkkoja: Vanha suomal. kirkko 
(maaseurak. ; keskiajalta), Uusi suomal. 
kirkko (suom. kpkiseurak.; kaunis), 
Pietari-Paavalin kirkko (ruots. kpki- 
seurak. ja saksal. seurak.); Venäl. tuo- 
miokirkko, Eliaankirkko (venäl.), Ka- 
tol. kirkko. Yleis, rakennuksia: Hovi- 
oikeudentalo (Raatihuoneentorin var- 
rella), Kaupungintalo, Kaupunginteaat- 
teri, Kansakoulukartano (konserttisali). 
Matkail.: Viipurin linna (saarella; ve- 
näl. päällikköhallitus; sisusta uudestaan 
rakennettu). Pyöreä torni (osa ent. 
kpgin muuria), ent. Tuomiokirkko (nyk. 
venäl. artilleriavarasto), Kaupungin- 
museo; Esplanaadi, P. Annan kävely- 
paikka; Huusniemen puisto (1 km ko. 
kpgista). Ks.: Vanha Viipuri (matkail.), 
Papula (matkail.). 

IV. Ä»^.; Viipurin linna perust. n. 1300. 
Kpkioikeudet 1403. Venäl. piirittivät kpkia 1496, 1555 ja 1556, valloittivat 
1710; venäl. hallussa ja Vanhan Suo- 
men hallituksen keskus v:teen 1811. 
Piispanistuin 1554—78 ja 1618—1711. 
Väkiluku 1700-luvun alussa n. 2,000, 
1800-luvun alussa n. 1,400 henk. 

*Vvipuri - Mälkki 13, - Juustila 17, - 
Mutalahti 15, - Mannikkala 13,5, - 
Säiniö 12, - Kaislahti 19, - Pien- 
pero 19. 

Viipuri, rk. 31; 05 4ke, maaseurak. 
(khl. 21, tk. 43, 20,595 as., n. 120 
ruots., 1,096 km2); kirkko V:n kpgissa. 

Mt: Hanhijoki, Hortana, Juustila, Kananoja, 
Kiiskilä, Korpela, KylliÄlÄ O^asvatuslait.), La- 
vola, Liimatta, Perojoki, Rakkolanjoki, Saa- 
rela, Suur-Merijoki, Suur-Pero, Säiniö, Vanha 
Viipuri, Ykspää, Ylivesi; Autio^ Herttuala, Hä- 
mäläinen, Häyrj', Ihantola, Lyykylä, Maaskola, 
Naulasaari, Nurmela, Pien-Merijoki, Pietilä, 
Porlampi, Posselinna, Bapattila, Rasalahti, 
Rikkala, Rääsiä, Tali, Vainikka, Vitsataipale, 
Äikäs. Teoll. lait: Herttuala, Hovinmaa, Juus- 
tila, Kelkkala, Kinteri, Naulasaari, Nikitinin 
puuvillat., Nurmi, Pero, Rakkolanjoki, Rapu- 
koski, Rättijärvi, Salmisen nahkat., Säiniö, 
Talikkalan tupakkateht., Ykspää, Yläsäiniö, 
Vekrotniemi. Kk.: Alasemme, Juustila, Kelk- 
kala, Kilpeenjoki, Kylliälän kasvatuslait., Lyy- 
kylä, Mannikkala, Nuijamaa, Nurmi, Rakko- 
lanjoki, Sorvali (Mon Repos), Tervajoki, Uuras 
(Ravansaari), Ykspää, Yläsemme, Yläsäiniö. 
Ks.: Juustila (S), Karisalmi (raut.as.). Nuija- 
maa (P), Pälli (sulku), Rakkolanjoki, Ryövä- 
linniemi, Räihä (sulku), Rättijärvi (S), Sai- 
maan kanava. Suomenvedenpohja, Taipale, 
Tienhaara (raut. plf.), Uuras. 

ViipuHn lääni, käsittää khlkunnat 
21—29; pinta-alan ja väkiluvun suh- 
teen ks. taulu hakemiston lopussa. 

Viipurin lahti, ulottuu Viipurista 
Tuppur.tnsaarelle saakka. — „Viipurin 
kujanjuoksu" heinäk. 3 p. 1790. 

Viirfrjet A3 4lä, torppa; sotatapp. 
huhtik. 16 p. 1808 

Viisijoki 06 6p, joki. 

* Viitala B4 4r.p - Vesanto 18.3, - 
Pää 21,3, - Kuhjo 13,3. 

Viitapohja B3 7r.i, lahdenperukka ja 
höyryl.lait. 

Viitasaari, tk. 39; B4 li, pt. (khl. 45, 
rk. 19, 9,027 as., 1,222 km2); pi, kun. 
lääk. ja apt ; höyryl.lait. lähellä kirk- 
koa. H. G. Porthanin syntymäpaikka. 

Mtj Muikunlahti, Lakomäki. Salia: Hinkka- 
nen. Kk.: Haapaniemi, Huopana, llmolahti, 
Keiteleenpohja (höyryLlait.), Kiiminki, Kolima, 
Muurue, Suovanlahti, Vuoskoski. Ks.: Hilma, 
Huopana, Surula (P), Vuorilahti (P). 

*Viitikka C5 4p - Mutalahti 18, - 
Kuurmanpohja 15,5, - Leppälä 18. 

Wijk (omistajan kirjoitu^tapa) 1. Stor- 
vik C2 6e, mt. (merikapt. vapaah. Gust. 
Wrede, hoit. vapaah. Alex. Wrede). 

Vik, mt. (everstiluutn. C. Brakel) 1 
km et. Pirkkalan k. B3 7e. Os. Nokia. 

Vikin karjaJcartano C3 6i, virkat, (rouv. 
Th. Wasenius). Os. Malm. Digitized by Google 119 ^Vikajärvi n 51ä - Apukka 11, - Hau- 
tala 14 m., - Ylinampa 22; maantie 
rakennetaan Sodankylän kirkolle. 

Vikom, mt. (merikapt. J. Fogelberg) 
4 km ka. Navon k. C2 5i. 

Viksberg C2 6p, mt. (til.om. K. v. 
Wendt). Os. Turku. 

Vikäberg C3 3ke, mt. ja Wm oluU, 
(omist. rouv. Stälström); V:n kutomo 
== Forssan kutomo. 

*Vilajoki C5 41o, kestik. ja höyry 1. 
lait.; - Säkkijärvi 7, - Nisalahti 8. 

ViZakkala C6 4ke, mt. (til.om. H. A. 
Sjöman) ja meij.koul.; kestik.; - Metsä- 
pirtti 16,8, - Sakkola 7, - Yläjärvi 22. 

ViUmierm C5 4e, höyryl.lait. 

VUhelmsdal, ks. Runni. 

VUjakansaari B5 81 o, saari. 

Viljakkala B3 7ke, kpl. (khl. 11, tk. 1; 
rk. 6, 2,570 as., 174 km2); p3. Mt: 
Haveri, Muotiainen. Kk.: k.kyl., Karhi. 
Ks.: Haveri. 

*Viljalahti B5 61u, kesakestik.; - 
Oravi 20, - Kangaslampi 18,5, - Koivu- 
mäki 16. 

*ViZjaniemi 04 3ke - Orimattila 9, - 
Mallusjoki 15, - Herrala 15. 

*Villala B6 51ä - Humuvaara 10, - 
Kasti 19,5, - Kumpuranta 13. 

ViUikkakt 04 4e, mt. (kreivi F. Berg, 
hoit. vapaah. O. A. Wrede). Os. Ko- 
ria. 

ViUilä, mt. (E. Sir6n) 2 km ka. 
Pitkäniemen plf. B3 7e. Os. Tam- 
pere. 

VillUä 02 2r.lä, mt. (tai. Fr. Poh- 
jola). 

VUlinki (-nge) 04 51o, mt. (valtio - 
neuv. W. Wideman); höyryl.lait. Os. 
Helsinki. 

Villmanatrand, ks. Lappeenranta. 

VUlnäs, ks. Askainen, Louhisaari, 
Yliniemi. 

VillähU (-htis) 04 3p, rautas.* ynnä 
P' ja S^; Nastolan pt.:n ent. nimi. 

Viln.iemi (Villnäs) 05 3r.e, mt. (prof. 
Z. J. Oleve). Os. Hamina. 

Vilp^pula, ks. Filppula. 

Villainen, mt. ja W:n tiilit. (omist. 
kun.neuv. K. Stjemvall) 1 km et. Messu- 
kylän k. B3 7r.e. Os. Tampere. 

* Vimpeli A4 6ko - Tervola 18, - 
Pussila 14. 

Vimpeli (Vindala) B3 li, pt. (khl. 44, 
tk. 36, rk. 12, 2,998 as., 241 km^); P». 
Kk,: k.kyl., Sääksjärvi. 

Vingo 03 31o, höyrys. (TT. änga. dkt. 
bcH,, Turku, toimeenpan. joht. kaupp. 
O. W. Burmeister, pääom. 150,000). *Vinkkilä 02 3ke - Mäeukylä 19,5, - 
Männäinen 22,1 m., - Sannainen 18,8, 
- Tuomoinen 22,5. 

G. A. Winqvistin olutt. (G, A. Win- 
qvists ölbryggeri i Mäntsälä, omist. Alfr. 
Nordström) Mäntsälän k.kylässä. 

Virola 03 4p, mt. (vapaah. H. G. 
Boije); Ym väkiviina- ja hiivat. {Wirala 
sprit- o. jästfaJbr.^ Helsinki, omist. Nää- 
sin väkiviinateht. os.yht.). Os. Tu- 
renki. 

Virasimd 04 6ke^ salmi. 

Virddä, ks. Yirtelä. 

Virdnittcoddar I le, tunturi (908 m). 

Virdois^ ks. Yirrat, Yirtoinen. 

Virkkala (Yirkby) 03 5ri, raut.plf. 
ynnä Ppys. (Mustion postitoimist. alai- 
nen) 9 km Mustion asemalta. 

Virkkala, ent. höyrys. lähellä Y:n 
plformua (ko. Kirkonkylän sahalta); 
mt. (rouv. Kronqvist). 

*Virkko B4 4p - Oikari 18,1, - Yeh- 
kala 20,5. 

* Virkkula I 8i - Soronen 9,9 (talvi- 
tie 5,6), - Mikkola 18,5, - Tolonen 
18,6 (talvitie 17), - Koppelo 26. 

Virmajärvi 05 Ike, jvi. 
Virmasvesi B4 2ka, jvi. 
Virmo, ks. Mynämäki. 
Virmo d, ks. Mynäjoki. 
Viro [n] joki 05 3ke, joki. 
Virojoki 05 3e, kylä; apt. haaraos. ja 
kirjakauppa; toripäiv. kesäk. ja lokak. 

* Virola A4 7i - Niemelä 16 m., - 
Petäjämäki 13,5. 

Virolahti (Yederlaks) 05 5p, pt. (khl. 
22, tk. 40, rk. 30, 7,943 as., 473 
km2); P». 

Mt.: Alaurpala, Harju (maanvilj.koul.), Paju- 
lahti, Pyterlahti. Teölllait: Pyterlahti. Kk,: 
k.kyL, Klamila, Orslahti (P), Pihlaja, Pitkä- 
paasi, Pyterlahti, Ravijoki, Vaalimaa, Virojoki. 
Ks.: Pitkäpaasi, Pyterlahti (kansanop.). Viro- 
joki (apt. haaraos.). 

VirrantalOy mt. (nimism. R. O. v. 
Becker) Retuisten kylässä B5 21ä. 

Virrat 1. Yirtai 1. -rtoi (Yirdois) B3 
5i, pt. (khl. 44, tk. 37, rk. 20, 7,836 
as., 1,064 km«); PS kun.lääk. ja apt.; 
höyryl.lait. k.kylässä. Teoll.lait.: Yir- 
tain villakehruutehd. Matkail.: Tori- 
seva. Kk.: k.kyl.. Kurki, Liedenpohja, 
Toivesi (P), Uurasenkylä, Yaskivesi. 

Virtain villakehruut. ja kutomo B3 
3r.ka {Wirtain kehruu- ja kutomatehd. 
os.yht, isännöits. N. Tainio, maks. pää- 
om. 100,000). 

Virta A4 8i, talo (tai. P. Nissinen) 
= Runebergin „Kauppila"; Koljonvir- 
ran ylitse vievän Yirransillan lähei- 
syydessä sotatapp. lokak. 27 p. 1808; Digitized by Google 120 Dolgomkin muistopatsas it. sillasta; 
ks. Pölkkyniemi. 

Virta B5 li, mt. (til.om. K. H. Pel- 
konen ja J. A. Miettinen). Os. Juan- 
koski. 

Virtai, Virtoi, ks. Virrat. 

* Virtala B4 5r.lä - Haavisto 17 m., - 
Petäjävesi 15 hyv. m. 

* Virtala B5 4ke - Hasumäki 12 (talvi- 
tie), - Ruunalehto 15, - Rummukkala 
22, - Palokki 8,5. 

Virtaniemi, luotsias. 2 km et.ka. Koi- 
viston k. C5 6ke. 

* Virtasalmi B5 5lä, rukoushuonealue 
ja kunta (khl. 32, tk. 56, rk. 26), kuu- 
luva Pieksämäen seurakuntaan; tulee 
eri kirkkoh.kimnaksi. Postios. Kan- 
tala. Pinta-ala ja väkiluku, ks. Piek- 
sämäki. Kk.: k.kyl. 

*F. - Hannila 18,5, - Vehmainen 
12,5. 

Virtelä (Vird-) B7 4r.e, kylä ja 
tuUias. 

Virtoinm (Virdois) 1. Liljefors C4 
Ir.p, mt. ja mey. (kun.neuv. M. Tande- 
felt). 

*Virtsanoja C2 4p, rukoushuonealue, 
Ppys. ja kestik.; - Oripää 11 h., - Mat- 
kusjoki 15 h., - Säkylä 23. 

Virvik, mt. (piisp. H. Räbergh) 3 km 
ko. Pirlahden tilalta 04 5i. 

Visavttori, huvila (kuvanveist. E. Wik- 
ström) 1 km it. Sillantaan kestik. 03 
Ir.i. 

Visborg, ks. Fiskars. 

"Vista 02 6p, kestik.; toripäiv. ker- 
ran kuuk.; - Runko 14,3, - Tunila 22,5, 
- Juva 17, - Sauvo 14,7. 

Visuvesi B3 5i, kylä ja olutt. (W:n 
olutteht os.yht., isännöits. K. Kauttu, 
pääom. 40,000); höyryl.lait. ja Ppys. — 
V:n kanava = Kaivo skannan kanava; 
Visuselän jvi lä. kylästä. 

Vitikkala B4 71u, mt. ja höyry s. (til. 
om. Severus Konkola vanhemfpi)', meijeri. 

Vitikkala, mt. (valtiopäiväm. Vitik- 
kalan perill.) lähellä Risteen as. 02 
2ke. 

Vitsataipcde (Albrechtsö), Viipurin 
pt.:n pappila, 2 km et. Viipurista. 

*ViUing B2 2e - Kaukola 9, - Ala- 
kauppila 16,2. 

Viurila 02 6r.i, mt. ja meij. (til.om. 
kreivi 0. Aug. Armfelt). 

Vaikka 04 4p, koski; puuhiomo, pa- 
perit., tiilit. ja hÖyrys. {Tammerfors 
takfiltfäbr. akt.bol., isännöits. varatuom. 
R. Elving). .Os. Kouvola. 

Voikoski 04 2i, koski; raut.as.^ ynnä 
P2 ja S8. 

Voiniemi B6 31o, mt. (E. & J. Hirvo- 
nen). Voipaala 1. Johannisberg 03 2r.lä, 
mt. (til.om. W. Nieminen, ennen Gri- 
penberg-suku). 

Voistio 1. -stinen (Hagag&rd 1. Vois- 
tis) 04 3p, mt., meij. ja saha (til.om. 
A. Pinne). Os. Järvelä. 

Voitoinen (-tois) 02 2ke, rautpll 7 
km Peipohjan asemalta. 

Voivala, mt. (kreivi G. Armfelt) 2 
km lo. Rauhalinnan tilalta 02 6p. 

Vokkola B5 3ke, mt. ja meij. (tuom. 
E. Envald). 

Vofhjls 03 6e, Kirkkonummen pt.:n 
vaivastalo. 

vatH A2 8r.ka, raut.as.* ynnä P^ ja S^ 

Vonä, ks. Vanaja. 

Vorna, ks. Jauhiainen. 

Vorssu, mt. ja meij. (N. & K. Sii- 
toin) 1 km ko. Sortavalasta; V:n nah- 
kat., ks. Sortavalan teoU.lait. 

JVredeby, ks. Muhuniemi. 

Vuohijoki (Vuojoki) 02 Ike, mt. ja 
meij. (maanvilj.neuv. A. Björkenheim); 
meij.- ja karj.hoit.koul. 

Vtiohijärvi 04 2ke, jvi. 

Vuohijärvi 04 2ka, rautplf. 6 km 
Selänpään asemalta. 

*Vuojalahti B4 6e - Kangasniemi 16, 
- Partti 16,5. 

Vttojoki 02 li, raut.as. (pys.) ynnä P*; 
ks. Vuohijoki. 

*Vuojärvi II 5p - Torvinen 13,5, - 
Hoikka 23,5. 

Vuokala B5 6i, koski; höyrys., jauho- 
ja parkkimylly (kaupp. Pekka Kansa- 
nen); luotsias. ja höyryl.lait. 

*F. - Kuokanmäki 25,5, - Enonkoski 
25 (talvitie). 

Vuokalanjärvi B5 6ko, jvi. 

Viiokatti A5 5ko, vuorijakso, jossa 
kukkulat Pöllyvaara ja Keimavaara 
(250—360 m); kaunis näköala. 

Vuokkijärvi A5 2i, jvi (174 m). 

Vuoksen 1. Antrean satama-as. 2 km 
Antrean asemalta. 

Vuoksenniska 05 2i, koski; satama; 
raut-as.*^ ynnä P^ ja S^; höyryl.lait. 

Vuoksi (Vuoksen 1. Vuoxen) 05 2ka, 
virta; vesistön ala 64,000 km^. Lasku- 
suu Käkisalmen luona alkuaan ainoa, 
kunnes Suvanto, joka ennen laski län- 
teen päin Vuokseen, toukok. 21 p. 
1818 katkaisi sen ja Laatokan välisen 
hiekkaharjun. V. 1857 toimitettujen 
laskemistöiden jälkeen kulkee päälasku- 
haara nykyään Taipaleen kautta. 

Vuoksi, Antrean asemalla olevan ?hn 
virall. nimi. 

Vtcolahti, mt. (pankinjoht. J. O. Wasa- 
stjema) 1 km lu. Juliaan tilalta 02 
6ke. Os. Turku. 

Vuolenkoski, ks. Koskenniska. Digitized by Google 121 Vuolijoki A4 4ka, kylä ja Ppys.; tu- 
leva kirkkoh.kunta (osia Säräisniemen 
ja Kajaanin seurakunnista). 

Vuolijoki C3 2ke, mt. (valtiopäiväni. 
Vuolijoki). 

Vuolinko, mt. (til.om. J. Grenman) 3 
km lu. Kantakylän tilalta B5 7r.lä. 
Os. MikkeU. 

Vuonamonlahti B4 21u, lahti. 

Vuonialdhti B6 lp, kylä ja höyryl. 
lait. 

Vuorela, ks. Kopu. 

Vuorenmaa B5 5e, mt. (til.om. Y. 
Paunonen). 

Vuorentdka, mt. (kreivi Aug. Arm- 
feltin perill., ennen Horn-suku) 1 km 
et. Viurilan tilalta C2 6r.i. 

Vuorildhtij Ppys. lähellä Kolarin kes- 
tik. B4 le. 

Vuosalmi B6 3e, salmi. 

Vuosalmi C6 3ke, kylä ja höyryLlait.; 
ks. Ventelä. 

Vuosijärvi B4 le, jvi. 

Vuotjärvi B5 Ir.i, jvi. 

* Vuotta C6 5ko - Kivennapa 13,5, - 
Lipola 11 m. 

Vuoxen, ks. Vuoksi. 

*Vyörykkä I 8p - Mikkola 12,3, - 
Pesonen 17,5. 

V&nä, ks. Vanaja. 

Värdö Cl 6ke, saari; ruots. pt. (khl. 
5, tk. 10, rk. 8, 1,171 as., 83 km^); 
P3. Kk.: k.kyl. Ks.: Gloskär, Löfö. 

*F. - Kumlinge 23,3, - Bomarsund 
12,3. 

V&mäs, mt. (tai. G. E. Nyström) 7 
km et.ka. Kirkkonummen k. 03 6e. 

V&tskär 04 61ä, satama ja luotsias. 

Vägsjö, ks. Vääksy. 

Vägviken B2 le, last.paik. 

F<XM-AÄvcnfco*Äi(Lill-Abborfors), kylä 
lähellä Ahvenkosken kestik. 04 6p; 
ruots. raja-asema 1743 — 1809. 

Vähä-Heikkilä (Lill-H.), kuninkaan- 
kart. (vuokrann. agron. A. Reuter) 1 
km ka. Turusta; sen maalla Turun 
sikurit, ks. Turun teoll.lait. 

Vähä-Hiisi (LiU-Hiitis), mt. (hovi- 
neuv. D. Wad6n) 2 km lu. Turengin 
as. 03 4p. 

*Vähähyyppä A3 5e - Peitso 7, - 
Rimpioja 16,5, - Tuomala 25, - Kok- 
kola 22. 

Vähäkyrö (Lillkyro 1. -rö) B2 21ä, pt. 
(khl. 41, tk. 33, rk. 10, 4,728 as , n. 
240 ruots., 189 km2); P^. Kk.: Hyyriä, 
Kuuttila, Merikaarto, Savilahti. Ks.: 
Alastaro, Vedenoja (raut.plf.). 

Vähäoaivi I Ike, tunturi (1,100 m). 

*VähäpdUnm (Lillp-) B3 lp - Finn- 
sjö 13,2, - omia 16,3, - Kaivala 21,8. Vähäpernajanlahti (Lillpern&viken); 
sen perukassa Bosgärdin tila 04 5i. 

Vähätiisala^ mt. (tai. A. Vähätiisala, 
ennen Forsberg) 2 km it. Mouhijärven 
k. B3 71o. 

Väinölä, mt. (til.om. G. E. Micklin) 
Oulaisten pt.rssä; karj.hoit.koul. 

Väinölän tulitikkut., ks. Sortavalan 
teoll.lait. 

VUinölänniemi 1. Pappilanniemi, puisto 
Kuopiossa. 

Väistönsdkä B5 8r.i, jvi. 

Väisälä A4 5ka, virkat, (tai. J. Sö- 
derlund). 

* Väisälä A5 li - Salmi 14,4 m., - 
Toivola 7,2. 

* Välimaa I 4ka - Kujala 24, - Ni- 
kula 21,4 (vesitse), 18,7 (talvitie). 

Välimäki B6 8ko, rautakaivoksia (sy- 
vyys 15 — 41 m, käytännössä v:sta 1889) 
ja magneetillinen annoUislaitos (Puti- 
loffin tehdasos.yht.); 3,3 km pitkä rau- 
tatie Janaslahden last.paikkaan; n. 200 
työntekijää. Os. Impilahti. — Malmi 
kuljetetaan Putiloffin yhtiön rautateh- 
taaseen Viteleessä (Vidlits) 35 km ka. 
Salmen k. B7 4e. 

*Välivaara B6 6r.lä - Kitee 20, - 
Matkaselkä 10. 

Vanni (Svänni 1. Svenni), mt. (ni- 
mism. J. Selander) lähellä Tyrvään as. 
02 2i. 

Vänoxa 02 8ke, saari. 

Vänö-Kalkskär, kari 15 km et. Vänöstä 
02 81ä; loistomajakka ehdotettu raken- 
nettavaksi. 

Värlaksön A2 7r.lo, saari. 

Värri, mt. (talonpoik.säädyn puhe- 
mies K. Värri) 1 km p. Pöytyän k. 
02 4ke. 

Värrö 05 2ke, mt. (til.om. J. Pöy- 
hiö). 

Värtsilä B6 61u, raut.as.8 ynnä P» ja 
ravint. 

Värtsilä B6 61u, mt., rautat. (mas- 
uuni, valssi- ja teräslaitos), manuf.- 
tehd. ja konepaja (W. aktbol., pääom. 
1,875,000, ennen Os.yht. N. L. Arppen 
perill; V:n tehtaan isännöits. ins. F. 
Helsingius); 4 km pitkä haararata-^i^ 
(matkust.- ja tavaraliikenne); höyryl.- ^ 
lait. ja S*; toripäiv. kahdesti kuussa. 

— V:n tehtaanseurak. (oma pappi; rk. 
35, 971 as.) kuuluu Tohmajärven kun- 
taan. 

*F;n tehdas - Patsola 11, - Iljala 17, 

- Havu vaara 17 m., - Värtsilän as. 3, - 
ÖUölä 25 (talvitie). J^Ji^^^^,,^^^ 

Värtsilän olutt. (Hyvönen & NymanJ 
lähellä V:n tehdasta. 
Värfrjälä, ks. Verelä. 
Vastan-, Väster-.^ ks. Vestan-, Vester-. Digitized by Google 122 *VäsUU B3 8ke, kestik. ja Ppys.; - 
Järvenpää 16 hyv. m., - Hahma-Pörölä 
17,1 hyv. m., - Länkipohja 19,3 m. 

VäxWr C3 7ke, saari ja höyryl.lait. 

Vääksy (Vexiö L Vägsjö) C3 21u, 
mt. ja mylly (til.om. J. Eklund); vanha 
herrastalo. 

* Vääksy (Vääksy 1. Vägsjö) 04 Ike, 
kestik. ja höyryl.lait.; - Kurhila 9, - 
Vesivehmaa 9. 

Vääntelä (-nd-), mt. (talonpoika) 3 
km lä.lo. Liedon k. 02 6p. 

*Vääntäinen B3 4ke - Myllymäki 18,2 
m. h., - Puolimatka 11 m. h., - Paju- 
mäki 19 m. h. *Väätäjä II 7r.i - Pintamo 17 (talvi- 
tie 16), - Kariniemi 13,5, - Jussila 
18,5 (talvitie). 

Vörd, ks. Vöyri. 

Vöräborg, ent. vapaaherrakunta, jonka 
pääpaikka oli lähellä Karfsorin kylää 
B2 2p. 

VöyrI (Vörä) B2 2p, pt. (khl. 42, tk. 
33, rk. 11, 8,433 as., n. 650 suom., 
452 km2); pi, kun.lääk., apt., kirja- 
kauppa ja baptistiseurak. (26 henk.). 
Saha: Hellnäs. Kk.: Bertby, Koskeby 
(2), Kovjoki (P), Luotalahti, Rekipelto. i 
Ks.: Gulldynt, Vöräborg. Y. Ykskivi I 8ke, majakka ja luotsias. 

Ykspihlaja (Yxpila) A3 51ä, satama- 
as. (matkust. kesäaik.) 5 km Kokko- 
lasta; P' (kesällä) ja kesähuviloita. 

Ykspihlajan konepaja ja höyrys., ks. 
Kokkolan teoU.lait. 

Ykspää 05 4ke, mt. (kons. W. Ro- 
then perill.); korkkit. (Akt.bol. Wicander 
& Larson, Turku). 

Yldöis, ks. Yltöinen. 

*Yliaska II 5p - Lauri 16,5 (vesitse), 
14,5 (talvitie), - Torvinen 11, - Mat- 
tila 37,5; polku Kemijärven Hackmaniin 
harvoin käytetty, tavall. vesitse. 

Ylihärmä B2 2i, pt. (khl. 42, tk. 32, 
rk. 12, 3,366 as., 118 km»); P^. Mt.: 
Herrala. Kk.: k.kyl. 

Ylikannu>s, ks. Kannus. 

*Ylikarvia B2 7p - Tuorila 9. 

Ylikarvia 1. Sahako ski B2 7p, saha 
(astialautoja; maakaupp. J. W. Norr- 
g&rd). 

Ylikiiminki (Öfverki[i]minge 1. = suom.) 
n 71o, kpl. (khl. 46, tk. 26, rk. 42, 
2,138 as., 517 km»); pS. Kk.: k.kyl. 

Ylikitka II 8r.lu, jvi (229 m yli me- 
renpinnan, pinta-ala 219 km^). 

Yliknuuttila, ks. Knuuttila. 

YUkylä, ks. Yliskylä. 

YUköngäs II llu, koski. 

Yli-Lemu (-mo) 02 61ä, mt. (apt.om. 
H. W. Hjelt) 1 km it. Ala-Lemun ti- 
lalta 02 61ä. Os. Turku. 

YUmarkkif^-rkku, ks. Öfvermark. 

"^Ylimäki I 8p - Junes 15 m., - Yli- 
niva 17,5. 

*YUnampa II 51ä - Vikajärvi 22, - 
Hoikka 22. *YUniva I 8r.p - Ylimäki 17,5, - 
Vanhatalo 13. 

"^Ylipeijari B2 8p - Lohikoski 19,8, 
- Uusisalava 8,8 m. 

*YlipeteH II 61ä - Isola 29, - Muk- 
kola 23; Y:stä Saarivaaraan huono 
polku, tavall. kuljetaan vesitse. 

^YUromsi I 8p - Pesonen 11,9 m., - 
Piippola 18,5, - Saari 19,6. 

YUsimo 1 8r.i, kylä; P». 

Yliskylä L Ylik- (Öfverby) 03 51ä, 
rukoushuonealue, ent. kpl.; P^; tuleva 
raui.plf. 7 km Perniön tulevalta ase- 
malta. 

YUskylänkartano 03 51ä, mt. (til.om. 
J. E. Bergroth) lähellä Yliskylän k.; 
meij.koul. 

Ylistaro B2 2e, pt. (khl. 41, tk. 35, 
rk. 10, 9,518 as., 533 km^); Ppys. ja 
kun.lääk.; raut.as.* ynnä P^ ja S®. Kk.: 
Kitinoja, Lahti (2), Topparia. 

Ylistaro, kylä it. Kokemäen k. 02 
2ke; siinä vanhimpina aikoina Koke- 
mäenjoen suu ja Teijan kpki; ks. Malmi, 
Ulvila. 

YlisuoUjärvi H ör.ka, jvi. 

Ylitornio (öfvertorneä 1. = suom.) I 
61o, pt. (khl. 50, tk. 25, rk. 44, 4,048 
as.; Turtolan kanssa 4,100 km^); pi. 
Mt.: Porttimo. Safia: Kristineström. 
Kk.: k.kyl, Kainu. Ks.: Aavasaksa, 
Alkkula, Kuivakangas, Pekanpää. 

Ylivesi 05 4ke, mt. (veljekset A. ja 
J. Guvenius). Os. Viipuri. 

Ylivetdi, ks. Veteli. 

Ylivieska A3 6p, pt. (khl. 47, tk. 29, 
rk. 41, 5,949 as., 537 km«); apt. haa- 
raos.; raut-as.^ ynnä pi ja S'. Teollkdt: Digitized by Google 123 Ylivieskan höyrys. Ek.: k.kyl., Rau- 
daskylä (P). 

Ylivieskan höyrys. (Albert Wolff) 1 km 
it. Y:n kirkolta. 

Yllästuntv/ri I 41o, vuori (760 m). 

Yltöinen (Yldöis), virkat, (maamitt. 
P. W. V. Nandelstadh) 5 km et.ka. 
Piikkiön k. 02 6p. 

*Yläjärvi 06 41u - Sortanlahti 7, - 
Sakkola 15, - Noitermaa 24, - Vilak- 
kala 22, - Pyhäkylä 15. 

* Ylämylly B6 31ä - Joensuu 17,6, - 
Liperi 17, - Taipale 17. 

Yläne 02 4p, pt. (khl. 14, tk. 7, rk. 2, 
2,712 as., 313 km^); P». Mt: Huvitus, 
Kaidanojä, Tourula, Vanhakartano. La- 
sit.: Tourula. Kk.: k.kyl., Tourula, 
Uusikartano 1. Kaidanojä. Ks.: Turva. 

*r. - Kalela 21,2, - Oripää 22, - 
Löyttylä 24. 

Yläritakosken mylly (F. J, Beinikai- 
nen) Koitsanlahden kylässä B6 7e. 

Ylä-Säiniön höyrymylly (O. W. Harti- 
kainen) lähellä Sainion as. 05 4i. 

Ylä-Uuksu B7 4ke, kylä; putous 
(vuo kr. yhtiö Bergverka dktjbol. „La- 
doga"); sulkurakennus ja konehuone 
sähkövoiman siirtämistä varten Risti- 
ojan tehtaaseen. 

Ylöjärvi 1. Ylä- B3 7e, kpl. (tulee 
kirkkoh.kunnaksi 1900; khl. 16, tk. 12, 
rk. 20, 2,803 as., 194 km«); P». Mt: 
Lielahti (haararata), Niemi, Teevala; 
Mikkola, Mäkkylä, Ollila, Räikkä. Saha: Niemi. JKk.: k.kyl., Mutola. Ks.: Poh- 
janlahti (höyryl.lait.). 

♦r. - Mutala 13,3 hyv. m., h., - Tam- 
pere 13,8, - Nokia 18, - Kujala 22 m. 

YlönkyU, mt. (til.om. F. V. Eriks- 
son) 1 km p. Hirvilahden tilalta 02 
6r.lo. Os. Salo. 

Ylöakartano 03 2i, virkat. (tU.om. 
W. Norrm^n); meijeri. 

Ypperi 1. Yppäri A3 41ä, kylä; sota- 
tapp. huhtik. 16 p. 1808. 

* Ypäjä 03 31ä, rautas.» ynnä pi ja 
S8; - Kallio 9. 

Ypäjän pt., ks. Perttulan kpl.; Y:n 
kirkonkylä, Perttulan k.kylässä olevan 
P':n virall. nimi. 

"^Yrjämä A3 2p - Soini 21,4, - Oulu 
42,8 (talvitie). 

* Yrjölä B3 7i - Kekkoinen 18,2, - 
Polso 13,3. 

Yrjölä, mt. (rouv. J. Winter) 2 km 
Mulon plformulta B6 3ke. 

Yskelä 1. Karilanmaa 04 lp, mt. (tai. 
W. Rantanen). 

Yskjärvi 06 3e, jvi. 

Yttergrund B2 5e, loistomajakka ja 
luotsias. 

Ytterrmrk B2 3ke, kylä; P». 

Yttersundom B2 Ike, kylä; Ppys. 

Ytteruddskär, luotsias. 2 km lo. Kais- 
kenkarin majakasta A2 7r.i. 

Yxpiktj ks. Ykspihlaja. 

Yxpää, ks. Ykspää. 

Yyteri (Ytterö) B2 7e, mt. (taloll. 
leski M. Yyteri). A. Äbo, ks. Turku. 

Äby, mt. (til.om. W. Forsiuksen pe- 
rill.) 1 km et. Pirlahden tilalta 04 5i. 

Äfva C2 51u, saari. 

Äggelby, ks. Oulunkylä. 

Äland, Älandshaf, ks. Ahvenanmaa, 
-meri. 

Aminne, mt. ja tiilit. (rakennusmest. 
K. Wilkman) 2 km ka. Finnsin kestik. 
03 6e; höyryLlait. 

Aminne, mt. (Fiskarsin os.yht.) 1,5 
km. lo. Aminnef orsin rautatehtaalta 
03 7r.p. Os. Karja. 

Aminne^ ks. Haarajoki, Joensuu. 

Aminndxyrg B2 Ike, mt. 

Aminnefors 03 7r.p, rautat. (teräs- 
laitos ja levyvalmistus; Fiskars akt.bol.). 
Oa. Karja. Arnossa B2 le, kylä; baptistiseurak. 
(371 henk., suurin Suomessa). 

Anäs, ulkotalo ja juustomeij. (toimi- 
nimi A. Ahlström) 5 km p. Ruotsin- 
pyhtään k. 04 6p. 

Asgdrda 01 6r.lä, kylä; A:n vuoret 
ynnä huippu Orrdalsklint (132 m, kor- 
kein Ahvenanmaalla). 

Assätra, ks. Sairiala. 

*Asvik A3 7p - Bjong 17,6, - Löf- 
backa 15. 

Avensor 1. -sar 02 5ke, saari ja kylä, 
jossa 2 kalkkitehdasta. 

Avik 03 31o, mt. ja saha (til.om. 
Aug. Haggren, ennen öadolin-suku). 

Avik, ks. Huilu. Digitized by Google 124 A. Ähtäri, ks. Ätsäri. 

Ähtävä (Esse) A3 71ä, raots. pt. (khl. 
43, tk. 32, rk. 11, 2,649 as., 231 km»); 
P*; baptistiseurak. SaTta: Finnholm. 
Kk.: k.kyl. 

Ähtävänjoki (Esse ä) A3 7lä; pituus 
140 km, leveys alajuoksussa 25—40 m. 

Äijälä, mt ja meij. (tai. A. Heer- 
man) 5 km lo. Muurlan k. 03 51ä. 

Äijälä, mt. (til.om. J. Törnroos) 3 km 
it.ka. Jyväskylästä; Ä:n saha = Kuok- 
kalan saha. 

Äijälänsalmi, salmi lähellä Kuokka- 
lan sahaa B4 5ke. 

Äikäs, mt. (til.om. K. Paul) 9 km 
lä. Kavantsaaren as. 05 4i. 

Äimesvesi B5 5r.i, jvi. 

Äitsaari 05 2p, saari. 

*Äkläjärvi 1. Äg- B7 2ke - Aitta- 
koski 17, - Ristisalmi 19. 

Ämmä A5 2p, rautat. (tehtom. Rob. 
Akerblom, ennen yhtiö „The Finland 
Oharcol Iron Works Oomp."); ei käyn- 
nissä. 

Ämmä A5 3e, koski (putous 5,4 m); 
sulku lähellä Kajaania. — Ä:n ja Koivu- 
kosken sulkujen pituus 95 m, loivuus 
9,2 m. 

Ämmän saha, ks. Kajaanin teoll.lait. 

Ämmän koski, lähellä Varkauden rau- 
tat. ja 1 km lu. Taipaleen kanavasta; 
putous 5,5 m. 

Änettijärvi A6 31u, jvi. 

Änettikoski A6 31ä, koski. 

Ängeslevä A4 Ike, kylä; meijeri (yh- 
tiö) ja meij.koul. (joht. H. Toppinen). 

ÄngesUvänjöki A4 le, joki. *Ännikänniemi B6 7ko, kestik. ja 
höyryl.lait.; - Latvasyrjä 12, - Höksälä 
17,5, - Ristlahti 18. 

Änäkkälä A4 71ä - Katajamäki (Haapa- 
järvellä) 18,5, - Aho 13,7, - Kataja- 
mäki (Pihtiputaalla) 19,5. 

Ä.ppelö 01 5p, saari. 

Äransgrund 03 8r.i, loistolaiva. 

Ärjänselkä A4 4r.i, järvenselkä. 

ÄtsäpI 1. Ähtäri (Etseri) B3 4r.lä, pt. 
(khl. 44, tk. 37, rk. 20, 5,418 as., 407 
km«); Ppys. Teoll.lait,: Inha, Ryöttö, 
Ätsärin puuhiomo. Kk.: k.kyl., jiylly- 
mäki, Niemisvesi, Paranne, Ätsärin- 
ranta. Ks.: Inha. 

Ätsärin puuhiomo ((?. A. Lönnqvist, 
Tampere) 4 km et.lo. Ostolan as. 

Ätsärinjärvi B3 41ä, jvi (155 m). 

Äyhö, mt. (til.om. I. Rosendahl) 4 
km itko. Raumalta. 

Ä;yräpää, khl. 25; tk. 44. 

Äyräpäänjärvi 06 3ke, jvi. 

Äyräpäänselkä, vedenjakaja-ylänkö, al- 
kaa Saimaasta ja kulkee Joutsenon, 
Jääsken, Antrean, Heinjoen, Muolan ja 
Kivennavan pitäjien kautta Inkerin- 
maalle. 

Äyskoski B4 2ke, virta. 

Äänekoski B4 3ke, koski (7 m); puu- 
hiomo, pahvit, ja konepaja {Ä. akt.bol. 
— Ä:m os.yht., Tampere, toimeenpan. 
joht. E. Hammarin, ..pääom. 300,000); 
pi ja höyryl.lait.; Ä:n kansanop. ja 
emäntäkoul. lähellä koskea. Rautatie 
ehdotettu rakennettavaksi Suolahden 
asemalle. 

Äänekosken höyrys. (til.om. Kalle Pii- 
lonen) et. Ärkoskesta, Kuhnamojärven 
rannalla. Ö. ödkarby 01 5r.i kylä; Ppys. ja höy- 
ryl.lait. 

*öfverby 03 6e - Bobäck 12,3 m., - 
Bollstad 16 m., - Finns 15 m. 

öfverby, ks. Yliskylä. 

öfverkiiminge, ks. Ylikiiminki. 

Öfvermark 1. Ylimarkki 1. -kku (Öf- 
vermark) B2 3ke, ruots. pt. (khl. 40, 
tk. 34, rk. 9, 3,340 as., 193 km«); P^ 
ja apt. Kk,: k.kyl. Ks.: Granfors. öfvertomed, ks. Ylitornio. 

öfvervetU, ks. Veteli. 

öfverö 01 6e, saari. 

*öllölä B6 4e - Eimisjärvi 12,5 (tal- 
vitie), - Korpiselkä 22, - Värtsilä 25 
(talvitie). 

öllölänjoki B6 4ka, laskee Loitimo- 
järveen. 

ömossa, ks. Metsälä. Digitized by Google - Godby 16,3, - 
Granboda 17,1, *önningebj/ Cl 5r.i 
Maarianhamina 11,9, 
- Emkarby 15,3. 

ömevik, ks. Paajala. 

östand C2 8p, kylä; mt. (merikapt. 
B. M. Hagman). 

österboUen, ks. Pohjanmaa. 

österby, virkat, (til.om. H. Böning) 
2 km p. Tammisaaresta. 125 

österhankmo, ks. Koivulahti. 

östermark, ks. Teuva. 

ösfermi/ra, ks. Seinäjoki. 

östersjön, ks. Itämeri. 

öatersundom C4 51ä, rukoushuone- 
alue, käsittävä osia Sipoon ja Helsin- 
gin pitäjistä; mt. (maanvilj.neuv. G. 
Borgström). Os. Helsinki. 

österön, ks. Vesterön. Digitized by CjOOQIC Teollisuuslaitoksia kaupungeissa 

ja niiden 

läheisyydessä. 

Muist. 

1) Minkälaatuiset teollisuuslaitokset ovat otetut alla olevaan luetteloon, 
ks. Selityksiä hakemiston alussa. 

2) Kursiivikirjaimilla on painettu kaikki toiminimet; samalla merkitsevät 
nämä asianom. toiminimien omistamia teollisuuslaitoksia silloin, kun erityistä 
tehtaannimeä näiden ohella ei ole mainittu. Hamina. 

Höyrymylly: A. W. Meijer (omist. kaupp. 

A. W. Meijerin perilL). 
Oluttehdas: A, E. Bask. 

Läheisiigdessä: 

Tervasaaren 1. Haminan höyrysaha: 
Bröder Aladin (omist. K. ja A. Ala- 
din). 

Ks. Kistniemi, sivu 87. Hanko. 

Jäähdytyslaitos ulosvietävän voin ja 
metsänriistan käsittelyä varten: Frt/s- 
nmgsakt.bol. i Hangö (toimeenpan. joht. 
kaupp. M. Lignell, pääom. 100,000). 

Kirjapaino: Hangö tryckeri- o. tidninga- 
akt.hd, (isännöits. A. Holmberg, maks. 
pääom. 9,000). 

Kivenhakkuulaitos : Akt.hol. Granit (joh- 
tokunnan puheenjoht. prof. E. R. 
Neovius, maks. pääom. 391,000). 

Valtionrautateiden konepaja. 

Voiastiatehdas : Akt.bol, Agroa (toimeen- 
pan. joht. Arthur H. Borgström, pää- 
om. 100,000). Läheistjtidessä: 

Hangon tiilitehdas: Odbriel EkTtohn (0,6 

km kpgista). 
Höyrysaha ja puusepäntehdas: Han^ö 

dngsdg db anickeri (omist. A. Dahl- 

berg, G. Ekholm y. m.). 
Höyrysaha, puusepän- ja valkeanvirike- 

tehdas: Martin Lignell (uusi; 3 km 

ko. Hangosta). 
Meijeri: Hangö mejeri (omist. A. H. 

Borgström). 
Ks. Dynamiittitehdas, sivu 6. Heinola. 

Höyrysaha : Koakensaari hoi. (omist. Hei- 
nolan polttimo- o s.yht. ja ins. G. A. 
Appelberg). 

Oluttehdas: F. Lematröm, 

Väkiviinatehdas : Heinola bränneri akt.bol. 
(johtok. ins. G. A. Appelberg, pääom. 
80,000). Läheisgt|des8ä: 

Polttimo: Heinola bränneri akt.bol. 
Ks. Koskensaari, sivu 43. Digitized by Google 127 Helsinki. 

Ajokalutehtaita: Akt.hol. Spennerts sadd- 
& äkdoTiafabr.; Westerdahl <& Forström 
(omist. A. A. Forströmin konkurssi- 
pesä). 

Asfalttdtehtaita: M-.fora asfaltakt.bol. (toi- 
meenpan. joht. kaup.neuv. P. Chme- 
lewski, pääom. 200,000); H.-fors as- 
falUakfltfabr. (omist. J. E. Cron- 
yallin perilL); AUks. Pelander; Sand- 
ttdds teknifika a^faltfaJbr. (omist. G. 
Nordgren ja K. A. Grönholm); m'ic- 
km & C:o (omist. tehtail. H. Wilcken 
ja ins. E. Degerholm). 

Etikkatehdas : iST/or^ nya ättiksfabrik. 
Ida Poschner. 

Harja- ja sivellintehdas : C. E. Lindgren. 

Hattutehtaita: Finaka strä- och filthaU- 
faJbr.dkt.hol. (isännöits. P. Pagh, pää- 
om. 50,000); Joh. WeckseU (omist. A. 
Weck8ell); — H.fors hattmanufaktur' 
akt.hol. (pääom. 100,000; perustetaan). 

Hiilihappotehdas: Finska kolsyreindtistri 
akt.hol. (toimeenpan. joht. E. W. Lin- 
dewald, pääom. 120,000; tekeillä). 

Höyry-kirjansitomoita, ks. Kirjansito- 
matehtaat. 

Höyryleipomoita: K. M. Brondin (omist. 
rouv. W. S. Brondin); Akt.hol. H:for8 
dnghageri (isännöits. E. Schumacher, 
pääom. 65,000). 

Höyrymylly: Andrej Piräjeff. 

Höyry-puusepäntehtaita : Rich, Heim- 
herger; J, O. Norhäck; Sandvikens akt. 
hoi. (toimeenpan. joht. asess. U. Kur- 
tin, pääom. 250,000); Sömäs snickeri 
akt.hol. (toimeenpan. joht. A. G. Da- 
nielsson, maks. pääom. 550,000); Hd- 
aingin puuaeppätehdaa oa.yht. (joht. 
toht. K. A. Brander y. m., pääom. 
30,000). 

Höyrysahoja: Samdvikena akt.hol.; Sör- 
näisten 1. Nätholman höyrys. (omist. 
Sömäs anick.akt.hol,); — ■ H:fora dngved- 
adgs akt.hol. (uusi). 

Kaakelitehtaita: WUh. Andat^na fabr. 
akt. hoi. (isännöits. O. Andst^n, pääom. 
500,000); Akt.hol. Oräsvikena käkd- 
fdbrik (toimeenpan. joht. kaup.neuv. 
P. Chmelewski, maks. pääom. 75,000). 

Kaasutehdas: OaalyaningaaktJbol. i H:fora 
(isännöits. luutn. T. v. Frenckell, 
pääom. 1,000,000). 

Kalansayustustehdas : Kriatineholma fiak- 
rökeri, A. F. Hagdberg. 

Kalkkiuuni: H:fora kalkttgna akt. hoi. (toi- 
meenpan. joht. kolleegineuv. A. W. 
Lindfors, maks. pääom. 110,000). 

Karamellitehtaita: N. Bonadrof; Karl 
Fazera konditori & chokoladfabr,; Knut Hildana karamellfaibr.; Karamdl-f cho- 
kolad- & marmdadfdbriken, Weaterlund 
& C:o (omist. F. W. Westerlund ja 
F. Degerstedt). 

Kattohuopatehtaita, ks. Asfalttitehtaat. 

Kemiallisia tehtaita, ks. Teknokemialli- 
set tehtaat. 

Kiiltolakkatehtaita, ks. Teknokemialli- 
set tehtaat. 

Kirjansitomatehtaita: Oa.yht. Weilin & 
Oööa dktjbol.; Ängbokbinderifabriken Fe- 
nix (omist. arkkit. R. Bjömberg). 

Kirjapainoja* J. C. FrenckeU & San 
(omist. asess. W. ja luutn. T. v. 
Frenckell); M.fora acddenatryckeri Bob. 
A. Salzenatein; Akt.hol. H.fora central- 
tryckeri (isännöits. hovineuv. W. 
Westzynthius, maks. pääom. 75,000); 
Helaingin aucmal. aanomalehti oa.yht. 
(joht. varatuom. J. Svanljung y. m., 
maks. pääom. 148,800; Päivälehden 
paino); Hufvudstadsbladetin uusi pai- 
no {Hufvudstadabiadeta akt.hol.; toi- 
meenpan. joht. maist. A. R. Frenc- 
kell, maks. pääom. 260,000); Victor 
Petteraaon & C:o tryckertaktbol. (toi- 
meenpan. joht. sanomal. toim. P. Hj. 
Olsson, maks. pääom. 85,000); Keis. 
Senaatin paino; J. Simdii arfvingara 
hoktryckeriakt.hol. (toimeenpan. joht. 
neiti E. Chydenius, pääom. 150,000); 
Sttomal. kirjalliauuden aev/ran kirja- 
painon oa.yht. (isännöits. maist. V. 
Löfgren, pääom. 340,000); Tidminga- 
och tryckeriakt.hol. i H.fora (toimeen- 
pan. joht. pormest. E. Öhman, maks. 
pääom. 100,000; Nya Pressenin paino); 
Aktjbol. F. Tilgmanna bok- och aten- 
tryckeri aamt kenUgrafi; Oa.yht. Weilin 
& Oööa aktjbol. 

Kivennäisvesitehtaita : Edvard For^)erg 
& Comp.; Aug. Ludv. Hartwall; H.-fora 
nya läakdry eka fabr. (omist. merikapt. 
K. M. Björklund); K. A. Sumdbäck 
(omist. rouv. A. Sundbäck); Aug, 
Tillandera mineraZvattenfaibr. (omist. 
rouv. A. Tillander). 

Kivipainoja: Gh^at. Arvidaaona Utogra- 
fiaka ateUer; F, Liewendala lithogr. 
tryckeri (omist. G. R. Liewendal); 
Akthol. F. Tilgmanna bok- och aten- 
tryckeri aamt kerrdgrafi (toimeenpan. 
joht. E. Tilgmann, pääom. 400,000); 
Oa.yht, Weilin dh Oööa akthol. (toi- 
meenpan. joht. leht. K. G. Göös, 
pääom. 500,000); Akt.hol. LUiua & 
Hertssberg (toimeenpan. joht. kapt. K. 
Lilius ja hra H. Hertzberg, pääom. 
250,000). 

Konepajoja: O. E. Berggrena mekaniaka 
verkatad; Oaalyaningaakt.bol. i H:fora 
(m. m. vesijohtoputkia); Fabrikaakt. Digitized by Google 128 hoi. Orahn & Krause (m. m. vesi- 
johtoputkia; joht. tehtail. P. W. 
Grahnjakons. K. Stockmann, pääom. 
30,000); H.fors skeppsvarf & mek. verk- 
stad, Hennan Jäderholm (kiinteimistöt 
omistaa H.fors varfs- och fabriksakt, 
loi., toimeenpan. joht. P. Sinebry- 
choff, maks. pääom. 500,000); Rob. 
Huber (m. m. vesijohtoputkia); Ma- 
skin- och hrdbyggnadsoMM, (isän- 
nöits. ins. K. Söderman, maks. pää- 
om. 600,000); A. A. Nyman (m. m. 
kalustoja sairaaloihin); Äkt.hol. Sand- 
vikens sk&ppsdocka och mek. verkstad; 
Seppolan konepaja (Juho Nissinen); 
J. D. Stenberg & Söner (omi st. ins. 
A. Stenberg); John Stenbergs maskin- 
fabriksakt.bol. (isännöits. ins. H. Lin- 
deberg, pääom. 300,000); Valtion- 
rautateiden konepaja. 

Kummitehdas : Suomen gummitehd.os.yht. 
(toimeenpan. joht. ins. K. Thulin, 
pääom. 100,000; tekeillä). 

Kylttitehdas: Josef Jonssons skyltfäbrik, 
H:fors filial (esimies V. Castegren). 

Laivatokka: Akt.bol. Sandvikens skepps- 
docka och mekaniska verkstad (toimeen- 
pan. joht. ins. E. Bergroth, pääom. 
400,000). 

Laivaveistämöitä : H.fors skeppsvarf db 
m£k. verkst., Herman Jäderholm; Ma- 
skin- och hrdbyggnadsakt.bol.; J, D. 
Stenberg db Söner. 

Lakka- ja kiilto lakkatehtaita, ks. Tekno- 
kemialliset tehtaat. 

Leipomoita, ks. Höyryleiporaot. 

Liimatehdas, ks. Luujauhotehdas. 

Litograafisia laitoksia, ks. Kivipainot. 

Luujauho- ja liimatehdas : Munkhohnens 
akt.bol. (toimeenpan. joht. kaupp. M. 
Hallberg, pääom. 450,000). 

Läkki- ja levysepäntehdas : O. W. Sohl- 
berg. 

Makkaratehtaita: G, A. Lentz; J, Neu- 
mann; A. O. Seeck. 

Marmelaatitehtaita, ks. Karamelliteh- 
taat. 

Marmoriittitehdas : Fvnska marmorit- 
qkt.bolaget (toimeenpan. joht. ins. C. 
Östman, pääom. 100,000; peruste- 
taan). 

Mylly, ks. Höyrymylly. 

Nahkatehdas: Munkholmens akt.bol. (pe- 
rustetaan). 

Nyörinpunomatehdas: K. W. Rosenberg. 

Oluttehtaita: Nya aktidyryggeriet (toi- 
meenpan. joht. kaupp. A. Palmroos, 
pääom. 300,000); Akt.bol. P. Sine- 
brychoff (toimeenpan. joht. P. Sine- 
brychoff, pääom. 3,600,000). 

Paitatehtaita: Enoch Westergr6nin paita- 
tehd. (omist. rouv. I. L. Westergr6n); Helsingin paitatehd. (neiti H. E. Wik- 
lander). 

Paju- ja rottinkitavaratehdas : V. v. 
Wright 

Panimoita, ks. Oluttehtaat, Portteri- 
tehdas. 

Portteritehdas: G. A, Röbsahm (omist. 
O. F. Weckström). 

Punssi- ja viinitehtaita: Carl Bergroth; 
G. O. Lindgren Nya svenska pounsch- 
fäbriken; J. G. Maexmontan, Ernst 
Nyberg db G:o (omist. E. Nyberg); 
Axel Pihlgren; Akt.bol, J. H WickeL 
(toimeenpan. joht. W. Wickel, maks. 
pääom. 292,000). 

Puusepäntehtaita, ks. Höyry-puusepän- 
tehtaat. 

Eautasänky tehdas : Finska jernsängs- 
faJbriken Emil Rehnberg. 

Rulla kartiinitehdas : Sandudd tapetfa- 
briks akt.bol.; Sven Strindberg (myöskin 
peilejä ja kullattuja listoja). 

Ruumiinarkkutehdas : Frans J. Holm- 
grens likkistfabr. (omist. neiti H. Kar- 
sten). 

Sahoja, ks. Höyrysahat. 

Saippuatehdas: H.fors tvdlfdbr., inneh. 
J. Eichinger. 

Sateenvarj O tehdas : H.fors paraply- och 
parasollfdbr. (omist. W. Jepsen). 

Satulantekijän tehdas : Aktjbol. Spennerts 
sadd- db dkdonsfabr. (toimeenpan. joht. 
C. Fr. Spennert, maks. pääom. 50,000). 

Saviruukkitehtaita : Gamla murbruks- 
faJbr. Edv. Almqvist; Nyman db Halo- 
nen; Julius Tallberg. 

Sementtivalimolta : H.fors cementgjuteri- 
akt.boL (rahaston hoit. kaup.neuv. P. 
Chmelewski, teknillin., toimeenpan. 
joht. ins. E. Ridderstad, maks. pää- 
om. 25,000); Nyman & Halonen; IVUc- 
ken db G:o. 

Sikuritehdas : H.fors dngcikoriefabr. G. Sivellintehdas, ks. Harjatehdas. 

Sokuritehtaita : Tölö sockerbruks akt.bol. 
(isännöits. maist. G. Federley, pää- 
om. 1,600,000); G. Strömberg (pala- 
sokuria ja siirappia; tekeillä); M. E. 
Fazer db G.v (perustetaan). 

Suklaatehdas: Karl Fazers konditori db 
chokoladfabr.; — ks. Karamellitehtaat. 

Tapettitehdas : Sandudd tapetfaJbriks akt. 
bol. (isännöits. kun.neuv. F. W. Grön- 
qvist, pääom. 300,000). 

Tehdas sähkövalaistusta varten: H.fors 
elektriska beVysnings akt.bol. (toimeen- 
pan. joht. ins. H. Mäkiin, maks. pää- 
om. 100,000). 

Tehtaita sähkökoneiden valmistamista 
varten: GoUfr. Strömberg (myöskin 
dynamokoneita); Dan. Joh. Wad^ns Digitized by Google 129 elektriska aifär (telefooneja); Finska 
elektriska akt.hol. (toimeenpan. joht. 
ins.' G. Zitting, pääom. 300,000; te- 
keillä). 

Tehtaita yesijohtopntkien valmistamista 
varten, ks. Konepajat. 

Teknokemia! lisiä tehtaita: Emil Björ- 
kdls tekniska fabr.; H.fors teknokemi- 
ska laboratorium, tUlhörigt Finska fä/rg- 
& femiasfabriksaktJbol.; H.-fors tekni- 
ska fabr. (omist. M. Krook; kiilto- ja 
väkiviinalakkaa); Sandndds tekn. as- 
faltfaJbr. (kiilto- ja väkiviinalakkaa). 

Telefoonitehdas, ks. Tehtaat sähkö- 
koneiden valmistamista varten. 

Teurastuslaitos : H:fors slagtinrättnings- 
dktJbol. (toimeenpan. joht. J. E. Hack- 
lin, pääom. 60,000). 

Tislaustehtaita, ks. Väkiviinatehtaat. 

Tupakkatehtaita: H. Borgström J:r to- 
haksfäbr. (omist. kanp.nenv. L. Borg- 
ström); Tobaksfäbriken Kronan i H:fors 
(omist. asess. E. KjöUerfeldt); Tur- 
kiska tobaksfabr. Ottoman St. St. Stoc- 
kus; Aktbol. Tollander & Klärichs to- 
baksfabr. (toimeenpan. joht. arkkit. 
H. E. Sauron, pääom. 225,000). 

Turkkitavaratehdas: J. F, Lundqvist 
(omist. Anton ja Aug. Lundqvist). 

Veneveistämö : Aktbol. Blekholmens varf 
(toimeenpan. joht. varatuom. G. Hjelt, 
pääom. 76,000). 

Viinitehtaita, ks. Punssitehtaat. 

Villakehruutehdas : H.-fors spinneri akt. 
bol. (isännöits. ins. U. Donner, pää- 
om. 335,000; tekeillä). 

Villatehdas: H:fors ylle fabr. akt. bol. (toi- 
meenpan. joht. ins. O. Donner, pää- 
om. 550,000; uusi). 

Virvotusjuomatehtaita, ks. Kivennäis- 
vesitehtaat. 

Väkiviinatehtaita: Fredr. Edv. Ekbergs 
spritfabr. akt.bol. i H.fors (toimeen- 
pan. joht. toht. W. Juslin, maks. 
pääom. 120,000); Maexmontans sprit- 
akt.bol. (toimeenpan. joht. S. G. Fryck- 
man, pääom. 100,000); Nääs sprit- 
fabr. akt.bol. (toimeenpan. joht, vara- 
tuom. G. Ehrnrooth, pääom. 400,000); 
Samdviks spritfabr. aktJbol. (toimeen- 
pan. joht. toht. W. Juslin, pääom. 
400,000). 

Väri- ja vernissatehtaita : Finska färg- 
& femissfabriksakt.bol, (toimeenpan. 
joht. U. Lönnholtz, pääom. 150,000); 
H: for s färg- Sb femissfabr. Ullrich., 
Anderz4n & C:o; Sandudd tapetfabr. 
akt,bol ; Fä/rgfabriksaktbd. Golor (isän- 
nöits. E. L. Wasenius, maks. pääom. 
20,000; uusi; m. m. lyijy mutaa). Läheisyi^deasä: 

Konepaja: Fdbriksakt.bol. Ilmarinen (Her- 
manni I:ssä; tehnyt vararikon). 

Kutomo ja värjäyslaitos : Akt.bol. H:fors 
mekaniska väfveri (toimeenpan. joht. 
kaupp. O.Kjällmanson, pääom.500,000; 
uusi; lähellä Vanliaakaupunkia). 

Nahkatehdas: E. F. Roslund (höyryllä 
käypä; Toukolassa). 

Oluttehtaita: Aktbol. Norra bryggeriet 
(toimeenpan. joht. kaupp. A. Björk- 
man, pääom. 150,000; Toukolassa); 
Sörnäs akt.bryggeri (toimeenpan. joht. 
E. W. Lindewald, pääom. 350,000; 
olutta ja portteria). 

Porsliini-, kaakeli-, fajanssi- ja terra- 
kottatehdas: Arabia aktiefabr. (isän- 
nöits. G. Herlitz, pääom. 1,000,000; 
4 km p. Helsingistä). 

Ks. Brobacka, sivu 5, Kröckellin olutt., 
sivu 44. 

Hämeenlinna. 

Höyrymylly : H. Heino. 

Kirjapainoja : Akt.bol. Hämäläinen (joht. 
maist. A. W. Lindgren y. m., maks. 
pääom. 25,000); Hämeen Sanomain 
osyht. (toimeenpan. joht. faktori A. 
W. Leinonen, pääom. 7,000). 

Nahkatehtaita: J. F. Ahlgren; H. A. 
Orönlu/nd (omist. rouv. M. F. Grön- 
lund). 

Oluttehtaita : Hugo Bastman; C. O. Saxe- 
lins ölbryggeri och vattenfabr.; J. F. 
Schmausser. 

Polttimo : Häm^ensaari bränneri- & sprit- 
fabr. akt. bol. (joht. N. Novoschiloff y. 
m., pääom. 203,000), 

Tupakkatehdas: Gust. B. Fältmars & 
C:o (omist. G. R. Fältmars). 

Verkatehdas : Hämeenlinnan verkatehd. 
os.yht. (joht. kamarineuv. G. W. 
Liukkonen y. m., maks. pääom. 
350,000). 

Väkiviinatehtaita : Hämeensaari bränn. 
& spritfabr. akt. bol.; J. F. Schmausser. 

Lähei8t|i|de88ä: 

Hämeenliijnan höyrysaha : kaup.neuv. 
Aug. Eklöf. 

Iisalmi. 

Luuniemen höyrymylly, -saha ja voi- 
astiatehdas: Joh. Puustinen. 

Oluttehdas: Iisalmen oluttehdas os.yht. 
(toimeenpan. joht. Gust. Ignatius, 
pääom. 60,000). Digitized by Google 130 Joensuu. 

Kirjapaino: Joensuun kirjap. os.yht. 
(isännöits. reht. D. A. Walle, pää- 
om. 8,000). 

Oluttehdas : JSasaniemen oluttehd. (omist. 
Petter Parviainen & C:o ja K. Par- 
viainen). 

Läheisi) todessa: 

Karsikon höyry s. B6 3ke: Gustaf Ceder- 
berg d: Co. 

Kukko sen saaren laivaveistämö : Egerton 
Hvhbard & C:o (1 km et. Joensuusta). 

Penttilän laivaveistämö, höyrymylly ja 
-saha : Gustaf Cederberg & C:o (0,5 km 
it. Joensuusta). 

Ks. Utra, sivu 111. Jijoäskijlä. 

A. Fredrikson' in lakki- ja kravattitehdas. 
Kirjapainoja: J.kglän kirjap. os.yht. 

(isännöits. leht. J. Länkelä, maks. 

pääom. 41,000); Sanomalehden os.yht. 

Keski-Suomi (toimeenpan. joht. tuom. 

Th. Lilius, maks. pääom. 22,676). 
Oluttehdas : J:kylä bryggeri akt.bol. (isän- 
nöits. kaup.neuv. J. Johnson, pääom. 

200,000). 
Polttimo ja väkiviinatehdas : J.kylän vii- 

nakeittiöos.yht. (isännöits. kaup.neuv. 

Joh. Parviainen, pääom. 150,000). 

Läheisq edessä: 

Kankaan perkamentti- ja paperitehdas 
64 5p: Akt.bol, Kangas (toimeenpan. 
joht. kaupp. B. Björkman, Tampere, 
isännöits. H. Pilack, pääom.1,000,000); 
haararata. 

Konepaja ja telakka: leht. J. Länkelä. 

Korkeakosken höyrys. : J:kylän viina- 
keittiöos.yht (2 km et. J:ky Iästä). 

Tourulan nahkatehdas (omist. kaup.neuv. 
Joh. Parviainen). 

Ks. J:kylän pt.:n teoll.lait. 

Kajaani. 

Kalanpyydys- ja turkkitavaratehtaat 
sekä kivenhiomo: Herman Renfors 

, (osa Tulliniemellä). 

Ämmän saha: toiminimi J. W, Snell- 
man G:son (Oulu). 

Kemi. 

Ks. Kemin pitäjän teoll.lait. Kokkola. 

Oluttehdas : GamZakarldn/ l>lbryggeri, Carl 

Joh. Forsin. 
Polttimo: Q amlakarleby ängbränneri dkt. 

bol. (toimeenpan. joht. K. Nyström, 

pääom. 60,000). 
Ykspihlajan höyrysaha: Trävaruaktbol. 

Yxpila (isännöits. K. Ström, pääom. 

100,000). 
Ykspihlajan konepaja: Veljekset Friis 

(omist. T., J. ja M. Friis). 

Läheisgydessä: 

Tulitikkutehdas: Gamlakarld)y tändsticks- 
fabrik (omist. A. ja J. Björklund) 
0,5 km it. kpgista. 

Kotka. 

Kirjapaino: Kotka tryckeriakt.bol. (joht. 

H. Hultin y. m., pääom. 17,200; 

uusi). 
Konepaja: Akt.bol. W. Gutzeit & C:o. 
Lasitehdas (ikkunalasia): C. H. Ahl- 
qvist (vuokrannut toiminimi Kotka 

gUtsbruk F. A. Collin). 
Oluttehtaita : Kotka dngbryggeriakt.bol, 

(isännöits. M. Sudel, pääom. 150,000); 

Homnsaaren panimo-os.yht. (pääom. 

150,000; perustetaan). 
Puuteollisuustehdas (metyylialkohoo- 

lia, etikkahapp oista kalkkia, tervaa, 

puuhiiltä y. m.): Finska träindustri- 

akt.bol. (isännöits. infi. S. Heide, maks. 

pääom. 925,000). 
Sahoja: Hietasen höyrys. {Paul Wahl 

& C:o^ Viipuri) ; Hovinsaaren höyrys. 

(hovineuv. August Fellman, Lahti); 

Kotkan höyrys. (kaup.neuv. C. Ä 

Ahlqvist, Hamina); Norjan höyrys. 

(Akt.bol. W. Gutzeit & Co, joht. kons. 

Chr. Holst, Kotka, y. m., pääom. 

2,000,000). 
Väkiviinatehdas : Kotka spritfabriks akt. 

bol. (toimeenpan. joht. kaupp. 'W. 

Bogdanoff, pääom. 50,000). 

Läheisijijdessä: 

Puuteollisuustehdas (Hallan saarella): 
Finska träindustriakt.bol. 

Tiilitehdas: Kotka tegelbruksakt.bol. (pää- 
om. 90,000, 2 km Jumalniemen sa- 
halta). 

Ks. Kymin pt.:n teoll.lait. 

Kristiinankaupunki. 

Höyrysaha : Kristinestads dngsdg (omist. 
kaup.neuvokset E. Alf. Tötterman ja 
A. Carlström). Digitized by Google 131 Konepaja: Kristinestads mekaniska verk- 

stad (omi st. J. W. Olin). 
Oluttehtaita: Norra hryggeriet (omist. 

G. Hyden); Turha hryggeri (omist. 

H. B&ge). 
Väkiviinatehtaita : Konrad Sundman; 

Bruno Wendelin. 

Kuopio- 
Höyrymyllyjä : Gust. Baninin perilliset ; 
Osakeyhtiö Sampo Kuopiossa (isän- 
nöits. O. Kosonen, maks. pääom. 
30,000). 

Kirjapainoja: O. W. Backman; Kuopion 
uuM kirjapaino (omist. K. ja P. Bro- 
feldt sekä E. Wainio). 

Konepajoja: Työväen konepajaos.yht. (pää- 
om. 50,000); Valtionrautateiden kone- 
paja. 

Oluttehtaita: Niiralan olutt. (D. Keinä- 
sen periUiset, omist. E. J., H. S. ja 
A. J. Blästedt); Lahdentaan olutt. 
(C* A, Clar^us); Oust. Baninin peril- 
liset. 

Polttimoita ja väkiviinatehtaita: Kuo- 
pio bränvinsbränningsakt.bol. (isännöits. 
C. G. Grönholm, pääom. 150,000); 
Ou^t. Banins spritfabriksakt.hol. i Kuo- 
pio (joht. P. E. ja L. G. Kanin y. m., 
pääom. 300,000). 

Tulitikkutehdas: Birger Hallnum. 

Ks. Kuopion maaseurakunnan teoll.lait. 

Käkisalmi. 

Mehu- ja likööritehdas: Husson mehu- 
tehtaan os.yht. (toimeenpan. joht. P. 
J. Husso, maks. pääom. 40,000). 

Ks. Suotniemi, sivu 100. 

Lappeenranta. 

Höyrymylly ja -saha: Chr. Haikala 

(omist. rouv. A. Haikala). 
Nahkatehdas : K, F. Lönnqvist Lappeen- 

rannassa. 
Olut- ja portteritehdas: Willmanstrands 

öU och porterbryggeri (omist. eversti 

E. V. Haartman). 
Tupakkatehdas: Matti Boiha & C:o tu- 

pakkatehd.os.yht. (toimeenpan. joht. M. 

Boiha, prokuristi E. Mod^e, pääom. 

68,000). 
Väkiviina tehdas : Saimaan paloviinan 

puhdistustehd. L Warius (omist. rouv. 

M. Warius). 

Läheisiigclessä: 

Ks. Lapveden pt.:n teoll.lait. ja Kau- 
kaan tehtaan höyrys. (Lisäyksissä). Looiisa. 

Korkkitehdas: Lovisa korkfabrik (omist. 
os.yht. Wicander & Larson, Turku; 
lakkautettanee). 

Loviisan höyrymylly ja -saha : A. Teri- 
choffs dkt.hol. 

Oluttehdas: Heinrich Lehmann. 

Polttimo : A. Terichoffs aktbol. (isän- 
nöits. G. Lindroos, pääom. 560,000). 

Väkiviinatehdas: B SUvenius sprit- 
fabriks akt.bol. (isännöits. G. Lind- 
roos, pääom. 20,000). 

Maarianhamina. 

Kahvinlisäketehdas: Aktbol. Älands fa- 
briker (toimeenpan. joht. J. E. Sjö- 
ström, maks. pääom. 20,000). 

Kirjapaino: Älands tidningstryckeri akt. 
bol. (joht. N. O. Nordenson y. m., 
maks. pääom. 10,000). 

Oluttehdas: Marieliavms bryggeriaktJbol, 
toimeenpan. joht. F. Jaatinen, maks. 
pääom. 15,000). 

Tapettitehdas : Älands tapetfäbriksakt.bol. 
(toimeenpan. joht. J. E. Sjöström, 
maks. pääom. 25,000). 

Mikkeli. 

Kirjapaino: O. B. Blomfelt. 

Konepaja: K. A. Sjöströms mitali f abrik. 

Luujauho- ja liimatehdas: M. Paaso- 
nen. 

Nahkatehtaita: A. T, Lesche; M. Paa- 
sonen. 

Oluttehtaita: Yhtiön viina- ja oluttehd. 
D. Pulkkinen A C. F. Mtller ; Olut- 
tehd. os.yht. C. Petroff (toimeenpan. 
joht. kaupp. C. Petroff, pääom. 
125,000). 

Polttimo : Yhtiön viina- ja oluttehd. D, 
Pulkkinen & G. F, Miller (isännöits. 
H. Kinttu). 

Tiilitehdas: A T. Lesche & Wickström. 

Läh6isi|i|de8sä: 

Mikkelin 1. Saksalan höyrys. (1 km it. 
Mikkelistä): S:t Michels dngsdg tSb 
qvamverks akt.bol. (joht. B. I. Breit- 
holtz, C. Petroff y. m., pääom. 56,000). 

Ks. Mikkelin pt.:n teoll.lait. 

Naantali. 

Höyrysaha: Naantalin uuden höyrypolt- 

timon os.yht. 
Polttimo: Naantalin uuden höyrypolt- 

timon os.yht. (isännöits. kaupp. O. 

Marjanen, pääom. 90,000). Digitized by Google 132 Väkiviinateh taita : Osk. Marjanen; Nä- 
dendals spritförädlingsfabriks akt.bol. 
(toimeenpan. joht. kaupp. C. Franck, 
pääom. 50,000). 

Läheisyydessä: 

Polttimo* Nädendals dngbränneri akt.bol. 
(isännöits. kaupp. C. Franck, pääom. 
125,000). 

Tiilitehdas (2 km lä. kpgista): Näden- 
dals tegdbruks akt.bol. (toimeenpan. 
joht. kaupp. A. Franck, pääom. 
30,000). 

Nikolainkaupunki, ks. Vaasa. 
Oulu. 

Höyry -puusepäntehdas : Hoikka & K:ni 
(omist. H. Hoikka ja F. W. Juusti- 
nen). 

Kirjapainoja: B, B. Bergdahl; Oulun 
uusi kirja/paino (omist. K. F. Kive- 
käs); TJleäborgs hoktryckeri-, hokUnderi- 
och bokhandelsakt.bol. (toimeenpan. joht. 
faktori G. F. Astr6n, pääom. 25,000). 

Konepajoja: Karl Löfhjdm (omist. K. 
Löfhjelmin perilL); Valtionrautatei- 
den konepaja. 

Nahka-, satulantekijän-, voilokki- ja 
liimatehdas: Bröder Äström, akt.bol. 
(toimeenpan. joht. tehtail. J. E. 
Aström, pääom. 4,000,000). 

Oluttehtaita : Fellmanska ölbryggeriet 
(kauppayht.; isännöits. I. W. Fell- 
man); Koskenniska ölbrygg. akt.bol. (joht. 
P. W., J. G. ja K. Pentzin, pääom. 
100,000); Mustasalmen ja Toppilan 
olut- ja portteriteht. (Isak H. Aström). 

Pikisaaren höyrymylly: Otto Lindgren. 

Pikisaaren mallastehdas: Otto Lind- 
gren. 

Sahoja: Korkeasaaren höyry s. {TJleä- 
borgs sägverks akt.bol.; toimeenpan. joht. 
ins. K. Th. Sohlberg, pääom. 900,000); 
Toppilan höyrys. (toiminimi J. W. 
Snellman G:son; omist. K. A. Snell- 
man ja kaup.neuv. A. O. Snellmanin 
perill.). 

Väkiviinateh taita : Maikkula bränvins- 
tillverkningsbol. (kauppayht.; proku- 
risti merikapt. A. Halleen); E. Reis 
spritförädXingsakt.bol. (toimeenpau.j oht. 
tehtail. E. Reis S:r, pääom. 40,000). 

Läh6isi|i|dessä: 

Teknokemiallinen tehdas: Merikoski 
akt.bol. (joht. K. R. Äström y. m., 
pääom. 200,000; tervaa, etikkahap- 
poa, tärpättiä y. m.). 

Ks. Maikkulan polttimo, sivu 59. Pietarsaari. 

Höyrysahoja: Stockholman höyrys. A3 
8p {Feter Mahn Junior, omist. kaup. 
neuv. O. A. Malm) ; ins. Wilh. Schau- 
man (Alholmassa). 

Kah vinlisäke tehdas : ins. Wilh, Schau- 
man. 

Kartonkitehdas : Frans Alex. Björkman. 

Oluttehdas: Jakobstads bryggeri (omist. 
rouv. A. Serlachius). 

Saippuatehdas : Jakobstads tvdlfabriks 
akt.bol. (toimeenpan. joht. R. M. Lab- 
bart, pääom. 50,000). 

Tupakkatehdas: Ph. U, Strengberg & 
G:os aktbol. (isännöits. ins. W. Schau- 
man, pääom. 900,000). 

Pori. 

Höyry-puusepäntehdas: Eriksson & Lund- 
gren, 

Kirjapainoja: Eiliip Waren & C:os bok- 
tryckeri och pappershandel (omist. toi- 
minimi W. Rosenlew & C:o ja maist. 
F. War6n); Satakunnan kirjakauppa 
(kauppayht.). 

Konepajoja : Bjömeborgs m^kaniska verk- 
stad W. Rosenlew & Co (isännöits. 
H. Saren); K. Fr. Jakobsson koneteh- 
tailija. 

Oluttehtaita: A, W. Bergström; Bayer- 
ska bryggeriet (kauppayht.) ; Bäckmans 
ölbryggeri akt.bol. (pääom. 300,000); 
Uusi panimo Fr. Er. Grönvall (omist. 
K. Fr. Grönvall). 

Polttimoita ja väkiviinatehtaita : Björ- 
neborgs bränneriakt.bol, (isännöits. J. 
Stenman, pääom. 100,000); toimi- 
nimi F. W. Petrell (omist. rouv. E. 
Juselius); Victor Sjömanns bränneri 
(kauppayht.). 

Porin asfalttitehdas (omist. M. W. Björk- 
roth). 

Puuteollisuustehdas: Finska träindustri- 
akt.bol. (Kotka; tekeillä). 

Puuvilla- ja liinatehdas ynnä -kutomo : 
Bjömeborgs bomullsmaniifakturakt.bol. 
(pääom. 2,000,000; tekeillä). 

Sahoja: Seikun höyrys. ja Isonsannan 
vanha höyrys. (Bjömeborgs dngsdgs- 
bol. W. Rosenlew & C:oj; Sofiegar- 
tenin höyrys. ja Isonsannan uusi 
höyrys. (toiminimi A. Ahlström) ; 
Pihl & C:o (omist. V. A. Pihl ja O. 
W. Söderlund); Reposaaren höyrys. 
B2 7ke (Räfsö ängsdgsakt.bol., toi- 
meenpan. joht. A. Haeggström, pää- 
om. 1,500,000); — ks. Höyry-puu- 
sepäntehdas. 

K, E. Stenvallin nahkatehdas Porissa. 

Tiilitehdas: J. A. Blom. Digitized by Google 133 Tulitikkutehdas: Björneborgs tändsticks- 
fabriks aJct.bol. (isännöits. rouv. H. Rei- 
nius, pääom. 360,000). 

Ks. Porin maaseurakunnan ja Ulvilan 
teoU.lait. 

Porooo. 

Huonekalu- ja saviastiatehdas y. m : 
Äkt.bol. Iris (toimeenpan. joht. kreivi 
L. Sparre. pääom. 50,000). 

Kirjapaino ja kirjansitomo: Werner 
Söderström. 

Olkihattutehdas : Borgä halmhattfabr,akt. 
hoi. (toimeenpan. joht. G. Söderström). 

Olut- ja portteritehdas : E. W, Ekblom. 

Polttimo ja väkiviinatehdas : Kiala 
akt.hol, för jordbruk och industri (toi- 
meenpan. joht. O. Levin, pääom. 
600,000); ks. sivu 37. 

Tupakkatehdas Alb. Hagström. 

Lähei8i|i|d6ssä: 

Konepaja: Borgd mekaniska verkstad 
(omist. nis. C. A. Nyholmin perill.) 
Näsen tilalla. 

Porvoon hevoskenkätehdas (kaup.neuv. 
Aug. Eklöf) Johannisb ergin tilalla. 

Porvoon höyrys. ja puusepäntehdas 
(kaup.neuv. Aug. Eklöf) Kaunissaa- 
rella 3 km et. Porvoosta. 

Tärkkelystehdas : Finska stärkelsefabriks- 
akt.bol. (toimeenpan. joht. O. F. Fors- 
ström, pääom. 100,000). 

Ks. Porvoon maaseurakunnan teoll.lait. Raahe. 

Höyrymylly: J. 8. Lundberg (kauppa- 
yht). 

Oluttehdas : Brdhestads ölbryggeri (kaup- 
payht., isännöits. kaupp. A. Haglund ; 
= Paavonperän oluttehdas). Rauma. 

Kirjapaino : Rauman kirjap. os.yht. (joht. 
kirjakaupp. W. Wikman y. m., maks. 
pääom. 4,600). 

Nahka- ja hihnatehdas: K. Fr. Sjö- 
blom. 

Oluttehdas: Fanny Fröjdman (omist. 
rouv. Fanny Wiberg). 

Polttimo: E. W. Grönbergs bränneri 
(omist. E. W. Grönbergin perill.). 

Villakehruutehdas ja värjäyslaitos : Isak 
Östman. 

Väkiviinatehdas : E. W. Grönbergs sprit- 
fäbriks akt.bol. (joht. rouv. L. Grön- 
berg y. m., pääom. 60,000). Saoonlinna. 

Höyry-puusepäntehdas: A. E. Nymans 
träförädlingsfabrik. 

Savolan höyrysaha, -höyläyslaitos ja 
-mylly: Savolan os.yht, (isännöits. M. 
Takala, maks. pääom. 41,000). 

Väkiviinatehdas: A. E. Nymans sprit- 
faJtyrik (A. E. Nymanein väkiviina- 
tehdas). 

Läh6i8i|i|d68sä: 

Iloniemen oluttehdas (0,5 km Savon- 
linnasta) : K. Björkm4zns enkä (omist. 
rouv. H. Björkman). 

Ks. Naistenlahden höyrys., sivu 66. 

Sortaoala- 

Höyrysaha: M. Komiloff. 

Kirjapaino : Sortavalan kirjapainon os.yht. 

(isännöits. T. Lehtinen, maks. pääom. 

14,000). 
Sortavalan uusi virvoitusvesitehdas (omist. 

A. H. Lindholm). 

Läheisyydessä: 

Vorssun 1. Toivon nahka- ja Väinölän 
tulitikkutehdas: N. ja K. Siitoin 
(Vorssun tilalla 1 km ko. Sortava- 
lasta). 

Ks. Sortavalan maaseurakunnan teoll. 
lait. 

Tammisaari. 

Nahkatehdas: A. G. Gardberg. 

Olut- ja portteritehdas: Akt.bol. Eult' 

mans bryggerier (toimeenpan. joht. 

kons. W. V. Bonsdorff, pääom. 450,000). 
Saha: toiminimi Ekenäs ängsdg och fa- 

briker, E. J. Roman. 
Trikootavaratehdas : Ekenäs yllevaru- 

fabrik A. Th. Pettersson (kiinteimis- 

tön omistaa toiminimi „Ekenäs ängs. 

o. fabriker, E. J. Roman"). 
Voiastiatehdas : Baer dk C:o (omist. 

varatuomarit F. L. Stolt ja L. M. 

Ba6r; kiinteimistön omistaa toimi- 
nimi „Ekenäs ängs. o. fabriker, E. 

J. Roman"). 
Väkiviina-, lakka- ja kiilto lakkateh- 

das: Frans JSöijers sprit-, lack- o. 

politur-akt.bol. (toimeenpan. joht. F. 

Höijer, pääom. 75,000). 

Tampere. 

Asfalttitehdas, ks. Kattohuopatehdas. 
Haulitehdas : Tammerfors hagelfabr.akt. 

bol. (joht. R. Winter ja K. Hjort, 

pääom. 30,000). Digitized by Google 134 Kahvinlisäketehdas : Kaffesurrogatfabri- 
ken i T.fors (omist. O. Björkell). 

Kattohuopa tehdas : T.fors takfiltfäbr. 
akt.hol. (isännöits. varatuom. R. El- 
ving, tehtÄan esimies Tampereella 
A. Snellman, pääom. 2,100,000; as- 
falttia, kattohuopapahvia ja puu- 
lumppuja). 

Kirjapainoja: O. E. Jansson & Kumpp. 
(kauppayht.); Nya tryckeriakt.bol. i 
T.fors. Uusi kirjapaino-os.yht. Tampe^ 
reellä (pääom. 15,000; painon vuok- 
rannut Tampereen Uutisten os.yht.; 
isännöits. K. A. Ekholm, maks. 
pääom. 14,425); Tampereen kirjap.os. 
yht. (isännöits. Fr. Selin, maks. pää- 
om. 39,90 »). 

Kivipainoja: Tampereen kivipaino os.yht. 
(isännöits. kaupp. A. F. Lindstedt, 
maks. pääom. 30,000; perustetaan); 
Kivi- ja kirjap. os.yht. Tampereella 
(pääom. 50,000; perustetaan ja ottaa 
haltuunsa Uuden kirjap. o s. yhtiö n 
Tampereella kirjapainon). 

Konepajoja: Finlayson & G:o: T.fors 
linne- & jernmanu f. akt.hol. (m. m. ve- 
tureita): WaMstedts mekaniska verk- 
stads akt.hol. (pääom. 40,000); Os.yht. 
Somm^r, af Hällström db Waldens (joh- 
tok. puheenjoht. rakennusmest. A. af 
Hällström, pääom. 200,000; uusi). 

Kutomoita: FabriksaktM. John Ddt- 
herg & G:o (Turku, toimeenpan. joht. 
kons. J. Dalberg, maks. pääom. 
200,000; m. m. triko o tavaroita) ; 
Tifors homulls- & yllevarufabr. (m. m. 
trikootavaroita; omist. F. Klingen- 
dahl); T.fors väfveriakt.hol. (toimeen- 
pan. joht. ins. A. G. Damm, pääom. 
100,000; uusi); Tehdasos.yht. Kankuri 
akt.hol. (toimeenpan. joht. A. L. Pe- 
terson, pääom. 50,000; uusi; enimm. 
villakankaita). 

Lakki- ja hattutehdas: Os.yht. Tampe- 
reen lakki' ja hattutehd. (toimeenpan. 
joht. E. Jäderholm, maks. pääom. 
10,000). 

Oluttehtaita: Mustalahden, Onkiniemen 
ja Santalahden {T.fors hryggeriakt. 
hoi., isännöits. A. Koreneif, pääom. 
1,000,000); Näsijärven osakeoluttehd. 
(joht. J. Bergqvist, K. W. Helander 
y. m., maks. pääom. 50,000); Os.yht. 
Pyynikki (joht. kaup.neuv. J. John- 
son y. m., isännöits. G. Borg, maks. 
pääom. 75,000; tekeillä); Os.yht. Iso 
oluttehd. (tekeillä). 

Paperitehdas: J. G. Frenckell dk 8on 
(omist. asess. W. ja luutn. T. v. 
Frenckell). 

Pellavatehdas ja -kutomo : T.fors linne- 
& jernmanu f akturakt. hoi. (johtok. pu- heenjoht. prof. A. Kihlman, isännöits. 
H. Solin, pääom. 6,200,000). 

Polttimoita : Emil Hagelberg & G:o dng- 
hränneriaktJbol. (toimeenpan. joht. ins. 
R.Witting,pääom. 240,000); T.fors dng- 
hränn.aktbol. (toimeenpan. joht. ins. 
R. Witting, pääom. 225,000). 

Puuhiomo: T.fors linne- db jernmanu- 
fakturakthoL 

Puusepäntehdas : Tampereen puujalostus- 
tehdas omistaja E. A. Niininen (uusi). 

Puuvillatehtaita ja -kutomoita: Fin- 
layson db G:o (omist. W. V. Nott- 
beckin perill., isännöits. kun.neuv. 
Chr. Bruun); Tamptreen puuvillateolli- 
suusos.yht. (toimeenpan. joht. kaup.- 
neuv. A. Sommer, pääom, 2,000,000; 
tekeillä); — ks. Trikootavaratehtaat 
ja Kutomot. 

Sahan terä tehdas : Finska säghladsfabr. 
akt.hol. (toimeenpan. joht. A. H. L. 
Gyllenberg, pääom. 30,000; sahan- 
teriä ja teräkaluja). 

Sahoja: Naistenlahden höyrys. (G. A. 
Lönnqvist); Soukanlahden höyrys. (Q, 
A, Lönnqvist); Sarkänsaaren höyrys. 
(J, W. Enqvist). 

Sementtivalimo : Richard Helanderin se- 
menttivalimo ja asfaltteerausliike (uusi). 

Sorvaustehdas : Tampereen soryariteollv- 
suusos.yht. (joht. W. Laakso y. m., 
pääom. 75,000; uusi). 

Tapetti tehdas : T.fors tapet f abr. akt.hol. 
(toimeenpan. joht. kaupp. R. Winter, 
maks. pääom. 25,000). 

Tehdas sähkövalaistusta varten (omist. 
Tampereen kpki). 

Tiilitehtaita : Kaarle Helander; Puoli- 
matkan tiilitehd. (omist. kaupp. F. 
Pöllänen ja K. J. Lindeman). 

Trikootavaratehtaita : T.fors tricotfabr, 
(omist. P. V. Nottbeck); Tfors trikot- 
fahr. akt.hol. (joht. pankinjoht. Hj. 
Grönblom y. m., maks. pääom. 25,000; 
puuvilla- ja villatrikootavaroita); — 
ks. Kutomot. 

Tulitikkutehdas : T.fors tändsticksfabr. 
akt.hoL (isännöits. E. Gustafson, maks. 
pääom. 40,000). 

Tupakkatehtaita: Fr. Kiuttu db C:o; 
Tupdkkatehd.os.yht. Virginia Tampe- 
reella (isännöits. kaupp. A. Poutiai- 
nen, pääom. 50,000). 

Verkatehtaita, ks. Villakehruu- ja -ku- 
tomatehtaat. 

Viila- ja teräkalutehdas : T.fors järn- 
db stälförädlings akt.hol. (toimeenpan. 
joht. R. Amberg, maks. pääom. 60,000); 
— ks. Sahanterätehdas. 

Viinitehtaita: T:fors vinfabr. (omist. C. 
Tennberg; punssia ja marjaviinejä); 
Alarik Wehhnan, Digitized by Google 135 Villakehruu- ja -kutomatehtaita : T:for8 
klädeafdbr.dktMl. (isännöits. E. Nils- 
son, pääom. 600,000); Th:s Peterson, 
yllespinneri och -väfveri, T:fors (omist. 
J. Peterson); Tampereen villakutoma- 
tehd. (J. Ruuskanen ja ktmypp.); Akt. 
bol. The Scotch Ttoeed Manufacturing 
Company (Helsinki, pääom. 375,000; 
tehdasta rakennetaan Pyynikille); — 
ks. Kutomot. 

Villakehruutehdas ja värjäyslaitos: H. 
Liljeroos. 

Väkiviinatehtaita : Tfors spritföräcUings- 
aktbol. (toimeenpan. joht. kaupp. O. 
Björkell, pääom. 100,000); T.fors äng- 
hränneriakt.hol. 

Värjäyslaitos, ks. Villakehruutehtaat. 

Läheisytidessä: 

Hatanpään tiilitehdas: Nils Idman (1 
km et. Tampereelta). 

Luujauho tehdas: T.fors benmjölsfabr. 
(omist. F. L. Calonius; luujauhoja ja 
liimaa) 1 km lä. Tampereelta. 

Pahvitehdas : Näsijärvi pappfabr. (omist. 
I. Lindroth) 5 km lä. Tampereelta. 

Paperitehdas: Akt.bol. Holmquists pap- 
persbruk (toimeenpan. joht. A. Holm- 
quist, isännöi ts. ins. E. Estlander, 
pääom. 200,000) lä. Tampereelta. 
I Santalahden höyrysaha: toiminimi A. 
Ahlström (isännöits. W. Husgafvel; 
0,5 km lä. Tampereelta). 

Santalahden katto huopateh das: T:fors 
takfiltfabr.akt.hol . 

Splinttitehdas : T.fors splintfabr.akt .bol. 
(isännöits. Hj. Lohjander, pääom. 
15,000) 1 km et. Tampereelta. Tornio- 
Nahkatehdas: Joh. Aström J:or. 
Oluttehdas : Tomed porter- och öVbryg- 

geriakthol. (joht. K. E. Nordberg y. 

m., pääom. 90,000). 

Läh6i8t|t|dessa : 

Ks. Eöytän höyrys., sivu 90. 

Turku. 

Ajokalu- ja satulantekijän teh taita : B. 
Jaköbssons sadelmakeri och dkdonsfäbr. 
(omist. kons. Conr. Spoof); Wul/f & 
Wihlm^n (omist. W. Wulff ja A. 
Wihlman). 

Hansikastehdas : Äbo handskfabr. (omist. 
A. Fougstedt). 

Harja- ja sivellintehdas : Aström & G:o 
akt.hol., borst'^ & penselfabr. (toimeen- 
pan. joht. E. Aström, pääom. 300,000). Hattutehdas: K. G, Silfverberg, 
Höyrymyllyjä: Samppalinna kva/rn & 
bageri, J. K. Thoms; K. 8. Cujanders 
skottska hafregrynsfabr. (omist. rouv. 
K. S. Cujander). 
Höyry-puusepäntehtaita : N. Bombin; Abo 
träförädlingsfabr. (oraist. A. B. Nord- 
fors, K. F. Orell ja Y. L, B. Stran- 
dell). 
Kaakeli- ja fajanssitehdas: Abo kakel- 
fah\aktJbol. (toimeenpan. joht. E. Mi- 
nuth, pääom. 100,000). 
Kaasutehdas : Äbo stads gasverk (omist. 
Turun kpki, toimeenpan. joht. ins. 
K. öustr^n). 
Kahvinlisäketehdas : Edv. Aström (mal- 

laskahvia). 
Kirjansitomo : Äbo stentryckeriakt.bol. 
Kirjapainoja: Turun suomal. kirjap. ja 
sanomalehtios.yht. (johtok. puheenjoht. 
vapaah. V. v. Hellens, maks. pääom. 
35,000); G. W. Wilen & Co (omist. 
G. W. Wilen); Äbo boktryckeriakt.bol. 
(toimeenpan. joht. kaup.neuv. V. 
Forselius, pääom. 40,000); Abo Tid- 
nings tryckeriakt.bol. (toimeenpan. joht. 
kaupp. G. Hoffstedt, maks. pääom. 
125,000). 
Kivennäisvesitehdas : Abo apotekares mi- 
neraXvatteninrättning (omist. apt.om. 
B. W. Ström^berg ja H. W. Hjelt). 
Kivipainoja: Äbo stentryckeri akt.bol. 
(toimeenpan. joht. Edv. Aström, 
isännöits. A. Törn, pääom. 100,000); 
Litografiska anstalten i Äbo (omist. 
rouv. B. Berlich). 
Konepajoja: W:m Grichton & C:o akt. 
bol. (toimeenpan. joht. ins. J. Eager, 
pääom. 1,500,000); Akt.bol. Vulcan 
(toimeenpan. joht. ins. C. Holmström, 
pääom. 500,0*00); Valtionrautateiden 
konepaja ; Äbo jernmanufakt.akt.bol. 
(toimeenpan. joht. kreivi Aug. C:son 
Armfelt, pääom. 800,000; haararata 
Turun — Salon radalle). 
Korkkitehdas : Akt.bol. Wicander & har- 
son (toimeenpan. joht. W. Hinke, 
pääom. 600,000). 
Laivaveistämö : W:m Crichton & C:o 

akt M. 
Lakkitehtaita: P. A. Birkman; Carlson 
(Se C:o (uusi; myöskin sadetakkeja). 
Nahkatehtaita: K. F. Ahlroth & C:o 
(omist. A. S. Renvall ja O. N. Wahl- 
roos); J. F. Sahlbom; K. G. Torriberg 
& C:o (omist. W. Forsell); Äbo läder- 
fabr. (omist. W. Olsoni). 
Oluttehtaita: Aura bryggeri aktid>olaget 
i Äbo (toimeenpan. joht. kaupp. Edv. 
Blomberg, pääom. 450,000); AM.bol. 
Kingelin & Co (toimeenpan. joht. 
kons. A. Jacobsson, pääom. 400,000); Digitized by Google 136 Nya bryggeriakt.bol. i Äbo (toimeen- 
pan. joht. kaupp. K. F. Orell, pääom. 
600,000). 

Paitatehtaita: Aho skjortmagasin Carl 
Fr, Jusdius; ö. A. PetreUus skjort- 
fabr. 

Panimoita, ks. Oluttehtaat. 

Peilavatehdas, ks. Puuvillatehdas. 

Polttimo: Aura nya ängbränneriakt.boL 
(toimeenpan. joht. A. F. Hagerlund, 
pääom. 240,000). 

Punssitehtaita, ks. Viinitehtaat. 

Pussi- ja kuverttitehdas : Pds- oeh ku- 
vertfabriken i Äbo akthcl. (toimeen- 
pan. joht. E. Nylund, pääom. 250,000). 

Puusepäntehtaita, ks. Höyry-puusepän- 
tehtaat. 

Puuvilla- ja peilavatehdas ynnä -ku- 
tomo: John Barker & C:os efterträ- 
dare (omist. kun.neuvokset G. A. Pe- 
trelius ja C. Fr. Junnelius). 

RuUakartiinitehdas : Edv. Äström. 

Saippuatehdas, ks. Teknokemialliset 
tehtaat. 

Sateenvarjo tehdas : Äbo paraplyfdbrik 
(omist. K. G. Lindström). 

Satulantekijäntehtaita, ks. Ajokaluteh- 
taat. 

Sivellintehdas, ks. Harjatehdas. 

Sokuritehdas: Aura8ockerbruksbol.(omiat, 
G. A. ja A. Lindhlom, C. ja rouv. 
E. Spoof sekä toiminimi C. M. Dahl- 
ström; toimeenpan. joht. kaup.neuv. 
E. Dahlström). 

Tehdas sähkövalaistusta varten : Akt.boL 
Electron (toimeenpan. joht. tehtail. 
H. V. Rettig; perustetaan). 

Teknokemiallisia tehtaita (saippuaa, 
hajuvesiä y. m.): C. Jönsson & C:o 
(omist. C. Jönsson); Edv, Äström. 

Tiilitehtaita: Kuppistegelbruksbol. (omist. 
W. Schurigin); Äbo nya tegdbruk 
(omist. N. A. Schurigin). 

Tislaustehtaita, ks. Väkiviinatehtaat. 

Tupakkatehtaita: W, Falck & G:o (kom- 
mandiittiyht.; rouv. W. Ch. Falck 
y. m.); J, & E, Humdin: P. C. Bet- 
tig & C:o (omist. kaup.neuv. Fr. ja 
kaupp. H. V. Rettig). 

Turun naulatehdas (Loimijoki spikfabr. 
akt.bol.J. 

Turun 1. Multavierun verkatehdas Äbo 
klädesfabr.akt.bol. (isännöits. E. Hjelt, 
maks. pääom. 200,000). 

Tynnyri- ja voias iatehdas: Mekaniska 
tunnbinderiet (omist. kons. A. Jacobs- 
son, kun.neuv. C. Fr. Junnelius ja 
tehtail. N. Rosenqvist). 

Veneveistämö : Äbo bätvarf (omist. kons. 
G. A. Lindblom). 

Viini- ja punssitehtaita: Akt.bol. John 
Cowie; C. P. Mdchersons efterträdare (omist. E. Johansson); A. B. Nord- 
fors; Franz Norstedt (omist. rouv. A. 
Norstedt). 

Voiastiatehdas, ks. Tynnyritehdas. 

Väkiviinatehtaita : Akt.bol. John Coune 
(toimeenpan. joht. S. Svensson, pää- 
om. 75,000); Aura nya dngbränneri 
aktboh; Finska spritfabr.akt.boL (toi- 
meenpan. joht. kaupp. J. W. Blom- 
berg, maks. pääom. 405,000); A. B. 
Nordfors* spritförädlingsakt.bol, (toi- 
meenpan. joht. kaupp. W. Nordfors, 
pääom. 50,000). 

Läh6i8i|i|de8sä: 

1) Maarian pt.:ssä: 

Amalienborgin polttimo ja oluttehdas: 
Am^aUenborgs akt.bol. (isännöits. kaupp. 
J. L. Holm, pääom. 300,000; lähellä 
Kärsämäen plf.). 

Asfalttitehdas : Äbo aktieasfaltfabr. (pää- 
om. 120,000). 

Auran vesitehdas: Aura vattenfahr.akt. 
bol, (toimeenpan. joht. Chr. Lenan- 
der, pääom. 24,000). 

Hälisten jauho-, ryyni- ja luumyllyt 
(omist. Turun kpki; 1 km ko. Kaa- 
rinan k.). 

Sokuritehdas : Aktiesockerbruket Alfa (toi- 
meenpan. joht. kaupp. K. E. Blom- 
berg, pääom. 1,250,000; raakasoku- 
ria ja siirappia valko juurikkaista); 
tehdas tekeillä 2 km p. Turusta; 
haararata. 

Teknillinen tehdas: Äbo tekniska fabr. 
(omist. Chr. Lenander; saippuaa, haju- 
vesiä y. m.). 

Tiilitehdas : Kärsäfnäki tegelbruk (omist. 
kun.neuv. J. W. Marjalin) lähellä 
Kärsämäen plf. 

Turun höyrymylly kaupp. J. L. Töm- 
roth, 

Turun tulitikkutehdas: Tändsticksfabr. 
akt.bol. i 2tbo (toimeenpan. joht. kun.- 
neuv. G. A. Petrelius, pääom. 100,000). 

2) Kaarinan pt.:ssä: 

Kairisten polttimo (1 km ko. Turusta): 
Kairis ängbränneriakt.bol. (toimeenpan. 
joht. kaupp. C. W. Burmeister, pää- 
om. 90,000). 

Neulatehdas: Aura ndlfabrik (omist. 
kaupp. V. Rydman, Helsinki). 

Turun sikuritehdas (Vähän-Heikkilän 
maalla): Äbo cikorie fabr. akt.bol. (toi- 
meenpan. joht. kaupp. H. A. Lunde- 
lin, pääom. 25,000). 

Ks. Litoinen, sivu 56. Digitized by Google 137 Uusibaarlepgg. 

Ks. Uudenkaarlepyyn maaseurakunnan 
teoU.lait. 

Uusikaupunki. 

Höyrysaha, väkipyörätehdas ja höyry- 
mylly: J. A. Zachariassen. 

Kahvinlisäketehdas : Wennström dh Lönn- 
roth. 

Konepajoja: J. A. Zachariassen; Ny- 
stads slip och mekaniska verkstads 
akt.hol, (maks. pääom. 250,000; kon- 
kurssissa). 

Laiva veistämö ja telakka: Ny stads slip 
o, mek, verkstads aktJbol. (konkurs- 
sissa). 

Nahkatehdas: Erhard Ertman. 

Oluttehdas : Nystads oi- & porterhryggeri 
akt.bol. (joht. V. W. Ertman, pääom. 
90,000). 

Polttimoita: F. A, Tollets bränneriakt. 
bol. (joht. K. W. Pal6n, pääom. 
125,000); Nystads änghränneri akt.bol. 
(joht. kaupp. G. Rivell, pääom. 
140,000). 

Tupakkatehdas: F. W. Wahlberg. 

Urkutehdas: J. A. Zachariassen. 

Väkiviinateh taita : C. R. Ljungs sprit- 
förädlingsfdbriks akt.bol. (joht. K. W. 
Palen, pääom. 50,000) ; Nystads sprit- 
fabriks akt.bol. (joht. kaiipp. G. Ei- 
vell, pääom. 25,000). 

Vaasa. 

Asfaltti- ja sementtitehdas: Wasa as- 
falt- och cementakt.bol, (pääom. 20,000; 
' perustetaan). 

Höyrymylly: Wasa dngqvarns akt.bol. 
(toimeenpan. joht. H. Sölfverarm, 
isännöits. V. Lindell, pääom. 500,000). 

Höyry-puusepäntehdas: Wasa träföräd- 
Ungsakt.bol. 

Kaivonporausyhtiö : Wasa diamantborr- 
nings akt.bol. (toimeenp. joht. W. 
Husberg, pääom. 20,000). 

Kirjapainoja: Pohjalaisen kirjap. (omist. 
O. Ansas); F. W. Unggren; Wasa 
tryckeriakt.bol. (isännöits. faktori C. 
A. Heinze, pääom. 115,000). 

Konepajoja: Valtionrautateiden kone- 
paja; Wasa mekaniska verkstad (omist. 
J. E. Salin). 

Polttimoita: Ldngviks bränneri (omist. 
J. E. Moe y. m.); Pohjola bränn. 
(omist. J. E. Moe y. m.). 

Puuvillatehdas ja -kutomo : Wasa bom- 
uUsmanufakturakt.bol. (toimeenpan. joht. everstiluutn. J. E. Bruun, pää- 
om. 1,800,000). 

Saippua- ja kynttilätehdas: Wasa tvdl- 
fabr.akt.bol. (toimeenpan. joht. L. Wis- 
sing, pääom. 400,000; myöskin haju- 
saippuata ja -vesiä). 

Sokuritehdas: Wasa sockerfabr. akt.bol, 
(joht. H. Sölfverarm y. m., pääom. 
1,800,000; perustetaan). 

Tehdas sähkövalaistusta varten: Elek- 

triska akt.bol. (toimeenpan. joht. ins. 

J. W. Samberg, maks. pääom. 350,000). 

i Teurastuslaitos : Engelska svinslagteriet 

! (omist. J. Sjödahl ja A. Wolif). 

Tiilitehdas: A, Lassel & Co. 

Tupakkatehtaita: Carl Finnilä (omist. 
K. Finnilän perilL; rullatupakkaa); 
Wasa nya tdbaksfabr. (omist. J. Fin- 
nilän perill. ; kartuusitupakkaa ja 
sikareita). 

Vaskiluodon höyrysaha: Alfred CarU 
ström. 

Villakutomo : Akt.bol. Wasa yllevarufabr. 
(joht. M. Haglund, H. Wigaidt y. 
m., pääom. 50,000). 

Väkiviinatehdas : Pohjola destillerings- 
fabr. (omist. J. E. Moe y. m.). 

Läheisyydessä: 

Konepaja: Metvikens mekaniska verkstad 
(omist. varalääninkamr. K. Eskelin). 

Metvikin höyrysaha, höyläyslaitos ja 
mylly: G. A. Gustafsson (1 km p. 
Vaasasta). 

Oluttehtaita: Bock ja ent. Uusi panimo 
(Bryggeriakt.bol. „Bock"y toimeenpan. 
joht. J.Sjödahl, maks. pääom. 385,000); 
— uuden oluttehtaan perustaa eräs 
os.yht. 

Pikitehdas: Gerby beckbruk (omist. A. 
A. Hägglundin perill.) 1 km p. Vaa- 
sasta. j Viipuri. 

I Asfalttitehdas : Wiborgs asfalteringsbol. 

[ (omist. J. R. Stunkel ja H. F. Franck). 

I Galvaniseeraustehdas : Seth Sohlberg. 

1 Höyrymylly: F. W. Mielck & Co (m. 
m. riisiryyniä). 

I Kaakeli- ja fajanssitehdas : Wiborgs 
kakel f dbr. akt.bol. (johtok. puheeujoht. 

' J. Starckjohann, maks. pääom. 13,500). 
Kaasutehdas : Wiborgs gasverk (omist. 
Hackman & C:o ja Carl Rothe & 
C:o). 
Kalkkiuuni : Havis akt.bol. 

' Kirjapainoja : Wiipurin Sanomat ja kir- 
jap. (omist. toht. J. A. Lyly); Wii' 

I purin uusi kirjap.- ja sanomalehti- Digitized by Google 138 os.yht. (joht. maist. A. Hj. Sallmen 
y. m., pääom. 26,680); N. A. Zilliacus 
tryckeri (omist. rouv. S. Zilliacus); 
Östra Finlands hoktryckeri (oinist. G. 
A. Ekholm). 

Kivennäisvesitehdas: Frithiof ScJialien. 

Konepajoja: Akt.bol. E. F. Gallens skepps- 
varf och mekaniska verkatad (pääom. 
500,000); Paul Wahl & C:o; Valtion- 
rautateiden konepaja. 

Kravattitehdas : Matti Uoiha. 

Kynttilätehdas: Neioskl stearinbol, (ve- 
näl. os.yht, pääom. 3,000,000 rupi.; 
esimies Suomea varten kons. F. Alf- 
than). 

Laivaveistämö, ks. Konepajat. 

Luujauho- ja liimatehdas: Havis akt.bol. 

Oluttehtaita : Föreningshryggeri akt.bol. 
(joht. W. Dippell y. m., pääom. 
760,000); kaup.neuv. F. SergejefjT. 

Polttimo : K. Jakowleff. 

Punssi- ja viinitehtaita: K. Jakoioleff; 
A. Kusnetzoff; Carl Rehnström; Uusi 
viini- & jmnssitehdas (omist. P. J. 
Husso). 

Saippuatehdas: Havis akt.bol. (joht. toi- 
minimi Hackman & C:o, pääom. 
400,000). 

S o kurit ehtaan perustaa eräs os.yht. 
(pääom. 1,500,000). 

Tapettitehdas : Viktor Nyholm. Tehdas sähkövalaistusta varten: Elek- 
tricitets-akt.bol., f. d. Paul Wahl & 
C:os Mctriska afdelning. 

Trikootavaratehdas : G. Taht. 

Tupakkatehtaita: W. Baronin seuraaja 
(omist. I. Sergejeif Hrahroff); N. I. 
Pototsky; E. Sanden; kaup.neuv. F. 
Sergejeff; L. Stergidin tupakkateM,; 
Wiborgs tobaks f abr. akt.bol. (toimeen- 
pan. joht. O. Stiefel, maks. pääom. 
150,000). 

Väkiviinatehtaita: K. Jakoioleff; Pant- 
sarlaks sprit f abr. akt.bol. (toimeenpan. 
joht. eläinlääk. F. Fredlander, pää- 
om. 40,000); I. Montells spritfäbr. 
akt.bol. (toimeenpan. joht. C Rehn- 
ström, pääom. 15,000; liköörejä y. m.). 

Läheisyydessä: 

Nahkatehdas (Sorvalissa): A. Salminen. 

Puu-villa- ja lestitehdas (Papulan ky- 
lässä): Andrej Nikitin. 

Tupakkatehtaita (sikareita; Talikkalan 
kylässä): Petter Fomin; Mooses Kan- 
kaanpää. 

Vekrotniemen höyrys. ja höyläyslaitos 
(1 km p. Viipurista): Wiborgs säg^ 
verks akt.bol. (toimeenpan. joht. kaup.- 
neuv. C. Borenius, pääom. 600,000). 
1 Ks. Viipurin pt.:n teoll.lait. Digitized by CjOOQIC Suomen hallinnollinen, lainkäytöUinen 
ja kirkollinen jako. I. Hallinnollinen jako. 1. Uudenmaan lääniin kuulun 5 kau- 
punkia: Helsinki, Porvoo, Loviisa, Tam- 
misaari ja Hanko, sekä 4 kihlakuntaa, 
joissa 24 nimismiespiiriä. 

2. Turun ja Porin lääniin ynnä Ahve- 
nanmaahan kuuluu 6 kaupunkia : Turku, 
Naantali, Uusikaupunki, Rauma, Pori 
ja Maarianhamina, 2 kauppalaa: Ikaa- 
linen (kuuluu khlkuntaan 11) ja Salo 
(kuuluu khlkuntaan 9), sekä 10 kihla- 
kuntaa, joissa 47 nimismiespiiriä. 

3. Hämeen lääniin kuuluu 2 kaupun- 
kia : Hämeenlinna ja Tampere, Lahden 
kauppala (kuuluu khlkuntaan 20), sekä 
6 kihlakuntaa, joissa 27 nimismiespiiriä. 

4. Viipurin lääniin kuuluu 6 kaupun- 
kia: Viipuri, Hamina, Lappeenranta, 
Käkisalmi, Sortavala ja Kotka, sekä 9 
kihlakuntaa, joissa 42 nimismiespiiriä. 

5. Mikkelin lääniin kuuluu 3 kaupun- 
kia: Mikkeli, Heinola ja Savonlinna, 
sekä 4 kihlakuntaa, joissa 21 nimis- 
miespiiriä. 

6. Kuopion lääniin kuuluu 3 kau- 
punkia: Kuopio, Joensuu ja Iisalmi, 
Nurmeksen kauppala (kuuluu khlkun- 
taan 34), sekä 6 kihlakuntaa, joissa 
28 nimismiespiiriä. 

7. Vaasan lääniin kuuluu 7 kaupun- 
kia: Vaasa 1. Nikolainkaupunki, Kris- 
tiinankaupunki, Kaskinen, Uusikaarle- 
pyy, Pietarsaari, Kokkola ja Jyväs- 
kylä, sekä 6 kihlakuntaa, joissa 42 
nimismiespiiriä. 

8. Oulun lääniin kuuluu 5 kaupun- 
kia: Oulu, Raahe, Kajaani, Tornio ja 
Kemi, sekä 6 kihlakuntaa, joissa 38 
nimismiespiiriä. 

Koko maassa: 37 kaupunkia, 4 kaup- 
I palaa ja 51 kihlakuntaa, joissa 269 
nimismiespiiriä. I Kaupungeissa on maistraatti, paitsi 
I Maarianhaminassa ja Kemissä, joissa 
] on järjesti/soikeus. Järjestysoikeus on 
j myöskin kauppaloissa sekä Jaakkiman 
ija Kurkijoen kauppakylissä Viipurin 
I lääniä. Kihlakunnat Ja nlmlsmlespUrlt. 

Muist. Nimismiespiirit kussakin kihla- 
kunnassa ovat merkityt kirjaimilla a, 
b, c j. n. e. ; kussakin piirissä on lue- teltu siihen kuuluvat kunnat. 

Uudenmaan lääni. 

1. Raaseporin khl.r a. Inkoo, Degerby; 

b. Karja, Mustio, Karjalohja, Sammatti; 

c. Pohja, Tammisaaren maaseurak., 
Snappertuna; d. Tenhola, Bromarf. 

2. Lohjan khl.: a. Espoo; b. Kirkko- 
nummi; c. Siuntio; d. Lohja; e. Nummi, 
Pusula; f. Vihti, Pyhäjärvi. 

3. Helsingin khl.: a. Helsingin pt.; 
b. Nurmijärvi; c. Mäntsälä; d. Sipoo, 
Porneesi; e. Tuusula; f. Porvoon maa- 
seurak.; g. Askula, Pukkila. 

4. Pernajan khl.: a. Pernaja, Liljen- 
dal; b. Myrskylä, Artjärvi; c. Ruotsin- 
pyhtää, Lappträsk; d. Elimä, Anjala; 
e. Iitin pt.:n e tel. osa; f. Jaala, Iitin 
pt.:n pohj. osa; g. Orimattila. 

Turun ja Porin lääni tjnnä 
Ahoenanmaa. 

5. Ahvenanmaan khl.: a. Sund, Värdö, 
Saltvik, Finnström, Geta; b. Eckerö, 
Hammarland; c. Jomala, Lemland, Lum- Digitized by Google 140 parland; d. Föglö, Sottunga, Kökar; e. 
Kumlinge, Brändö. 

6. Vehmaan khl.: a. Vehmaa, Loka- 
lahti; b. Taivassalo, Velkua, Iniö, Kus- 
tavi; e. Uusikirkko, Uudenkaupungin 
maaseurak.; d. Laitila, Kodisjoki, Pyhä- 
maan emäseurak., Pyhämaan luoto- 
seurak. 

7. Myn&mäen khl.: a. Mynämäki, Kar- 
jala, Mietoinen, Lemu, Askainen; b. 
Rymättylä, Merimasku; c. Navo; d. 
Korpo, Houtskari. 

8. Piikkiön khl.: a. Piikkiö, Kuu- 
sisto, Kaarina, Kakskerta; b. Paimio; 
c. Sauvo, Karuna; d. Parainen. 

9. Halikon khl.: a. Kemiö, Drags- 
fjärd, Vestanfjärd; b. Perniö, Finnby; 

c. Kisko, Suomusjärvi, Kiikala; d. Ha- 
likko, Angelniemi; e. Uskela, Muurla, 
Pertteli, Kuusjoki; f. Hiittinen. — 
H:n khlkuntaan kuuluu myöskin Salon 
kauppala. 

10. Ulvilan khl.: a. Ulvila, Porin 
maaseurak., Nakkila, Kullaa; b. Noor- 
markku, Ahlainen, Pomarkku; c. Meri- 
karvia, Siikainen; d. Eura, Kiukainen, 
Honkilahti; e. Eurajoki, Luvia; f. Lappi, 
Rauman maaseurak., Hinnerjoki. 

11. Ikaalisten khl.: a. Ikaalisten maa- 
seurak., Jämijärvi; b. Parkano; c. Kan- 
kaanpää, Karvia, Honkajoki; d. Hä- 
meenkyrö, Viljakkala. — Ln khlkun- 
taan kuuluu myöskin Ikaalisten kaup- 
pala. 

12. Tyrvään khl.: a. Karkku, Suo- 
niemi; b. Mouhijärvi, Suodenniemi, La- 
via; c. Tyrvää, Kiikka, Kiikoinen. 

13. Loimaan khl.: a. Huittinen, Vam- 
pula, Kauvatsa; b. Punkalaidun; c. Loi- 
maa, Metsämaa, Alastaro, osa Oripäätä; 

d. Kokemäki, Harjavalta; e. Köyliö, 
Säkylä. 

14. Maskun khl.: a. Marttila, Koski, 
Eura, Karinainen; b. Lieto; c. Pöytyä, 
Yläne, Prunkkala, osa Oripäätä; d. 
Maaria, Paattinen; e. Raisio, Naanta- 
lin maaseurak.. Rusko; f. Masku, Vahto, 
Nousiainen. Hämeen lääni. 

15. Ruoveden khl.: a. Ruovesi; b. 
Kuru, Teisko; c. Orivesi. 

16. Pirkkalan khl.: a. Pirkkala, Ylö- 
järvi; b. Vesilahti, Tottijärvi, Lem- 
päälä; c. Kangasala, Messukylä; d. Päl- 
käne, Sahalahden kunta (ks. khl. 19, d). 

17. Tammelan khl.: a. Tammela; b. 
Jokioinen, Humppila, Perttula; c. Ur- 
jala, Akaa, Kylmäkoski; d. Somero, 
Somerniemi; e. Kalvola, Sääksmäki. 18. Hauhon khl.: a. Hauho, Tuulos; 
b. Hattula, Tyrväntö, Hämeenlinnan 
maaseurak.; c. Vanaja, Janakkala; d. 
Loppi, Renko; e. Hausjärvi. 

19. Jämsän khl.: a. Jämsä; b. Korpi- 
lahti; c. Längelmäki, Kuorevesi, Erä- 
järvi; d. Luopioinen, Kuhmalahden 
kunta (jo^<^^^ kuuluu Vehkajärven ja 
Pajulan kylä Sahalahden seurakuntaa); 
e. Kuhmoinen. 

20. Hollolan khl.: a. Kärkölä, suu- 
rempi, läntinen osa Hollolaa; b. Nas- 
tola, vähempi osa Hollolaa (ynnä Lah- 
den kauppala); e. Asikkala; d. Padas- 
joki; e. Lammi, Koski. Viipurin lääni. 

21. Rannan khl.: a. Viipurin pt.; b. 
Koivisto, Johannes; c. Uusikirkko; d. 
Kuolemajärvi; e. Lavansaari, Seiskari. 

22. Kymin khl.: a. Pyhtää, Kymi; b. 
Vehkalahti; e. Virolahti, Miehikkälä; 
d. Säkkijärvi; e. Sippola; f. Suursaari, 
Tytärsaari y. m. ulkosaaret. 

23. Lapveden khl.: a. Valkeala; b. 
Luumäki; c. Lapvesi; d. Lemi, Taipal- 
saari; e. Savitaipale, Suomenniemi. 

24. Jääsken khl.: a. Joutseno; b. 
Ruokolahti; c. Kirvu; d. Jääski; e. 
Antrea. 

25. Äyräpään khl.: a. Muola, Kyy- 
rölä, Heinjoki; b. Kivennapa (paitsi 
Raivola ja Terijoki); e. Valkjärvi; d. 
Rautu; e. Raivolan ja Terijoen piiri 
(Kivennavan kuntaa). 

26. Käkisalmen khl.: a. Sakkola; b. 
Pyhäjärvi; c. Räisälä; d. Käkisalinen 
maaseurak., Kaukola; e. Hiitola. 

27. Kurkijoen khl.: a. Kurkijoki; b. 
Parikkala; c. Jaakkima. 

28. Sortavalan khl.: a Ruskeala; b. 
Sortavalan maaseurak.; c. Uukuniemi. 
— S:n khlkuntaan kuuluu myöskin 
Valamon saariryhmä. 

29. Salmen khl.: a. Impilahti; b. 
Suistamo; c. Salmi; d. Suojärvi; e. Korpi- 
selkä, Soanlahti. Mikkelin lääni. 

30. Heinolan khl.: a. Heinolan maa- 
seurak.; b. Sysmä; c. Hartola; d. Lu- 
hanka, Joutsa, Leivonmäki; e. Mänty- 
harju. 

31. Mikkelin khl.: a. Mikkelin pt.:n 
itäin, piiri, Anttola; b. Mikkelin pt.:n 
länt. piiri; c Kangasniemi; d. Ristiina; 
e. Hirvensalmi. 

32. Juvan khl.: a. Juva; b. Pieksä- 
mäen pt.:n pohj. piiri; e. Pieksämäen Digitized by Google 141 pt.:n etel. piiri, Haukivuori, Virtasalmi; 
d. Joroinen; e. Puumala. 

33. Rantasalmen khl.: a. Bantasalmi, 
Kangaslampi; b. Sulkava; c. Sääminki; 
d. Kerimäen pt.:n etel. piiri; e. Keri- 
mäen pt.rn pohj. piiri, Savonran ta, Enon- 
koski; f. Heinävesi. Kuopion lääni. 

34. Pielisjärven khl.: a. Pielisjärvi; 
b. Juuka; c. Nurmeksen kunta (johon 
kuuluu Nurmeksen kauppala ja Jon- 
kerin kylä Kuhmoniemen seurakuntaa); 
d. Rautavaara. 

35. Ilomantsin khl.: a. Eno; b. Toh- 
majärvi, Pälkjärvi; c. Kiihtelysvaara; 
d. Ilomantsi. 

36. Liperin khl.: a. Kaavi; b. Liperi; 
(X. Kontiolahti; d. Polvijärvi, Kuus- 
järvi; e. Kitee; f. Rääkkylä; g. Kesä- 
lahti. 

37. Iisalmen khl.: a. Iisalmen pt.:n 
pohj. piiri, Rutakko; b. Iisalmen pt.:n 
etel. piiri, Lapinlahti; c. Kiuruvesi; d. 
Nilsiä. 

38. Kuopion khl.: a. Pielavesi. Kei- 
tele; b. Tuusniemi; c. Kuopion maa- 
seurak.; d. Karttula; e. Maaninka. 

39. Rautalammen khl.: a. Rautalampi, 
Vesanto; b. Leppävirta; c. Suonnejoki; 
d. Hankasalmi. Vaasan lääni. 

40. Ilmajoen khl.: a. Lappfjärd, Kris- 
tiinankaupungin maaseurak., Siipyy; b. 
Isojoki, Karijoki; c. Närpiö; d. Teuva, 
Järvenpään ja Närvijoen kylät Jurvan 
kuntaa; e. Jalasjärvi, Peräseinäjoki 
(paitsi yksi kylä, ks. khl. 44, d); f. 
Kauhajoki; g. Kurikka; h. Ilmajoki, 
Seinäjoki; i. Korsnäs, öfvermark. 

41. Korsholman khl.: a. Maalahti, 
Petalahti, Bergö, Sulva, Pirttikylä; b. 
Mustasaari, Koivulahti; c. Raippaluoto; 
d. Laihia, Jurva (paitsi 2 kylää, ks. 
khl. 40, d); e. Vähäkyrö; f. Isokyrö; 
g. Ylistaro. 

42. Lapuan khl.: a. Vöyri, Oravai- 
nen, Maksamaa; b. Uudenkaarlepyyn 
maaseurak., Jepua, Munsala; c. Yli- 
härmä, Alahärmä; d. Kauhava; e. La- 
pua, Nurmo. 43. Pietarsaaren khl.: a. Pietarsaa- 
ren pt., Purmo, Luoto, Ähtävä; b. Kro- 
nobyn kunta (johon kuuluu Knifsundin 
ja Längön kylä Kokkolan maaseura- 
kuntaa), Terijärvi; c. Veteli, Perho, 
Halsua, Kaustinen; d. Kokkolan maa- 
seurak. (ks. khl. 43, b), Alaveteli; e. 
Kälviä, Ullava: f. Lohtaja, Himanka, 
Kannus; g. Toholampi, Lestijärvi. 

44. Kuortaneen khl.: a. Lappajärvi, 
Vimpeli; b. Evijärvi, Kortesjärvi; c. 
Alajärvi, Soini, Lehtimäki; d. Kuor- 
tane, Alavuden kunta, Peräseinäjoen 
kylä Peräseinäjoen kuntaa, Töysä; e. 
Keuru, Pihlajavesi, Multia; f. Virrat, 
Ätsäri. 

45. Laukaan khl.: a. Laukaa; b. Pe- 
täjävesi, Jyväskylän maaseurak.; c. 
Saarijärvi, Uurainen; d. Karstula; e. 
suurempi osa Viitasaarta; f. Pihtipu- 
das; g. Kivijärvi, vähempi osa Viita- 
saarta; h. Sumiainen, Konginkangas. Oulun lääni. 

46. Oulun khl.: a. Liminka, Kempele, 
Tyrnävä, Temmes, Lumijoki; b. Oulun 
pt., Oulunsalo; c. Muhos, Utajärvi; d. 
Kiiminki, Ylikiiminki, Haukipudas; e. 
Ii, Kuivaniemi; f. Pudasjärvi; g. Tai- 
valkoski; h. Kuusamo. 

47. Sälöisten khl.: a. Alavieska, Kala- 
joki, Rautio; b. Ylivieska, Sievi; c. 
Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen; d. Sä- 
löisten pt, Salon kpl., Vihanti; e. Sii- 
kajoki, Revolahti, Paavola, Rantsila; 
f. Hailuoto. 

48. Haapajärven khl.: a. Haapajärvi, 
Reisjärvi; b. Pyhäjärvi, Kärsämäki; c. 
Haapavesi, Nivala; d. Piippola, Pulk- 
kila, Kestilä. 

49. Kajaanin khl.: a. Paltamo, Ka- 
jaanin maaseurak.; b. Säräisniemi; c. 
Hyrynsalmi, Ristijärvi; d. Puolanka; 
e. Suomussalmi; f. Sotkamo; g. Kuh- 
moniemi (ks. khl. 34, c). 

50. Kemin khl.: a. Kemin maaseu- 
rak., Simo, Tervola; b. Alatornio, Ka- 
runki; c. Ylitornio, Turtola; d. Kolari; 
e. Rovaniemi; f. Kemijärvi; g. Kuola- 
järvi. 

51. Lapin khl.: a. Muonionniska; b. 
Enontekiä; c. Kittilä; d. Sodankylä; 
e. Utsjoki; f. Inari. Digitized by Google 142 II. liainkäytöllinen jako. 1. Turun hovioikeuden (lainkäyttöpiiri : 
Turun, Uudenmaan ja Hämeen läänit) 
alaisia ovat raastuvanoikeudet 12 kau- 
pungissa, sekä 82 kihlakunnanoikeutta 
(28 tuomio- ja 82 käräjäkuntaa). 

2. Vaasan hovioilceuden (lainkäyttöpiiri: 
Vaasan ja Oulun läänit) alaisia ovat 
raastuvanoikeudet 11 kaupungissa, sekä 
66 kihlakunnanoikeutta (16 tuomio- ja 
66 käräjäkuntaa). 

3. Viipurin hovioil(euden(lainkäyttöpiiri: 
Viipurin, Mikkelin ja Kuopion läänit) 
alaisia ovat raastuvanoikeudet 12 kau- 
pungissa, sekä 86 kihlakunnanoikeutta 
(23 tuomio- ja 86 käräjäkuntaa). 

Kolco maassa: 35 raastuvanoikeutta, 
62 tuomio- ja 234 käräjäkuntaa (kihla- 
kunnanoikeutta). 

Kaupungeissa on raaatiwanoikeus, 
paitsi Maarianhaminassa, joka kuuluu 
tkuntaan 10, ja Kemissä, joka kuuluu 
tkuntaau 26. Kauppaloista kuuluu 
Ikaalinen tkuntaan 1, Salo tkuntaan 9, 
Lahti tkuntaan 14, Nurmes tkuntaan 49. TaomiO' Ja kärlUäkannat. 

Mudst. Käräjäkunnat kussakin tuo- 
miokunnassa ovat merkityt kirjaimilla 
a, h, c j. n. e.; kussakin käräjäkunnassa 
on lueteltu siihen kuuluvat ktmnat Turun hooioikeus. 

1. Ilcaatisten tlc.: a. Parkano; b. Ikaa- 
listen maaseurak., Ikaalisten kauppala, 
Jämijärvi; c. Kankaanpää, Karvia, Hon- 
kajoki; d. Hämeenkyrö, Viljakkala. 

2. Tyrvään tk.: a. Mouhijärvi, Suo- 
denniemi, Lavia, Karkku, Suoniemi; 
b. Tyrvää, Kiikka, Kiikoinen; c. Huit- 
tinen^ Vampula, Kauvatsa, Punkalai- 
dun. 

3. Ulvilan tlc a. Ulvila, KuUaa, Po- 
rin maaseurak., Nakkila; b. Noormarkku, 
Ahlainen, Pomarkku; c. Merikarvia, 
Siikainen. 

4. Euran tk.: a. Eurajoki, Luvia, 
Rauman maaseurak., Lappi, Hinner- 
joki; b. Eura, Kiukainen, Honkilahti, 
Köyliö, Säkylä; c. Kokemäki, Harja- 
valta. 5. Vehmaan tk.: a. Mynämäki, Kar- 
jala, Mietoinen; b. Vehmaa, Lokalahti, 
Taivassalo, Iniö, Velkua, Kustavi; c. 
Uusikirkko, Uudenkaupungin maaseu- 

1 rak., Laitila, Kodisjoki, Pyhämaan 
emäseurak.. Pyhämaan luotoseurak. 

6. Maskun tk.: a. Lemu, Askainen, 
Rymättylä, Merimasku; b. Nousiainen, 
Masku, Rusko, Vahto, Raisio, Naan- 
talin maaseurak.; c. Maaria, Paattinen, 
Lieto, Prunkkala; d. Navo, Korpo, 
Houtskari. 

7. Loimaan tk.: a. Loimaa, Metsä- 
maa, Alastaro; b. Pöytyä, Oripää, 
Yläne; c. Marttila, Koski, Eura, Kari- 
nainen. 

8. Piikkiön tk.: a. Kaarina, Kaks- 
kerta, Piikkiö, Kuusisto, Paimio; b. 
Parainen; c. Sauvo, Karuna; d. Kemiö, 
Dragsfjärd, Vestanfjärd; e. Hiittinen. 

9. Halikon tk.: a. Halikko, Angel- 
niemi, Uskela, Muurla, Salon kaup- 
pala. Pertteli, Kuusjoki: b. Perniö, 
Finnby; e. Kiikala, Kisko, Suomusjärvi. 

10. Ahvenanmaan tk.: a. Saltvik; b. 
I Sund, Värdö; c. Kumlinge, Brändö; d. 

Föglö, Kökar, Sottunga; e. Lemland, 
Lumparland; f. Hammarland, Eckerö; 
g. Jomala, Maarianhaminan kpki; h. 
Finnström, Geta. 

11. Ruoveden tk.: a. Ruovesi; b. Ori- 
vesi; c. Kuru, Teisko. 

12. Pirkkalan tk.: a. Kangasala, Messu- 
kylä; b. Lempäälä, Vesilahti, Totti- 
järvi; c. Pirkkala, Ylöjärvi. 

13. J&msän tk.: a. Jämsä; b. Korpi- 
lahti; c. Längelmäki, Kuorevesi, Erä- 
järvi, Pajulan kylä Kuhmalahden kun- 
taa ja Sahalahden seurakuntaa; d. Pa- 
dasjoki, Kuhmoinen. 

14. Hollolan tk.: a. Hollola (ynnä 
Lahden kauppala), Nastola, Kärkölä; 
b Asikkala 

15. Hauhon tk.: a. Pälkäne, Sahalah- 
den kunta, Kuhmalahden kunta (paitsi 
Pajulan kylä, ks. tk. 13, e); b. Hauho, 
Tuulos, Luopioinen; c. Lammi, Koski. 

16. Janakkalan tk.: a. Sääksmäki, Kal- 
vola; b. Loppi, Renko; c. Vanaja, Ja- 
nakkala, Hausjärvi; d. Hattula, Tyr- 
väntö, Hämeenlinnan maaseurak. 

17. Tammelan tk.: a. Urjala, Akaa, 
Kylmäkoski; b. Tammela; c. Jokioi- 
nen, Perttula, Humppila; d. Somero, 
Somemiemi. Digitized by Google 143 18. Raaseporin tk.: a. Pohja, Tenhola, 
Bromarf, Tammisaaren maaseurak.; b. 
Inkoo, Degerby; c. Karja, Snappertuna. 
Mustio; d. Karjalohja. Sammatti. 

19. Lohjan tk.: a. Kirkkonummi, Siun- 
tio; b. Vihti, Pyhäjärvi; c. Lohja, Num- 
mi, Pusula. 

20. Heislngin tk.: a. Helsingin pt.; 

b. Tuusula; c. Nurmijärvi; d. Espoo. 

21. Mäntsälän tk.: a. Orimattila, Art- 
järvi; b. Mäntsälä, Askula, Pukkila; 

c. Myrskylä. 

^2. Porvoon tk.: a. Pernaja, Liljen- 
dal; b. Porvoon maaseurak., Pomeesi; 
c. Sipoo. 

23. Iitin tk.: a. Iitti, Jaala; b. Elimä, 
Anjala; c. Lappträsk, Ruotsinpyhtää. Vaasan hooioikeus. 

24. Lapin tk.: a. Muonionniska, Enon- 
tekiä; b. Sodankylä; c. Kittilä; d. Inari; 
e. Utsjoki. 

25. Tornion tk.: a. Alatomio, Ka- 
runki; b. Ylitornio, Turtola, Kolari; 

c. Kemijärvi, Kuolajärvi; d. Rovaniemi. 

26. Kemin tk.: a. Pudasjärvi, Taival- 
koski; b. Kuusamo; c. Kemin kpki, 
Kemin maaseurak.,. Simo, Tervola; d. 
Ii, Kuivaniemi, Kiiminki, Haukipudas, 
Ylikiiminki. 

27. Kajaanin tk.: a. Hyrynsalmi, Risti- 
järvi, Suomussalmi, Puolanka; b. Sot- 
kamo; c. Kuhmoniemen kunta (ks. tk. 
49, b); d. Paltamo, Kajaanin maaseu- 
rak.; e. Säräisniemi. 

28. Oulun tk.: a. Oulun pt., Oulun- 
salo, Hailuoto; b. Siikajoki, Revolahti. 
Paavola, Rantsila; c. Muhos, Utajärvi; 

d. Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Tem- 
mes, Kempele. 

29. Sälöisten tk.: a. Sälöinen, Salon 
kpl., Vihanti; b. Pyhäjoki, Merijärvi, 
Oulainen; c. Kalajoki, Alavieska, Rau- 
tio; d. Ylivieska, Sievi. 

30. Piippolan tk.: a. Piippola, Pulk- 
kila, Kestilä; b. Haapavesi, Nivala; c. 
Kärsämäki^ Pyhäjärvi; d. Haapajärvi, 
Reisjärvi. 

31. Kokkolan tk.: a. Lohtaja, Himanka, 
Kannus, Toholampi, Lestijärvi; b. Kok- 
kolan maaseurak. (ks. tk. 31, d), Ala- 
veteli, Kälviä, Ullava (Kokkolan maa- 
seurak. ja Alaveteli tulevat muodosta- 
maan eri käräjäkunnan); c. Perho, Ve- 
teli, Halsua, Kaustinen, d. Kronobyn 
kunta (johon kuuluvat Knifsundin ja 
Langon kylät Kokkolan maaseurakun- 
taa), Terijärvi. 

32. Uudenkaarlepyyn Jk : a. Pietar- 
saaren pt., Purmo, Ähtävä, Luoto; b. Uudenkaarlepyyn maaseurak., Jepua, 
Munsala; c. Kauhava; d. Ylihärmä, Ala- 
härmä. 

33. Korsholman tk.: a. Oravainen, 
Vöyri, Maksamaa; b. Mustasaari, Raip- 
paluoto, Koivulahti; c. Vähäkyrö; d. 
Laihia, Jurvan kunta (paitsi 2 kylää, 
jotka kuuluvat tkuntaan 34, c). 

34. Närpiön tk.: a. Maalahti, Peta- 
lahti, Bergö, Sulva, Pirttikylä; b. När- 
piö, öfvermark, Korsnäs; c. Teuvan 
kunta, Järvenpään ja Närvijoen kylät 
Jurvan kuntaa; d. Lappfjärd, Siipyy, 
Kristiinankaupungin maaseurak.; e. Ka- 
rijoki, Isojoki. 

35. Ilmajoen tk.: a. Ilmajoki, Seinä- 
joki; b. Isokyrö, Ylistaro; c. Kauha- 
joki; d. Kurikka; e. Jalasjärvi, Perä- 
seinäjoki (paitsi 1 kylä, joka kuuluu 
tkuntaan 36, b). 

36. Alavuden tk.: a. Lapua, Nurmo^ 
b. Kuortane, Alavuden kunta. Perä- 
seinäjoen kylä P:n kuntaa, Töysä; c. 
Alajärvi; Soini, Lehtimäki; d. Lappa- 
järvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Vimpeli. 

37. Jyväskylän tk.: a. Jyväskylän 
maaseurak.. Petäjävesi; b. Virrat, Ät- 
säri; c. Keuru, Pihlajavesi, Multia. 

38. Saarijärven tk.: a. Saarijärvi, 
Uurainen; b. Karstula; c. Kivijärvi. 

39. Viitasaaren tk.: a. Laukaa; b. 
Sumiainen, Konginkangas; c. Viita- 
saari; d. Pihtipudas. Viipurin hooioikeus. 

40. Kymin tk.: a. Säkkijärvi; b. Viro- 
lahti, Miehikkälä; c. Pyhtää, Kymi; 
Suursaari, Tytärsaari y. m. ulkosaaret, 

d. Vehkalahti, Sippola. 

41. Lapveden tk.: a. Valkeala; b. 
Luumäki; c. Lemi, Taipalsaari; d. Savi- 
taipale, Suomenniemi; e. Lapvesi. 

42. Jääsken tk.: a. Joutseno; b. Ruo- 
kolahti, Rautjärvi; c. Jääski; d. Kirvu- 

e. Antrea. 

43. Rannan tk.: a. Koivisto, Johan- 
nes, Seiskari, Lavansaari; b. Uusikirkko; 

c. Kuolemajärvi; d. Viipurin maaseurak. 

44. Äyräpään tk.: a. Valkjärvi; b. 
Rautu; c. Muola, Kyyrölä, Heinjoki;^ 

d. Kivennapa. 

45. Käkisalmen tk.: a. Räisälä; b. 
Käkisalmen maaseurak., Kaukola; c. 
Sakkola; d. Pyhäjärvi; e. Hiitola. 

46. Kurkijoen tk.: a. Parikkala; b. 
Jaakkima; c. Kurkijoki. 

47. Sortavalan tk.: a. Uukuniemi; b. 
Ruskeala; c. Sortavalan maaseurak. — 
S:n tkuntaan kuuluu myöskin Vala- 
mon saariryhmä. Digitized by Google 144 48. Salmen tk.: a. Salmi; b. Impi- 
lahti; c. Suistamo, Soanlahden kylä 
S:n kuntaa; d. Suojärvi; e. Korpiselkä, 
suurempi osa Soanlahdea kuntaa. 

49. Pielisjärven tk.: a. Pielisjärvi; b. 
Nurmeksen kunta (johon kuuluvat Nur- 
meksen kauppala ja Jonkerin kylä 
Euhmoniemen seurakuntaa), Bauta- 
Taarä; c. Juuka. 

50. Ilomantsin tk.: a. Ilomantsi; b. 
Eno; c. Tohmajärvi, Pälkjärvi; d. Kiih- 
telysvaara. 

61. Kiteen tk.: a. Kitee; b. Rääkkylä; 
c. Kesälahti; d. Kerimäki, Enonkoski; 
€. Savonranta. 

52. Liperin tk.: a. Kaavi; b. Liperi, 
Kuusjärvi; e. Polvijärvi; d. Kontiolahti. 

53. Kuopion tk.: a. Kuopion maa- 
seurak.; b. Tuusniemi; c. Maaninka; d. 
Karttula. 

54. Iisalmen tk.: a. Iisalmen maaseu- 
rak.jRutakko; b. Lapinlahti; e. Kiuruvesi. 55. Pielaveden tk.: a. Pielavesi, Kei- 
tele; b. Nilsiä. 

56. Rautalammen tk : a. Pieksämäki, 
Jäppilä, Virtasalmi; b. Rautalampi, Ve- 
santo; c. Hankasalmi. 

57. Leppävirran tk.: a. Leppävirta; 

b. Suonnejoki; c. Joroinen. 

58. Rantasalmen tk.: a. Rantasalmi, 
Kangaslampi; b. Heinävesi; c. Sää- 
minki. 

59. Juvan tk.: a. Juva; b. Puumala; 

c. Sulkava. 

60. Mikkelin tk.: a. Mikkelin maa- 
seurak.; b. Kangasniemi; c. Haukivuon; 

d. Anttola. 

61. Mäntyharjun tk.: a. Mäntyharju; 
b. Hirvensalmi; c. Ristiina. 

62. Heinolan tk.: a. Heinolan maa- 
seurak.; b. Sysmä; e. Hartola; d. Lu- 
hanka, Joutsa, Leivonmäki. III. Ki^ltollinen jako. A. EYankelis-Iuterllainen kirkko. 

1. Turun arkkihiippakunta (johon kuu- 
luu Turun lääni ja Vaasan lääni paitsi 
Laukaan khl. ja etel. osa Kuortaneen 
khlkuntaa) jakautuu 13 rovastikuntaan, 
130 kirkkoherrakuntaan ja 199 seura- 
kuntaan, joista 12 kaupunkiseurakuntaa. 

2. Porvoon hiippakunta (johon kuuluu 
Uudenmaan ja Hämeen läänit sekä 
Vaasan läänistä Laukaan khl. ja etel. 
osa Kuori aneen khlkuntaa) jakautuu 
11 rovastikuntaan, 84 kirkkoherrakun- 
taan ja 114 seurakuntaan, joista 10 
kaupunkiseurakuntaa. 

3. Savonlinnan hiippakunta (johon kuu- 
luu Mikkelin ja Viipurin läänit sekä 
Kuopion läänistä Ilomantsin, Liperin 
ja Pielisjärven khlkunnat) jakautuu 14 
rovastikuntaan, 83 kirkkoherrakuntaan 
ja 103 seurakuntaan, joista 12 kau- 
punkiseurakuntaa. 

4. Kuopion hiippakunta (johon kuuluu 
Kuopion läänistä Kuopion, Iisalmen ja 
Rautalammen khlkunnat sekä Oulun 
lääni) jakautuu 7 rovastikuntaan, 63 
kirkkoherrakuntaan ja 93 seurakuntaan, 
joista 7 kaupunkiseurakuntaa. 

Kaikissa hiippakunnissa yhteensä: 45 
rovastikuntaa, 360 kirkkoherrakuntaa. 509 seurakuntaa, joista 41 kaupunki- 
seurakuntaa. Kirkkoherrakunnista on 
212 keisarillista, 147 konsistoorillista; 
Hämeenlinnan ja Vanajan khkunta on 
vuoroin keis. ja kons. 

Seurakuntia, jotka eivät kuulu mi- 
hinkään khkuntaan, ovat: Suursaari 
ja Tytärsaari, Lavansaari, Seiskari sekä 
Henki vartio väen tarkk.amp patalj o onan 
seurak. Helsingissä. 

Maaseurakuntia, jotka ovat emä- 
seurakunnan alaisia, mutta ei kutsuta 
kappeleiksi, ovat: 

1) maaseurakunnat, joilla on yhtei- 
nen papisto samannimisten kpkiseura- 
kuntien kanssa. 

2) Rusko (aneksipitäjä), Velkua (kir- 
koll. seurak.). Pyhämaa (luotoseurak.), 
Sottunga (väliaikain. kpl.), Töysä (kir- 

i koll. seurak.), Ullava (kirkoll. seurak.), 
j Mustio (tehtaanseurak.), Enonkoski (ru- 
I kousliuonealue), Värtsilä (tehtaanseu- 
I rak.), Rutakko (rukoushuonealue), Juan- 
tehdas (tehtaanseurak,), Varkaus (teh- 
; taanseurak.), Kempele (kirkoll. seurak.). 
I Saarnaaja löytyy Sasslinin koulu- 
ja saarnahuonelaitoksessa. Pitkärannan 
tehtaalla, maan 8:ssa armeija-tarkk'- 
amp.patalj Oonassa, Suomen rakuona- 
I rykmentissä ja kadettikoulussa, ran- Digitized by Google 145 gaistus- ja työvankiloissa sekä läänin- 
ja khlknimanvankil oissa. Nämä lai- 
tokset eivät kuitenkaan muodosta eri 
kirkollisia seurakuntia. B. Ereikkalals-renuainen kirkko. 

Suomen kreikkalais-venäläiset seura- 
kunnat ovat Viipurin kreik.-venäläisen 
hengellisen konsistoorin alaisia; kaik- 
kiaan löytyy 4 rovastikuntaa, 26 kirkko- 
herrakuntaa ja 28 seurakuntaa, joista 
14 kaupunkiseurakuntaa. Kreik.-katoli- 
laisia oli jouluk. 1895 yhteensä 46,509 
henkeä. Seurakunnat ovat: 

l:nm rh.: Helsinki (2 kirkkoa) ynnä 
Hangon kpl.,H:linna, Hamina ynnä Kot- 
kan kpl., Lappeenranta, Turku, Vaasa; 
2:nm rk.: Viipuri (2 kirkkoa), Käki- 
salmi (2 kirkkoa), Kaivola Kivenna- 
valla, Kyyrölä, Kaukjärvi ja Halila 
Uudellakirkolla, Palkeala Raudussa, 
Tiurula Hiitolassa; 3:as rk.: Savon- 
linna, Kuopio, Taipale Liperissä, Suis- 
tamo, Sortavala, Joensuu; 4:s rk.: Ilo- 
mantsi, Kitelä Impilahdella, Mantsin- 
saari Salmessa, Salmi, Kgrpiselkä, Suo- 
järvi. 

Sitä paitsi on venäl. kirkkoja Tor- 
niossa, Viaporissa, Hyrylän kylässä 
Tuusulan pitäjää, Terijoen kylässä Ki- 
vennavalla sekä Pitkärannan tehtaalla 
ja Syskyänsaaren tilalla Ilomantsissa; 
luostareita Lintulassa Kivennavalla, 
Konevitsassa, Valamossa ja Pyhäsaa- 
*rella; sekä rukoushuoneita, „tscha- 
sovnja", useammissa Ilomantsin, Korpi- 
selän, Suistamon, Suojärven ja Salmen 
kylissä (ks. pääluett.). C. Haita kirkkokuntia. 

1. Baptistiseurakuntia on 31 (17 ru- 
koushuonetta ja 1,738 jäsentä), nimit- 
täin: 

l:o) Vaasan läänissä: *ÄmoS8a Peta- 
lahdella, *Vaasa, *Mon& ja Pensala 
Munsalassa, *Öfverpurmo ja Österpurmo 
Purmossa, *Ähtävä, *Forsby Pietar- 
saaren pt.:ssä. *Pietarsaari, *Nämpnäs 
ja Närpiön k.kyl. Närpiössä, *Jurva, 
♦Luoto, Österhankmo Koivulahdella, 
Djupsund Kronobyssä (41 henk.), Tölhy 
ja Jungsund Mustasaarella, Vöyri, Ylis- 
taro, Laihia; 

2:o) muissa lääneissä: Tampere (82 
henk.), Turku (47 henk.), *Kuopio, Karja, Helsinki (37 henk.), Sipoo, Ah- 
venanmaa, Föglö, Viipuri, Luvia, Oulu 
(jäsenluvun suhteen ks. pääluett., jossa 
pienimpiä seurakuntia kuitenkaan ei 
ole mainittu). 

Näistä seurakunnista lienevät vaan 
tähdellä * merkityt laillistettuja. — Ti- 
lastoU. vuosikirjan mukaan oli bap- 
tistien lukumäärä jouluk. 1895 kaik- 
kiaan 1,906 henkeä. 

2. Metodisti-episkopaalisia seurakuntia 

(laillistettuja) on Tammisaaressa, Hel- 
singissä, Turussa ja Vaasassa; meto- 
distien lukumäärä Suomessa: 884 henk. 

3. Roomalais-katolilaisia seurakuntia on 
Helsingissä ja Viipurissa. Maassa asu- 
vien katolilaisten lukumäärä jouluk 95: 
483 henkeä. 

4. Juutalaisten synagoogia löytyy Hel- 
singissä, Viipurissa ja Turussa. D. Luterilaiset roYastlkunnat, 
Urkkoherrakamiat Ja seura- 
kunnat. 

INuist. 

1) Kirkkoherrakuntien sekä muiden 
kussakin rovastikunnassa löytyvien 
itsenäisten seurakuntien nimet ovat 
erotetut ptMlipisteellä. 

2) Jos khkuntaan kuuluu vaan yksi 
seurak., on khkunnan nimi samalla 
seurakunnan nimenä. Jos khkuntaan 
kuuluu useampia seurakuntia, on khkun- 
nan nimi samalla emäseurakunnan ni- 
menä ja muut seurakunnat luetellaan 
sen jälkeen; kpki- ja maaseurakunnat, 
jotka kuuluvat samaan khkuntaan ja 
nimitetään tämän mukaan, mainitaan 
kumpikin (sulkumerkkien sisällä). 

3) Jos maaseurakunnan ala ei ole 
sama kuin samannimisen kunnan, on 
siitä erittäin huomautettu. 

4) Ristillä (f) on merkitty ne kap- 
peli- ja muut samanlaatuiset seura- 
kunnat, jotka ovat määrätyt muodos- 
tamaan eri khkunnan, sittekun papisto, 
joka on nimitetty virkaan ennen tämän 
päätöksen vahvistamista, on eronnut. 
Jos muuten seurakunnan jako on mää- 
rätty toimitettavaksi, on siitä kussakin 
tapauksessa erittäin mainittu. 

5) Ke = keisarillinen, Ko = konsis- 
toorillinen khkunta; numero Ke:n ja 
Ko:n jälkeen osottaa khkunnan arvo- 
luokkaa. 10 Digitized by Google 146 Turtin arkkihiippakunta. 

1. Tuomiorovastikunta : Turun tuomio- 
kirkkoseurak. (Ke: 1; kpkiseurak.); Kaa- 
rina (Ke: 3) ynnä Kakskerta; Piikkiö 
(Ke: 3) ynnä Kuusisto; Paimio (Ke: 2); 
Sauvo (Ke: 2) ynnä Karuna; Parainen 
(Ke: 2); Navo (Ke: 2); Korpo (Ke: 3); 
Houtskari (Ke: 3); Naantali (Ke: 2; 
= N:n kpki- ja maaseurak.; pappi ja 
kirkko yhteiset) ynnä Merimasku; Rai- 
sio (Ke: 3); Maaria (Ke: 3) ynnä Paatti- 
nen (siirretään Vahdon tulevaan khkun- 
taan); Lieto (Ke: 2) ynnä Prunkkala. 

2. Mynämäen rk.: Mynämäki (Ke: 2) 
ynnä Karjala; Mietoinen (Ke: 3); Lemu 
(Ke: 2) ynnä Askainen; Rymättylä (Ke: 
2); Masku (Ke: 2) ynnä Rusko (f) ja 
Vahto (f; ks. yllä Paattinen); Nousiai- 
nen (Ke: 2); Pöytyä (Ko: 2) ynnä Ori- 
pää; Yläne (Ko: 3). 

3. Vehmaan rk.: Vehmaa (Ke: 2) ynnä 
Lokalahti; Taivassalo (Ke: 1) ynnä Iniö 
ja Velkua; Kustavi (Ke: 3); Uusikau- 
punki (Ke: 2; = U:nkpki- ja maaseurak.; 
papisto ja kirkko yhteiset); Uusikirkko 
(Ke: 2); Laitila (Ke: 2; = L:n ja Ko- 
disjoen kunnat; K:sta tehdään eri kpl.); 
Hinnerjoki (Ke: 3; ks. rk. 4, Euran 
khkunta); Pyhämaa (Ko: 3; emäseurak. 
mannermaalla) ynnä P:n luotoseurak.; 
Rauma (Ko: 2; = R:n kpki- ja maaseu- 
rak.; papisto ja kirkko yhteiset); Lappi 
(Ko: 3). 

4. Porin ala-rk.: Ulvila (Ke: 1) ynnä 
Porin kpki- ja maaseurak. (f; kplai- 
nen ja kirkko yhteiset) sekä KuUaa; 
Nakkila (Ke: 2); Noormarkku (Ke: 2) 
ynnä Ahlainen (f) ja Pomarkku; Meri- 
karvia (Ko: 3); Siikainen (Ko: 3); 
Eurajoki (Ko: 2) ynnä Luvia; Eura 
(Ko: 2) ynnä Kiukainen (f) ja Honki- 
lahti (Kiukainen muutetaan khkun- 
naksi ja H:n kpl. siirretään Hinner- 
joen khkuntaan). 

5. Porin ytä-rk.: Loimaa (Ke: 1^ ynnä 
Metsämaa; Alastaro (Ke: 3); Huittinen 
(Ke: 2) ynnä Vampula (f) ja Kau- 
vatsa (f); Punkalaidun (Ko: 3); Köy- 
liö (Ko: 3); Säkylä (Ko: 3); Koke- 
mäki (Ke: 2); Harjavalta (Ke: 3). 

6. Tyrvään rk.: Tyrvää (Ko: 2) ynnä 
Kiikka ja Kiikoinen; Karkku (Ko: 2) 
ynnä Suoniemi; Mouhijärvi (Ko: 3) 
ynnä Suodenniemi; Lavia (Ko: 3); Hä- 
meenkyrö (Ko: 2) ynnä Viljakkala; 
Ikaalinen (Ko: 2; emäseurak. = Ikaa- 
listen maaseurak. ja Ln kauppala) ynnä 
Jämijärvi; Parkano (Ke: 3); Kankaan- 
pää (Ko: 3) ynnä Karvia (f) ja Honka- 
joki (f). 7. Perniön rk.: Kemiö (Ke: 1) ynnä 
Dragsfjärd ja Vestanfjärd; Hiittinen 
(Ke: 3); Perniö (Ko: 2) ynnä Finnby; 
Kisko (Ko: 2) ynnä Suomusjärvi; Kii- 
kala (Ko: 3); Uskela (Ke: 2; emäseu- 
rak. = U:n kunta ja Salon kauppala) 
ynnä Muurla; Pertteli (Ke: 2) ynnä 
Kuusjoki; Halikko (Ko: 2) ynnä An- 
gelniemi; Marttila (Ke: 2; emäseurak. 
= M:n ja Karinaisten kunnat) ynnä 
Koski ja Eura. 

8. Ahvenanmaan rk.: Finnström (Ke: 1) 
ynnä Geta; Saltvik (Ke: 2); Sund (Ke: 3); 
Värdö (Ke: 3); Hammarland (Ke: 2); 
Eckerö (Ke: 3); Jomala (Ke: 1; = J:n 
maaseurak. ja Maarianhaminan kpki- 
seurak.; yhteinen papisto, kirkko maalla; 
M. ehdotettu eri khkunnaksi); Lemland 
(Ke: 2) ynnä Lumparland; Föglö (Ke: 2) 
ynnä Kökar ja Sottunga; Kumlinge 
(Ke: 3); Brändö (Ke: 3). 

9. Vaasan ala-rk.: Vaasa 1. Nikolain- 
kaupunki (Ke: 1; kpkiseurak.); Musta- 
saari (Ke: 1); Raippaluoto (Ke: 3); 
Koivulahti (Ke: 2); Maalahti (Ko: 2) 
ynnä Petalahti ja Bergö; Sulva (Ko: 2); 
Närpiö (Ke: 1) ynnä Kaskisten kpki- 
seurak. (saarnaaja); öfvermark (Ke: 3); 
Korsnäs (Ke:^3); Pirttikylä (Ke: 2); 
Teuva (Ke: 3); Lappfjärd (Ko: 2) ynnä 
Kristiinankaupungin kpki- ja maaseu- 
rak. (f; pappi ja kirkko yhteiset); 
Siipyy (Ko: 3); Isojoki (Ke: 3); Kari- 
joki (Ko: 3). 

10. Vaasan ylä-rk.: Ilmajoki (Ko: 1) 
ynnä Seinäjoki (f); Peräseinäjoki (Ko: 
3); Kauhajoki (Ko: 2); Kurikka (Ko: 2); 
Jalasjärvi (Ko: 2); Isokyrö (Ke: 1); 
Ylistaro (Ke: 1); Vähäkyrö (Ko: 2); 
Laihia (Ko: 2); Jurva (Ko: 2). 

11. Pietarsaaren rk.: Pietarsaari (Ke: 2; 
= P:n maa- ja kpkiseurak.; yhteinen 
papisto, mutta eri kirkot, emäkirkko 
maalla) ynnä Purra o (f); Luoto (Ke: 3); 
Ähtävä (Ke: 3); Vöyri (Ko: 1); Maksa- 
maa (Ko: 3); Oravainen (Ko: 3^; Uusi- 
kaarlepyy (K o: 2;=U:n kpki- ja maa- 
seurak.; papisto ja kirkko yhteiset) 
ynnä Jepua; Munsala (Ko: 2). 

12. Lapuan rk.: Lappajärvi (Ke: 2); 
Vimpeli (Ke: 2); Kortesjärvi (Ke: 3); 
Evijärvi (Ke: 3); Alajärvi (Ke: 2) ynnä 
Soini (f) ja Lehtimäki; Lapua (Ko: 2); 
Nurmo (Ko: 3; osa N:n seurakuntaa 
kuuluu Lapuan kuntaan); Kauhava 
(Ko: 2); Ylihärmä (Ko: 3); Alahärmä 
(Ko: 3); Alavus (Ke: 3) ynnä Töysä (f); 
Kuortane (Ke: 3). 

13. Kokkolan rk.: Kronohy (Ko: 2); 
Terijärvi (Ko: 3); Kokkola [Ko: 2; 
= K:n emäseurak. maalla (= K:n maa- Digitized by Google 147 ladskunta ja Knifsnndin sekä Längön 
kylät Kronobyn kuntaa) ja K:n kpki- 
senrak., jolla on eri kirkko ja kplainen]; 
Alaveteli (Ko: 3); Veteli (Ko: 3) ynnä 
Halsua; Perho (Ko: 3); Kaustinen (Ko: 
3); Kälviä (Ke: 3) ynnä UUava; Loh- 
taja (Ko: 2) ynnä Himanka (f); Kan 
nus (Ko: 2): ~ " " ~ 

Lesty ärvi. Toholampi (Ko: 3) ynnä Porooon hiippakunta. 

14. Tuomiorovastikunta: Porvoo (Ke: 1; 
= P:n kpki- ja maaseurak. ; yhteinen 
kirkko, maaseurakunnalla oma kplai- 
nen) ynnä Askula (f), Pukkila (f) ja 
Porneesi (f); Pernaja (Ke: 1) ynnä 
Liljendal; Loviisa (Ke: 3; kpkiseurak.); 
Lappträsk (Ke: 2); Artjärvi (Ke: 3); 
Myrskylä (Ke: 3). 

15. Helsingin ric.: Helsingin suom.- 
ruots. khkunta (Ke: 1; kpkiseurak.; 3 
kirkkoa); Helsingin saksal. khkunta 
(Ko ; kpkiseurak.) ; Henkivartioväen 
tarkk'amp.pataljoonan seurak. (patal- 
joonan saarnaaja); Helsingin pt. (Ke: 2); 
Nurmijärvi (Ke: 3); Tuusula (Ke: 8); 
Sipoo (Ke: 3); Mäntsälä (Ke: 3). 

16. Iitin rk.: Iitti (Ko: 2); Jaala 
(Ko: 3); Elimä (Ke: 3); Aiyala (Ke: 3); 
Kuotsinpyhtää (Ke: 3); Orimattila 
(Ke: 8). 

17. Hollolan rk.: Hollola (Ke: 1); 
Kärkölä (Ke: 3); Nastola (Ke: 3); 
Hauho (Ke: 2) ynnä Luopioinen (f); 
Tuulos (Ke: 3); Lammi (Ke: 2); Koski 
(Ke: 3); Asikkala (Ke: 2). 

18. Jämsän rk.: Jämsä (Ke: 3); Kor- 
pilahti (Ke: 3); Kuhmoinen (Ko: 3); 
Padasjoki (Ko: 3); Petäjävesi (Ko: 3). 

19. Jyv&skylän rk.: Jyväskylän maa- 
khkunta (K:o 3; Toivakka erotetaan 
kpliksi); Jyväskylän kpki-khkunta (Ko: 
3); Laukaa (Ko: 3) ynnä Sumiainen (f); 
Saarijärvi (Ko: 3); Karstula (Ko: 3; 
Saarijärvestä ja Karstulasta lohkais- 
taan Pylkönmäen khkunta); Uurainen 
(Ko: 3); Viitasaari (Ko: 3) ynnä Kon- 
ginkangas (f); Pihtipudas (Ko: 3); 
Kivijärvi (Ko: 3). 

20. Tampereen rk.: Pirkkala (Ke: 2) 
ynnä Ylöjärvi (f); Lempäälä (Ko: 2); 
Kangasala (Ke: 2) ynnä Kuhmalahti 
(ks. rk. 21, Sahalahden khkunta); Mes- 
sukylä (Ko: 2) ynnä Teisko (f) ja 
Tampereen kpkiseurak. (f; kpginsaar- 
naaja ja 3 kplaista; 2 kirkkoa); Ori- 
vesi (Ko: 2) ynnä Eräjärvi; Längel- 
mäki (Ko: 3); Kuorevesi (Ko: 3); Keuru (Ko: 2) ynnä Pihlajavesi; Multia (Ko: 3); 
Ruovesi (Ko: 2); Kuru (Ko: 3); Virrat 
(Ko: 3); Ätsäri (Ko: 3). 

21. Hattulan rk.: Sääksmäki (Ke: 2); 
Pälkäne (Ko: 2); Sahalahti (Ko: 3; = 
S:n kunta sekä Vehkajärven ja Paju- 
lan kylät Kuhmalahden kuntaa); Hat- 
tula (Ke: 2) ynnä Tyrväntö; Kalvola 
(Ko: 3); Akaa (Ko: 2) ynnä Kylmä- 
koski; Urjala (Ko: 2); Vesilahti (Ko: 2) 
ynnä Tottijärvi. 

22. Hämeenlinnan rk.: Tammela (Ke: 
2) ynnä Perttula (f; Prsta ja osasta Loi- 
maata muodostetaan Ypäjän khkunta), 
Jokioinen (f) ja Humppila (f); Hä- 
meenlinna ja Vanaja (vuoroin Ke: 2 ja 
Ko: 2; = H:linnan kpki- ja maaseurak., 
joilla on yhteinen papisto ja kirkko, 
sekä Vanajan pt., jossa eri kappalai- 
nen, ja Rengon kpl.); Janakkala (Ke: 2); 
Hausjärvi (Ke: 2); Somero (Ko: 2) ynnä 
Somemiemi. 

23. Raaseporin Itäin, rk.: Lohja (Ke: 1); 
Nummi (Ke: 3); Pusula (Ke: 3); Loppi 
(Ko: 2); Vihti (Ke: 2); Pyhäjärvi (Ke: 3); 
Espoo (Ke: 2); Kirkkonummi (Ko: 2); 
Siimtio (Ke: 2). 

24. Raaseporin läntin, rk.: Inkoo (Ke: 
2) ynnä Degerby; Karja (Ke: 2) ynnä 
Snappertuna ja Mustio; Pohja (Ke: 2); 
Tammisaari (Ke: 3; = T:n kpki- ja maa- 
seurak.; pappi ja kirkko yhteiset); Ten- 
hola (Ke: 2); Bromarf (Ke: 3); Hanko 
(Ke: 2; kpkiseurak.); Karjalohja (Ko: 3) 
ynnä Sammatti. Saoonlinnan hiippakunta. 

25. Savonlinnan rk.: Sääminki (Ke: 2, 
S:n maaseurak. ja Savonlinnan kpki- 
seurak.; papisto ja kirkko yhteiset); 
Rantasalmi (Ke: 1); Kangaslampi (Ke: 3); 
Heinävesi (Ke: 2); Kerimäki (Ke: 2) 
ynnä Enonkoski (f); Savonranta (Ke: 3); 
Sulkava (Ke: 3). 

26. Juvan rk.: Juva (Ke: 1); Joroi- 
nen (Ke: 2); Pieksämäki (Ke: 2; emä- 
seurak. = P:n ja Virtasalmen kunnat; 
V. erotetaan khkunnaksi) ynnä Jäp- 
pilä (f); Haukivuori (Ko: 3); Puumala 
(Ke: 3). 

27. Mikkelin rk.: Mikkeli (Ke: 1, M:n 
kpki- ja maaseurak.; yhteinen papisto, 
mutta eri kirkot; emäkirkko maalla); 
Anttola (Ke: 3); Ristiina (Ke: 2); Hir- 
vensalmi (Ke: 2); Kangasniemi (Ke: 3); 
Mäntyharju (Ko: 2). 

28. Heinolan rk.: Heinola [Ke: 3; = 
H:n maaseurak. (emäseurak.)jaH:n kpki- Digitized by Google 148 seurak.; jolla on eri kirkkoja kplainen]; 
Sysmä (Ko: 2); Luhanka (Ko: 3); Har- 
tola (Ko: 3); Joutsa (Ko: 3); Leivonmäki 
(Ko: 3). 

29. Lappeenrannan rk.: Lappeenranta 
ja Lapvesi (Ke: 2; =Lappeenrannan kpki- 
seurak. ja Lapveden maaseurak.; pa- 
pisto ja kirkko yhteiset); Taipalsaari 
(Ke: 3); Savitaipale (Ke: 3); Suomen- 
niemi (Ke: 3); Lemi (Ke: 3); Luumäki 
(Ke: 3); Valkeala (Ke: 2). 

30. Haminan rk.: Hamina ja Vehka- 
lahti (Ke: 2; = H:n kpkiseurak. ja V:n 
maaseurak.; yhteinen papisto, mutta 
eri kirkot, molemmat kpgissa); Sippola 
(Ke: 2); Virolahti (Ke: 2); Miehikkälä 
(Ke: 2); Kymi (Ke: 3; = Kymin maa- 
seurak. ja Kotkan kpkiseurak.; eri kir- 
kot; Kotka tulee omaksi khkunnaksi); 
Pyhtää (Ke: 3); Suursaaren ja Tytär- 
saaren seurakunta. 

31. Viipurin rk.: Viipurin suom.-ruots. 
khkunta(Ko: l;=V:n kpgin suom. seurak., 
ruots. seurak. ja Viipurin maaseurak.; 
3 kirkkoa kpgissa; V:n khkunnasta muo- 
dostetaan 2 khkuntaa: l:o V:n kpgin 
suom. seurak., 2:o V:n kpgin ruots. seu- 
rak. ja V:n maaseurak.; maaseurakun- 
nasta erotetaan Nuijamaa kpliksi); Vii- 
purin saksal. khkunta (Ko: 3); Säkkijärvi 
(l^e: 2); Johannes (Ko: 3); Koivisto 
(Ke: 3); Uusikirkko (Ke: 2; ks. Halila, 
siv. 12 ja Kaukjärvi, siv. 35); Kuolema- 
järvi (Ke: 3); Lavansaaren seurak.; 
Seiskarin seurak. 

32. INuolan rk.: Muola (Ke: 2); Hein- 
joki (Ke: 3); Valkjärvi (Ke: 3); Rautu 
(Ko: 3; ks. Palkeala, siv. 73); Kiven- 
napa (Ke: 2; ks. Lintula, siv. 55 ja 
Kaivola, siv. 84). 

33. Käkisalmen rk.: Käkisalmi (Ke: 3; = 
K:n kpki- ja maaseurak.; pappi ja kirkko 
yhteiset); Kaukola (Ke: 3); Pyhäjärvi 
(Ke: 2); Sakkola (Ke: 2; Metsäpirtti 
erotetaan khkunnaksi); Räisälä (Ke: 2). 

34. Jääsken rk.: Jääski (Ke: 2); Jout- 
seno (Ke: 2); Kirvu (Ke: 2); Antrea 
(Ke: 2); Ruokolahti (Ke: 1); Rautjärvi 
(Ke: 3). 

35. Kurkijoen rk.: Kurkijoki (Ke: 2); 
Hiitola (Ke: 2; ks. Tiurula, siv. 106); 
Parikkala (Ke: 2; ks. Parikkala, siv. 
74); Jaakkima (Ko: 1). 

36. Sortavalan rk : Sortavala (Ke: 2; = 
S:n kpki- ja maaseurak.; papisto ja 
kirkko yhteiset); Uukuniemi (Ko: 3); 
Ruskeala (Ke: 3); Impilahti (Ke: 3; 
ks. Kitelä, Pitkäranta ja Salmi); Soan- 
lahti (Ke; ks. Soanlahti, siv. 96). 

37. Ala-Karjalan rk.: Eno (Ko: 3); 
Ilomantsi (Ko: 2; Kovero erotetaan khkunnaksi; ks. Ilomantsi, siv. 23); 
Kesälahti (Ko: 3); Kitee (Ke: 2); Rääk- 
kylä (Ke: 3); Tohmajärvi (Ke: 2) ynnä 
Värtsilä; Kiihtelysvaara (Ke: 2); Pälk- 
järvi (Ke: 3). 

38. Ylä-Karjalan rk.: Liperi (Ke: 1; 
ks. Taipale, siv. 102) ynnä Polvijärvi 
(f) ja Kuusjärvi (f); Kontiolahti (Ke: 3) 
ynnä Joensuun kpkiseurak. (saarnaaja); 
Kaavi (Ke: 3); Nurmes (Ke: 2; N:n seura- 
kunnasta erotetaan Valtimon khkunta; 
ks. rk. 43, Kuhmoniemen khkunta) ynnä 
Rautavaara (f); Pielisjärvi (Ke: 2); 
Juuka (Ke: 3). Kuopion hiippakunta. 

39. Tuomiorovastikunta: Kuopio (Ke: 1: 
— K:n kpki- ja maaseurak.; eri kplai- 
set, yhteinen kirkko); Karttula (Ke: 3); 
Maaninka (Ke: 3); Tuusniemi (Ke: 3); 
Iisalmi [Ke: 1; = I:n kpki- ja maaseurak. 
(kirkko maalla) sekä Rutakko; I:n kh- 
kunnasta erotetaan Vieremän ja Sonka- 
järven khkunnat); Kiuruvesi (Ke: 3); 
Lapinlahti (Ke: 3); Nilsiä (Ke: 3) ynnä 
Juantehdas; Pielavesi (Ke: 3); Keitele 
(Ke: 3); Rautalampi (Ko: 2) ynnä Ve- 
santo; Hankasalmi (Ko: 3); Suonnejoki 
(Ko: 3); Leppävirta (Ke: 2) ynnä Var- 
kaus. 

40. Raahen rk.: Raahe ja Sälöinen 
(Ke: 3; = R:n kpkiseurak. ja S:n maa- 
seurak.; eri kplaiset, yhteinen kirkko) 
ynnä Salo ja Vihanti; Siikajoki (Ko: 2) 
ynnä Revolahti; Paavola (Ko: 3); Rant- 
sila (Ko: 3); Hailuoto (Ko: 3); Piip- 
pola (Ke: 3) ynnä Pulkkila; Kestilä 
(Ke: 3). 

41. Kalajoen rk.: Kalajoki (Ko: 2) 
ynnä Alavieska (f) ja Rautio; Yli- 
vieska (Ko: 3); Sievi (Ko: 3); Haapa- 
järvi (Ko: 3); Nivala (Ko: 3); Reis- 
järvi (Ko: 2); Pyhäjoki (Ko: 2) ynnä 
Merijärvi (f); Oulainen (Ko: 3); Haa- 
pavesi (Ko: 3); Kärsämäki (Ko: 3); 
Pyhäjärvi (Ko: 3). 

42. Oulun rk.: Liminka (Ko: 1) ynnä 
Lumijoki, Tyrnävä, Temmes ja Kem- 
pele; Oulu (Ke: 2; = Oulun kpki- ja maa- 
seurak. sekä Oulunsalo; edellisillä eri 
kplaiset, yhteinen kirkko); Muhos (Ke: 
2) ynnä Utajärvi (tulee khkunnaksi 
'lp 99, Ke: 3); Ii (Ko: 3) ynnä Kuiva- 
niemi (f); Kiiminki (Ko: 3) ynnä Yli- 
kiiminki; Haukipudas (Ko: 3); Pudas- 
järvi (Ko: 3); Taivalkoski (Ko: 3); 
Kuusamo (Ko: 3). 

43. Kajaanin rk.: Paltamo (Ke: 2) 
ynnä Kajaanin kpki- ja maaseurak. Digitized by Google 149 (kirkko yhteinen, kpkiseuraknnnalla 
eri kplainen); Säräisniemi (Ke: 3; Ka- 
jaanin maaseurakunnasta ja Säräisnie- 
mestä lohkaistaan Vuolijoen khkunta); 
Sotkamo (Ko: 2); Kuhmoniemi (Ko: 3; 
= K:n kunta ja Jonkerin kylä Nur- 
meksen kuntaa); Hyrynsalmi (Ke: 3) 
ynnä Eistijärvi; Suomussalmi (Ke: 3; 
ks. Suomussalmi, siv. 100); Puolanka 
(Ke: 3). 

44. Kemin rk.: Kemi (Ko: 2; = Kemin 
kpki- ja maaseurak.; kirkko maalla); 
Simo (Ko: 3); Tervola (Ko: 3); Ka- 
runki (Ke: 3); Alatomio (Ke: 2); Tor- 
nio (Ke: 3; kpkiseurak.) ; Ylitornio 
(Ko: 3) ynnä Turtola (f) ja Kolari (f); 
Rovaniemi (Ke: 2); Kemijärvi (Ko: 3); 
Kuolajärvi (Ko: 3). 

45. Lapinmaan rk.: Sodankylä (Ko: 3); 
Kittilä (Ko: 3); Muonionniska (Ko: 3) 
ynnä Enontekiä; Utsjoki (Ko: 3); Inari 
(Ko: 3). 

E. Maaseadan luterilaiset rakoaS' 

iiaoneet. Jotka elYät maodosta kir- 

koilisia searakantia. 

Muist, Rukoushuoneseurakuntien y. 
m. suhteen ks. siv. 144. 

1. Uudenmaan läänissä: Fagervik In- 
koossa, Kärkölä Pusulassa, Haapajärvi 
Kirkkonummella, Hyvinkää Nurmijär- 
vellä, Kellokoski Tuusulassa, Öster- 
sundom Sipoossa. 2. Turun läänissä: Aspö, Jurmo ja 
Utö Korpossa, Nötö ja Seili Navossa, 
Koski, Teijo ja Yliskylä Perniössä, 
Vaskio Halikossa, Jaakoppi Paimiossa, 
Karinainen Marttilan seurakunnassa, 
Kodisjoki ja Untamala Laitilan seura- 
kunnassa, Perä Loimaalla, Virtsanoja 
Alastarossa, Keikyä Huittisissa, Sam- 
maljoki Tyrväällä, Irjanne Eurajoella, 
Lassila Noormarkussa, Sasslinin saama- 
huone Hämeenkyrössä (oma saarnaaja). 

3. Hämeen läänissä: Vehkajärvi Saha- 
lahden seurakunnassa, Pengonpohja Ylö- 
järvellä, Juuppa Orivedellä, Filppula 
Ruovedellä, Koskenpää Jämsässä. 

4. Viipurin läänissä: Tytärsaari Suur- 
saaren seurakunnassa. Haapasaari Ky- 
missä, Nuijamaa Viipurin maaseura- 
kunnassa, Metsäpirtti Sakkolassa, Ilme 
Hiitolassa, Pitkäranta Impilahdella (oma 
saarnaaja), Salmen rukoushuone Sal- 
messa, Korpiselän rukoush. Korpise- 
lässä. Suojärven rukoush. Suojärvellä. 

5. INikkelin läänissä: Virtasalmi Piek- 
sämäen seurakunnassa. 

6. Kuopion läänissä: Vehmersalmi 
Kuopion maaseurakunnassa. 

7. Vaasan läänissä: Sarvijoki Jur- 
valla, Orismala Isossakyrössä, Björkö 
Raippaluodolla, Kauhajärvi Lappajär- 
vellä, Toivakka Jyväskylän maaseura- 
kunnassa, Pylkönmäki Saarijärvellä, 
Kinnula Kivijärvellä. 

8. Oulun läänissä: Lentiira Kuhmo- 
niemellä, Kivijärvi Inarissa, Outakoski 
Utsjoella. Digitized by Google Sekalaisia luetteloita ja tietoja. 1. Einnailineii Jako. 

1. Kaikki kaupungit muodostavat 
oman kunnan. 

2. Kauppaloista muodostavat Ikaa- 
linen ja Salo oman kunnan, jota vas- 
toin Lahti kuuluu Hollolan kuntaan 
ja Nurmes Nurmeksen maaseurakuntaan. 

3. Luterilaiset maaseurakunnat muo- 
dostavat kaikki oman kunnan, paitsi 
Varkaus, joka kuuluu Leppävirran kun- 
taan, Värtsilä, joka kuuluu Tohmajär- 
ven kuntaan, ja Juan tehdas, joka kuu- 
luu Nilsiän kuntaan. Maalaiskunnilla 
ei aina ole sama ala, kuin vastaavilla 
seurakunnilla (ks. lähemmin luetteloa 
siv. 145). 

Kuntia ovat edelleen seuraavat ru- 
koushuonealueet, jotka eivät muodosta 
kirkollista seurakuntaa: Karinainen, 
Kodisjoki, Virtasalmi. 

4. Kreikk.-venäläisistä maaseurakun- 
nista (siv. 145) muodostavat ainoastaan 
Kyyrölä, Suistamo, Salmi, Korpiselkä 
ja Suojärvi oman kunnan (kaikilla 
paitsi Kyyrölällä eri ala kuin seura- 
kunnilla, ks. pääluett.). 

Koko maassa : 37 kpkikuntaa, 2 kaup- 
palakuntaa ja 473 maalaiskuntaa. Vii- 
memainituista tulee kunkin läänin osalle 
seuraava määrä: Uudenmaan 1. 39, Tu- 
run 1. 121, Hämeen 1. 49, Viipurin 1. 
52, Mikkelin 1. 27, Kuopion 1. 33, Vaa- 
san 1. 84, Oulun 1. 68. 

Muist. Eaupunkien, kauppalain ja maalais- 
kuntain nimet ovat vastaavissa pääluettelon 
kappaleissa painetut lihavilla kirjaimilla (kau- 
punkien nimet suurilla kirjaimilla). 2. Alkeisoppiiaitokset. 

Muist Luokkaluvun y. m. suhteen 
ks. lähemmin pääluett.; valtiolyseot 
ovat 8-luokkaisia. A. Valtion: 

1. Normaalilyseoita: Helsinki (suom.), 
Helsinki (ruots.). 

2. Klassillisia lyseoita: Porvo o (ruots.) 
Turku (suom.), Turku (ruots.), Pon 
(suom.), Hämeenlinna (suom.), Viipuri 
(suom.), Viipuri (ruots.), Mikkeli (suom. 
ja ruots.), Kuopio (suom.), Joensuu 
(suom.), Vaasa (ruots.), Jikylä (suom.), 
Oulu (suom.), Oulu (ruots.). 

3. Reaalilyseoita: Helsinki (suom.), 
Helsinki (ruots.), Turku (ruots.), Tam- 
pere (suom.), Viipuri (suom.), Savon- 
linna (suom.), Vaasa (suom.). 

4. Alkeiskouluja: Tornio (suom.), 
M:hamina (ruots.); — Loviisa (ruots.), 
Tammisaari (ruots.), Tampere (ruots.), 
Heinola (suom.), Kokkola (ruots.); — 
Raahe (suom.). 

5. Jatko-opistoja: Helsinki (suom.), 
Helsinki (ruots.). 

6. Tyttökouluja: Helsinki (suom.), 
Helsinki (ruots.), Turku (suom.), Turku 
(ruots.), Viipuri (suom.), Viipuri (ruots.), 
Kuopio (suom.), Vaasa (ruots.), Jrkyla 
(suom.), Oulu (suom.), Oulu (ruots.). 

B. Kunnalliset koulut (5 luok.): 

Uusikaupunki (suom.), Rauma (suom.), 
Kotka (suom.). Lappeenranta (suom.), 
Käkisalmi (suom.), Sortavala (suom.), 
Iisalmi (suom.), Kristiinankaupunki 
Truots.), Pietarsaari (ruots.), Kajaani 
(suom.), Kemi (suom.). 

C. Yksityiset ja ven&l&iset koulut: 

1. Poikalyseo: Helsinki (ruots.). 

2. Reaalikoulu: Porvoo (ruots.). 

3. Yhteiskouluja: Helsinki (suom.), 
Helsinki (ruots., 3 koulua), Porvoo 
(suom.), Hanko (ruots.), Turku (ruots.), 
Pori (ruots.). Salo (suom.), Tampere 
(suom.), Tampere (ruots.), Lahti (suom.), Digitized by Google 151 Viipuri (suom.), Hamina (suom.), Ha- 
mina (ruots.), Kotka (ruots.), Kuo- 
pio (suom.), Kuopio (ruots.), Nurmes 
(suom.), Kokkola (suom.), Raahe (ruots.). 

4. Jatkoltiokkia valtion tyttökouluissa: 
Turku (suom.), Turku (ruots.), Viipuri 
(ruots.), Vaasa (ruots.), Oulu (suom.). 

5. Tyttökouluja: Helsinki (ruots., 3 
koulua), Porvoo (ruots.), Tammisaari 
(ruots.), Turku (ruots.), Pori (suom.), 
Hämeenlinna (suom.), Hilinna (ruots.), 
Tampere (suom.), Tampere (ruots.), 
Sortavala (suom.), Mikkeli (suom.), 
Mikkeli (ruots.), Savonlinna (suom.). 
Joensuu (suom.), Vaasa (suom.), Uusi- 
kaarlepyy (ruots.), Kokkola (ruots.), 
Pietarsaari (ruots.). 

6. Venäläisiä oppilaitoksia: Helsinki 
(poikia), Helsinki (tyttöjä), Viipuri 
poikia), Viipuri (tyttöjä). 

D. Tilastoa. 

Lukuvuonna 1896—97 oli: 1. val- 
tion normaalilyseoissa, klassillisissa ja 
reaalilyseoissa 361 opettajaa ja opet- 
tajatarta sekä 4,260 oppilasta (2,817 
suom., 1,305 ruots., 138 suom.-ruots. 
kouluissa); 2. valtion alkeiskouluissa 
65 opettajaa ja opettajatarta sekä 399 
oppilasta (166 suom. ja 233 ruots. kou- 
luissa); 3. valtion tyttökouluissa 144 
opettajaa ja opettajatarta sekä 1,564 
oppilasta (841 suom. ja 723 ruots. kou- 
luissa); 4. kunnallisissa seka yksit, 
poika- ja yhteiskouluissa 178 opetta- 
jaa, 160 opettajatarta sekä 1,612 poi- 
kaa, 1,460 tyttöä, yht. 3,072 oppi- 
lasta (l,187:llä suomi, 1,822:11a ruotsi, 
63:11a muu kieli äidinkielenä; valtioapu 
295,300 mk.); 5. yksit, tyttökouluissa 
ja 29 valmistavassa koulussa 129 opet- 
tajaa, 353 opettajatarta sekä 887 poi- 
kaa, 2,602 tyttöä, yht. 3,489 oppi- 
lasta (561:llä suomi, l,329:llä ruotsi, 
34: Uä muu kieli äidinkielenä; valtioapu 
147,800 mk.). I. Seminaarit. 

1. KansakotUitopettajia ja -opettajat- 
taria varten: Jyväskylä (suom.), Sorta- 
vala (suom.). 

2. Kansakouluopettajia varten : Bauma 
(suom.), Uusikaarlepyy (ruots.). 

3. Kansakoulv,opeUajattaria varten : 
Raahe (suom.). Tammisaari (ruots.). 

4. Pikkukouluopettajia ja -opettajatta- 
ria varten: Sortavala (suom.), Helsinki 
(ruots.). 4. AistiTiailiskoilit. 1. KuuromykkäinkovXuja : Turku, Por- 
voo, Mikkeli, Kuopio, Pietarsaari, Jy- 
väskylä, Oulu (1896—97: 412 oppi- 
lasta). 

2. Sokeainkouluja: Helsinki, Kuopio 
(1896—97: 84 oppilasta). 

3. Perttulan kasvatuslaitos heikko- 
lahjaisia varten (yksit.). 

4. Raajarikkoisten työkoulu Hel- 
singissä (yksit). 5. AnunattilLOiilat. 

1. Teollisuuskouluja : Helsinki (suom. 
ja ruots.), Kuopio (suom.), Vaasa (ruots.), 
Tampere (suom.), Turku (suom. jaruots.), 
Oulu (suom.), Viipuri (suom.). 

2, Merikouluja: Helsinki (ruots.), 
Turku (ruots.), Rauma (suom.), Maa- 
rianhamina (ruots.), Viipuri (suom.), 
Vaasa (ruots.), Oulu (suom. ja ruots.), 
Sortavala (suom.). 

5. Kauppaopistoja: Helsinki (suom. 
ja ruots.), Helsinki (suom.), Turku 
(ruots.), Pori (suom. ja ruots.), Tam- 
pere (suom.), Viipuri (suom.), Kuopio 
(suom.), Oulu (suom.), Raahe (ruots.). 

4. Musiikkiopisto: Helsinki. 

5. Lukkari- ja urkurikouluja: Hel- 
sinki, Turku, Viipuri. 

6. Piirustuskouluja : Helsinki, Turku. 

7. Taideteollisuuskoulu: Helsinki. 

8. Käsityö-, veisto- ja kutomakou- 
luja löytyy sekä kaupungeissa että maa- 
seudulla; maaseudulla löytyvät ovat, 
mikäli ovat olleet tunnettuja, mainitut 
pääluettelossa kukin kunnassaan. 6. Eansanopistot. 

1. Länsi-Uudenmaan kansanop. Vih- 
dissä (suom.), Keski-Uudenmaan kan- 
sanop. Espoossa (ruots.), Porvoon kan- 
sanop. (ruots.), Vestanqvamin kansan- 
op. Inkoossa (ruots.; virall. nimi „maa- 
mies- ja emäntäk."); 

2. Länsi-Suomen kansanop. Huitti- 
sissa (suom.), Ahvenanmaan kansanop. 
Finnströmissä (ruots.), Lounais-Suomen 
kansanop. Paraisissa (ruots.); 

3. Etelä-Hämeen kansanop. Sääks- 
mäellä (suom.), Itä-Hämeen kansanop. 
Lahdessa (suom.), Kangasalan kan- 
sanop. (suom.; oik. käsityök.); Digitized by Google 162 4. Inkeroisten 1. Kyminlaaksou kan- 
sanop. Sippolassa (suom.), Viipurin lää- 
nin länt. osan kansan op. Virolahdella 
(suom.), Uudenkirkon kansanop. (suom.); 

5. Keski-Savon kansanop. Joroisissa 
(suom.), Otavan kansanop. Mikkelin 
pt.:ssä (suom.); 

6. Pohjois-Savon kansanop. Maa- 
ningalla (suom.), Pohjois-Karjalan kan- 
sanop. Kontiolahdella /suom.); 

7. Keski-Suomen 1. Äänekosken kan- 
sanop. Laukaassa (suom.), Etelä-Poh- 
janmaan kansanop. Ilmajoella (suom.), 
Kronohyn kansanop. (ruots.); 

8. Keski-Pohjanmaan kansanop. Haa- 
pavedellä (suom.), Pohjois-Pohjanmaan 
kansanop. Limingassa (suom.). 

Piakkoin perustettavia ovat Perä- 
Pohjan, Sortavalan ja Varsinais-Suo- 
men kansanopistot (kaikki suom.). 

Muutamilla kansanopistoilla on lisä- 
nimenä „ emäntäkoulu^'. 

Emäntäkouluja löytyy Orimattilassa, 
Paimiossa, LaihiaUa, Lapualla, Isossa- 
kyrössä, Vetelissä y. m. 7. Eansakonint. 

1. Kau^ntnkien kansakoulut, iltakoulut 
y. m.; 1) lukuvuonna 1896—97: 195 
opettajaa ja 637 opettajatarta; 2) oppi- 
lasluku 1889—90: 18,050; 1895—96: 
23,983; 1896—97: 24,835, joista 18,297 
opetettiin suomeksi, 6,518 ruotsiksi, 
20 muilla kielillä. 

2. Ylemmät kansakoulut maalla: 1) 
koulujen lukumäärä 1889—90: 825; 
1895—96: 1,273; 1896—97: 1,403, joista 
1,143 suom., 236 ruots., 21 suom.-ruots., 
2 venäl. (Kyyrölässä), 1 suom.-saks. 
(Saverö Sippolassa); 2) oppilasluku 1896 
—97: 62,847; 3) kansakoulua vailla oli 
1896—97 9 kuntaa Turun läänissä, 3 
Vaasan läänissä, 5 Oulun läänissä. S. NaanTiUelyskoiliit. 

1. Maanviljelys- ja m^ijeriopisto Mus- 
tialassa (v:sta 1840; opetuskieli eri 
kursseilla vuoroin suomi ja ruotsi). 

2. Ylem/pi maanviljelyskoulu Kurki- 
joella (suom.). /». l%^1- 

3. Alempia maanviljelyskouluja (2-vuo- 
tinen oppijakso): Söderkulla Sipoossa 
(ruots.), Sjökulla Lappträskissä (suom.); 
Tuorla Piikkiössä (suom.), Osara Ikaa- 
lisissa (suom.), Peksala Angelniemellä 
(ruots.); L&ngsjö Somerolla (suom.), Verho Padasjoella (suom.); Harju Viro- 
lahdella (suom.; talvikurssi talonpojille), 
Elisenvaara Kurkijoella (suom.), Soan- 
lahdenkartano Soanlahdella (suom.); 
Otava Mikkelin pt :ssä (suom.), Pääsky- 
lähti Säämingissä (suom.); Simanan- 
niemi Liperissä (suom.), Peltosalmi 
Iisalmella (suom.), Haapapuro Nurmek- 
sessa (suom.); Korsholma Mustasaa- 
rella (ruots.), Tarvaala Saarijärvellä 
(suom.), Orismala Isossakyrössä (suom.; 
talvikurssi talonpojille); Koivikko Mu- 
hoksessa (suom.). Jokisaari Nivalassa 
(suom.). 

4. Alemfpia maanviljelyskouluja (1- 
vuotinen oppijakso): Haga Saltvikissä 
(ruots.), Seppälä Kajaanissa (suom.). 

5. Meijerikouluja (2-vuotinen oppi- 
jakso): Myrans Siuntiossa (ruots.), 
Yliskylä Perniössä (suom.). Vuohijoki 
Eurajoella (suom.), Hakoinen Janak- 
kalassa (suom.), Pekkala Ruovedellä 
(suom.), Pukinniemi Hiitolassa (suom.), 
Järvikylä Joroisissa (suom.), Hovila 
Sysmässä (suom.), Simananniemi Lipe- 
rissä (suom.), Peltosalmi Iisalmella 
(suom.). Koivikko Kiteellä (suom.), 
Mattila Maaningalla (suom.), Orismala 
Isossakyrössä (suom.), Klaresund När- 
piössä (ruots.), Niemelä Jyväskylän 
pt.:ssä (suom.), Ruona Tervolassa 
(suom.), Seppälä Kajaanissa (suom.). 

6. Meijerikouluja (1 -vuotinen oppi- 
jakso): Haga Saltvikissä (ruots.), Liik- 
kala Sippolassa (suom.), Vilakkala Sak- 
kolassa (suom.). Kurkijoen meijeri K:n 
pt.:ssä (suom.), Korhola Rautalammella 
(suom.). Seinäjoki Seinäjoella (suom.), 
Kärsämäen meij. K:n pt.:ssä (suom.), 
Limingan meij. Limingassa^^ (suom.), 
Saarela Muhoksessa (suom.), Ängeslevä 
Tyrnävällä (suom.), Petäjäkangas Pu- 
dasjärvellä (suom.). 

7. Karjanhoitokouluja : 

a) 2'vuotinen oppijakso (miehiä varten): 
Mustialassa sekä Kurkijoen, Harjun, 
Otavan, Korsholman, Koivikon ja 
Seppälän maanvilj.kouluissa. 

b) l-vu^tinen oppijakso (miehiä varten): 
Vestanqvarn Inkoossa (ruots.), Al- 
pakka Hattulassa (suom.), Längsjö 
Somerolla (suom.). 

c) 1- vuotinen oppijakso (naisia varten): 
Kellokoski Tuusulassa (suom.). Vuo- 
hijoki Eurajoella (suom.), Huilu Maa- 
riassa (suom.), Niemelä Sortavalan 
pt.:ssä (suom.), Pääskylahti Säämin- 
gissä (suom.), Haminanlahti Kuopion 
pt.:ssä (suom.), Kopras Nurmeksen 
pt.:ssä (suom.), Alaknuuttila Kauha- 
joella (suom.), Väinölä Oulaisissa 
(suom.), Peräntie Alatomiossa (suom.). Digitized by Google 15d 9. Siomen soUyIU. 

1. Vakinaista väkeä: 8 tarkk'ampiija- 
pataljoonaa, 1 kassakin läänin pää- 
kpgissa; Henkivartioväen 3:as, Suomen, 
tarkk'ampujapataljoonaHeIsingissä,Ra- 
kuunarykmentti Lappeenrannassa. 

2. 13 kutstmtapiiriä ja 80 kutsunta- 
aluetta, 

3. Besermpiirit ja -komppaniat: 1) 
1. Artjärvi, 2. Tuusula (Malmby), 3. 
Lolya, 4. Halikko (Märry); 2) 6. Kär- 
sämäki (Maariassa), 6. Uusikaupunki, 
7. Ulvila (Ravaninkylä), 8. Ikaalinen; 
3) 9. Närpiö, 10. Laihia, 11. Alavus, 
12. Kronoby; 4) 13. Oulainen, 14. Oulu, 
15. Kemi, 16. Kajaani; 5) 17. Iisalmi, 
18. Suonnejoki, 19. Juuka, 20. Joen- 
suu; 6) 21. Savonlinna, 22. Mikkeli, 
23. Mäntyharju, 24. Taavetti; 7) 25. 
Lammi, 26. Urjala, 27. Orivesi, 28. 
Saarijärvi; 8) 29. Lappeenranta, 30. 
Muola, 31. Rautjärvi, 32. Sortavala. 10. Tankilat. 

1. Kuritushuone lähellä Helsinkiä ja 
Turussa (miehiä varten), tt/övankila Lap- 
peenranna.^sa (miehiä varten), kuritus- 
huone ja työvankila Hämeenlinnassa 
(naisia varten). 

2. Lääninvankila kussakin läänin 
pääkp^ssa; sekHkihlakunnanvankila Kas- 
telholmassa, Kajaanissa ja Kittilässä 
(rangaistusaika korkeintaan 2 kuu- 
kautta). 

3. Kasvatuslaitos alaikäisiä pahan- 
tekijöitä varten Koivulassa Tuusulan 
pitäjää (poikia) ja Vuorelassa Vihdin 
pitäjää (tyttöjä). 

Jouluk. 1895 säilytettiin kuritushuo- 
neissa ja työvankiloissa 1,319 miestä 
ja 405 naista, läänin- ja kihlakunnan- 
vankiloissa 544 miestä ja 212 naista. 11. Tulilaitos. 

1. Tullikamareita löytyy 33, nim. 
kaikissa rannikkokpgeissa, Hämeenlin- 
nassa, Tampereella, Mikkelissä, Savon- 
linnassa, Kuopiossa, Iisalmessa, Joen- 
suussa ja Sortavalassa sekä Eckerössä 
ja Degerbyssä. 

2. Tullitoimistoja löytyy Pietarissa, 
Lappeenrannassa sekä Viipurin ja Teri- 
joen asemilla. 3. TuUivartioasemia : 

1) Kuokkala, Rajajoki, Lipola, Raa- 
suli, Sirkiänsaari, Saunasaari, Tappari; 
2) Sortanlahti, Käkisalmi, Kurkijoki, 
PöUä; 3) Virtelä, Kaksinainen 1. Leppä- 
niemi; 4) Vammelsuu, Jukkola, Koi- 
vistonsalmi, Uuras, Lavansaari, Seis- 
kari; 5) Pitkäpaasi, Haapasaari, Pörtöy 
Grähara, Porkkala, Hästö-Busö, Hankoj 
6) Fagerholm, Utö, Reposaari; 7) Sello; 
8) Tornio, Pekanpää, Alkkula, Pello, 
Jokijalka. 12. Uotslpalkat. 

Muist. Kussakin luotsauspiirissä on 
lueteltu siihen kuuluvat luotsipaikat. 
Jos jonkin luotsipaikan alueella on 
useampia luotsiasemia (vahtipaikkoja) 
taikka jos luotsiasemalla on toinen 
nimi kuin luotsipaikalla, johon se kuu- 
luu, on siitä sidkujen sisällä erittäin 
mainittu. 

1. Viipurin luotsauspiiri : Koiviston- 
salmi (Verkkomatalan ja Virtaniemen 
as.), Uuras (Ravansaaren, Ryövälnie- 
men ja Tuppuransaaren as.). Pitkä- 
paasi (P:n ja Kivimaan as.), Kuorsalo 
(2 as.), Hamina, Kotka 1. Kuutsalo 
(Kuusisensaaren as.), Haapasaari, Suur- 
saari, Kaunissaari, Boistö 1. Lehto. 
Orren grund, Loviisa. 

2. Helsingin luotsauspiiri: Vätskär, 
Pellinki. Porvoo, Onas, Pörtö (Söder- 
skärin as.), Gr&hara, Helsinki (Kug- 
genin ja Skatakubbin as.), Mickelsskär, 
Rönnskär, Barösund, Bägaskär, Busö, 
Jussarö, Hästö-Busö, Tammisaari, Tvär- 
minne, Hankoniemen sisäluotsipaik., 
H:n ulkoluotsipaik. 

3. Turun luotsauspiiri: Kemiön kana- 
van luotsipaik., Hästholma, Paraisten- 
portti, Jungfrusund, Gullkrona, Turku, 
Ruotsalainen, Lohm, Utö, Jurmo, Ly- 
pertö, Isokari, Uusikaupunki, Lyökki, 
Rauma (Paakarin, Korkiakarin ja Kyl- 
mä-Santakarin as.). 

4. Ahvenanmaan luotsauspiiri: Fiskö, 
Berghamn, Kökar, Sottunga, Mäshaga, 
Bomarsund, Degerby, Björkör, Röd- 
hamn, Nyhamn, Maarianhamina, Kobba- 
klintar, Marsund, Torpö, Eckerö, Sig- 
nilskär, Finnbo, D&nö, Saggö. 

5. Vaasan luotsauspiiri : Bergskär, Re- 
posaari (Kallon ja Säpin as.), Meri- 
karvia (M:n ja Karvianouraiden as.), 
Siipyynniemi, Högklubb (H:n ja Kris- 
tiinankaupungin as.), Själgrund, G&s- 
hällan, Bergö, Rönnskär, Brändö, KorsÖ, 
Norrskär, Ytteruddskär, Ritgrund. Digitized by Google 154 

6. Oulun luotsauspiiri : Stnbben, Enb- 
ben, Socklotbällan, Messkär, Tankar, 
Trallögrund, Ohtakari, Isokraaseli, Tan- 
^0, Marjaniemi, Oulu, Hiuvet, Uiko- 
krunni, Ajos, Röyttä. 

7. Saimaan ja Kallaveden luotsauspiiri: 
Lauritsala, Puumala, Savonlinna, Tai- 
pale, Eonnus, Kuopio, Abkionlahti, 
Oravi, Vuokala, Joensuu, Ahvenus, 
Liklamonsaari, Ristisaari, Varkaantai- 
pale. 

8. Sitäpaitsi löytyy sisävesillä laiva- 
reittien kunnossa pitämistä varten luot- 
seja seuraavilla asemilla: a) Nilakan 
ja Pielaveden vesistöissä: Keiteleen, 
Koluntaipaleen ja Pielaveden luotsi- 
paik.; b) Puulaveden piirissä: Koto- 
lahden, Kangasniemen ja Suonsalmen 
as.; c) Hämeen ja Päijänteen vesis- 
töissä : Hämeenlinnan, Yalkiakosken, 
Viialan, Tampereen, Kaivo skannan, 
Anianpellon, Judinsalon ja Kärkisten 
as.; d) Niiniveden ja lisveden vesis- 
töissä: lisveden ja Karttulan as.; e) 
Laatokan alueella : 8 ' luotsipaikkaa 
(luotsikatsontamies Sortanlahdessa). — 
Näitä luotsiasemia ei ole pääluettelossa 
mainittu. 

V. 1896 oli luotsivanhinten, luotsien 
y, m. (majakkapalvelijat lukuunotet- 
tuina) lukumäärä 1,016 ja toimitettu- 
jen luotsausten 12,820. Suomen ran- 
noilla tapahtui samana vuonna 21 
haaksirikkoa (13 höyry- ja 8 purje- 
laivaa), joissa 5 laivaa joutui hylyksi. 18. letsinhoitoalHeet. 

1) Kemin piirissä: Kemi, Tornio, 
Muonio, Ounasjoki, Rovaniemi, Kemi- 
järvi, Sodankylä, Inari; 2^ Iin piirissä: 
Simo, Ii, Haukipudas, Kuusamo; 3J 
Oidujärven piirissä : Siikajoki, Pyhäjoki, 
Kalajoki, Paltamo, Hyrynsalmi, Sotka- 
mo; 4J Kuopion läänin piirissä : Iisalmi, 
Palojärvi. Halmejärvi, Kuohatti, Jon- 
gunjoki, Suomusjärvi, Ilomantsi; 5J Vii- 
purin — Mikkelin läänin piirissä: Loi- 
mala, Uomainen, Pällilä, Korpiselkä, 
Laatokka, Rajajoki, Mikkeli, Raudun 
y. m. pitäjien lahjoitusmetsät; 6) Vaa- 
san läänin piirissä: Viitasaari, Salama- 
järvi, Pyhäjärvi, Saarijärvi, Multia, 
Virrat, Lesti. Alajärvi, Jalasjärvi; 7) 
Turun — Hämeen läänin piirissä: Kan- 
kaanpää, Karvia, Parkano, Aure, Jämsä, 
Längelmäki, Orivesi, Loppi. — Yh- 
teensä: 7 tarkastuspiiriä ja 50 -aluetta. 

Kruununmetsien koko pinta-ala on 
14 milj. hehtaaria, joista Kemin pii- rissä 9,5 milj., Iin piirissä 1,9 milj. ja 
Oulujärven piirissä 1,2 milj. hehtaaria. Tulot kruununmetsien hoidosta teki- 
vät V. 1895 2,3 milj. mk., menot 0,6 
milj. mk. 14. LIiUrit, sairaalat Ja apteekit. 

1. Kaupunginlääkäri on kaupungeissa, ^ 
paitsi Iisalmessa, Kajaanissa, Kaski- 
sissa, Kemissä, Naantalissa ja Mikke- 
lissä. 

2. Kaikkiaan on 53 piirilääkäri- 
aluetta, jotka alaltaan tavaUisesti ovat 
samat kuin vastaavat khlkunnat. 

3. Maaseudulla toimi jouluk. 1897 
71 kunnanlääkäriä, joiden lääkäripiiri 
usein käsittää kaksi tai useampia maa- 
laiskuntia. 

4. Jouluk. 1895 oli Suomessa 281 
(1897: 325) oikeutettua lääkäriä sekä 
610 kätilöä Gouluk. 1890: 236 lääkäriä). 

5. Läänindäinlääkäreitä on 30, joista 
24 asuu kaupungeissa ja kauppaloissa 
(ks. pääluett.), muut Kuhmoisissa, 
Kurkijoella, Uudellakirkolla, Lapualla» 
Haapavedellä sekä Pitkärannan teh- 
taalla. 

6. Lääninsairaaloita on läänien pää- 
kpgeissa; muita yleisiä sairaaloita Lo- 
viisassa, Porissa, Godbyssä, Tampe- 
reella, Sortavalassa, Savonlinnassa, Joen- 
suussa, Nurmeksessa, Jyväskylässä, Ka- 
jaanissa, Torniossa ja Rovaniemellä; 
hulluinhoitolaitoksia Lapinlahdessa (v:sta 
1841), Niuvanniemessä (v:sta 1885), 
Seilissä ja Käkisalmessa. Sitä paitsi 
löytyi V. 1895 9 sotilassairaalaa, 1 rau- 
tatiensairaala (Helsingissä), 43 kun- 
nallis- ja yksityissairaalaa y. m. Sai- 
raaloissa hoidettujen potilasten IrUiu- 
määrä oli v. 1895 25,626, kuolleiden 
1,182 (v. 1890 vastaavat luvut 17,679 
ja 999). 

7. Apteekkeja on kaikissa kpgeissa 
ja kauppaloissa sekä sitä paitsi maa- 
seudulla 84 apteekkia (ks. pääluett.) 
ynnä joukko apteekin haaraosastoja 
(mainitut pääluettelossa, mikäli ovat 
olleet tunnetut). Kaikkiaan on maassa 
151 apteekkia (v. 1890: 119). IS. Sekalaisia Jakoja. 

Maassa löytyy : 36 vakauspiiriä sekä 
sitä paitsi kpginvakaaja 21 kpgissa, 
8 rautatieliikennepiiriä, 6 tie- ja vesi- 
rakennusten piiriä, 12 kansakoulutar- Digitized by Google 155 kastajan piiriä, 16 agronoomin piiriä, 
5 meijerineuvojan piiriä, 10 virkatalo- 
jentarkastajan piiriä ja 3 aminatintar- 
kastajan piiriä. IS. Rantatiet. 

A. Valtion: 

1. Valmiita rautateitä: Helsinki— Hä- 
meenlinna (valmistui 1862), Riihimäki 
—Pietari (1870), Hyvinkää— Hanko 
(1873), Hämeenlinna— Tampere — Tarku 
(1876), Tampere— Vaasa (1883), Simola 
— Lappeenranta (1885), Seinäjoki— Oulu 
(1886), Kouvola— Kotka (1889), Kou- 
vola — Kuopio (1890), Antrea — Imatra 
(1892), Viipuri— Joensuu (1894), Tam- 
pere—Pori (1895), Haapamäki— Jyväs- 
kylä (1897). — Ratojen pituus 2,473 
km, joista haararatoja 147 km. 

2. Tekeillä olevia rautateitä: Turku 
— Karja (valmistuu 1899), J:kylä — Suo- 
lahti (1898), Pori— Mäntyluoto (1899), 
Kuopio — Iisalmi (ruvettu rakentamaan 
1898). 

3. Rakennettavaksi päätettyjä rauta- 
teitä: Oulu — Tornio (ruvetaan rakenta- 
maan 1899), Helsinki — Karja 1. Kirk- 
niemi. 

B. Yksityisiä: 

1. Valmiita rautateitä : Kerava— Por- 
voo (valmistui 1875), Peipohja — Rau- 
ma (kapearaiteinen, 1897). 

2. Tekeillä olevia rautateitä: Hump- 
pila — Forssa (kapearaiteinen, valmistuu 
1898), Loviisa — Vesijärvi (kapearait., 
ruvettu rakentamaan 1898), Inkeroinen 
— Hamina (normaalirait., ruvettu ra- 
kentamaan 1898). 

3. Rakennettavaksi päätettyjä rauta- 
teitä: Lappi — Raahe (kapearait.), Kov- 
joki— Uusikaarlepyy (kapearait.). 

Muist Yksityisten haararatojen (kapearait.) 
suhteen ks. Fiskars, Hiitola (Lisäyksissä), 
Hollo, Karhula, Kaukaa, Lielahti, Mänttä, No- 
kia, Pankakoski, Tainionkoski, Välimäki y. m. 

C. Tilastollisia tietoja valtionrautateistä: 

1. Alkuperäinen rakennuskustannus 
161,8 milj., myöhempiä menoja 33,5 
milj., yht. 195,3 milj., ratakilo metriä 
kohti 81,700 mk. (joulukuuhun 1896) 

2. V. 1896 löytyi 202 asemaa, 195 
veturia, 509 matkustaja- ja 5,365 ta- 
varavaunua; virkamiesten lukumäärä 
oli 946, palvelijakunnan 2,955; kulje- 
tettujen matkustajien luku 3,6 milj., 
kuljetetun tavaran paino 1,435 milj. 
kiloa. 3. Tulot 1890: 11,8 milj. mk. (rata- 
kilometria kohti 6,306 mk.), 1895: 15,5 
milj. (ratakilom. kohti 6,809), 1896: 
17,9 milj. (ratakilom. kohti 7,473), 
1897: 19,5 milj., tammik.—kesäk. 1898: 
10,8 milj. V. 1896 tekivät tulot mat- 
kustajaliikenteestä 7,2 milj., tavara- 
liikenteestä 10,5 milj.; tulot Pietarissa 
tekivät 2,6 milj., Helsingissä 2 milj., 
Tampereella 1 milj., Viipurissa 1 milj., 
Turussa 0,7 miy.. Hangossa 0,4 milj. 
mk. Käyttämisvoitfco oli v. 1896 7 
milj. eli 3,6 7o rakennuspääomasta. 17. Unavat. 

1) Uudenmaan 1.: Degerön kan., Häst- 
näs; 2) Turun 1.: Strömma, Lemström; 
3) Hämeen 1.: *Valkiakoski, *Lempoi- 
nen. Kaivanto, *Murole, Kauttu, Kai- 
voskanta; *Vesijärvi, *Kalkkinen; 4) 
Viipurin L: *Saimaan kan. (ks. pää- 
luett.), Kutvele, *Paakkola; 5) Mikke- 
lin 1.: Jyränkö, Tuustaipale, Kissan- 
koski; Kirkkotaipale, Varkaantaipale, 
Juurisalmi, Siikasalmi; Oravi, *Kar- 
vio. Raikuu; 6) Kuopion 1.: Kivisalmi, 
Kuttakoski, Tervonsalmi, *Kolu, Säviä ; 
*Taipale, *Konnus, *Ruokovirta, *Ah- 
kionlahti, *Nerkko; Muurukoski; Suon- 
nejoen kan.; *Pielisjoen kanavat (ks. 
pääluett.), Höytiö; Viiksinselän kan.; 
7) Vaasan 1.: Parantala; 8) Oulun 1.: 
* Ämmä ja *Koivukoski; Sodankylän 
kan. 

Tähdellä * merkityistä kanavista, 
joissa V. 1896 oli katsontamiehet, kulki 
sinä vuonna 24,713 alusta (Saimaan 
kan. 5,106); tulot kanavamaksuista 
526,000 mk. (Saimaan kan. 440,000), 
säästö 146,000 mk. 

Kanavien pituuden y. m. suhteen ks. 
pääluett. 

11. Posti. 
A. Postilaitoksia: 

1. Postikonttorit; niitä löytyy kai- 
kissa kpgeissa (paitsi Iisalmessa, Ke- 
missä ja Naantalissa) sekä Lahdessa, 
Salossa ja Viaporissa. 

2. lisen luokan postitoimistot (P^); 
lähettävät ja vastaan ottavat, samoin 
kuin postikonttorit, kaiken suuruisia 
vakuutettuja lähetyksiä, sekä postioso- 
tuksia ja -etuanteja. 

3. 2:sen luokan postitoimistot (P^); 
vakuutettuja, lähetyksiä 1,000 mark- 
kaan, P*-^:lla merkityt 3,000 markkaan. Digitized by Google 156 4. Postiasemat (P^); sisäänkirjoitta- 
mattomia ja sisäänkirjoitettuja lähe- 
tyksiä. 

5. Bautatienpostitoimistot (seuraavat 
junia) ; sisäänkirjoittamattomia lähe- 
tyksiä. 

6. Postipysäkit (Ppys.); sisäänkir- 
joittamattomia lähetyksiä (ei paket- 
teja). 

B. Tilastollisia tietoja: 

Jouluk. 1894 löytyi 38 Pkonttoria, 
219 Pi, 129 P2, 177 F\ 18 raut.posti- 
toimistoa, 58 Ppysäkkiä; yht. 639. 

Vuosina 1894 ja 1890 oli kotimais- 
ten postilähetysten lukumäärä (tuhan- 
sissa) seuraava: sisäänkiijoittamatt. 
kirjeitä 5,111 t. (3,970 t.), postikort- 
teja 741 t. (481 t.), ristisiteitä 918 t. 
(576 t.), paketteja 94 t. (78 t.); sisään- 
kirjoitett. lähetyksiä 350 t. (234 t.); 
vakuutettuja lähetyksiä 115 t. (105 t.); 
postietuanteja 19 t. (8 t.); postioso- 
tuksia 6 t. (3 t.); vapaakirjelähetyk- 
siä 669 t. (596 t.). Yhteensä: 7,354 t. 
(5,447 t.). Sen lisäksi 8,584 t. (6,641 t.) 
numeroa tilattuja sanomalehtiä ja aika- 
kauskirjoja. 

Vuosina 1894 ja 1890 oli menevien 
ulkomaisten lähetysten (sanomalehdet 
niihin luettuna) lukumäärä 3,088 t. 
(2,450 t.), tulevien ulkomaisten lähe- 
tysten 3,962 t. (3,109 t.). A. 19. Pankit. 1. Suomen pankki Helsingissä; haa- 
rakonttori Pietarissa ja 12 muussa 
kpgissa. 

2. Suomen yhdyspankki Helsingissä; 
haarakont. 22 kpgissa ja Lahdessa. 

3. Pohjoismaiden osakepankki Vii- 
purissa; haarakont. 26 kpgissa. 

4. Vaasan osakepankki; haarakont. 
10 kpgissa. 

5. Kansallis -Osake -Pankki Helsin- 
gissä; haarakont. 22 kpgissa sekä Sa- 
lossa, Lahdessa ja Rovaniemellä. 

6. Uudenmaan osakepankki Helsin- 
gissä; haarakont. Kokkolassa, Lautta- 
kylässä, Loviisassa, Pietarsaaressa, Sa- 
vonlinnassa ja Salossa. 

7. Privaattipankki Helsingissä. 

8. Turun osakepankki; haarakont. 
M:haminassa. 

9. Maanviljelys- ja teollisuuspankki 
Helsingissä ; haarakont. Karhulassa, 
Kokkolassa, Tampereella ja Viipurissa. 

10. Tampereen osakep^ankki, Tam- 
pereella. B. Suomen hypoteekkiyhdistys Hel- 
singissä ja Suomen kaupunkien hypo- 
teekkikassa Helsingissä. 

C. V. 1896 oli maassa 161 säästö- 
pankkia ; säästöpankkikirjojen luku oli 
101,464, tallettajain saatava 52 milj. 
mk. (niistä 12,3 milj. Turun, 7,7 milj. 
Helsingin säästöpankissa). 

D. Postisäästöpankki: jouluk. 31 p. 
1896 22,421 tallettajaa, joiden saatava 
teki 1,386,000 mk. 20. TeoIIisanstilastoa. 

1. Valmistetun tavaran bruttoarvo 
koko maan tehdas- ja käsityölaitok- 
sissa: 1892: 169,2 milj., 1894; 169,7 
milj., 1895: 188,4 milj. mk. (105,8 milj. 
kpgeissa ja kauppaloissa, 82,6 maaseu- 
dulla); työntekijäin luku 1895: 65,000. 

2. Valmistetun tavaran bruttoarvo 
(miljoonissa markoissa) tärkeimmistä 
teollisuushaaroista vuosina 1892, 1894 
ja 1895: 

Sahalaitokset: 34,3, 38,2 ja 40,7 
milj. (1895: 220 höyry- ja 207 vesi- Metalliteollisuus : 25, 22,6 ja 26 milj. 
(43 konepajaa: 12, 10,7 ja 13,3 milj.). 

Paperiteollisuus: 11,6, 16,2 ja 16,9 
milj. (1895: 45 tehd.). 

Puuvillateollisuus: 12,8, 15 ja 16,3 
milj. (1895: 4 tehd.). 

Nahkateollisuus: 9,1, 10 ja 11,2 
milj. 

Sokuritehtaat (2): 7,9, 6,4 ja 7,3 
milj. 

Tupakkatehtaat : 5,8, 6,3 ja 6,4 milj 
(1895: 30 tehd.). 

Panimot: 6,3, 5,4 ja 6,2 milj. (1895 
88 panimoa). 

VillateoUisuus: 1894: 4,2 milj., 1895; 
14 tehd. ja 4,8 milj. 

Lasitehtaat (1895): 16 tehd. ja 3,3 
milj. 

PellavateoUisuus (1 tehd.): 2,6, 3,1 
ja 3 milj. 

Kirjapainot: 1894: 2,6 milj., 1895: 
63 painoa ja 2,8 milj. 

Puusepäntehtaat: 1894: 2,1 milj., 
1895: 2,4 milj. 

Polttimot: 2,4, 2,2 ja 1,7 milj. (1895: 
26 polttimoa). 

3. Valmistetun tavaran bruttoarvo 
V. 1895 (miljoonissa markoissa) kai- 
kissa seuraavien 11 kpgin tehtaissa 
(ynnä käsityö laitoksissa; kpkien lähei- 
syydessä löytyviä teollisuuslaitoksia 
ei ole lukuun otettu): Helsinki 28,6, 
Tampere 20,4, Turku 14,9, Oulu 6,4, Digitized by Google 157 Vaasa 6,3, Viipuri 5,8, Kotka 4,8, Pori 
3,2, Pietarsaari 2,3, Kuopio 1,7, Hä- 
meenlinna 1,1 milj. mk. 

4. Suomen suurimmat teollisuuslaitokset 
ynnä valmistetun tavaran bruttoarvo 
V. 1896 niissä näistä laitoksista, jotka 
sinä vuonna olivat käynnissä (V mer- 
kitsee, että tuotantoarvo on yli 5 milj. 
mk., IV 2—5 milj., IH 1—2 milj., il 
0,5—1 milj., I 0,2—0,5 milj. mk.): 

Asfaltti' ja kattohuopatehtaita: U Helsingin 
asfaltti-os-yht, Tampere. 

Hattutehtaita : I Silfverberg (Turku), Weck- 
sell (Helsinki); — Suomen olki- ja huopa- 
hattut. (Helsinki, uusi). 

Höyryleipomo: I Brondin (Helsinki). 

Kaakeli; fajanssi- ja porsliinitehtaita: II Ara- 
bia, I Turku. 

Kaasutehdas: I Helsinki. 

Kivenhakkuutehdas: U Granit (Hanko). 

Korkkitehdas: I Wicander & Larson (Turku). 

Kynttilätehdas: U Newski (Viipuri). 

Lankarvllatehtaita: H Kaukaa (Lapvesi), Tor- 
nator (Hollola); — Tainionkoski (uusi). 

Lasitehtaita: U Grönvik, Pitkäranta, Rokkala- 
Euski, I Karhula, Kotka, Skinnarvik. 

Metalliteollisuvs : 

rv Crichton & C:o (Turku, 2 milj.), Kone- 
ja siltarakennusyht. (Helsinki, 2 milj.); 

III Daalintehdas, Fiskars, Valtionrautatei- 
den konep. Helsingissä; 

II Qall6n (Viipuri), Hietalahden laivatokka, 
Joantehdas, Karkkila, Loimaa, Mathildedal, 
Pinjainen, Pitkäranta, Turun rautateollisuus- 
yht., Varkaus, Värtsilä; 

I: Uud&nmaan L* Helsingin kaasutehtaan 
konep., Helsingin laivaveistämö, Stenberg & 
Pojat, Stenbergin konet., TroUshof da, Äminne- 
fors; Turun l: Porin konep., Teijo, Vesikoski, 
Turun naulat., Turun konep. (nykyään Vul- 
can); Hämeen L: Jokioinen, Tampereen pel- 
lava- ja rautateollisuusyhtiön konep.; Viipu- 
rin L: Karhula, Pero, Wahl & C:o (Viipuri), 
Valtionrautateiden konep. Viipurissa, Välimäki; 
Mikkelin l: Haapakoski, Lehtoniemi; Kuopion 
l.: Möhkö; Oulun U Oulun konep. 

Myllyjä: II Vaasa, I Mielck & C:o (Viipuri), 
Ranin ja Sampo (Kuopio). 

Nahkatehtaita: IV Veljekset Äström (Oulu, 4 
milj.), II Sjöblom (Rauma), I Korkeakoski. 

Oluttehtaita: III Sinebrychoff, I Bock (Vaasa), 
Kingelin & C:o (Turku), Sörnäinen, Tampe- 
reen oluttehd.yht., Uusi olutt. Turussa, Yh- 
dy solutt. (Viipuri). 

Painohiivatehtaita: I Hyvinkää, Virala. 

Painoja: U Weilin k Göös (Helsinki; kirjan- 
sitomon kanssa), I Helsingin sanomalehti- 
ja kirjap.os.yht., Suomal. kirj ali. seuran kir- 
jap.j Tilgmann (Helsinki). 

Paperiteollisuus: IV Valkiakoski (2 milj.); III 
Frenckell & Poika (Tampere), Inkeroinen, 
Kuusankoski (1,8 milj.). Kymi (1,9 milj.), 
Mänttä, Nokia; II Enso, Hovinmaa, Kangas, 
Karhula, Tervakoski; I Kyröskoski, Mylly- 
koski, Tampereen rauta- ja pellavateoU. 
yhtiön puuhiomo; — uusia: K Itimo, Kau- 
kaa, Tainionkoski, Voikka, Äänekoski. 

Polttimoita: II Virala, I Auran höyrypolttimo, 
Jakowleff CViipuri), Lieto, Petrell (Pori). 

Punssi- ja viinitehtaita: I Cowie (Turkua 
Maexmontan (Helsinki), Pihlgren (Helsinki), 
Wickel (Helsinki). 

Puusepäntehtaita: II Hietalahti (sahan kanssa), 
Sörnäisten puusepänt.; I Boman (Turku), 
Vekrotniemi (sahan kanssa). 

PuuteoUisuustehtaita: Kotkassa kaksi (uutta), 
Porissa yksi (tekeillä). Sahoja: 

IV Seikun ja Isonsannan vanha höyry s. 
(yht. 3,7 milj.); 

III Halla, Hietanen, Karihaara, Laitakari, 
Norjan höyrys. (Kotka), Pihlava, Porvoo, Repo- 
saari ; 

n Akaa, Bonnäs, Haapakoski (Laukaa), 
Hietalahti (puusepänteht kanssa). Hovinsaari, 
Karhulan uusi. Kirkonkylä, Korkeasaari, Kos- 
kenkylä, Kotka, Palokki, Röyttä, Sunila, Top- 
pila, Utra (saarella), Varkaus; 

I Uudenmaan l: Brändholm, Lohja, Loviisa, 
Strömfors, Sörnäisten höyrys., Tolkki; Turun 
l : Attu, Haminaholma, Isonsannan uusi, Kau- 
nissaari, Le VO, Loimaa, Vartsalo, Ylikarvia; 
Hämeen L: Hollo, H:linna, Lahti, Naistenlahti, 
Niemi, Santalahti, Särkänsaari; Viipurin Ij 
Jumalniemi, Karhulan vanha, Lauritsala, Py- 
terlahti, Pölläkkälä, Ristniemi, Tervasaari, 
Vekrotniemi (puusepänteht. kanssa); Mikke- 
lin l.: Koskensaari, Lohikoski, Otava; Kuo- 
pion L* Karsikko, Penttilä, Sorsakoski, Utra 
(mannermaalla); Vaasan ?.; Stockholma; Ou- 
lun l.: Kallio, Maunu, Patenniemi; — Räisälä 
(uusi); Hiitola (perustetaan, ks. Lisäyksiä). 

Saippuatehtaita: I Havi, Vaasa. 

Satulantekijäntehdas : U Veljekset Äström 
(Oulu). 

Sokuritehtaita: V Töölö (5,9 milj.); IV Aura 
(3,7 milj.); — tekeillä: Alfa (Turku), Vaasa. 

Sähkökemiallinen tehdas: Tainionkoski (pe- 
rustetaan). 

Tapettitehdas: I Hietaniemi. 

Tekstiiliteollisuus: V Finlayson & C:o (8 milj.), 
Forssa (5,1 milj.); IV Tampereen pellavat., 
Vaasan puuvillat; in Litoinen, Tampereen 
verkat.; II Barker k C:o (Turku), Dalberg 
& C:o (Tampere); I Antskog, Hyvinkää 
(1897: II), H:linnan verkat. (1897), Kaas- 
markku, Oravainen, Turun verkat.; — te- 
keillä: Helsingin kehruut., H:gin kutomat., 
H:gin villat., Porin puuvillat., Scotch Tweed 
Manuf. C:o (Tampere), Tampereen puuvilla- 
tehd. 

Tupakkatehtaita: IV Strengberg & C:o (Pie- 
tarsaari); III Borgström (Helsinki), Rettig 
& C:o (Turku); H Sergejeff (Viipuri); I Tol- 
lander & Klärich (Helsinki), Vaasa. 

Tynnyritehdas: 1 Turku. 

Vakiviinatehtaita: II Hietalahti, Nääs, Suo- 
men väkiviinat.yht. (Turku) ; I Auran höyry- 
polttimon väkiviinat., Kiiäla (Porvoon kpki), 
Pantsarlahtl. 21. Uappa Ja meriliike. 

1. Suomen tuonti- ja vientitavarain 
arvo: 1891: 147 ja 104 milj., 1895: 
150 ja 143 milj., 1896: 173 ja 159 
milj. mk. (niistä 136 ja 120 milj. me- 
ritse, 31 ja 31 milj. rautateitse). 

2. Tuontitavarain arvo 1896: Sak- 
sasta 59, Venäjältä 55, Englannista 24, 
Ruotsista 10 milj. mk. 

3. Vientitavarain arvo 1896: Venä- 
jälle 48, Englantiin 47, Tanskaan 19, 
Hanskaan 13, Saksaan 11 milj. mk. 

4. Tärkeimpien tuontitavarain arvo 
1896: viljaa, leiväksiä ja tärkkelystä 
29,2 milj., siirtomaantavaroita, maus- 
timia ja tupakkaa 29,1 milj., kankaita 
14,6 milj., metalleja ja metalliteoksia 
13,4 milj., kehruuaineita 9,5 milj., ko- Digitized by Google r 158 

neita y. m. 8,8 milj., nahkoja ja vuo- 
tia 8,1 milj. markan arvosta. 

5. Tärkeimpien vientitavarain arvo 
1896: puuaineita ja -teoksia 71,6 milj., 
k arjan tuotteita, lihaa ja metsänriistaa 
30,4 milj. (niistä 13 milj. kiloa voita), 
puumassaa, paperia y. m. 14,4 milj., 
viljaa ja leiväksiä 7,1 milj. markan 
arvosta. 

6. Tullitulot 1880: 13 milj., 1890: 
21,6 milj., 1895: 24,9 milj., 1896: 28,8 
milj. mk. (niistä Helsingin tullilaitok- 
sessa 8,6, Turussa 4,6, Viipurissa 3,7, 
Vaasassa 2,3, Hangossa 1,3, Tampe- 
reella 1,2, Oulussa 0,7, Porissa 0,7, 
Kotkassa 0,7 milj.). 

7. Kauppalaivasto käsitti jouluk. 
1896 : 1,921 purjelaivaa (237,000 rekis- 
teritonia) ja 447 höyrylaivaa (36,000 
rek.tonia). Suurin kauppalaivasto oli 
Raumalla (21,600 rek.tonia), Helsin- 
gillä, Turulla, Viipurilla ja Vaasalla 
(10,000 rek.tonia). 22. laanviljeljs Ja karjanhoito. 

1. Sato V. 1895: 52,000 hehtolitr. 
vehnää, 4,667,000 hl. rukiita, 2,154,000 
hl. ohria, 6,624,000 hl. kauroja, 158,000 
hl. sekulia, 29,000 hl. tattaria, 150,000 
hl. herneitä ja papuja, 6,357,000 hl. 
perunoita, 464,000 hl. nauriita y. m.; 
1,619,000 kiloa pellavaa, 667,000 kiloa 
hamppua. 

2. Vuosina 1884 — 95 on vähin ja 
suurin vuotuinen sato väkiluvun suh- 
teen ollut: 1,36 ja 2,06 hl. rukiita ja 
vehnää, 1,73 ja 2,71 hl. kauroja ja 
sekulia, 1,57 ja 2,62 hl. perunoita hen- 
keä kohti. 

3. V. 1895 oli maassa 9,916 kylää, 
117,790 maanomistajaa, 70,444 maa- 
torpparia; 143,000 km^ maata kuului 
kruunulle. V. 1892 oli 794 sotilasvirka- 
taloa ja 79 muuta kruunun omistamaa 
maatilaa. 

4. Talven yli elätettyjen elukkain 
lukumäärä 1895: 271,000 hevosta, 
30,000 varsaa, 79,000 härkää ja son- 
nia, 1,025,000 lehmää, 306,000 kpletta 
nuorta karjaa, 1,067,000 lammasta, 
197,000 sikaa, 14,500 vuohta, 130,000 
poroa, 396,000 kanaa ja kalkkunaa, 
4,700 kpletta muuta siipikarjaa. 

6. V. 1895 tapettiin 5,192 kettua, 
1,417 kärppää (967 Oulun ja Kuopion 
lääneissä), 617 saukkoa, 84 ilvestä, 49 
karhua (Oulun, Viipurin ja Kuopion 
lääneissä), 11 sutta. 28. Valtlolaitoksen Ja 4 suarimman 
kaupHngin tulot Ja menot. 

A. Valttokulunkiarvio v. 1897: 

1. Tulot 50,9 milj. mk., nimitt: 
valtion omaisuudesta 10,5 milj. (m. m. 
nettotulo rautateistä 5,6), suoranaiset 
verot 5,8, tullivarat 19,1, viinavero 4,7, 
leimavero 1,6, postitulot (brutto) 2,3 
milj. j. n. e. 

2. Menot 54,4 milj. mk., nimitt.: 
senaatti 1,3 milj., hovioikeudet 767,000, 
läänien virkamiehistö 2,2 milj., posti- 
laitos 2,3 milj., tullilaitos 1,7 milj., 
luotsilaitos 1,2 milj., metsänkoitolai- 
tos 708,000, lääkintölaitos 507,000, pa- 
pisto 466,000, yliopisto 875,000, koulu- 
hallitus ja alkeisoppilaitokset 2,9 milj., 
seminaarit ja kansakoulut 2,3 milj., ter- 
veyshoito 2,1 milj., vankilat 1,5 miy., 
yleiset työt ja maanviljelys 3,8 milj., 
rautatienrakennukset 7,8 milj., eläk- 
keet 1,3 milj., sotaväki 8,3 milj., val- 
tiolainain korot ja kuoletukset 4,5 milj. 
j. n. e. 

B. Valtion kiinteimistön arvo (1891) 
360 milj. mk., nimitt. palatsit ja ra- 
kennukset, joihin virkakunnat ovat si- 
joitetut, 10,5, koulutalot, rakennukset 
taidetta ja tiedettä varten 12,5, sai- 
raalat 9,2, vankilat 10, kasarmit y. m. 
20,4, sotilasvirkatalot 7,5, muut kruu- 
nunvirkatalot 3,7, kruununmetsät 106,3, 
kanavat 21,2, rautatiet 147,6, höyry- 
laivat 2,8 milj. mk., y. m. 

C. Suomen valtiovelka tammik. 1 p. 
1897: 86,364,815 mk. (ulkomaisia lai- 
noja). 

D. V. 1896 oU Helsingin, Turun, 
Tampereen ja Viipurin kaupungeilla 
tuloja 3,7, 1,4, 0,85 ja 1,5 milj. mk., 
joista taksoituksen kautta saatiin Hel- 
singissä 1,2, Turussa 0,4 ja Tampe- 
reella 0,35 miy.; sekä menoja 3,5, 1,7, 
1,2 ja 1,3 milj. mk., joista hallintoon 
0,6, 0,26, 0,13 ja 0,19 milj., koulu- 
laitokseen 0,5, 0,27, 0,14 ja 0,12 
milj. mk. 

E. Jouluk. 1896 oli mainittujen kau- 
punkien velka: 7,6, 3,4, 2,9 ja 2,1 
milj. mk. 24. Rautatiematkat. 

1. Välimatkat. Kunkin aseman etäi- 
syys kilometreissä Helsingistä on kar- 
talla ilmaistu aseman nimen oheen 
asetetulla numerolla. 

Kahden aseman välimatka, joista toi- 
nen on Helsingin ja toisen välisen 
rataosan varrella, saadaan yksinkertai- Digitized by Google 159 sen vähennyslaskun avnlla. Jos esim. 
luku 130 (Helsingin ja Lahden väli- 
matka) vähennetään luvusta 385 (Hel- 
singin ja Imatran välimatka), niin 
osottaa jäännös 255 Lahden ja Lnat- 
ran välimatkan pituutta. 

Kaikissa muissa tapauksissa saadaan 
kahden aseman välimatka kaksinker- 
taisella vähennyksellä sekä molempien 
jäännösten yhteenlaskemisella. Jos esim. 
tahtoo määrätä Turun ja Imatran väli- 
matkaa, niin vähennetään luku 71, joka 
osottaa välimatkaa Helsingistä Riihi- 
mäelle, jossa Turun — Helsingin ja 
Imatran — Helsingin radat yhtyvät, lu- 
vuista 275 (Turku— Helsinki) ja 385 
(Imatra — Helsinki); molempien jään- 
nösten, 204 ja 314, summa = 518 osot- 
taa silloin välimatkaa Turusta Imat- 
ralle. 

2. Yksinkertaisen piletin hinta II ja 
in luokassa seuraavilta kilometrimää- 
riltä: km 

1—10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1500 

2000 

Muist. 

1) Yksinkert 

on = n mk. jap. mk.jap. 0,55 

1,10 

1,65 

2,20 

2,70 

3,15 

3,65 

4,15 

4,65 

5,15 

6,10 

7,05 

7,95 

8,85 

9,75 

11,85 

13,80 

15,60 

17,30 

18,85 

20,25 

22,70 

24,60 

25,95 

26,70 

27,45 

31,20 

34,95 0,40 

0,75 

1,10 

1,45 

1,80 

2,10 

2,45 

2,80 

3,10 

3,45 

4,05 

4,70 

5,30 

5,90 

6,50 

7,90 

9,20 

10,40 

11,55 

12,60 

13,50 

15,15 

16,40 

17,80 

17,80 

18,30 

20,80 

23,30 piletin hinta I luo- 
luokan ja III luokan 
yksinkert. piletin hinnat yhteensä. 

2) Meno- ja paluupiletin hinta on 
jäännös, joka saadaan, jos yksinkert. 
piletin hinta kerrotaan kahdella ja 
tulosta vähennetään 20 %; kelpaa 14 
päivää, leimauspäivää lukuunottamatta. 3) Kiertomatkapiletin hinta on jään- 
nös, joka saadaan, jof määrätään yk- 
sinkertaisen piletin hinta, pttolelle kierto- 
matkapiletissä olevien rautatiematko- 
jen yhteenlasketulle kilometriluvulle, 
tämä hinta kerrotaan kahdella ja tulosta 
vähennetään 20 ^/q. Kiertomatkapiletti, 
joka pääasemilta lunastetaan 6 virka- 
tunnin kuluessa siitä, kuin tilaus on 
tehty, kelpaa kaksi kuukautta ja tulee 
rautatiematkan pituuden olla vähintäin 
600 km. 

4) Yksityisillä radoilla ovat pilettien 
hinnat samat kuin valtionrautateillä. 2S. UHpunkien Ja kanppalain viii- 
matkat maanteitse. 

Muist. 

1) Alla olevat kilometriluvut on saatu 
laskemalla yhteen pääluettelossa esiin- 
tyvät kahden paikan välillä olevien 
kestikievarien välimatkat ; ne tarkoitta- 
vat aina kesätietä; kymmenykset ovat 
poisjätetyt. 

2) Lukuun ei ole otettu sellaisten 
paikkojen välimatkoja, joiden välillä 
liikeyhteys joko matkan pituuden takia 
ei tule kysymykseen taikka tapahtuu 
toisten paikkojen kautta. 

3) Kahden paikan välimatka on il- 
maistu vaan yhden kerran, nimitt. sen 
paikan kohdalla, jonka nimi aakkois- 
järjestyksessä aikaisemmin tulee esille. 

4) Maanteiden yhteenlaskettu pituus 
on n. 50,000 km. 

5) Kyytimaksu on 14 p. kilometriltä; 
ensimmäinen väli kaupungista 18 p. 
kilometriltä. 

km 

Hamina — Kotka 37 

„ — Loviisa 76 

„ —Viipuri 118 

Hanko — Tammisaari 40 

Heinola — Jyväskylä (Joutsan ja 

Kärkisten kautta) 144 

Heinola— Jyväskylä (Joutsan ja 

Leivonmäen kautta) 148 

Heinola — Lahti 43 

„ — Loviisa (Uudenkylän ja 

Lappträskin kautta) 111 

Heinola— Mikkeli (Hietasen kautta) 111 
Helsinki — Hämeenlinna (Jokelan, 

Hyvinkään ja Hikiän kautta) . 143 
Helsinki — Lahti (Mäntsälän ja Ori- 
mattilan kautta) 131 

Helsinki — Porvoo 62 

„ —Salo (Kirkonkylän ja Kis- 
kon kautta) 156 

Helsinki— Salo (Kirkonkylän ja 
Pohjan kautta) 184 Digitized by Google 160 

km 

Helsinki — Tammisaari 125 

Hämeenlinna — Lahti (Lammin k:a) 86 
—Salo (Someron k:a) 126 
„ — Tampere (Pälkäneen 

kautta) . . , 82 

Hämeenlinna — Tampere (Toijalan 

kautta) 90 

Hämeenlinna — Turku (Someron ja 

Euran kpl in kautta) . . . .165 
Iisalmi — Kajaani (Tervolan kautta) 94 

„ —Kuopio 90') 

„ — Nurmes (Rutakon ja Rau- 
tavaaran kautta) 133 

Iisalmi — Oulu (Piippolan ja Rant- 
silan kautta) 220 

Ikaalinen — Kristiinankaupunki. . 136 
„ — Pori (Kankaanpään k:a) 104 

„ —Tampere 66 

Joensuu — Kuopio (Tuusniemenkra) 138*) 
„ —Nurmes (Kontiolahden 

kautta) 142 

Joensuu — Savonlinna (Onkamon ja 
Kiteen taikka Rasivaaran ja Ki- 
teen kautta) 189 

Joensuu — Sortavala (Pälkjärven 

kautta) 139 

Jyväskylä— Kuopio (Rautalammen 

kautta) . 186 

Jyväskylä — Mikkeli (Kangasnie- 
men kautta) 148 

Jyväskylä— Tampere (Petäjäveden, 

Filppulan ja Teiskon kautta) . ^18 
Jyväskylä — Vaasa (Lapuan, Nur- 
mon ja Laihian kautta) . . . 339 
Kajaani — Nurmes (Sopalan kautta) 149 
„ — Oulu (Oulujärven poh- 
joispuolitse) 197 

Kaskinen — Kristiinankaupunki . . 40 
„ —Vaasa (Pirttikylän k:a) 98 

Kemi— Oulu 148 

Kemi — Tornio 35 

Kokkola — Pietarsaari ..... 49 

„ — Raahe 150 

„ — Uusikaarlepyy .... 62 
Kotka — Loviisa 54 km 

Kristiinankaupunki — Pori . . . 105 
„ —Vaasa (Pirtti- 
kylän kautta) 110 

Kuopio— Mikkeli (Varkauden k:a) 208 
„ — Nurmes (Kaavin kautta) 152^) 
„ — „ (Nilsiän ja Rauta- 
vaaran kautta) 1651) 

Kuopio— Savonlinna (Varkauden 
kautta) .201 

Käkisalmi— Savonlinna (Kurkijoen 
ja Parikkalan kautta) . . . . J60 

Käkisalmi — Sortavala 129 

„ — Viipuri (Kaukolan k:a) 105 

Lahti — Porvoo (Myrskylän kautta) 79 
„ — Tampere (Hauhon ja Päl- 
käneen kautta) 143 

Lappeenranta — Mikkeli .... 121 
„ —Viipuri .... 67 

Loviisa — Porvoo 48 

Mikkeli — Savonlinna (Juvan kautta) 1 19 

Naantali — Rauma (Laitilan kautta) 100 

„ —Turku 17 

„ —Uusikaupunki (Vehmaan 
kautta) 83 

Oulu — Raahe (Siikajoen kautta) . 97 
„ —Tornio 167 

Pietarsaari — Uusikaarlepyy ... 22 

Pori — Rauma 64 

„ — Tampere (Suodenniemen k:a) 131 
„ — „ (Lauttakylän kautta) 166 

Rauma — Turku (Laitilan kautta) . 101 
„ — Uusikaupunki .... 58 

Salo— Tammisaari 69 

„ —Turku 58 

Savonlinna— Sortavala (Parikkalan 
ja Jaakkiman kautta) .... 161 

Sortavala— Viipuri (Kaukolan ja 
Antrean Hatulan kautta) . . . 231 

Tampere— Turku (Lauttakylän k:a) 196 

Turku — Uusikaupunki (Vehmaan 
kautta) 84 

Uusikaarlepyy — Vaasa (Koivulah- 
den ja Maksamaan kautta) . . 105 

Uusikaarlepyy — Vaasa (Vähänky- 
rön ja Tuovilan kautta) . . . 109 ^) Kelloniemen— Toivalan väliä (lautta) ei ole lukuun otettu. Digitized by Google 161 28. Saomen pinto-ala Ja viUioka. Pinta-ala i) 
(neliökilom.) 


Väkiluku 
(kirkonkirjojen mukaan jonluk. 31 p.) 


Lääni 


1895 


1896 
maata 


järviä 


yh- 
teensä 


miehen- 
puolia 


vaimon- 
puolia 


yhteensä 


nellO- 
kUom. 
kohti 


Uudenmai 
Turun . 
Hämeen 
Viipurin 
MikkeUn 
Kuopion 
Vaasan . 
Oulun . 


Ein 


11,131 
23,136 
17,969 
31.409 
17,275 
35,746 
38,309 
156,979 


741 
1,035 
3,625 
3,632 
5,565 
6,984 
3,402 
8,662 


11,872 
24,171 
21,584 
35,041 
22,840 
42,730 
41,711 
165,641 


127,583 
206,159 
136,526 
187,854 
91,591 
149,187 
214,975 
129,977 


136,660 
213,210 
139,485 
191,261 
93,507 
151,104 
220,573 
130,786 


264,243 
419,369 
276,010 
379,115 
185,098 
300,291 
435,548 
260,763 


23,7 
18,1 

15,4 
12,1 
10,7 

8,4 
11,4 

1,7 


270,118 
425,026 
280,436 
386,519 
185,689 
302,407 
440,833 
264,434 


Yhteen 


sä 


331,944 


33,646 


365,590 


1,243,851 


1,276,586 


2,520,437 


7,6 


2,555,462 1) J. Strelbitskin v. 1882 toimittamien laskujen mukaan; lukuun ei ole 
otettu Suomen osaa Laatokasta, 8,014 km^. 1. Suomen väkiluku jouluk. 31 p.: 
V. 1890: 2,380,140 henk., v. 1885: 
2,208,618 henk., v. 1880: 2,060,782 
henk., v. 1870: 1,768,769 henk., v. 1850: 
1,636,915 henk., v. 1830: 1,372,077 henk. 

2. Kaupunkien väkiluku kirkonkir- 
jojen ja henkiluetteloiden mukaan on 
ilmotettu pääluettelossa. Vuoden 1895 
koko väestöstä, 2,520,437 henk., oli 
2,248,022 kirkonkirjoissa maalaiskun- 
nissa, 272,415 kaupungeissa. 

3. V. 1895 oli syntyneiden luku 
Suomessa 81,783, joista miehenpuolia 
41,975, vaimonpuolia 39,808, kaupun- 
geissa 7,713, maalaiskunnissa 74,070, 
aviolapsia 76,415, aviottomia 5,368. 
Tähän ei ole laskettu 2,227 kuolleena 
syntynyttä, joista 1,978 aviolasta, 249 
aviotonta. Elävänä syntyneiden luku 
on vuosina 1876—95 vaihdellut 70,275 
(1878) ja 82,128 (1891) väUllä. 4. Solmittujen avioliittojen luku oli 
V. 1895 18,256. 

5. V. 1895 oli kuolleiden luku Suo- 
messa 44,482 henk., joista miehenpuo- 
lia 22,972, vaimonpuolia 21,510, kau- 
pungeissa 4,893, maalaiskunnissa 39,589. 
Itsemurhien luku oli 144, joista mie- 
henpuolia 117, vaimonpuolia 27, kau- 
pungeissa 35, maalaiskunnissa 109; 
tapaturmaisesti kuolleiden luku oli 
1,138. Kuolleiden luku on vuosina 
1878—95 vaihdellut 39,450 (1879) ja 
57,486 (1892) välillä. 

6. Henkilöiden luku, jotka v. 1896 
ovat ottaneet passin Ameriikan mat- 
kaa varten: 5,185 (1893: 9,117, 1895: 
4,020), joista miehenpuolia 3,049, vai- 
monpuolia 2,136, Vaasan läänistä 3,530, 
Oulun 1. 709, Uudenmaan 1. 624, Turun 
1. 209. Digitized by 11 

Google Lisäyksiä ja korjauksia. Muist. Lukijaa kehotetaan panemaan vastaaviin pääluettelon artikke- 
leihin merkin, joka tätä luetteloa käytettäissä viittaa alla oleviin lisäyksiin 
ja korjauksiin. Ahlainm - lisätään: höyrys. (Pihl & 
C:Oy Pori) Kristiskärin saarella. 

Airante - lue: Airanne (-nte). 

Aittavaara - on: B5 2ko, lue: B5 21u. 

AlaveUli - lisätään: postios. Kokkola. 

Alinen - omist. John Helin & C:o Rau- 
malla; sijaitsee k.kylässä. 

Angelniemi - lisätään Peksalaan: (P). 

Antskog - on: Dahlherg, lue: Dalberg. 

Arrakoski - lue: K, v. Fieandt (toimi- 
nimi). 

Berghy - nyk. omist. kaup.neuv. J. As- 
kolin. 

Björkö A2 7e, saari; rukoushuone ja 
Ppys. (lisäys). 

Brdhelinna - B:n linnanrauniot 1 km 
B:n tilalta. 

Bromarf - lisätään: Ks.: Sandö (P). 

Brändön pt. - lisätään P^^ieen: (os. 
Brändö-Ahvenanmaa) . 

Degerby Cl 6e - lisätään P':een: (os. 
Degerby -Ahvenanmaa). 

Degerbyn kpl. - lisätään P^:een: (o s. 
Degerby-Uusimaa). 

Dynamiittitehdas - on: Finska forcit- o. 
dynamitakt.bol.f lue: Finska forcit-dy- 
namitakt.bol. 

Elimä - poistetaan: Ks.: Västilä (P). 

Enso - on: vapaah., lue: everstiluutn. 
B. Standertskjöld. 

Euran pt. - lisätään P*:een: (os. Eu- 
ran pt.). 

Euran kpl. - lisätään P^:een: (os. Eu* 
ran kpl.). 

Eurajoen tiilit. {Grönfors & Nordberg, 
tiilitehdasyhtiö Baumalla) lähellä E:n 
as. (lisäys): 

Fiskars - lisätään: apt. ja matkail.ho- 
telli. 

Framnäs - lisätään: Os. Tenhola. 

Föglö ' lisätään: Ks.: Degerby (P). 

Gräsankartano - nyk. omist. til.om. G. 
F. Erikssonin perill. Haapajärven pt. - kansanop. on Haapa- 
veden pt.:ssä. 

Haapakosken rautat. - lisätään: 1 km 
pituinen haararata. 

Haapalahti - sijaitsee 4 km lu., ei 3 
km p. Nurmeksen kauppalasta. 

Haapaveden pt. - lisätään: Keski-Poh- 
janmaan kansanop. 

Haga Cl 5i - lisätään: meijerikoul. 

Haistila - lisätään: P*; läheisyydessä 
tiilit. (ks. Ulvilan pt.). 

Halla - lisätään: Ks.: Kotkan teolL- 
lait. 

Halsua - lisätään: postios. Veteli, 

Harfvarö - lue : Harvaluoto (Harfvarö). 

Harjun mt. - lisätään: karj.hoit.koul. 

Hasula - nyk. omist. Hallan os.yht. 

Heikkilän mt. - nyk. omist. tai. J. K. 
Mikkola. 

Helsingin pt. - teoU.laitoksiin lisätään: 
Helsingin kutomat, ja Hmarisen ko- 
nepaja. 

Helsinki UI - Kansallispankin vara- 
rahasto on n. 0,7 milj. mk. 

Hieta - nyk. omist. kaupp. H. Rönn- 
qvist ja tehtail. J. M. Penttilä; 
höyry-puusepänt. perustetaan. 

Hietaniemi (Sandudd), niemi Helsingin 
kpgin alueella; H:n asfaltti- ja ta- 
pettit., ks. Helsingin teoU.lait. (li- Hiiskoia - lisätään: kalansiitoslaitos. 

Hiitola/A pt. - lisätään : höyrysahan pe- 
rustaa Laatokan rantaan os.yht. Wt- 
borgs trävaruakt.bol. (toimeenpan. joht. 
C. H. Norrman, pääom. 500,000); 
kapearait. rautatie Hiitolan asemalle. 

Hinkkanen - omist. toiminimi Hinkka- 
nen, Durchman, 

Hintta - sijaitsee 2 (ei 3) km ko. Ou- 
lusta. 

Hirsiläy uusi rautplf. 11 km p. Ori- 
veden as. (lisäys). Digitized by Google 163 HoUola- maatilojen joukossa on; Mo- 
kulla, lue: Mukkula; lisätään: Ks,: 
Pyhäniemi. 

Hyrylä - lisätään: kylä; venäl. tykki- 
väen kasarmi ja kreik.-ven. rukous- 
huone. 

Bä/meaditma - lisätään: kreik.-yen. rk. 
1; venäl. väkeä; Ks.: Sairio (last.- 
paik.). 

lidenlahti - nyk. omist. Hallan os.yht. 

Ilmajoen pt. - on; emäntäk., lue: kan- 
sanop. 

Imatra - S* lähellä hotellia (ei raut- 
asemalla); lisätään: apt. haaraos. 
lähellä asemaa. 

Inari - lisätään: Kk.: Kyrö. 

Irjante - lue; Irjanne (-nte). 

laokartamOf ks. Storg&rd (lisäys). 

Isokyrö^ rauiplf. 6 km Tervajoen ase- 
malta (lisäys). 

Jalovaara - nyk. omist. A. Kaksosen 
perill. 

Joenranta - lisätään: Os. Koria. 

Joensuu 03 3e - on; Portas, lue: Por- 
ras. 

Jokamies - on: Bokkola-Koski, Uuraan- 
salmi, lue; Rokkala-Koski, Uuraan- 
saari. 

JoJumnislund - on : omist. A. Norstedtin 
perill., lue: omist. H. Siv6n ja A. 
Karlsson. 

Jokelan mt - on:, til.om. W. Dahl, lue; 
kaup.neuv. P. Chmelewski. 

Jokela mt. (til.om. W. Dahl) lo. Oh- 
koisten kestik. 04 dlo (lisäys). 

Jonherinjärvi - lue: Jonkerinjärvi. 

Juantehdas -. artikkeli muutetaan näin 
kuuluvaksi : 

Jufvjantehdas 1. -koski (Strömsdal) B5 
Ir.i, rautat. (masuuni, valssilaitos, 
naulavalmistus), konepaja ja saha 
[toiminimi Juantehdas (Strömsdal), 
omist. D. Ponomareff Venäjältä, hoit. 
ins. L. M. Ottelin], lähellä Juan- 
koskea. J:n tehtaanseurak. (oma 
pappi; rk. 39, 640 as.) kuuluu Nil- 
siän kuntaan; P** (virall. nimi Juan- 
koski). 

Jumatniemi - omist. Hallan os.yht. 

Kaalamo - lisätään; Ppys. 

KaaHna - lisätään: postios. Turku; 
maatiloihin lisätään : Mattelmäki (ks. 
Lisäyksiä). 

Kalajoen höyrys. (AU>eH Wol0 lähellä 
K:n kirkkoa (lisäys). 

Kallda, huvila (taiteU. A. Gallen) 3 
km it.ko. Ruoveden k. B3 61o (li- 
säys). 

Kananoja - nyk. omist. tullitarkast. A. 
Grönherg. 

*Kangas B6 7p - Ristlahti 13, - Lam- 
minpää 22 (lisäys). Karvian-ourat - lisätään: luotsias. 

Katajanokka (Skatudden), kpginosa Hel- 
singissä (lisäys). 

Kaukaan tehtaat - lisätään; höyrys. 
rakennetaan lähelle lankarullateh- 
dasta. 

KeUokoski - lisätään: K:n polttimo (Nääs 
spritfabr.dkt.bol.); alkaa käymään syk- 
syllä 1898. 

Kemin kpki - lisätään: kpginkirkko 
päätetty rakentaa. 

Kemiö - maatiloihin lisätään; SjÖ- 
holma. 

Kesälä - nyk. omist. nahkuri Tuovi- 
nen. 

Kesämönsaari - lue; Kesamonsaari. 

Kimala - nyk. omist. mets.hoit. O. 
Konsinin perill. 

Kirkontaipale - lue: Kirkkotaipale. 

Kitelän mt. - on; kapt. Lindherg, lue: 
merikapt. J. A. Lindherg. 

Kokkolan kpki - oppilaitoksiin lisä- 
tään: suom. yhteisk. (yksit., ei täy- 
dell.). 

Kokkolan pt. - Lahnakosken jälkeen 
lisätään: (kartalla väärin Alavete- 
lissä). 

Kosken mt. 03 Siä - nyk. omist. valtio - 
neuv. E. J. Bonsdorffin perill. 

Koskenkylän saha - lue: Joh. Askolin 
(toiminimi). 

Kotkan kpki perustettu 1878 (ei 1879). 

Kuisema - Ppysäkin jälkeen lisätään: 
(Hauhon postitoim. alainen). 

Kuusankosken tehdas - on; joht. ins. 
A. M. Grönvall y. m., lue: toimeen- 
pan. joht. O. Kirchner. 

Kuusten ruukki (Näsebruk), ks. Lato- 
kartano (lisäys). 

Kymin pt. - teoll.laitoksiin lisätään: 
Puuteollisuust. (ks. Kotkan teoU.- 
lait.), Turvalan tiilit. 

Käyrän kasvatuslaitos - nykyään vaan 
poikia varten. 

Ldhden kauppala - lisätään: toripäiv 
joka keskiv. 

Lahnakoski - lisätään : Kokkolan pt.;ssä 
(kartalla väärin Alavetelissä). 

Lappeenranta - lisätään; Matkail.yhd. 
haaraos. 

Lavansaari - lisätään ; hengenpelastusas 

Lietsa - on; Portas, lue: Porras. 

Lohja - maatiloihin lisätään : Virkkala 
teolLlaitoksista poistetaan: Virkkala. 

Läskel&n koski - lue: tehtaan perustaa 
kosken varrelle toiminimi Läskelän 
tehdas (omist. Wärtsilän os.yht.); 
sama toiminimi omistaa höyrysahan 
Laatokan rannalla (höyryl.lait.). 

Maaria - lisätään; postios. Turku. 

Marttilan pt. - lisätään: kun.lääk. Digitized by Google 164 Mattehnäki, mt. (kun.neuv. C. G. Ro- 
senberg) 2 km lä. Rauhalinnan tilalta 
C2 6ke. Os. Turku (lisäys). 

Merijärvi - lisätään : Kk.: k.kyl. 

Mimakan höyrys. - omist. toiminimi 
AlbeH Wolff. 

Myllykosken puuhiomo - lisätään: 1 km 
pituinen haararata (valtion) M:n ase- 
malle. 

Mäntsälän, pt. - maatiloihin lisätään: Jo- 
kela. 

Mänttä - lisätään: apt. haaraos. 

Naantalin maaseurak. - lisätään: Teoll. 
lait,: Naantalin polttimo ja tiilit.; 
maatiloihin lisätään: Lapila. 

Nevas - ny k. omist. tehtail. O. Levin. 

Nokian tehdas - lisätään: isännöits. 
luutn. G. Fogelholm. 

Nurmeksen kauppala - lisätään: suom. 
yhteisk. (ei täydell.). 

Nurmisaaren höyrys. - nyk. omist. os.- 
yht. TViborgs sdgverks akt.bol. 

Nämpnäs - on: baptistiseurak. (38 
henk.), lue: 66 henk. 

Oriveden pt. - lisätään: Ks.: Hirsilän 
raut.plf. (Lisäyksissä). 

Oulun kpki - lisätään: kuuromykkäink. 

Oulun pt. - teoll. laitoksiin lisätään: 
Merikoski. 

Oulunsalo - lisätään: Mt.: Varjakka. 

Pietarsaaren kpki - on: yksit, ruots. 
tyttök. (4 luok.), lue : yksit, jatko-op. 
tyttöjä varten (2 luok.). Pihlajaveden kpl. - lisätään: puuhiomon 
perustaa Vääräkosken varrelle toimi- 
nimi A. Jokinen db J. W. Enqvist, 

Pohjanmaa - 5:nnellä rivillä on : Vinta- 
lan, lue: Vimpelin. 

Porvoon maaseurak. - teoU.laitoksiin 
lisätään: Suomen tärkkelyst. 

Pyhätunturi - lisätään : korkein huippu 
Isokappale. 

Baahe - alkeiskoulun jälkeen lisätään: 
ynnä 1 yksit, jatkoluokka. 

Raisio - maatiloista poistetaan : Lapila. 

Raivolan kylä - lisätään: R. ja Teri- 
joki muodostavat oman nimism.pii- 
rin (khl. 25). 

Rantala B5 7p - on: Toplainen 17, 
lue: 17,5. 

Satoisten pt. - maatiloista poistetaan: 
Hannila. 

Salon kpl. • maatiloihin lisätään: Han- 
nila. 

Seppälä A5 de - lisätään: karj.hoit.koul. 

Siikakosken villakehruutehdas - on: 
maks. pääom. 60,000, lue: pääom. 
300,000. 

Storgärd Muurlan kplissa - nyk. omist. 
rouv. Saarela Helsingistä. 

Suomi - on: suurin leveys 510 km, 
lue: 610 km. 

Suikkila - lisätään: omist. maanvilj.- 
koulun joht. J. Timonen. 

Virkkalan höyrys. - muutettu Hiitolan 
pitäjään (ks. Lisäyksiä). ♦ > ♦ < < 
Digitized by CjOOQIC 
^ msoRsp Digitized by CjOOQIC M' 
M J 

Vakuutusosakeyhtiö ^^^ 

^^KALEVA 

antaa edullisimmilla ehdoilla kaikenlaatuisia II «. HENKIVAKUUTUKSIA, 
ELINKORKOVAKUUTUKSIA, 
ELÄKEVAKUUTUKSIA, 
MYÖTÄJÄISVAKUUTUKSIA. # m-m Vakuutusmaksut halvat. Vakuutetuilla on ilman vakuutusmak- 
sujen koroitusta oikeus yhtiön VOITTOON 
ja ÄÄNESTYS- ynnä VAALIOIKEUS yhtiö- 
kokouksissa. 

Tarjoomuksia vastaanottaa ja tietoja antaa Pääkonttori Helsingissä, 
Erittäjänkatu 2, sekä yhtiön ASIAMIEHET. 

JOHTOKUNTA. k 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k 
k .Gbo^^Ie